Yenişehir Wiki
Advertisement

Önceki Risale: On Sekizinci Lem'aSikke-i Tasdik-i GaybiSekizinci Lem'a: Sonraki Risale

YİRMİ SEKİZİNCİ LEM’A[]

Risale-i Nur’dan haber veren İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi’dir. Tamamı Hatt-ı Kur’an Lem’alar mecmuasında, Keramet-i Aleviye kısmı ise Hatt-ı Kur’an Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuasında neşredilmiştir.

Advertisement