Yenişehir Wiki
Advertisement

Önceki Risale: On Birinci MeseleAsa-yı MusaRisale:İkinci Hüccet-i İmaniye: Sonraki Risale

Asâ-yı Musa’dan İkinci Kısım

HÜCCETULLAHİ’L-BÂLİĞA RİSALESİ

On Bir Hüccet-i İmaniyedir

Bu risaleyi Ankara Ehl-i Vukufu çok takdir ettikleri gibi; bu defa da beraetimize ehemmiyetli bir sebep ve küfr-ü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hüccet-i kātıa ve bürhan-ı bâhirdir.

Said Nursî

Advertisement