Yenişehir Wiki
Advertisement
Celcelutiye

ﺍَﻟْﻘَﺼِﻴﺪَﺓُ ﺍﻟْﺠَﻠْﺠَﻠُﻮﺗِﻴَّﺔُ ﻟِـﻠْﺎِﻣَﺎﻡِ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻋَﻠِﻰٍّ ﻛَﺮَّﻡَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

1. Kısım[]

ﺑَﺪَﺃْﺕُ ﺑِﺒِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺭُﻭﺣِﻰ ﺑِﻪِ ﺍﻫْﺘَﺪَﺕْ

ﺍِﻟَﻰ ﻛَﺸْﻒِ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭٍ ﺑِﺒَﺎﻃِﻨِﻪِ ﺍﻧْﻄَﻮَﺕْ

1. Sırların hazinesi olan "Bismillah" ile başladım. Ruhum, içinde sırların dürüldüğü hazineyi onunla keşfetti.

2. Kısım[]

ﻭَﺻَﻠَّﻴْﺖُ ﺑِﺎﻟﺜَّﺎﻧِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻴْﺮِ ﺧَﻠْﻘِﻪِ

ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻣَﻦْ ﺯَﺍﺡَ ﺍﻟﻀَّﻠﺎَﻟَﺔَ ﻭَﺍﻟْﻐَﻠَﺖْ

2. Ardından, her türlü taşkınlık ve azgınlığı, dalâlet ve sapkınlığı -Allah'ın izniyle- ortadan kaldıran bütün yaratılmışların en hayırlısı olan Resûl-i Ekrem Efendimize (a.s.m.) salât ve selâm getirdim.

3. Kısım[]

ﺇِﻟَﻬِﻰ ﻟَﻘَﺪْ ﺍَﻗْﺴَﻤْﺖُ ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ ﺩَﺍﻋِﻴﺎً

ﺑِﺎَﺝٍ ﻭَﻣَﺎﻫُﻮﺝٍ ﺟَﻠَﺖْ ﻓَﺘَﺠَﻠْﺠَﻠَﺖْ

3. İlâhî! Ehad, Bedî', isimlerinle sana dua ve niyaz ediyorum!

4. Kısım[]

ﺳَﺌَﻠْﺘُﻚَ ﺑِﺎْﻟﺎِﺳْﻢِ ﺍﻟْﻤُﻌَﻈَّﻢِ ﻗَﺪْﺭُﻩُ

ﻭَﻳَﺴِّﺮْ ﺍُﻣُﻮﺭِﻯ ﻳَٓﺎ ﺇِﻟَﻬِﻰ ﺑِﺼَﻠْﻤَﻬَﺖْ

4. Ya İlâhî! Kadri yüce olan "İsm-i A'zam'ınla Sana yalvarıyor ve Sen'den niyaz ediyorum! Kâdir ismin hürmetine işlerimi kolaylaştır!

5. Kısım[]

ﻭَﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ﺍَﺩْﻋُﻮﻙَ ﺭَﺍﺟِﻴﺎً

ﺑِﺎَﺝٍ ﺍَﻳُﻮﺝٍ ﺟَﻠْﺠَﻠِﻴُّﻮﺕٍ ﻫَﻠْﻬَﻠَﺖْ

5. Ey Hayy, Ey Kayyûm.. Ehad, Bedi', Bâsıt, isimlerini dergâhında şefaatçi kılarak Sana dua ediyor ve Senden istiyorum!

6. Kısım[]

ﺑِﺼَﻤْﺼَﺎﻡٍ ﻃَﻤْﻄَﺎﻡٍ ﻭَﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺑَﺎﺯِﺥٍ

ﺑِﻤِﺤْﺮَﺍﺵِ ﻣِﻬْﺮَﺍﺵٍ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﺍُﺧْﻤِﺪَﺕْ

6. Ey en güzel yaratma mertebesinde bulunan Bâri'! Ey Sâbit! Ey Cebbâr ve ey Halîm!

7. Kısım[]

ﺑِﺎَﺝٍ ﺍَﻫُﻮﺝٍ ﻳَٓﺎ ﺇِﻟَﻬِﻰ ﻣُﻬَﻮِّﺝٍ

ﻭَﻳَﺎ ﺟَﻠْﺠَﻠُﻮﺕٍ ﺑِﺎْﻟﺎِﺟَﺎﺑَﺔِ ﻫَﻠْﻬَﻠَﺖْ

7. Ey her türlü musibet, sıkıntı ve darda kalanların yakarışlarına cevap vererek imdadına koşan Allah'ım! Sana, Ehad, Bedî' ve Bâsıt isimlerini şefaatçi kılarak yalvarıyorum!

8. Kısım[]

ﻟِﻴُﺤْﻴِﻰ ﴿٭﴾ ﺣَﻴَﺎﺓَ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐِ ﻣِﻦْ ﺩَﻧَﺲٍ ﺑِﻪِ

ﺑِﻘَﻴُّﻮﻡٍ ﻗَﺎﻡَ ﺍﻟﺴِّﺮُّ ﻓِﻴﻪِ ﻭَ ﺍَﺷْﺮَﻗَﺖْ

(Nüsha farkı: ﻟِﺘُﺤْﻴِﻰ)

8. Kayyûm ismin hürmetine! Kalbimi bütün günah kirlerinden temizleyerek hayatlandır. Ta ki İsm-i A'zam'ından olan o kayyûmiyet sırrı öylesine kalbime yerleşsin ki onun tecellisiyle her daim ışık saçsın!

9. Kısım[]

ﻋَﻠَﻰَّ ﺿِﻴَٓﺎﺀٌ ﻣِﻦْ ﺑَﻮَﺍﺭِﻕِ ﻧُﻮﺭِﻩِ

ﻓَﻠﺎَﺡَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺟْﻬِﻰ ﺳَﻨَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺍَﺑْﺮَﻗَﺖْ

9. O ism-i A'zam'ın nurunun parıltıları üzerime öyle bir tecelli etsin ve yüzüme öylesine aksetsin ki gözleri kamaştırırcasına parlasın ve parlatsın!

10. Kısım[]

ﻭَﺻُﺐَّ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻠْﺒِﻰ ﺷَﺄَﺑِﻴﺐُ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ

ﺑِﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻣَﻮْﻟﺎَﻧَﺎ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ ﻓَﺎَﻧْﻄَﻘَﺖْ

10. Ve engin rahmet sağanakları kalbime öyle bir dökülsün ki bütün mahlûkatı sonsuz duygu ve latifelerle teçhiz edip donatan, sayısız rahmet meyvelerini ve nimetlerini önlerine seren ikram sahibi Kerîm Mevlâ'mızın hikmetiyle, dilim kalbimin tercümanı olarak o rahmet hazinelerini terennüm etsin!

11. Kısım[]

ﺍَﺣَﺎﻃَﺖْ ﺑِﻰَ ﺍْﻟﺎَﻧْﻮَﺍﺭُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﺎﻧِﺐٍ

ﻭَﻫَﻴْﺒَﺔُ ﻣَﻮْﻟﺎَﻧَﺎ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﺑِﻨَﺎ ﻋَﻠَﺖْ

11. Her taraftan beni nurlar kuşatsın ki zerreden arşa kadar her şeyi büyüklüğüyle ihata eden Azîm Mevlâmız, sonsuz haşmet, azamet ve heybetiyle bizleri yüceltsin!

12. Kısım[]

ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺧَﺎﻟِﻖٍ

ﻭَﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺧَﻠﺎَّﻕٍ ﻭَﺍَﻛْﺮَﻡَ ﻣَﻦْ ﺑَﻌَﺖْ

12. Ey Hâlık! Ve ey Hallâk! Ve ey azgınlık edip haddi aşan isyankârlara dahi nimetlerini esirgemeyip rızıklandıran ve ikram eden Allah'ım! Şüphesiz Sen her türlü noksan ve kusurdan münezzehsin!

13. Kısım[]

ﻓَﺒَﻠِّﻐَﻨِﻰ ﻗَﺼْﺪِﻯ ﻭَﻛُﻞَّ ﻣَﺄَﺭِﺑِﻲ

ﺑِﺤَﻖِّ ﺣُﺮُﻭﻑٍ ﺑِﺎﻟْﻬَﺠَٓﺎﺀِ ﺗَﺠَﻤَّﻌَﺖْ

13. Kur'ân-ı Hakîm'indeki -bazı sûre başlarında bulunan, Kur'ân'ın yüce mânâlarının bir nevi şifreleri mâhiyetinde olan ve yüce hikmetinle bir araya gelmiş mukatta'- heca harflerinin sırları hürmetine! Beni her türlü hayırlı maksat, gaye ve ihtiyaçlarıma ulaştır!

