Yenişehir Wiki
Advertisement


مناجاة_الإمام_علي_(ع)_اباذر_الحلواجي_-_Munajat_imam_ali

مناجاة الإمام علي (ع) اباذر الحلواجي - Munajat imam ali

D.
MÜNÂCÂT .
مناجاة.
Münajat
المناجاة
Münacat
Münâcat
Münâcât
Münacât
Münacaat
Münâcaat
Münacaat/VP


Münacaat-ı Peygamberi Eyyub as münacaatı
Yunus as münacaatı

RNK/Münacaat
Münâcat (Lem'alar)
BİRİNCİ LEM'A
İKİNCİ LEM'A
Münâcat/Said Nursi
Üçüncü Şuâ
Risale:Arabi Münacat Risalesi
Münacat Bahri
Münâcat Risalesi
MÜNÂCAT RİSALESİ
Münâcat (Lem’alar)
MÜNÂCÂT
Münacaat-ül Kur'an
Risale:Münacat-ül Kur'an (Hizb-ül Hakaik)

Münacaat/İsmet Özel
Apostrophe
(مناجاة) Kesme işareti, ünlem niteliğinde bir konuşma şeklidir. Bir konuşmacı dinleyiciye hitap etmekten vazgeçtiğinde ve konuşmayı muhalif bir davacı veya bazen olay yerinde bulunmayan başka bir kişi gibi üçüncü bir tarafa yönlendirdiğinde ortaya çıkar. Wikipedia (İngilizce) Orijinal açıklamayı göster Açıklama Apostrophe is an exclamatory figure of speech. It occurs when a speaker breaks off from addressing the audience and directs speech to a third party such as an opposing litigant or some other individual, sometimes absent from the scene. Often the addressee is a personified abstract quality or inanimate object. Wikipedia

Arif_Yıldız_Munacaat_(_Turkce_Cevsen_Yakaris_3_3_)_Nu_76

Arif Yıldız Munacaat ( Turkce Cevsen Yakaris 3 3 ) Nu 76

أجمل_مناجاة_تلامس_الروح_والقلب_وتبهج_النفوس_وتجعلنا_من_الله_أقرب

أجمل مناجاة تلامس الروح والقلب وتبهج النفوس وتجعلنا من الله أقرب

D. {{Alıntı|konum=sağ|{{RNK}}|10px|30px}}
<div style="font-size:150%;">'''Büyük Punto'''</div> Şablon:Risale bakınız


RNK şablon sayfası
Arapça font problemi

Risale
Risale:Risale
Risale:Risale-i Nur
Risale: Mukaddime (Muhakemat)
Risale:Lemeat (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Makaleler (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Lemeat'tan (Kastamonu)
Risale:Teşhis-ül İllet (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Divan-ı Harb-i Örfi (Asar-ı Bediiyye)
Risale:İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz
Risale:Hakikat Çekirdekleri (Mektubat)
Risale:Hakikat Çekirdekleri (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Hakikat Çekirdekleri (2) (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Tarihçe-i Hayatın Zeyli (Asar-ı Bediiyye)
Risale
Risale:Hutbe-i Şamiye
Risale:Hutbe-i Şamiye (Asar-ı Bediiyye)

