Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Dua. RNK/Dua.


Risale:Dualar_(Hizb-ül_Hakaik). DUA (Şualar). DUA (MEKTUBAT). Dua (Lem’alar). Dua (Sikke-i Tasdik-i Gaybî). Dua (İşaratü’l-İ’caz). Duâ-i Tercüman-ı İsm-i A'zam. Duâ-i İsm-i A'zam.

Ey lütufları gizli olan zatı ala

Neccina mimma nehaf Korktuklarımızdan ve korkmadıklarımızdan bize necat ver. Hafi

Şablon:Duabakınız d {{Duabakınız}}


Audio:[1] NAMAZIN KIBLESİ KABE, DUANIN KIBLESİ SEMADIR
“Yunus peygamberin, balığın karnında yaptığı dua;
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîn (Ya Rabbî! Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)’
şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın” (Tirmizî, De’avât, 85)
EvradEzkarEzkar-us SabahEvrad-u Ezkar Allahtan kendi Korkularından dolayı Necat ve lütuf bekleyenin duası Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf ve mimma la nehaf
Dua Duâ Dûa Dualar De’avât
Dua, meyalan-ı hayrı artırır İstiğfar, meyelan-ı şerri keser İstiğfar Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Evlilere yapılan dua
Ordunun Duası
Hayır duâ
Dua çeşitleri Kunut duası
Pazrtesi duaları Salı duaları Çarşamba duaları Perşembe duaları Cuma duaları Cumartesi duaları Pazar duaları
Hacc duaları
Namaz duaları
Mukayyed dualar Gayri mukayyed dualar
İstihare namazı İstıhare duası (Hayır isteme duası) Hacet duası Hacet namazı
Cevşen Dua-yı Cevşenü'l Kebir
Dua-yı İsm-ul Âzam Kumeyl duası Ayet el-Kursi Hizbun nasr duası
Dualarla irşad
Duanın İnsan Hayatına Tesiri DUANIN ÇEŞİTLERİ DUANIN ÖNEMİ
DUÂ-YI HAYR Hâyırlı dua, hayır isteyen dua. DUÂ-YI FİİLÎ Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak. DUÂ-YI KAVLÎ Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır. DUÂ-YI MÜSTECAB Kabul olunan dua.
DUÂGÛ Duâhân f. Duâ okuyan. Duâ eden. DUAT Dâî. C. Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar. * Dâvet edenler.
Tahiyye Selâmlar Ettahiyyat duası TAHİYYAT Et-tahiyyatü Selâm
Namaz duaları Abdest duaları
Cenaze Cenaze namazı Mevt Cenaze duaları Telkin Telkin duası Cenaze duası Alevilik ve cenaze işleri
“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçtigi ayetler
Duâ ayetleri
Akşam duaları Video Sabah duaları
Aşırı dua kelam-ı nefsiyle dua
1000 elemtere 4444 Tefriciye 19 Fetih gece namazı özel geceler 1999 kartalları çok sert geldi
Şablon:Dua

Psikokinesis_&_Chi_Qui_Gong.flv

Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Dua şeklinde eller açılarak meditation . Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Maher_Zain-Barakallah_(Wedding_Indonesia_Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4 Yeni evlilere yapılacak dua üzerine çok hoş bir şarkı . Evlilere yapılan dua şiir ve şarkı formatına getirilmiş

