FANDOM


Köse İmam Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi


2'li iki beyitin tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi

Bir zaman vardı ya târîh-i mukaddes modası...

Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası,

Bir zaman vardı ya kutsal tarih modası...

Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası,

Mutlaka eski tesâvîr ile ziynetlensin,

Diye ressam aratır hayli zaman bir zengin.

Mutlaka eski tasvirler ile süslensin

Diye, ressam aratır hayli zaman bir zengin.

Biri peydâ olarak 'Ben yaparım' der, kolunu

Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu

Biri ortaya çıkarak, ben yaparım, der, kolunu

Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu

Sıvar ammâ ne sıvar! sâhibi der:

- Usta bu ne?

Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine!

Sıvar amma ne sıvar! Sahibi der:

-Usta bu ne?

Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine!

- Bu resim, askeri basmakta iken Fir'anv'ın,

Bahr-i Ahmer* yarılıp geçmesidir Mûsâ'nın.

-Bu resim, askeri baskın yapacakken Fir'avn'ın,

Kızıl Deniz yarılıp geçmesidir Musa'nın.

- Hani Mûsâ, be adam?

- Çıkmış efendim karaya..

-Hani Musa be adam?

-Çıkmış efendim karaya.

- Fir'avun nerde?

- Boğulmuş.

- Ya bu kan rengi boya?

-Firavun nerde?

-Boğulmuş.

-Ya bu kan rengi boya?

- Bahr-i Ahmer a efendim, yeşil olmaz ya bu da!

- Çok güzel levha imiş, doğrusu şenlendi oda!

-Kızıl Deniz a efendim, yeşil olmaz ya bu da!

-Çok güzel tablo imiş! Doğrusu şenlendi oda!,Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.