14. Kısım[]

ﺑِﺴِﺮِّ ﺣُﺮُﻭﻑٍ ﺍُﻭﺩِﻋَﺖْ ﻓِﻰ ﻋَﺰِﻳﻤَﺘِﻰ

ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺳَﻨَٓﺎﺀِ ﺍْﻟﺎِﺳْﻢِ ﻭَﺍﻟﺮُّﻭﺡِ ﻗَﺪْ ﻋَﻠَﺖْ

14. Kur'ân-ı Hakîm'den irademe tevdi edilen harflerin sırrı hürmetine! -İlâhî vahyini ulaştıran ve Sana muti olan- Cebrâîl (a.s.) hakkı için! İsm-i Â'zâm'dan tecelli edip gözleri kamaştıran parıltı ve nur hürmetine!

15. Kısım[]

ﺃَﻓِﺾْ ﻟِﻰ ﻣِﻦَ ﺍْﻟﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻓَﻴْﻀَﺔَ ﻣُﺸْﺮِﻕٍ

ﻋَﻠَﻰَّ ﻭَﺃَﺣْﻰِ ﻣَﻴْﺖَ ﻗَﻠْﺒِﻰ ﺑِﻄَﻴْﻄَﻐَﺖْ

(Nüsha farkı: ﺑِﻄَﻴْﻄَﻔَﺖْ)

15. Beni, İsm-i Azam ve Kur'ân'ın parlak nurlarıyla feyizleridir. İsimlerinin tecellisiyle bütün kâinatı aydınlatan Nûr isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır!

16. Kısım[]

ﺍَﻟﺎَ ﻭَﺍَﻟْﺒِﺴَﻨِﻰ ﻫَﻴْﺒَﺔً ﻭَﺟَﻠﺎَﻟَﺔً

ﻭَﻛُﻒَّ ﻳَﺪَ ﺍْﻟﺎَﻋْﺪَٓﺍﺀِ ﻋَﻨِّﻰ ﺑِﻌَﻠْﻤَﻬَﺖْ

16. Hakîm isminle bana öyle bir heybet ve celâl elbisesi giydir ki düşmanların elleri benden uzak dursun!

17. Kısım[]

ﺍَﻟﺎَ ﻭَﺍﺣْﺠُﺒَﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﻋَﺪُﻭٍّ ﻭَﺣَﺎﺳِﺪٍ

ﺑِﺤَﻖِّ ﺷَﻤَﺎﺥٍ ﺍَﺷْﻤَﺦٍ ﺳَﻠَّﻤَﺖْ ﺳَﻤَﺖْ

17. Ne olur Allah'ım! Hâlık ismin, Azîz ismin, Celîl ismin ve Selâm ismin hürmetine! Benimle her türlü düşman ve hasetçi arasına perdeler koyarak onların kötülüklerinden muhafaza eyle!

18. Kısım[]

ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺟَﻠﺎَﻝٍ ﺑَﺎﺯِﺥٍ ﻭَﺷَﺮَ ﻧْﻄَﺦٍ

ﺑِﻘُﺪُّﻭﺱِ ﺑَﺮْﻛُﻮﺕٍ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻈُّﻠْﻤَﺔُ ﺍﻧْﺠَﻠَﺖْ

18. Azîz ve Celîl ismin hürmetine! Raûf ismin hürmetine! Bütün arzu ve dileklerimizi bize ihsan et! Kuddûs ve Rahîm ismin hürmetine lütfet!

19. Kısım[]

ﺍَﻟﺎَ ﻭَﺍﻗْﺾِ ﻳَﺎ ﺭَﺑَّﺎﻩُ ﺑِﺎﻟﻨُّﻮﺭِ ﺣَﺎﺟَﺘِﻰ

ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺍَﺷْﻤَﺦٍ ﺟَﻠْﻴًﺎ ﺳَﺮِﻳﻌﺎً ﻗَﺪِ ﺍﻧْﻘَﻀَﺖْ

19. Ey sonsuz nimetleriyle bizi terbiye eden Rabb'im! İsm-i A'zam'ın nuru hürmetine ihtiyaçlarımı gider. Hayy ismin hürmetine matlubuma süratle cevap ver!

20. Kısım[]

ﺑِﻴَﺎﻩٍ ﻭَﻳَﺎﻳُﻮﻩٍ ﻧَﻤُﻮﻩٍ ﺍَﺻَﺎﻟِﻴًﺎ

ﻭَﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻴًﺎ ﻳَﺴِّﺮْ ﺃُﻣُﻮﺭِﻯ ﺑِﺼَﻴْﺼَﻠَﺖْ

20. Ey Ma'bûd! Ey Samed! Ey Şehîd! Ey Âlî! Ey Kâfî! Bu isimlerin hürmetine bütün işlerimi kolaylaştır!

21. Kısım[]

ﻭَﺍَﻣْﻨِﺤَﻨِﻰ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻛَﺮَﺍﻣَﺔً

ﺑِﺎَﺳْﺮَﺍﺭِ ﻋِﻠْﻢٍ ﻳَﺎ ﺣَﻠِﻴﻢُ ﺑِﻚَ ﺍﻧْﺠَﻠَﺖْ

21. Ey celâl ve ikram Sahibi! Ey Halîm olan Allah'ım! Ancak Senin ikram ve lütfunun tecellisiyle açılacak olan ilmin esrarını bana bahşet!

22. Kısım[]

ﻭَﺧَﻠِّﺼَﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻫَﻮْﻝٍ ﻭَﺷِﺪَّﺓٍ

ﺑِﻨَﺺِّ ﺣَﻜِﻴﻢٍ ﻗَﺎﻃِﻊِ ﺍﻟﺴِّﺮِّ ﺍَﺳْﺒَﻠَﺖْ

22. Beni her türlü korku ve sıkıntılarımdan kurtar! Zira Sen Kur'ân-ı Hakîm'in kati hükmüyle, mahlûkatın feryad çığlık ve dualarını işiten Semî'sin.

23. Kısım[]

ﻭَﺍَﺣْﺮِﺳَﻨِﻰ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﺑِﻜَﺎﻑِ ﻛُﻦْ

ﺍَﻳَﺎ ﺟَﺎﺑِﺮَ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐِ ﺍﻟْﻜَﺴِﻴﺮِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﺒَﺖْ

23. Ey sonsuz izzet ve celâl Sahibi! Ey her türlü kederden kırık kalpleri sarıp hayat veren, bozulmuş, yıkılmış ve dağılmış şeyleri kudretiyle tamir ve ıslah eden Câbir! Sonsuz kudretinin azametini ilân eden "Kün=Ol" emrindeki "Kâf" harfinin sırrı hürmetine! Beni sıkıntılarımdan muhafaza eyle!

24. Kısım[]

ﻭَﺳَﻠِّﻢْ ﺑِﺒَﺤْﺮٍ ﻭَﺍَﻋْﻄِﻨِﻰ ﺧَﻴْﺮَ ﺑَﺮِّﻫَﺎ

ﻓَﺎَﻧْﺖَ ﻣَﻠﺎَﺫِﻯ ﻭَﺍﻟْﻜُﺮُﻭﺏُ ﺑِﻚَ ﺍﻧْﺠَﻠَﺖْ

24. Bulunduğum karanlıklar ve tehlikeler denizini benim için selametli kıl! Beni o tehlike denizinin güvenli sahiline çıkar! Zira Sensin benim iltica edeceğim yegâne sığınağım! Ancak Seninle son bulur bütün keder ve sıkıntılarım!

25. Kısım[]

ﻭَﺻُﺐَّ ﻋَﻠَﻰَّ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﺻَﺒَّﺔَ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ

ﻓَﺎَﻧْﺖَ ﺭَﺟَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻭَﻟَﻮْ ﻃَﻐَﺖْ

25. Rızkı -maddî-mânevî- rahmet sağanakları gibi üzerime yağdır. Günah, azgınlık ve taşkınlıkta her ne kadar haddi aşıp ileri de gitse kulların, ümidi yalnız Sensin âlemlerin!