RNK : Risale-i Nur Külliyatı’ndan
Kuran:Kur'an .
Risale:Evrad .
Risale:33 Hadis .
Risale:Hazret-i Üstadın Tashih ve Tasarrufları Hakkında (Asar-ı Bediiyye) Risale:Vukufsuz Ehl-i Vukufa Cevap (Asar-ı Bediiyye)
Tüm risaleler :Risale:Risale-i Nur : Evrad
Büyük boy kitaplar: Sözler - Mektubat - Lem'alar - Şuâlar - Tarihçe-i Hayat - İşarat-ül İ'caz - Mesnevi-i Nuriye - Asâ-yı Musa - Barla Lahikası - Kastamonu Lahikası - Emirdağ Lahikası-1 ve Emirdağ Lahikası-2 -Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Mesnevi-i Nuriye *İ’tizar *Mukaddime *Lem'alar Risalesi *Reşhalar *Lasiyyemalar *Katre *Hubab *Habbe *Zühre *Zerre *Şemme Risalesi *Onuncu Risale *Şule *Nokta *Münderecat Hakkında *Fihrist
Orta boy kitaplar:Muhakemat - İman ve Küfür Muvazeneleri
Küçük boy kitaplar: Âyet-ül Kübrâ - Bediüzzaman Cevap Veriyor - Divan-ı Harb-i Örfî - Elhüccet-üz Zehrâ - Ene ve Zerre Risalesi - Esma-i Sitte - Gençlik Rehberi - Hakikat Nurları - Hanımlar Rehberi - Hastalar Risalesi - Haşir Risalesi - Hizmet Rehberi - Hutbe-i Şamiye - İçtihad Risalesi - İhlas Risalesi - İhtiyarlar Risalesi - İman Hakikatleri - Konferans - Küçük Sözler - Lâtif Nükteler - Meyve Risalesi - Miftâh-ul İman - Mi'rac ve Şakk-ı Kamer Risaleleri - Mirkat-üs Sünnet - Mu'cizât-ı Ahmediye - Mu'cizât-ı Kur'aniye - Münâcât - Münazarat - Nur Aleminin Bir Anahtarı - Nur Çeşmesi - Nur'un İlk Kapısı - Otuz Üç Pencere - Rahmet ve Şefkat İlaçları - Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri - Sünuhat-Tulûat-İşârât - Sünuhat - Tulûat - İşârât Sünuhat - Tulûat - İşârât Tabiat Risalesi - Uhuvvet Risalesi - Üstad Hz.'nin Hulusi Ağabeye Gönderdiği Mektuplar - Üstad Hazretlerinin Mehmet Kayalar Ağabeye Gönderdiği Mektuplar Yirmi Üçüncü Söz - Zühret-ün Nur
Diğer risaleler ve parçalar: Âsâr-ı Bedîiyye - Tılsımlar - Sirac-ün Nur (*3. Şua (Münacat Risalesi) 25. Lem'a (Hastalar Risalesi) 25. Lem'a'nın Zeyli 17. Mektub (Çocuk Taziyenamesi) 26. Lem'a (İhtiyarlar Risalesi) 26. Lem'a'nın Zeyli 21. Mektub 4. Şua (Ayet-i Hasbiye Risalesi) 13. Lem'a (Hikmet-ül İstiaze Risalesi) 33. Mektup (Aynı Zamanda 33. Söz Pencereler Risalesi) Eski Said'in Yeni Said'e İnkılabı Zamanındaki Hazin Münacatı 12. Şua (Denizli Müdafaanamesi) 5. Şua Hasan Feyzi'nin Manzumesi)- Fihrist Risalesi - Zülfikâr - Ta'likât #Kızıl İcaz #Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Abdurrahman) #28. Mektup'un 6. Meselesi (Vehhabi meselesi) #18. Lem'a #Şualar, 14. Şua, Hata-Savab Cedveli #Maidet-ül Kur'an (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli) #Hazinet-ül Bürhan (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli) #İnna A'tayna'nın Sırrı #Gayrı Münteşir (Neşredilmemiş) Kısımlar *Gayrı Münteşir Mektuplar *Risalelerden Gayrı Münteşir Kısımlar *Barla Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Kastamonu Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Emirdağ-1 Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Emirdağ-2 Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Denizli Hapsinden Gayrı Münteşir Kısımlar *Afyon Hapsinden Gayrı Münteşir Kısımlar #Risale:Müdafaat Üstad Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaaları ve Resmi Makamlara Dilekçeleri *Birinci Millet Meclisinde Neşredilen Beyanname *Barla ve Isparta Hayatı (1926-1934) *Eskişehir Mahkemesi (1935) *Isparta ve Denizli Mahkemesi (1944) *Denizli Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Emirdağ Hayatı (Denizli Hapsinden Sonra) *Afyon Mahkemesi (1948 - 1949) *Afyon Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Afyon Mahkemesi Kararnamesi *Temyiz Mahkemesi *Temyiz Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Emirdağ Hayatı (Afyon Hapsinden Sonra) *Urfa Ehl-i Vukufuna Cevap (1951) *Gençlik Rehberi Mahkemesi (1952) *Samsun Mahkemesi (1952 *Isparta Mahkemesi (1956) *Emirdağ Hayatı (Isparta Mahkemesinden Sonra) *Diğer Talebe Müdafaaları
#İşarat-ül İ'caz (A. Badıllı Tercümesi) İşarat-ül İ'caz اشارات الاعجاز فى مظانّ الايجاز İşarat-ul İ'caz KUR'AN'IN ÎCÂZ YERLERİNDEKİ İ'CÂZ İŞARETLERİ *Mütercimin İzahları *Mukaddeme *Fatiha Suresi Tefsiri *Bakara 1: Huruf-u Mukattaa *Bakara 2: Kur'anın Hidayeti ve Şüphesizliği *Bakara 3: Allaha İman - Namaz - Zekat *Bakara 4: Kitaplara ve Ahirete İman *Bakara 5: Müminlerin Hidayeti ve Felahı *Bakara 6: Küfrün Mahiyeti *Bakara 7: Kalplerin Mühürlenmesi *Bakara 8: Münafıklar Bahsi *Bakara 9-10: Münafıkların Aldatması *Bakara 11-12: Münafıkların Fesad Çıkarması *Bakara 13: Münafıkların İmanda İkiyüzlülüğü *Bakara 14-15: Münafıkların Müminlerle Alay Etmesi *Bakara 16: Hidayeti Verip Dalaleti Satın Almaları *Bakara 17-18: Münafıklar Hakkında Ateş Temsili *Bakara 19-20: Münafıklar Hakkında Yağmur Temsili *Bakara 21-22: İbadet ve Tevhid Bahsi *Bakara 23-24: Nübüvvet Bahsi *Bakara 25: Cennet Bahsi *Bakara 26-27: Temsil Bahsi *Bakara 28: Yeniden Yaratılış *Bakara 29: Yedi Kat Sema Bahsi *Bakara 30: Hilafet-i İnsaniye *Bakara 31-33: Talim-i Esma *İstikbalin Hâkim-i Mutlakı Kur'andır
