D


حزب -Hizb-Hizib-Litany-
Hizip. Parti içi hizip. Hizipcilik. Hizibler- Ahzab-Muttefikler-Allied
Kavramlar Cemaat - Takım - Kısım -Fırka - Parti
Türemiş kavramlar Ahzab-Hizibçi - Tezhib - Zehab , Azab- Nasr-
Kısım anlamı Kur'ân, 30 cüze ayrilir. Her cüzde 20 sayfa vardir. Her cüz, 4 hizbe ayrılır Her hizib de beş sayfa kuran içerir. Gunde 1 hizib okunmayan kuranı terk etmiş sayılır.
Cemaat anlamı Âlim ve sâlih bir zâtın re'yine tâbi olup onunla bir gaye uğrunda beraber çalışanlar.
RNK RNK/Hizb . Risale:Hizb-ül Hakaik . Risale:Hizb-i Nur'il Ekber (Zülfikar) . Risale:Hizb-i Azam-ı Kur'anî . Risale:Hizb'ül Ekber-in Nuri . Risale:Hizb-ül Mesnevi-ül Arabi
Askerlik Azab Ağa - Azab askerleri
Kur'an Ahzab suresi-Sure-i Ahzab Hizb-üş Şeytân- Hizb-uş şeytan-Ela inne hizballah-
Mecmua Mecmuatul ahzab (Dua mecmuası)-
Nasr Hizb un nasr - Hizbun nasr Nusret duası- itilaf Devletleri ing fransa rusya abd - ittifak devletleri Almanya Osmanli vs *Hizbun nasr duası *Hizbü'n-Nasr/İmam Şâzili (k.s) - Arabi Listen to حزب النصر by Omar Abunnor on https://soundcloud.com/omar-abunnor/biuh3uj6z8kv Hizbü'n-Nasr/İmam Şâzili/Türkçe *Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hizbu'n Nasr Duası Listen to حزب النصر الإمام عبدالقادر الجيلاني أداء المنشد حكيم خيزران - الطريقة القادرية البودشيشية by tariqa.portail on #SoundCloud https://soundcloud.com/tariqa-portail/1i2fclu8z40m
Nasr duası Dua-i nasr vel galebe-
Hıfz Hizbu'l Hıfz Duası
Bahr Hizb'ul bahr - Hizb'ul bahr/Hasan-ı Şazeli-Ebu'l-Hasan Şazilî حزب البحر لسيدنا أبي الحسن الشاذلي Hizb al-Bahr (Litany of the Sea), Abu'l-Hasan al-Shadhili
Hasin Hizbü'l Hasîn İmam Gazali - bismillahi ala yemini
Azam Hizb-i Azam Duası
Şablon:Ahzab - Şablon:Ahzabbakınız - Şablon:Hizbbakınız

D. {{Alıntı|konum=sağ|{{RNK}}|10px|30px}}
<div style="font-size:150%;">'''Büyük Punto'''</div> Şablon:Risale bakınız


Arapça font problemi

Risale
Risale:Risale
Risale:Risale-i Nur
Risale: Mukaddime (Muhakemat) Risale:Lemeat (Asar-ı Bediiyye) Risale:Makaleler (Asar-ı Bediiyye) Risale:Lemeat'tan (Kastamonu) Risale:Teşhis-ül İllet (Asar-ı Bediiyye) Risale:Divan-ı Harb-i Örfi (Asar-ı Bediiyye) Risale:İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz Risale:Hakikat Çekirdekleri (Mektubat) Risale:Hakikat Çekirdekleri (Asar-ı Bediiyye) Risale:Hakikat Çekirdekleri (2) (Asar-ı Bediiyye) Risale:Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Asar-ı Bediiyye) Risale:Tarihçe-i Hayatın Zeyli (Asar-ı Bediiyye) Risale Risale:Hutbe-i Şamiye Risale:Hutbe-i Şamiye (Asar-ı Bediiyye)
RNK : Risale-i Nur Külliyatı’ndan
Kuran:Kur'an . Risale:Evrad . Risale:33 Hadis .
Risale:Hazret-i Üstadın Tashih ve Tasarrufları Hakkında (Asar-ı Bediiyye) Risale:Vukufsuz Ehl-i Vukufa Cevap (Asar-ı Bediiyye)
Tüm risaleler :Risale:Risale-i Nur : Evrad
Büyük boy kitaplar: Sözler - Mektubat - Lem'alar - Şuâlar - Tarihçe-i Hayat - İşarat-ül İ'caz - Mesnevi-i Nuriye - Asâ-yı Musa - Barla Lahikası - Kastamonu Lahikası - Emirdağ Lahikası-1 ve Emirdağ Lahikası-2 -Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Mesnevi-i Nuriye *İ’tizar *Mukaddime *Lem'alar Risalesi *Reşhalar *Lasiyyemalar *Katre *Hubab *Habbe *Zühre *Zerre *Şemme Risalesi *Onuncu Risale *Şule *Nokta *Münderecat Hakkında *Fihrist
Orta boy kitaplar:Muhakemat - İman ve Küfür Muvazeneleri
Küçük boy kitaplar: Âyet-ül Kübrâ - Bediüzzaman Cevap Veriyor - Divan-ı Harb-i Örfî - Elhüccet-üz Zehrâ - Ene ve Zerre Risalesi - Esma-i Sitte - Gençlik Rehberi - Hakikat Nurları - Hanımlar Rehberi - Hastalar Risalesi - Haşir Risalesi - Hizmet Rehberi - Hutbe-i Şamiye - İçtihad Risalesi - İhlas Risalesi - İhtiyarlar Risalesi - İman Hakikatleri - Konferans - Küçük Sözler - Lâtif Nükteler - Meyve Risalesi - Miftâh-ul İman - Mi'rac ve Şakk-ı Kamer Risaleleri - Mirkat-üs Sünnet - Mu'cizât-ı Ahmediye - Mu'cizât-ı Kur'aniye - Münâcât - Münazarat - Nur Aleminin Bir Anahtarı - Nur Çeşmesi - Nur'un İlk Kapısı - Otuz Üç Pencere - Rahmet ve Şefkat İlaçları - Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri - Sünuhat-Tulûat-İşârât - Sünuhat - Tulûat - İşârât Sünuhat - Tulûat - İşârât Tabiat Risalesi - Uhuvvet Risalesi - Üstad Hz.'nin Hulusi Ağabeye Gönderdiği Mektuplar - Üstad Hazretlerinin Mehmet Kayalar Ağabeye Gönderdiği Mektuplar Yirmi Üçüncü Söz - Zühret-ün Nur
Diğer risaleler ve parçalar: Âsâr-ı Bedîiyye - Tılsımlar - Sirac-ün Nur (*3. Şua (Münacat Risalesi) 25. Lem'a (Hastalar Risalesi) 25. Lem'a'nın Zeyli 17. Mektub (Çocuk Taziyenamesi) 26. Lem'a (İhtiyarlar Risalesi) 26. Lem'a'nın Zeyli 21. Mektub 4. Şua (Ayet-i Hasbiye Risalesi) 13. Lem'a (Hikmet-ül İstiaze Risalesi) 33. Mektup (Aynı Zamanda 33. Söz Pencereler Risalesi) Eski Said'in Yeni Said'e İnkılabı Zamanındaki Hazin Münacatı 12. Şua (Denizli Müdafaanamesi) 5. Şua Hasan Feyzi'nin Manzumesi)- Fihrist Risalesi - Zülfikâr - Ta'likât #Kızıl İcaz #Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Abdurrahman) #28. Mektup'un 6. Meselesi (Vehhabi meselesi) #18. Lem'a #Şualar, 14. Şua, Hata-Savab Cedveli #Maidet-ül Kur'an (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli) #Hazinet-ül Bürhan (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli) #İnna A'tayna'nın Sırrı #Gayrı Münteşir (Neşredilmemiş) Kısımlar *Gayrı Münteşir Mektuplar *Risalelerden Gayrı Münteşir Kısımlar *Barla Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Kastamonu Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Emirdağ-1 Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Emirdağ-2 Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Denizli Hapsinden Gayrı Münteşir Kısımlar *Afyon Hapsinden Gayrı Münteşir Kısımlar #Risale:Müdafaat Üstad Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaaları ve Resmi Makamlara Dilekçeleri *Birinci Millet Meclisinde Neşredilen Beyanname *Barla ve Isparta Hayatı (1926-1934) *Eskişehir Mahkemesi (1935) *Isparta ve Denizli Mahkemesi (1944) *Denizli Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Emirdağ Hayatı (Denizli Hapsinden Sonra) *Afyon Mahkemesi (1948 - 1949) *Afyon Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Afyon Mahkemesi Kararnamesi *Temyiz Mahkemesi *Temyiz Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Emirdağ Hayatı (Afyon Hapsinden Sonra) *Urfa Ehl-i Vukufuna Cevap (1951) *Gençlik Rehberi Mahkemesi (1952) *Samsun Mahkemesi (1952 *Isparta Mahkemesi (1956) *Emirdağ Hayatı (Isparta Mahkemesinden Sonra) *Diğer Talebe Müdafaaları
#İşarat-ül İ'caz (A. Badıllı Tercümesi) İşarat-ül İ'caz اشارات الاعجاز فى مظانّ الايجاز İşarat-ul İ'caz KUR'AN'IN ÎCÂZ YERLERİNDEKİ İ'CÂZ İŞARETLERİ *Mütercimin İzahları *Mukaddeme *Fatiha Suresi Tefsiri *Bakara 1: Huruf-u Mukattaa *Bakara 2: Kur'anın Hidayeti ve Şüphesizliği *Bakara 3: Allaha İman - Namaz - Zekat *Bakara 4: Kitaplara ve Ahirete İman *Bakara 5: Müminlerin Hidayeti ve Felahı *Bakara 6: Küfrün Mahiyeti *Bakara 7: Kalplerin Mühürlenmesi *Bakara 8: Münafıklar Bahsi *Bakara 9-10: Münafıkların Aldatması *Bakara 11-12: Münafıkların Fesad Çıkarması *Bakara 13: Münafıkların İmanda İkiyüzlülüğü *Bakara 14-15: Münafıkların Müminlerle Alay Etmesi *Bakara 16: Hidayeti Verip Dalaleti Satın Almaları *Bakara 17-18: Münafıklar Hakkında Ateş Temsili *Bakara 19-20: Münafıklar Hakkında Yağmur Temsili *Bakara 21-22: İbadet ve Tevhid Bahsi *Bakara 23-24: Nübüvvet Bahsi *Bakara 25: Cennet Bahsi *Bakara 26-27: Temsil Bahsi *Bakara 28: Yeniden Yaratılış *Bakara 29: Yedi Kat Sema Bahsi *Bakara 30: Hilafet-i İnsaniye *Bakara 31-33: Talim-i Esma *İstikbalin Hâkim-i Mutlakı Kur'andır
#Mesnevi-i Nuriye (A. Badıllı Tercümesi) Risale-i Nur Külliyatından Mesnevî-i Nuriye (Türkçe Tercümesi) Müellifi Bediüzzaman Said-i Nursî Mütercim: Abdülkadir Badıllı Tenbih: (Mesnevî-i Nuriye) ismi, Türkçe tercümesine Hz. Üstad tarafından konulmuştur. Arapça ismi her ne kadar "El-Mesneviyy-ül Arabiyy-ün Nurî'dir. İsim, ism-i müzekker olduğundan, Mesnevî'den sonra (Nuriye) değil, (Nurî) gelmesi lâzımdır. Fakat bu sıfat Türkçe telaffuzunda ağır ve nâmüsta'mel bir sıfat olduğu gibi; "El-Mesneviyy-ül Arabî Li-r Resail-in Nuriye" yani, "Nur Risalelerinin Arabî Mesnevîsi" manasında dahi olduğu için, "Risale"nin müfredi veya Risalelerin cem'i için sıfat olarak Nuriye gelmesi lâzım olduğundan "Mesnevî-i Nuriye" ismi tam yerindedir. (Mütercim) *Takdimler, Mukaddeme, Tenbih, İhtar, İtizar *Lem'alar *Reşhalar *Lasiyyemalar *Katre *Katrenin Zeyli *Habab *Hababın Zeyli *Habbe *Habbenin Zeyli *Habbenin Zeylinin Zeyli *Zehre *Zehrenin Zeyli *Zerre *Şemme *14. Reşha *5. Ders *Şule *Şulenin Zeyli *Nur *Kızıl İcazdan Bazı Parçalar
#Rumuzat-ı Semaniye Bu risalenin sebeb-i telifi, Kur’ân’ın tercümesini Kur’ân yerinde camilerde okutmak olan dehşetli suikastına karşı bir nevi mukabeledir. Ziyade tafsilât ve lüzumsuz bahisler girmiş. Fakat o mücahidâne ve heyecanlı mukabelede kıymettar bir gaybî anahtarı hissedip meczubâne arattırmak içinde, lüzumsuz tafsilât ve zaif ve pek ince emareler dahi girmiş. Kalbime geldi ki: Yirmi Dokuzuncu Mektubun gayet ehemmiyetli ve lüzumlu ve parlak ve îcazlı olan Birinci Makamı, bu İkinci Makamın bütün kusûratını ve israfatını affettirir. Ben de kemâl-i sürurla şükrettim, o kusurları unuttum. *Birinci Parça: 28.Mektubun 7.Meselesinin Hatimesi *İkinci Parça: 28.Mektubun 8.Meselesi *Üçüncü Parça: 29.Mektubun 3.Kısmı *Dördüncü Parça: 29.Mektubun 4.Kısmı *Beşinci Parça: 29.Mektubun 8.Kısmı
#Tefekkürname: 29. Lem'a-yı Arabî #Arabî Münacat Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Otuz birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuaı olan Risale-i Münacattan Arabi bir parçadır. Gelen âyet-i uzmanın A'zamî bir tefsiridir." dediği Arapça bir münacat. #Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Çok ehemiyetli Arabi bir risaleciktir. El hüccet-üz zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır" dediği Arapça bir parça. #Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Risale-i Nur'dan ehemmeyetle intişar eden Arabî Mesnevi-i Nuriye'nin içindeki kıymettar risalelerde eski Said'in yeni Said'e inkılabı zamanında dergh-ı ilahiyeye karşı münacatları, istiğfarları, tesbihatları ilm-el yakin derecesinde imanî şehadetlerinden parçalardır" dediği Arapça bir parça. #Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi': Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin İkinci Babı olarak te'lif edilmiştir. 29. Lem'a'daki kısım ve meali için 'buraya', Şualarda geçen ve bir kısmının Abdülmecid abi tarafından yapılan tercümesi için 'buraya' bakabilirsiniz. #Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Hamza) #Kur'an Hattı Risaleler #Ayet ve Hadis Mealleri
S=Risale:Sözler . SÖZLER . Birinci Söz . İkinci Söz . Üçüncü Söz . Dördüncü Söz . Beşinci Söz . Altıncı Söz . Yedinci Söz . Sekizinci Söz . Dokuzuncu Söz . Onuncu Söz . On Birinci Söz . On İkinci Söz . On Üçüncü Söz . On Dördüncü Söz . On Beşinci Söz . On Altıncı Söz . On Yedinci Söz . On Sekizinci Söz . On Dokuzuncu Söz . Yirminci Söz . Yirmi Birinci Söz . Yirmi İkinci Söz . Yirmi Üçüncü Söz . Yirmi Dördüncü Söz . Yirmi Beşinci Söz . Yirmi Altıncı Söz . Yirmi Yedinci Söz . Yirmi Sekizinci Söz . Yirmi Dokuzuncu Söz . Otuzuncu Söz . Otuz Birinci Söz . Otuz İkinci Söz . Otuz Üçüncü Söz . Lemeat . Konferans . Fihrist
M=Risale:Mektubat . MEKTUBAT . Birinci Mektup . İkinci Mektup . Üçüncü Mektup . Dördüncü Mektup . Beşinci Mektup . Altıncı Mektup . Yedinci Mektup . Sekizinci Mektup . Dokuzuncu Mektup . Onuncu Mektup . On Birinci Mektup . On İkinci Mektup . On Üçüncü Mektup . On Dördüncü Mektup . On Beşinci Mektup . On Altıncı Mektup . On Yedinci Mektup . On Sekizinci Mektup . On Dokuzuncu Mektup . Yirminci Mektup . Yirmi Birinci Mektup . Yirmi İkinci Mektup . Yirmi Üçüncü Mektup . Yirmi Dördüncü Mektup . Yirmi Beşinci Mektup . Yirmi Altıncı Mektup . Yirmi Yedinci Mektup . Yirmi Sekizinci Mektup . Yirmi Dokuzuncu Mektup . Otuzuncu Mektup . Otuz Birinci Mektup . Otuz İkinci Mektup . Otuz Üçüncü Mektup . İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz . Hakikat Çekirdekleri . Gönüller Fatihi Büyük Üstada . Fihriste-i Mektubat . Hakikat Işıkları . Dua
L=Risale:Lem'alar . LEM'ALAR . Birinci Lem'a . İkinci Lem'a . Üçüncü Lem'a . Dördüncü Lem'a . Beşinci Lem'a . Altıncı Lem'a . Yedinci Lem'a . Sekizinci Lem'a . Dokuzuncu Lem'a . Onuncu Lem'a . On Birinci Lem'a . On İkinci Lem'a . On Üçüncü Lem'a . On Dördüncü Lem'a . On Beşinci Lem'a . On Altıncı Lem'a .On Yedinci Lem'a . On Sekizinci Lem'a . On Dokuzuncu Lem'a . Yirminci Lem'a . Yirmi Birinci Lem'a . Yirmi İkinci Lem'a .Yirmi Üçüncü Lem'a . Yirmi Dördüncü Lem'a . Yirmi Beşinci Lem'a .Yirmi Altıncı Lem'a . Yirmi Yedinci Lem'a . Yirmi Sekizinci Lem'a .*Yirmi Dokuzuncu Lem'a . Otuzuncu Lem'a . Otuz Birinci Lem'a .Otuz İkinci Lem'a . Otuz Üçüncü Lem'a . Münâcat .Fihrist . Dua
Ş=Şualar .Risale:Şuâlar . ŞUÂLAR . İkinci Şuâ . Üçüncü Şuâ .Dördüncü Şuâ .Altıncı Şuâ . Yedinci Şuâ . Dokuzuncu Şuâ . On Birinci Şuâ . On İkinci Şuâ . On Üçüncü Şuâ . On Dördüncü Şuâ .Beşinci Şuâ . On Beşinci Şuâ . Birinci Şuâ . Sekizinci Şuâ *Yirmi Dokuzuncu Lem’a’dan İkinci Bab . Eddâî .Dua . İçindekiler
TH =Risale:Tarihçe-i Hayat . BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ TARİHÇE-İ HAYATI . Ön Söz .Giriş . İlk Hayatı . Barla Hayatı . Eskişehir Hayatı .Kastamonu Hayatı .Denizli Hayatı .Emirdağ Hayatı - Afyon Hayatı - Isparta Hayatı - Hariç Memleketler - Bedîüzzaman ve Risale-i Nur - Dua - İçindekiler
İİ. İŞARATÜ’L-İ’CAZ . Risale:İşarat-ül İ'caz . Tenbih . İfadetü’l-Meram . Kur'an'ın Tarifi . Fatiha Suresi . Bakara Suresi 1-3. âyetler . Bakara Suresi 4-5. âyetler . Bakara Suresi 6. âyet . Bakara Suresi 7. âyet . Bakara Suresi 8. âyet - Bakara Suresi 9-10. âyetler . Bakara Suresi 11-12. âyetler . Bakara Suresi 13. âyet . Bakara Suresi 14-15. âyetler . Bakara Suresi 16. âyet . Bakara Suresi 17-20. âyetler . Bakara Suresi 21-22. âyetler . Bakara Suresi 23-24. âyetler . Bakara Suresi 25. âyet Bakara Suresi 26-27. âyetler . Bakara Suresi 28. âyet Bakara Suresi 29. âyet . Bakara Suresi 30. âyet . Bakara Suresi 31-33. âyetler . Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları . Mehmed Kayalar’ın Bir Müdafaası . Dua . Fihrist
MN= MESNEVÎ-İ NURİYE . İ’tizar . Mukaddime . Lem'alar Risalesi . Reşhalar . Lasiyyemalar . Katre . Hubab . Habbe . Zühre . Zerre . Şemme Risalesi . Onuncu Risale . Şule - Nokta . Münderecat Hakkında - Fihrist
AM=ASÂ-YI MUSA: Risale:Asa-yı Musa .Mukaddimat - Asa-yı Musa’dan Birinci Kısım - Birinci Mesele - İkinci Meselenin Bir Hülâsası - Üçüncü Mesele - Dördüncü Mesele - Beşinci Mesele - Altıncı Mesele - Yedinci Mesele - Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası - Dokuzuncu Mesele - Onuncu Mesele - On Birinci Mesele - Asa-yı Musa’dan İkinci Kısım - Birinci Hüccet-i İmaniye - İkinci Hüccet-i İmaniye - Üçüncü Hüccet-i İmaniye - Dördüncü Hüccet-i İmaniye - Beşinci Hüccet-i İmaniye - Altıncı Hüccet-i İmaniye - Yedinci Hüccet-i İmaniye - Sekizinci Hüccet-i İmaniye - Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye - Onuncu Hüccet-i İmaniye - On Birinci Hüccet-i İmaniye - Fihrist
BL BARLA LÂHİKASI- Risale:Barla Lahikası - : Takdim - Yedinci Risale olan Yedinci Mesele - Mukaddime - Yirmi Yedinci Mektup ve Zeylleri - Yirmi Yedinci Mektup'un Zeyli ve İkinci Kısmı - İkinci Zeyl - Yirmi Yedinci Mektup'un Üçüncü Zeyli - Yirmi Yedinci Mektup'un Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylin Nihayetidir - Mektubat'ın Üçüncü Kısmı (1) - Mektubat'ın Üçüncü Kısmı (2) - Kastamonu ve Emirdağ'da Yazılan Mektuplar
EL-2 EMİRDAĞ LÂHİKASI – 1 .Risale:Emirdağ Lahikası-1 . Yirmi Yedinci Mektup’tan Takdim - Birinci Kısım Mektuplar - İkinci Kısım Mektuplar - Üçüncü Kısım Mektuplar
EL-2 EMİRDAĞ LÂHİKASI – 2: Risale:Emirdağ Lahikası-2 . Yirmi Yedinci Mektup’tan (Emirdağ’ında ve Isparta’da Son İkametlerinde Yazılan Mektuplardır) Giriş - Birinci Kısım Mektuplar - İkinci Kısım Mektuplar - Üçüncü Kısım Mektuplar
KL Risale:Kastamonu Lahikası. Yirmi Yedinci Mektup’tan KASTAMONU LÂHİKASI: Takdim - Lemeat'tan Önceki Mektuplar - Lemeat'tan - Lemeat'tan Sonraki Mektuplar
STG SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ *Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar-1 *Birinci Şuâ *Sekizinci Şuâ *On Sekizinci Lem'a *Yirmi Sekizinci Lem'a *Sekizinci Lem'a *Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar-2 *Dua

Hizb-ül Kur'an

1. Fatiha[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻔَﺎﺗِﺤَﺔ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴿١﴾

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿٢﴾

ﺍَﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﴿٣﴾

ﻣَﺎﻟِﻚِ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﴿٤﴾

ﺍِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ ﻭَﺍِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ ﴿٥﴾

ﺍِﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ ﴿٦﴾

ﺻِﺮَﺍﻁَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻏَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﻐْﻀُﻮﺏِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻟﺎَﺍﻟﻀَّٓﺎﻟِّﻴﻦَ﴿٧﴾

2. Bakara[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺒَﻘَﺮَﺓِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍﻟٓﻢٓ ﴿١﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﻟﺎَﺭَﻳْﺐَ ﻓِﻴﻪِ ﻫُﺪًﻯ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﴿٢﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﻳُﻘِﻴﻤُﻮﻥَ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻭَﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻳُﻨْﻔِﻘُﻮﻥَ ﴿٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﻭَﺑِﺎﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِﻫُﻢْ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ ﴿٤﴾

ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻫُﺪًﻯ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ﴿٥﴾

ﻭَﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ﴿١٦٣﴾

ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺧَﻠْﻖِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﺧْﺘِﻠﺎَﻑِ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﺍﻟْﻔُﻠْﻚِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﻓَﺎَﺣْﻴَﺎ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﻭَﺑَﺚَّ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻭَﺗَﺼْﺮِﻳﻒِ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡِ ﻭَﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺨَّﺮِ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ﴿١٦٤﴾

ﺷَﻬْﺮُ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥُ ﻫُﺪًﻯ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺑَﻴِّﻨَﺎﺕٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥِ ﻓَﻤَﻦْ ﺷَﻬِﺪَ ﻣِﻨْﻜُﻢُ ﺍﻟﺸَّﻬْﺮَ ﻓَﻠْﻴَﺼُﻤْﻪُ ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺮِﻳﻀًﺎ ﺍَﻭْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻔَﺮٍ ﻓَﻌِﺪَّﺓٌ ﻣِﻦْ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺍُﺧَﺮَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻢُ ﺍﻟْﻴُﺴْﺮَ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺑِﻜُﻢُ ﺍﻟْﻌُﺴْﺮَ ﻭَﻟِﺘُﻜْﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟْﻌِﺪَّﺓَ ﻭَﻟِﺘُﻜَﺒِّﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻫَﺪَﻳﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿١٨٥﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺳَﺎَﻟَﻚَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻯ ﻋَﻨِّﻰ ﻓَﺎِﻧِّﻰ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ﺍُﺟِﻴﺐُ ﺩَﻋْﻮَﺓَ ﺍﻟﺪَّﺍﻉِ ﺍِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻥِ ﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ ﻟِﻰ ﻭَﻟْﻴُﻮْٔﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻰ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺷُﺪُﻭﻥَ﴿١٨٦﴾

ﻛُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟْﻘِﺘَﺎﻝُ ﻭَﻫُﻮَ ﻛُﺮْﻩٌ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻋَﺴَٓﻰ ﺍَﻥْ ﺗَﻜْﺮَﻫُﻮﺍ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻋَﺴَٓﻰ ﺍَﻥْ ﺗُﺤِﺒُّﻮﺍ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺷَﺮٌّ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻭَﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻟﺎَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿٢١٦﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُٓﻮﺍ ﺍَﻧْﻔِﻘُﻮﺍ ﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﺍَﻥْ ﻳَﺎْﺗِﻰَ ﻳَﻮْﻡٌ ﻟﺎَ ﺑَﻴْﻊٌ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻟﺎَ ﺧُﻠَّﺔٌ ﻭَﻟﺎَ ﺷَﻔَﺎﻋَﺔٌ ﻭَﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ﻫُﻢُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤُﻮﻥَ﴿٢٥٤﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍَﻟْﺤَﻰُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﻟﺎَ ﺗَﺎْﺧُﺬُﻩُ ﺳِﻨَﺔٌ ﻭَﻟﺎَ ﻧَﻮْﻡٌ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣَﻦْ ﺫَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳَﺸْﻔَﻊُ ﻋِﻨْﺪَﻩُٓ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺍَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﺤِﻴﻄُﻮﻥَ ﺑِﺸَﻰْﺀٍ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻤِﻪِٓ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﻤَﺎ ﺷَٓﺎﺀَ ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﺮْﺳِﻴُّﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﻮُٔ ﺩُﻩُ ﺣِﻔْﻈُﻬُﻤَﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻰُّ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ﴿٢٥٥﴾

ﻟﺎَٓﺍِﻛْﺮَﺍﻩَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻗَﺪْ ﺗَﺒَﻴَّﻦَ ﺍﻟﺮُّﺷْﺪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَﻰّ ِ ﻓَﻤَﻦْ ﻳَﻜْﻔُﺮْ ﺑِﺎﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕِ ﻭَﻳُﻮْٔﻣِﻦْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻘَﺪِ ﺍﺳْﺘَﻤْﺴَﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْﻭَﺓِ ﺍﻟْﻮُﺛْﻘَﻰ ﻟﺎَ ﺍﻧْﻔِﺼَﺎﻡَ ﻟَﻬَﺎ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿٢٥٦﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻟِﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻳُﺨْﺮِﺟُﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُٓﻭﺍ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﻭ ُٔﻫُﻢُ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕُ ﻳُﺨْﺮِﺟُﻮﻧَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭ ِ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُﻭﻥَ ﴿٢٥٧﴾

ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﻥْ ﺗُﺒْﺪُﻭﺍ ﻣَﺎ ﻓِٓﻰ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺍَﻭْ ﺗُﺨْﻔُﻮﻩُ ﻳُﺤَﺎﺳِﺒْﻜُﻢْ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻴَﻐْﻔِﺮُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻳُﻌَﺬِّﺏُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٢٨٤﴾

ﺍَﻣَﻦَ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻪِ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﻛُﻞٌّ ﺍَﻣَﻦَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘِﻪِ ﻭَﻛُﺘُﺒِﻪِ ﻭَﺭُﺳُﻠِﻪِ ﻟﺎَ ﻧُﻔَﺮِّﻕُ ﺑَﻴْﻦَ ﺍَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺭُﺳُﻠِﻪِ ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ ﻭَﺍَﻃَﻌْﻨَﺎ ﻏُﻔْﺮَﺍﻧَﻚَ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ﴿٢٨٥﴾

ﻟﺎَ ﻳُﻜَﻠِّﻒُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻭُﺳْﻌَﻬَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ ﻭَﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻣَﺎﺍﻛْﺘَﺴَﺒَﺖْ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟﺎَ ﺗُﻮَٔﺍﺧِﺬْﻧَٓﺎ ﺍِﻥْ ﻧَﺴِﻴﻨَٓﺎ ﺍَﻭْ ﺍَﺧْﻄَﺎْﻧَﺎ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺤْﻤِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻨَٓﺎ ﺍِﺻْﺮًﺍ ﻛَﻤَﺎ ﺣَﻤَﻠْﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻨَﺎ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺤَﻤِّﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻟﺎَ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﻭَﺍﻋْﻒُ ﻋَﻨَّﺎ ﻭَﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻣَﻮْﻟَﻴﻨَﺎ ﻓَﺎﻧْﺼُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ﴿٢٨٦﴾

3. Âl-i İmran[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍَﻝِ ﻋِﻤْﺮَﻥَ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍﻟٓﻢٓ ﴿١﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻰُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﴿٢﴾

ﻧَﺰَّﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻣُﺼَﺪِّﻗًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔَ ﻭَﺍﻟْﺎِﻧْﺠِﻴﻞَ ﴿٣﴾

ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻫُﺪًﻯ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺑِﺎَﻳَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺫُﻭﺍﻧْﺘِﻘَﺎﻡٍ﴿٤﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟﺎَ ﻳَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﴿٥﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺼَﻮِّﺭُﻛُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡِ ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻟﺎَٓﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿٦﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻣِﻨْﻪُ ﺍَﻳَﺎﺕٌ ﻣُﺤْﻜَﻤَﺎﺕٌ ﻫُﻦَّ ﺍُﻡُّ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﺍُﺧَﺮُ ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻬَﺎﺕٌ ﻓَﺎَﻣَّﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ﺯَﻳْﻎٌ ﻓَﻴَﺘَّﺒِﻌُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﺗَﺸَﺎﺑَﻪَ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﺑْﺘِﻐَٓﺎﺀَ ﺍﻟْﻔِﺘْﻨَﺔِ ﻭَﺍﺑْﺘِﻐَٓﺎﺀَ ﺗَﺎْﻭِﻳﻠِﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺗَﺎْﻭِﻳﻠَﻪُٓ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺍﻟﺮَّﺍﺳِﺨُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺍَﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻪِ ﻛُﻞٌّ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺬَّﻛَّﺮُﺍِﻟﺎَّٓ ﺍُﻭ ﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺎَﻟْﺒَﺎﺏِ﴿٧﴾

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟﺎَﺗُﺰِﻍْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑَﻌْﺪَ ﺍِﺫْ ﻫَﺪَﻳْﺘَﻨَﺎ ﻭَﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﺍِﻧَّﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﻮَﻫَّﺎﺏُ﴿٨﴾

ﺭَﺑَّﻨَٓﺎ ﺍِﻧَّﻚَ ﺟﺎَﻣِﻊُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟِﻴَﻮْﻡٍ ﻟﺎَ ﺭَﻳْﺐَ ﻓِﻴﻪِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟﺎَ ﻳُﺨْﻠِﻒُ ﺍﻟْﻤِﻴﻌَﺎﺩَ ﴿٩﴾

ﺷَﻬِﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻧَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَﺍُﻭ ﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻗَٓﺎﺋِﻤًﺎ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﴿١٨﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡُ ﴿﴾

ﻗُﻞِ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﺗُﻮْٔﺗِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚَ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﺗَﻨْﺰِﻉُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚَ ﻣِﻤَّﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﺗُﻌِﺰُّ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﺗُﺬِﻝُّ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﺑِﻴَﺪِﻙَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮُ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٢٦﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻥْ ﺗُﺨْﻔُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺻُﺪُﻭﺭِﻛُﻢْ ﺍَﻭْ ﺗُﺒْﺪُﻭﻩُ ﻳَﻌْﻠَﻤْﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٢٩﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﺗَﺠِﺪُ ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠَﺖْ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮٍ ﻣُﺤْﻀَﺮً ﺍ ﻭَﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠَﺖْ ﻣِﻦْ ﺳُٓﻮﺀٍ ﺗَﻮَﺩُّ ﻟَﻮْ ﺍَﻥَّ ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻪُٓ ﺍَﻣَﺪًﺍ ﺑَﻌِﻴﺪًﺍ ﻭَﻳُﺤَﺬِّﺭُﻛُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻧَﻔْﺴَﻪُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﻭ ُٔﻑٌ ﺑِﺎﻟْﻌِﺒَﺎﺩِ ﴿٣٠﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﻧِﻰ ﻳُﺤْﺒِﺒْﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ ﺫُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿٣١﴾

ﻭَﺳَﺎﺭِﻋُٓﻮﺍ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٍ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺟَﻨَّﺔٍ ﻋَﺮْﺿُﻬَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺍُﻋِﺪَّﺕْ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﴿١٣٣﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻨْﻔِﻘُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﺮَّٓﺍﺀِ ﻭَﺍﻟﻀَّﺮَّٓﺍﺀِ ﻭَﺍﻟْﻜَﺎﻇِﻤِﻴﻦَ ﺍﻟْﻐَﻴْﻆَ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴﻦَ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ﴿١٣٤﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍِﺫَﺍ ﻓَﻌَﻠُﻮﺍ ﻓَﺎﺣِﺸَﺔً ﺍَﻭْ ﻇَﻠَﻤُٓﻮﺍ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻬُﻢْ ﺫَﻛَﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻔَﺮُﻭﺍ ﻟِﺬُﻧُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﺼِﺮُّﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓَﻌَﻠُﻮﺍ ﻭَﻫُﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿١٣٥﴾

ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺟَﺰَٓﺍﻭ ُٔﻫُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﺟَﻨَّﺎﺕٌ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍَﺟْﺮُ ﺍﻟْﻌَﺎﻣِﻠِﻴﻦَ ﴿١٣٦﴾

ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ ﺳُﻨَﻦٌ ﻓَﺴِﻴﺮُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮُﻭﺍ ﻛَﻴْﻒَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺎﻗِﺒَﺔُ ﺍﻟْﻤُﻜَﺬِّﺑِﻴﻦَ﴿١٣٧﴾

ﻫَﺬَﺍ ﺑَﻴَﺎﻥٌ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻫُﺪًﻯ ﻭَﻣَﻮْﻋِﻈَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ﴿١٣٨﴾