صلاح_الجمل_دعاء_الانبياء_كامل_-_ادعية_رمضان_--

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان -

Önceki Kısım: Hülâsat-ül HülâsâHizb-ül Hakaik

1. Dua[]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺍَﻟﺬُّﻧُﻮﺏُ ﺍَﺧْﺮَﺳَﺘْﻨِﻰ ٭ ﻭَ ﻛَﺜْﺮَﺓُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺻِٓﻰ ﺍَﺧْﺠَﻠَﺘْﻨِﻰ ٭ ﻭَ ﺷِﺪَّﺓُ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﺍَﺧْﻔَﺘَﺖْ ﺻَﻮْﺗِﻰ ٭ ﻓَﺎَﺩُﻕُّ ﺑَﺎﺏَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﺍُﻧَﺎﺩِﻯ ﻓِﻰ ﺑَﺎﺏِ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ ﺑِﺼَﻮْﺕِ ﺳَﻴِّﺪِﻯ ﻭَ ﺳَﻨَﺪِﻯ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭِ ﺍﻟْﻜَﻴْﻠﺎَﻧِﻰ ﻭَ ﻧِﺪَٓﺍﺋِﻪِ ﺍﻟْﻤَﻘْﺒُﻮﻝِ ﺍﻟْﻤَﺎْﻧُﻮﺱِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﺒَﻮَّﺍﺏِ ٭ ﺑِﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻀُﺮُّﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻨْﻔَﻌُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻐْﻠِﺒُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﺰُﺏُ ﻋَﻨْﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻮُٔﺩُﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ ﺑِﺸَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﻐِﻠُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﻋَﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﺒِﻬُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻌْﺠِﺰُﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺣَﺘَّﻰ ﻟﺎَ ﺗَﺴْﺌَﻠَﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺧِﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻِﻴَﺔِ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻝُ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮُ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮُ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻦُ ﺩُﻭﻥَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﺎﻫِﺮُ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻣُﺤِﻴﻄًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟَﻄِﻴﻔًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻄِٓﻴﺌَﺎﺕِ ﺣَﺘَّﻰ ﻟﺎَ ﺗَﺴْﺌَﻠَﻨِﻰ ﻋَﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻌِﺰَّﺓِ ﺟَﻠﺎَﻟِﻚَ ﻭَ ﺑِﺠَﻠﺎَﻝِ ﻋِﺰَّﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻚَ ﻭَ ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎﻥِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﻄِﻴﻌَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻫْﻮَٓﺍﺀِ ﺍﻟﺮَّﺩِّﻳَّﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﺭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺠِﻴﺮِﻳﻦَ ﺍَﺟِﺮْﻧِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻬَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَﻃَﻬِّﺮْﻧِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﺎﺫُﻭﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺻَﻔِّﻨِﻰ ﺑِﺤُﺐِّ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﺑِﺎﻟْﻤُﺤَﺒَّﺔِ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴَّﺔِ ﻣِﻦْ ﺻَﺪَٓﺍﺀِ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﻭَ ﺍَﻭْﻫَﺎﻡِ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞِ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﻔْﻨَﻰ ﺍﻟْﺎَﻧَﺎﻧِﻴَّﺔُ ﻭَ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﺍﻟْﻜُﻞُّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻏَﺮْﻗًﺎ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻰ ﺑَﺤْﺮِ ﻣِﻨَّﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻨْﺼُﻮﺭِﻳﻦَ ﺑِﺴَﻴْﻒِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺤْﻈُﻮﻇِﻴﻦَ ﺑِﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺤْﻔُﻮﻇِﻴﻦَ ﺑِﺤِﻤَﺎﻳَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﺎﻏِﻞٍ ﻳُﺸْﻐِﻞُ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ٭ ﻓَﻴَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟْﺎَﺳْﺮَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻚُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻬَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻠﺎَّﻡَ ﺍﻟْﻐُﻴُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻠِّﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺘَّﺎﺭَ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﺫُﻧُﻮﺑِﻰ ٭ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻢْ ﻣَﻦْ ﺿَﺎﻗَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﺎَﺳْﺒَﺎﺏُ ﻭَ ﻏُﻠِّﻘَﺖْ ﺩُﻭﻧَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺑْﻮَﺍﺏُ ﻭَ ﺗَﻌَﺴَّﺮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺳُﻠُﻮﻙُ ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺼَّﻮَﺍﺏِ ﻭَ ﺍﻧْﺼَﺮَﻣَﺖْ ﺍَﻳَّﺎﻣُﻪُ ﻭَ ﻧَﻔْﺴُﻪُ ﺭَﺍﺗِﻌَﺔٌ ﻓِﻰ ﻣَﻴَﺎﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺼِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺩَﻧِﻰِّ ﺍﻟْﺎِﻛْﺘِﺴَﺎﺏِ ٭ ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﺫَﺍ ﺩُﻋِﻰَ ﺍَﺟَﺎﺏَ ﻭَ ﻳَﺎ ﺳَﺮِﻳﻊَ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ ﻳَﺎ ﻭَﻫَّﺎﺏُ ﺍِﺭْﺣَﻢْ ﻣَﻦْ ﻋَﻈُﻢَ ﻣَﺮَﺿُﻪُ ﻭَ ﻋَﺰَّ ﺷِﻔَٓﺎﺋُﻪُ ﻭَ ﺿَﻌُﻔَﺖْ ﺣِﻴﻠَﺘُﻪُ ﻭَ ﻗَﻮِﻯَ ﺑَﻠﺎَٓﺋُﻪُ ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﻣَﻠْﺠَﺌُﻪُ ﻭَ ﺭَﺟَٓﺎﺋُﻪُ ٭ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍَﺭْﻓَﻊُ ﺑَﺜِّﻰ ﻭَ ﺣُﺰْﻧِﻰ ﻭَ ﺷِﻜَﺎﻳَﺘِﻰ ٭ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺣُﺠَّﺘِﻰ ﺣَﺎﺟَﺘِﻰ ﻭَ ﻋُﺪَّﺗِﻰ ﻓَﺎﻗَﺘِﻰ ﻭَ ﺍﻧْﻘِﻄَﺎﻉُ ﺣِﻴﻠَﺘِﻰ ٭ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻗَﻄْﺮَﺓٌ ﻣِﻦْ ﺑِﺤَﺎﺭِ ﺟُﻮﺩِﻙَ ﺗُﻐْﻨِﻴﻨِﻰ ﻭَ ﺫَﺭَّﺓٌ ﻣِﻦْ ﺗَﻴَّﺎﺭِ ﻋَﻔْﻮِﻙَ ﺗَﻜْﻔِﻴﻨِﻰ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪُ ﻳَﺎ ﻣُﺒْﺪِﻯُٔ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﺪُ ﻳَﺎ ﻓَﻌَّﺎﻟﺎً ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ٭ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﻭَﺟْﻬِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍَﺭْﻛَﺎﻥَ ﻋَﺮْﺷِﻚَ ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻗَﺪَﺭْﺕَ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚُ ﺍَﻏِﺜْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺫُﻧُﻮﺑِﻰ ﻭَ ﺳَﻘَﻄَﺎﺕِ ﻟِﺴَﺎﻧِﻰ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻋُﻤْﺮِﻯ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