26. Kısım[]

ﻭَﺍَﺻْﻤِﻢْ ﻭَﺍَﺑْﻜِﻢْ ﺛُﻢَّ ﺍَﻋْﻢِ ﻋَﺪُﻭَّﻧَﺎ

ﻭَﺍَﺧْﺮِﺳْﻬُﻢْ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﺑِﺤَﻮْﺳَﻤَﺖْ

26. Ey izzet ve celâl Sahibi! Basîr isminin hürmetine! İhsan ettiğin sayısız nimetlerine karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz ve kör eyle!

27. Kısım[]

ﻭَﻓِﻰ ﺣَﻮْﺳَﻢٍ ﻣَﻊْ ﺩَﻭْﺳَﻢٍ ﻭَﺑَﺮَﺍﺳِﻢٍ

ﺗَﺤَﺼَّﻨْﺖُ ﺑِﺎْﻟﺎِﺳْﻢِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَﻠَﺖْ

27. Sabûr isminle birlikte, Zahîr ve Ganî'nin ve zerreden Arşa kadar her şeyi kuşatan ism-i a'zamın kalesine iltica etmekle, her türlü taşkınlık ve aşırılığa düşmekten muhafaza olunurum!

28. Kısım[]

ﻭَﺍَﻟِّﻒْ ﻗُﻠُﻮﺏَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﺟَﻤِﻴﻌَﻬَﺎ

ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَﺍَﻋْﻄِﻬَﺎ ﺍﻟْﻘَﺒُﻮﻝَ ﺑِﺸَﻠْﻤَﻬَﺖْ

(Üstad Bediüzzaman bu beyti böyle okumuştur. Aslı şöyledir:

ﻭَﺍﻋْﻄِﻒْ ﻗُﻠُﻮﺏَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﺑِﺎَﺳْﺮِﻫَﺎ

ﻋَﻠَﻰَّ ﻭَﺍَﻟْﺒِﺴَﻨِّﻰ ﻗَﺒُﻮﻟﺎً ﺑِﺸَﻠْﻤَﻬَﺖْ)

28. Bütün âlemlerin kalplerine ülfet ve ünsiyet bahşederek Risale-i Nur'a ısındır. Fettâh isminle ona makbuliyet lütfet. ([1])

29. Kısım[]

ﻭَﻳَﺴِّﺮْ ﺍُﻣُﻮﺭِﻯ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟﻬَِﻰ ﻭَﺃَﻋْﻄِﻨِﻰ

ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌِﺰِّ ﻭَﺍﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ ﺑِﺸَﻤْﺦٍ ﻭَﺍَﺷْﻤَﺨَﺖْ

29. Yâ İlâhî! Alîm ismin hürmetine! Karîb ismin hürmetine! Bize, izzet ve güç ver ve bütün işlerimizi kolaylaştır!

30. Kısım[]

ﻭَﺍَﺳْﺒِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟﺴِّﺘْﺮَ ﻭَﺍﺷْﻒِ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ

ﻓَﺎَﻧْﺖَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻟِﻠْﻘُﻠُﻮﺏِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَﺜَﺖْ

30. Üzerimize af ve mağfiret kalkanını giydir, manevî kirlerle boğulmuş hastalıklı kalplerimize rahmetinle şifa ihsan et! Zira günah kirleriyle zaafa uğramış, bozulmuş zayıf kalplere şifa verecek ancak Sensin!

31. Kısım[]

ﻭَﺑَﺎﺭِﻙْ ﻟَﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓِﻰ ﺟَﻤْﻊِ ﻛَﺴْﺒِﻨَﺎ

ﻭَﺣُﻞَّ ﻋُﻘُﻮﺩَ ﺍﻟْﻌُﺴْﺮِ ﺑِﻴَﺎﻳُﻮﻩٍ ﺍِﺭْﺗَﺠَﺖْ

31. Ey her türlü kusurdan münezzeh olan Allah'ım! Bütün -maddî-mânevî- rızık ve kazancımıza bereket İhsan el! Tevvâb ismin hürmetine! Günahlarımızdan dolayı bizi Sana dönmekten alıkoyan maddî-mânevî latifelerimize vurulan pranga ve düğümleri çöz, önümüzdeki zorluk ve güçlükleri kaldır!

32. Kısım[]

ﺑِﻴَﺎﻩٍ ﻭَﻳَﺎﻳُﻮﻩٍ ﻭَﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺑَﺎﺯِﺥٍ

ﻭَﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻨَﺎ ﺍْﻟﺎَﺭْﺯَﺍﻕُ ﻣِﻦْ ﺟُﻮﺩِﻩِ ﻧَﻤَﺖْ

32. Ey rızıklarımızı nihayetsiz cömertlik ve ikramıyla gönderen ve her türlü kusurdan münezzeh olan Allah'ım! Ve ey Ma'bûd! Ve ey bütün mahlûkatı yaratılış mertebelerinin en mükemmel şekliyle yaratan Hayra'l-Hâlıkîn!

33. Kısım[]

ﻧَﺮُﺩُّ ﺑِﻚَ ﺍْﻟﺎَﻋْﺪَٓﺍﺀَ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻭِﺟْﻬَﺔٍ

ﻭَﺑِﺎْﻟﺎِﺳْﻢِ ﺗَﺮْﻣِﻴﻬِﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒُﻌْﺪِ ﺑِﺎﻟﺸَّﺘَﺖْ

33. Her yönden hücum eden düşmanları; ancak Sen'in inayetinle def ederiz. Ve Kadri Yüce İsm-i A'zam'ının tecellisiyle onları uzaklaştırır, darmadağın ve perişan edersin.

34. Kısım[]

ﻭَﺍﺧْﺬُﻟْﻬُﻢْ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﻣَﻦْ

ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺳَﻌَﺖْ ﺿَﺐُّ ﺍﻟْﻔَﻠﺎَﺓِ ﻭَﻗَﺪْ ﺷَﻜَﺖْ

34. Ey izzetine karşı bütün varlıkların daima boyun eğdiği sonsuz azamet, haşmet ve Celal sahibi! Çöl kelerinin -dahi risaletini kabul ederek yanına gelip- şikâyetini arzettiği Zât olan Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) hürmetine o düşmanları inayetinden mahrum kılarak zelil eyle!

35. Kısım[]

ﻓَﺎَﻧْﺖَ ﺭَﺟَٓﺎﺋِﻰ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻭَﺳَﻴِّﺪِﻯ

ﻓَﻔُﻞَّ ﻟَﻤِﻴﻢَ ﺍﻟْﺠَﻴْﺶِ ﺍِﻥْ ﺭَﺍﻡَ ﺑِﻰ ﻋَﺒَﺖْ

35. Ey benim İlâh'ım ve Sahib'im! Sensin benim ümidim, ey sonsuz rahmet ve keremiyle sonsuzluğa uzanan bütün ümitlere tükenmez bir hazine olan Allah'ım! Bana karşı toplanıp hazırlanmış küfür ordusunu hezimete uğrat!

36. Kısım[]

ﻭَﻛُﻒَّ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺍﻟْﻤُﻀِﺮِّﻳﻦَ ﻛَﻴْﺪَﻫُﻢْ

ﻋَﻨِّﻰ ﻭَﻋَﻦْ ﻃَﻠَﺒَﺔِ ﺭِﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑِﺎَﻗْﺴَﺎﻣِﻚَ ﺣَﺘْﻤﺎً ﻭَﻣَﺎ ﺣَﻮَﺕْ

(Üstad Hz. yukarıdaki gibi okurdu. Orjinali şöyledir: ﻋَﻨِّﻰ ﺑِﺎَﻗْﺴَﺎﻣِﻚَ ﺣَﺘْﻤﺎً ﻭَﻣَﺎ ﺣَﻮَﺕْ)

36. Kur'ân-ı Hakîm'de -nihayetsiz ilim ve ince hikmetinin gereği kasem ve yeminle başlayan sûre ve âyetlerin sırları hürmetine! Bana zarara kastedenlerin bütün hile ve tuzaklarını bertaraf eyle!

37. Kısım[]

ﻓَﻴَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﺴْﺆُﻝٍ ﻭَﺍَﻛْﺮَﻡَ ﻣَﻦْ ﺍَﻋْﻄَﻰ

ﻭَﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﺄْﻣُﻮﻝٍ ﺍِﻟَﻰ ﺍُﻣَّﺔٍ ﺧَﻠَﺖْ

37. Ey ikram, lütuf ve ihsanda bulunanların en mükemmeli olan Kerîm! Ve ey Kendisinden bir şey istenilen ve istenmeye lâyık olanların en hayırlısı olan Mes'ûl! Ve ey geçmiş ümmetlerden beri, darlık, sıkıntı ve musibet anında her varlığın yegâne ümit kaynağı olan Me'mul!