ﻭَﻟﺎَﺗَﻬِﻨُﻮﺍ ﻭَﻟﺎَﺗَﺤْﺰَﻧُﻮﺍ ﻭَﺍَﻧْﺘُﻢُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻮْﻥَ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿١٣٩﴾

ﺍِﻥْ ﻳَﻤْﺴَﺴْﻜُﻢْ ﻗَﺮْﺡٌ ﻓَﻘَﺪْ ﻣَﺲَّ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﻗَﺮْﺡٌ ﻣِﺜْﻠُﻪُ ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺎَﻳَّﺎﻡُ ﻧُﺪَﺍﻭِﻟُﻬَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟِﻴَﻌْﻠَﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻳَﺘَّﺨِﺬَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺷُﻬَﺪَٓﺍﺀَ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﴿١٤٠﴾

ﻭَﻟِﻴُﻤَﺤِّﺺَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻳَﻤْﺤَﻖَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ﴿١٤١﴾

ﺍَﻡْ ﺣَﺴِﺒْﺘُﻢْ ﺍَﻥْ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮﺍ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻭَﻟَﻤَّﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺟَﺎﻫَﺪُﻭﺍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢَ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ﴿١٤٢﴾

ﻭَﻛَﺎَﻳِّﻦْ ﻣِﻦْ ﻧَﺒِﻰٍّ ﻗَﺎﺗَﻞَ ﻣَﻌَﻪُ ﺭِﺑِّﻴُّﻮﻥَ ﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻓَﻤَﺎ ﻭَﻫَﻨُﻮﺍ ﻟِﻤَٓﺎ ﺍَﺻَﺎﺑَﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﺿَﻌُﻔُﻮﺍ ﻭَﻣَﺎ ﺍﺳْﺘَﻜَﺎﻧُﻮﺍ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ﴿١٤٦﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻗَﻮْﻟَﻬُﻢْ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻥْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ﺫُﻧُﻮﺑَﻨَﺎ ﻭَﺍِﺳْﺮَﺍﻓَﻨَﺎ ﻓِٓﻰ ﺍَﻣْﺮِﻧَﺎ ﻭَﺛَﺒِّﺖْ ﺍَﻗْﺪَﺍﻣَﻨَﺎ ﻭَﺍﻧْﺼُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ﴿١٤٧﴾

ﻓَﺎَﺗَﻴﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺛَﻮَﺍﺏَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﺣُﺴْﻦَ ﺛَﻮَﺍﺏِ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ﴿١٤٨﴾

ﻓَﺒِﻤَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟِﻨْﺖَ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﻟَﻮْ ﻛُﻨْﺖَ ﻓَﻈًّﺎ ﻏَﻠِﻴﻆَ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐِ ﻟﺎَﻧْﻔَﻀُّﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺣَﻮْﻟِﻚَ ﻓَﺎﻋْﻒُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﺷَﺎﻭِﺭْﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮِ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻋَﺰَﻣْﺖَ ﻓَﺘَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﻛِّﻠِﻴﻦَ﴿١٥٩﴾

ﺍِﻥْ ﻳَﻨْﺼُﺮْﻛُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻠﺎَ ﻏَﺎﻟِﺐَ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﺍِﻥْ ﻳَﺨْﺬُﻟْﻜُﻢْ ﻓَﻤَﻦْ ﺫَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳَﻨْﺼُﺮُﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻩِ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛَّﻞِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿١٦٠﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻗَﺪْ ﺟَﻤَﻌُﻮﺍ ﻟَﻜُﻢْ ﻓَﺎﺧْﺸَﻮْﻫُﻢْ ﻓَﺰَﺍﺩَﻫُﻢْ ﺍِﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ﴿١٧٣﴾

ﻓَﺎﻧْﻘَﻠَﺒُﻮﺍ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺔٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻓَﻀْﻞٍ ﻟَﻢْ ﻳَﻤْﺴَﺴْﻬُﻢْ ﺳُٓﻮﺀٌ ﻭَﺍﺗَّﺒَﻌُﻮﺍ ﺭِﺿْﻮَﺍﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﻓَﻀْﻞٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ﴿١٧٤﴾

ﻟﺎَﺗَﺤْﺴَﺒَﻦَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻔْﺮَﺣُﻮﻥَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻮْﺍ ﻭَﻳُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍَﻥْ ﻳُﺤْﻤَﺪُﻭﺍ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻔْﻌَﻠُﻮﺍ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﺤْﺴَﺒَﻨَّﻬُﻢْ ﺑِﻤَﻔَﺎﺯَﺓٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏِ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺍَﻟِﻴﻢٌ﴿١٨٨﴾

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﴿١٨٩﴾

ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺧَﻠْﻖِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﺧْﺘِﻠﺎَﻑِ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﺎُﻭ ﻟِﻰ ﺍﻟْﺎَﻟْﺒَﺎﺏِ ﴿١٩٠﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺬْﻛُﺮُﻭﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗِﻴَﺎﻣًﺎ ﻭَﻗُﻌُﻮﺩًﺍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺟُﻨُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻭَﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُﻭﻥَ ﻓِﻰ ﺧَﻠْﻖِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻣَﺎﺧَﻠَﻘْﺖَ ﻫَﺬَﺍ ﺑَﺎﻃِﻠﺎً ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻓَﻘِﻨَﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ﴿١٩١﴾

ﺭَﺑَّﻨَٓﺎ ﺍِﻧَّﻚَ ﻣَﻦْ ﺗُﺪْﺧِﻞِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﻓَﻘَﺪْ ﺍَﺧْﺰَﻳْﺘَﻪُ ﻭَﻣَﺎ ﻟِﻠﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﺼَﺎﺭٍ﴿١٩٢﴾

ﺭَﺑَّﻨَٓﺎ ﺍِﻧَّﻨَﺎ ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ ﻣُﻨَﺎﺩِﻳًﺎ ﻳُﻨَﺎﺩِﻯ ﻟِـﻠْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺍَﻥْ ﺍَﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﺮَﺑِّﻜُﻢْ ﻓَﺎَﻣَﻨَّﺎ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ﺫُﻧُﻮﺑَﻨَﺎ ﻭَﻛَﻔِّﺮْ ﻋَﻨَّﺎ ﺳَﻴِّﺌَﺎﺗِﻨَﺎ ﻭَﺗَﻮَﻓَّﻨَﺎ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ﴿١٩٣﴾

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﺍَﺗِﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻭَﻋَﺪْﺗَﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺭُﺳُﻠِﻚَ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺨْﺰِﻧَﺎ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﺍِﻧَّﻚَ ﻟﺎَ ﺗُﺨْﻠِﻒُ ﺍﻟْﻤِﻴﻌَﺎﺩَ﴿١٩٤﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺻْﺒِﺮُﻭﺍ ﻭَﺻَﺎﺑِﺮُﻭﺍ ﻭَﺭَﺍﺑِﻄُﻮﺍ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ﴿٢٠٠﴾

4. Nisâ'[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ‌

ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻄِﻊِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻣَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻧْﻌَﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻭَﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟﺸُّﻬَﺪَٓﺍﺀِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻭَﺣَﺴُﻦَ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺭَﻓِﻴﻘًﺎ ﴿٦٩﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﴿٧٠﴾

ﺍَﻳْﻦَ ﻣَﺎ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻳُﺪْﺭِﻛْﻜُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ ﻭَﻟَﻮْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻓِﻰ ﺑُﺮُﻭﺝٍ ﻣُﺸَﻴَّﺪَﺓٍ ﻭَﺍِﻥْ ﺗُﺼِﺒْﻬُﻢْ ﺣَﺴَﻨَﺔٌ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻫَﺬِﻩِ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍِﻥْ ﺗُﺼِﺒْﻬُﻢْ ﺳَﻴِّﺌَﺔٌ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻫَﺬِﻩِ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِﻙَ ﻗُﻞْ ﻛُﻞٌّ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻤَﺎﻝِ ﻫَٓﻮُٔ ﻟﺎَٓﺀِ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﻟﺎَﻳَﻜَﺎﺩُﻭﻥَ ﻳَﻔْﻘَﻬُﻮﻥَ ﺣَﺪِﻳﺜًﺎ﴿٧٨﴾

ﻣَٓﺎ ﺍَﺻَﺎﺑَﻚَ ﻣِﻦْ ﺣَﺴَﻨَﺔٍ ﻓَﻤِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺻَﺎﺑَﻚَ ﻣِﻦْ ﺳَﻴِّﺌَﺔٍ ﻓَﻤِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻚَ ﻭَﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺭَﺳُﻮﻟﺎً ﻭَﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ﴿٧٩﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺣُﻴِّﻴﺘُﻢْ ﺑِﺘَﺤِﻴَّﺔٍ ﻓَﺤَﻴُّﻮﺍ ﺑِﺎَﺣْﺴَﻦَ ﻣِﻨْﻬَٓﺎ ﺍَﻭْ ﺭُﺩُّﻭﻫَﺎ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺣَﺴِﻴﺒًﺎ﴿٨٦﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻟَﻴَﺠْﻤَﻌَﻨَّﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻟﺎَﺭَﻳْﺐَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﺍَﺻْﺪَﻕُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﺪِﻳﺜًﺎ ﴿٨٧﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻗَﻀَﻴْﺘُﻢُ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻓَﺎﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗِﻴَﺎﻣًﺎ ﻭَﻗُﻌُﻮﺩًﺍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺟُﻨُﻮﺑِﻜُﻢْ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺍﻃْﻤَﺎْﻧَﻨْﺘُﻢْ ﻓَﺎَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ ﻣَﻮْﻗُﻮﺗًﺎ﴿١٠٣﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻬِﻨُﻮﺍ ﻓِﻰ ﺍﺑْﺘِﻐَٓﺎﺀِ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍِﻥْ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺗَﺎْﻟَﻤُﻮﻥَ ﻓَﺎِﻧَّﻬُﻢْ ﻳَﺎْﻟَﻤُﻮﻥَ ﻛَﻤَﺎ ﺗَﺎْﻟَﻤُﻮﻥَ ﻭَﺗَﺮْﺟُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻟﺎَ ﻳَﺮْﺟُﻮﻥَ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ﴿١٠٤﴾

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَٓﺎ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﺘَﺤْﻜُﻢَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺭَﻳﻚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻜُﻦْ ﻟِﻠْﺨَٓﺎﺋِﻨِﻴﻦَ ﺧَﺼِﻴﻤًﺎ ﴿١٠٥﴾

ﻭَﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ ﴿١٠٦﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﺩِﻳﻨًﺎ ﻣِﻤَّﻦْ ﺍَﺳْﻠَﻢَ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﺤْﺴِﻦٌ ﻭَﺍﺗَّﺒَﻊَ ﻣِﻠَّﺔَ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﺣَﻨِﻴﻔًﺎ ﻭَﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﺧَﻠِﻴﻠﺎً﴿١٢٥﴾

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣُﺤِﻴﻄًﺎ ﴿١٢٦﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪَّﺭْﻙِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻔَﻞِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَﻟَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻟَﻬُﻢْ ﻧَﺼِﻴﺮًﺍ ﴿١٤٥﴾

ﺍِﻟﺎَّﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺎﺑُﻮﺍ ﻭَﺍَﺻْﻠَﺤُﻮﺍ ﻭَﺍﻋْﺘَﺼَﻤُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍَﺧْﻠَﺼُﻮﺍ ﺩِﻳﻨَﻬُﻢْ ﻟِﻠَّﻪِ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺳَﻮْﻑَ ﻳُﻮْٔﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍَﺟْﺮًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ﴿١٤٦﴾

ﻣَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻌَﺬَﺍﺑِﻜُﻢْ ﺍِﻥْ ﺷَﻜَﺮْﺗُﻢْ ﻭَﺍَﻣَﻨْﺘُﻢْ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺷَﺎﻛِﺮًﺍ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ﴿١٤٧﴾

ﻟﺎَﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﺠَﻬْﺮَ ﺑِﺎﻟﺴُّٓﻮﺀِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝِ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦْ ﻇُﻠِﻢَ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻤِﻴﻌًﺎ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ﴿١٤٨﴾

ﻳَٓﺎﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻗَﺪْ ﺟَٓﺎﺀَﻛُﻢْ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَٓﺎ ﺍِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ﴿١٧٤﴾

ﻓَﺎَﻣَّﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻋْﺘَﺼَﻤُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻓَﺴَﻴُﺪْﺧِﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﻓَﻀْﻞٍ ﻭَﻳَﻬْﺪِﻳﻬِﻢْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺻِﺮَﺍﻃًﺎ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻤًﺎ ﴿١٧٥﴾

5. Mâide[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤَﺎٓﺋِﺪَﺓِ‌

ﻗَﺪْ ﺟَٓﺎﺀَﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻧُﻮﺭٌ ﻭَﻛِﺘَﺎﺏٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ ﴿﴾

ﻳَﻬْﺪِﻯ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﻦِ ﺍﺗَّﺒَﻊَ ﺭِﺿْﻮَﺍﻧَﻪُ ﺳُﺒُﻞَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡِ ﻭَﻳُﺨْﺮِﺟُﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ ﻭَﻳَﻬْﺪِﻳﻬِﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ﴿١٦﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻟﺎَ ﻳَﻀُﺮُّﻛُﻢْ ﻣَﻦْ ﺿَﻞَّ ﺍِﺫَﺍ ﺍﻫْﺘَﺪَﻳْﺘُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺮْﺟِﻌُﻜُﻢْ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻓَﻴُﻨَﺒِّﺌُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٠٥﴾

ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻮْﻡُ ﻳَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَ ﺻِﺪْﻗُﻬُﻢْ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٌ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَٓﺎ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺭَﺿُﻮﺍ ﻋَﻨْﻪُ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ﴿١١٩﴾

ﻟِﻠَّﻪِ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿١٢٠﴾

6. En'am[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ‌

ﻭَﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟﺎَ ﻃَٓﺎﺋِﺮٍ ﻳَﻄِﻴﺮُ ﺑِﺠَﻨَﺎﺣَﻴْﻪِ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍُﻣَﻢٌ ﺍَﻣْﺜَﺎﻟُﻜُﻢْ ﻣَﺎ ﻓَﺮَّﻃْﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺛُﻢَّ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻳُﺤْﺸَﺮُﻭﻥَ﴿٣٨﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﺀَﻙَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَﻘُﻞْ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻛَﺘَﺐَ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔَ ﺍَﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺳُٓﻮﺀًﺍ ﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺎﺏَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻩِ ﻭَﺍَﺻْﻠَﺢَ ﻓَﺎَﻧَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿٥٤﴾

ﻭَﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻣَﻔَﺎﺗِﺢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻬَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺴْﻘُﻂُ ﻣِﻦْ ﻭَﺭَﻗَﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻬَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺣَﺒَّﺔٍ ﻓِﻰ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟﺎَ ﺭَﻃْﺐٍ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺎﺑِﺲٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٥٩﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳَﺘَﻮَﻓَّﻴﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺟَﺮَﺣْﺘُﻢْ ﺑِﺎﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺛُﻢَّ ﻳَﺒْﻌَﺜُﻜُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻟِﻴُﻘْﻀَٓﻰ ﺍَﺟَﻞٌ ﻣُﺴَﻤًّﻰ ﺛُﻢَّ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻣَﺮْﺟِﻌُﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻳُﻨَﺒِّﺌُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﴿٦٠﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﺎﻫِﺮُ ﻓَﻮْﻕَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَﻳُﺮْﺳِﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺣَﻔَﻈَﺔً ﺣَﺘَّٓﻰ ﺍِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﺀَ ﺍَﺣَﺪَﻛُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ ﺗَﻮَﻓَّﺘْﻪُ ﺭُﺳُﻠُﻨَﺎ ﻭَﻫُﻢْ ﻟﺎَ ﻳُﻔَﺮِّﻃُﻮﻥَ﴿٦١﴾

ﺛُﻢَّ ﺭُﺩُّٓﻭﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻮْﻟَﻴﻬُﻢُ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﺍَﻟﺎَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢُ ﻭَﻫُﻮَ ﺍَﺳْﺮَﻉُ ﺍﻟْﺤَﺎﺳِﺒِﻴﻦَ﴿٦٢﴾

ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﻳُﻨَﺠِّﻴﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺗَﺪْﻋُﻮﻧَﻪُ ﺗَﻀَﺮُّﻋًﺎ ﻭَﺧُﻔْﻴَﺔً ﻟَﺌِﻦْ ﺍَﻧْﺠَﻴﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ ﻟَﻨَﻜُﻮﻧَﻦَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺎﻛِﺮِﻳﻦَ﴿٦٣﴾

ﻗُﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﻨَﺠِّﻴﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻛَﺮْﺏٍ ﺛُﻢَّ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿٦٤﴾

ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭُ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﺒْﻌَﺚَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻜُﻢْ ﺍَﻭْ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺖِ ﺍَﺭْﺟُﻠِﻜُﻢْ ﺍَﻭْ ﻳَﻠْﺒِﺴَﻜُﻢْ ﺷِﻴَﻌًﺎ ﻭَﻳُﺬِﻳﻖَ ﺑَﻌْﻀَﻜُﻢْ ﺑَﺎْﺱَ ﺑَﻌْﺾٍ ﺍُﻧْﻈُﺮْ ﻛَﻴْﻒَ ﻧُﺼَﺮِّﻑُ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﻔْﻘَﻬُﻮﻥَ﴿٦٥﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻳَﻮْﻡَ ﻳُﻨْﻔَﺦُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻮﺭ ِ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ﴿٧٣﴾

ﻭَﺍِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢُ ﻟِﺎَﺑِﻴﻪِ ﺍَﺯَﺭَ ﺍَﺗَﺘَّﺨِﺬُ ﺍَﺻْﻨَﺎﻣًﺎ ﺍَﻟِﻬَﺔً ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍَﺭَﻳﻚَ ﻭَﻗَﻮْﻣَﻚَ ﻓِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٧٤﴾

ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧُﺮِٓﻯ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟِﻴَﻜُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻮﻗِﻨِﻴﻦَ﴿٧٥﴾

ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺟَﻦَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟَّﻴْﻞُ ﺭَﺍَ ﻛَﻮْﻛَﺒًﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻫَﺬَﺍ ﺭَﺑِّﻰ ﻓَﻠَﻤَّٓﺎ ﺍَﻓَﻞَ ﻗَﺎﻝَ ﻟﺎَٓ ﺍُﺣِﺐُّ ﺍﻟْﺎَﻓِﻠِﻴﻦَ﴿٧٦﴾

ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭَﺍَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﺑَﺎﺯِﻏًﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻫَﺬَﺍ ﺭَﺑِّﻰ ﻓَﻠَﻤَّٓﺎ ﺍَﻓَﻞَ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺌِﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻬْﺪِﻧِﻰ ﺭَﺑِّﻰ ﻟَﺎَﻛُﻮﻧَﻦَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟﻀَّٓﺎﻟِّﻴﻦَ﴿٧٧﴾

ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭَﺍَﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﺑَﺎﺯِﻏَﺔً ﻗَﺎﻝَ ﻫَﺬَﺍ ﺭَﺑِّﻰ ﻫَﺬَٓﺍ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻓَﻠَﻤَّٓﺎ ﺍَﻓَﻠَﺖْ ﻗَﺎﻝَ ﻳَﺎ ﻗَﻮْﻡِ ﺍِﻧِّﻰ ﺑَﺮِٓﻯﺀٌ ﻣِﻤَّﺎ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿٧٨﴾

ﺍِﻧِّﻰ ﻭَﺟَّﻬْﺖُ ﻭَﺟْﻬِﻰَ ﻟِﻠَّﺬِﻯ ﻓَﻄَﺮَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺣَﻨِﻴﻔًﺎ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧَ ﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ ﴿٧٩﴾

ﻭَﺣَٓﺎﺟَّﻪُ ﻗَﻮْﻣُﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﺍَﺗُﺤَٓﺎﺟُّٓﻮﻧِّﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻗَﺪْ ﻫَﺪَﻳﻦِ ﻭَﻟﺎَٓ ﺍَﺧَﺎﻑُ ﻣَﺎ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ﺑِﻪِٓ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻥْ ﻳَﺸَٓﺎﺀَ ﺭَﺑِّﻰ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﺳِﻊَ ﺭَﺑِّﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﺘَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٨٠﴾

ﻭَﻛَﻴْﻒَ ﺍَﺧَﺎﻑُ ﻣَٓﺎ ﺍَﺷْﺮَﻛْﺘُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮﻥَ ﺍَﻧَّﻜُﻢْ ﺍَﺷْﺮَﻛْﺘُﻢْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺎﻟَﻢْ ﻳُﻨَﺰِّﻝْ ﺑِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﺎَﻯُّ ﺍﻟْﻔَﺮِﻳﻘَﻴْﻦِ ﺍَﺣَﻖُّ ﺑِﺎﻟْﺎَﻣْﻦِ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿٨١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒِﺴُٓﻮﺍ ﺍِﻳﻤَﺎﻧَﻬُﻢْ ﺑِﻈُﻠْﻢٍ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺎَﻣْﻦُ ﻭَﻫُﻢْ ﻣُﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ ﴿٨٢﴾

ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺣُﺠَّﺘُﻨَٓﺎ ﺍَﺗَﻴْﻨَﺎﻫَٓﺎ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻧَﺮْﻓَﻊُ ﺩَﺭَﺟَﺎﺕٍ ﻣَﻦْ ﻧَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﺣَﻜِﻴﻢٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿٨٣﴾

ﻭَﻭَﻫَﺒْﻨَﺎ ﻟَﻪُٓ ﺍِﺳْﺤَﻖَ ﻭَﻳَﻌْﻘُﻮﺏَ ﻛُﻠﺎًّ ﻫَﺪَﻳْﻨَﺎ ﻭَﻧُﻮﺣًﺎ ﻫَﺪَﻳْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻭَﻣِﻦْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻪِ ﺩَﺍﻭُ ﺩَ ﻭَﺳُﻠَﻴْﻤَﻦَ ﻭَﺍَﻳُّﻮﺏَ ﻭَﻳُﻮﺳُﻒَ ﻭَﻣُﻮﺳَﻰ ﻭَﻫَﺮُﻭﻥَ ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧَﺠْﺰِﻯ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ﴿٨٤﴾

ﻭَﺯَﻛَﺮِﻳَّﺎ ﻭَﻳَﺤْﻴَﻰ ﻭَﻋِﻴﺴَﻰ ﻭَﺍِﻟْﻴَﺎﺱَ ﻛُﻞٌّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﴿٨٥﴾

ﻭَﺍِﺳْﻤَﻌِﻴﻞَ ﻭَﺍﻟْﻴَﺴَﻊَ ﻭَﻳُﻮﻧُﺲَ ﻭَﻟُﻮﻃًﺎ ﻭَﻛُﻠﺎًّ ﻓَﻀَّﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿٨٦﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﻟِﻖُ ﺍﻟْﺤَﺐِّ ﻭَﺍﻟﻨَّﻮَﻯ ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺤَﻰَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَﻣُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻰّ ِ ﺫَﻟِﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﺎَﻧَّﻰ ﺗُﻮْٔﻓَﻜُﻮﻥَ﴿٩٥﴾

ﻓَﺎﻟِﻖُ ﺍﻟْﺎِﺻْﺒَﺎﺡِ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﺳَﻜَﻨًﺎ ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﺣُﺴْﺒَﺎﻧًﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢِ﴿٩٦﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡَ ﻟِﺘَﻬْﺘَﺪُﻭﺍ ﺑِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻗَﺪْ ﻓَﺼَّﻠْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٩٧﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺸَﺎَﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺲٍ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٍ ﻓَﻤُﺴْﺘَﻘَﺮٌّ ﻭَﻣُﺴْﺘَﻮْﺩَﻉٌ ﻗَﺪْ ﻓَﺼَّﻠْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻔْﻘَﻬُﻮﻥَ﴿٩٨﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﺧْﺮَﺟْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﻧَﺒَﺎﺕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻓَﺎَﺧْﺮَﺟْﻨَﺎ ﻣِﻨْﻪُ ﺧَﻀِﺮًﺍ ﻧُﺨْﺮِﺝُ ﻣِﻨْﻪُ ﺣَﺒًّﺎ ﻣُﺘَﺮَﺍﻛِﺒًﺎ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺨْﻞِ ﻣِﻦْ ﻃَﻠْﻌِﻬَﺎ ﻗِﻨْﻮَﺍﻥٌ ﺩَﺍﻧِﻴَﺔٌ ﻭَﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻣِﻦْ ﺍَﻋْﻨَﺎﺏٍ ﻭَﺍﻟﺰَّﻳْﺘُﻮﻥَ ﻭَﺍﻟﺮُّﻣَّﺎﻥَ ﻣُﺸْﺘَﺒِﻬًﺎ ﻭَﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻪٍ ﺍُﻧْﻈُﺮُٓﻭﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺛَﻤَﺮِﻩِٓ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺛْﻤَﺮَ ﻭَﻳَﻨْﻌِﻪِ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿٩٩﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠُﻮﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﺷُﺮَﻛَٓﺎﺀَ ﺍﻟْﺠِﻦَّ ﻭَﺧَﻠَﻘَﻬُﻢْ ﻭَﺧَﺮَﻗُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﺑَﻨِﻴﻦَ ﻭَﺑَﻨَﺎﺕٍ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻋِﻠْﻢٍ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮﻥَ ﴿١٠٠﴾

ﺑَﺪِﻳﻊُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻧَّﻰ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻟَﻪُ ﻭَﻟَﺪٌ ﻭَﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺻَﺎﺣِﺒَﺔٌ ﻭَﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿١٠١﴾

ﺫَﻟِﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪُﻭﻩُ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻛِﻴﻞٌ﴿١٠٢﴾

ﻟﺎَﺗُﺪْﺭِﻛُﻪُ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭُ ﻭَﻫُﻮَ ﻳُﺪْﺭِﻙُ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ﴿١٠٣﴾

ﺍَﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﻴْﺘًﺎ ﻓَﺎَﺣْﻴَﻴْﻨَﺎﻩُ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟَﻪُ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﺑِﻪِ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻛَﻤَﻦْ ﻣَﺜَﻠُﻪُ ﻓِﻰ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺨَﺎﺭِﺝٍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺯُﻳِّﻦَ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻣَﺎﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٢٢﴾

ﻓَﻤَﻦْ ﻳُﺮِﺩِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻥْ ﻳَﻬْﺪِﻳَﻪُ ﻳَﺸْﺮَﺡْ ﺻَﺪْﺭَﻩُ ﻟِـﻠْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﺮِﺩْ ﺍَﻥْ ﻳُﻀِﻠَّﻪُ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﺻَﺪْﺭَﻩُ ﺿَﻴِّﻘًﺎ ﺣَﺮَﺟًﺎ ﻛَﺎَﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺼَّﻌَّﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻳَﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺮِّﺟْﺲَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟﺎَ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿١٢٥﴾

ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺻِﺮَﺍﻁُ ﺭَﺑِّﻚَ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻤًﺎ ﻗَﺪْ ﻓَﺼَّﻠْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺬَّﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿١٢٦﴾

ﻟَﻬُﻢْ ﺩَﺍﺭُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡِ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﻫُﻮَ ﻭَﻟِﻴُّﻬُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٢٧﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺸَﺎَ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻣَﻌْﺮُﻭﺷَﺎﺕٍ ﻭَﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻌْﺮُﻭﺷَﺎﺕٍ ﻭَﺍﻟﻨَّﺨْﻞَ ﻭَﺍﻟﺰَّﺭْﻉَ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔًﺎ ﺍُﻛُﻠُﻪُ ﻭَﺍﻟﺰَّﻳْﺘُﻮﻥَ ﻭَﺍﻟﺮُّﻣَّﺎﻥَ ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻬًﺎ ﻭَﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻪٍ ﻛُﻠُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺛَﻤَﺮِﻩِٓ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺛْﻤَﺮَ ﻭَﺍَﺗُﻮﺍ ﺣَﻘَّﻪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺣَﺼَﺎﺩِﻩِ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺴْﺮِﻓُﻮﺍ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟﺎَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺴْﺮِﻓِﻴﻦَ ﴿١٤١﴾

ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﺣَﻤُﻮﻟَﺔً ﻭَﻓَﺮْﺷًﺎ ﻛُﻠُﻮﺍ ﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗَﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺘَّﺒِﻌُﻮﺍ ﺧُﻄُﻮَﺍﺕِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﺪُﻭٌّ ﻣُﺒِﻴﻦٌ ﴿١٤٢﴾

ﻗُﻞْ ﺗَﻌَﺎﻟَﻮْﺍ ﺍَﺗْﻞُ ﻣَﺎ ﺣَﺮَّﻡَ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺍَﻟﺎَّ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﺑِﺎﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻘْﺘُﻠُٓﻮﺍ ﺍَﻭْﻟﺎَﺩَﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺍِﻣْﻠﺎَﻕٍ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺮْﺯُﻗُﻜُﻢْ ﻭَﺍِﻳَّﺎﻫُﻢْ ﻭَﻟﺎَﺗَﻘْﺮَﺑُﻮﺍ ﺍﻟْﻔَﻮَﺍﺣِﺶَ ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻄَﻦَ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﻭَﺻَّﻴﻜُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ﴿١٥١﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻘْﺮَﺑُﻮﺍ ﻣَﺎﻝَ ﺍﻟْﻴَﺘِﻴﻢِ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺒْﻠُﻎَ ﺍَﺷُﺪَّﻩُ ﻭَﺍَﻭْﻓُﻮﺍ ﺍﻟْﻜَﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻟﺎَﻧُﻜَﻠِّﻒُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻭُﺳْﻌَﻬَﺎ ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻗُﻠْﺘُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺪِﻟُﻮﺍ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﺫَﺍﻗُﺮْﺑَﻰ ﻭَﺑِﻌَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻭْﻓُﻮﺍ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﻭَﺻَّﻴﻜُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ ﴿١٥٢﴾

ﻭَﺍَﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﺻِﺮَﺍﻃِﻰ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻤًﺎ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﻩُ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺘَّﺒِﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺴُّﺒُﻞَ ﻓَﺘَﻔَﺮَّﻕَ ﺑِﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﻭَﺻَّﻴﻜُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺘَّﻘُﻮﻥَ﴿١٥٣﴾

ﻣَﻦْ ﺟَٓﺎﺀَ ﺑِﺎﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﻋَﺸْﺮُ ﺍَﻣْﺜَﺎﻟِﻬَﺎ ﻭَﻣَﻦْ ﺟَٓﺎﺀَ ﺑِﺎﻟﺴَّﻴِّﺌَﺔِ ﻓَﻠﺎَ ﻳُﺠْﺰَٓﻯ ﺍِﻟﺎَّ ﻣِﺜْﻠَﻬَﺎ ﻭَﻫُﻢْ ﻟﺎَ ﻳُﻈْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿١٦٠﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻨِﻰ ﻫَﺪَﻳﻨِﻰ ﺭَﺑِّٓﻰ ﺍِﻟَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ ﺩِﻳﻨًﺎ ﻗِﻴَﻤًﺎ ﻣِﻠَّﺔَ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﺣَﻨِﻴﻔًﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ﴿١٦١﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻥَّ ﺻَﻠﺎَﺗِﻰ ﻭَﻧُﺴُﻜِﻰ ﻭَﻣَﺤْﻴَﺎﻯَ ﻭَﻣَﻤَﺎﺗِﻰ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿١٦٢﴾

ﻟﺎَ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪُ ﻭَﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺍُﻣِﺮْﺕُ ﻭَﺍَﻧَ ﺎ ﺍَﻭَّﻝُ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ﴿١٦٣﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﻏَﻴْﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﺑْﻐِﻰ ﺭَﺑًّﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻜْﺴِﺐُ ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺰِﺭُ ﻭَﺍﺯِﺭَﺓٌ ﻭِﺯْﺭَ ﺍُﺧْﺮَﻯ ﺛُﻢَّ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻣَﺮْﺟِﻌُﻜُﻢْ ﻓَﻴُﻨَﺒِّﺌُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮﻥَ﴿١٦٤﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻠَﻜُﻢْ ﺧَﻠﺎَٓﺋِﻒَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺭَﻓَﻊَ ﺑَﻌْﻀَﻜُﻢْ ﻓَﻮْﻕَ ﺑَﻌْﺾٍ ﺩَﺭَﺟَﺎﺕٍ ﻟِﻴَﺒْﻠُﻮَﻛُﻢْ ﻓِﻰ ﻣَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻜُﻢْ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﺳَﺮِﻳﻊُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ﻭَﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻐَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿١٦٥﴾

7. A'raf[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎَﻋْﺮَﺍﻑِ‌

ﻳَﺎ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍَﺩَﻡَ ﺧُﺬُﻭﺍ ﺯِﻳﻨَﺘَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ ﻭَﻛُﻠُﻮﺍ ﻭَﺍﺷْﺮَﺑُﻮﺍ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺴْﺮِﻓُﻮﺍ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟﺎَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺴْﺮِﻓﻴِﻦَ ﴿٣١﴾

ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﺣَﺮَّﻡَ ﺯِﻳﻨَﺔَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺘِٓﻰ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕِ ﻗُﻞْ ﻫِﻰَ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺧَﺎﻟِﺼَﺔً ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧُﻔَﺼِّﻞُ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٣٢﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺣَﺮَّﻡَ ﺭَﺑِّﻰَ ﺍﻟْﻔَﻮَﺍﺣِﺶَ ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻄَﻦَ ﻭَﺍﻟْﺎِﺛْﻢَ ﻭَﺍﻟْﺒَﻐْﻰَ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﺍَﻥْ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺎﻟَﻢْ ﻳُﻨَﺰِّﻝْ ﺑِﻪِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻭَﺍَﻥْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺎﻟﺎَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٣٣﴾

ﻭَﻟِﻜُﻞِّ ﺍُﻣَّﺔٍ ﺍَﺟَﻞٌ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﺀَ ﺍَﺟَﻠُﻬُﻢْ ﻟﺎَﻳَﺴْﺘَﺎْﺧِﺮُﻭﻥَ ﺳَﺎﻋَﺔً ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻘْﺪِﻣُﻮﻥَ﴿٣٤﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻭَﺍﺳْﺘَﻜْﺒَﺮُﻭﺍ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻟﺎَ ﺗُﻔَﺘَّﺢُ ﻟَﻬُﻢْ ﺍَﺑْﻮَﺍﺏُ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻮﻥَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻠِﺞَ ﺍﻟْﺠَﻤَﻞُ ﻓِﻰ ﺳَﻢِّ ﺍﻟْﺨِﻴَﺎﻁِ ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧَﺠْﺰِﻯ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﻴﻦَ﴿٤٠﴾

ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﻣِﻬَﺎﺩٌ ﻭَﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻬِﻢْ ﻏَﻮَﺍﺵٍ ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧَﺠْﺰِﻯ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ﴿٤١﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻟﺎَ ﻧُﻜَﻠِّﻒُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻭُﺳْﻌَﻬَﺎ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُﻭﻥَ﴿٤٢﴾

ﻭَﻧَﺰَﻋْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺻُﺪُﻭﺭِﻫِﻢْ ﻣِﻦْ ﻏِﻞٍّ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬِﻢُ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻫَﺪَﻳﻨَﺎ ﻟِﻬَﺬَﺍ ﻭَﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻟِﻨَﻬْﺘَﺪِﻯَ ﻟَﻮْ ﻟﺎَٓ ﺍَﻥْ ﻫَﺪَﻳﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻘَﺪْ ﺟَٓﺎﺀَﺕْ ﺭُﺳُﻞُ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻧُﻮﺩُٓﻭﺍ ﺍَﻥْ ﺗِﻠْﻜُﻢُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔُ ﺍُﻭ ﺭِﺛْﺘُﻤُﻮﻫَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿٤٣﴾

ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﻐْﺸِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻳَﻄْﻠُﺒُﻪُ ﺣَﺜِﻴﺜًﺎ ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻭَﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٍ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ﺍَﻟﺎَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻭَﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٥٤﴾

ﺍُﺩْﻋُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﺗَﻀَﺮُّﻋًﺎ ﻭَﺧُﻔْﻴَﺔً ﺍِﻧَّﻪُ ﻟﺎَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﻌْﺘَﺪِﻳﻦَ ﴿٥٥﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗُﻔْﺴِﺪُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍِﺻْﻠﺎَﺣِﻬَﺎ ﻭَﺍﺩْﻋُﻮﻩُ ﺧَﻮْﻓًﺎ ﻭَﻃَﻤَﻌًﺎ ﺍِﻥَّ ﺭَﺣْﻤَﺖَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ﴿٥٦﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺮْﺳِﻞُ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﺑُﺸْﺮًﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﺣَﺘَّٓﻰ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﻗَﻠَّﺖْ ﺳَﺤَﺎﺑًﺎ ﺛِﻘَﺎﻟﺎً ﺳُﻘْﻨَﺎﻩُ ﻟِﺒَﻠَﺪٍ ﻣَﻴِّﺖٍ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀَ ﻓَﺎَﺧْﺮَﺟْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٥٧﴾

ﻭَﻟَﻤَّﺎ ﺟَٓﺎﺀَ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻟِﻤِﻴﻘَﺎﺗِﻨَﺎ ﻭَﻛَﻠَّﻤَﻪُ ﺭَﺑُّﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ ﺍَﺭِﻧِٓﻰ ﺍَﻧْﻈُﺮْ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻦْ ﺗَﺮَﻳﻨِﻰ ﻭَﻟَﻜِﻦِ ﺍﻧْﻈُﺮْ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺠَﺒَﻞِ ﻓَﺎِﻥِ ﺍﺳْﺘَﻘَﺮَّ ﻣَﻜَﺎﻧَﻪُ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﺗَﺮَﻳﻨِﻰ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺗَﺠَﻠَّﻰ ﺭَﺑُّﻪُ ﻟِﻠْﺠَﺒَﻞِ ﺟَﻌَﻠَﻪُ ﺩَﻛًّﺎ ﻭَﺧَﺮَّ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺻَﻌِﻘًﺎ ﻓَﻠَﻤَّٓﺎ ﺍَﻓَﺎﻕَ ﻗَﺎﻝَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺗُﺒْﺖُ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﺍَﻧَ ﺎ ﺍَﻭَّﻝُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿١٤٣﴾

ﻗَﺎﻝَ ﻳَﺎ ﻣُﻮﺳَٓﻰ ﺍِﻧِّﻰ ﺍﺻْﻄَﻔَﻴْﺘُﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﺮِﺳَﺎﻟﺎَﺗِﻰ ﻭَﺑِﻜَﻠﺎَﻣِﻰ ﻓَﺨُﺬْ ﻣَٓﺎﺍَﺗَﻴْﺘُﻚَ ﻭَﻛُﻦْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺎﻛِﺮِﻳﻦَ﴿١٤٤﴾

ﻗُﻞْ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍِﻧِّﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺍ ﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻟﺎَٓﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَﻳُﻤِﻴﺖُ ﻓَﺎَﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻰِّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻮْٔﻣِﻦُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَﺍﺗَّﺒِﻌُﻮﻩُ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ﴿١٥٨﴾

ﺍِﻥَّ ﻭَﻟِﻴِّﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻧَﺰَّﻝَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﺘَﻮَﻟَّﻰ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ﴿١٩٦﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮﻥَ ﻧَﺼْﺮَﻛُﻢْ ﻭَﻟﺎَٓ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻳَﻨْﺼُﺮُﻭﻥَ﴿١٩٧﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﺗَﺪْﻋُﻮﻫُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﺍ ﻭَﺗَﺮَﻳﻬُﻢْ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﻫُﻢْ ﻟﺎَ ﻳُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ﴿١٩٨﴾

ﺧُﺬِ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮَ ﻭَﺍْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْﻑِ ﻭَﺍَﻋْﺮِﺽْ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴﻦَ﴿١٩٩﴾

ﻭَﺍِﻣَّﺎ ﻳَﻨْﺰَﻏَﻨَّﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻧَﺰْﻍٌ ﻓَﺎﺳْﺘَﻌِﺬْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻧَّﻪُ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿٢٠٠﴾

8. Enfal[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎَﻧْﻔَﺎﻝِ‌

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺳْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻟِﻠﺮَّﺳُﻮﻝِ ﺍِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻛُﻢْ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺤْﻴِﻴﻜُﻢْ ﻭَﺍﻋْﻠَﻤُٓﻮﺍ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺤُﻮﻝُ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻤَﺮْﺀِ ﻭَﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻭَﺍَﻧَّﻪُٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺤْﺸَﺮُﻭﻥَ﴿٢٤﴾

ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﻓِﺘْﻨَﺔً ﻟﺎَﺗُﺼِﻴﺒَﻦَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮﺍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺧَٓﺎﺻَّﺔً ﻭَﺍﻋْﻠَﻤُٓﻮﺍ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ﴿٢٥﴾

9. Tevbe[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺘَّﻮْﺑَﺔِ‌

ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﺍَﻥْ ﻳُﻄْﻔِﻮُٔ ﺍ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺎَﻓْﻮَﺍﻫِﻬِﻢْ ﻭَﻳَﺎْﺑَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻥْ ﻳُﺘِﻢَّ ﻧُﻮﺭَﻩُ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺮِﻩَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ﴿٣٢﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴُﻈْﻬِﺮَﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻛُﻠِّﻪِ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺮِﻩَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿٣٣﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﺍِﺫَﺍ ﻗِﻴﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻧْﻔِﺮُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﺛَّﺎﻗَﻠْﺘُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﺭَﺿِﻴﺘُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻓَﻤَﺎ ﻣَﺘَﺎﻉُ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﺍِﻟﺎَّ ﻗَﻠِﻴﻞٌ﴿٣٨﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﺗَﻨْﻔِﺮُﻭﺍ ﻳُﻌَﺬِّﺑْﻜُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﺍَﻟِﻴﻤًﺎ ﻭَﻳَﺴْﺘَﺒْﺪِﻝْ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻏَﻴْﺮَﻛُﻢْ ﻭَﻟﺎَﺗَﻀُﺮُّﻭﻩُ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٣٩﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﺗَﻨْﺼُﺮُﻭﻩُ ﻓَﻘَﺪْ ﻧَﺼَﺮَﻩُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﺫْ ﺍَﺧْﺮَﺟَﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺛَﺎﻧِﻰَ ﺍﺛْﻨَﻴْﻦِ ﺍِﺫْ ﻫُﻤَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻐَﺎﺭِ ﺍِﺫْ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻟِﺼَﺎﺣِﺒِﻪِ ﻟﺎَﺗَﺤْﺰَﻥْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻌَﻨَﺎ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺍَﻳَّﺪَﻩُ ﺑِﺠُﻨُﻮﺩٍ ﻟَﻢْ ﺗَﺮَﻭْﻫَﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻛَﻠِﻤَﺔَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺍﻟﺴُّﻔْﻠَﻰ ﻭَﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ﴿٤٠﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍﺷْﺘَﺮَﻯ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻭَﺍَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺎَﻥَّ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻴَﻘْﺘُﻠُﻮﻥَ ﻭَﻳُﻘْﺘَﻠُﻮﻥَ ﻭَﻋْﺪًﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺣَﻘًّﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔِ ﻭَﺍﻟْﺎِﻧْﺠِﻴﻞِ ﻭَﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَﻣَﻦْ ﺍَﻭْﻓَﻰ ﺑِﻌَﻬْﺪِﻩِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺎﺳْﺘَﺒْﺸِﺮُﻭﺍ ﺑِﺒَﻴْﻌِﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑَﺎﻳَﻌْﺘُﻢْ ﺑِﻪِ ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ﴿١١١﴾

ﺍَﻟﺘَّٓﺎﺋِﺒُﻮﻥَ ﺍﻟْﻌَﺎﺑِﺪُﻭﻥَ ﺍﻟْﺤَﺎﻣِﺪُﻭﻥَ ﺍﻟﺴَّٓﺎﺋِﺤُﻮﻥَ ﺍﻟﺮَّﺍﻛِﻌُﻮﻥَ ﺍﻟﺴَّﺎﺟِﺪُﻭﻥَ ﺍﻟْﺎَﻣِﺮُﻭﻥَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﻫُﻮﻥَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺍﻟْﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ ﻟِﺤُﺪُﻭﺩِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿١١٢﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﺟَٓﺎﺀَﻛُﻢْ ﺭَﺳُﻮﻝٌ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣَﺎ ﻋَﻨِﺘُّﻢْ ﺣَﺮِﻳﺺٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺭَﻭُٔ ﻑٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿١٢٨﴾

ﻓَﺎِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﻮْﺍ ﻓَﻘُﻞْ ﺣَﺴْﺒِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻭَﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ﴿١٢٩﴾

10. Yunus[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻳُﻮﻧُﺲَ‌

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻳَﻬْﺪِﻳﻬِﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﺑِﺎِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻢْ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬِﻢُ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﻓِﻰ ﺟَﻨَّﺎﺕِ ﺍﻟﻨَّﻌِﻴﻢِ﴿٩﴾

ﺩَﻋْﻮَﻳﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻭَﺗَﺤِﻴَّﺘُﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻭَﺍَﺧِﺮُ ﺩَﻋْﻮَﻳﻬُﻢْ ﺍَﻥِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿١٠﴾

ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﻳَﺮْﺯُﻗُﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻣَّﻦْ ﻳَﻤْﻠِﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَ ﻭَﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺤَﻰَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻰِّ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﺪَﺑِّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَ ﻓَﺴَﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻘُﻞْ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﺘَّﻘُﻮﻥَ﴿٣١﴾

ﻓَﺬَﻟِﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺑُّﻜُﻢُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻓَﻤَﺎﺫَﺍ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻀَّﻠﺎَﻝُ ﻓَﺎَﻧَّﻰ ﺗُﺼْﺮَﻓُﻮﻥَ﴿٣٢﴾

ﺍَﻟﺎَٓ ﺍِﻥَّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻟﺎَٓ ﺍِﻥَّ ﻭَﻋْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﻖٌّ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٥٥﴾

ﻫُﻮَ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَﻳُﻤِﻴﺖُ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ﴿٥٦﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻗَﺪْ ﺟَٓﺎﺀَﺗْﻜُﻢْ ﻣَﻮْﻋِﻈَﺔٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻟِﻤَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ ﻭَﻫُﺪًﻯ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿٥٧﴾

ﻗُﻞْ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻓَﺒِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﻠْﻴَﻔْﺮَﺣُﻮﺍ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﺠْﻤَﻌُﻮﻥَ﴿٥٨﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﻓِﻰ ﺷَﺎْٔﻥٍ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺘْﻠُﻮﺍ ﻣِﻨْﻪُ ﻣِﻦْ ﻗُﺮْﺍَﻥٍ ﻭَﻟﺎَﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻞٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻛُﻨَّﺎ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺷُﻬُﻮﺩًﺍ ﺍِﺫْ ﺗُﻔِﻴﻀُﻮﻥَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻌْﺰُﺏُ ﻋَﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﻣِﻦْ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝِ ﺫَﺭَّﺓٍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﻟﺎَٓ ﺍَﺻْﻐَﺮَ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻟﺎَٓ ﺍَﻛْﺒَﺮَ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٦١﴾

ﺍَﻟﺎَٓ ﺍِﻥَّ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟﺎَﺧَﻮْﻑٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻟﺎَﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮﻥَ ﴿٦٢﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﺘَّﻘُﻮﻥَ ﴿٦٣﴾

ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺒُﺸْﺮَﻯ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻟﺎَﺗَﺒْﺪِﻳﻞَ ﻟِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺫَﻟِﻚَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ ﴿٦٤﴾

ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧْﻚَ ﻗَﻮْﻟُﻬُﻢْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓَ ﻟِﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ﴿٦٥﴾

ﺍَﻟﺎَٓ ﺍِﻥَّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺘَّﺒِﻊُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺷُﺮَﻛَٓﺎﺀَ ﺍِﻥْ ﻳَﺘَّﺒِﻌُﻮﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻈَّﻦَّ ﻭَﺍِﻥْ ﻫُﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻳَﺨْﺮُﺻُﻮﻥَ﴿٦٦﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻟِﺘَﺴْﻜُﻨُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻣُﺒْﺼِﺮًﺍ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ﴿٦٧﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﻳَﻤْﺴَﺴْﻚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻀُﺮٍّ ﻓَﻠﺎَ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﻟَﻪُٓ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻭَﺍِﻥْ ﻳُﺮِﺩْﻙَ ﺑِﺨَﻴْﺮٍ ﻓَﻠﺎَ ﺭَٓﺍﺩَّ ﻟِﻔَﻀْﻠِﻪِ ﻳُﺼِﻴﺐُ ﺑِﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ﴿١٠٧﴾

ﻗُﻞْ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻗَﺪْ ﺟَٓﺎﺀَﻛُﻢُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻓَﻤَﻦِ ﺍﻫْﺘَﺪَﻯ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﻬْﺘَﺪِﻯ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﺿَﻞَّ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﻀِﻞُّ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧَ ﺎ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺑِﻮَﻛِﻴﻞٍ ﴿١٠٨﴾

ﻭَﺍﺗَّﺒِﻊْ ﻣَﺎ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﺍﺻْﺒِﺮْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺤْﻜُﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ﴿١٠٩﴾

11. Hud[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻫُﻮﺩٍ‌

ﻭَﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺭِﺯْﻗُﻬَﺎ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣُﺴْﺘَﻘَﺮَّﻫَﺎ ﻭَﻣُﺴْﺘَﻮْﺩَﻋَﻬَﺎ ﻛُﻞٌّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٦﴾

ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﺭْﻛَﺒُﻮﺍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺠْﺮَﻳﻬَﺎ ﻭَﻣُﺮْﺳَﻴﻬَﺎ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑِّﻰ ﻟَﻐَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿٤١﴾

ﻭَﻫِﻰَ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﺑِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﻣَﻮْﺝٍ ﻛَﺎﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻭَﻧَﺎﺩَﻯ ﻧُﻮﺡٌ ﺍﺑْﻨَﻪُ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻓِﻰ ﻣَﻌْﺰِﻝٍ ﻳَﺎ ﺑُﻨَﻰَّ ﺍﺭْﻛَﺐْ ﻣَﻌَﻨَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻜُﻦْ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ﴿٤٢﴾

ﻗَﺎﻝَ ﺳَﺎَﻭِٓﻯ ﺍِﻟَﻰ ﺟَﺒَﻞٍ ﻳَﻌْﺼِﻤُﻨِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ ﻗَﺎﻝَ ﻟﺎَ ﻋَﺎﺻِﻢَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦْ ﺭَﺣِﻢَ ﻭَﺣَﺎﻝَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺍﻟْﻤَﻮْﺝُ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻐْﺮَﻗِﻴﻦَ﴿٤٣﴾

ﻭَﻗِﻴﻞَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺽُ ﺍﺑْﻠَﻌِﻰ ﻣَٓﺎﺀَﻙِ ﻭَﻳَﺎ ﺳَﻤَٓﺎﺀُ ﺍَﻗْﻠِﻌِﻰ ﻭَﻏِﻴﺾَ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀُ ﻭَﻗُﻀِﻰَ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻭَﺍﺳْﺘَﻮَﺕْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠُﻮﺩِﻯِّ ﻭَﻗِﻴﻞَ ﺑُﻌْﺪًﺍ ﻟِﻠْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ﴿٤٤﴾

ﻭَﻧَﺎﺩَﻯ ﻧُﻮﺡٌ ﺭَﺑَّﻪُ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ ﺍِﻥَّ ﺍﺑْﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻠِﻰ ﻭَﺍِﻥَّ ﻭَﻋْﺪَﻙَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﺍَﻧْﺖَ ﺍَﺣْﻜَﻢُ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ﴿٤٥﴾

ﺍِﻧِّﻰ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺭَﺑِّﻰ ﻭَﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻣَﺎﻣِﻦْ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍَﺧِﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻِﻴَﺘِﻬَﺎ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑِّﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ﴿٥٦﴾

ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍَﺧْﺬُ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺧَﺬَ ﺍﻟْﻘُﺮَﻯ ﻭَﻫِﻰَ ﻇَﺎﻟِﻤَﺔٌ ﺍِﻥَّ ﺍَﺧْﺬَﻩُٓ ﺍَﻟِﻴﻢٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ﴿١٠٢﴾

ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺔً ﻟِﻤَﻦْ ﺧَﺎﻑَ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﺫَﻟِﻚَ ﻳَﻮْﻡٌ ﻣَﺠْﻤُﻮﻉٌ ﻟَﻪُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻳَﻮْﻡٌ ﻣَﺸْﻬُﻮﺩٌ﴿١٠٣﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻧُﻮَٔﺧِّﺮُﻩُٓ ﺍِﻟﺎَّ ﻟِﺎَﺟَﻞٍ ﻣَﻌْﺪُﻭﺩٍ ﴿١٠٤﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﺎْﺕِ ﻟﺎَ ﺗَﻜَﻠَّﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﺷَﻘِﻰٌّ ﻭَﺳَﻌِﻴﺪٌ﴿١٠٥﴾

ﻓَﺎَﻣَّﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺷَﻘُﻮﺍ ﻓَﻔِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺯَﻓِﻴﺮٌ ﻭَﺷَﻬِﻴﻖٌ ﴿١٠٦﴾

ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ﺩَﺍﻣَﺖِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎ ﺷَٓﺎﺀَ ﺭَﺑُّﻚَ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻓَﻌَّﺎﻝٌ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ﴿١٠٧﴾

ﻭَﺍَﻣَّﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺳُﻌِﺪُﻭﺍ ﻓَﻔِﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ﺩَﺍﻣَﺖِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎ ﺷَٓﺎﺀَ ﺭَﺑُّﻚَ ﻋَﻄَٓﺎﺀً ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺠْﺬُﻭﺫٍ﴿١٠٨﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺍَﺗَﻴْﻨَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻓَﺎﺧْﺘُﻠِﻒَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻟَﻮْﻟﺎَ ﻛَﻠِﻤَﺔٌﺳَﺒَﻘَﺖْ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﻟَﻘُﻀِﻰَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻭَﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻟَﻔِﻰ ﺷَﻚٍّ ﻣِﻨْﻪُ ﻣُﺮِﻳﺐٍ﴿١١٠﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﻛُﻠﺎًّ ﻟَﻤَّﺎ ﻟَﻴُﻮَﻓِّﻴَﻨَّﻬُﻢْ ﺭَﺑُّﻚَ ﺍَﻋْﻤَﺎﻟَﻬُﻢْ ﺍِﻧَّﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ﴿١١١﴾

ﻓَﺎﺳْﺘَﻘِﻢْ ﻛَﻤَٓﺎ ﺍُﻣِﺮْﺕَ ﻭَﻣَﻦْ ﺗَﺎﺏَ ﻣَﻌَﻚَ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻄْﻐَﻮْﺍ ﺍِﻧَّﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ﴿١١٢﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺮْﻛَﻨُٓﻮﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮﺍ ﻓَﺘَﻤَﺴَّﻜُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﻭَﻣَﺎﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣِﻦْ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀَ ﺛُﻢَّ ﻟﺎَ ﺗُﻨْﺼَﺮُﻭﻥَ﴿١١٣﴾

ﻭَﺍَﻗِﻢِ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻃَﺮَﻓَﻰِ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﺯُﻟَﻔًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺎﺕِ ﻳُﺬْﻫِﺒْﻦَ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ ﺫَﻟِﻚَ ﺫِﻛْﺮَﻯ ﻟِﻠﺬَّﺍﻛِﺮِﻳﻦَ ﴿١١٤﴾

ﻭَﺍﺻْﺒِﺮْ ﻓَﺎِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟﺎَ ﻳُﻀِﻴﻊُ ﺍَﺟْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ﴿١١٥﴾

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻏَﻴْﺐُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳُﺮْﺟَﻊُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻛُﻠُّﻪُ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪْﻩُ ﻭَﺗَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﺭَﺑُّﻚَ ﺑِﻐَﺎﻓِﻞٍ ﻋَﻤَّﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٢٣﴾

12. Yusuf[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻳُﻮﺳُﻒَ‌

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍُﺑَﺮِّﻯُٔ ﻧَﻔْﺴِﻰ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲَ ﻟَﺎَﻣَّﺎﺭَﺓٌ ﺑِﺎﻟﺴُّٓﻮﺀِ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎﺭَﺣِﻢَ ﺭَﺑِّﻰ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑِّﻰ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿٥٣﴾

ﺭَﺏِّ ﻗَﺪْ ﺍَﺗَﻴْﺘَﻨِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَﻋَﻠَّﻤْﺘَﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺗَﺎْﻭِﻳﻞِ ﺍﻟْﺎَﺣَﺎﺩِﻳﺚِ ﻓَﺎﻃِﺮَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻧْﺖَ ﻭَﻟِﻲِّ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﺗَﻮَﻓَّﻨِﻰ ﻣُﺴْﻠِﻤًﺎ ﻭَﺍَﻟْﺤِﻘْﻨِﻰ ﺑِﺎﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ﴿١٠١﴾

13. Ra'd[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺮَّﻋْﺪِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍﻟٓﻤٓﺮَ ﺗِﻠْﻚَ ﺍَﻳَﺎﺕُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟﺎَ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿١﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺭَﻓَﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻋَﻤَﺪٍ ﺗَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻛُﻞٌّ ﻳَﺠْﺮِﻯ ﻟِﺎَﺟَﻞٍ ﻣُﺴَﻤًّﻰ ﻳُﺪَﺑِّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَ ﻳُﻔَﺼِّﻞُ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺑِﻠِﻘَٓﺎﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﺗُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ﴿٢﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻣَﺪَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻭَﺍَﻧْﻬَﺎﺭًﺍ ﻭَﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺯَﻭْﺟَﻴْﻦِ ﺍﺛْﻨَﻴْﻦِ ﻳُﻐْﺸِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُﻭﻥَ﴿٣﴾

ﻭَﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻗِﻄَﻊٌ ﻣُﺘَﺠَﺎﻭِﺭَﺍﺕٌ ﻭَﺟَﻨَّﺎﺕٌ ﻣِﻦْ ﺍَﻋْﻨَﺎﺏٍ ﻭَﺯَﺭْﻉٌ ﻭَﻧَﺨِﻴﻞٌ ﺻِﻨْﻮَﺍﻥٌ ﻭَﻏَﻴْﺮُ ﺻِﻨْﻮَﺍﻥٍ ﻳُﺴْﻘَﻰ ﺑِﻤَٓﺎﺀٍ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻭَﻧُﻔَﻀِّﻞُ ﺑَﻌْﻀَﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎُﻛُﻞِ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ﴿٤﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗَﺤْﻤِﻞُ ﻛُﻞُّ ﺍُﻧْﺜَﻰ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻐِﻴﺾُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡُ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺰْﺩَﺍﺩُ ﻭَﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺑِﻤِﻘْﺪَﺍﺭٍ﴿٨﴾

ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻌَﺎﻝِ﴿٩﴾

ﺳَﻮَٓﺍﺀٌ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﺍَﺳَﺮَّ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝَ ﻭَﻣَﻦْ ﺟَﻬَﺮَ ﺑِﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣُﺴْﺘَﺨْﻒٍ ﺑِﺎﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺳَﺎﺭِﺏٌ ﺑِﺎﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ﴿١٠﴾

ﻟَﻪُ ﻣُﻌَﻘِّﺒَﺎﺕٌ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻔِﻪِ ﻳَﺤْﻔَﻈُﻮﻧَﻪُ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟﺎَ ﻳُﻐَﻴِّﺮُ ﻣَﺎ ﺑِﻘَﻮْﻡٍ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﻐَﻴِّﺮُﻭﺍ ﻣَﺎ ﺑِﺎَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻭَﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻘَﻮْﻡٍ ﺳُٓﻮﺀًﺍ ﻓَﻠﺎَ ﻣَﺮَﺩَّ ﻟَﻪُ ﻭَﻣَﺎﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﻣِﻦْ ﻭَﺍﻝٍ﴿١١﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺮِﻳﻜُﻢُ ﺍﻟْﺒَﺮْﻕَ ﺧَﻮْﻓًﺎ ﻭَﻃَﻤَﻌًﺎ ﻭَﻳُﻨْﺸِﻰﺀُ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏَ ﺍﻟﺜِّﻘَﺎﻝَ ﴿١٢﴾

ﻭَﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺍﻟﺮَّﻋْﺪُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻣِﻦْ ﺧِﻴﻔَﺘِﻪِ ﻭَﻳُﺮْﺳِﻞُ ﺍﻟﺼَّﻮَﺍﻋِﻖَ ﻓَﻴُﺼِﻴﺐُ ﺑِﻬَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻫُﻢْ ﻳُﺠَﺎﺩِﻟُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻤِﺤَﺎﻝِ ﴿١٣﴾

ﻟَﻪُ ﺩَﻋْﻮَﺓُ ﺍﻟْﺤَﻖّ ِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﻥَ ﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺸَﻰْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻛَﺒَﺎﺳِﻂِ ﻛَﻔَّﻴْﻪِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ ﻟِﻴَﺒْﻠُﻎَ ﻓَﺎﻩُ ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﺒَﺎﻟِﻐِﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﺩُﻋَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ﴿١٤﴾

(Secde)ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻳَﺴْﺠُﺪُ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻃَﻮْﻋًﺎ ﻭَﻛَﺮْﻫًﺎ ﻭَﻇِﻠﺎَﻟُﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐُﺪُﻭِّ ﻭَﺍﻟْﺎَﺻَﺎﻝِ﴿١٥﴾

ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﺭَﺏُّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻗُﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻗُﻞْ ﺍَﻓَﺎﺗَّﺨَﺬْﺗُﻢْ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِٓ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀَ ﻟﺎَ ﻳَﻤْﻠِﻜُﻮﻥَ ﻟِﺎَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻧَﻔْﻌًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺿَﺮًّﺍ ﻗُﻞْ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻯ ﺍﻟْﺎَﻋْﻤَﻰ ﻭَﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ ﺍَﻡْ ﻫَﻞْ ﺗَﺴْﺘَﻮِﻯ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕُ ﻭَﺍﻟﻨُّﻮﺭُ ﺍَﻡْ ﺟَﻌَﻠُﻮﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﺷُﺮَﻛَٓﺎﺀَ ﺧَﻠَﻘُﻮﺍ ﻛَﺨَﻠْﻘِﻪِ ﻓَﺘَﺸَﺎﺑَﻪَ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻗُﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﻘَﻬَّﺎﺭُ﴿١٦﴾

14. İbrahim[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ‌

ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻨَٓﺎ ﺍَﻟﺎَّ ﻧَﺘَﻮَﻛَّﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻗَﺪْ ﻫَﺪَﻳﻨَﺎ ﺳُﺒُﻠَﻨَﺎ ﻭَﻟَﻨَﺼْﺒِﺮَﻥَّ ﻋَﻠَﻰ ﻣَٓﺎ ﺍَﺫَﻳْﺘُﻤُﻮﻧَﺎ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛَّﻞِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﻛِّﻠُﻮﻥَ ﴿١٢﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﻛَﻴْﻒَ ﺿَﺮَﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺜَﻠﺎً ﻛَﻠِﻤَﺔً ﻃَﻴِّﺒَﺔً ﻛَﺸَﺠَﺮَﺓٍ ﻃَﻴِّﺒَﺔٍ ﺍَﺻْﻠُﻬَﺎ ﺛَﺎﺑِﺖٌ ﻭَﻓَﺮْﻋُﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎٓﺀِ ﴿٢٤﴾

ﺗُﻮْٔﺗِٓﻰ ﺍُﻛُﻠَﻬَﺎ ﻛُﻞَّ ﺣِﻴﻦٍ ﺑِﺎِﺫْﻥِ ﺭَﺑِّﻬَﺎ ﻭَﻳَﻀْﺮِﺏُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺜَﺎﻝَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٢٥﴾

ﻭَﻣَﺜَﻞُ ﻛَﻠِﻤَﺔٍ ﺧَﺒِﻴﺜَﺔٍ ﻛَﺸَﺠَﺮَﺓٍ ﺧَﺒِﻴﺜَﺔٍ ﺍﺟْﺘُﺜَّﺖْ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻕِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣَﺎﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺮَﺍﺭٍ﴿٢٦﴾

ﻳُﺜَﺒِّﺖُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮْﻝِ ﺍﻟﺜَّﺎﺑِﺖِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَﻳُﻀِﻞُّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﻭَﻳَﻔْﻌَﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﴿٢٧﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﺧْﺮَﺝَ ﺑِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﺭِﺯْﻗًﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﻔُﻠْﻚَ ﻟِﺘَﺠْﺮِﻯَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭَ ﴿٣٢﴾

ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﺩَٓﺍﺋِﺒَﻴْﻦِ ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﴿٣٣﴾

ﻭَﺍَﺗَﻴﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻣَﺎ ﺳَﺎَﻟْﺘُﻤُﻮﻩُ ﻭَﺍِﻥْ ﺗَﻌُﺪُّﻭﺍ ﻧِﻌْﻤَﺖَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟﺎَ ﺗُﺤْﺼُﻮﻫَﺎ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻟَﻈَﻠُﻮﻡٌ ﻛَﻔَّﺎﺭٌ ﴿٣٤﴾

ﺭَﺑَّﻨَٓﺎ ﺍِﻧَّﻚَ ﺗَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻧُﺨْﻔِﻰ ﻭَﻣَﺎ ﻧُﻌْﻠِﻦُ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ﴿٣٨﴾

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻭَﻫَﺐَ ﻟِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜِﺒَﺮِ ﺍِﺳْﻤَﻌِﻴﻞَ ﻭَﺍِﺳْﺤَﻖَ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑِّﻰ ﻟَﺴَﻤِﻴﻊُ ﺍﻟﺪُّﻋَٓﺎﺀِ﴿٣٩﴾

ﻓَﻠﺎَ ﺗَﺤْﺴَﺒَﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣُﺨْﻠِﻒَ ﻭَﻋْﺪِﻩِ ﺭُﺳُﻠَﻪُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺫُﻭﺍﻧْﺘِﻘَﺎﻡٍ ﴿٤٧﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﺗُﺒَﺪَّﻝُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻏَﻴْﺮَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻭَﺑَﺮَﺯُﻭﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪِ ﺍﻟْﻘَﻬَّﺎﺭِ﴿٤٨﴾

ﻭَﺗَﺮَﻯ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﻴﻦَ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻣُﻘَﺮَّﻧِﻴﻦَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔَﺎﺩِ ﴿٤٩﴾

ﺳَﺮَﺍﺑِﻴﻠُﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻗَﻄِﺮَﺍﻥٍ ﻭَﺗَﻐْﺸَﻰ ﻭُﺟُﻮﻫَﻬُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﴿٥٠﴾

ﻟِﻴَﺠْﺰِﻯَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻛُﻞَّ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﺮِﻳﻊُ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ﴿٥١﴾

ﻫَﺬَﺍ ﺑَﻠﺎَﻍٌ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟِﻴُﻨْﺬَﺭُﻭﺍ ﺑِﻪِ ﻭَﻟِﻴَﻌْﻠَﻤُٓﻮﺍ ﺍَﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻭَﻟِﻴَﺬَّﻛَّﺮَ ﺍُﻭ ﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺎَﻟْﺒَﺎﺏِ﴿٥٢﴾

15. Hicr[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُﺍﻟْﺤِﺠْﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍﻟٓﺮَ ﺗِﻠْﻚَ ﺍَﻳَﺎﺕُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﻗُﺮْﺍَﻥٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿١﴾

ﺭُﺑَﻤَﺎ ﻳَﻮَﺩُّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻣُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ﴿٢﴾

ﺫَﺭْﻫُﻢْ ﻳَﺎْﻛُﻠُﻮﺍ ﻭَﻳَﺘَﻤَﺘَّﻌُﻮﺍ ﻭَﻳُﻠْﻬِﻬِﻢُ ﺍﻟْﺎَﻣَﻞُ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٣﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺑُﺮُﻭﺟًﺎ ﻭَﺯَﻳَّﻨَّﺎﻫَﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎﻇِﺮِﻳﻦَ ﴿١٦﴾

ﻭَﺣَﻔِﻈْﻨَﺎﻫَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْﻄَﺎﻥٍ ﺭَﺟِﻴﻢٍ ﴿١٧﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺮَﻕَ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَ ﻓَﺎَﺗْﺒَﻌَﻪُ ﺷِﻬَﺎﺏٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ﴿١٨﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻣَﺪَﺩْﻧَﺎﻫَﺎ ﻭَﺍَﻟْﻘَﻴْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻭَﺍَﻧْﺒَﺘْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣَﻮْﺯُﻭﻥٍ﴿١٩﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﻌَﺎﻳِﺶَ ﻭَﻣَﻦْ ﻟَﺴْﺘُﻢْ ﻟَﻪُ ﺑِﺮَﺍﺯِﻗِﻴﻦَ﴿٢٠﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻨُﻪُ ﻭَﻣَﺎ ﻧُﻨَﺰِّﻟُﻪُٓ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﻘَﺪَﺭٍ ﻣَﻌْﻠُﻮﻡٍ﴿٢١﴾

ﻭَﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﻟَﻮَﺍﻗِﺢَ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﺳْﻘَﻴْﻨَﺎﻛُﻤُﻮﻩُ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻟَﻪُ ﺑِﺨَﺎﺯِﻧِﻴﻦَ﴿٢٢﴾

ﻭَﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻨَﺤْﻦُ ﻧُﺤْﻴِﻰ ﻭَﻧُﻤِﻴﺖُ ﻭَﻧَﺤْﻦُ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛُﻮﻥَ﴿٢٣﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻠِﻤْﻨَﺎ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘْﺪِﻣِﻴﻦَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻠِﻤْﻨَﺎ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺎْﺧِﺮِﻳﻦَ﴿٢٤﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﺍِﻥَّ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔَ ﻟَﺎَﺗِﻴَﺔٌ ﻓَﺎﺻْﻔَﺢِ ﺍﻟﺼَّﻔْﺢَ ﺍﻟْﺠَﻤِﻴﻞَ﴿٨٥﴾

ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَّﻕُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ﴿٨٦﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺍَﺗَﻴْﻨَﺎﻙَ ﺳَﺒْﻌًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺜَﺎﻧِﻰ ﻭَﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢَ﴿٨٧﴾

ﻓَﻮَﺭَﺑِّﻚَ ﻟَﻨَﺴْﺌَﻠَﻨَّﻬُﻢْ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﴿٩٢﴾

ﻋَﻤَّﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿٩٣﴾

ﻓَﺎﺻْﺪَﻉْ ﺑِﻤَﺎ ﺗُﻮْٔﻣَﺮُ ﻭَﺍَﻋْﺮِﺽْ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ﴿٩٤﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻛَﻔَﻴْﻨَﺎﻙَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻬْﺰِﺋِﻴﻦَ ﴿٩٥﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺠْﻌَﻠُﻮﻥَ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟَﻬًﺎ ﺍَﺧَﺮَ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٩٦﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻧَﻌْﻠَﻢُ ﺍَﻧَّﻚَ ﻳَﻀِﻴﻖُ ﺻَﺪْﺭُﻙَ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﴿٩٧﴾

ﻓَﺴَﺒِّﺢْ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻭَﻛُﻦْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﺎﺟِﺪِﻳﻦَ ﴿٩٨﴾

ﻭَﺍﻋْﺒُﺪْ ﺭَﺑَّﻚَ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺎْﺗِﻴَﻚَ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦُ﴿٩٩﴾

16. Nahl[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨَّﺤْﻞِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍَﺗَٓﻰ ﺍَﻣْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﺴْﺘَﻌْﺠِﻠُﻮﻩُ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿١﴾

ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔَ ﺑِﺎﻟﺮُّﻭﺡِ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِﻩِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِٓ ﺍَﻥْ ﺍَﻧْﺬِﺭُٓﻭﺍ ﺍَﻧَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧَﺎ ﻓَﺎﺗَّﻘُﻮﻥِ﴿٢﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿٣﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫُﻮَ ﺧَﺼِﻴﻢٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ﴿٤﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡَ ﺧَﻠَﻘَﻬَﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺩِﻑْﺀٌ ﻭَﻣَﻨَﺎﻓِﻊُ ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ ﺗَﺎْﻛُﻠُﻮﻥَ ﴿٥﴾

ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺟَﻤَﺎﻝٌ ﺣِﻴﻦَ ﺗُﺮِﻳﺤُﻮﻥَ ﻭَﺣِﻴﻦَ ﺗَﺴْﺮَﺣُﻮﻥَ ﴿٦﴾

ﻭَﺗَﺤْﻤِﻞُ ﺍَﺛْﻘَﺎﻟَﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﺑَﻠَﺪٍ ﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺑَﺎﻟِﻐِﻴﻪِ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺸِﻖِّ ﺍﻟْﺎَﻧْﻔُﺲِ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﻟَﺮَﻭُٔ ﻑٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ ﴿٧﴾

ﻭَﺍﻟْﺨَﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟْﺒِﻐَﺎﻝَ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺮَ ﻟِﺘَﺮْﻛَﺒُﻮﻫَﺎ ﻭَﺯِﻳﻨَﺔً ﻭَﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَﺎﻟﺎَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٨﴾

ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻗَﺼْﺪُ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞِ ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ ﺟَٓﺎﺋِﺮٌ ﻭَﻟَﻮْ ﺷَٓﺎﺀَ ﻟَﻬَﺪَﻳﻜُﻢْ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﴿٩﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ﺷَﺮَﺍﺏٌ ﻭَﻣِﻨْﻪُ ﺷَﺠَﺮٌ ﻓِﻴﻪِ ﺗُﺴِﻴﻤُﻮﻥَ﴿١٠﴾

ﻳُﻨْﺒِﺖُ ﻟَﻜُﻢْ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺰَّﺭْﻉَ ﻭَﺍﻟﺰَّﻳْﺘُﻮﻥَ ﻭَﺍﻟﻨَّﺨِﻴﻞَ ﻭَﺍﻟْﺎَﻋْﻨَﺎﺏَ ﻭَﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺔً ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُﻭﻥَ﴿١١﴾

ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻭَﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ﴿١٢﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺫَﺭَﺍَ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔًﺎ ﺍَﻟْﻮَﺍﻧُﻪُ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺔً ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺬَّﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿١٣﴾

ﻭَﻫُﻮَﺍﻟَّﺬِﻯ ﺳَﺨَّﺮَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮَ ﻟِﺘَﺎْﻛُﻠُﻮﺍ ﻣِﻨْﻪُ ﻟَﺤْﻤًﺎ ﻃَﺮِﻳًّﺎ ﻭَﺗَﺴْﺘَﺨْﺮِﺟُﻮﺍ ﻣِﻨْﻪُ ﺣِﻠْﻴَﺔً ﺗَﻠْﺒَﺴُﻮﻧَﻬَﺎ ﻭَﺗَﺮَﻯ ﺍﻟْﻔُﻠْﻚَ ﻣَﻮَﺍﺧِﺮَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻟِﺘَﺒْﺘَﻐُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﻭَﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿١٤﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﺣْﻴَﺎ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺔً ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ ﴿٦٥﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﻟَﻌِﺒْﺮَﺓً ﻧُﺴْﻘِﻴﻜُﻢْ ﻣِﻤَّﺎ ﻓِﻰ ﺑُﻄُﻮﻧِﻪِ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﻓَﺮْﺙٍ ﻭَﺩَﻡٍ ﻟَﺒَﻨًﺎ ﺧَﺎﻟِﺼًﺎ ﺳَٓﺎﺋِﻐًﺎ ﻟِﻠﺸَّﺎﺭِﺑِﻴﻦَ﴿٦٦﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕِ ﺍﻟﻨَّﺨِﻴﻞِ ﻭَﺍﻟْﺎَﻋْﻨَﺎﺏِ ﺗَﺘَّﺨِﺬُﻭﻥَ ﻣِﻨْﻪُ ﺳَﻜَﺮًﺍ ﻭَﺭِﺯْﻗًﺎ ﺣَﺴَﻨًﺎ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺔً ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ﴿٦٧﴾

ﻭَﺍَﻭْﺣَﻰ ﺭَﺑُّﻚَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻨَّﺤْﻞِ ﺍَﻥِ ﺍﺗَّﺨِﺬِﻯ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﺑُﻴُﻮﺗًﺎ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮِ ﻭَﻣِﻤَّﺎ ﻳَﻌْﺮِﺷُﻮﻥَ ﴿٦٨﴾

ﺛُﻢَّ ﻛُﻠِﻰ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻓَﺎﺳْﻠُﻜِﻰ ﺳُﺒُﻞَ ﺭَﺑِّﻚِ ﺫُﻟُﻠﺎً ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﺑُﻄُﻮﻧِﻬَﺎ ﺷَﺮَﺍﺏٌ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻒٌ ﺍَﻟْﻮَﺍﻧُﻪُ ﻓِﻴﻪِ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺔً ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُﻭﻥَ﴿٦٩﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻳَﺘَﻮَﻓَّﻴﻜُﻢْ ﻭَﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳُﺮَﺩُّ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺭْﺫَﻝِ ﺍﻟْﻌُﻤُﺮِ ﻟِﻜَﻰْ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻢَ ﺑَﻌْﺪَ ﻋِﻠْﻢٍ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﴿٧٠﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻀَّﻞَ ﺑَﻌْﻀَﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻓِﻰ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕِ ﻓَﻤَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻓُﻀِّﻠُﻮﺍ ﺑِﺮَٓﺍﺩِّﻯ ﺭِﺯْﻗِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺍَﻳْﻤَﺎﻧُﻬُﻢْ ﻓَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﺳَﻮَٓﺍﺀٌ ﺍَﻓَﺒِﻨِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺠْﺤَﺪُﻭﻥَ﴿٧١﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟِﻜُﻢْ ﺑَﻨِﻴﻦَ ﻭَﺣَﻔَﺪَﺓً ﻭَﺭَﺯَﻗَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﺍَﻓَﺒِﺎﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﻭَﺑِﻨِﻌْﻤَﺖِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻫُﻢْ ﻳَﻜْﻔُﺮُﻭﻥَ ﴿٧٢﴾

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻏَﻴْﺐُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻣْﺮُﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺍِﻟﺎَّ ﻛَﻠَﻤْﺢِ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮِ ﺍَﻭْ ﻫُﻮَ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٧٧﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﺧْﺮَﺟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑُﻄُﻮﻥِ ﺍُﻣَّﻬَﺎﺗِﻜُﻢْ ﻟﺎَﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَ ﻭَﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَﺍﻟْﺎَﻓْﺌِﺪَﺓَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٧٨﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻄَّﻴْﺮِ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٍ ﻓِﻰ ﺟَﻮِّ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَﺎﻳُﻤْﺴِﻜُﻬُﻦَّ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿٧٩﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺎْﻣُﺮُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْﻝِ ﻭَﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﻭَﺍِﻳﺘَٓﺎﻯِٔ ﺫِﻯ ﺍﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ ﻭَﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻔَﺤْﺸَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺍﻟْﺒَﻐْﻰِ ﻳَﻌِﻈُﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٩٠﴾

ﺍُﺩْﻉُ ﺍِﻟَﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻭَﺟَﺎﺩِﻟْﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ﺿَﻞَّ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ﴿١٢٥﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﻋَﺎﻗَﺒْﺘُﻢْ ﻓَﻌَﺎﻗِﺒُﻮﺍ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ ﻋُﻮﻗِﺒْﺘُﻢْ ﺑِﻪِ ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﺻَﺒَﺮْﺗُﻢْ ﻟَﻬُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟِﻠﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ﴿١٢٦﴾

ﻭَﺍﺻْﺒِﺮْ ﻭَﻣَﺎ ﺻَﺒْﺮُﻙَ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺤْﺰَﻥْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻚُ ﻓِﻰ ﺿَﻴْﻖٍ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﻤْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿١٢٧﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﻘَﻮْﺍ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻣُﺤْﺴِﻨُﻮﻥَ﴿١٢٨﴾

17. İsra'[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎِﺳْﺮَﺍٓﺀِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺳْﺮَﻯ ﺑِﻌَﺒْﺪِﻩِ ﻟَﻴْﻠﺎً ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺎَﻗْﺼَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑَﺎﺭَﻛْﻨَﺎ ﺣَﻮْﻟَﻪُ ﻟِﻨُﺮِﻳَﻪُ ﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ﴿١﴾

ﻭَﺍَﺗَﻴْﻨَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻩُ ﻫُﺪًﻯ ﻟِﺒَﻨِٓﻰ ﺍِﺳْﺮَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﺍَﻟﺎَّ ﺗَﺘَّﺨِﺬُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻰ ﻭَﻛِﻴﻠﺎً ﴿٢﴾

ﻟﺎَ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟَﻬًﺎ ﺍَﺧَﺮَ ﻓَﺘَﻘْﻌُﺪَ ﻣَﺬْﻣُﻮﻣًﺎ ﻣَﺨْﺬُﻭﻟﺎً﴿٢٢﴾

ﻭَﻗَﻀَﻰ ﺭَﺑُّﻚَ ﺍَﻟﺎَّ ﺗَﻌْﺒُﺪُٓﻭﺍ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻳَّﺎﻩُ ﻭَﺑِﺎﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧًﺎ ﺍِﻣَّﺎ ﻳَﺒْﻠُﻐَﻦَّ ﻋِﻨْﺪَﻙَ ﺍﻟْﻜِﺒَﺮَ ﺍَﺣَﺪُﻫُﻤَٓﺎ ﺍَﻭْ ﻛِﻠﺎَﻫُﻤَﺎ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﻘُﻞْ ﻟَﻬُﻤَٓﺎ ﺍُﻑٍّ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻨْﻬَﺮْﻫُﻤَﺎ ﻭَﻗُﻞْ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻛَﺮِﻳﻤًﺎ﴿٢٣﴾

ﻭَﺍﺧْﻔِﺾْ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﺟَﻨَﺎﺡَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَﻗُﻞْ ﺭَﺏِّ ﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﺭَﺑَّﻴَﺎﻧِﻰ ﺻَﻐِﻴﺮًﺍ ﴿٢٤﴾

ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻓِﻰ ﻧُﻔُﻮﺳِﻜُﻢْ ﺍِﻥْ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺻَﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻟِـﻠْﺎَﻭَّﺍﺑِﻴﻦَ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ﴿٢٥﴾

ﻭَﺍَﺕِ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ ﺣَﻘَّﻪُ ﻭَﺍﻟْﻤِﺴْﻜِﻴﻦَ ﻭَﺍﺑْﻦَ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞِ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺒَﺬِّﺭْ ﺗَﺒْﺬِﻳﺮًﺍ﴿٢٦﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺒَﺬِّﺭِﻳﻦَ ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ ﺍِﺧْﻮَﺍﻥَ ﺍﻟﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﻟِﺮَﺑِّﻪِ ﻛَﻔُﻮﺭًﺍ﴿٢٧﴾

ﻭَﺍِﻣَّﺎ ﺗُﻌْﺮِﺿَﻦَّ ﻋَﻨْﻬُﻢُ ﺍﺑْﺘِﻐَٓﺎﺀَ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﺗَﺮْﺟُﻮﻫَﺎ ﻓَﻘُﻞْ ﻟَﻬُﻢْ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣَﻴْﺴُﻮﺭًﺍ﴿٢٨﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻳَﺪَﻙَ ﻣَﻐْﻠُﻮﻟَﺔً ﺍِﻟَﻰ ﻋُﻨُﻘِﻚَ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺒْﺴُﻄْﻬَﺎ ﻛُﻞَّ ﺍﻟْﺒَﺴْﻂِ ﻓَﺘَﻘْﻌُﺪَ ﻣَﻠُﻮﻣًﺎ ﻣَﺤْﺴُﻮﺭًﺍ﴿٢٩﴾

ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻳَﺒْﺴُﻂُ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻳَﻘْﺪِﺭُ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ ﴿٣٠﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻘْﺘُﻠُٓﻮﺍ ﺍَﻭْﻟﺎَﺩَﻛُﻢْ ﺧَﺸْﻴَﺔَ ﺍِﻣْﻠﺎَﻕٍ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺮْﺯُﻗُﻬُﻢْ ﻭَﺍِﻳَّﺎﻛُﻢْ ﺍِﻥَّ ﻗَﺘْﻠَﻬُﻢْ ﻛَﺎﻥَ ﺧِﻄْﺎًٔ ﻛَﺒِﻴﺮًﺍ﴿٣١﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻘْﺮَﺑُﻮﺍ ﺍﻟﺰِّﻧَٓﻰ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻓَﺎﺣِﺸَﺔً ﻭَﺳَٓﺎﺀَ ﺳَﺒِﻴﻠﺎً﴿٣٢﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻣَﻦْ ﻗُﺘِﻞَ ﻣَﻈْﻠُﻮﻣًﺎ ﻓَﻘَﺪْ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻮَﻟِﻴِّﻪِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﻠﺎَ ﻳُﺴْﺮِﻑْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘَﺘْﻞِ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﻨْﺼُﻮﺭًﺍ﴿٣٣﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻘْﺮَﺑُﻮﺍ ﻣَﺎﻝَ ﺍﻟْﻴَﺘِﻴﻢِ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺒْﻠُﻎَ ﺍَﺷُﺪَّﻩُ ﻭَﺍَﻭْﻓُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﻌَﻬْﺪِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻌَﻬْﺪَ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺴْﻮُٔ ﻟﺎً﴿٣٤﴾

ﻭَﺍَﻭْﻓُﻮﺍ ﺍﻟْﻜَﻴْﻞَ ﺍِﺫَﺍ ﻛِﻠْﺘُﻢْ ﻭَﺯِﻧُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻄَﺎﺱِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢِ ﺫَﻟِﻚَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻭَﺍَﺣْﺴَﻦُ ﺗَﺎْﻭِﻳﻠﺎً﴿٣٥﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻘْﻒُ ﻣَﺎﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻚَ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَ ﻭَﺍﻟْﺒَﺼَﺮَ ﻭَﺍﻟْﻔُﻮَٔﺍﺩَ ﻛُﻞُّ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻨْﻪُ ﻣَﺴْﻮُٔ ﻟﺎً﴿٣٦﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻤْﺶِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣَﺮَﺣًﺎ ﺍِﻧَّﻚَ ﻟَﻦْ ﺗَﺨْﺮِﻕَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻟَﻦْ ﺗَﺒْﻠُﻎَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﻃُﻮﻟﺎً﴿٣٧﴾

ﻛُﻞُّ ﺫَﻟِﻚَ ﻛَﺎﻥَ ﺳَﻴِّﺌُﻪُ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻣَﻜْﺮُﻭﻫًﺎ﴿٣٨﴾

ﻗُﻞْ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﻌَﻪُٓ ﺍَﻟِﻬَﺔٌ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺍِﺫًﺍ ﻟﺎَﺑْﺘَﻐَﻮْﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺫِﻯ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺳَﺒِﻴﻠﺎً﴿٤٢﴾

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻋُﻠُﻮًّﺍ ﻛَﺒِﻴﺮًﺍ﴿٤٣﴾

ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻟﺎَ ﺗَﻔْﻘَﻬُﻮﻥَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﻬُﻢْ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺣَﻠِﻴﻤًﺎ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ﴿٤٤﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺮَّﻣْﻨَﺎ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍَﺩَﻡَ ﻭَﺣَﻤَﻠْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻭَﻓَﻀَّﻠْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣِﻤَّﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺗَﻔْﻀِﻴﻠﺎً﴿٧٠﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻧَﺪْﻋُﻮﺍ ﻛُﻞَّ ﺍُﻧَﺎﺱٍ ﺑِﺎِﻣَﺎﻣِﻬِﻢْ ﻓَﻤَﻦْ ﺍُﻭ ﺗِﻰَ ﻛِﺘَﺎﺑَﻪُ ﺑِﻴَﻤِﻴﻨِﻪِ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻳَﻘْﺮَﻭُٔ ﻥَ ﻛِﺘَﺎﺑَﻬُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﻈْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻓَﺘِﻴﻠﺎً﴿٧١﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِٓ ﺍَﻋْﻤَﻰ ﻓَﻬُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﺍَﻋْﻤَﻰ ﻭَﺍَﺿَﻞُّ ﺳَﺒِﻴﻠﺎً﴿٧٢﴾

ﺍَﻗِﻢِ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻟِﺪُﻟُﻮﻙِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﺍِﻟَﻰ ﻏَﺴَﻖِ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﻗُﺮْﺍَﻥَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﺍِﻥَّ ﻗُﺮْﺍَﻥَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺸْﻬُﻮﺩًﺍ﴿٧٨﴾

ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻓَﺘَﻬَﺠَّﺪْ ﺑِﻪِ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔً ﻟَﻚَ ﻋَﺴَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﺒْﻌَﺜَﻚَ ﺭَﺑُّﻚَ ﻣَﻘَﺎﻣًﺎ ﻣَﺤْﻤُﻮﺩًﺍ﴿٧٩﴾

ﻭَﻗُﻞْ ﺭَﺏِّ ﺍَﺩْﺧِﻠْﻨِﻰ ﻣُﺪْﺧَﻞَ ﺻِﺪْﻕٍ ﻭَﺍَﺧْﺮِﺟْﻨِﻰ ﻣُﺨْﺮَﺝَ ﺻِﺪْﻕٍ ﻭَﺍﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻰ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻧَﺼِﻴﺮًﺍ﴿٨٠﴾

ﻭَﻗُﻞْ ﺟَٓﺎﺀَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﺯَﻫَﻖَ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞَ ﻛَﺎﻥَ ﺯَﻫُﻮﻗًﺎ﴿٨١﴾

ﻭَﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺍِﻟﺎَّ ﺧَﺴَﺎﺭًﺍ﴿٨٢﴾

ﻭَﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﻧْﻌَﻤْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺍَﻋْﺮَﺽَ ﻭَﻧَﺎَ ﺑِﺠَﺎﻧِﺒِﻪِ ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻣَﺴَّﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮُّ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻮُٔ ﺳًﺎ﴿٨٣﴾

ﻗُﻞْ ﻛُﻞٌّ ﻳَﻌْﻤَﻞُ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺎﻛِﻠَﺘِﻪِ ﻓَﺮَﺑُّﻜُﻢْ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻫْﺪَﻯ ﺳَﺒِﻴﻠﺎً﴿٨٤﴾

ﻭَﻳَﺴْﺌَﻠُﻮﻧَﻚَ ﻋَﻦِ ﺍﻟﺮُّﻭﺡِ ﻗُﻞِ ﺍﻟﺮُّﻭﺡُ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِ ﺭَﺑِّﻰ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍُﻭ ﺗِﻴﺘُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﺍِﻟﺎَّ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً﴿٨٥﴾

ﻗُﻞْ ﻟَﺌِﻦِ ﺍﺟْﺘَﻤَﻌَﺖِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲُ ﻭَﺍﻟْﺠِﻦُّ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﺎْﺗُﻮﺍ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻟﺎَ ﻳَﺎْﺗُﻮﻥَ ﺑِﻤِﺜْﻠِﻪِ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻟِﺒَﻌْﺾٍ ﻇَﻬِﻴﺮًﺍ﴿٨٨﴾

ﻭَﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﻭَﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻧَﺰَﻝَ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺍِﻟﺎَّ ﻣُﺒَﺸِّﺮًﺍ ﻭَﻧَﺬِﻳﺮًﺍ ﴿١٠٥﴾

ﻭَﻗُﺮْﺍَﻧًﺎ ﻓَﺮَﻗْﻨَﺎﻩُ ﻟِﺘَﻘْﺮَﺍَﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﻜْﺚٍ ﻭَﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎﻩُ ﺗَﻨْﺰِﻳﻠﺎً﴿١٠٦﴾

(Secde)ﻗُﻞْ ﺍَﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻪِٓ ﺍَﻭْ ﻟﺎَ ﺗُﻮْٔﻣِﻨُﻮﺍ ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍُﻭ ﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻪِٓ ﺍِﺫَﺍ ﻳُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻳَﺨِﺮُّﻭﻥَ ﻟِـﻠْﺎَﺫْﻗَﺎﻥِ ﺳُﺠَّﺪًﺍ ﴿١٠٧﴾

ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻨَٓﺎ ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﻋْﺪُ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻟَﻤَﻔْﻌُﻮﻟﺎً﴿١٠٨﴾

ﻭَﻳَﺨِﺮُّﻭﻥَ ﻟِـﻠْﺎَﺫْﻗَﺎﻥِ ﻳَﺒْﻜُﻮﻥَ ﻭَﻳَﺰِﻳﺪُﻫُﻢْ ﺧُﺸُﻮﻋًﺎ﴿١٠٩﴾

ﻗُﻞِ ﺍﺩْﻋُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍَﻭِ ﺍﺩْﻋُﻮﺍ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦَ ﺍَﻳًّﺎ ﻣَﺎﺗَﺪْﻋُﻮﺍ ﻓَﻠَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺠْﻬَﺮْ ﺑِﺼَﻠﺎَﺗِﻚَ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺨَﺎﻓِﺖْ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﺍﺑْﺘَﻎِ ﺑَﻴْﻦَ ﺫَﻟِﻚَ ﺳَﺒِﻴﻠﺎً﴿١١٠﴾

ﻭَﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻰٌّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ﻭَﻛَﺒِّﺮْﻩُ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮًﺍ﴿١١١﴾

18. Kehf[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻜَﻬْﻒِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ ﻋِﻮَﺟًﺎ ﴿١﴾

ﻗَﻴِّﻤًﺎ ﻟِﻴُﻨْﺬِﺭَ ﺑَﺎْﺳًﺎ ﺷَﺪِﻳﺪًﺍ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻪُ ﻭَﻳُﺒَﺸِّﺮَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﺍَﻥَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺍَﺟْﺮًﺍ ﺣَﺴَﻨًﺎ ﴿٢﴾

ﻣَﺎﻛِﺜِﻴﻦَ ﻓِﻴﻪِ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﴿٣﴾

ﻭَﻳُﻨْﺬِﺭَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﴿٤﴾

ﻣَﺎﻟَﻬُﻢْ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ ﻭَﻟﺎَ ﻟِﺎَﺑَٓﺎﺋِﻬِﻢْ ﻛَﺒُﺮَﺕْ ﻛَﻠِﻤَﺔً ﺗَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﺍَﻓْﻮَﺍﻫِﻬِﻢْ ﺍِﻥْ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﻛَﺬِﺑًﺎ﴿٥﴾

ﻓَﻠَﻌَﻠَّﻚَ ﺑَﺎﺧِﻊٌ ﻧَﻔْﺴَﻚَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﺛَﺎﺭِﻫِﻢْ ﺍِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﺍَﺳَﻔًﺎ﴿٦﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺯِﻳﻨَﺔً ﻟَﻬَﺎ ﻟِﻨَﺒْﻠُﻮَﻫُﻢْ ﺍَﻳُّﻬُﻢْ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﻋَﻤَﻠﺎً﴿٧﴾

ﻭَﺍِﻧَّﺎ ﻟَﺠَﺎﻋِﻠُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺻَﻌِﻴﺪًﺍ ﺟُﺮُﺯًﺍ ﴿٨﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕُ ﺍﻟْﻔِﺮْﺩَﻭْﺱِ ﻧُﺰُﻟﺎً ﴿١٠٧﴾

ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻟﺎَ ﻳَﺒْﻐُﻮﻥَ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﺣِﻮَﻟﺎً﴿١٠٨﴾

ﻗُﻞْ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮُ ﻣِﺪَﺍﺩًﺍ ﻟِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺭَﺑِّﻰ ﻟَﻨَﻔِﺪَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮُ ﻗَﺒْﻞَ ﺍَﻥْ ﺗَﻨْﻔَﺪَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕُ ﺭَﺑِّﻰ ﻭَﻟَﻮْ ﺟِﺌْﻨَﺎ ﺑِﻤِﺜْﻠِﻪِ ﻣَﺪَﺩًﺍ﴿١٠٩﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻧ َﺎ ﺑَﺸَﺮٌ ﻣِﺜْﻠُﻜُﻢْ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻰَّ ﺍَﻧَّﻤَٓﺎ ﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻓَﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺮْﺟُﻮﺍ ﻟِﻘَٓﺎﺀَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﻌْﻤَﻞْ ﻋَﻤَﻠﺎً ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩَﺓِ ﺭَﺑِّﻪِٓ ﺍَﺣَﺪًﺍ﴿١١٠﴾

19. Meryem[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻣَﺮْﻳَﻢَ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻛٓﻬَﻴَﻌٓﺺٓ ﴿١﴾

ﺫِﻛْﺮُ ﺭَﺣْﻤَﺖِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻋَﺒْﺪَﻩُ ﺯَﻛَﺮِﻳَّﺎ ﴿٢﴾

ﺍِﺫْ ﻧَﺎﺩَﻯ ﺭَﺑَّﻪُ ﻧِﺪَٓﺍﺀً ﺧَﻔِﻴًّﺎ﴿٣﴾

ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ ﺍِﻧِّﻰ ﻭَﻫَﻦَ ﺍﻟْﻌَﻈْﻢُ ﻣِﻨِّﻰ ﻭَﺍﺷْﺘَﻌَﻞَ ﺍﻟﺮَّﺍْﺱُ ﺷَﻴْﺒًﺎ ﻭَﻟَﻢْ ﺍَﻛُﻦْ ﺑِﺪُﻋَٓﺎﺋِﻚَ ﺭَﺏِّ ﺷَﻘِﻴًّﺎ﴿٤﴾

20. Tâhâ[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻃَﻪَ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻃَﻪَ ﴿١﴾

ﻣَٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻟِﺘَﺸْﻘَﻰ ﴿٢﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﺗَﺬْﻛِﺮَﺓً ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺨْﺸَﻰ ﴿٣﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻠﺎً ﻣِﻤَّﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟْﻌُﻠَﻰ ﴿٤﴾

ﺍَﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ﴿٥﴾

ﻟَﻪُ ﻣَﺎﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟﺜَّﺮَﻯ﴿٦﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﺗَﺠْﻬَﺮْ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮْﻝِ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟﺴِّﺮَّ ﻭَﺍَﺧْﻔَﻰ﴿٧﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ﴿٨﴾

ﻭَﻫَﻞْ ﺍَﺗَﻴﻚَ ﺣَﺪِﻳﺚُ ﻣُﻮﺳَﻰ ﴿٩﴾

ﻭَﻳَﺴْﺌَﻠُﻮﻧَﻚَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻓَﻘُﻞْ ﻳَﻨْﺴِﻔُﻬَﺎ ﺭَﺑِّﻰ ﻧَﺴْﻔًﺎ ﴿١٠٥﴾

ﻓَﻴَﺬَﺭُﻫَﺎ ﻗَﺎﻋًﺎ ﺻَﻔْﺼَﻔًﺎ ﴿١٠٦﴾

ﻟﺎَ ﺗَﺮَﻯ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻋِﻮَﺟًﺎ ﻭَﻟﺎَٓ ﺍَﻣْﺘًﺎ﴿١٠٧﴾

ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻳَﺘَّﺒِﻌُﻮﻥَ ﺍﻟﺪَّﺍﻋِﻰَ ﻟﺎَﻋِﻮَﺝَ ﻟَﻪُ ﻭَﺧَﺸَﻌَﺖِ ﺍﻟْﺎَﺻْﻮَﺍﺕُ ﻟِﻠﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﺴْﻤَﻊُ ﺍِﻟﺎَّ ﻫَﻤْﺴًﺎ﴿١٠٨﴾

ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟﺎَ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟﺸَّﻔَﺎﻋَﺔُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦْ ﺍَﺫِﻥَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﻭَﺭَﺿِﻰَ ﻟَﻪُ ﻗَﻮْﻟﺎً﴿١٠٩﴾

ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺍَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﺤِﻴﻄُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻤًﺎ﴿١١٠﴾

ﻭَﻋَﻨَﺖِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﻩُ ﻟِﻠْﺤَﻰِّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡِ ﻭَﻗَﺪْ ﺧَﺎﺏَ ﻣَﻦْ ﺣَﻤَﻞَ ﻇُﻠْﻤًﺎ﴿١١١﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻤَﻞْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﻮْٔﻣِﻦٌ ﻓَﻠﺎَ ﻳَﺨَﺎﻑُ ﻇُﻠْﻤًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻫَﻀْﻤًﺎ﴿١١٢﴾

ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﻗُﺮْﺍَﻧًﺎ ﻋَﺮَﺑِﻴًّﺎ ﻭَﺻَﺮَّﻓْﻨَﺎ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻮَﻋِﻴﺪِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺘَّﻘُﻮﻥَ ﺍَﻭْ ﻳُﺤْﺪِﺙُ ﻟَﻬُﻢْ ﺫِﻛْﺮًﺍ﴿١١٣﴾

ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻭَﺳَﺒِّﺢْ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻗَﺒْﻞَ ﻃُﻠُﻮﻉِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻭَﻗَﺒْﻞَ ﻏُﺮُﻭﺑِﻬَﺎ ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻧَٓﺎﻯِٔ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻓَﺴَﺒِّﺢْ ﻭَﺍَﻃْﺮَﺍﻑَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻟَﻌَﻠَّﻚَ ﺗَﺮْﺿَﻰ﴿١٣٠﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻤُﺪَّﻥَّ ﻋَﻴْﻨَﻴْﻚَ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻣَﺘَّﻌْﻨَﺎ ﺑِﻪِٓ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺯَﻫْﺮَﺓَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻟِﻨَﻔْﺘِﻨَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﺭِﺯْﻕُ ﺭَﺑِّﻚَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻭَﺍَﺑْﻘَﻰ﴿١٣١﴾

ﻭَﺍْﻣُﺮْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺑِﺎﻟﺼَّﻠَﻮﺓِ ﻭَﺍﺻْﻄَﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻟﺎَﻧَﺴْﺌَﻠُﻚَ ﺭِﺯْﻗًﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺮْﺯُﻗُﻚَ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟِﻠﺘَّﻘْﻮَﻯ﴿١٣٢﴾

21. Enbiya[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَﺎٓﺀِ‌

ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻟﺎَﻋِﺒِﻴﻦَ﴿١٦﴾

ﻟَﻮْ ﺍَﺭَﺩْﻧَٓﺎ ﺍَﻥْ ﻧَﺘَّﺨِﺬَ ﻟَﻬْﻮًﺍ ﻟﺎَﺗَّﺨَﺬْﻧَﺎﻩُ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧَّﺎ ﺍِﻥْ ﻛُﻨَّﺎ ﻓَﺎﻋِﻠِﻴﻦَ﴿١٧﴾

ﺑَﻞْ ﻧَﻘْﺬِﻑُ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ ﻓَﻴَﺪْﻣَﻐُﻪُ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫُﻮَ ﺯَﺍﻫِﻖٌ ﻭَﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﻮَﻳْﻞُ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺼِﻔُﻮﻥَ﴿١٨﴾

ﻭَﻟَﻪُ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُﻭﻥَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩَﺗِﻪِ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﺤْﺴِﺮُﻭﻥَ ﴿١٩﴾

ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻮﻥَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻟﺎَ ﻳَﻔْﺘُﺮُﻭﻥَ﴿٢٠﴾

ﺍَﻡِ ﺍﺗَّﺨَﺬُٓﻭﺍ ﺍَﻟِﻬَﺔً ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻫُﻢْ ﻳُﻨْﺸِﺮُﻭﻥَ﴿٢١﴾

ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻴﻬِﻤَٓﺎ ﺍَﻟِﻬَﺔٌ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻔَﺴَﺪَﺗَﺎ ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮﻥَ﴿٢٢﴾

ﻟﺎَ ﻳُﺴْﺌَﻞُ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻭَﻫُﻢْ ﻳُﺴْﺌَﻠُﻮﻥَ﴿٢٣﴾

ﺍَﻡِ ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِٓ ﺍَﻟِﻬَﺔً ﻗُﻞْ ﻫَﺎﺗُﻮﺍ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧَﻜُﻢْ ﻫَﺬَﺍ ﺫِﻛْﺮُ ﻣَﻦْ ﻣَﻌِﻰَ ﻭَﺫِﻛْﺮُ ﻣَﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻰ ﺑَﻞْ ﺍَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﺍﻟْﺤَﻖَّ ﻓَﻬُﻢْ ﻣُﻌْﺮِﺿُﻮﻥَ﴿٢٤﴾

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﻣِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻧُﻮﺣِٓﻰ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍَﻧَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧَﺎ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪُﻭﻥِ﴿٢٥﴾

ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﺑَﻞْ ﻋِﺒَﺎﺩٌ ﻣُﻜْﺮَﻣُﻮﻥَ ﴿٢٦﴾

ﻟﺎَﻳَﺴْﺒِﻘُﻮﻧَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮْﻝِ ﻭَﻫُﻢْ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿٢٧﴾

ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺍَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺸْﻔَﻌُﻮﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﻟِﻤَﻦِ ﺍﺭْﺗَﻀَﻰ ﻭَﻫُﻢْ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺘِﻪِ ﻣُﺸْﻔِﻘُﻮﻥَ﴿٢٨﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻘُﻞْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍِﻟَﻪٌ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﻓَﺬَﻟِﻚَ ﻧَﺠْﺰِﻳﻪِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧَﺠْﺰِﻯ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﴿٢٩﴾

ﺍَﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﺮَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُٓﻭﺍ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ ﺭَﺗْﻘًﺎ ﻓَﻔَﺘَﻘْﻨَﺎﻫُﻤَﺎ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺣَﻰٍّ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿٣٠﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﺍَﻥْ ﺗَﻤِﻴﺪَ ﺑِﻬِﻢْ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓِﺠَﺎﺟًﺎ ﺳُﺒُﻠﺎً ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ﴿٣١﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺳَﻘْﻔًﺎ ﻣَﺤْﻔُﻮﻇًﺎ ﻭَﻫُﻢْ ﻋَﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻬَﺎ ﻣُﻌْﺮِﺿُﻮﻥَ﴿٣٢﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻛُﻞٌّ ﻓِﻰ ﻓَﻠَﻚٍ ﻳَﺴْﺒَﺤُﻮﻥَ﴿٣٣﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﺒَﺸَﺮٍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﺍﻟْﺨُﻠْﺪَ ﺍَﻓَﺎ ﺋِﻦْ ﻣِﺖَّ ﻓَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﺪُﻭﻥَ﴿٣٤﴾

ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﺫَٓﺍﺋِﻘَﺔُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕِ ﻭَﻧَﺒْﻠُﻮﻛُﻢْ ﺑِﺎﻟﺸَّﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻓِﺘْﻨَﺔً ﻭَﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ﴿٣٥﴾

ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﻣَﺴَّﺘْﻬُﻢْ ﻧَﻔْﺤَﺔٌ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺏِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻟَﻴَﻘُﻮﻟُﻦَّ ﻳَﺎ ﻭَﻳْﻠَﻨَٓﺎ ﺍِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻇَﺎﻟِﻤِﻴﻦَ﴿٤٦﴾

ﻭَﻧَﻀَﻊُ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﺯِﻳﻦَ ﺍﻟْﻘِﺴْﻂَ ﻟِﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻓَﻠﺎَ ﺗُﻈْﻠَﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﺍِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺣَﺒَّﺔٍ ﻣِﻦْ ﺧَﺮْﺩَﻝٍ ﺍَﺗَﻴْﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﻛَﻔَﻰ ﺑِﻨَﺎ ﺣَﺎﺳِﺒِﻴﻦَ﴿٤٧﴾

ﻭَﺍَﻳُّﻮﺏَ ﺍِﺫْ ﻧَﺎﺩَﻯ ﺭَﺑَّﻪُٓ ﺍَﻧِّﻰ ﻣَﺴَّﻨِﻰَ ﺍﻟﻀُّﺮُّ ﻭَﺍَﻧْﺖَ ﺍَﺭْﺣَﻢُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﴿٨٣﴾

ﻓَﺎﺳْﺘَﺠَﺒْﻨَﺎ ﻟَﻪُ ﻓَﻜَﺸَﻔْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺿُﺮٍّ ﻭَﺍَﺗَﻴْﻨَﺎﻩُ ﺍَﻫْﻠَﻪُ ﻭَﻣِﺜْﻠَﻬُﻢْ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِﻧَﺎ ﻭَﺫِﻛْﺮَﻯ ﻟِﻠْﻌَﺎﺑِﺪِﻳﻦَ﴿٨٤﴾

ﻭَﺍِﺳْﻤَﻌِﻴﻞَ ﻭَﺍِﺩْﺭِﻳﺲَ ﻭَﺫَﺍ ﺍﻟْﻜِﻔْﻞِ ﻛُﻞٌّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﴿٨٥﴾

ﻭَﺍَﺩْﺧَﻠْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻨَﺎ ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ﴿٨٦﴾

ﻭَﺫَﺍ ﺍﻟﻨُّﻮﻥِ ﺍِﺫْ ﺫَﻫَﺐَ ﻣُﻐَﺎﺿِﺒًﺎ ﻓَﻈَﻦَّ ﺍَﻥْ ﻟَﻦْ ﻧَﻘْﺪِﺭَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻨَﺎﺩَﻯ ﻓِﻰ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍَﻥْ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍِﻧِّﻰ ﻛُﻨْﺖُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﴿٨٧﴾

ﻓَﺎﺳْﺘَﺠَﺒْﻨَﺎ ﻟَﻪُ ﻭَﻧَﺠَّﻴْﻨَﺎﻩُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَﻢِّ ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧُﻨْﺠِﻰ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿٨٨﴾

ﻭَﺯَﻛَﺮِﻳَّٓﺎ ﺍِﺫْ ﻧَﺎﺩَﻯ ﺭَﺑَّﻪُ ﺭَﺏِّ ﻟﺎَﺗَﺬَﺭْﻧِﻰ ﻓَﺮْﺩًﺍ ﻭَﺍَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛِﻴﻦَ ﴿٨٩﴾

ﻓَﺎﺳْﺘَﺠَﺒْﻨَﺎ ﻟَﻪُ ﻭَﻭَﻫَﺒْﻨَﺎ ﻟَﻪُ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﻭَﺍَﺻْﻠَﺤْﻨَﺎ ﻟَﻪُ ﺯَﻭْﺟَﻪُ ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُﺴَﺎﺭِﻋُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَﺍﺕِ ﻭَﻳَﺪْﻋُﻮﻧَﻨَﺎ ﺭَﻏَﺒًﺎ ﻭَﺭَﻫَﺒًﺎ ﻭَﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻟَﻨَﺎ ﺧَﺎﺷِﻌِﻴﻦَ﴿٩٠﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻨَّﺎ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَٓﻰ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻣُﺒْﻌَﺪُﻭﻥَ ﴿١٠١﴾

ﻟﺎَ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ ﺣَﺴِﻴﺴَﻬَﺎ ﻭَﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﻣَﺎ ﺍﺷْﺘَﻬَﺖْ ﺍَﻧْﻔُﺴُﻬُﻢْ ﺧَﺎﻟِﺪُﻭﻥَ ﴿١٠٢﴾

ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ ﻭَﺗَﺘَﻠَﻘَّﻴﻬُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻮْﻣُﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ﴿١٠٣﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻧَﻄْﻮِﻯ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻛَﻄَﻰِّ ﺍﻟﺴِّﺠِﻞِّ ﻟِﻠْﻜُﺘُﺐِ ﻛَﻤَﺎ ﺑَﺪَﺍْﻧَٓﺎ ﺍَﻭَّﻝَ ﺧَﻠْﻖٍ ﻧُﻌِﻴﺪُﻩُ ﻭَﻋْﺪًﺍ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺍِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻓَﺎﻋِﻠِﻴﻦَ﴿١٠٤﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺘَﺒْﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺰَّﺑُﻮﺭِ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮِ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻳَﺮِﺛُﻬَﺎ ﻋِﺒَﺎﺩِﻯَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤُﻮﻥَ﴿١٠٥﴾

ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻟَﺒَﻠﺎَﻏًﺎ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻋَﺎﺑِﺪِﻳﻦَ ﴿١٠٦﴾

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺍِﻟﺎَّ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿١٠٧﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻰَّ ﺍَﻧَّﻤَٓﺎ ﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻓَﻬَﻞْ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻣُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَ﴿١٠٨﴾

ﻓَﺎِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﻮْﺍ ﻓَﻘُﻞْ ﺍَﺫَﻧْﺘُﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻮَٓﺍﺀٍ ﻭَﺍِﻥْ ﺍَﺩْﺭِٓﻯ ﺍَﻗَﺮِﻳﺐٌ ﺍَﻡْ ﺑَﻌِﻴﺪٌ ﻣَﺎ ﺗُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ﴿١٠٩﴾

ﺍِﻧَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟْﺠَﻬْﺮَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝِ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗَﻜْﺘُﻤُﻮﻥَ﴿١١٠﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﺍَﺩْﺭِﻯ ﻟَﻌَﻠَّﻪُ ﻓِﺘْﻨَﺔٌ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻣَﺘَﺎﻉٌ ﺍِﻟَﻰ ﺣِﻴﻦٍ﴿١١١﴾

ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ ﺍﺣْﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﺭَﺑُّﻨَﺎ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻌَﺎﻥُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎﺗَﺼِﻔُﻮﻥَ﴿١١٢﴾

22. Hacc[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺤَﺞِّ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﺍِﻥَّ ﺯَﻟْﺰَﻟَﺔَ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻋَﻈِﻴﻢٌ﴿١﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﺗَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ ﺗَﺬْﻫَﻞُ ﻛُﻞُّ ﻣُﺮْﺿِﻌَﺔٍ ﻋَﻤَّٓﺎ ﺍَﺭْﺿَﻌَﺖْ ﻭَﺗَﻀَﻊُ ﻛُﻞُّ ﺫَﺍﺕِ ﺣَﻤْﻞٍ ﺣَﻤْﻠَﻬَﺎ ﻭَﺗَﺮَﻯ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﺳُﻜَﺎﺭَﻯ ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﺑِﺴُﻜَﺎﺭَﻯ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺷَﺪِﻳﺪٌ﴿٢﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻓِﻰ ﺭَﻳْﺐٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﻌْﺚِ ﻓَﺎِﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺗُﺮَﺍﺏٍ ﺛُﻢَّ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺛُﻢَّ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَﻘَﺔٍ ﺛُﻢَّ ﻣِﻦْ ﻣُﻀْﻐَﺔٍ ﻣُﺨَﻠَّﻘَﺔٍ ﻭَﻏَﻴْﺮِ ﻣُﺨَﻠَّﻘَﺔٍ ﻟِﻨُﺒَﻴِّﻦَ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻧُﻘِﺮُّ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡِ ﻣَﺎ ﻧَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺟَﻞٍ ﻣُﺴَﻤًّﻰ ﺛُﻢَّ ﻧُﺨْﺮِﺟُﻜُﻢْ ﻃِﻔْﻠﺎً ﺛُﻢَّ ﻟِﺘَﺒْﻠُﻐُٓﻮﺍ ﺍَﺷُﺪَّﻛُﻢْ ﻭَﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳُﺘَﻮَﻓَّﻰ ﻭَﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳُﺮَﺩُّ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺭْﺫَﻝِ ﺍﻟْﻌُﻤُﺮِ ﻟِﻜَﻴْﻠﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻢَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻋِﻠْﻢٍ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﺗَﺮَﻯ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻫَﺎﻣِﺪَﺓً ﻓَﺎِﺫَٓﺍ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻫْﺘَﺰَّﺕْ ﻭَﺭَﺑَﺖْ ﻭَﺍَﻧْﺒَﺘَﺖْ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺯَﻭْﺝٍ ﺑَﻬِﻴﺞٍ﴿٥﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺎَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﴿٦﴾

ﻭَﺍَﻥَّ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔَ ﺍَﺗِﻴَﺔٌ ﻟﺎَﺭَﻳْﺐَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺒْﻌَﺚُ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ﴿٧﴾

(Secde)ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺴْﺠُﺪُ ﻟَﻪُ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ ﻭَﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻭَﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﻭَﺍﻟﺸَّﺠَﺮُ ﻭَﺍﻟﺪَّﻭَٓﺍﺏُّ ﻭَﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻛَﺜِﻴﺮٌ ﺣَﻖَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏُ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻬِﻦِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻤَﺎ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻣُﻜْﺮِﻡٍ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ﴿١٨﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻌَﻈِّﻢْ ﺣُﺮُﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻪُ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻭَﺍُﺣِﻠَّﺖْ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎ ﻳُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَﺎﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﺍﻟﺮِّﺟْﺲَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻭْﺛَﺎﻥِ ﻭَﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﻗَﻮْﻝَ ﺍﻟﺰُّﻭﺭِ ﴿٣٠﴾

ﺣُﻨَﻔَٓﺎﺀَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ ﺑِﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻜَﺎَﻧَّﻤَﺎ ﺧَﺮَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻓَﺘَﺨْﻄَﻔُﻪُ ﺍﻟﻄَّﻴْﺮُ ﺍَﻭْ ﺗَﻬْﻮِﻯ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺮِّﻳﺢُ ﻓِﻰ ﻣَﻜَﺎﻥٍ ﺳَﺤِﻴﻖٍ﴿٣١﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻌَﻈِّﻢْ ﺷَﻌَٓﺎﺋِﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺎِﻧَّﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﻘْﻮَﻯ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ﴿٣٢﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺎَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﻳُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻓِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﺑَﺼِﻴﺮٌ﴿٦١﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺎَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﺍَﻥَّ ﻣَﺎ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞُ ﻭَﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻰُّ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ﴿٦٢﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺘُﺼْﺒِﺢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻣُﺨْﻀَﺮَّﺓً ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﴿٦٣﴾

ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ ﴿٦٤﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﺨَّﺮَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟْﻔُﻠْﻚَ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ﻭَﻳُﻤْﺴِﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺍَﻥْ ﺗَﻘَﻊَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﺎﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟَﺮَﻭُٔ ﻑٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿٦٥﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺣْﻴَﺎﻛُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻳُﻤِﻴﺘُﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻳُﺤْﻴِﻴﻜُﻢْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻟَﻜَﻔُﻮﺭٌ﴿٦٦﴾

ﻟِﻜُﻞِّ ﺍُﻣَّﺔٍ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣَﻨْﺴَﻜًﺎ ﻫُﻢْ ﻧَﺎﺳِﻜُﻮﻩُ ﻓَﻠﺎَ ﻳُﻨَﺎﺯِﻋُﻨَّﻚَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮِ ﻭَﺍﺩْﻉُ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍِﻧَّﻚَ ﻟَﻌَﻠَﻰ ﻫُﺪًﻯ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ﴿٦٧﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﺟَﺎﺩَﻟُﻮﻙَ ﻓَﻘُﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿٦٨﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮﻥَ﴿٦٩﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻢْ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﺍِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺴِﻴﺮٌ﴿٧٠﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺿُﺮِﺏَ ﻣَﺜَﻞٌ ﻓَﺎﺳْﺘَﻤِﻌُﻮﺍﻟَﻪُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻘُﻮﺍ ﺫُﺑَﺎﺑًﺎ ﻭَﻟَﻮِ ﺍﺟْﺘَﻤَﻌُﻮﺍﻟَﻪُ ﻭَﺍِﻥْ ﻳَﺴْﻠُﺒْﻬُﻢُ ﺍﻟﺬُّﺑَﺎﺏُ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻟﺎَﻳَﺴْﺘَﻨْﻘِﺬُﻭﻩُ ﻣِﻨْﻪُ ﺿَﻌُﻒَ ﺍﻟﻄَّﺎﻟِﺐُ ﻭَﺍﻟْﻤَﻄْﻠُﻮﺏُ﴿٧٣﴾

ﻣَﺎ ﻗَﺪَﺭُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺣَﻖَّ ﻗَﺪْﺭِﻩِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻘَﻮِﻯٌّ ﻋَﺰِﻳﺰٌ﴿٧٤﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺼْﻄَﻔِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﺭُﺳُﻠﺎً ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﺑَﺼِﻴﺮٌ ﴿٧٥﴾

ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺍَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬُﻢْ ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻊُ ﺍﻟْﺎُﻣُﻮﺭُ﴿٧٦﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺭْﻛَﻌُﻮﺍ ﻭَﺍﺳْﺠُﺪُﻭﺍ ﻭَﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﻭَﺍﻓْﻌَﻠُﻮﺍ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ ﴿٧٧﴾

ﻭَﺟَﺎﻫِﺪُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﻖَّ ﺟِﻬَﺎﺩِﻩ ِ ﻫُﻮَﺍﺟْﺘَﺒَﻴﻜُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺟَﻌَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻣِﻦْ ﺣَﺮَﺝٍ ﻣِﻠَّﺔَ ﺍَﺑِﻴﻜُﻢْ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﻫُﻮَ ﺳَﻤَّﻴﻜُﻢُ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻭَﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻟِﻴَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺷُﻬَﺪَٓﺍﺀَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻓَﺎَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻭَﺍَﺗُﻮﺍ ﺍﻟﺰَّﻛَﻮﺓَ ﻭَﺍﻋْﺘَﺼِﻤُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻫُﻮَ ﻣَﻮْﻟَﻴﻜُﻢْ ﻓَﻨِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟَﻰ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺮُ﴿٧٨﴾

23. Mü'minûn[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻗَﺪْ ﺍَﻓْﻠَﺢَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﴿١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺻَﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﺧَﺎﺷِﻌُﻮﻥَ ﴿٢﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻠَّﻐْﻮِ ﻣُﻌْﺮِﺿُﻮﻥَ ﴿٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻟِﻠﺰَّﻛَﻮﺓِ ﻓَﺎﻋِﻠُﻮﻥَ ﴿٤﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻟِﻔُﺮُﻭﺟِﻬِﻢْ ﺣَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ ﴿٥﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟِﻬِﻢْ ﺍَﻭْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺍَﻳْﻤَﺎﻧُﻬُﻢْ ﻓَﺎِﻧَّﻬُﻢْ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﻠُﻮﻣِﻴﻦَ ﴿٦﴾

ﻓَﻤَﻦِ ﺍﺑْﺘَﻐَﻰ ﻭَﺭَٓﺍﺀَ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻌَﺎﺩُﻭﻥَ ﴿٧﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻟِﺎَﻣَﺎﻧَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَﻋَﻬْﺪِﻫِﻢْ ﺭَﺍﻋُﻮﻥَ ﴿٨﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻳُﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ ﴿٩﴾

ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛُﻮﻥَ ﴿١٠﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺮِﺛُﻮﻥَ ﺍﻟْﻔِﺮْﺩَﻭْﺱَ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُﻭﻥَ﴿١١﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﺳُﻠﺎَﻟَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻃِﻴﻦٍ ﴿١٢﴾

ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻩُ ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻓِﻰ ﻗَﺮَﺍﺭٍ ﻣَﻜِﻴﻦٍ ﴿١٣﴾

ﺛُﻢَّ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟﻨُّﻄْﻔَﺔَ ﻋَﻠَﻘَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﻌَﻠَﻘَﺔَ ﻣُﻀْﻐَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﻤُﻀْﻐَﺔَ ﻋِﻈَﺎﻣًﺎ ﻓَﻜَﺴَﻮْﻧَﺎ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡَ ﻟَﺤْﻤًﺎ ﺛُﻢَّ ﺍَﻧْﺸَﺎْﻧَﺎﻩُ ﺧَﻠْﻘًﺎ ﺍَﺧَﺮَ ﻓَﺘَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻘِﻴﻦَ ﴿١٤﴾

ﺛُﻢَّ ﺍِﻧَّﻜُﻢْ ﺑَﻌْﺪَ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﻤَﻴِّﺘُﻮﻥَ ﴿١٥﴾

ﺛُﻢَّ ﺍِﻧَّﻜُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﺗُﺒْﻌَﺜُﻮﻥَ﴿١٦﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﻓَﻮْﻗَﻜُﻢْ ﺳَﺒْﻊَ ﻃَﺮَٓﺍﺋِﻖَ ﻭَﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻏَﺎﻓِﻠِﻴﻦَ﴿١٧﴾

ﻭَﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﺑِﻘَﺪَﺭٍ ﻓَﺎَﺳْﻜَﻨَّﺎﻩُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﻧَّﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﻫَﺎﺏٍ ﺑِﻪِ ﻟَﻘَﺎﺩِﺭُﻭﻥَ ﴿١٨﴾

ﻓَﺎَﻧْﺸَﺎْﻧَﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﺑِﻪِ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻣِﻦْ ﻧَﺨِﻴﻞٍ ﻭَﺍَﻋْﻨَﺎﺏٍ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﻮَﺍﻛِﻪُ ﻛَﺜِﻴﺮَﺓٌ ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ ﺗَﺎْﻛُﻠُﻮﻥَ ﴿١٩﴾

ﻭَﺷَﺠَﺮَﺓً ﺗَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﻃُﻮﺭِﺳَﻴْﻨَٓﺎﺀَ ﺗَﻨْﺒُﺖُ ﺑِﺎﻟﺪُّﻫْﻦِ ﻭَﺻِﺒْﻎٍ ﻟِـﻠْﺎَﻛِﻠِﻴﻦَ﴿٢٠﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﻟَﻌِﺒْﺮَﺓً ﻧُﺴْﻘِﻴﻜُﻢْ ﻣِﻤَّﺎ ﻓِﻰ ﺑُﻄُﻮﻧِﻬَﺎ ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﻨَﺎﻓِﻊُ ﻛَﺜِﻴﺮَﺓٌ ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ ﺗَﺎْﻛُﻠُﻮﻥَ ﴿٢١﴾

ﻭَﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻔُﻠْﻚِ ﺗُﺤْﻤَﻠُﻮﻥَ ﴿٢٢﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺸَﺎَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَ ﻭَﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَﺍﻟْﺎَﻓْﺌِﺪَﺓَ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻣَﺎﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٧٨﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺫَﺭَﺍَﻛُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺤْﺸَﺮُﻭﻥَ﴿٧٩﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَﻳُﻤِﻴﺖُ ﻭَﻟَﻪُ ﺍﺧْﺘِﻠﺎَﻑُ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ﴿٨٠﴾

ﺑَﻞْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻣِﺜْﻞَ ﻣَﺎ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟُﻮﻥَ﴿٨١﴾

ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ﺀَﺍِﺫَﺍ ﻣِﺘْﻨَﺎ ﻭَﻛُﻨَّﺎ ﺗُﺮَﺍﺑًﺎ ﻭَﻋِﻈَﺎﻣًﺎ ﺀَﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻤَﺒْﻌُﻮﺛُﻮﻥَ﴿٨٢﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﻭُﻋِﺪْﻧَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻭَﺍَﺑَٓﺎﻭ ُٔﻧَﺎ ﻫَﺬَﺍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﺍِﻥْ ﻫَﺬَٓﺍ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﺳَﺎﻃِﻴﺮُ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ﴿٨٣﴾

ﻗُﻞْ ﻟِﻤَﻦِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬَٓﺎ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٨٤﴾

ﺳَﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻗُﻞْ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٨٥﴾

ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﺭَﺏُّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊِ ﻭَﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ﴿٨٦﴾

ﺳَﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻗُﻞْ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﺘَّﻘُﻮﻥَ﴿٨٧﴾

ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻫُﻮَ ﻳُﺠِﻴﺮُ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﺠَﺎﺭُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٨٨﴾

ﺳَﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻗُﻞْ ﻓَﺎَﻧَّﻰ ﺗُﺴْﺤَﺮُﻭﻥَ﴿٨٩﴾

ﺍَﻓَﺤَﺴِﺒْﺘُﻢْ ﺍَﻧَّﻤَﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻋَﺒَﺜًﺎ ﻭَﺍَﻧَّﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﻟﺎَﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ﴿١١٥﴾

ﻓَﺘَﻌَﺎﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ﴿١١٦﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺪْﻉُ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟَﻬًﺎ ﺍَﺧَﺮَ ﻟﺎَﺑُﺮْﻫَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﺑِﻪِ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﺣِﺴَﺎﺑُﻪُ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻪِ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟﺎَﻳُﻔْﻠِﺢُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ﴿١١٧﴾

ﻭَﻗُﻞْ ﺭَﺏِّ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻭَﺍﺭْﺣَﻢْ ﻭَﺍَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ﴿١١٨﴾

24. Nur[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ‌

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَٓﺎ ﺍِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﺍَﻳَﺎﺕٍ ﻣُﺒَﻴِّﻨَﺎﺕٍ ﻭَﻣَﺜَﻠﺎً ﻣِﻦَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺧَﻠَﻮْﺍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ ﻭَﻣَﻮْﻋِﻈَﺔً ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﴿٣٤﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻧُﻮﺭُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣَﺜَﻞُ ﻧُﻮﺭِﻩِ ﻛَﻤِﺸْﻜَﻮﺓٍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﺼْﺒَﺎﺡٌ ﺍَﻟْﻤِﺼْﺒَﺎﺡُ ﻓِﻰ ﺯُﺟَﺎﺟَﺔٍ ﺍَﻟﺰُّﺟَﺎﺟَﺔُ ﻛَﺎَﻧَّﻬَﺎ ﻛَﻮْﻛَﺐٌ ﺩُﺭِّﻯٌّ ﻳُﻮﻗَﺪُ ﻣِﻦْ ﺷَﺠَﺮَﺓٍ ﻣُﺒَﺎﺭَﻛَﺔٍ ﺯَﻳْﺘُﻮﻧَﺔٍ ﻟﺎَ ﺷَﺮْﻗِﻴَّﺔٍ ﻭَﻟﺎَ ﻏَﺮْﺑِﻴَّﺔٍ ﻳَﻜَﺎﺩُ ﺯَﻳْﺘُﻬَﺎ ﻳُﻀِٓﻰﺀُ ﻭَﻟَﻮْ ﻟَﻢْ ﺗَﻤْﺴَﺴْﻪُ ﻧَﺎﺭٌ ﻧُﻮﺭٌ ﻋَﻠَﻰ ﻧُﻮﺭٍ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻨُﻮﺭِﻩِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻳَﻀْﺮِﺏُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺜَﺎﻝَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﴿٣٥﴾

ﻓِﻰ ﺑُﻴُﻮﺕٍ ﺍَﺫِﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻥْ ﺗُﺮْﻓَﻊَ ﻭَﻳُﺬْﻛَﺮَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺍﺳْﻤُﻪُ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْﻐُﺪُﻭِّ ﻭَﺍﻟْﺎَﺻَﺎﻝِ ﴿٣٦﴾

ﺭِﺟَﺎﻝٌ ﻟﺎَﺗُﻠْﻬِﻴﻬِﻢْ ﺗِﺠَﺎﺭَﺓٌ ﻭَﻟﺎَ ﺑَﻴْﻊٌ ﻋَﻦْ ﺫِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍِﻗَﺎﻡِ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓِ ﻭَﺍِﻳﺘَٓﺎﺀِ ﺍﻟﺰَّﻛَﻮﺓِ ﻳَﺨَﺎﻓُﻮﻥَ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﺗَﺘَﻘَﻠَّﺐُ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏُ ﻭَﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭُ ﴿٣٧﴾

ﻟِﻴَﺠْﺰِﻳَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﻭَﻳَﺰِﻳﺪَﻫُﻢْ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺮْﺯُﻕُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٍ﴿٣٨﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُٓﻭﺍ ﺍَﻋْﻤَﺎﻟُﻬُﻢْ ﻛَﺴَﺮَﺍﺏٍ ﺑِﻘِﻴﻌَﺔٍ ﻳَﺤْﺴَﺒُﻪُ ﺍﻟﻈَّﻤْﺎَﻥُ ﻣَٓﺎﺀً ﺣَﺘَّٓﻰ ﺍِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﺀَﻩُ ﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺪْﻩُ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﻭَﺟَﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻓَﻮَﻓَّﻴﻪُ ﺣِﺴَﺎﺑَﻪُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﺮِﻳﻊُ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ﴿٣٩﴾

ﺍَﻭْ ﻛَﻈُﻠُﻤَﺎﺕٍ ﻓِﻰ ﺑَﺤْﺮٍ ﻟُﺠِّﻰٍّ ﻳَﻐْﺸَﻴﻪُ ﻣَﻮْﺝٌ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻪِ ﻣَﻮْﺝٌ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻪِ ﺳَﺤَﺎﺏٌ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕٌ ﺑَﻌْﻀُﻬَﺎ ﻓَﻮْﻕَ ﺑَﻌْﺾٍ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﻳَﺪَﻩُ ﻟَﻢْ ﻳَﻜَﺪْ ﻳَﺮَﻳﻬَﺎ ﻭَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺠْﻌَﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻪُ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻓَﻤَﺎ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻧُﻮﺭٍ ﴿٤٠﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﻄَّﻴْﺮُ ﺻَٓﺎﻓَّﺎﺕٍ ﻛُﻞٌّ ﻗَﺪْ ﻋَﻠِﻢَ ﺻَﻠﺎَﺗَﻪُ ﻭَﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﻪُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ﴿٤١﴾

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ﴿٤٢﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﺰْﺟِﻰ ﺳَﺤَﺎﺑًﺎ ﺛُﻢَّ ﻳُﻮَٔﻟِّﻒُ ﺑَﻴْﻨَﻪُ ﺛُﻢَّ ﻳَﺠْﻌَﻠُﻪُ ﺭُﻛَﺎﻣًﺎ ﻓَﺘَﺮَﻯ ﺍﻟْﻮَﺩْﻕَ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﺧِﻠﺎَﻟِﻪِ ﻭَﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣِﻦْ ﺟِﺒَﺎﻝٍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﺮَﺩٍ ﻓَﻴُﺼِﻴﺐُ ﺑِﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻳَﺼْﺮِﻓُﻪُ ﻋَﻦْ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻳَﻜَﺎﺩُ ﺳَﻨَﺎ ﺑَﺮْﻗِﻪِ ﻳَﺬْﻫَﺐُ ﺑِﺎﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭِ ﴿٤٣﴾

ﻳُﻘَﻠِّﺐُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﻌِﺒْﺮَﺓً ﻟِﺎُﻭ ﻟِﻰ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭِ﴿٤٤﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞَّ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻄْﻨِﻪِ ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺟْﻠَﻴْﻦِ ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﺭْﺑَﻊٍ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺎﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٤٥﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَٓﺎ ﺍَﻳَﺎﺕٍ ﻣُﺒَﻴِّﻨَﺎﺕٍ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻟَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ﴿٤٦﴾

25. Furkan[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻧَﺰَّﻝَ ﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﻟِﻴَﻜُﻮﻥَ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻧَﺬِﻳﺮًﺍ ﴿١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻓَﻘَﺪَّﺭَﻩُ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮًﺍ﴿٢﴾

ﺍَﺭَﺍَﻳْﺖَ ﻣَﻦِ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺍِﻟَﻬَﻪُ ﻫَﻮَﻳﻪُ ﺍَﻓَﺎَﻧْﺖَ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﻛِﻴﻠﺎً ﴿٤٣﴾

ﺍَﻡْ ﺗَﺤْﺴَﺐُ ﺍَﻥَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَﻫُﻢْ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ ﺍَﻭْ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ﺍِﻥْ ﻫُﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻛَﺎﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ ﺍَﺿَﻞُّ ﺳَﺒِﻴﻠﺎً﴿٤٤﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻛَﻴْﻒَ ﻣَﺪَّ ﺍﻟﻈِّﻞَّ ﻭَﻟَﻮْ ﺷَٓﺎﺀَ ﻟَﺠَﻌَﻠَﻪُ ﺳَﺎﻛِﻨًﺎ ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺩَﻟِﻴﻠﺎً ﴿٤٥﴾

ﺛُﻢَّ ﻗَﺒَﻀْﻨَﺎﻩُ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﻗَﺒْﻀًﺎ ﻳَﺴِﻴﺮًﺍ﴿٤٦﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻟِﺒَﺎﺳًﺎ ﻭَﺍﻟﻨَّﻮْﻡَ ﺳُﺒَﺎﺗًﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻧُﺸُﻮﺭًﺍ﴿٤٧﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﺑُﺸْﺮًﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻃَﻬُﻮﺭًﺍ ﴿٤٨﴾

ﻟِﻨُﺤْﻴِﻰَ ﺑِﻪِ ﺑَﻠْﺪَﺓً ﻣَﻴْﺘًﺎ ﻭَﻧُﺴْﻘِﻴَﻪُ ﻣِﻤَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَٓﺎ ﺍَﻧْﻌَﺎﻣًﺎ ﻭَﺍَﻧَﺎﺳِﻰَّ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ﴿٤٩﴾

ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺑُﺮُﻭﺟًﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺳِﺮَﺍﺟًﺎ ﻭَﻗَﻤَﺮًﺍ ﻣُﻨِﻴﺮًﺍ﴿٦١﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﺧِﻠْﻔَﺔً ﻟِﻤَﻦْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺍَﻥْ ﻳَﺬَّﻛَّﺮَ ﺍَﻭْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺷُﻜُﻮﺭًﺍ﴿٦٢﴾

ﻭَﻋِﺒَﺎﺩُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻤْﺸُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻫَﻮْﻧًﺎ ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺧَﺎﻃَﺒَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠُﻮﻥَ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ﴿٦٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺒِﻴﺘُﻮﻥَ ﻟِﺮَﺑِّﻬِﻢْ ﺳُﺠَّﺪًﺍ ﻭَﻗِﻴَﺎﻣًﺎ﴿٦٤﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺍﺻْﺮِﻑْ ﻋَﻨَّﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺍِﻥَّ ﻋَﺬَﺍﺑَﻬَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﺮَﺍﻣًﺎ ﴿٦٥﴾

ﺍِﻧَّﻬَﺎ ﺳَٓﺎﺀَﺕْ ﻣُﺴْﺘَﻘَﺮًّﺍ ﻭَﻣُﻘَﺎﻣًﺎ﴿٦٦﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﻧْﻔَﻘُﻮﺍ ﻟَﻢْ ﻳُﺴْﺮِﻓُﻮﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺘُﺮُﻭﺍ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺑَﻴْﻦَ ﺫَﻟِﻚَ ﻗَﻮَﺍﻣًﺎ﴿٦٧﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟﺎَ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟَﻬًﺎ ﺍَﺧَﺮَ ﻭَﻟﺎَﻳَﻘْﺘُﻠُﻮﻥَ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻟﺎَﻳَﺰْﻧُﻮﻥَ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻔْﻌَﻞْ ﺫَﻟِﻚَ ﻳَﻠْﻖَ ﺍَﺛَﺎﻣًﺎ ﴿٦٨﴾

ﻳُﻀَﺎﻋَﻒْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻭَﻳَﺨْﻠُﺪْ ﻓِﻴﻪِ ﻣُﻬَﺎﻧًﺎ ﴿٦٩﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦْ ﺗَﺎﺏَ ﻭَﺍَﻣَﻦَ ﻭَﻋَﻤِﻞَ ﻋَﻤَﻠﺎً ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻳُﺒَﺪِّﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻴِّﺌَﺎﺗِﻬِﻢْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕٍ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ﴿٧٠﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﺗَﺎﺏَ ﻭَﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻳَﺘُﻮﺏُ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺘَﺎﺑًﺎ﴿٧١﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟﺎَ ﻳَﺸْﻬَﺪُﻭﻥَ ﺍﻟﺰُّﻭﺭَ ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻣَﺮُّﻭﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻐْﻮِ ﻣَﺮُّﻭﺍ ﻛِﺮَﺍﻣًﺎ﴿٧٢﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍِﺫَﺍ ﺫُﻛِّﺮُﻭﺍ ﺑِﺎَﻳَﺎﺕِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻟَﻢْ ﻳَﺨِﺮُّﻭﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺻُﻤًّﺎ ﻭَﻋُﻤْﻴَﺎﻧًﺎ﴿٧٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟِﻨَﺎ ﻭَﺫُﺭِّﻳَّﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُﺮَّﺓَ ﺍَﻋْﻴُﻦٍ ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﺍِﻣَﺎﻣًﺎ﴿٧٤﴾

ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻳُﺠْﺰَﻭْﻥَ ﺍﻟْﻐُﺮْﻓَﺔَ ﺑِﻤَﺎ ﺻَﺒَﺮُﻭﺍ ﻭَﻳُﻠَﻘَّﻮْﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺗَﺤِﻴَّﺔً ﻭَﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ﴿٧٥﴾

ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣَﺴُﻨَﺖْ ﻣُﺴْﺘَﻘَﺮًّﺍ ﻭَﻣُﻘَﺎﻣًﺎ﴿٧٦﴾

ﻗُﻞْ ﻣَﺎ ﻳَﻌْﺒَﻮ ُٔﺍ ﺑِﻜُﻢْ ﺭَﺑِّﻰ ﻟَﻮْﻟﺎَ ﺩُﻋَٓﺎﻭ ُٔﻛُﻢْ ﻓَﻘَﺪْ ﻛَﺬَّﺑْﺘُﻢْ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻟِﺰَﺍﻣًﺎ﴿٧٧﴾

26. Şuara[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺸُّﻌَﺮَﺍٓﺀِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻃَﺴٓﻢٓ ﴿١﴾

ﺗِﻠْﻚَ ﺍَﻳَﺎﺕُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦِ﴿٢﴾

ﻟَﻌَﻠَّﻚَ ﺑَﺎﺧِﻊٌ ﻧَﻔْﺴَﻚَ ﺍَﻟﺎَّ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻣُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿٣﴾

