FANDOM


Köse İmam Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi


3'lü iki beyitin tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme

Bir zaman vardı ya târîh-i mukaddes modası...

Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası,

Bir zaman vardı ya kutsal tarih modası...

Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası,

There was a time, or the sacred date fashions ...the huge built a new pavilion room,

Mutlaka eski tesâvîr ile ziynetlensin,

Diye ressam aratır hayli zaman bir zengin.

Mutlaka eski tasvirler ile süslensin

Diye, ressam aratır hayli zaman bir zengin.

surely it decorated the old description

because of this

he searched an artist for along time

Biri peydâ olarak 'Ben yaparım' der, kolunu

Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu

Biri ortaya çıkarak, ben yaparım, der, kolunu

Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu

Somebody emerges, I'll do, he says,with smearing his armwhile smearing he says ıt happens eight cubits hall as soon as the evening,

Sıvar ammâ ne sıvar! sâhibi der:

- Usta bu ne?

Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine!

Sıvar amma ne sıvar! Sahibi der:

-Usta bu ne?

Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine!

Owner says:he smeared but how

-Master the what? Each of the room instead of getting a bright red paint!

you painted all the room red!

- Bu resim, askeri basmakta iken Fir'anv'ın,

Bahr-i Ahmer* yarılıp geçmesidir Mûsâ'nın.

-Bu resim, askeri baskın yapacakken Fir'avn'ın,

Kızıl Deniz yarılıp geçmesidir Musa'nın.

-In this picture,when the dominant military attacked Fir'avn'ın,Moses passed into the Red Sea sharply

- Hani Mûsâ, be adam?

- Çıkmış efendim karaya..

-Hani Musa be adam?

-Çıkmış efendim karaya.

-Moses, man? Land-out, sir.

- Fir'avun nerde?

- Boğulmuş.

- Ya bu kan rengi boya?

-Firavun nerde?

-Boğulmuş.

-Ya bu kan rengi boya?

-Where is Pharaoh? -overwhelmedOr paint it the color of blood?. -

- Bahr-i Ahmer a efendim, yeşil olmaz ya bu da!

- Çok güzel levha imiş, doğrusu şenlendi oda!

-Kızıl Deniz a efendim, yeşil olmaz ya bu da!

-Çok güzel tablo imiş! Doğrusu şenlendi oda!,

-the Red Sea, a sir,

or this is not green!


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.