38. Kısım[]

ﺍَﻗِﺪْ ﻛَﻮْﻛَﺒِﻰ ﺑِﺎْﻟﺎِﺳْﻢِ ﻧُﻮﺭﺍً ﻭَﺑَﻬْﺠَﺔً

ﻣَﺪَﻯ ﺍﻟﺪَّﻫْﺮِ ﻭَﺍﻟﺎَﻳَّﺎﻡِ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭُ ﺟَﻠْﺠَﻠَﺖْ

38. Ya Rab! İsm-i A'zam'ın nurunun tecellisiyle parlat yıldızımı! Günler ve asırlar boyu âhirzamana kadar eşsiz bir surette ışıklandır, ey sonsuz nuruyla bütün kâinatı nurlandıran ve isimlerinin tecellisiyle her şeyi aydınlatan Nûr!

39. Kısım[]

ﺑِﺎَﺝٍ ﺃَﻫُﻮﺝٍ ﺟَﻠْﻤَﻬُﻮﺝٍ ﺟَﻠﺎَﻟَﺔٍ

ﺟَﻠِﻴﻞٍ ﺟَﻠْﺠَﻠَﻴُّﻮﺕٍ ﺟَﻤَﺎﻩٍ ﺗَﻤَﻬْﺮَﺟَﺖْ

39. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve her türlü kusurdan münezzeh olan Allah'ım! Ey Ehad! Ey Bedî'! Ey Azîz! Ey Celîl! Bütün güzel isimlerin sonsuz celâl, izzet ve azametiyle tecelli edip parlamaktadır.

40. Kısım[]

ﺑِﺘَﻌْﺪَﺍﺩِ ﺍَﺑْﺮُﻭﻡٍ ﻭَﺳِﻤْﺮَﺍﺯِ ﺍَﺑْﺮَﻡٍ

ﻭَﺑَﻬْﺮَﺕِ ﺗِﺒْﺮِﻳﺰٍ ﻭَﺍُﻡٍّ ﺗَﺒَﺮَّﻛَﺖْ

40. Ey Evvel! Ey Âhir! Mahlûkatının arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren bütün güzel isimlerini zikrederek onların bereketine sığınırım!

41. Kısım[]

ﺗُﻘَﺎﺩُ ﺳِﺮَﺍﺝُ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺳِﺮّﺍً ﺑَﻴَﺎﻧَﺔً

ﺗُﻘَﺎﺩُ ﺳِﺮَﺍﺝُ ﺍﻟﺴُّﺮْﺝِ ﺳِﺮّﺍً ﺗَﻨَﻮَّﺭَﺕْ

41. Nur'un kandili gizliden gizliye tutuşturulur, parlar. Sirâcü's-Sürc -Kandiller kandili- perde altında yanarak nur saçar.

42. Kısım[]

ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺟَﻠﺎَﻝٍ ﺑَﺎﺯِﺥٍ ﻭَﺷَﺮَﻧْﻄَﺦٍ

ﺑِﻘُﺪُّﻭﺱِ ﺑَﺮْﻛُﻮﺕٍ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﺍُﺧْﻤِﺪَﺕْ

42. O Nur; hayatını ve nurunu ! Raûf, Rahîm ve Kuddûs isimlerinin tecellisiyle, O Zât'ın kibriya ve azamet, refet ve rahimiyetinden alır. İşte, dalâlet ve inkarcılık ateşi de o "Nur" ile söndürülür.

43. Kısım[]

ﺑِﻴَﺎﻩٍ ﻭَﻳَﺎ ﻳُﻮﻩٍ ﻧُﻤُﻮﻩٍ ﺍَﺻَﺎﻟِﻴًﺎ

ﺑِﻄَﻤْﻄَﺎﻡِ ﻣِﻬْﺮَﺍﺵٍ ﻟِﻨَﺎﺭِ ﺍﻟْﻌِﺪَﺍ ﺳَﻤَﺖْ

43. Ey yegâne ibadet edilmeye lâyık olan Ma'bûd! O nur; nihayetsiz izzet ve azametiyle her şeyi emrine boyun eğdiren Kahhâr!, sonsuz kudretiyle bütün varlıkları kuşatan ve hiçbir şey kudretinin dışına çıkamayan Cebbâr! Sâbit, Samed, Şehîd ve Selâm isimlerinin tecellisiyle, düşmanın küfür ve fitne ateşinden kurtararak selamete çıkarır!

44. Kısım[]

ﺑِﻬَﺎﻝٍ ﺍَﻫِﻴﻞٍ ﺷَﻠْﻊٍ ﺷَﻠْﻌُﻮﺏٍ ﺷَﺎﻟِﻊٍ

ﻃَﻬِﻰٍّ ﻃَﻬُﻮﺏٍ ﻃَﻴْﻄَﻬُﻮﺏٍ ﻃَﻴَﻄَّﻬَﺖْ

44. O nur; varlığı hak olan ve her şeyin gerçek sahibi ve yalnız ibadet edilmeye Kendisi lâyık olan Ma'bud-u Hak, Cemîl, Vedûd ve Mucîb olan Zâtın isimlerinin tecellisi ve inayetiyle kendini beşere sevdirecektir.

45. Kısım[]

ﺍَﻧُﻮﺥٍ ﺑِﻴَﻤْﻠُﻮﺥٍ ﻭَﺍَﺑْﺮُﻭﺥٍ ﺃُﻗْﺴِﻤَﺖْ

ﺑِﺘَﻤْﻠِﻴﺦِ ﺍَﻳَﺎﺕٍ ﺷَﻤُﻮﺥٍ ﺗَﺸَﻤَّﺨَﺖْ

45. Bu muazzam kasemde bulunan, her şeyi varlığıyla ayakta tutan Kayyûm ve Kendisine tevekkül edenlere başarı ihsan eden, isteklerine cevap veren ve bütün dertlerini gideren Vekîl isminin hürmetine! Ey bütün sırlarının ve âyetlerinin hikmetlerini ancak Kendisi bilen Allah'ım! Mahlûkatına rahmetinin en lâtif cilvelerini gösteren şefkat sahibi Hannân isminin hürmetine dualarımı kabul buyur!

46. Kısım[]

ﺍَﺑَﺎﺯِﻳﺦَ ﺑَﻴْﺬُﻭﺥٍ ﻭَﺫَﻳْﻤُﻮﺥٍ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ

ﺧَﻤَﺎﺭُﻭﺥٍ ﻳَﺸْﺮُﻭﺥٍ ﺑِﺸَﺮْﺥٍ ﺗَﺸَﻤَّﺨَﺖْ

46. Ey bütün sırları bilen Allah'ım! Kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratan Mübdî ve varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd isminin hürmetine bize merhametinle muamele eyle!

47. Kısım[]

ﺑِﺒَﻠْﺦٍ ﻭَﺳِﻤْﻴَﺎﻥٍ ﻭَﺑَﺎﺯُﻭﺥٍ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ

ﺑِﺬَﻳْﻤُﻮﺥٍ ﺍَﺷْﻤُﻮﺥٍ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻜَﻮْﻥُ ﻋُﻤِّﺮَﺕْ

47. Kâinatı ince hesaplarla yaralan, varlıkların ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz edenleri cezalandırıp iyilik yapanları da mükâfatlandıran Adl ve hüküm ve kaza sahibi olan, haklıyı haksızdan ayıran Hakem isimlerinin tecellisiyle, adalet ve mizanıyla, intizam ve hikmetiyle dünya tamir edilir ve tahripten kurtulur.

48. Kısım[]

ﺑِﺸَﻠْﻤَﺨَﺖٍ ﺍِﻗْﺒَﻞْ ﺩُﻋَٓﺎﺋِﻰ ﻭَﻛُﻦْ ﻣَﻌِﻰ

ﻭَﻛُﻦْ ﻟِﻰ ﻣِﻦَ ﺍْﻟﺎَﻋْﺪَٓﺍﺀِ ﺣَﺴْﺒِﻰ ﻓَﻘَﺪْ ﺑَﻐَﺖْ

48. Her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Hak isminin hürmetine duamı kabul buyur! Düşmanlarım azgınlık ve taşkınlıkta haddi aştılar. Sen bana kâfisin! İnayet ve yardımını ihsan eyle!