ﺍِﻥْ ﻧَﺸَﺎْ ﻧُﻨَﺰِّﻝْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺍَﻳَﺔً ﻓَﻈَﻠَّﺖْ ﺍَﻋْﻨَﺎﻗُﻬُﻢْ ﻟَﻬَﺎ ﺧَﺎﺿِﻌِﻴﻦَ﴿٤﴾

ﻭَﺍﺗْﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻧَﺒَﺎَ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﴿٦٩﴾

ﺍِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﺎَﺑِﻴﻪِ ﻭَﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻣَﺎ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ﴿٧٠﴾

ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻧَﻌْﺒُﺪُ ﺍَﺻْﻨَﺎﻣًﺎ ﻓَﻨَﻈَﻞُّ ﻟَﻬَﺎ ﻋَﺎﻛِﻔِﻴﻦَ﴿٧١﴾

ﻗَﺎﻝَ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻧَﻜُﻢْ ﺍِﺫْ ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﴿٧٢﴾

ﺍَﻭْ ﻳَﻨْﻔَﻌُﻮﻧَﻜُﻢْ ﺍَﻭْ ﻳَﻀُﺮُّﻭﻥَ﴿٧٣﴾

ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑَﻞْ ﻭَﺟَﺪْﻧَٓﺎ ﺍَﺑَٓﺎﺀَﻧَﺎ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻳَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ﴿٧٤﴾

ﻗَﺎﻝَ ﺍَﻓَﺮَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﻣَﺎﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ ﴿٧٥﴾

ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻭَﺍَﺑَٓﺎﻭ ُٔﻛُﻢُ ﺍﻟْﺎَﻗْﺪَﻣُﻮﻥَ﴿٧٦﴾

ﻓَﺎِﻧَّﻬُﻢْ ﻋَﺪُﻭٌّ ﻟِٓﻰ ﺍِﻟﺎَّ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿٧٧﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻘَﻨِﻰ ﻓَﻬُﻮَ ﻳَﻬْﺪِﻳﻦِ ﴿٧٨﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻯ ﻫُﻮَ ﻳُﻄْﻌِﻤُﻨِﻰ ﻭَﻳَﺴْﻘِﻴﻦِ ﴿٧٩﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻣَﺮِﺿْﺖُ ﻓَﻬُﻮَ ﻳَﺸْﻔِﻴﻦِ ﴿٨٠﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻤِﻴﺘُﻨِﻰ ﺛُﻢَّ ﻳُﺤْﻴِﻴﻦِ ﴿٨١﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻃْﻤَﻊُ ﺍَﻥْ ﻳَﻐْﻔِﺮَ ﻟِﻰ ﺧَﻄِٓﻴﺌَﺘِﻰ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﴿٨٢﴾

ﺭَﺏِّ ﻫَﺐْ ﻟِﻰ ﺣُﻜْﻤًﺎ ﻭَﺍَﻟْﺤِﻘْﻨِﻰ ﺑِﺎﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﴿٨٣﴾

27. Neml[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨَّﻤْﻞِ‌

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺍَﺗَﻴْﻨَﺎ ﺩَﺍﻭ ُﺩَ ﻭَﺳُﻠَﻴْﻤَﻦَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﻭَﻗَﺎﻟﺎَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻓَﻀَّﻠَﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿١٥﴾

ﻭَﻭَﺭِﺙَ ﺳُﻠَﻴْﻤَﻦُ ﺩَﺍﻭ ُﺩَ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻋُﻠِّﻤْﻨَﺎ ﻣَﻨْﻄِﻖَ ﺍﻟﻄَّﻴْﺮِ ﻭَﺍُ ﻭﺗِﻴﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﻟَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞُ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦُ﴿١٦﴾

ﻭَﺣُﺸِﺮَ ﻟِﺴُﻠَﻴْﻤَﻦَ ﺟُﻨُﻮﺩُﻩُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَﺍﻟْﺎِﻧْﺲِ ﻭَﺍﻟﻄَّﻴْﺮِ ﻓَﻬُﻢْ ﻳُﻮﺯَﻋُﻮﻥَ﴿١٧﴾

ﺣَﺘَّٓﻰ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺗَﻮْﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺍﺩِ ﺍﻟﻨَّﻤْﻞِ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻧَﻤْﻠَﺔٌ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﻤْﻞُ ﺍﺩْﺧُﻠُﻮﺍ ﻣَﺴَﺎﻛِﻨَﻜُﻢْ ﻟﺎَﻳَﺤْﻄِﻤَﻨَّﻜُﻢْ ﺳُﻠَﻴْﻤَﻦُ ﻭَﺟُﻨُﻮﺩُﻩُ ﻭَﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﺸْﻌُﺮُﻭﻥَ﴿١٨﴾

ﻓَﺘَﺒَﺴَّﻢَ ﺿَﺎﺣِﻜًﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻟِﻬَﺎ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ ﺍَﻭْﺯِﻋْﻨِٓﻰ ﺍَﻥْ ﺍَﺷْﻜُﺮَ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻚَ ﺍﻟَّﺘِٓﻰ ﺍَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻰَّ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﻭَﺍﻟِﺪَﻯَّ ﻭَﺍَﻥْ ﺍَﻋْﻤَﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﺗَﺮْﺿَﻴﻪُ ﻭَﺍَﺩْﺧِﻠْﻨِﻰ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻓِﻰ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ﴿١٩﴾

ﻭَﺗَﻔَﻘَّﺪَ ﺍﻟﻄَّﻴْﺮَ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻣَﺎﻟِﻰَ ﻟﺎَٓﺍَﺭَﻯ ﺍﻟْﻬُﺪْﻫُﺪَ ﺍَﻡْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَٓﺎﺋِﺒِﻴﻦَ﴿٢٠﴾

ﻟَﺎُﻋَﺬِّﺑَﻨَّﻪُ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﺷَﺪِﻳﺪًﺍ ﺍَﻭْ ﻟﺎ َﺍَﺫْﺑَﺤَﻨَّﻪُٓ ﺍَﻭْ ﻟَﻴَﺎْﺗِﻴَﻨِّﻰ ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎﻥٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٢١﴾

ﻓَﻤَﻜَﺚَ ﻏَﻴْﺮَ ﺑَﻌِﻴﺪٍ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍَﺣَﻄْﺖُ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﻢْ ﺗُﺤِﻂْ ﺑِﻪِ ﻭَﺟِﺌْﺘُﻚَ ﻣِﻦْ ﺳَﺒَﺎٍ ﺑِﻨَﺒَﺎٍ ﻳَﻘِﻴﻦٍ﴿٢٢﴾

ﺍِﻧِّﻰ ﻭَﺟَﺪْﺕُ ﺍﻣْﺮَﺍَﺓً ﺗَﻤْﻠِﻜُﻬُﻢْ ﻭَﺍُ ﻭﺗِﻴَﺖْ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻟَﻬَﺎ ﻋَﺮْﺵٌ ﻋَﻈِﻴﻢٌ﴿٢٣﴾

ﻭَﺟَﺪْﺗُﻬَﺎ ﻭَﻗَﻮْﻣَﻬَﺎ ﻳَﺴْﺠُﺪُﻭﻥَ ﻟِﻠﺸَّﻤْﺲِ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺯَﻳَّﻦَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﺍَﻋْﻤَﺎﻟَﻬُﻢْ ﻓَﺼَﺪَّﻫُﻢْ ﻋَﻦِ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞِ ﻓَﻬُﻢْ ﻟﺎَﻳَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ ﴿٢٤﴾

(Secde)ﺍَﻟﺎَّ ﻳَﺴْﺠُﺪُﻭﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺨَﺐْﺀَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗُﺨْﻔُﻮﻥَ ﻭَﻣَﺎ ﺗُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ﴿٢٥﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ﴿٢٦﴾

ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻨَﻨْﻈُﺮُ ﺍَﺻَﺪَﻗْﺖَ ﺍَﻡْ ﻛُﻨْﺖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜَﺎﺫِﺑِﻴﻦَ﴿٢٧﴾

ﺍِﺫْﻫَﺐْ ﺑِﻜِﺘَﺎﺑِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻓَﺎَﻟْﻘِﻪْ ﺍِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﺛُﻢَّ ﺗَﻮَﻝَّ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮْ ﻣَﺎﺫَﺍ ﻳَﺮْﺟِﻌُﻮﻥَ﴿٢٨﴾

ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﻤَﻠَﻮ ُٔﺍ ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍُﻟْﻘِﻰَ ﺍِﻟَﻰَّ ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﻛَﺮِﻳﻢٌ﴿٢٩﴾

ﺍِﻧَّﻪُ ﻣِﻦْ ﺳُﻠَﻴْﻤَﻦَ ﻭَﺍِﻧَّﻪُ ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﴿٣٠﴾

ﺍَﻟﺎَّ ﺗَﻌْﻠُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰَّ ﻭَﺍْﺗُﻮﻧِﻰ ﻣُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﴿٣١﴾

ﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺻْﻄَﻔَﻰ ﺍَٓﻟﻠَّﻪُ ﺧَﻴْﺮٌ ﺍَﻣَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ﴿٥٩﴾

ﺍَﻣَّﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﻧْﺒَﺘْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺣَﺪَٓﺍﺋِﻖَ ﺫَﺍﺕَ ﺑَﻬْﺠَﺔٍ ﻣَﺎﻛَﺎﻥَ ﻟَﻜُﻢْ ﺍَﻥْ ﺗُﻨْﺒِﺘُﻮﺍ ﺷَﺠَﺮَﻫَﺎ ﺀَﺍِﻟَﻪٌ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ ﻗَﻮْﻡٌ ﻳَﻌْﺪِﻟُﻮﻥَ ﴿٦٠﴾

ﺍَﻣَّﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻗَﺮَﺍﺭًﺍ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﺧِﻠﺎَﻟَﻬَٓﺎ ﺍَﻧْﻬَﺎﺭًﺍ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮَﻳْﻦِ ﺣَﺎﺟِﺰًﺍ ﺀَﺍِﻟَﻪٌ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑَﻞْ ﺍَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿٦١﴾

ﺍَﻣَّﻦْ ﻳُﺠِﻴﺐُ ﺍﻟْﻤُﻀْﻄَﺮَّ ﺍِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻩُ ﻭَﻳَﻜْﺸِﻒُ ﺍﻟﺴُّٓﻮﺀَ ﻭَﻳَﺠْﻌَﻠُﻜُﻢْ ﺧُﻠَﻔَٓﺎﺀَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺀَﺍِﻟَﻪٌ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻣَﺎ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ ﴿٦٢﴾

ﺍَﻣَّﻦْ ﻳَﻬْﺪِﻳﻜُﻢْ ﻓِﻰ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﺮْﺳِﻞُ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﺑُﺸْﺮًﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﺀَﺍِﻟَﻪٌ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ﴿٦٣﴾

ﺍَﻣَّﻦْ ﻳَﺒْﺪَﻭُٔﺍ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢَّ ﻳُﻌِﻴﺪُﻩُ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺮْﺯُﻗُﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺀَﺍِﻟَﻪٌ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻗُﻞْ ﻫَﺎﺗُﻮﺍ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧَﻜُﻢْ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿٦٤﴾

ﻗُﻞْ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺸْﻌُﺮُﻭﻥَ ﺍَﻳَّﺎﻥَ ﻳُﺒْﻌَﺜُﻮﻥَ﴿٦٥﴾

ﺑَﻞِ ﺍﺩَّﺍﺭَﻙَ ﻋِﻠْﻤُﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺷَﻚٍّ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻋَﻤُﻮﻥَ ﴿٦٦﴾

ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُٓﻭﺍ ﺀَﺍِﺫَﺍ ﻛُﻨَّﺎ ﺗُﺮَﺍﺑًﺎ ﻭَﺍَﺑَٓﺎﻭ ُٔﻧَٓﺎ ﺍَﺋِﻨَّﺎ ﻟَﻤُﺨْﺮَﺟُﻮﻥَ﴿٦٧﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﻭُﻋِﺪْﻧَﺎ ﻫَﺬَﺍ ﻧَﺤْﻦُ ﻭَﺍَﺑَٓﺎﻭ ُٔﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﺍِﻥْ ﻫَﺬَٓﺍ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﺳَﺎﻃِﻴﺮُ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ﴿٦٨﴾

ﻗُﻞْ ﺳِﻴﺮُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮُﻭﺍ ﻛَﻴْﻒَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺎﻗِﺒَﺔُ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﻴﻦَ﴿٦٩﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺤْﺰَﻥْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻜُﻦْ ﻓِﻰ ﺿَﻴْﻖٍ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﻤْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٧٠﴾

ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻣَﺘَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪُ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿٧١﴾

ﻗُﻞْ ﻋَﺴَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺭَﺩِﻑَ ﻟَﻜُﻢْ ﺑَﻌْﺾُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﺴْﺘَﻌْﺠِﻠُﻮﻥَ﴿٧٢﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻟَﺬُﻭ ﻓَﻀْﻞٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٧٣﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻟَﻴَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﺗُﻜِﻦُّ ﺻُﺪُﻭﺭُﻫُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ﴿٧٤﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻏَٓﺎﺋِﺒَﺔٍ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٧٥﴾

ﺍِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻳَﻘُﺺُّ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍِﺳْﺮَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻳَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮﻥَ﴿٧٦﴾

ﻭَﺗَﺮَﻯ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﺗَﺤْﺴَﺒُﻬَﺎ ﺟَﺎﻣِﺪَﺓً ﻭَﻫِﻰَ ﺗَﻤُﺮُّ ﻣَﺮَّ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏِ ﺻُﻨْﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺗْﻘَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻧَّﻪُ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ﴿٨٨﴾

ﻭَﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺳَﻴُﺮِﻳﻜُﻢْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻓَﺘَﻌْﺮِﻓُﻮﻧَﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺭَﺑُّﻚَ ﺑِﻐَﺎﻓِﻞٍ ﻋَﻤَّﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿٩٣﴾

28. Kasas[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻘَﺼَﺺِ‌

ﻭَﺭَﺑُّﻚَ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَﺎﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻳَﺨْﺘَﺎﺭُ ﻣَﺎﻛَﺎﻥَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺨِﻴَﺮَﺓُ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿٦٨﴾

ﻭَﺭَﺑُّﻚَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗُﻜِﻦُّ ﺻُﺪُﻭﺭُﻫُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ﴿٦٩﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎُﻭ ﻟَﻰ ﻭَﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢُ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ﴿٧٠﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﺭَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﺍِﻥْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﺳَﺮْﻣَﺪًﺍ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻏَﻴْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺎْﺗِﻴﻜُﻢْ ﺑِﻀِﻴَٓﺎﺀٍ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ﴿٧١﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﺭَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﺍِﻥْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﺳَﺮْﻣَﺪًﺍ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻏَﻴْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺎْﺗِﻴﻜُﻢْ ﺑِﻠَﻴْﻞٍ ﺗَﺴْﻜُﻨُﻮﻥَ ﻓِﻴﻪِ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ﴿٧٢﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻟِﺘَﺴْﻜُﻨُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻟِﺘَﺒْﺘَﻐُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﻭَﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٧٣﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻓَﺮَﺽَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻟَﺮَٓﺍﺩُّﻙَ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﻌَﺎﺩٍ ﻗُﻞْ ﺭَﺑِّٓﻰ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﻣَﻦْ ﺟَٓﺎﺀَ ﺑِﺎﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٨٥﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻛُﻨْﺖَ ﺗَﺮْﺟُٓﻮﺍ ﺍَﻥْ ﻳُﻠْﻘَٓﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﺍِﻟﺎَّ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﻜُﻮﻧَﻦَّ ﻇَﻬِﻴﺮًﺍ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﴿٨٦﴾

ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺼُﺪُّﻧَّﻚَ ﻋَﻦْ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍِﺫْ ﺍُﻧْﺰِﻟَﺖْ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﺍﺩْﻉُ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻜُﻮﻧَﻦَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ ﴿٨٧﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺪْﻉُ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟَﻬًﺎ ﺍَﺧَﺮَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻫَﺎﻟِﻚٌ ﺍِﻟﺎَّ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢُ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ﴿٨٨﴾

29. Ankebut[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻌَﻨْﻜَﺒُﻮﺕِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍﻟٓﻢٓ ﴿١﴾

ﺍَﺣَﺴِﺐَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍَﻥْ ﻳُﺘْﺮَﻛُٓﻮﺍ ﺍَﻥْ ﻳَﻘُﻮﻟُٓﻮﺍ ﺍَﻣَﻨَّﺎ ﻭَﻫُﻢْ ﻟﺎَ ﻳُﻔْﺘَﻨُﻮﻥَ﴿٢﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢْ ﻓَﻠَﻴَﻌْﻠَﻤَﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺪَﻗُﻮﺍ ﻭَﻟَﻴَﻌْﻠَﻤَﻦَّ ﺍﻟْﻜَﺎﺫِﺑِﻴﻦَ﴿٣﴾

ﺍَﻡْ ﺣَﺴِﺐَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ ﺍَﻥْ ﻳَﺴْﺒِﻘُﻮﻧَﺎ ﺳَٓﺎﺀَ ﻣَﺎ ﻳَﺤْﻜُﻤُﻮﻥَ﴿٤﴾

ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺮْﺟُﻮﺍ ﻟِﻘَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺎِﻥَّ ﺍَﺟَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟَﺎَﺕ ٍ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ﴿٥﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﺟَﺎﻫَﺪَ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﺠَﺎﻫِﺪُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪ ِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻐَﻨِﻰٌّ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٦﴾

ﺍَﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﻛَﻴْﻒَ ﻳُﺒْﺪِﻯُٔ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢَّ ﻳُﻌِﻴﺪُﻩُ ﺍِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺴِﻴﺮٌ﴿١٩﴾

ﻗُﻞْ ﺳِﻴﺮُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮُﻭﺍ ﻛَﻴْﻒَ ﺑَﺪَﺍَ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﻨْﺸِﻰﺀُ ﺍﻟﻨَّﺸْﺎَﺓَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﴿٢٠﴾

ﻳُﻌَﺬِّﺏُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻳَﺮْﺣَﻢُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﻘْﻠَﺒُﻮﻥَ﴿٢١﴾

ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀَ ﻛَﻤَﺜَﻞِ ﺍﻟْﻌَﻨْﻜَﺒُﻮﺕِ ﺍِﺗَّﺨَﺬَﺕْ ﺑَﻴْﺘًﺎ ﻭَﺍِﻥَّ ﺍَﻭْﻫَﻦَ ﺍﻟْﺒُﻴُﻮﺕِ ﻟَﺒَﻴْﺖُ ﺍﻟْﻌَﻨْﻜَﺒُﻮﺕِ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٤١﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿٤٢﴾

ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺎَﻣْﺜَﺎﻝُ ﻧَﻀْﺮِﺑُﻬَﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻬَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻤُﻮﻥَ﴿٤٣﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺔً ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﴿٤٤﴾

ﺍُﺗْﻞُ ﻣَٓﺎ ﺍُ ﻭﺣِﻰَ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﺍَﻗِﻢِ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﺗَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻔَﺤْﺸَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﻟَﺬِﻛْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﺗَﺼْﻨَﻌُﻮﻥَ﴿٤٥﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺠَﺎﺩِﻟُٓﻮﺍ ﺍَﻫْﻞَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَﻗُﻮﻟُٓﻮﺍ ﺍَﻣَﻨَّﺎ ﺑِﺎﻟَّﺬِٓﻯ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﻭَﺍُﻧْﺰِﻝَ ﺍِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﺍِﻟَﻬُﻨَﺎ ﻭَﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻭَﻧَﺤْﻦُ ﻟَﻪُ ﻣُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَ﴿٤٦﴾

ﻳَﺎ ﻋِﺒَﺎﺩِﻯَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُٓﻮﺍ ﺍِﻥَّ ﺍَﺭْﺿِﻰ ﻭَﺍﺳِﻌَﺔٌ ﻓَﺎِﻳَّﺎﻯَ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪُﻭﻥِ﴿٥٦﴾

ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﺫَٓﺍﺋِﻘَﺔُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕِ ﺛُﻢَّ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ﴿٥٧﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻟَﻨُﺒَﻮِّﺀَﻧَّﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻏُﺮَﻓًﺎ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍَﺟْﺮُ ﺍﻟْﻌَﺎﻣِﻠِﻴﻦَ ﴿٥٨﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺒَﺮُﻭﺍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻠُﻮﻥَ﴿٥٩﴾

ﻭَﻛَﺎَﻳِّﻦْ ﻣِﻦْ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻟﺎَﺗَﺤْﻤِﻞُ ﺭِﺯْﻗَﻬَﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺮْﺯُﻗُﻬَﺎ ﻭَﺍِﻳَّﺎﻛُﻢْ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ﴿٦٠﴾

ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﺳَﺎَﻟْﺘَﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻟَﻴَﻘُﻮﻟُﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﺎَﻧَّﻰ ﻳُﻮْٔﻓَﻜُﻮﻥَ﴿٦١﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺒْﺴُﻂُ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻟَﻪُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿٦٢﴾

ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﺳَﺎَﻟْﺘَﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻧَﺰَّﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﺣْﻴَﺎ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﻟَﻴَﻘُﻮﻟُﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺑَﻞْ ﺍَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ﴿٦٣﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻟَﻬْﻮٌ ﻭَﻟَﻌِﺐٌ ﻭَﺍِﻥَّ ﺍﻟﺪَّﺍﺭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓَ ﻟَﻬِﻰَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻥُ ﻟَﻮْﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٦٤﴾

30. Rum[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺮُّﻭﻡِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍﻟٓﻢٓ ﴿١﴾

ﻏُﻠِﺒَﺖِ ﺍﻟﺮُّﻭﻡُ ﴿٢﴾

ﻓِٓﻰ ﺍَﺩْﻧَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻏَﻠَﺒِﻬِﻢْ ﺳَﻴَﻐْﻠِﺒُﻮﻥَ ﴿٣﴾

ﻓِﻰ ﺑِﻀْﻊِ ﺳِﻨِﻴﻦَ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻭَﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪُ ﻭَﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻳَﻔْﺮَﺡُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﴿٤﴾

ﺑِﻨَﺼْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﻨْﺼُﺮُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ﴿٥﴾

ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣِﻴﻦَ ﺗُﻤْﺴُﻮﻥَ ﻭَﺣِﻴﻦَ ﺗُﺼْﺒِﺤُﻮﻥَ﴿١٧﴾

ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻋَﺸِﻴًّﺎ ﻭَﺣِﻴﻦَ ﺗُﻈْﻬِﺮُﻭﻥَ﴿١٨﴾

ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺤَﻰَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻰِّ ﻭَﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺗُﺨْﺮَﺟُﻮﻥَ ﴿١٩﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِٓ ﺍَﻥْ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺗُﺮَﺍﺏٍ ﺛُﻢَّ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺑَﺸَﺮٌ ﺗَﻨْﺘَﺸِﺮُﻭﻥَ﴿٢٠﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِٓ ﺍَﻥْ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﻟِﺘَﺴْﻜُﻨُٓﻮﺍ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﻣَﻮَﺩَّﺓً ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔً ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُﻭﻥَ﴿٢١﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﺧَﻠْﻖُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﺧْﺘِﻠﺎَﻑُ ﺍَﻟْﺴِﻨَﺘِﻜُﻢْ ﻭَﺍَﻟْﻮَﺍﻧِﻜُﻢْ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟِﻤِﻴﻦَ﴿٢٢﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻣَﻨَﺎﻣُﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﺍﺑْﺘِﻐَٓﺎﻭ ُٔﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪ ِ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ﴿٢٣﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻳُﺮِﻳﻜُﻢُ ﺍﻟْﺒَﺮْﻕَ ﺧَﻮْﻓًﺎ ﻭَﻃَﻤَﻌًﺎ ﻭَﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﻴُﺤْﻴِﻰ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ﴿٢٤﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِٓ ﺍَﻥْ ﺗَﻘُﻮﻡَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩ ِ ﺛُﻢَّ ﺍِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻛُﻢْ ﺩَﻋْﻮَﺓً ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺗَﺨْﺮُﺟُﻮﻥَ﴿٢٥﴾

ﻭَﻟَﻪُ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻛُﻞٌّ ﻟَﻪُ ﻗَﺎﻧِﺘُﻮﻥَ﴿٢٦﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳَﺒْﺪَﻭُٔﺍ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢَّ ﻳُﻌِﻴﺪُﻩُ ﻭَﻫُﻮَ ﺍَﻫْﻮَﻥُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﴿٢٧﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﺭَﺯَﻗَﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻳُﻤِﻴﺘُﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻳُﺤْﻴِﻴﻜُﻢْ ﻫَﻞْ ﻣِﻦْ ﺷُﺮَﻛَٓﺎﺋِﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ﴿٤٠﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺮْﺳِﻞُ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﻓَﺘُﺜِﻴﺮُ ﺳَﺤَﺎﺑًﺎ ﻓَﻴَﺒْﺴُﻄُﻪُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻳَﺠْﻌَﻠُﻪُ ﻛِﺴَﻔًﺎ ﻓَﺘَﺮَﻯ ﺍﻟْﻮَﺩْﻕَ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﺧِﻠﺎَﻟِﻪِ ﻓَﺎِﺫَٓﺍ ﺍَﺻَﺎﺏَ ﺑِﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِٓ ﺍِﺫَﺍ ﻫُﻢْ ﻳَﺴْﺘَﺒْﺸِﺮُﻭﻥَ﴿٤٨﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﺍَﻥْ ﻳُﻨَﺰَّﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻪِ ﻟَﻤُﺒْﻠِﺴِﻴﻦَ﴿٤٩﴾

ﻓَﺎﻧْﻈُﺮْ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺛَﺎﺭِ ﺭَﺣْﻤَﺖِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻛَﻴْﻒَ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﺍِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﻤُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٥٠﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺿَﻌْﻒٍ ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻞَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺿَﻌْﻒٍ ﻗُﻮَّﺓً ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻞَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻗُﻮَّﺓٍ ﺿَﻌْﻔًﺎ ﻭَﺷَﻴْﺒَﺔً ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﺮُ﴿٥٤﴾

31. Lukman[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻟُﻘْﻤَﺎﻥَ‌

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕُ ﺍﻟﻨَّﻌِﻴﻢِ ﴿٨﴾

ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻋْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﻘًّﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿٩﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻋَﻤَﺪٍ ﺗَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ ﻭَﺍَﻟْﻘَﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﺍَﻥْ ﺗَﻤِﻴﺪَ ﺑِﻜُﻢْ ﻭَﺑَﺚَّ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﻧْﺒَﺘْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺯَﻭْﺝٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ﴿١٠﴾

ﻫَﺬَﺍ ﺧَﻠْﻖُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺎَﺭُﻭﻧِﻰ ﻣَﺎﺫَﺍ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﺑَﻞِ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ ﴿١١﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺍَﺗَﻴْﻨَﺎ ﻟُﻘْﻤَﻦَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﺍَﻥِ ﺍﺷْﻜُﺮْ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺸْﻜُﺮْ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺸْﻜُﺮُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﻔَﺮَ ﻓَﺎِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻏَﻨِﻰٌّ ﺣَﻤِﻴﺪٌ﴿١٢﴾

ﻭَﺍِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﻟُﻘْﻤَﻦُ ﻟِﺎﺑْﻨِﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﻌِﻈُﻪُ ﻳَﺎ ﺑُﻨَﻰَّ ﻟﺎَﺗُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪ ِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺸِّﺮْﻙَ ﻟَﻈُﻠْﻢٌ ﻋَﻈِﻴﻢٌ﴿١٣﴾

ﻭَﻭَﺻَّﻴْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﺑِﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻪِ ﺣَﻤَﻠَﺘْﻪُ ﺍُﻣُّﻪُ ﻭَﻫْﻨًﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﻫْﻦٍ ﻭَﻓِﺼَﺎﻟُﻪُ ﻓِﻰ ﻋَﺎﻣَﻴْﻦِ ﺍَﻥِ ﺍﺷْﻜُﺮْ ﻟِﻰ ﻭَﻟِﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻚَ ﺍِﻟَﻰَّ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ﴿١٤﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﺟَﺎﻫَﺪَﺍﻙَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﺗُﺸْﺮِﻙَ ﺑِﻰ ﻣَﺎﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻚَ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ ﻓَﻠﺎَ ﺗُﻄِﻌْﻬُﻤَﺎ ﻭَﺻَﺎﺣِﺒْﻬُﻤَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻣَﻌْﺮُﻭﻓًﺎ ﻭَﺍﺗَّﺒِﻊْ ﺳَﺒِﻴﻞَ ﻣَﻦْ ﺍَﻧَﺎﺏَ ﺍِﻟَﻰَّ ﺛُﻢَّ ﺍِﻟَﻰَّ ﻣَﺮْﺟِﻌُﻜُﻢْ ﻓَﺎُﻧَﺒِّﺌُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٥﴾

ﻳَﺎ ﺑُﻨَﻰَّ ﺍِﻧَّﻬَٓﺎ ﺍِﻥْ ﺗَﻚُ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺣَﺒَّﺔٍ ﻣِﻦْ ﺧَﺮْﺩَﻝٍ ﻓَﺘَﻜُﻦْ ﻓِﻰ ﺻَﺨْﺮَﺓٍ ﺍَﻭْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺍَﻭْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻳَﺎْﺕِ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ﴿١٦﴾

ﻳَﺎ ﺑُﻨَﻰَّ ﺍَﻗِﻢِ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻭَﺍْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺍﻧْﻪَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺍﺻْﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَٓﺎ ﺍَﺻَﺎﺑَﻚَ ﺍِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺰْﻡِ ﺍﻟْﺎُﻣُﻮﺭِ ﴿١٧﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺼَﻌِّﺮْ ﺧَﺪَّﻙَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻤْﺶِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣَﺮَﺣًﺎ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟﺎَ ﻳُﺤِﺐُّ ﻛُﻞَّ ﻣُﺨْﺘَﺎﻝٍ ﻓَﺨُﻮﺭٍ ﴿١٨﴾

ﻭَﺍﻗْﺼِﺪْ ﻓِﻰ ﻣَﺸْﻴِﻚَ ﻭَﺍﻏْﻀُﺾْ ﻣِﻦْ ﺻَﻮْﺗِﻚَ ﺍِﻥَّ ﺍَﻧْﻜَﺮَ ﺍﻟْﺎَﺻْﻮَﺍﺕِ ﻟَﺼَﻮْﺕُ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺮِ ﴿١٩﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﺴْﻠِﻢْ ﻭَﺟْﻬَﻪُٓ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﺤْﺴِﻦٌ ﻓَﻘَﺪِ ﺍﺳْﺘَﻤْﺴَﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْﻭَﺓِ ﺍﻟْﻮُﺛْﻘَﻰ ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﺎﻗِﺒَﺔُ ﺍﻟْﺎُﻣُﻮﺭِ﴿٢٢﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﻔَﺮَ ﻓَﻠﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧْﻚَ ﻛُﻔْﺮُﻩُ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﻣَﺮْﺟِﻌُﻬُﻢْ ﻓَﻨُﻨَﺒِّﺌُﻬُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ﴿٢٣﴾

ﻧُﻤَﺘِّﻌُﻬُﻢْ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﺛُﻢَّ ﻧَﻀْﻄَﺮُّﻫُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﻋَﺬَﺍﺏٍ ﻏَﻠِﻴﻆٍ﴿٢٤﴾

ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﺳَﺎَﻟْﺘَﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻟَﻴَﻘُﻮﻟُﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺑَﻞْ ﺍَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٢٥﴾

ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ﴿٢٦﴾

ﻭَﻟَﻮْ ﺍَﻥَّ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣِﻦْ ﺷَﺠَﺮَﺓٍ ﺍَﻗْﻠﺎَﻡٌ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮُ ﻳَﻤُﺪُّﻩُ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻩِ ﺳَﺒْﻌَﺔُ ﺍَﺑْﺤُﺮٍ ﻣَﺎ ﻧَﻔِﺪَﺕْ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ﴿٢٧﴾

ﻣَﺎ ﺧَﻠْﻘُﻜُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﺑَﻌْﺜُﻜُﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻛَﻨَﻔْﺲٍ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٍ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﺑَﺼِﻴﺮٌ﴿٢٨﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﻳُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻓِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻛُﻞٌّ ﻳَﺠْﺮِٓﻯ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺟَﻞٍ ﻣُﺴَﻤًّﻰ ﻭَﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ﴿٢٩﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺎَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﺍَﻥَّ ﻣَﺎ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞُ ﻭَﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻰُّ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﴿٣٠﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﻔُﻠْﻚَ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺖِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟِﻴُﺮِﻳَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻜُﻞِّ ﺻَﺒَّﺎﺭٍ ﺷَﻜُﻮﺭٍ﴿٣١﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻏَﺸِﻴَﻬُﻢْ ﻣَﻮْﺝٌ ﻛَﺎﻟﻈُّﻠَﻞِ ﺩَﻋَﻮُﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣُﺨْﻠِﺼِﻴﻦَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻧَﺠَّﻴﻬُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣُﻘْﺘَﺼِﺪٌ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺠْﺤَﺪُ ﺑِﺎَﻳَﺎﺗِﻨَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻛُﻞُّ ﺧَﺘَّﺎﺭٍ ﻛَﻔُﻮﺭٍ﴿٣٢﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﻭَﺍﺧْﺸَﻮْﺍ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻟﺎَﻳَﺠْﺰِﻯ ﻭَﺍﻟِﺪٌ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻩِ ﻭَﻟﺎَ ﻣَﻮْﻟُﻮﺩٌ ﻫُﻮَ ﺟَﺎﺯٍ ﻋَﻦْ ﻭَﺍﻟِﺪِﻩِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺍِﻥَّ ﻭَﻋْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﻖٌّ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﻐُﺮَّﻧَّﻜُﻢُ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﻐُﺮَّﻧَّﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻐَﺮُﻭﺭُ﴿٣٣﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻋِﻠْﻢُ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﻭَﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺚَ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡِ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺪْﺭِﻯ ﻧَﻔْﺲٌ ﻣَﺎﺫَﺍ ﺗَﻜْﺴِﺐُ ﻏَﺪًﺍ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺪْﺭِﻯ ﻧَﻔْﺲٌ ﺑِﺎَﻯِّ ﺍَﺭْﺽٍ ﺗَﻤُﻮﺕُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ﴿٣٤﴾

32. Secde[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺴَّﺠْﺪَﺓِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍﻟٓﻢٓ ﴿١﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻟﺎَﺭَﻳْﺐَ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿٢﴾

ﺍَﻡْ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺍﻓْﺘَﺮَﻳﻪُ ﺑَﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﻟِﺘُﻨْﺬِﺭَ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻣَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧَﺬِﻳﺮٍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ﴿٣﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻣَﺎﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﻣِﻦْ ﻭَﻟِﻰٍّ ﻭَﻟﺎَ ﺷَﻔِﻴﻊٍ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﺘَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٤﴾

ﻳُﺪَﺑِّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺛُﻢَّ ﻳَﻌْﺮُﺝُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻓِﻰ ﻳَﻮْﻡٍ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻘْﺪَﺍﺭُﻩُٓ ﺍَﻟْﻒَ ﺳَﻨَﺔٍ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﻌُﺪُّﻭﻥَ﴿٥﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ﴿٦﴾

ﺍَﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﻭَﺑَﺪَﺍَ ﺧَﻠْﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻣِﻦْ ﻃِﻴﻦٍ ﴿٧﴾

ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻞَ ﻧَﺴْﻠَﻪُ ﻣِﻦْ ﺳُﻠﺎَﻟَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﻣَﻬِﻴﻦٍ ﴿٨﴾

ﺛُﻢَّ ﺳَﻮَّﻳﻪُ ﻭَﻧَﻔَﺦَ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﺭُﻭﺣِﻪِ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَ ﻭَﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَﺍﻟْﺎَﻓْﺌِﺪَﺓَ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻣَﺎ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٩﴾

ﻭَﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ﺀَﺍِﺫَﺍ ﺿَﻠَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺀَﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻔِﻰ ﺧَﻠْﻖٍ ﺟَﺪِﻳﺪٍ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ ﺑِﻠِﻘَٓﺎﺀِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻛَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ﴿١٠﴾

ﻗُﻞْ ﻳَﺘَﻮَﻓَّﻴﻜُﻢْ ﻣَﻠَﻚُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻭُﻛِّﻞَ ﺑِﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ ﴿١١﴾

ﺍَﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﺍَﻧَّﺎ ﻧَﺴُﻮﻕُ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍﻟْﺠُﺮُﺯِ ﻓَﻨُﺨْﺮِﺝُ ﺑِﻪِ ﺯَﺭْﻋًﺎ ﺗَﺎْﻛُﻞُ ﻣِﻨْﻪُ ﺍَﻧْﻌَﺎﻣُﻬُﻢْ ﻭَﺍَﻧْﻔُﺴُﻬُﻢْ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﻳُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ﴿٢٧﴾

ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻣَﺘَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻔَﺘْﺢُ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿٢٨﴾

ﻗُﻞْ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻔَﺘْﺢِ ﻟﺎَﻳَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُٓﻭﺍ ﺍِﻳﻤَﺎﻧُﻬُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﻫُﻢْ ﻳُﻨْﻈَﺮُﻭﻥَ﴿٢٩﴾

ﻓَﺎَﻋْﺮِﺽْ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺍﻧْﺘَﻈِﺮْ ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻣُﻨْﺘَﻈِﺮُﻭﻥَ﴿٣٠﴾

33. Ahzab[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎَﺣْﺰَﺍﺏِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰُّ ﺍﺗَّﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﻄِﻊِ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ﴿١﴾

ﻭَﺍﺗَّﺒِﻊْ ﻣَﺎ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ ﴿٢﴾

ﻭَﺗَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻛِﻴﻠﺎً﴿٣﴾

ﻭَﺍﺫْﻛُﺮْﻥَ ﻣَﺎ ﻳُﺘْﻠَﻰ ﻓِﻰ ﺑُﻴُﻮﺗِﻜُﻦَّ ﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻄِﻴﻔًﺎ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ ﴿٣٤﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻘَﺎﻧِﺘِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻘَﺎﻧِﺘَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺨَﺎﺷِﻌِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﺨَﺎﺷِﻌَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺘَﺼَﺪِّﻗِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺘَﺼَﺪِّﻗَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟﺼَّٓﺎﺋِﻤِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟﺼَّٓﺎﺋِﻤَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﺤَﺎﻓِﻈِﻴﻦَ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻢْ ﻭَﺍﻟْﺤَﺎﻓِﻈَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟﺬَّﺍﻛِﺮِﻳﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻭَﺍﻟﺬَّﺍﻛِﺮَﺍﺕِ ﺍَﻋَﺪَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻬُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓً ﻭَﺍَﺟْﺮًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ﴿٣٥﴾

ﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺍَﺑَٓﺎ ﺍَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺭِﺟَﺎﻟِﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺧَﺎﺗَﻢَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﴿٤٠﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺫِﻛْﺮًﺍ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﴿٤١﴾

ﻭَﺳَﺒِّﺤُﻮﻩُ ﺑُﻜْﺮَﺓً ﻭَﺍَﺻِﻴﻠﺎً﴿٤٢﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺼَﻠِّﻰ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘُﻪُ ﻟِﻴُﺨْﺮِﺟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺑِﺎﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ﴿٤٣﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰُّ ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺷَﺎﻫِﺪًﺍ ﻭَﻣُﺒَﺸِّﺮًﺍ ﻭَﻧَﺬِﻳﺮًﺍ ﴿٤٥﴾

ﻭَﺩَﺍﻋِﻴًﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ ﻭَﺳِﺮَﺍﺟًﺎ ﻣُﻨِﻴﺮًﺍ﴿٤٦﴾

ﻭَﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺑِﺎَﻥَّ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻀْﻠﺎً ﻛَﺒِﻴﺮًﺍ﴿٤٧﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗُﻄِﻊِ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦَ ﻭَﺩَﻉْ ﺍَﺫَﻳﻬُﻢْ ﻭَﺗَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻛِﻴﻠﺎً﴿٤٨﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘَﻪُ ﻳُﺼَﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺻَﻠُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠِّﻤُﻮﺍ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ﴿٥٦﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻮْٔﺫُﻭﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻟَﻌَﻨَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَﺍَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﻣُﻬِﻴﻨًﺎ﴿٥٧﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻮْٔﺫُﻭﻥَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻣَﺎﺍﻛْﺘَﺴَﺒُﻮﺍ ﻓَﻘَﺪِ ﺍﺣْﺘَﻤَﻠُﻮﺍ ﺑُﻬْﺘَﺎﻧًﺎ ﻭَﺍِﺛْﻤًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ ﴿٥٨﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰُّ ﻗُﻞْ ﻟِﺎَﺯْﻭَﺍﺟِﻚَ ﻭَﺑَﻨَﺎﺗِﻚَ ﻭَﻧِﺴَٓﺎﺀِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻳُﺪْﻧِﻴﻦَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻦَّ ﻣِﻦْ ﺟَﻠﺎَﺑِﻴﺒِﻬِﻦَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺍَﺩْﻧَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳُﻌْﺮَﻓْﻦَ ﻓَﻠﺎَ ﻳُﻮْٔﺫَﻳْﻦَ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ﴿٥٩﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻋَﺮَﺿْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻧَﺔَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻓَﺎَﺑَﻴْﻦَ ﺍَﻥْ ﻳَﺤْﻤِﻠْﻨَﻬَﺎ ﻭَﺍَﺷْﻔَﻘْﻦَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﺣَﻤَﻠَﻬَﺎ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻇَﻠُﻮﻣًﺎ ﺟَﻬُﻮﻟﺎً ﴿٧٢﴾

ﻟِﻴُﻌَﺬِّﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛَﺎﺕِ ﻭَﻳَﺘُﻮﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ﴿٧٣﴾

34. Sebe'[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺳَﺒَﺎٍٔ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ﴿١﴾

ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻳَﻠِﺞُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻨْﺰِﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻌْﺮُﺝُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ﴿٢﴾

ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻟﺎَ ﺗَﺎْﺗِﻴﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔُ ﻗُﻞْ ﺑَﻠَﻰ ﻭَﺭَﺑِّﻰ ﻟَﺘَﺎْﺗِﻴَﻨَّﻜُﻢْ ﻋَﺎﻟِﻢِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻟﺎَﻳَﻌْﺰُﺏُ ﻋَﻨْﻪُ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝُ ﺫَﺭَّﺓٍ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟﺎَٓ ﺍَﺻْﻐَﺮُ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻟﺎَٓ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ ﴿٣﴾

ﻟِﻴَﺠْﺰِﻯَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٌ ﻭَﺭِﺯْﻕٌ ﻛَﺮِﻳﻢٌ﴿٤﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺻَﺪَّﻕَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺍِﺑْﻠِﻴﺲُ ﻇَﻨَّﻪُ ﻓَﺎﺗَّﺒَﻌُﻮﻩُ ﺍِﻟﺎَّ ﻓَﺮِﻳﻘًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿٢٠﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻟِﻨَﻌْﻠَﻢَ ﻣَﻦْ ﻳُﻮْٔﻣِﻦُ ﺑِﺎﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻣِﻤَّﻦْ ﻫُﻮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺷَﻚٍّ ﻭَﺭَﺑُّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺣَﻔِﻴﻆٌ ﴿٢١﴾

ﻗُﻞِ ﺍﺩْﻋُﻮﺍ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺯَﻋَﻤْﺘُﻢْ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟﺎَﻳَﻤْﻠِﻜُﻮﻥَ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺫَﺭَّﺓٍ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﺷِﺮْﻙٍ ﻭَﻣَﺎﻟَﻪُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻇَﻬِﻴﺮٍ﴿٢٢﴾

35. Fatır[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻓَﺎﻃِﺮٍ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻓَﺎﻃِﺮِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺟَﺎﻋِﻞِ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﺭُﺳُﻠﺎً ﺍُﻭ ﻟِٓﻰ ﺍَﺟْﻨِﺤَﺔٍ ﻣَﺜْﻨَﻰ ﻭَﺛُﻠَﺚَ ﻭَﺭُﺑَﺎﻉَ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻣَﺎﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿١﴾

ﻣَﺎ ﻳَﻔْﺘَﺢِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻣِﻦْ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ ﻓَﻠﺎَ ﻣُﻤْﺴِﻚَ ﻟَﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻤْﺴِﻚْ ﻓَﻠﺎَ ﻣُﺮْﺳِﻞَ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻩِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿٢﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﻧِﻌْﻤَﺖَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻫَﻞْ ﻣِﻦْ ﺧَﺎﻟِﻖٍ ﻏَﻴْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺮْﺯُﻗُﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽ ِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻓَﺎَﻧَّﻰ ﺗُﻮْٔﻓَﻜُﻮﻥَ﴿٣﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﻓَﺘُﺜِﻴﺮُ ﺳَﺤَﺎﺑًﺎ ﻓَﺴُﻘْﻨَﺎﻩُ ﺍِﻟَﻰ ﺑَﻠَﺪٍ ﻣَﻴِّﺖٍ ﻓَﺎَﺣْﻴَﻴْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍﻟﻨُّﺸُﻮﺭُ﴿٩﴾

ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓَ ﻓَﻠِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓُ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﺼْﻌَﺪُ ﺍﻟْﻜَﻠِﻢُ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺐُ ﻭَﺍﻟْﻌَﻤَﻞُ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺢُ ﻳَﺮْﻓَﻌُﻪُ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻤْﻜُﺮُﻭﻥَ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ﻭَﻣَﻜْﺮُ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻮَ ﻳَﺒُﻮﺭُ﴿١٠﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺗُﺮَﺍﺏٍ ﺛُﻢَّ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻠَﻜُﻢْ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺤْﻤِﻞُ ﻣِﻦْ ﺍُﻧْﺜَﻰ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻀَﻊُ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌَﻤَّﺮُ ﻣِﻦْ ﻣُﻌَﻤَّﺮٍ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﻨْﻘَﺺُ ﻣِﻦْ ﻋُﻤُﺮِﻩِٓ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﺍِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺴِﻴﺮٌ﴿١١﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍَﻧْﺘُﻢُ ﺍﻟْﻔُﻘَﺮَٓﺍﺀُ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ﴿١٥﴾

ﺍِﻥْ ﻳَﺸَﺎْ ﻳُﺬْﻫِﺒْﻜُﻢْ ﻭَﻳَﺎْﺕِ ﺑِﺨَﻠْﻖٍ ﺟَﺪِﻳﺪٍ ﴿١٦﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﻌَﺰِﻳﺰٍ﴿١٧﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺰِﺭُ ﻭَﺍﺯِﺭَﺓٌ ﻭِﺯْﺭَ ﺍُﺧْﺮَﻯ ﻭَﺍِﻥْ ﺗَﺪْﻉُ ﻣُﺜْﻘَﻠَﺔٌ ﺍِﻟَﻰ ﺣِﻤْﻠِﻬَﺎ ﻟﺎَﻳُﺤْﻤَﻞْ ﻣِﻨْﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﺫَﺍﻗُﺮْﺑَﻰ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺗُﻨْﺬِﺭُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺨْﺸَﻮْﻥَ ﺭَﺑَّﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﺍَﻗَﺎﻣُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻭَﻣَﻦْ ﺗَﺰَﻛَّﻰ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺘَﺰَﻛَّﻰ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪِ ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ﴿١٨﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻯ ﺍﻟْﺎَﻋْﻤَﻰ ﻭَﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ ﴿١٩﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕُ ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭُ ﴿٢٠﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟﻈِّﻞُّ ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟْﺤَﺮُﻭﺭُ ﴿٢١﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻯ ﺍﻟْﺎَﺣْﻴَٓﺎﺀُ ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟْﺎَﻣْﻮَﺍﺕُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﺴْﻤِﻊُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﺑِﻤُﺴْﻤِﻊٍ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ﴿٢٢﴾

ﺍِﻥْ ﺍَﻧْﺖَ ﺍِﻟﺎَّ ﻧَﺬِﻳﺮٌ﴿٢٣﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﺧْﺮَﺟْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕٍ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔًﺎ ﺍَﻟْﻮَﺍﻧُﻬَﺎ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﺟُﺪَﺩٌ ﺑِﻴﺾٌ ﻭَﺣُﻤْﺮٌ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻒٌ ﺍَﻟْﻮَﺍﻧُﻬَﺎ ﻭَﻏَﺮَﺍﺑِﻴﺐُ ﺳُﻮﺩٌ﴿٢٧﴾

ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺍﻟﺪَّﻭَٓﺍﺏِّ ﻭَﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻒٌ ﺍَﻟْﻮَﺍﻧُﻪُ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺨْﺸَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺍﻟْﻌُﻠَﻤَٓﻮٔ ُﺍ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﻏَﻔُﻮﺭٌ﴿٢٨﴾

ﺛُﻢَّ ﺍَﻭْﺭَﺛْﻨَﺎ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺻْﻄَﻔَﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻧَﺎ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻇَﺎﻟِﻢٌ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪ ِ ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣُﻘْﺘَﺼِﺪٌ ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺳَﺎﺑِﻖٌ ﺑِﺎﻟْﺨَﻴْﺮَﺍﺕِ ﺑِﺎِﺫْﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺫَﻟِﻚَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﴿٣٢﴾

ﺟَﻨَّﺎﺕُ ﻋَﺪْﻥٍ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻮﻧَﻬَﺎ ﻳُﺤَﻠَّﻮْﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺍَﺳَﺎﻭِﺭَ ﻣِﻦْ ﺫَﻫَﺐٍ ﻭَﻟُﻮ ْٔﻟُﻮًٔﺍ ﻭَﻟِﺒَﺎﺳُﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣَﺮِﻳﺮٌ﴿٣٣﴾

ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺫْﻫَﺐَ ﻋَﻨَّﺎ ﺍﻟْﺤَﺰَﻥَ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟَﻐَﻔُﻮﺭٌ ﺷَﻜُﻮﺭٌ ﴿٣٤﴾

ﺍَﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺣَﻠَّﻨَﺎ ﺩَﺍﺭَ ﺍﻟْﻤُﻘَﺎﻣَﺔِ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﻟﺎَﻳَﻤَﺴُّﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻧَﺼَﺐٌ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﻤَﺴُّﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻟُﻐُﻮﺏٌ﴿٣٥﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﺭَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﺷُﺮَﻛَٓﺎﺀَﻛُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﺭُﻭﻧِﻰ ﻣَﺎﺫَﺍ ﺧَﻠَﻘُﻮﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻡْ ﻟَﻬُﻢْ ﺷِﺮْﻙٌ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺍَﻡْ ﺍَﺗَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ ﻓَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻴِّﻨَﺖٍ ﻣِﻨْﻪُ ﺑَﻞْ ﺍِﻥْ ﻳَﻌِﺪُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤُﻮﻥَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﺑَﻌْﻀًﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻏُﺮُﻭﺭًﺍ﴿٤٠﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﻤْﺴِﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺍَﻥْ ﺗَﺰُﻭﻟﺎَ ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﺯَﺍﻟَﺘَٓﺎ ﺍِﻥْ ﺍَﻣْﺴَﻜَﻬُﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﺍَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻩِ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺣَﻠِﻴﻤًﺎ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ﴿٤١﴾

36. Yâsin[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻳَﺲٓ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳَﺲٓ﴿١﴾

ﻭَﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ ﴿٢﴾

ﺍِﻧَّﻚَ ﻟَﻤِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﴿٣﴾

ﻋَﻠَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ ﴿٤﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﴿٥﴾

ﻟِﺘُﻨْﺬِﺭَ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻣَٓﺎ ﺍُﻧْﺬِﺭَ ﺍَﺑَٓﺎﻭ ُٔﻫُﻢْ ﻓَﻬُﻢْ ﻏَﺎﻓِﻠُﻮﻥَ﴿٦﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﺣَﻖَّ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝُ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻛْﺜَﺮِﻫِﻢْ ﻓَﻬُﻢْ ﻟﺎَﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿٧﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِٓﻰ ﺍَﻋْﻨَﺎﻗِﻬِﻢْ ﺍَﻏْﻠﺎَﻟﺎً ﻓَﻬِﻰَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺫْﻗَﺎﻥِ ﻓَﻬُﻢْ ﻣُﻘْﻤَﺤُﻮﻥَ﴿٨﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺍَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﺳَﺪًّﺍ ﻭَﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻔِﻬِﻢْ ﺳَﺪًّﺍ ﻓَﺎَﻏْﺸَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻓَﻬُﻢْ ﻟﺎَﻳُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ﴿٩﴾

ﻭَﺳَﻮَٓﺍﺀٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺀَﺍَﻧْﺬَﺭْﺗَﻬُﻢْ ﺍَﻡْ ﻟَﻢْ ﺗُﻨْﺬِﺭْﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿١٠﴾

ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺗُﻨْﺬِﺭُ ﻣَﻦِ ﺍﺗَّﺒَﻊَ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﻭَﺧَﺸِﻰَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦَ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻓَﺒَﺸِّﺮْﻩُ ﺑِﻤَﻐْﻔِﺮَﺓٍ ﻭَﺍَﺟْﺮٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ﴿١١﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﻭَﻧَﻜْﺘُﺐُ ﻣَﺎ ﻗَﺪَّﻣُﻮﺍ ﻭَﺍَﺛَﺎﺭَﻫُﻢْ ﻭَﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍَﺣْﺼَﻴْﻨَﺎﻩُ ﻓِٓﻰ ﺍِﻣَﺎﻡٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ ﴿١٢﴾

ﻭَﺍَﻳَﺔٌ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺍﻟْﻤَﻴْﺘَﺔُ ﺍَﺣْﻴَﻴْﻨَﺎﻫَﺎ ﻭَﺍَﺧْﺮَﺟْﻨَﺎ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺣَﺒًّﺎ ﻓَﻤِﻨْﻪُ ﻳَﺎْﻛُﻠُﻮﻥَ﴿٣٣﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻣِﻦْ ﻧَﺨِﻴﻞٍ ﻭَﺍَﻋْﻨَﺎﺏٍ ﻭَﻓَﺠَّﺮْﻧَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﻥِ ﴿٣٤﴾

ﻟِﻴَﺎْﻛُﻠُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺛَﻤَﺮِﻩ ِ ﻭَﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠَﺘْﻪُ ﺍَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﻳَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٣٥﴾

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻭَﺍﺝَ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﻣِﻤَّﺎ ﺗُﻨْﺒِﺖُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻭَﻣِﻤَّﺎ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٣٦﴾

ﻭَﺍَﻳَﺔٌ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟَّﻴْﻞُ ﻧَﺴْﻠَﺦُ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫُﻢْ ﻣُﻈْﻠِﻤُﻮﻥَ ﴿٣٧﴾

ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲُ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻟِﻤُﺴْﺘَﻘَﺮٍّ ﻟَﻬَﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢِ ﴿٣٨﴾

ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻗَﺪَّﺭْﻧَﺎﻩُ ﻣَﻨَﺎﺯِﻝَ ﺣَﺘَّﻰ ﻋَﺎﺩَﻛَﺎﻟْﻌُﺮْﺟُﻮﻥِ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﻢِ﴿٣٩﴾

ﻟﺎَﺍﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻳَﻨْﺒَﻐِﻰ ﻟَﻬَٓﺎ ﺍَﻥْ ﺗُﺪْﺭِﻙَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟَّﻴْﻞُ ﺳَﺎﺑِﻖُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﻛُﻞٌّ ﻓِﻰ ﻓَﻠَﻚٍ ﻳَﺴْﺒَﺤُﻮﻥَ﴿٤٠﴾

ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻣَﺘَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪُ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿٤٨﴾

ﻣَﺎ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﺻَﻴْﺤَﺔً ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﺗَﺎْﺧُﺬُﻫُﻢْ ﻭَﻫُﻢْ ﻳَﺨِﺼِّﻤُﻮﻥَ﴿٤٩﴾

ﻓَﻠﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮﻥَ ﺗَﻮْﺻِﻴَﺔً ﻭَﻟﺎَٓ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﻫْﻠِﻬِﻢْ ﻳَﺮْﺟِﻌُﻮﻥَ ﴿٥٠﴾

ﻭَﻧُﻔِﺦَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻮﺭِ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺟْﺪَﺍﺙِ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻳَﻨْﺴِﻠُﻮﻥَ﴿٥١﴾

ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَﺎ ﻭَﻳْﻠَﻨَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻌَﺜَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﺮْﻗَﺪِﻧَﺎ ﻫَﺬَﺍ ﻣَﺎ ﻭَﻋَﺪَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﻭَﺻَﺪَﻕَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠُﻮﻥَ﴿٥٢﴾

ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺍِﻟﺎَّ ﺻَﻴْﺤَﺔً ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﻓَﺎِﺫَﺍﻫُﻢْ ﺟَﻤِﻴﻊٌ ﻟَﺪَﻳْﻨَﺎ ﻣُﺤْﻀَﺮُﻭﻥَ﴿٥٣﴾

ﻓَﺎﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻟﺎَ ﺗُﻈْﻠَﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺠْﺰَﻭْﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿٥٤﴾

ﺍَﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﺍَﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻤَّﺎ ﻋَﻤِﻠَﺖْ ﺍَﻳْﺪِﻳﻨَٓﺎ ﺍَﻧْﻌَﺎﻣًﺎ ﻓَﻬُﻢْ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺎﻟِﻜُﻮﻥَ﴿٧١﴾

ﻭَﺫَﻟَّﻠْﻨَﺎﻫَﺎ ﻟَﻬُﻢْ ﻓَﻤِﻨْﻬَﺎ ﺭَﻛُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ ﻳَﺎْﻛُﻠُﻮﻥَ﴿٧٢﴾

ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﻨَﺎﻓِﻊُ ﻭَﻣَﺸَﺎﺭِﺏُ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﻳَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٧٣﴾

ﻭَﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻟِﻬَﺔً ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳُﻨْﺼَﺮُﻭﻥَ ﴿٧٤﴾

ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮﻥَ ﻧَﺼْﺮَﻫُﻢْ ﻭَﻫُﻢْ ﻟَﻬُﻢْ ﺟُﻨْﺪٌ ﻣُﺤْﻀَﺮُﻭﻥَ﴿٧٥﴾

ﻓَﻠﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧْﻚَ ﻗَﻮْﻟُﻬُﻢْ ﺍِﻧَّﺎ ﻧَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﻳُﺴِﺮُّﻭﻥَ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ﴿٧٦﴾

ﺍَﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﺮَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍَﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻩُ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫُﻮَ ﺧَﺼِﻴﻢٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ﴿٧٧﴾

ﻭَﺿَﺮَﺏَ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺜَﻠﺎً ﻭَﻧَﺴِﻰَ ﺧَﻠْﻘَﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡَ ﻭَﻫِﻰَ ﺭَﻣِﻴﻢٌ﴿٧٨﴾

ﻗُﻞْ ﻳُﺤْﻴِﻴﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺸَﺎَﻫَٓﺎ ﺍَﻭَّﻝَ ﻣَﺮَّﺓٍ ﻭَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺧَﻠْﻖٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﴿٧٩﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮِ ﺍﻟْﺎَﺧْﻀَﺮِ ﻧَﺎﺭًﺍ ﻓَﺎِﺫَٓﺍ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ﺗُﻮﻗِﺪُﻭﻥَ﴿٨٠﴾

ﺍَﻭَ ﻟَﻴْﺲَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﻘَﺎﺩِﺭٍ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﻠُﻖَ ﻣِﺜْﻠَﻬُﻢْ ﺑَﻠَﻰ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَّﻕُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ﴿٨١﴾

ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻣْﺮُﻩُٓ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺍَﻥْ ﻳَﻘُﻮﻝَ ﻟَﻪُ ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ﴿٨٢﴾

ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ﴿٨٣﴾

37. Saffat[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺼَّﺎٓﻓَّﺎﺕِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﺼَّٓﺎﻓَّﺎﺕِ ﺻَﻔًّﺎ ﴿١﴾

ﻓَﺎﻟﺰَّﺍﺟِﺮَﺍﺕِ ﺯَﺟْﺮًﺍ ﴿٢﴾

ﻓَﺎﻟﺘَّﺎﻟِﻴَﺎﺕِ ﺫِﻛْﺮًﺍ ﴿٣﴾

ﺍِﻥَّ ﺍِﻟَﻬَﻜُﻢْ ﻟَﻮَﺍﺣِﺪٌ ﴿٤﴾

ﺭَﺏُّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻭَﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻤَﺸَﺎﺭِﻕِ ﴿٥﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﺯَﻳَّﻨَّﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﺰِﻳﻨَﺔٍ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻛِﺐِ ﴿٦﴾

ﻭَﺣِﻔْﻈًﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْﻄَﺎﻥٍ ﻣَﺎﺭِﺩٍ ﴿٧﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺘُﻨَﺎ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻧَﺎ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﴿١٧١﴾

ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻨْﺼُﻮﺭُﻭﻥَ ﴿١٧٢﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﺟُﻨْﺪَﻧَﺎ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻐَﺎﻟِﺒُﻮﻥَ﴿١٧٣﴾

ﻓَﺘَﻮَﻝَّ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﺣِﻴﻦٍ ﴿١٧٤﴾

ﻭَﺍَﺑْﺼِﺮْﻫُﻢْ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ﴿١٧٥﴾

ﺍَﻓَﺒِﻌَﺬَﺍﺑِﻨَﺎ ﻳَﺴْﺘَﻌْﺠِﻠُﻮﻥَ﴿١٧٦﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻧَﺰَﻝَ ﺑِﺴَﺎﺣَﺘِﻬِﻢْ ﻓَﺴَٓﺎﺀَ ﺻَﺒَﺎﺡُ ﺍﻟْﻤُﻨْﺬَﺭِﻳﻦَ﴿١٧٧﴾

ﻭَﺗَﻮَﻝَّ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﺣِﻴﻦٍ ﴿١٧٨﴾

ﻭَﺍَﺑْﺼِﺮْ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ﴿١٧٩﴾

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮﻥَ ﴿١٨٠﴾

ﻭَﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﴿١٨١﴾

ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿١٨٢﴾

38. Sad[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺹٓ‌

ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺑَﺎﻃِﻠﺎً ﺫَﻟِﻚَ ﻇَﻦُّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻓَﻮَﻳْﻞٌ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﴿٢٧﴾

ﺍَﻡْ ﻧَﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻛَﺎﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻡْ ﻧَﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﻛَﺎﻟْﻔُﺠَّﺎﺭِ﴿٢٨﴾

ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻣُﺒَﺎﺭَﻙٌ ﻟِﻴَﺪَّﺑَّﺮُٓﻭﺍ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَﻟِﻴَﺘَﺬَﻛَّﺮَ ﺍُﻭ ﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺎَﻟْﺒَﺎﺏِ﴿٢٩﴾

ﻗَﺎﻝَ ﻓَﺎﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﺍﻟْﺤَﻖَّ ﺍَﻗُﻮﻝُ ﴿٨٤﴾

ﻟَﺎَﻣْﻠَﺌَﻦَّ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﻣِﻨْﻚَ ﻭَﻣِﻤَّﻦْ ﺗَﺒِﻌَﻚَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ﴿٨٥﴾

ﻗُﻞْ ﻣَٓﺎ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﺍَﺟْﺮٍ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻜَﻠِّﻔِﻴﻦَ﴿٨٦﴾

ﺍِﻥْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟﺎَّ ﺫِﻛْﺮٌ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٨٧﴾

ﻭَﻟَﺘَﻌْﻠَﻤُﻦَّ ﻧَﺒَﺎَﻩُ ﺑَﻌْﺪَ ﺣِﻴﻦٍ﴿٨٨﴾

39. Zümer[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺰُّﻣَﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ﴿١﴾

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَٓﺎ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣُﺨْﻠِﺼًﺎ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﴿٢﴾

ﺍَﻟﺎَ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟﺪِّﻳﻦُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﺺُ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِٓ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀَ ﻣَﺎﻧَﻌْﺒُﺪُﻫُﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻟِﻴُﻘَﺮِّﺑُﻮﻧَٓﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺯُﻟْﻔَﻰ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﻣَﺎﻫُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻳَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮﻥَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟﺎَﻳَﻬْﺪِﻯ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛَﺎﺫِﺏٌ ﻛَﻔَّﺎﺭٌ﴿٣﴾

ﻟَﻮْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻥْ ﻳَﺘَّﺨِﺬَ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﻟﺎَﺻْﻄَﻔَﻰ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَﺎﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﻘَﻬَّﺎﺭُ﴿٤﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻳُﻜَﻮِّﺭُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﻳُﻜَﻮِّﺭُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻛُﻞٌّ ﻳَﺠْﺮِﻯ ﻟِﺎَﺟَﻞٍ ﻣُﺴَﻤًّﻰ ﺍَﻟﺎَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﻐَﻔَّﺎﺭُ﴿٥﴾

ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺲٍ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٍ ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻞَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﺛَﻤَﺎﻧِﻴَﺔَ ﺍَﺯْﻭَﺍﺝٍ ﻳَﺨْﻠُﻘُﻜُﻢْ ﻓِﻰ ﺑُﻄُﻮﻥِ ﺍُﻣَّﻬَﺎﺗِﻜُﻢْ ﺧَﻠْﻘًﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺧَﻠْﻖٍ ﻓِﻰ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕٍ ﺛَﻠَﺚٍ ﺫَﻟِﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻓَﺎَﻧَّﻰ ﺗُﺼْﺮَﻓُﻮﻥَ﴿٦﴾

ﺍِﻥْ ﺗَﻜْﻔُﺮُﻭﺍ ﻓَﺎِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻏَﻨِﻰٌّ ﻋَﻨْﻜُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺮْﺿَﻰ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺍﻟْﻜُﻔْﺮَ ﻭَﺍِﻥْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﺍ ﻳَﺮْﺿَﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺰِﺭُ ﻭَﺍﺯِﺭَﺓٌ ﻭِﺯْﺭَ ﺍُﺧْﺮَﻯ ﺛُﻢَّ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻣَﺮْﺟِﻌُﻜُﻢْ ﻓَﻴُﻨَﺒِّﺌُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ﴿٧﴾

ﺍَﻣَّﻦْ ﻫُﻮَ ﻗَﺎﻧِﺖٌ ﺍَﻧَٓﺎﺀَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺳَﺎﺟِﺪًﺍ ﻭَﻗَٓﺎﺋِﻤًﺎ ﻳَﺤْﺬَﺭُ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓَ ﻭَﻳَﺮْﺟُﻮﺍ ﺭَﺣْﻤَﺔَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻗُﻞْ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻯ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُ ﺍُﻭ ﻟُﻮﺍﺍﻟْﺎَﻟْﺒَﺎﺏِ ﴿٩﴾

ﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﻋِﺒَﺎﺩِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺣْﺴَﻨُﻮﺍ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔٌ ﻭَﺍَﺭْﺽُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﺳِﻌَﺔٌ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﻮَﻓَّﻰ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮُﻭﻥَ ﺍَﺟْﺮَﻫُﻢْ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٍ﴿١٠﴾

ﻓَﺒَﺸِّﺮْ ﻋِﺒَﺎﺩِ ﴿﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺴْﺘَﻤِﻌُﻮﻥَ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝَ ﻓَﻴَﺘَّﺒِﻌُﻮﻥَ ﺍَﺣْﺴَﻨَﻪُ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫَﺪَﻳﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢْ ﺍُﻭ ﻟُﻮ ﺍﻟْﺎَﻟْﺒَﺎﺏِ﴿١٨﴾

ﺍَﻓَﻤَﻦْ ﺣَﻖَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏِ ﺍَﻓَﺎَﻧْﺖَ ﺗُﻨْﻘِﺬُ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﴿١٩﴾

ﻟَﻜِﻦِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﻘَﻮْﺍ ﺭَﺑَّﻬُﻢْ ﻟَﻬُﻢْ ﻏُﺮَﻑٌ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻬَﺎ ﻏُﺮَﻑٌ ﻣَﺒْﻨِﻴَّﺔٌ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﻭَﻋْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟﺎَﻳُﺨْﻠِﻒُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤِﻴﻌَﺎﺩَ﴿٢٠﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺴَﻠَﻜَﻪُ ﻳَﻨَﺎﺑِﻴﻊَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺛُﻢَّ ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺑِﻪِ ﺯَﺭْﻋًﺎ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔًﺎ ﺍَﻟْﻮَﺍﻧُﻪُ ﺛُﻢَّ ﻳَﻬِﻴﺞُ ﻓَﺘَﺮَﻳﻪُ ﻣُﺼْﻔَﺮًّﺍ ﺛُﻢَّ ﻳَﺠْﻌَﻠُﻪُ ﺣُﻄَﺎﻣًﺎ ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﺬِﻛْﺮَﻯ ﻟِﺎُﻭ ﻟِﻰ ﺍﻟْﺎَﻟْﺒَﺎﺏِ ﴿٢١﴾

ﺍَﻓَﻤَﻦْ ﺷَﺮَﺡَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺻَﺪْﺭَﻩُ ﻟِـﻠْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻓَﻬُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻧُﻮﺭٍ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﻮَﻳْﻞٌ ﻟِﻠْﻘَﺎﺳِﻴَﺔِ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺫِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻓِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٢٢﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻧَﺰَّﻝَ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻬًﺎ ﻣَﺜَﺎﻧِﻰَ ﺗَﻘْﺸَﻌِﺮُّ ﻣِﻨْﻪُ ﺟُﻠُﻮﺩُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺨْﺸَﻮْﻥَ ﺭَﺑَّﻬُﻢْ ﺛُﻢَّ ﺗَﻠِﻴﻦُ ﺟُﻠُﻮﺩُﻫُﻢْ ﻭَﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﺫِﻛْﺮِﺍﻟﻠَّﻪِ ﺫَﻟِﻚَ ﻫُﺪَﻯ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﺑِﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻤَﺎﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻫَﺎﺩٍ﴿٢٣﴾

ﺍَﻓَﻤَﻦْ ﻳَﺘَّﻘِﻰ ﺑِﻮَﺟْﻬِﻪِ ﺳُٓﻮﺀَ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻭَﻗِﻴﻞَ ﻟِﻠﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺫُﻭﻗُﻮﺍ ﻣَﺎﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻜْﺴِﺒُﻮﻥَ﴿٢٤﴾

ﻛَﺬَّﺏَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢْ ﻓَﺎَﺗَﻴﻬُﻢُ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏُ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻟﺎَﻳَﺸْﻌُﺮُﻭﻥَ﴿٢٥﴾

ﻓَﺎَﺫَﺍﻗَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﺨِﺰْﻯَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻟَﻌَﺬَﺍﺏُ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٢٦﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺿَﺮَﺑْﻨَﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻣَﺜَﻞٍ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ ﴿٢٧﴾