#Mesnevi-i Nuriye (A. Badıllı Tercümesi) Risale-i Nur Külliyatından Mesnevî-i Nuriye (Türkçe Tercümesi) Müellifi Bediüzzaman Said-i Nursî Mütercim: Abdülkadir Badıllı Tenbih: (Mesnevî-i Nuriye) ismi, Türkçe tercümesine Hz. Üstad tarafından konulmuştur. Arapça ismi her ne kadar "El-Mesneviyy-ül Arabiyy-ün Nurî'dir. İsim, ism-i müzekker olduğundan, Mesnevî'den sonra (Nuriye) değil, (Nurî) gelmesi lâzımdır. Fakat bu sıfat Türkçe telaffuzunda ağır ve nâmüsta'mel bir sıfat olduğu gibi; "El-Mesneviyy-ül Arabî Li-r Resail-in Nuriye" yani, "Nur Risalelerinin Arabî Mesnevîsi" manasında dahi olduğu için, "Risale"nin müfredi veya Risalelerin cem'i için sıfat olarak Nuriye gelmesi lâzım olduğundan "Mesnevî-i Nuriye" ismi tam yerindedir. (Mütercim) *Takdimler, Mukaddeme, Tenbih, İhtar, İtizar *Lem'alar *Reşhalar *Lasiyyemalar *Katre *Katrenin Zeyli *Habab *Hababın Zeyli *Habbe *Habbenin Zeyli *Habbenin Zeylinin Zeyli *Zehre *Zehrenin Zeyli *Zerre *Şemme *14. Reşha *5. Ders *Şule *Şulenin Zeyli *Nur *Kızıl İcazdan Bazı Parçalar
#Rumuzat-ı Semaniye Bu risalenin sebeb-i telifi, Kur’ân’ın tercümesini Kur’ân yerinde camilerde okutmak olan dehşetli suikastına karşı bir nevi mukabeledir. Ziyade tafsilât ve lüzumsuz bahisler girmiş. Fakat o mücahidâne ve heyecanlı mukabelede kıymettar bir gaybî anahtarı hissedip meczubâne arattırmak içinde, lüzumsuz tafsilât ve zaif ve pek ince emareler dahi girmiş. Kalbime geldi ki: Yirmi Dokuzuncu Mektubun gayet ehemmiyetli ve lüzumlu ve parlak ve îcazlı olan Birinci Makamı, bu İkinci Makamın bütün kusûratını ve israfatını affettirir. Ben de kemâl-i sürurla şükrettim, o kusurları unuttum. *Birinci Parça: 28.Mektubun 7.Meselesinin Hatimesi *İkinci Parça: 28.Mektubun 8.Meselesi *Üçüncü Parça: 29.Mektubun 3.Kısmı *Dördüncü Parça: 29.Mektubun 4.Kısmı *Beşinci Parça: 29.Mektubun 8.Kısmı
#Tefekkürname: 29. Lem'a-yı Arabî #Arabî Münacat Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Otuz birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuaı olan Risale-i Münacattan Arabi bir parçadır. Gelen âyet-i uzmanın A'zamî bir tefsiridir." dediği Arapça bir münacat. #Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Çok ehemiyetli Arabi bir risaleciktir. El hüccet-üz zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır" dediği Arapça bir parça. #Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Risale-i Nur'dan ehemmeyetle intişar eden Arabî Mesnevi-i Nuriye'nin içindeki kıymettar risalelerde eski Said'in yeni Said'e inkılabı zamanında dergh-ı ilahiyeye karşı münacatları, istiğfarları, tesbihatları ilm-el yakin derecesinde imanî şehadetlerinden parçalardır" dediği Arapça bir parça. #Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi': Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin İkinci Babı olarak te'lif edilmiştir. 29. Lem'a'daki kısım ve meali için 'buraya', Şualarda geçen ve bir kısmının Abdülmecid abi tarafından yapılan tercümesi için 'buraya' bakabilirsiniz. #Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Hamza) #Kur'an Hattı Risaleler #Ayet ve Hadis Mealleri
S=Risale:Sözler . SÖZLER . Birinci Söz . İkinci Söz . Üçüncü Söz . Dördüncü Söz . Beşinci Söz . Altıncı Söz . Yedinci Söz . Sekizinci Söz . Dokuzuncu Söz . Onuncu Söz . On Birinci Söz . On İkinci Söz . On Üçüncü Söz . On Dördüncü Söz . On Beşinci Söz . On Altıncı Söz . On Yedinci Söz . On Sekizinci Söz . On Dokuzuncu Söz . Yirminci Söz . Yirmi Birinci Söz . Yirmi İkinci Söz . Yirmi Üçüncü Söz . Yirmi Dördüncü Söz . Yirmi Beşinci Söz . Yirmi Altıncı Söz . Yirmi Yedinci Söz . Yirmi Sekizinci Söz . Yirmi Dokuzuncu Söz . Otuzuncu Söz . Otuz Birinci Söz . Otuz İkinci Söz . Otuz Üçüncü Söz . Lemeat . Konferans . Fihrist
M=Risale:Mektubat . MEKTUBAT . Birinci Mektup . İkinci Mektup . Üçüncü Mektup . Dördüncü Mektup . Beşinci Mektup . Altıncı Mektup . Yedinci Mektup . Sekizinci Mektup . Dokuzuncu Mektup . Onuncu Mektup . On Birinci Mektup . On İkinci Mektup . On Üçüncü Mektup . On Dördüncü Mektup . On Beşinci Mektup . On Altıncı Mektup . On Yedinci Mektup . On Sekizinci Mektup . On Dokuzuncu Mektup . Yirminci Mektup . Yirmi Birinci Mektup . Yirmi İkinci Mektup . Yirmi Üçüncü Mektup . Yirmi Dördüncü Mektup . Yirmi Beşinci Mektup . Yirmi Altıncı Mektup . Yirmi Yedinci Mektup . Yirmi Sekizinci Mektup . Yirmi Dokuzuncu Mektup . Otuzuncu Mektup . Otuz Birinci Mektup . Otuz İkinci Mektup . Otuz Üçüncü Mektup . İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz . Hakikat Çekirdekleri . Gönüller Fatihi Büyük Üstada . Fihriste-i Mektubat . Hakikat Işıkları . Dua