49. Kısım[]

ﻓَﻴَﺎ ﺷَﻤْﺨَﺜَﺎ ﻳَﺎ ﺷَﻤْﺨَﺜَﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﺷَﻤْﻠَﺨَﺎ

ﻭَﻳَﺎ ﻋَﻴْﻄَﻠﺎَ ﻫَﻄْﻞُ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡِ ﺗَﺨَﻠْﺨَﻠَﺖْ

49. Ey bizi sonsuz nimetleriyle terbiye eden Rabb'im! Ve ey bütün varlıkların rızkını şefkatle veren Rahmân! Sen, sonsuz hazinesinden medet bekleyenleri zenginliğe mazhar eden Muğnî'sin, kuvveti her şeye galip ve her şeye mutlak hâkim olan Kâhir ve Kavîsin! Allah'ım, fitne ve düşmanlık rüzgârları, küfür ve inkarcılık kasırgası şiddetle esmektedir!

50. Kısım[]

ﺑِﻚَ ﺍﻟْﺤَﻮْﻝُ ﻭَﺍﻟﺼَّﻮْﻝُ ﺍﻟﺸَّﺪِﻳﺪُ ﻟِﻤَﻦْ ﺍَﺗَﻰ

ﻟِﺒَﺎﺏِ ﺟَﻨَﺎﺑِﻚَ ﻭَﺍﻟْﺘَﺠَﻰ ﻇُﻠْﻤَﺔُ ﺍﻧْﺠَﻠَﺖْ

50. Düşmandan gelen şiddetli hücuma karşı koymak ve korunmak; ancak Sen'in ihsan ettiğin güç ve kuvvetledir. Küfür ve inkâr karanlıklarının dağılması da ancak Sen'in yüce kapına iltica iledir.

51. Kısım[]

ﺑِﻄَﻪَ ﻭَﻳَﺎﺳِﻴﻦَ ﻭَﻃَﺎﺳِﻴﻦَ ﻛُﻦْ ﻟَﻨَﺎ

ﺑِﻄَﺎﺳِﻴﻦَ ﻣِﻴﻢٍ ﻟِﻠﺴَّﻌَﺎﺩَﺓِ ﺍَﻗْﺒَﻠَﺖْ

51. Tâhâ, Yâsîn ve Tâ Sîn (Neml) Sûreleri'nin hürmetine Muîn'imiz ol! Ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuarâ) Sûrelerini -dünya ve âhiret- saadetimize vesile kıl!

52. Kısım[]

ﻭَﻛَﺎﻑٍ ﻭَﻫَﺎﻳَٓﺎﺀٍ ﻭَﻋَﻴْﻦٍ ﻭَﺻَﺎﺩِﻫَﺎ

ﻛِﻔَﺎﻳَﺘُﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﻴْﻦٍ ﺑِﻨَﺎ ﺣَﻮَﺕْ

52. Meryem Sûresi'nin sonsuz hikmet ve sırlarını taşıyan Kâf, Hâ, Yâ, Ayn ve Sâd'ı, bizi her taraftan saran kem gözlerden korumaya kâfidir.

53. Kısım[]

ﺑِﺤَﺎﻣِﻴﻢَ ﻋَﻴْﻦٍ ﺛُﻢَّ ﺳِﻴﻦٍ ﻭَﻗَﺎﻓِﻬَﺎ

ﺣِﻤَﺎﻳَﺘُﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺳُٓﻮﺀٍ ﺑِﺸَﻠْﻤَﻬَﺖْ

53. Dilediği kullarına fetih kapılarını ve gayb âlemlerinin hakikatlerini açıp müyesser kılan Fettâh ismin hürmetine! Şûra Sûresinin, nihayetsiz sırları ihtiva eden Hâ-Mîm, Ayn, Sîn ve Kâf'ındaki hakikatleri bize açarak her türlü kötülük ve tehlikeden korunmamıza vesile kıl!

54. Kısım[]

ﺑِﻘَﺎﻑٍ ﻭَﻧُﻮﻥٍ ﺛُﻢَّ ﺣَﺎﻣِﻴﻢٍ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ

ﻭَﻓِﻰ ﺳُﻮﺭَﺓِ ﺍﻟﺪُّﺧَﺎﻥِ ﺳِﺮًّﺍ ﻗَﺪْ ﺍُﺣْﻜِﻤَﺖْ

54. Yine Kâf ve Kalem Sûresi ve Hâ-Mîm ile başlayan sûreler hürmetine! Ve Duhan Sûresi'nde muhkem kılınmış sır hürmetine bizi muhafaza eyle!

55. Kısım[]

ﺑِﺎَﻟِﻒٍ ﻭَﻟﺎَﻡٍ ﻭَﺍﻟﻨِّﺴَٓﺎﺀْ ﻭَﻋُﻘُﻮﺩِﻫَﺎ

ﻭَﻓِﻰ ﺳُﻮﺭَﺓِ ﺍْﻟﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﻭَﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻧُﻮِّﺭَﺕْ

55. Kurân-ı Hakîm'indeki; "Elif-Lâm" ile başlayan sûreler, Nisa, Mâide ve En'âm Sûreleri ve nurlu hakikatlerle parlayan Nur Sûresi hürmetine!...

56. Kısım[]

ﻭَﺍَﻟِﻒٍ ﻭَﻟﺎَﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺭَٓﺍﺀٍ ﺑِﺴِﺮِّﻫَﺎ

ﻋَﻠَﻮْﺕُ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺍْﻟﺎِﺳْﻢِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻣَﺎ ﺟَﻨَﺖْ

56. Ve -Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr sûrelerinin başlarında bulunan- "Elif-Lâm-Râ" harflerinin ihtiva ettiği sırlarla ancak Kadri yüce "İsm-i A'zam'ının sonsuz nurunun tecellisiyle işlediğim günahlardan kurtularak -katında terakki ettim.

57. Kısım[]

ﻭَﺍَﻟِﻒٍ ﻭَﻟﺎَﻡٍ ﺛُﻢَّ ﻣِﻴﻢٍ ﻭَﺭَٓﺍﺋِﻬَﺎ

ﺍِﻟَﻰ ﻣَﺠْﻤَﻊِ ﺍْﻟﺎَﺭْﻭَﺍﺡِ ﻭَﺍﻟﺮُّﻭﺡِ ﻗَﺪْ ﻋَﻠَﺖْ

57. Ra'd Sûresinin, önce "Elif ve Lâm"ının, sonra "Mim ve Râ" harfinin sırrıyla ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.

58. Kısım[]

ﺑِﺴِﺮِّ ﺣَﻮَﺍﻣِﻴﻢِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺟَﻤِﻴﻌِﻬَﺎ

ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭُ ﺍُﻗْﺴِﻤَﺖْ

58. Ey sonsuz nuruyla bütün kâinatı nurlandıran ve isimlerinin tecellisiyle her şeyi aydınlatan Nûr! Kur'ân-ı Hakîm'de "Hâ-Mîm" ile başlayan bütün sûrelerin sırrı hürmetine! Beni, her türlü nur ve ışığın kaynağı olan Nûr isminin fazl ve tecellisine mazhar eyle!

