FANDOM


Bakınız

Şablon:Yahyakemalbakınız - d


Yahya Kemal Beyatlı 1958
Portal:Edebiyat -
Portal:Yahya Kemal - Yahya Kemal/Resimler - Yahya Kemal/Nakiller - Yahya Kemal/Videoları - Yahya Kemal/PPT - Yahya Kemal/Bibliyografya - Yahya Kemal/Bestelenen şiirleri - Yahya Kemal/Makaleler
Yahya Kemal'nın hayatı Yahya Kemal/Öğrenim Yılları - Yahya Kemal/Memurluk Hayatı -
Yahya Kemal Edebi Hayatı
Yahya Kemal eserleri
Şiirleri (Alfabetik)
* Açık Deniz * Aheste çek kürekleri *Akıncı * Atik-Valde'den İnen Sokakta * Aziz İstanbul * Bir Başka Tepeden * Büyü Şiir * Deniz Türküsü * Duyuş ve Düşünüş * Düşünce * Endülüs'te Raks * Erenköy’ünde Bahar * Ezan-ı Muhammedi * Gece Bestesi * Gelecek Yaz * Güftesiz Beste * Hayâl Beste * Hayal Şehir * Hayatımın Sayfalarını Yazıyorum * Hazan Bahçeleri * Itrî * İstanbul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel * İstanbul'un Fethini Gören Üsküdar * Kasım Sonu * Kar Mûsikîleri * Kaybolan Şehir * Koca Mustâpaşa * Mehlika Sultan * Mohaç Türküsü * Nazar Duası * O Rüzgâr * Ok * Özleyen * Rindlerin Akşamı * Rindlerin Hayatı * Rindlerin Ölümü * Rubai * Sabah Mûsıkîsi * Ses * Sessiz Gemiler * Siste Söyleniş * İlkbahar * Süleymaniye'de Bayram Sabahı * Şarkı * Telâkki * Tolto * Uçuş * Ufuklar * Üsküdar'ın Dost Işıkları * Vuslat * Otoban Düşüncesi Yol düşüncesi
Başlıca Eserleri
Kendi Gök Kubbemiz (1961) * Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962) * Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş 1963) * Aziz İstanbul (1964) * Eğil Dağlar (1966) * Siyasî Hikâyeler (1968) * Siyasî ve Edebî Portreler (1968) * Edebiyata Dair (1971) * Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım (1973) * Tarih Musahabeleri (1975) * Bitmemiş Şiirler (1976) * Mektuplar-Makaleler (1977) * Pek Sevgili Beybabacığım (1998)
Makaleleri
Ezansız semtler

Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış;

Yeniden hergün açarmış kanayan rengiyle,

Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış

Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle.


Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;

Gönlü her yerde buhardan gibi yıllarca tüter.

Ve serin serviler altında kalan kabrinde

Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.

(Yahya Kemal Beyatlı)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.