FANDOM


Yenişehir < Yenişehir Kaymakamlığı < Yenişehir Kaymakamlığı/kuruluş çalışmaları < Yenişehir Kaymakamlığı/fiziki kuruluş çalışmaları < Yenişehir Kaymakamlığı/Hükümet konağının eski ve yeni hali < Yenişehir Kaymakamlığı/Eski halinin resimleri < Yenişehir Kaymakamlığı/Konuşlanma inşaat resimleri < Yenişehir Kaymakamlığı/Yeni Resimleri < Şablon:Kitapçık

Makam odası

Makam Odası

Makam giriş

Makam giriş kapısı

Özel kalem.

Özel Kalem

Yazı işleri müdürünün odası

Yazı İşleri Müdürü'nün Odası

Yazı işleri koridor

Yazı İşleri koridor

Yazı işleri büro

Yazı İşleri Büro

Sydv müracaat odası

Sydv Müracaat odası

Sydv toplantı salonu

Sydv Toplantı Salonu

Tarım müdürlüğü

Tarım Müdürlüğü

Nüfus müdürünün odası

Nüfus Müdürü'nün Odası "Dosya:Eskihali9.jpg" . Bu resmi kolajda soldaki eski haline ekleyelim

Nüfus

Nüfus

Nüfus koridoru

Nüfus koridoru bahçe kapısı

Bahçe1

Bahçeden bir görüntü

Bahçe 2

Bahçeden bir görüntü

Yenişehir Kaymakamlığının eski haliEdit

Yabancı öğrencilerin bahçe tanzimi esnasındaki resimleriEdit

Eski hali1

Yenişehir Kaymakamlığı Yazı işleri müdürlüğüne bağlı şef ve yazı işleri bürosunun(kalem'in) eski halinin resmi

Eski hali2

Yenişehir Kaymakamlığına bağlı Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü orta odanın eski halinin fotoğrafı.2008 yılı

Eskihali6
Eski hali7
Eski hali8
Eskihali9

Yenişehir Kaymakamlığına bağlı Yenişehir İlçe Nüfus Müdürünün odası eski halinin fotoğrafı.2008 yılı

Bahçe11

Yenişehir Kaymakamlığı hükümet konağının bahçesinden bir görüntü.2008 yılı

Mal Müdürllüğü ve Nüfus Müdürlüğü Bahçe

Yenişehir Kaymakamlığı Mal müdürlüğü ve nüfus müdürlüğünün bahçe bölümü.2008 yılı

Mal müdürlüğü arka bahçe

Yenişehir Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü arka bahçeden bir görüntü.2008 yılı

Nüfus müdürlüğü

Yenişehir Kaymakamlığı Nüfus müdürlüğü.2008 yılı

Tarım müdürlüğü

Yenişehir Kaymakamlığı Tarım müdürlüğü.2008 yılı


Yabancı öğrenciler1

yabancı öğrenciler bahçe düzenlemesinde çalışırlarken

Yabancı öğrenciler2

Yenişehir Kaymakamlığı hükümet konağının bahçesi yabancı öğrenciler bahçe düzenlemesinde çalışırlarken.2008 yılı

Yabancı öğrenciler4
Yabancı öğrenciler5
Yabancı öğrenciler6

Yabancı_öğrenciler6.JPG

Yabancı öğrenciler7
Yabancı öğrenciler8
Yabancı öğrenciler9
Yabancı öğrenciler10

Japon ve Fransız öğrenciler Sırp ve Avusturyalı öğrencilerle birlikte bahçe tanziminde çalıştırılırken...Hadi gelde bizim öğrencileri çalıştır. Angarya derler. Öğretmende risk zaten almaz.

Yabancı öğrenciler12
Yabancı öğrewnciler11


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.