59. Kısım[]

ﺑِﻌَﻢَّ ﻋَﺒَﺲَ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺯِﻋَﺎﺕِ ﻭَﻃَﺎﺭِﻕٍ

ﻭَﻓِﻰ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟْﺒُﺮُﻭﺝِ ﻭَﺯُﻟْﺰِﻟَﺖْ

59. Nebe, Abese, Nâziat ve Târık Sûreleri ile Burûc ve Zilzâl Sûreleri'nin hürmetine!

60. Kısım[]

ﺑِﺤَﻖِّ ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺛُﻢَّ ﻧُﻮﻥٍ ﻭَﺳَٓﺎﺋِﻞٍ

ﻭَﻓِﻰ ﺳُﻮﺭَﺓِ ﺍﻟﺘَّﻬْﻤِﻴﺰِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻛُﻮِّﺭَﺕْ

60. Mülk Sûresinin hakkı için, yine Kalem, Meâric, Hümeze, Şems ve Tekvir Sûreleri'nin hürmetine!

61. Kısım[]

ﻭَﺑِﺎﻟﺬَّﺍﺭِﻳَﺎﺕِ ﺍﻟﺬَّﺭِّ ﻭَﺍﻟﻨَّﺠْﻢِ ﺍِﺫْ ﻫَﻮَﻯ

ﻭَﺑِﺎﻗْﺘَﺮَﺑَﺖْ ﻟِﻰَ ﺍْﻟﺎُﻣُﻮﺭُ ﺗَﻘَﺮَّﺑَﺖْ

61. Zâriyat, Necm ve Kamer Sûreleri hürmetine! Bütün işlerimi kolaylaştır!

62. Kısım[]

ﻭَﻓِﻰ ﺳُﻮَﺭِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺣِﺰْﺑﺎً ﻭَﺍَﻳَﺔً

ﻋَﺪَﺩَ ﻣَﺎ ﻗَﺮَﺍَ ﺍﻟْﻘَﺎﺭِﻯ ﻭَﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺗَﻨَﺰَّﻟَﺖْ

62. Kurân-ı Hakimde hizb hizb, âyet âyet bütün sûrelerin hakkı için, katından indirilenler ve onlan okuyanların okudukları adedince!..

63. Kısım[]

ﻓَﺎَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻟﺎَﻯَ ﻓِﻰ ﻓَﻀْﻠِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ

ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻣَٓﺎ ﺃَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻛُﺘْﺒًﺎ ﺗَﻔَﻀَّﻠَﺖْ

63. Ey Mevlâm! Nihayetsiz fazlınla kendilerine -peygamberler- kitaplar indirdiğin o lütuf ve ihsanını istiyorum!

64. Kısım[]

ﺑَﺎَﻫِﻴًّﺎ ﺷَﺮَﺍﻫِﻴًّﺎ ﺍَﺫُﻭﻧَﺎﻯِ ﺻَﺒْﻮَﺓٍ

ﺍَﺻْﺒَﺎﻭُﺙٍ ﺍَﻝِ ﺷَﺪَّﺍﻯَ ﺍَﻗْﺴَﻤْﺖُ ﺑِﻄَﻴْﻄَﻐَﺖْ

(Nüsha farkı: ﺑِﻄَﻴْﻄَﻔَﺖْ)

64. Ey Hayy ve Kayyûm!. Kadîr ve Cebbâr isimlerinin üzerine yemin ederek Sana yalvarıyorum!

65. Kısım[]

ﺑِﺴِﺮِّ ﺑَﺪُﻭﺡٍ ﺍَﺟْﻬَﺰَﻁٍ ﺑَﻄَﺪٍ ﺯَﻫَﺞٍ

ﺑِﻮَﺍﺡِ ﺍﻟْﻮَﺣَﺎ ﺑِﺎﻟْﻔَﺘْﺢِ ﻭَﺍﻟﻨَّﺼْﺮِ ﺍَﺳْﺮَﻋَﺖْ

65. Ey Allâm-ül Guyûb! Fettâh isminin nuru ve ancak senin inayet ve yardımınla fetihler müyesser olur.

66. Kısım[]

ﺑِﻨُﻮﺭِ ﻓَﺠَﺶٍ ﻣَﻊَ ﺛَﻈْﺨَﺰٍ ﻳَﺎ ﺳَﻴِّﺪِﻯ

ﻭَﺑِﺎْﻟﺎَﻳَﺔِ ﺍﻟْﻜُﺒْﺮَﻯ ﺍَﻣِﻨِّﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔَﺠَﺖْ

66. Ey Seyyidim ve Mevlâm! Nihayetsiz kibriya, azamet ve hâkimiyetinin hakkı için, Hakîm ismin hürmetine! Varlığını ve birliğini güçlü ve sarsılmaz delillerle ispat ve ilân eden Ayet-ül-Kübrâ'nın hakikatlerinin nuruyla beni her türlü tehlike ve felâketlerden emin eyle!

67. Kısım[]

ﺑِﺤَﻖِّ ﻓَﻘَﺞٍ ﻣَﻊَ ﻣَﺨْﻤَﺔٍ ﻳَٓﺎ ﺇِﻟَﻬَﻨَﺎ

ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﺍَﺟِﺮْﻧِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺘَﺖْ

67. Ey her şeye gücü yeten ve hiçbir şey kendine ağır gelmeyen Kâdir olan ilâhımız! Fettâh isminin hakkı için, Rezzâk isminin hürmetine, ve İsm-i A'zam ve bütün güzel isimlerinin bereketiyle beni dağınıklık ve perişanlıktan muhafaza eyle!

68. Kısım[]

ﺣُﺮُﻭﻑٌ ﻟِﺒَﻬْﺮَﺍﻡٍ ﻋَﻠَﺖْ ﻭَﺗَﺸَﺎﻣَﺨَﺖْ

ﻭَﺍﺳْﻢُ ﻋَﺼَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻈُّﻠْﻤَﺔُ ﺍﻧْﺠَﻠَﺖْ

68. O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yı Musa ismiyle karanlıklar dağıldı.

69. Kısım[]

ﺗَﻮَﺳَّﻠْﺖُ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﺴِﺮِّﻫَﺎ

ﺗَﻮَﺳُّﻞَ ﺫِﻯ ﺫُﻝٍّ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﻫْﺘَﺪَﺕْ

69. Ey bizleri sonsuz nimetleriyle terbiye eden Rabb'im! Bütün bu harflerin yüce mânâlarının sırlarını şefaatçi yaparak Sana yalvarıyorum ki, bu dua ve yakarışımın; acz, fakr ve zilletini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olmasını diliyorum!

70. Kısım[]

ﺣُﺮُﻭﻑٌ ﺑِﻤَﻌْﻨَﺎﻫَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞُ ﺷُﺮِّﻓَﺖْ

ﻣَﺪَﻯ ﺍﻟﺪَّﻫْﺮِ ﻭَﺍْﻟﺎَﻳَّﺎﻡِ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﺍﻧْﺤَﻨَﺖْ

70. Ey kullarına nihayetsiz şefkat ve merhametiyle muamele eden Rabb'im! Bunlar taşıdığı mânâ itibariyle öyle harflerdir ki -onları zikredenler- asırlar boyu hep faziletle yüceltilmişlerdir.

71. Kısım[]

ﺩَﻋَﻮْﺗُﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺣَﻘًّﺎ ﻭَﺇِﻧَّﻨِﻰ

ﺗَﻮَﺳَّﻠْﺖُ ﺑِﺎْﻟﺎَﻳَﺎﺕِ ﺟَﻤْﻌًﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺣَﻮَﺕْ

71. Ey varlığı hak ve her hakkın gerçek sahibi olan Allah'ım! Kur'ân-ı Hakiminin bütün âyetleri ve ihtiva ettiği hakikatli sırları vesile kılarak Sana dua ve niyaz ettim!

72. Kısım[]

ﻓَﺘِﻠْﻚَ ﺣُﺮُﻭﻑُ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻓَﺎﺟْﻤَﻊْ ﺧَﻮَٓﺍﺻَّﻬَﺎ

ﻭَﺣَﻘِّﻖْ ﻣَﻌَﺎﻧِﻴﻬَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮُ ﺗُﻤِّﻤَﺖْ

72. İşte bunlar (sûrelerin başlarındaki harfler) "Nur Harfleri"dir. Beni, onların bütün hasiyet ve meziyetlerine mazhar et! Ve her türlü hayrın kendisiyle tamamlanıp kemale erdiği o harflerin mânâlarını gerçekleştir.

73. Kısım[]

ﻭَﺍُﺣْﻀِﺮَﻧِﻰ ﻋَﻮْﻧًﺎ ﺧَﺪِﻳﻤًﺎ ﻣُﺴَﺨَّﺮﺍً

ﻃُﻬَﻴْﻤَﻔْﻴَٓﺎﺋِﻴﻞُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻜُﺮْﺑَﺖُ ﺍﻧْﺠَﻠَﺖْ

73. Bana yardımcı olarak öyle bir ruhanî -müekkel melek-hizmetkâr gönder ki her türlü gam, keder ve sıkıntılarım onunla giderilsin!

74. Kısım[]

ﻓَﺴَﺨِّﺮْ ﻟِﻰ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺪِﻳﻤﺎً ﻳُﻄِﻴﻌُﻨِﻰ

ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﺣُﺮُﻭﻑِ ﺍُﻡِّ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻠَﺖْ

74. Ümmü'l-Kitap olan Fatiha Sûresi ve onu takip eden diğer sûrelerin harflerinin sırrı hürmetine! O ruhaniler içindeki hizmetkârı bana itaatkâr ve musahhar eyle!