L=Risale:Lem'alar . LEM'ALAR . Birinci Lem'a . İkinci Lem'a . Üçüncü Lem'a . Dördüncü Lem'a . Beşinci Lem'a . Altıncı Lem'a . Yedinci Lem'a . Sekizinci Lem'a . Dokuzuncu Lem'a . Onuncu Lem'a . On Birinci Lem'a . On İkinci Lem'a . On Üçüncü Lem'a . On Dördüncü Lem'a . On Beşinci Lem'a . On Altıncı Lem'a .On Yedinci Lem'a . On Sekizinci Lem'a . On Dokuzuncu Lem'a . Yirminci Lem'a . Yirmi Birinci Lem'a . Yirmi İkinci Lem'a .Yirmi Üçüncü Lem'a . Yirmi Dördüncü Lem'a . Yirmi Beşinci Lem'a .Yirmi Altıncı Lem'a . Yirmi Yedinci Lem'a . Yirmi Sekizinci Lem'a .*Yirmi Dokuzuncu Lem'a . Otuzuncu Lem'a . Otuz Birinci Lem'a .Otuz İkinci Lem'a . Otuz Üçüncü Lem'a . Münâcat .Fihrist . Dua
Ş=Şualar .Risale:Şuâlar . ŞUÂLAR . İkinci Şuâ . Üçüncü Şuâ .Dördüncü Şuâ .Altıncı Şuâ . Yedinci Şuâ . Dokuzuncu Şuâ . On Birinci Şuâ . On İkinci Şuâ . On Üçüncü Şuâ . On Dördüncü Şuâ .Beşinci Şuâ . On Beşinci Şuâ . Birinci Şuâ . Sekizinci Şuâ *Yirmi Dokuzuncu Lem’a’dan İkinci Bab . Eddâî .Dua . İçindekiler
TH =Risale:Tarihçe-i Hayat . BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ TARİHÇE-İ HAYATI . Ön Söz .Giriş . İlk Hayatı . Barla Hayatı . Eskişehir Hayatı .Kastamonu Hayatı .Denizli Hayatı .Emirdağ Hayatı - Afyon Hayatı - Isparta Hayatı - Hariç Memleketler - Bedîüzzaman ve Risale-i Nur - Dua - İçindekiler
İİ. İŞARATÜ’L-İ’CAZ . Risale:İşarat-ül İ'caz . Tenbih . İfadetü’l-Meram . Kur'an'ın Tarifi . Fatiha Suresi . Bakara Suresi 1-3. âyetler . Bakara Suresi 4-5. âyetler . Bakara Suresi 6. âyet . Bakara Suresi 7. âyet . Bakara Suresi 8. âyet - Bakara Suresi 9-10. âyetler . Bakara Suresi 11-12. âyetler . Bakara Suresi 13. âyet . Bakara Suresi 14-15. âyetler . Bakara Suresi 16. âyet . Bakara Suresi 17-20. âyetler . Bakara Suresi 21-22. âyetler . Bakara Suresi 23-24. âyetler . Bakara Suresi 25. âyet Bakara Suresi 26-27. âyetler . Bakara Suresi 28. âyet Bakara Suresi 29. âyet . Bakara Suresi 30. âyet . Bakara Suresi 31-33. âyetler . Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları . Mehmed Kayalar’ın Bir Müdafaası . Dua . Fihrist
MN= MESNEVÎ-İ NURİYE . İ’tizar . Mukaddime . Lem'alar Risalesi . Reşhalar . Lasiyyemalar . Katre . Hubab . Habbe . Zühre . Zerre . Şemme Risalesi . Onuncu Risale . Şule - Nokta . Münderecat Hakkında - Fihrist
AM=ASÂ-YI MUSA: Risale:Asa-yı Musa .Mukaddimat - Asa-yı Musa’dan Birinci Kısım - Birinci Mesele - İkinci Meselenin Bir Hülâsası - Üçüncü Mesele - Dördüncü Mesele - Beşinci Mesele - Altıncı Mesele - Yedinci Mesele - Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası - Dokuzuncu Mesele - Onuncu Mesele - On Birinci Mesele - Asa-yı Musa’dan İkinci Kısım - Birinci Hüccet-i İmaniye - İkinci Hüccet-i İmaniye - Üçüncü Hüccet-i İmaniye - Dördüncü Hüccet-i İmaniye - Beşinci Hüccet-i İmaniye - Altıncı Hüccet-i İmaniye - Yedinci Hüccet-i İmaniye - Sekizinci Hüccet-i İmaniye - Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye - Onuncu Hüccet-i İmaniye - On Birinci Hüccet-i İmaniye - Fihrist
BL BARLA LÂHİKASI- Risale:Barla Lahikası - : Takdim - Yedinci Risale olan Yedinci Mesele - Mukaddime - Yirmi Yedinci Mektup ve Zeylleri - Yirmi Yedinci Mektup'un Zeyli ve İkinci Kısmı - İkinci Zeyl - Yirmi Yedinci Mektup'un Üçüncü Zeyli - Yirmi Yedinci Mektup'un Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylin Nihayetidir - Mektubat'ın Üçüncü Kısmı (1) - Mektubat'ın Üçüncü Kısmı (2) - Kastamonu ve Emirdağ'da Yazılan Mektuplar
EL-2 EMİRDAĞ LÂHİKASI – 1 .Risale:Emirdağ Lahikası-1 . Yirmi Yedinci Mektup’tan Takdim - Birinci Kısım Mektuplar - İkinci Kısım Mektuplar - Üçüncü Kısım Mektuplar
EL-2 EMİRDAĞ LÂHİKASI – 2: Risale:Emirdağ Lahikası-2 . Yirmi Yedinci Mektup’tan (Emirdağ’ında ve Isparta’da Son İkametlerinde Yazılan Mektuplardır) Giriş - Birinci Kısım Mektuplar - İkinci Kısım Mektuplar - Üçüncü Kısım Mektuplar
KL Risale:Kastamonu Lahikası. Yirmi Yedinci Mektup’tan KASTAMONU LÂHİKASI: Takdim - Lemeat'tan Önceki Mektuplar - Lemeat'tan - Lemeat'tan Sonraki Mektuplar
STG SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ *Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar-1 *Birinci Şuâ *Sekizinci Şuâ *On Sekizinci Lem'a *Yirmi Sekizinci Lem'a *Sekizinci Lem'a *Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar-2 *Dua