2. Dua[]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍُﺣْﺼِﻰ ﺛَﻨَٓﺎﺀً ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﻛَﻤَٓﺎ ﺍَﺛْﻨَﻴْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻚَ ﻓِﻰ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧِﻚَ ﻭَ ﺍَﺛْﻨَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﺒِﻴﺒُﻚَ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻚَ ﻭَ ﺍَﺛْﻨَﻴْﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ﺑِﺎِﻧْﻄَﺎﻗِﻚَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﻋَﺮَﻓْﻨَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺮُﻭﻑُ ﺑِﻤُﻌْﺠِﺰَﺍﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺘَﻮْﺻِﻴﻔَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺘَﻌْﺮِﻳﻔَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺗِﻚَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺫَﻛَﺮْﻧَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﺫِﻛْﺮِﻙَ ﻳَﺎ ﻣَﺬْﻛُﻮﺭُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺎَﻧْﻔُﺲِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﻛَٓﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺘَﺤِﻴَّﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻣِﻦْ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻟَﻚَ ﻭَ ﺑِﻤَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻭْﺭَﺍﻕِ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺰَّﺓِ ﺍﻟﺬَّﺍﻛِﺮَﺓِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﺷْﺠَﺎﺭِﻙَ ﻭَ ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺗِﻚَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺷَﻜَﺮْﻧَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﺷُﻜْﺮِﻙَ ﻳَﺎ ﻣَﺸْﻜُﻮﺭُ ٭ ﺑِﺎَﺛْﻨِﻴَﺔِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧَﺎﺗِﻚَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺭُﻭُٔﺱِ ﺍﻟْﺎَﺷْﻬَﺎﺩِ ﻭَ ﺑِﺎِﻋْﻠﺎَﻧَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻧِﻌَﻤِﻚَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣِﻚَ ﻓِﻰ ﺳُﻮﻕِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺑِﻤَﻨْﻈُﻮﻣَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚَ ﻟَﺪَٓﻯ ﺍَﻧْﻈَﺎﺭِ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﻭَ ﺑِﺘَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕِ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮِﻙَ ﻭَ ﻋَﻨَﺎﻗِﻴﺪِﻙَ ﺍﻟْﻤُﻨَﻈَّﻤَﺔِ ﻓِﻰ ﺧُﻴُﻮﻁِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَٓﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢَ ﺷَﺎْﻧَﻚَ ﻭَ ﻣَٓﺎ ﺍَﺯْﻳَﻦَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧَﻚَ ﻭَ ﻣَٓﺎ ﺍَﻇْﻬَﺮَﻩُ ﻭَ ﻣَٓﺎ ﺍَﺑْﻬَﺮَﻩُ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﻋَﺒَﺪْﻧَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﻋِﺒَﺎﺩَﺗِﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺒُﻮﺩَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﻭَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻭَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻌَﻨَﺎﺻِﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻃَﺎﻋَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﺜَﺎﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﻔَﺎﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺷْﺘِﻴَﺎﻕِ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺳَﺒَّﺤْﻨَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤِﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻟَﻚَ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗُﻚَ ﻭَ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺗُﻚَ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻭَ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺕِ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺍَﺗَﻢُّ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺗِﻚَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺑِﺎَﺻْﺪِﻳَﺔِ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻟَﻚَ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﺘَﻤَﻮَّﺝُ ﺍَﺻْﺪِﻳَﺔُ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻪِ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻣْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺎَﻋْﺼَﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﻓْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺎَﺟْﻴَﺎﻝِ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺎَﺑِّﺪْ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻔَﺤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﻭْﺭَﺍﻕِ ﺍﻟْﺎَﻭْﻗَﺎﺕِ ﺍِﻟَﻰ ﻗِﻴَﺎﻡِ ﺍﻟْﻌَﺮَﺻَﺎﺕِ ﺍَﺻْﺪِﻳَﺔَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺕُ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﺎَﺛَﺎﺭِ ﺷَﺮِﻳﻌَﺔِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺰَﻳِّﻦِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﺎَﺛَﺎﺭِ ﺩِﻳَﺎﻧَﺔِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡِ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺳَﺎﺟِﺪَﺓً ﺗَﺤْﺖَ ﻋَﺮْﺵِ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﻫَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺎَﻧْﻄِﻖِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎَﻗْﻄَﺎﺭِﻫَﺎ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﺒَﻌْﺚِ ﻭَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡِ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺟَﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻣْﻜِﻨَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻭْﻗَﺎﺕِ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﻫِﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺎَﻧْﻄِﻖِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡِ ﺑِﺎَﺻْﺪِﻳَﺔِ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭

3. Dua[]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺮْﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻜَﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺪْﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻗُﺪُّﻭﺱُ ٭ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧِﻚَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ ﻭَ ﺳُﻮَﺭِﻩِ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭِﻩِ ﻭَ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِﻩِ ﻭَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓِﻪِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﻭَ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟﺎَﺗِﻪِ ﻭَ ﺷَﺮِﻳﻌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺳُﻨَّﺘِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺕُ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻭَ ﺍَﻧْﺼَﺎﺭِﻩِ ﻭَ ﻣُﺠَﺎﻫَﺪَﺍﺗِﻬِﻢْ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺣَﻤَﻠَﺔِ ﻋَﺮْﺷِﻚَ ﻭَ ﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘِﻚَ ﺍﻟْﻜِﺮَﺍﻡِ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﻋِﺒَﺎﺩَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺟَﺒْﺮَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﻭَ ﺍَﻣَﺎﻧَﺘِﻪِ ﻭَ ﻣِﻴﻜَٓﺎﺋِﻴﻞَ ﻭَ ﻭَﻛَﺎﻟَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﺳْﺮَﺍﻓِﻴﻞَ ﻭَ ﺻُﻮﺭِﻩِ ﻭَ ﻋَﺰْﺭَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﻭَ ﻗَﺒْﻀَﺘِﻪِ ﻭَ ﺣِﻔْﻈِﻪِ ﻟِـﻠْﺎَﺭْﻭَﺍﺡِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﺩَﻡَ ﻭَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺣَﻮَّٓﺍﺀَ ﻭَ ﺷَﻔْﻘَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﺷِﻴﺖٍ ﻭَ ﻧُﺒُﻮَّﺗِﻪِ ﻭَ ﺍِﺩْﺭِﻳﺲَ ﻭَ ﺭِﻓْﻌَﺘِﻪِ ﻭَ ﻧُﻮﺡٍ ﻭَ ﺳَﻔِﻴﻨَﺘِﻪِ ﻭَ ﺩَﻋَﻮَﺍﺗِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻭَ ﺧَﻠِﻴﻠِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻟُﻮﻁٍ ﻭَ ﻏَﻴْﺮَﺗِﻪِ ﻭَ ﺍِﺳْﺤَﻖَ ﻭَ ﺍَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﺳْﻤَﺎﻋِﻴﻞَ ﻭَ ﺍَﺷْﺮَﻑِ ﻧَﺴْﻠِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻳَﻌْﻘُﻮﺏَ ﻭَ ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﻳُﻮﺳُﻒَ ﻭَ ﺻِﺪِّﻳﻘِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻳُﻮﻧُﺲَ ﻭَ ﺩَﻋْﻮَﺗِﻪِ ﻭَ ﺍَﻳُّﻮﺏَ ﻭَ ﺻَﺒْﺮِﻩِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺟَﺮْﺟِﻴﺲَ ﻭَ ﻣَﺘَﺎﻧَﺘِﻪِ ﻭَ ﻋُﺰَﻳْﺮٍ ﻭَ ﺣَﻴَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺧِﻀْﺮٍ ﻭَ ﺳَﻴَﺎﺣَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﻟْﻴَﺎﺱَ ﻭَ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻭَ ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺗَﻮْﺭَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻫَﺎﺭُﻭﻥَ ﻭَ ﻓَﺼَﺎﺣَﺘِﻪِ ﻭَ ﺷُﻌَﻴْﺐَ ﻭَ ﺧِﻄَﺎﺑَﺘِﻪِ ﻭَ ﻳُﻮﺷَﻊَ ﻭَ ﺭَﻓَﺎﻗَﺘِﻪِ ﻟِﻤُﻮﺳَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﻭَ ﻧَﺎﻗَﺘِﻪِ ﻭَ ﻫُﻮﺩٍ ﻭَ ﻫَﻴْﺒَﺘِﻪِ ﻭَ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻘَﺮْﻧَﻴْﻦَ ﻭَ ﺣَﺎﻛِﻤِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺩَﺍﻧِﻴَﺎﻝَ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﻟُﻘْﻤَﺎﻥَ ﻭَ ﺣَﻜِﻴﻤِﻴَّﺘِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻭَ ﺧِﻠﺎَﻓَﺘِﻪِ ﻭَ ﺯَﺑُﻮﺭِﻩِ ﻭَ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎﻥَ ﻭَ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﺯَﻛَﺮِﻳَّﺎ ﻭَ ﻋِﺒَﺎﺩَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﻭَ ﺳِﻴَﺎﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﻋِﻴﺴَﻰ ﻭَ ﺯَﻫَﺎﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﺍِﻧْﺠِﻴﻠِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﻭَ ﻣِﻌْﺮَﺍﺟِﻪِ ﻭَ ﻗُﺮْﺍَﻧِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَ ﻛُﺘُﺒِﻬِﻢْ ﻭَ ﺻُﺤُﻔِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺕُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟﺸَّﺮِﻳﻌَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺣَﻘَٓﺎﺋِﻘِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺣْﻜَﺎﻣِﻬَٓﺎ ﺍَﺩَﺍﻣَﻬَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَ ﺍَﺭْﻛَﺎﻧِﻪِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِﻩِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭِﻩِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔِ ﻭَ ﺻُﺤُﻔِﻪِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟﺰَّﺑُﻮﺭِ ﻭَ ﻣَﺰَﺍﻣِﻴﺮِﻩِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﺎِﻧْﺠِﻴﻞِ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺗَﺒْﺸِﻴﺮَﺍﺗِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَ ﻟَﻄَٓﺎﺋِﻔِﻬَﺎ ﻭَ ﺧَﺰَﻧَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﺣُﻮﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺟَﻤَﺎﻟِﻬَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺯِﻳﻨَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﺭُﻭﺣَﺎﻧِﻴَّﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻧُﺠُﻮﻣِﻬَﺎ ﻭَ ﺷَﻮَﺍﻫِﺪِﻫَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻨِﻬَﺎ ﻭَ ﺣَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺷْﺠَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻬَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﺑِﻰ ﺑَﻜْﺮٍ ﻭَ ﺻِﺪِّﻳﻘِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋُﻤَﺮَ ﻭَ ﻓَﺎﺭُﻭﻗِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﻭَ ﻧُﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋَﻠِﻰٍّ ﻭَ ﻭَﻟﺎَﻳَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻭَ ﺍَﻗْﻄَﺎﺏِ ﻧَﺴْﻠِﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﻭَ ﺍَﺋِﻤَّﺔِ ﺍَﻭْﻟﺎَﺩِﻩِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺑَﺪْﺭٍ ﻭَ ﺷُﻬَﺪَٓﺍﺀِ ﺍُﺣُﺪٍ ﻭَ ﻣُﺠَﺎﻫَﺪَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﺎَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﻛَﺸْﻔِﻴَّﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺗَﺤْﻘِﻴﻘَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟﺸُّﻬَﺪَٓﺍﺀِ ﻭَ ﺟِﻬَﺎﺩِﻫِﻢْ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﺔِ ﻭَ ﺯُﻭَّﺍﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟﺮَّﻭْﺿَﺔِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺭِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﺍُﺳْﺘَﺎﺫِﻧَﺎ ﺳَﻌِﻴﺪِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭْﺳِﻰ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻫَٓﻮُٔﻟﺎَٓﺀِ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘِﻴﻦَ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭِﻳﻦَ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻙَ ﻭَ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣُﺮُﻭﻑِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺑَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘْﺮُﻭﺋَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺜِّﻠَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻬَﻮَٓﺍﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻓْﻬَﺎﻡِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻣَﺎ ﺩَﺍﻡَ ﺍﻟْﻤَﻠَﻮَﺍﻥِ ﻭَﺍﺷْﺮَﺡْ ﺻُﺪُﻭﺭَﻧَﺎ ﻭَ ﺻُﺪُﻭﺭَ ﻃَﻠَﺒَﺔِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَ ﻭَ ﺻَﺪْﺭَ ﻛَﺎﺗِﺐِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻨُّﺴْﺨَﺔِ ﻟِـﻠْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻗْﻬُﻢْ ﺣُﺴْﻦَ ﺍﻟْﺨَﺎﺗِﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻕْ ﻛُﻠﺎًّ ﻣِﻨَّﺎ ﻭَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺍِﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﻛَﺎﻣِﻠﺎً ﻣُﻜَﻤَّﻠﺎً ﺍَﻛْﻤَﻞَ ﺭَﺍﺳِﺨًﺎ ﺛَﺎﺑِﺘًﺎ ﺩَٓﺍﺋِﻤًﺎ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻕْ ﺭُﻓَﻘَٓﺎﺋَﻨَﺎ ﺻَﺒْﺮًﺍ ﺟَﻤِﻴﻠﺎً ﻭَ ﺗَﻮَﻛُّﻠﺎً ﻛَﺎﻣِﻠﺎً ﻭَ ﺍِﺧْﻠﺎَﺻًﺎ ﺗَٓﺎﻣًّﺎ ﻭَ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ ﻭَ ﻧَﺼْﺮًﺍ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ﻣُﻌَﺠَّﻠﺎً ﻭَ ﻭَﻓِّﻘْﻨَﺎ ﻭَ ﻭَﻓِّﻘْﻬُﻢْ ﻟِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺧِﺪْﻣَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺑِﻨَﺸْﺮِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﺎَﻧَﺎﻡِ ﻓِﻰ ﻋَﺎﻟَﻢِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَ ﺍﺣْﻔَﻈْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺣْﻔَﻈْﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻓَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻠِﻴَّﺎﺕِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﻀَّﻠﺎَﻟَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻄُّﻐْﻴَﺎﻥِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻭَ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻭَ ﺍَﺟِﺮْﻫُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺏِ ﺍﻟْﻘَﺒْﺮِ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻴﺮَﺍﻥِ ﻭَ ﺍَﺩْﺧِﻠْﻨَﺎ ﻭَ ﺍَﺩْﺧِﻠْﻬُﻢُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ﻓِﻰ ﺯُﻣْﺮَﺓِ ﺍَﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﺧْﻴَﺎﺭِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺕُ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﺍُﻣَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِٓ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﻭَ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧِﻚَ ﺍﻟْﺎَﺣْﻜَﻢِ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻨِّﻰ ﻣَﺎ ﻗَﺮَﺋْﺘُﻪُ ﺑِﺎَﺣْﺴَﻦِ ﻗَﺒُﻮﻝٍ ﻛَﻤَﺎ ﺗَﻘَﺒَّﻠْﺖَ ﻣِﻦْ ﺍَﺣَﺐِّ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺋِﻚَ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﺍَﻟْﻒَ ﺍَﻟْﻒِ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭

Önceki Kısım: Hülâsat-ül HülâsâHizb-ül Hakaik

Şablon:RNK/Dua Şablon:Dualar

Advertisement