75. Kısım[]

ﻭَﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻟﺎَﻯَ ﻓِٓﻰ ﺍِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ

ﺑِﻪِ ﺍِﺫَﺍ ﺩُﻋِﻰَ ﺟَﻤْﻊُ ﺍْﻟﺎُﻣُﻮﺭِ ﺗَﻴَﺴَّﺮَﺕْ

75. Ey Mevlam! Kendisiyle dua ve niyazda bulunulduğunda bütün işlerin müyesser olduğu İsm-i Âzam'ınla Sana dua ve niyaz ediyorum!

76. Kısım[]

ﺇِﻟَﻬِﻰ ﻓَﺎﺭْﺣَﻢْ ﺿَﻌْﻔِﻰ ﻭَﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﺯَﻟَّﺘِﻰ

ﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪْ ﺩَﻋَﺘْﻚَ ﺍْﻟﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀُ ﻭَﺗَﻮَﺳَّﻠَﺖْ

76. İlâhî! Bütün Nebi ve Peygamberlerin, -Senin rızana kavuşmak için- vesile kılarak yaptıklan duaları hürmetine! Sonsuz acizlik ve zayıflığımdan dolayı bana merhamet et ve kusurlarımı bağışla!

77. Kısım[]

ﺍَﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘِﻰ ﻳَﺎ ﺳَﻴِّﺪِﻯ ﺍِﻗْﺾِ ﺣَﺎﺟَﺘِﻰ

ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍُﻣُﻮﺭِﻯ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺗَﺴَﻠَّﻤَﺖْ

77. Ey her şeyin yaratıcısı olan Hâlık'ım ve Seyyid'im! İhtiyacımı gider! Ey bütün varlıkların Rabb'i olan İlahım! Bütün işlerimi Sana havale ediyorum!

78. Kısım[]

ﺗَﻮَﺳَّﻠْﺖُ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﺎَﺣْﻤَﺪَﺍ

ﻭَﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﺟُﻤِّﻌَﺖْ

78. Ey bizi sonsuz nimetleriyle terbiye eden Rabb'im! Bütün güzel isimlerin olan Esmâ-i Hüsnâ hürmetine ve bütün güzel isimlerine mazhar olmakla kendisinde toplayan Resûl-i Ekremin Hz. Muhammed'i (a.s.m.), şefaatçi kılarak Sana yalvarıyorum!

79. Kısım[]

ﻓَﺠُﺪْ ﻭَﺍﻋْﻒُ ﻭَﺍﺻْﻔَﺢْ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺑِﺘَﻮْﺑَﺔٍ

ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻙَ ﺍﻟْﻤِﺴْﻜِﻴﻦِ ﻣِﻦْ ﻧَﻈْﺮَﺓٍ ﻋَﺒَﺖْ

79. Ya İlâhî! Kusur ve günahlarından Sana dönüp bağışlanmasını dileyen bu aciz, zavallı ve miskin kuluna cömertliğinle, af ve mağfiretinle muamele et!

80. Kısım[]

ﻭَﻭَﻓِّﻘْﻨِﻰ ﻟِﻠْﺨَﻴْﺮِ ﻭَﺍﻟﺼِّﺪْﻕِ ﻭَﺍﻟﺘُّﻘَﻰ

ﻭَﺍَﺳْﻜِﻨَّﻨِﻰ ﺍﻟْﻔِﺮْﺩَﻭْﺱَ ﻣَﻊَ ﻓِﺮْﻗَﺔٍ ﻋَﻠَﺖْ

80. Beni hayır, sıdk, doğruluk ve takva yolunda muvaffak kıl! Ve beni katında yüksek zümre ile birlikte Firdevs cennetine yerleştir!

81. Kısım[]

ﻭَﻛُﻦْ ﺑِﻰ ﺭَﺅُﻓًﺎ ﻓِﻰ ﺣَﻴَﺎﺗِﻰ ﻭَﺑَﻌْﺪَﻣَﺎ

ﺍَﻣُﻮﺕُ ﻭَﺍَﻟْﻘَﻰ ﻇُﻠْﻤَﺔَ ﺍﻟْﻘَﺒْﺮِ ﺍﻧْﺠَﻠَﺖْ

81. Yaşadığım müddetçe ve ölümümden sonra beni esirgeyip şefkat ve merhametinle muamele et! Aydınlık ve nura açılan kabirdeki zulmet perdesini kaldır!

82. Kısım[]

ﻭَﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﺸْﺮِ ﺑَﻴِّﺾْ ﻳَٓﺎ ﺇِﻟَﻬِﻰ ﺻَﺤِﻴﻔَﺘِﻰ

ﻭَﺛَﻘِّﻞْ ﻣَﻮَﺍﺯِﻳﻨِﻰ ﺑِﻠُﻄْﻔِﻚَ ﺍِﻥْ ﺧَﻔَّﺖْ

82. Yâ İlâhî! Haşirde amel defterimi beyaz kıl! Ve eğer iyiliklerim hafif gelirse lütfunla muamele ederek sevap terazimi ağırlaştır!

83. Kısım[]

ﻭَﺟَﻮِّﺯْﻧِﻰ ﺣَﺪَّ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁِ ﻣُﻬَﺮْﻭِﻟﺎً

ﻭَﺍﺣْﻤِﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺣَﺮِّ ﻧَﺎﺭٍ ﻭَﻣَﺎ ﺣَﻮَﺕْ

83. Beni, keskin Sırat Köprüsünden süratle geçir! Ve beni cehennem ateşi ve içindeki dehşetli azaptan muhafaza eyle!

84. Kısım[]

ﻭَﺳَﺎﻣِﺤْﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺫَﻧْﺐٍ ﺟَﻨَﻴْﺘُﻪُ

ﻭَﺍﻏْﻔِﺮْ ﺧَﻄِٓﻴﺌَﺎﺗِﻰ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡَ ﻭَﺍِﻥْ ﻋَﻠَﺖْ

84. İşlemiş olduğum her bir günahı affet! Çok da olsa büyük hata ve kusurlarımı bağışla!

(Üç aydan beri her gün o kasideyi okuyorum. Yalnız sekiz sahifeyi halledemediğim bir vefka dâir olduğu cihetle okumuyordum. Fakat âhirinde وَ صَلِّ اِلٰه۪ى den başlayan âhirki iki sayfayı ötekilerle beraber okurdum... Said Nursî)

85. Kısım[]

ﻓَﻴَﺎ ﺣَﺎﻣِﻞَ ﺍْﻟﺎِﺳْﻢِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻞَّ ﻗَﺪْﺭُﻩُ

ﺗَﻮَﻗَّﻰ ﺑِﻪِ ﻛُﻞَّ ﺍْﻟﺎُﻣُﻮﺭِ ﺗَﺴَﻠَّﻤَﺖْ

85. Ey Kadri Yüce İsm-i Azam'ı taşıyan ve Onu kendine muhafız ittihaz edinen! İsm-i A'zam'ın bereketiyle her bir tehlikeden selâmetle kurtulacaksın!

86. Kısım[]

ﻓَﻘَﺎﺗِﻞْ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺨْﺶَ ﻭَﺣَﺎﺭِﺏْ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺨَﻒْ

ﻭَﺩُﺱْ ﻛُﻞَّ ﺍَﺭْﺽٍ ﺑِﺎﻟْﻮُﺣُﻮﺵِ ﺗَﻌَﻤَّﺮَﺕْ

86. Savaş, -âhirzamanın dehşetli harbinden- korkma! Çarpış, çekinme! Vahşi ve acımasız zâlimlerin bulunduğu her yere gir!

87. Kısım[]

ﻭَﺍَﻗْﺒِﻞْ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻬْﺮَﺏْ ﻭَﺧَﺎﺻِﻢْ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺨْﺶَ ﺑَﺎْﺳًﺎ ﻟِﻠْﻤُﻠُﻮﻙِ ﻭَﻟَﻮْ ﺣَﻮَﺕْ

87. Karşılaş, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Melik ve reislerin; tecavüz, tevkif ve kuşatmasından korkma!

