FANDOM


Bakınız

Remle/VP
Ramla
Ramlah bint Abi Sufyan

REMLE, Filistin’de şehir. Emevî halifesi Velid’in kardeşi Süleyman tarafından kuruldu ve Filistin eyaletinin idare merkezi oldu, Ludda şehrinin halkı buraya getirildi (639). Süleyman, şehirde büyük bir sarnıç ve bir cami yaptırdı.

Caminin yapımı Ömer bin Abdülaziz zamanında tamamlandı. Remle’ye su getirmek için Barada adlı bir kanal açıldı. Şehir Selâhaddin Eyyubî ta­rafından Haçlıların eline geçmemesi için tahrip edildi ve bir daha eski durumuna gelemedi. 1798′de Napolyon karargâhını Remle’de kurdu. (M)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.