Arabî Münacat Risalesi[]

ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻨﺎﺟﺎﺓ ﺭﺳﺎﻟﻪ‌ﺳﻰ‌

ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻟﻤﻌﻪ‌ﻧﯔ ﺍﻭﭼﻨﺠﻰ ﺷﻌﺎﻋﻰ ﺍﻭﻟﺎﺏ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ‌ﺩﺭ. ﮔﻠﻦ ﺁﻳﺖِ ﻋﻈﻤﺎﻧﯔ ﺍﻋﻈﻤﻰ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺪﺭ.

(Otuz Birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuâı olan Risale-i Münâcâtın Arabî bir parçasıdır. Gelen âyet-i uzmânın a'zami bir tefsiridir.)

ﺑﻮ ﻗﺴﻤﯔ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ﺳﻰ ﻭ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﺪﻩ‌ﺩﺭ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ‌

ﻭَ ﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ٭ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺧَﻠْﻖِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﺧْﺘِﻠَﺎﻑِ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﻔُﻠْﻚِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﺀٍ ﻓَﺎَﺣْﻴَﺎ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺑَﺚَّ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺩَﺍﺑَّﺔٍ ﻭَ ﺗَﺼْﺮِﻳﻒِ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡِ ﻭَ ﺍﺳَّﺤَﺎﺏِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺨَّﺮِ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺩَﻭَﺭَﺍﺕٌ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍَﺟْﺮَﺍﻡٌ ﻋُﻠْﻮِﻳَّﺎﺕٌ ﺳَﺎﻛِﺘَﺎﺕٌ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻋَﻤَﺪٍ ﺳَﺎﻛِﻨَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﻧُﺠُﻮﻡٌ ﻣَﺘَﻠَﺌْﻠَﺎﺕٌ ﻣُﺘَﻤَﺎﺛِﻠَﺎﺕٌ ﻣَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﺨِﻠْﻘَﺔِ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺳَﻴَّﺎﺭَﺍﺕٌ ﻣُﺤَﺮَّﻛَﺎﺕٌ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﻨَﻈَّﻤَﺎﺕٌ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮَ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕِ ﻭَ ﻣُﺮَﻛَّﺒَﺎﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﻣُﺪَﻭِّﺭَ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕِ ﻭَ ﺗَﻮَﺍﺑِﻌِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣَﺎﺕِ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ﻭَ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦُ ﻧَﻴِّﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺖِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺳْﻌَﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﺣَﺎﻛِﻤِﻴَّﺘِﻚَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤًﺘِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ﻭَ ﺷَﻮَﺍﻫِﺪُ ﻧُﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﻋَﻮَﺍﻟِﻤِﻚَ ﺍﻟْﺎُﺧْﺮَﻭِﻳَّﺔِ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻴَﺔِ ﻧَﺎﻇِﺮَﺍﺕٌ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺷَﻌْﺸَﻌَﺔِ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔِ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻚَ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻓِﻰ ﺳَﻤَﻮَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﻭَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻭَ ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻚَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﻨَﻈَّﻤَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﻟِﺨَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﻧَﻈَّﺎﻣِﻬَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﻣُﻜَﺒِّﺮَﺍﺕٌ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺧْﺘَﻔَﻰ ﺑِﺸِﺪَّﺓِ ﺍﻟﻈُّﻬُﻮﺭِ ٭

ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠَﻮِّ ﺳَﺤَﺎﺑَﺎﺕٌ ﻣُﻤْﻄِﺮَﺍﺕٌ ﻣُﻐِﻴﺜَﺎﺕٌ ﻟِﺬَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﺎﺟَﺎﺕِ ﻭَ ﺑُﺮُﻭﻕٌ ﺷَﺎﺭِﻗَﺎﺕٌ ﺍِﻟَﻰ ﻓَﻮَﺍﺋِﺪِﻫَﺎ ﺍﻟﺘَّﻨْﻮِﻳﺮِﻳَّﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﺭَﻋَﺪَﺍﺕٌ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﺑِﺘَﻘَﺮُّﺏِ ﻧُﺰُﻭﻝِ ﺍﻟْﻤَﻄَﺮِ ﻣُﺒَﺸِّﺮَﺍﺕٌ٭ ﻭَ ﺍَﻋْﺼَﺎﺭٌ ﻣُﺼَﺮَّﻓَﺎﺕٌ ﺑِﻮَﻇَﺎﺋِﻒَ ﻛَﺜِﻴﺮَﺓٍ ﻣُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍَﻣْﻄَﺎﺭٌ ﻣُﻌْﺼَﺮَﺍﺕٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏِ ﺍِﻟَﻰ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻣُﺮْﺳَﻠَﺎﺕٌ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﻳَﺎ ﻣُﺼَﺮِّﻑُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﻌَّﺎﻝُ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﻓَﻴَّﺎﺽُ ﻳَﺎ ﻣُﺘَﻌَﺎﻟِﻰ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺳْﻌَﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﺣَﺎﻛِﻤِﻴَّﺘِﻚَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺷُﺌُﻮﻧَﺎﺕِ ﻓَﻌَّﺎﻟِﻴَّﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِﻳَّﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌَﻮَﺍﻟِﻢِ ﺍﻟْﺎُﺧْﺮَﻭِﻳَّﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻓِﻰ ﺟَﻮِّﻙَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﻭَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﺼَﺮَّﻓَﺎﺕٌ ﻣُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕٌ ﻟِﺮَﺑِّﻬَﺎ ﻭَ ﻣُﺼَﺮِّﻓِﻬَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﺣَﺎﻣِﺪَﺍﺕٌ ٭

ﻭَ ﻟَﺎ ﻋَﻨَﺎﺻِﺮُ ﺑَﺴِﻴﻄَﺎﺕٌ ﺟَﺎﻣِﺪَﺍﺕٌ ﺣُﻤِّﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻇِﻴﻔَﺎﺕٌ ﻣُﻜَﻤَّﻠَﺔٌ ﻭَ ﻋُﻠِّﻖَ ﺑِﻬَﺎ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉُ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕٍ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕٍ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻏَﻤَﺮَﺍﺕٌ ﻭَ ﺗَﻠَﺒِّﺴَﺎﺕٌ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻴَّﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻴَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﺣَﻴَﻮَﺍﻧَﺎﺕٌ ﻣُﺮْﺗَﺰِﻗَﺎﺕٌ ﻣُﺠَﻬَّﺰَﺍﺕٌ ﻟِﺮَﺍﺯِﻗِﻬَﺎ ﺷَﺎﻛِﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﻋَﺠَﺎﺋِﺐُ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺕٍ ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺕٍ ﻭَ ﺣَﻴَﻮَﺍﻧَﺎﺕٍ ﻣُﻤَﻴِّﺰَﺍﺕٍ ﻣُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕٍ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕٍ ﻣُﻨْﺸَﺎَﺕٍ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻀَﺎﺕٍ ﻭَ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕٍ ﻭَ ﺣَﺒَّﺎﺕٍ ﻣُﺘَﻤَﺎﺛِﻠَﺎﺕٍ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺑُﺬُﺭَﺍﺕٍ ﻭَ ﻧُﻮَﺍﺗَﺎﺕٍ ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻬَﺎﺕٍ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻃِﺮُ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺩِﺭُ ﻳَﺎ ﻓَﺘَّﺎﺡُ ﻳَﺎ ﻋَﻠَّﺎﻡُ ﻳَﺎ ﻓَﻌَّﺎﻝُ ﻳَﺎ ﺧَﻠَّﺎﻕُ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺣِﺪُ ﻳَﺎ ﺍَﺣَﺪُ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَﺎ ﻭَﻫَّﺎﺏُ ﻳَﺎ ﺭَﺯَّﺍﻕُ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺳْﻌَﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﺣَﻜِﻤِﻴَّﺘِﻚَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺧَﺰَﺍﺋِﻦِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِﻳَّﺔِ ﺍﻟْﺎُﺧْﺮَﻭِﻳَّﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻓِﻰ ﺍَﺭْﺿِﻚَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﻭَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻭَ ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻙَ ﻭَ ﺗَﺮْﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﻨَﻈَّﻤَﺎﺕٌ ٭ ﻟِﺮَﺑِّﻪَ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﺣَﺎﻣِﺪَﺍﺕٌ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺧْﺘَﻔَﻰ ﺑِﺸِﺪَّﺓِ ﺍﻟﻈُّﻬُﻮﺭِ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺘَﺮَ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺔِ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَﺎﺀِ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﺎ ﺗَﺼِﻒُ ﺍﻟْﺎَﻓْﻬَﺎﻡُ ﻛُﻨْﻪَ ﺟَﻠَﺎﻟِﻪِ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﺎ ﺗَﻨَﺎﻝُ ﺍﻟْﺎَﻭْﻫَﺎﻡُ ﻛُﻨْﻪَ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭِ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕٌ ﻣَﺎﺋِﻴَّﺎﺕٌ ﻭَ ﻏَﺎﺭَﺋِﺐُ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕٍ ﻭَ ﺳَﻤَﻜَﺎﺕٌ ﺳَﺎﺑِﺤَﺎﺕٌ ﻭَ ﺟَﻮَﺍﻫِﺮُ ﻣُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕٌ ﻣُﻨَﻈَّﻤَﺎﺕٌ ﻭَ ﺳَﺎﺋِﺮُ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺕٍ ﺑَﺤْﺮِﻳَّﺔٍ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕٍ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﻳَﺎ ﺟَﻠِﻴﻞُ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢُ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﺮُ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺸْﻤَﺖِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺳْﻌَﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﺣَﺎﻛِﻤِﻴَّﺘِﻚَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺣِﻴَﺎﺽِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟْﺎُﺧْﺮَﻭِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺑِﺤَﺎﺭِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِﻳَّﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻓِﻰ ﺑِﺤَﺎﺭِﻙَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﻭَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻭَ ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻚَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕٌ ﻟِﺮَﺑِّﻬَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﻣُﻜَﺒِّﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺒِﻴﺮُ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟَﺎ ﺗَﻬْﺪِﻯ ﺍﻟْﻌُﻘُﻮﻝُ ﻟِﻮَﺻْﻒِ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﻟَﺎ ﺗَﺼِﻞُ ﺍﻟْﺎَﻭْﻫَﺎﻡُ ﺍِﻟَﻰ ﻛُﻨْﻪِ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ٭

ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﺣَﺠَﺮَﺍﺕٌ ﻣُﺘَﻨَﻮِّﻋَﺎﺕٌ ﻭَ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉُ ﺍَﺩْﻭِﻳَﺎﺕٍ ﻣُﻌَﺪَّﺍﺕٍ ﻟِﺎَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَﺍﺽِ ﻭَ ﺍﺳَّﻘَﻤَﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﻗْﺴَﺎﻡُ ﻣَﻌْﺪَﻧِﻴَّﺎﺕٍ ﻣُﺪَّﺧَﺮَﺍﺕٍ ﻟِﺤَﺎﺟَﺎﺕِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻭَ ﺍَﺻْﻨَﺎﻑُ ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺕٍ ﻣُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕٍ ﻣُﺜْﻤِﺮَﺍﺕٍ ﻋَﻠَﻰ ﺭُﺅُﺱِ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻣَﻨْﺸُﻮﺭَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﻩِ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺭَﻯ ﻣَﻨْﺸُﻮﺭَﺍﺕٌ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻃِﺮُ ﻳَﺎ ﺣَﻜِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮُ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺣِﺪُ ﻳَﺎ ﺍَﺣَﺪُ ﻳَﺎ ﺷَﺎﻓِﻰ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ ﻳَﺎ ﻣُﺮَﺑِّﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻟَﻄَﺎﺋِﻒِ ﺍِﺣْﺘِﻴَﺎﻃَﺎﺕِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦِ ﺗَﺪَﺍﺑِﻴﺮِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺩَﻓَﺎﺋِﻦِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟْﺎُﺧْﺮَﻭِﻳَّﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻓِﻰ ﺟِﺒَﺎﻟِﻚَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﻭَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻭَ ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻚَ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻙَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﺪَّﺧَﺮَﺍﺕٌ ﻟِﻔَﺎﻃِﺮِﻫَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﺣَﺎﻣِﺪَﺍﺕٌ ٭

ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَﺭَﻗَﺎﺕٌ ﻣُﻬْﺘَﺰَّﺍﺕٌ ﻟِﻔَﺎﻃِﺮِﻫَﺎ ﺫَﺍﻛِﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﺯُﻫَﺮَﺍﺕٌ ﻣُﺘَﺰَﻳِّﻨَﺎﺕٌ ﻟِﺎَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺻَﺎﻧِﻌِﻬَﺎ ﻭَﺍﺻِﻔَﺎﺕٌ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﻨْﻌِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤْﺴِﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﻮَّﺍﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒُ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ٭ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺳْﻌَﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﺣَﺎﻛِﻤِﻴَّﺘِﻚِ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃِﺔ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤَﺎﻝِ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻚَ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟِﺠَﻤَﺎﻝِ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚَ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺧَﺰَﺍﺋِﻦِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟْﺎُﺧْﺮَﻭِﻳَّﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﻭَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻭَ ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻚَ ﻭَ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﺼَﻮَّﺭَﺍﺕٌ ﻣُﺼَﻨَّﻌَﺎﺕٌ ﻣَﻮْﺿُﻮﻋَﺎﺕٌ ﻋَﻠَﻰ ﺭُﺅُﺱِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﻣَﻮْﺩُﻭﻋَﺎﺕٌ ﻓِﻰ ﺍَﻳَﺎﺩِﻯ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻣُﺮْﺳَﻠَﺎﺕٌ ﻟِﺬَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻟِﻔَﺎﻃِﺮِﻫَﺎ ﻭَ ﺻَﺎﻧِﻌِﻬَﺎ ﻭَ ﻣُﺒْﺪِﻋِﻬَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﺣَﺎﻣِﺪَﺍﺕٌ ﻣُﻜَﺒِّﺮَﺍﺕٌ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺣْﺘَﺠَﺐَ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺔِ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﺧْﺘَﻔَﻰ ﺑِﺸِﺪَّﺓِ ﺍﻟﻈُّﻬُﻮﺭِ ٭

ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَ ﺟْﺴَﺎﻡِ ﺣَﺮَﻛَﺎﺕٌ ﻓِﻰ ﺍَﻋْﻀَﺎﺋِﻬَﺎ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕٌ ﻛَﺎﻟﺴَّﺎﻋَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺍَﻟَﺎﺕٌ ﻓِﻰ ﺍَﺑْﺪَﺍﻧِﻬَﺎ ﻣَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕٌ ﻣَﻨْﻈُﻮﻣَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺟِﻬَﺎﺯَﺍﺕٌ ﻓِﻰ ﺍَﺟْﺴَﺎﺩِﻫَﺎ ﻣُﻔَﺮَّﺷَﺎﺕٌ ﺑِﺎﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻣُﻨَﻈَّﻤَﺎﺕٌ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﻭَ ﺗَﺤَﻘُّﻖِ ﺻِﻔَﺎﺗِﻚَ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺩِﺭُ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﻳَﺎ ﺻَﺎﻧِﻊُ ﻳَﺎ ﺣَﻜِﻴﻢُ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﺼَﻮِّﺭُ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺪِّﺭُ ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮُ ﻳَﺎ ﻣُﺮَﺑِّﻰ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺳْﻌَﺔَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﺣَﺎﻛِﻤِﻴَّﺘِﻚَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﺎﻳَﺔِ ﻛَﻤِﺎﻝِ ﺣُﺴْﻦِ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﻧِﻬَﺎﻳَﺔِ ﺟَﻤِﺎﻝِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻚَ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﻛُﻨُﻮﺯِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﻤُﺘَﺠَﻠِّﻴَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌَﻮَﺍﻟِﻢِ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِﻳَّﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﻭَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻭَ ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻚَ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻙَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﻟِﺼَﺎﻧِﻌِﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﻌْﺒُﻮﺩِﻫَﺎ ﻋَﺎﺑِﺪَﺍﺕٌ ﺣَﺎﻣِﺪَﺍﺕٌ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺧْﺘَﻔَﻰ ﺑِﺸِﺪَّﺓِ ﺍﻟﻈُّﻬُﻮﺭِ ٭

ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﻭَﺍﺡِ ﺧَﻄَﺮَﺍﺕٌ ﻏَﻴْﺒِﻴَّﺎﺕٌ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﺍِﻟْﻬَﺎﻣَﺎﺕٌ ﺻَﺎﺩِﻗَﺎﺕٌ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ﺍِﻋْﺘِﻘَﺎﺩَﺍﺕٌ ﻳَﻘِﻨِﻴَّﺎﺕٌ ﻣُﻨَﻮَّﺭَﺍﺕٌ ﻭَ ﻟِﺼِﻔَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻛَﺎﺷِﻔَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍَﻧْﺒِﻴَﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﺍَﻭْﻟِﻴَﺎﺋِﻚَ ﻗُﻠُﻮﺏٌ ﻧَﻴِّﺮَﺍﺕٌ ﻟِﺎَﻧْﻮَﺍﺭِﻙَ ﺑِﻌَﻴْﻦِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻣُﺸَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍَﺻْﻔِﻴَﺎﺋِﻚَ ﻋُﻘُﻮﻝٌ ﻧُﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺎﺕٌ ﻟِﺎَﻳَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟْﻜُﺒْﺮَﻯ ٭ ﻭَ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦِ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﺍﻟْﻌُﻈْﻤَﻰ ﺑِﻌِﻠْﻢِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻣُﺼَﺪِّﻗَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﻟِﺮَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺓٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻌْﺠِﺰَﺍﺕِ ﺍﻟْﺒَﺎﻫِﺮَﺍﺕِ ﺍﻟﺴَّﺎﻃِﻌَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻘَﺎﺋِﻖِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻴَﺎﺕِ ﺍﻟْﻘَﺎﻃِﻌَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧِﻚَ ﺍﻟْﺎَﺣْﻜَﻢِ ﺍَﻳَﺔٌ ﺗَﻮْﺣِﻴﺪِﻳَّﺔٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻮَﺍﺿِﺤَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﻣَﺴْﺌَﻠَﺔٌ ﺍِﻳﻤَﺎﻧِﻴَّﺔٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﺋِﻞِ ﺍﻟْﻘُﺪْﺳِﻴَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻨِﻴَّﺎﺕِ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺻِﻔَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟْﻘُﺪْﺳِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭَﺿِﻴﻦَ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ﻣُﺨْﺒِﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺖِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺳْﻌَﺖِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﺣَﺎﻛِﻤِﻴَّﺘِﻚَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺩَﻭَﺍﻡِ ﺗَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﺍَﺑَﺪَ ﺍﻟْﺎَﺑِﺪِﻳﻦَ ٭ ﻭَ ﺑَﻘَﺎﺀِ ﺗَﻮَﺍﺗُﺮُﺍِﺣْﺴَﺎﻧَﺎﺗِﻚَ ﺩَﻫْﺮَ ﺍﻟﺪَّﺍﻫِﺮِﻳﻦَ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ﻣُﻌْﻠِﻨَﺎﺕٌ ٭ ﻭَﺍِﻟَﻰ ﻛُﻨُﻮﺯِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﺍﻟﺴَّﺮْﻣَﺪِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺧَﺰَﺍﺋِﻦِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟْﺎُﺧْﺮَﻭِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺩَﻓَﺎﺋِﻦِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِﻳَّﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺍﺕٌ ﻣُﺒَﺸِّﺮَﺍﺕٌ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻭَ ﻣَﻠَﻜُﻮﺗِﻚَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﻭَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻭَ ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻭَﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻚَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕٌ ٭ ﻭَ ﻟِﺮَﺑِّﻬَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﺣَﺎﻣِﺪَﺍﺕٌ ﻣُﻜَﺒِّﺮَﺍﺕٌ ﻣُﻬَﻠِّﻠَﺎﺕٌ

ﻓَﻴَﺎ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻭَ ﺍِﻟَﻪَ ﺍﻟْﺎَﺭَﺽِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘِﻰ ﻭَ ﺧَﺎﻟِﻖَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ٭ ﻓَﺒِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺳَﺨَّﺮْﺕَ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﺑِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟﺘَّﺴْﺨِﻴﺮِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺫَﻛَﺮْﻧَﺎﻩُ ﺳَﺨِّﺮْ ﻟِﻰ ﻧَﻔْﺴِﻰ ﻭَ ﺳَﺨِّﺮْ ﻟِﻰ ﻣَﻄْﻠُﻮﺑِﻰ ﻭَ ﺍﺷْﺮَﺡْ ﺻَﺪْﺭِﻯ ﻟِﻠْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨِﻰ ﺣُﺴْﻦَ ﺍﻟْﺨَﺎﺗِﻤَﺔِ ٭ ﻭَ ﺳَﺨِّﺮْ ﻟِﺮِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻗُﻠُﻮﺏَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﻭَ ﻗُﻠُﻮﺏَ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﺍﻟﺮُّﻭﺣَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻟِﺨِﺪْﻣَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ٭ ﻛَﻤَﺎ ﺳَﺨَّﺮْﺕَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮَ ﻟِﻤُﻮﺳَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ٭ ﻭَ ﺳَﺨَّﺮْﺕَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﻟِﺎِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ٭ ﻭَ ﺳَﺨَّﺮْﺕَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺪَ ﻟِﺪَﺍﻭُﺩَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ٭ ﻭَ ﺳَﺨَّﺮْﺕَ ﺍﻟْﺠِﻦَّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲَ ﻟِﺴُﻠَﻴْﻤَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ٭ ﻭَ ﺳَﺨَﺮْﺕَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻟِﻤُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﻤِﻴﻊُ ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺐُ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﺍﻟﺪَّﻋَﻮَﺍﺕِ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺍَﺭْﺣَﻤَﺎﻟﺮَّﺍﺣِﻴﻤِﻴﻦَ ٭ ﺍَﻣِﻴﻦَ٭


Advertisement