88. Kısım[]

ﻓَﻠﺎَ ﺣَﻴَّﺔٌ ﺗَﺨْﺸَﻰ ﻭَﻟﺎَ ﻋَﻘْﺮَﺏٌ ﺗَﺮَﻯ

ﻭَﻟﺎَ ﺍَﺳَﺪٌ ﻳَﺄْﺗِﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻬَﻤْﻬَﻤَﺖْ

88. Korkacağın ne bir yılan, ne bir akrep ne de sana kükreyerek gelebilecek bir aslan vardır!

89. Kısım[]

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺨْﺶَ ﻣِﻦْ ﺳَﻴْﻒٍ ﻭَﻟﺎَ ﻃَﻌْﻦِ ﺧَﻨْﺠَﺮٍ

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺨْﺶَ ﻣِﻦْ ﺭُﻣْﺢٍ ﻭَﻟﺎَ ﺷَﺮٍّ ﺃَﺳْﻬَﻤَﺖْ

89. O savaş ve mücadelede; ne bir kılıçtan, ne bir hançer yarasından, ne bir mızraktan, ne de isabet edecek bir okun şer ve tehlikesinden kork!

90. Kısım[]

ﺟَﺰَﺍ ﻣَﻦْ ﻗَﺮَﺍ ﻫَﺬَﺍ ﺷَﻔَﺎﻋَﺔُ ﺍَﺣْﻤَﺪَﺍ

ﻭَﻳُﺤْﺸَﺮُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺎﺕِ ﻣَﻊَ ﺣُﻮﺭٍ ﺻُﻔِّﻔَﺖْ

90. İşte bunu okuyanın mükâfatı, Resûl-i Ekrem Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Ve o, içinde sıra sıra dizilmiş hurilerle birlikte cennetlerde haşrolacaktır.

91. Kısım[]

ﻭَﺍﻋْﻠَﻢْ ﺑِﺎَﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺼْﻄَﻔَﻰ ﺧَﻴْﺮُ ﻣُﺮْﺳَﻞٍ

ﻭَﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺧَﻠْﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻦْ ﻗَﺪْ ﺗَﻔَﺮَّﻗَﺖْ

91. Bil ki şüphesiz Hz. Muhammed Mustafa (a.s.m.), gönderilen resullerin en seçkini ve Allah'ın yeryüzünde bulunan mahlûkatının en faziletlisidir.

92. Kısım[]

ﻭَﺻَﺪِّﺭْ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺟَﺎﻫِﻪِ ﻛُﻞَّ ﺣَﺎﺟَﺔٍ

ﻭَﺳَﻠْﻪُ ﻟِﻜَﻰْ ﺗَﻨْﺠُﻮَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠَﻮْﺭِ ﻭَﺍﻟﻄَّﻐَﺖْ

92. Ve Hâlık'ın katındaki makam, rütbe ve şânının yüceliğinden dolayı her türlü arzu ve ihtiyaç duasının başında onu (a.s.m.) zikret! Ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için onu (a.s.m.) şefaatçi ve vesile kıl!

93. Kısım[]

ﻭَﺻَﻞِّ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْﻡٍ ﻭَﺳَﺎﻋَﺔٍ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺼْﻄَﻔَﻰ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﻣَﺎ ﻧَﺴْﻤَﺔٌ ﺳَﻤَﺖْ

93. Her gün, her saat ve rüzgârın estiği her an, o seçkin Muhammed Mustafa'ya (a.s.m.) salât eyle Allah'ım!

94. Kısım[]

ﻭَﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﻭَﺍْﻟﺎَﻝِ ﻛُﻠِّﻬِﻢْ

ﻛَﻌَﺪِّ ﻧَﺒَﺎﺕِ ﺍْﻟﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﺮِّﻳﺢِ ﻣَﺎ ﺳَﺮَﺕْ

94. Yaratılmışların en seçkini olan Muhammed Mustafa'ya (a.s.m.) ve bütün Ehl-i Beyt'ine de bütün nebatat ve esen rüzgâr adedince salât et!

95. Kısım[]

ﻭَﺻَﻞِّ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺗَﻤْـﻠَﺄُ ﺍْﻟﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ

ﻛَﻮَﺑْﻞِ ﻏَﻤَﺎﻡٍ ﻣَﻊَ ﺭُﻋُﻮﺩٍ ﺗَﺠَﻠْﺠَﻠَﺖْ

95. Ve öyle salât eyle ki rahmet yüklü bulutlar içinde çakıp parlayan şimşeklerle birlikte sağanak halinde şiddetle boşalan yağmur gibi arzı ve semâyı doldursun!

96. Kısım[]

ﻓَﻴَﻜْﻔِﻴﻚَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺻَﻠَّﻰ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻪِ

ﻭَﺍَﻣْﻠﺎَﻛَﻪُ ﺻَﻠَّﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻤَﺖْ

96. Bizzât Yüce Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm etmesi, -onun (a.s.m.) şan ve şerefinin büyüklüğünü anlaman için- sana yeter!

97. Kısım[]

ﻭَﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺩَٓﺍﺋِﻤًﺎ ﻣُﺘَﻮَﺳِّﻠﺎً

ﻣَﺪَﻯ ﺍﻟﺪَّﻫْﺮِ ﻭَﺍْﻟﺎَﻳَّﺎﻡِ ﻣَﺎ ﺷَﻤْﺲٌ ﺃَﺷْﺮَﻗَﺖْ

97. O halde sen de günler ve zaman aktıkça, güneş doğmaya devam ettikçe onu (a.s.m.) şefaatçi ve vesile yaparak daima ona (a.s.m.) salât ve selâm getir!

98. Kısım[]

ﻭَﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺍْﻟﺎَﻃْﻬَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺍَﻝِ ﻫَﺎﺷِﻢٍ

ﻋَﺪَﺩَ ﻣَﺎ ﺣَﺞَّ ﺍﻟْﺤَﺠِﻴﺞُ ﻭَﺳَﻠَّﻤَﺖْ

98. Hâşimoğullarının pâk ve mübareklerine, hac ziyaretinde bulunan hacıların sayısınca ve onların Kabe'de getirdikleri tekbir, tehlil ve salâvatları adedince selâm et!

99. Kısım[]

ﻭَﺍﺭْﺽَ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻋَﻦْ ﺍَﺑِﻰ ﺑَﻜْﺮٍ ﻣَﻊَ ﻋُﻤَﺮَ

ﻭَﺍﺭْﺽَ ﻋَﻠَﻰ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﻣَﻊَ ﺣَﻴْﺪَﺭِ ﺍﻟﺜَّﺒَﺖْ

99. Yâ İlâhî! Ebû Bekir (r.a.) ile birlikte Ömer'den (r.a.) razı ol! Osman (r.a.) ile birlikte Allah'ın sarsılmaz arslanı Ali'den (r.a.) de razı ol!

100. Kısım[]

ﻛَﺬَﺍ ﺍْﻟﺎَﻝُ ﻭَﺍْﻟﺎَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺟَﻤْﻌًﺎ ﺟَﻤِﻴﻌُﻬُﻢْ

ﻣَﻊَ ﺍْﻟﺎَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻭَﻣَﺎ ﺣَﻮَﺕْ

100. Aynı şekilde Resûl-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) bütün Ehl-i Beyt ve Ashabıyla birlikte evliyalar, sâlih kullar ve onlara tabi olanların hepsinden razı ol!

101. Kısım[]

ﻣَﻘَﺎﻝُ ﻋَﻠِﻰٍّ ﻭَﺍﺑْﻦِ ﻋَﻢِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ

ﻭَﺳِﺮُّ ﻋُﻠُﻮﻡٍ ﻟِﻠْﺨَﻠﺎَٓﺋِﻖِ ﺟُﻤِّﻌَﺖْ

101. İşte bu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) amcasının oğlu Ali'nin (r.a.) sözüdür. Ve mahlûkatla ilgili ilimlerin özü ve sırrı onda toplanmıştır.

  1. Bu beyti Üstad Hazretleri değiştirerek okumuştur. Celcelutiye'ni aslında ise şu şekildedir. وَاَلِّفْ قُلُوبَ الْعاَلَم۪ينَ جَم۪يعَهاَ ٭ عَلَىَّ وَ اَعْطِنِى الْقَبُولَ بِشَلْمَهَتْ "Bütün âlemlerin kalplerine ülfet ve ünsiyet bahşet -gönül kapılarını İlâhî hakikatlere aç! Fettâh ismin hürmetine! Bana, rıza ve makbuliyet libasını giydir!" -- mS
Advertisement