ﻗُﺮْﺍَﻧًﺎ ﻋَﺮَﺑِﻴًّﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﺫِﻯ ﻋِﻮَﺝٍ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺘَّﻘُﻮﻥَ﴿٢٨﴾

ﺿَﺮَﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺜَﻠﺎً ﺭَﺟُﻠﺎً ﻓِﻴﻪِ ﺷُﺮَﻛَﺎٓﺀُ ﻣُﺘَﺸَﺎﻛِﺴُﻮﻥَ ﻭَﺭَﺟُﻠﺎً ﺳَﻠَﻤًﺎ ﻟِﺮَﺟُﻞٍ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻳَﺎﻥِ ﻣَﺜَﻠﺎً ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺑَﻞْ ﺍَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٢٩﴾

ﺍِﻧَّﻚَ ﻣَﻴِّﺖٌ ﻭَﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻣَﻴِّﺘُﻮﻥَ ﴿٣٠﴾

ﺛُﻢَّ ﺍِﻧَّﻜُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﺗَﺨْﺘَﺼِﻤُﻮﻥَ ﴿٣١﴾

ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﺳَﺎَﻟْﺘَﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻟَﻴَﻘُﻮﻟُﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻗُﻞْ ﺍَﻓَﺮَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﻣَﺎ ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻥْ ﺍَﺭَﺍﺩَﻧِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻀُﺮٍّ ﻫَﻞْ ﻫُﻦَّ ﻛَﺎﺷِﻔَﺎﺕُ ﺿُﺮِّﻩِٓ ﺍَﻭْ ﺍَﺭَﺍﺩَﻧِﻰ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺔٍ ﻫَﻞْ ﻫُﻦَّ ﻣُﻤْﺴِﻜَﺎﺕُ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻗُﻞْ ﺣَﺴْﺒِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﻛِّﻠُﻮﻥَ﴿٣٨﴾

ﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﻗَﻮْﻡِ ﺍﻋْﻤَﻠُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻜَﺎﻧَﺘِﻜُﻢْ ﺍِﻧِّﻰ ﻋَﺎﻣِﻞٌ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿٣٩﴾

ﻣَﻦْ ﻳَﺎْﺗِﻴﻪِ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﻳُﺨْﺰِﻳﻪِ ﻭَﻳَﺤِﻞُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﻣُﻘِﻴﻢٌ﴿٤٠﴾

ﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﻋِﺒَﺎﺩِﻯَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺳْﺮَﻓُﻮﺍ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻟﺎَﺗَﻘْﻨَﻄُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺭَﺣْﻤَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏَ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ﴿٥٣﴾

ﻭَﺍَﻧِﻴﺒُٓﻮﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺍَﺳْﻠِﻤُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﺍَﻥْ ﻳَﺎْﺗِﻴَﻜُﻢُ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏُ ﺛُﻢَّ ﻟﺎَﺗُﻨْﺼَﺮُﻭﻥَ﴿٥٤﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﻛِﻴﻞٌ﴿٦٢﴾

ﻟَﻪُ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺑِﺎَﻳَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮُﻭﻥَ ﴿٦٣﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﻓَﻐَﻴْﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﺎْﻣُﺮُٓﻭﻧِّٓﻰ ﺍَﻋْﺒُﺪُ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠُﻮﻥَ﴿٦٤﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺍُﻭ ﺣِﻰَ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﻟَﺌِﻦْ ﺍَﺷْﺮَﻛْﺖَ ﻟَﻴَﺤْﺒَﻄَﻦَّ ﻋَﻤَﻠُﻚَ ﻭَﻟَﺘَﻜُﻮﻧَﻦَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ﴿٦٥﴾

ﺑَﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪْ ﻭَﻛُﻦْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺎﻛِﺮِﻳﻦَ﴿٦٦﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻗَﺪَﺭُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺣَﻖَّ ﻗَﺪْﺭِﻩِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻗَﺒْﻀَﺘُﻪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻣَﻄْﻮِﻳَّﺎﺕٌ ﺑِﻴَﻤِﻴﻨِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿٦٧﴾

ﻭَﻧُﻔِﺦَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻮﺭِ ﻓَﺼَﻌِﻖَ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦْ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺛُﻢَّ ﻧُﻔِﺦَ ﻓِﻴﻪِ ﺍُﺧْﺮَﻯ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫُﻢْ ﻗِﻴَﺎﻡٌ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ﴿٦٨﴾

ﻭَﺍَﺷْﺮَﻗَﺖِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺭَﺑِّﻬَﺎ ﻭَﻭُﺿِﻊَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﻭَﺟِٓﻰﺀَ ﺑِﺎﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻭَﺍﻟﺸُّﻬَﺪَٓﺍﺀِ ﻭَﻗُﻀِﻰَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳُﻈْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٦٩﴾

ﻭَﻭُﻓِّﻴَﺖْ ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠَﺖْ ﻭَﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ ﴿٧٠﴾

ﻭَﺳِﻴﻖَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُٓﻭﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺯُﻣَﺮًﺍ ﺣَﺘَّٓﻰ ﺍِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﻭُٔ ﻫَﺎ ﻓُﺘِﺤَﺖْ ﺍَﺑْﻮَﺍﺑُﻬَﺎ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﻟَﻬُﻢْ ﺧَﺰَﻧَﺘُﻬَٓﺎ ﺍَﻟَﻢْ ﻳَﺎْﺗِﻜُﻢْ ﺭُﺳُﻞٌ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻳَﺘْﻠُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﻳُﻨْﺬِﺭُﻭﻧَﻜُﻢْ ﻟِﻘَٓﺎﺀَ ﻳَﻮْﻣِﻜُﻢْ ﻫَﺬَﺍ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑَﻠَﻰ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﺣَﻘَّﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ﴿٧١﴾

ﻗِﻴﻞَ ﺍﺩْﺧُﻠُٓﻮﺍ ﺍَﺑْﻮَﺍﺏَ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﺒِﺌْﺲَ ﻣَﺜْﻮَﻯ ﺍﻟْﻤُﺘَﻜَﺒِّﺮِﻳﻦَ﴿٧٢﴾

ﻭَﺳِﻴﻖَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﻘَﻮْﺍ ﺭَﺑَّﻬُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺯُﻣَﺮًﺍ ﺣَﺘَّٓﻰ ﺍِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﻭُٔ ﻫَﺎ ﻭَﻓُﺘِﺤَﺖْ ﺍَﺑْﻮَﺍﺑُﻬَﺎ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﻟَﻬُﻢْ ﺧَﺰَﻧَﺘُﻬَﺎ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻃِﺒْﺘُﻢْ ﻓَﺎﺩْﺧُﻠُﻮﻫَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ﴿٧٣﴾

ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺻَﺪَﻗَﻨَﺎ ﻭَﻋْﺪَﻩُ ﻭَﺍَﻭْﺭَﺛَﻨَﺎ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻧَﺘَﺒَﻮَّ ﺍُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺣَﻴْﺚُ ﻧَﺸَٓﺎﺀُ ﻓَﻨِﻌْﻢَ ﺍَﺟْﺮُ ﺍﻟْﻌَﺎﻣِﻠِﻴﻦَ﴿٧٤﴾

ﻭَﺗَﺮَﻯ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔَ ﺣَٓﺎﻓِّﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺣَﻮْﻝِ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻮﻥَ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﻗُﻀِﻰَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻗِﻴﻞَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٧٥﴾

40. Mü'min[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻦِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺣَﻢٓ ﴿١﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢِ ﴿٢﴾

ﻏَﺎﻓِﺮِ ﺍﻟﺬَّﻧْﺐِ ﻭَﻗَﺎﺑِﻞِ ﺍﻟﺘَّﻮْﺏِ ﺷَﺪِﻳﺪِ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ﺫِﻯ ﺍﻟﻄَّﻮْﻝِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ﴿٣﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺮِﻳﻜُﻢْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺭِﺯْﻗًﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦْ ﻳُﻨِﻴﺐُ﴿١٣﴾

ﻓَﺎﺩْﻋُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣُﺨْﻠِﺼِﻴﻦَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺮِﻩَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ﴿١٤﴾

ﺭَﻓِﻴﻊُ ﺍﻟﺪَّﺭَﺟَﺎﺕِ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﻠْﻘِﻰ ﺍﻟﺮُّﻭﺡَ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِﻩِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻟِﻴُﻨْﺬِﺭَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﺘَّﻠﺎَﻕِ ﴿١٥﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻫُﻢْ ﺑَﺎﺭِﺯُﻭﻥَ ﻟﺎَﻳَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺷَﻰْﺀٌ ﻟِﻤَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪِ ﺍﻟْﻘَﻬَّﺎﺭِ﴿١٦﴾

ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﺍِﻥَّ ﻭَﻋْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﻖٌّ ﻭَﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮْ ﻟِﺬَﻧْﺒِﻚَ ﻭَﺳَﺒِّﺢْ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌَﺸِﻰِّ ﻭَﺍﻟْﺎِﺑْﻜَﺎﺭِ﴿٥٥﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺠَﺎﺩِﻟُﻮﻥَ ﻓِٓﻰ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥٍ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ﺍِﻥْ ﻓِﻰ ﺻُﺪُﻭﺭِﻫِﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻛِﺒْﺮٌ ﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﺑِﺒَﺎﻟِﻐِﻴﻪِ ﻓَﺎﺳْﺘَﻌِﺬْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ﴿٥٦﴾

ﻟَﺨَﻠْﻖُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻖِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٥٧﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻯ ﺍﻟْﺎَﻋْﻤَﻰ ﻭَﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟْﻤُﺴِٓﻰﺀُ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻣَﺎﺗَﺘَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٥٨﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔَ ﻟَﺎَﺗِﻴَﺔٌ ﻟﺎَﺭَﻳْﺐَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟﺎَﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿٥٩﴾

ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺭَﺑُّﻜُﻢُ ﺍﺩْﻋُﻮﻧِٓﻰ ﺍَﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟَﻜُﻢْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُﻭﻥَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩَﺗِﻰ ﺳَﻴَﺪْﺧُﻠُﻮﻥَ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺩَﺍﺧِﺮِﻳﻦَ ﴿٦٠﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻟِﺘَﺴْﻜُﻨُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻣُﺒْﺼِﺮًﺍ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﺬُﻭ ﻓَﻀْﻞٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟﺎَﻳَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٦١﴾

ﺫَﻟِﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻓَﺎَﻧَّﻰ ﺗُﻮْٔﻓَﻜُﻮﻥَ﴿٦٢﴾

ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻳُﻮْٔﻓَﻚُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎَﻳَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺠْﺤَﺪُﻭﻥَ﴿٦٣﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻗَﺮَﺍﺭًﺍ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺑِﻨَٓﺎﺀً ﻭَﺻَﻮَّﺭَﻛُﻢْ ﻓَﺎَﺣْﺴَﻦَ ﺻُﻮَﺭَﻛُﻢْ ﻭَﺭَﺯَﻗَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﺫَﻟِﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻓَﺘَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٦٤﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻰُّ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻓَﺎﺩْﻋُﻮﻩُ ﻣُﺨْﻠِﺼِﻴﻦَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٦٥﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻧِّﻰ ﻧُﻬِﻴﺖُ ﺍَﻥْ ﺍَﻋْﺒُﺪَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟَﻤَّﺎ ﺟَٓﺎﺀَﻧِﻰَ ﺍﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕُ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻰ ﻭَﺍُﻣِﺮْﺕُ ﺍَﻥْ ﺍُﺳْﻠِﻢَ ﻟِﺮَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٦٦﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺗُﺮَﺍﺏٍ ﺛُﻢَّ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺛُﻢَّ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَﻘَﺔٍ ﺛُﻢَّ ﻳُﺨْﺮِﺟُﻜُﻢْ ﻃِﻔْﻠﺎً ﺛُﻢَّ ﻟِﺘَﺒْﻠُﻐُٓﻮﺍ ﺍَﺷُﺪَّﻛُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻟِﺘَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺷُﻴُﻮﺧًﺎ ﻭَﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳُﺘَﻮَﻓَّﻰ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻭَﻟِﺘَﺒْﻠُﻐُٓﻮﺍ ﺍَﺟَﻠﺎً ﻣُﺴَﻤًّﻰ ﻭَﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ﴿٦٧﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَﻳُﻤِﻴﺖُ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻗَﻀَٓﻰ ﺍَﻣْﺮًﺍ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻟَﻪُ ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ ﴿٦٨﴾

41. Fussilet[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻓُﺼِّﻠَﺖْ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺣَﻢٓ ﴿١﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﴿٢﴾

ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﻓُﺼِّﻠَﺖْ ﺍَﻳَﺎﺗُﻪُ ﻗُﺮْﺍَﻧًﺎ ﻋَﺮَﺑِﻴًّﺎ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿٣﴾

ﺑَﺸِﻴﺮًﺍ ﻭَﻧَﺬِﻳﺮًﺍ ﻓَﺎَﻋْﺮَﺽَ ﺍَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﻓَﻬُﻢْ ﻟﺎَﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ﴿٤﴾

ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻗُﻠُﻮﺑُﻨَﺎ ﻓِٓﻰ ﺍَﻛِﻨَّﺔٍ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺪْﻋُﻮﻧَٓﺎ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻭَﻓِٓﻰ ﺍَﺫَﺍﻧِﻨَﺎ ﻭَﻗْﺮٌ ﻭَﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻨِﻨَﺎ ﻭَﺑَﻴْﻨِﻚَ ﺣِﺠَﺎﺏٌ ﻓَﺎﻋْﻤَﻞْ ﺍِﻧَّﻨَﺎ ﻋَﺎﻣِﻠُﻮﻥَ﴿٥﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻧَ ﺎ ﺑَﺸَﺮٌ ﻣِﺜْﻠُﻜُﻢْ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻰَّ ﺍَﻧَّﻤَٓﺎ ﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻓَﺎﺳْﺘَﻘِﻴﻤُٓﻮﺍ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻭَﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﻩُ ﻭَﻭَﻳْﻞٌ ﻟِﻠْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ ﴿٦﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟﺎَﻳُﻮْٔﺗُﻮﻥَ ﺍﻟﺰَّﻛَﻮﺓَ ﻭَﻫُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻫُﻢْ ﻛَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ﴿٧﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻟَﻬُﻢْ ﺍَﺟْﺮٌ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﻤْﻨُﻮﻥٍ ﴿٨﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﺋِﻨَّﻜُﻢْ ﻟَﺘَﻜْﻔُﺮُﻭﻥَ ﺑِﺎﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﻳَﻮْﻣَﻴْﻦِ ﻭَﺗَﺠْﻌَﻠُﻮﻥَ ﻟَﻪُٓ ﺍَﻧْﺪَﺍﺩًﺍ ﺫَﻟِﻚَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿٩﴾

ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻬَﺎ ﻭَﺑَﺎﺭَﻙَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻗَﺪَّﺭَ ﻓِﻴﻬَٓﺎ ﺍَﻗْﻮَﺍﺗَﻬَﺎ ﻓِٓﻰ ﺍَﺭْﺑَﻌَﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺳَﻮَٓﺍﺀً ﻟِﻠﺴَّٓﺎﺋِﻠِﻴﻦَ﴿١٠﴾

ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَٓﻯ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﻫِﻰَ ﺩُﺧَﺎﻥٌ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻬَﺎ ﻭَﻟِـﻠْﺎَﺭْﺽِ ﺍﺀْﺗِﻴَﺎ ﻃَﻮْﻋًﺎ ﺍَﻭْﻛَﺮْﻫًﺎ ﻗَﺎﻟَﺘَٓﺎ ﺍَﺗَﻴْﻨَﺎ ﻃَٓﺎﺋِﻌِﻴﻦَ﴿١١﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺭَﺑُّﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻘَﺎﻣُﻮﺍ ﺗَﺘَﻨَﺰَّﻝُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﺍَﻟﺎَّ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮﺍ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺤْﺰَﻧُﻮﺍ ﻭَﺍَﺑْﺸِﺮُﻭﺍ ﺑِﺎﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ﴿٣٠﴾

ﻧَﺤْﻦُ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﻭٔ ُﻛُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ﺗَﺸْﺘَﻬِٓﻰ ﺍَﻧْﻔُﺴُﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎﺗَﺪَّﻋُﻮﻥَ ﴿٣١﴾

ﻧُﺰُﻟﺎً ﻣِﻦْ ﻏَﻔُﻮﺭٍ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ﴿٣٢﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻤَّﻦْ ﺩَﻋَٓﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍِﻧَّﻨِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ﴿٣٣﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺴْﺘَﻮِﻯ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺔُ ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺔُ ﺍِﺩْﻓَﻊْ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑَﻴْﻨَﻚَ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻪُ ﻋَﺪَﺍﻭَﺓٌ ﻛَﺎَﻧَّﻪُ ﻭَﻟِﻰٌّ ﺣَﻤِﻴﻢٌ﴿٣٤﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻠَﻘَّﻴﻬَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺒَﺮُﻭﺍ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻠَﻘَّﻴﻬَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﺫُﻭ ﺣَﻆٍّ ﻋَﻈِﻴﻢٍ﴿٣٥﴾

ﻭَﺍِﻣَّﺎ ﻳَﻨْﺰَﻏَﻨَّﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻧَﺰْﻍٌ ﻓَﺎﺳْﺘَﻌِﺬْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ﴿٣٦﴾

(Secde)ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﺍﻟَّﻴْﻞُ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭُ ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ ﻟﺎَﺗَﺴْﺠُﺪُﻭﺍ ﻟِﻠﺸَّﻤْﺲِ ﻭَﻟﺎَ ﻟِﻠْﻘَﻤَﺮِ ﻭَﺍﺳْﺠُﺪُﻭﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻘَﻬُﻦَّ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺍِﻳَّﺎﻩُ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ﴿٣٧﴾

ﻓَﺎِﻥِ ﺍﺳْﺘَﻜْﺒَﺮُﻭﺍ ﻓَﺎﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻮﻥَ ﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﺴْﺌَﻤُﻮﻥَ﴿٣٨﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِٓ ﺍَﻧَّﻚَ ﺗَﺮَﻯ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺧَﺎﺷِﻌَﺔً ﻓَﺎِﺫَٓﺍ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻫْﺘَﺰَّﺕْ ﻭَﺭَﺑَﺖْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺣْﻴَﺎﻫَﺎ ﻟَﻤُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٣٩﴾

ﺳَﻨُﺮِﻳﻬِﻢْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻓَﺎﻕِ ﻭَﻓِٓﻰ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺘَﺒَﻴَّﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ﺍَﻧَّﻪُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺍَﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜْﻒِ ﺑِﺮَﺑِّﻚَ ﺍَﻧَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺷَﻬِﻴﺪٌ﴿٥٣﴾

ﺍَﻟﺎَٓ ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﻣِﺮْﻳَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻟِﻘَٓﺎﺀِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﺍَﻟﺎَٓ ﺍِﻧَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣُﺤِﻴﻂٌ﴿٥٤﴾

42. Şûrâ[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺸُّﻮﺭَﻯ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺣَﻢٓ﴿١﴾

ﻋٓﺴٓﻖٓ ﴿٢﴾

ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻳُﻮﺣِٓﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿٣﴾

ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻰُّ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ﴿٤﴾

ﺗَﻜَﺎﺩُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻳَﺘَﻔَﻄَّﺮْﻥَ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻬِﻦَّ ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻮﻥَ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﻳَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﻥَ ﻟِﻤَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻟﺎَٓ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ﴿٥﴾

ﻓَﺎﻃِﺮُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﻳَﺬْﺭَﻭ ُٔﻛُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻟَﻴْﺲَ ﻛَﻤِﺜْﻠِﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ﴿١١﴾

ﻟَﻪُ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻳَﺒْﺴُﻂُ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﻳَﻘْﺪِﺭُ ﺍِﻧَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿١٢﴾

ﻓَﻠِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﺎﺩْﻉُ ﻭَﺍﺳْﺘَﻘِﻢْ ﻛَﻤَٓﺎ ﺍُﻣِﺮْﺕَ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺘَّﺒِﻊْ ﺍَﻫْﻮَٓﺍﺀَﻫُﻢْ ﻭَﻗُﻞْ ﺍَﻣَﻨْﺖُ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦْ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻭَﺍُﻣِﺮْﺕُ ﻟِﺎَﻋْﺪِﻝَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺑُّﻨَﺎ ﻭَﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻟَﻨَٓﺎ ﺍَﻋْﻤَﺎﻟُﻨَﺎ ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﺍَﻋْﻤَﺎﻟُﻜُﻢْ ﻟﺎَ ﺣُﺠَّﺔَ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺠْﻤَﻊُ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ ﴿١٥﴾

ﻭَﻟَﻮْ ﺑَﺴَﻂَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻟَﺒَﻐَﻮْﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺑِﻘَﺪَﺭٍ ﻣَﺎﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻧَّﻪُ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑَﺼِﻴﺮٌ﴿٢٧﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺚَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎﻗَﻨَﻄُﻮﺍ ﻭَﻳَﻨْﺸُﺮُ ﺭَﺣْﻤَﺘَﻪُ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻮَﻟِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ﴿٢٨﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﺧَﻠْﻖُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﺚَّ ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤْﻌِﻬِﻢْ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﴿٢٩﴾

ﻓَﻤَٓﺎ ﺍُﻭ ﺗِﻴﺘُﻢْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﻓَﻤَﺘَﺎﻉُ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻭَﺍَﺑْﻘَﻰ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻠُﻮﻥَ ﴿٣٦﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺠْﺘَﻨِﺒُﻮﻥَ ﻛَﺒَٓﺎﺋِﺮَ ﺍﻟْﺎِﺛْﻢِ ﻭَﺍﻟْﻔَﻮَﺍﺣِﺶَ ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻣَﺎ ﻏَﻀِﺒُﻮﺍ ﻫُﻢْ ﻳَﻐْﻔِﺮُﻭﻥَ ﴿٣٧﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺳْﺘَﺠَﺎﺑُﻮﺍ ﻟِﺮَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﺍَﻗَﺎﻣُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﻭَﺍَﻣْﺮُﻫُﻢْ ﺷُﻮﺭَﻯ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻭَﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻳُﻨْﻔِﻘُﻮﻥَ ﴿٣٨﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺻَﺎﺑَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺒَﻐْﻰُ ﻫُﻢْ ﻳَﻨْﺘَﺼِﺮُﻭﻥَ﴿٣٩﴾

ﻭَﺟَﺰَٓﻭ ُٔﺍ ﺳَﻴِّﺌَﺔٍ ﺳَﻴِّﺌَﺔٌ ﻣِﺜْﻠُﻬَﺎ ﻓَﻤَﻦْ ﻋَﻔَﺎ ﻭَﺍَﺻْﻠَﺢَ ﻓَﺎَﺟْﺮُﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟﺎَﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ﴿٤٠﴾

ﻟِﻠَّﻪِ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَﺎﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻳَﻬَﺐُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻧَﺎﺛًﺎ ﻭَﻳَﻬَﺐُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍﻟﺬُّﻛُﻮﺭَ ﴿٤٩﴾

ﺍَﻭْ ﻳُﺰَﻭِّﺟُﻬُﻢْ ﺫُﻛْﺮَﺍﻧًﺎ ﻭَﺍِﻧَﺎﺛًﺎ ﻭَﻳَﺠْﻌَﻞُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻋَﻘِﻴﻤًﺎ ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٥٠﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟِﺒَﺸَﺮٍ ﺍَﻥْ ﻳُﻜَﻠِّﻤَﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻟﺎَّ ﻭَﺣْﻴًﺎ ﺍَﻭْ ﻣِﻦْ ﻭَﺭَٓﺍﻯِٔ ﺣِﺠَﺎﺏٍ ﺍَﻭْ ﻳُﺮْﺳِﻞَ ﺭَﺳُﻮﻟﺎً ﻓَﻴُﻮﺣِﻰَ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠِﻰٌّ ﺣَﻜِﻴﻢٌ﴿٥١﴾

ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍَﻭْﺣَﻴْﻨَٓﺎ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺭُﻭﺣًﺎ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِﻧَﺎ ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺖَ ﺗَﺪْﺭِﻯ ﻣَﺎﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﻭَﻟﺎَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥُ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻩُ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻧَﻬْﺪِﻯ ﺑِﻪِ ﻣَﻦْ ﻧَﺸَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻧَﺎ ﻭَﺍِﻧَّﻚَ ﻟَﺘَﻬْﺪِٓﻯ ﺍِﻟَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ ﴿٥٢﴾

ﺻِﺮَﺍﻁِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﺼِﻴﺮُ ﺍﻟْﺎُﻣُﻮﺭُ﴿٥٣﴾

43. Zuhruf[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺰُّﺧْﺮُﻑِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺣَﻢٓ ﴿١﴾

ﻭَﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦِ ﴿٢﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻩُ ﻗُﺮْﺀَﻧًﺎ ﻋَﺮَﺑِﻴًّﺎ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ﴿٣﴾

ﻭَﺍِﻧَّﻪُ ﻓِٓﻰ ﺍُﻡِّ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻟَﺪَﻳْﻨَﺎ ﻟَﻌَﻠِﻰٌّ ﺣَﻜِﻴﻢٌ ﴿٤﴾

ﺍَﻓَﻨَﻀْﺮِﺏُ ﻋَﻨْﻜُﻢُ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﺻَﻔْﺤًﺎ ﺍَﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻣُﺴْﺮِﻓِﻴﻦَ﴿٥﴾

ﻭَﻛَﻢْ ﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻧَﺒِﻰٍّ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ﴿٦﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺎْﺗِﻴﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﻧَﺒِﻰٍّ ﺍِﻟﺎَّ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻳَﺴْﺘَﻬْﺰِﻭُٔ ﻥَ﴿٧﴾

ﻓَﺎَﻫْﻠَﻜْﻨَٓﺎ ﺍَﺷَﺪَّ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺑَﻄْﺸًﺎ ﻭَﻣَﻀَﻰ ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ﴿٨﴾

ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﺳَﺎَﻟْﺘَﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻟَﻴَﻘُﻮﻟُﻦَّ ﺧَﻠَﻘَﻬُﻦَّ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﴿٩﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻣَﻬْﺪًﺍ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺳُﺒُﻠﺎً ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ ﴿١٠﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻯ ﻧَﺰَّﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﺑِﻘَﺪَﺭٍ ﻓَﺎَﻧْﺸَﺮْﻧَﺎ ﺑِﻪِ ﺑَﻠْﺪَﺓً ﻣَﻴْﺘًﺎ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺗُﺨْﺮَﺟُﻮﻥَ﴿١١﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻭَﺍﺝَ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔُﻠْﻚِ ﻭَﺍﻟْﺎَﻧْﻌَﺎﻡِ ﻣَﺎﺗَﺮْﻛَﺒُﻮﻥَ ﴿١٢﴾

ﻟِﺘَﺴْﺘَﻮُ ﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻇُﻬُﻮﺭِﻩِ ﺛُﻢَّ ﺗَﺬْﻛُﺮُﻭﺍ ﻧِﻌْﻤَﺔَ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﺍِﺫَﺍ ﺍﺳْﺘَﻮَﻳْﺘُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺗَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺳَﺨَّﺮَ ﻟَﻨَﺎ ﻫَﺬَﺍ ﻭَﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻟَﻪُ ﻣُﻘْﺮِﻧِﻴﻦَ ﴿١٣﴾

ﻭَﺍِﻧَّٓﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻟَﻤُﻨْﻘَﻠِﺒُﻮﻥَ﴿١٤﴾

ﻭَﻟَﻮْﻟﺎَٓ ﺍَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍُﻣَّﺔً ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﻟَﺠَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﻜْﻔُﺮُ ﺑِﺎﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻟِﺒُﻴُﻮﺗِﻬِﻢْ ﺳُﻘُﻔًﺎ ﻣِﻦْ ﻓِﻀَّﺔٍ ﻭَﻣَﻌَﺎﺭِﺝَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻳَﻈْﻬَﺮُﻭﻥَ ﴿٣٣﴾

ﻭَﻟِﺒُﻴُﻮﺗِﻬِﻢْ ﺍَﺑْﻮَﺍﺑًﺎ ﻭَﺳُﺮُﺭًﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻳَﺘَّﻜِﻮُٔ ﻥَ ﴿٣٤﴾

ﻭَﺯُﺧْﺮُﻓًﺎ ﻭَﺍِﻥْ ﻛُﻞُّ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﻤَّﺎ ﻣَﺘَﺎﻉُ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓُ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﴿٣٥﴾

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺏِّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮﻥَ﴿٨٢﴾

ﻓَﺬَﺭْﻫُﻢْ ﻳَﺨُﻮﺿُﻮﺍ ﻭَﻳَﻠْﻌَﺒُﻮﺍ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﻠﺎَﻗُﻮﺍ ﻳَﻮْﻣَﻬُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ﴿٨٣﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ﴿٨٤﴾

ﻭَﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻭَﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻋِﻠْﻢُ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ﴿٨٥﴾

44. Duhan[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺪُّﺧَﺎﻥِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺣَﻢٓ ﴿١﴾

ﻭَﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦِ ﴿٢﴾

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﻓِﻰ ﻟَﻴْﻠَﺔٍ ﻣُﺒَﺎﺭَﻛَﺔٍ ﺍِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻣُﻨْﺬِﺭِﻳﻦَ﴿٣﴾

ﻓِﻴﻬَﺎ ﻳُﻔْﺮَﻕُ ﻛُﻞُّ ﺍَﻣْﺮٍ ﺣَﻜِﻴﻢٍ ﴿٤﴾

ﺍَﻣْﺮًﺍ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِﻧَﺎ ﺍِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻣُﺮْﺳِﻠِﻴﻦَ ﴿٥﴾

ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﴿٦﴾

ﺭَﺏِّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣُﻮﻗِﻨِﻴﻦَ﴿٧﴾

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَﻳُﻤِﻴﺖُ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻭَﺭَﺏُّ ﺍَﺑَٓﺎﺋِﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ﴿٨﴾

ﻓَﻤَﺎ ﺑَﻜَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَﻣَﺎﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻣُﻨْﻈَﺮِﻳﻦَ ﴿٢٩﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻟﺎَﻋِﺒِﻴﻦَ﴿٣٨﴾

ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻫُﻤَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٣٩﴾

45. Câsiye[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺠَﺎﺛِﻴَﺔِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺣَﻢٓ ﴿١﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ﴿٢﴾

ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿٣﴾

ﻭَﻓِﻰ ﺧَﻠْﻘِﻜُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺒُﺚُّ ﻣِﻦْ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﺍَﻳَﺎﺕٌ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ ﴿٤﴾

ﻭَﺍﺧْﺘِﻠﺎَﻑِ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣِﻦْ ﺭِﺯْﻕٍ ﻓَﺎَﺣْﻴَﺎ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ ﻭَﺗَﺼْﺮِﻳﻒِ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡِ ﺍَﻳَﺎﺕٌ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ﴿٥﴾

ﺗِﻠْﻚَ ﺍَﻳَﺎﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻧَﺘْﻠُﻮﻫَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺣَﺪِﻳﺚٍ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿٦﴾

ﺍَﻓَﺮَﺍَﻳْﺖَ ﻣَﻦِ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺍِﻟَﻬَﻪُ ﻫَﻮَﻳﻪُ ﻭَﺍَﺿَﻠَّﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﻠْﻢٍ ﻭَﺧَﺘَﻢَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻤْﻌِﻪِ ﻭَﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﺼَﺮِﻩِ ﻏِﺸَﺎﻭَﺓً ﻓَﻤَﻦْ ﻳَﻬْﺪِﻳﻪِ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٢٣﴾

ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻫِﻰَ ﺍِﻟﺎَّ ﺣَﻴَﺎﺗُﻨَﺎ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻧَﻤُﻮﺕُ ﻭَﻧَﺤْﻴَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻬْﻠِﻜُﻨَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﺪَّﻫْﺮُ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ ﺍِﻥْ ﻫُﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻳَﻈُﻨُّﻮﻥَ﴿٢٤﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺗُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺍَﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﺑَﻴِّﻨَﺎﺕٍ ﻣَﺎﻛَﺎﻥَ ﺣُﺠَّﺘَﻬُﻢْ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻥْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺍﺀْﺗُﻮﺍ ﺑِﺎَﺑَٓﺎﺋِﻨَٓﺎ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿٢٥﴾

ﻗُﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤْﻴِﻴﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻳُﻤِﻴﺘُﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻳَﺠْﻤَﻌُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻟﺎَﺭَﻳْﺐَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿٢٦﴾

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻳَﻮْﻡَ ﺗَﻘُﻮﻡُ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔُ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻳَﺨْﺴَﺮُ ﺍﻟْﻤُﺒْﻄِﻠُﻮﻥَ﴿٢٧﴾

ﻓَﻠِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺭَﺏِّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺭَﺏِّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٣٦﴾

ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَٓﺎﺀُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿٣٧﴾

46. Ahkaf[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎَﺣْﻘَﺎﻑِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺣَﻢٓ﴿١﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ﴿٢﴾

ﻣَﺎﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻣَﺎﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﺍَﺟَﻞٍ ﻣُﺴَﻤًّﻰ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻋَﻤَّٓﺎ ﺍُﻧْﺬِﺭُﻭﺍ ﻣُﻌْﺮِﺿُﻮﻥَ﴿٣﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﺭَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﻣَﺎﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﺭُﻭﻧِﻰ ﻣَﺎﺫَﺍ ﺧَﻠَﻘُﻮﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻡْ ﻟَﻬُﻢْ ﺷِﺮْﻙٌ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺍِﻳﺘُﻮﻧِﻰ ﺑِﻜِﺘَﺎﺏٍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﻫَﺬَٓﺍ ﺍَﻭْ ﺍَﺛَﺎﺭَﺓٍ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿٤﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﺍَﺿَﻞُّ ﻣِﻤَّﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻦْ ﻟﺎَﻳَﺴْﺘَﺠِﻴﺐُ ﻟَﻪُٓ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻭَﻫُﻢْ ﻋَﻦْ ﺩُﻋَﺎٓﺋِﻬِﻢْ ﻏَﺎﻓِﻠُﻮﻥَ﴿٥﴾

ﻗُﻞْ ﻣَﺎﻛُﻨْﺖُ ﺑِﺪْﻋًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞِ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺩْﺭِﻯ ﻣَﺎﻳُﻔْﻌَﻞُ ﺑِﻰ ﻭَﻟﺎَ ﺑِﻜُﻢْ ﺍِﻥْ ﺍَﺗَّﺒِﻊُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻰَّ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧَﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ﴿٩﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺭَﺑُّﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻘَﺎﻣُﻮﺍ ﻓَﻠﺎَ ﺧَﻮْﻑٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮﻥَ ﴿١٣﴾

ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺟَﺰَٓﺍﺀً ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٤﴾

ﺍَﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻰَ ﺑِﺨَﻠْﻘِﻬِﻦَّ ﺑِﻘَﺎﺩِﺭٍ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳُﺤْﻴِﻰَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﺑَﻠَٓﻰ ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٣٣﴾

ﻭَﻳَﻮْﻡَ ﻳُﻌْﺮَﺽُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﺍَﻟَﻴْﺲَ ﻫَﺬَﺍ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖّ ِ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑَﻠَﻰ ﻭَﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻓَﺬُﻭﻗُﻮﺍ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏَ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻜْﻔُﺮُﻭﻥَ﴿٣٤﴾

ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﺒَﺮَ ﺍُﻭ ﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﻌَﺰْﻡِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞِ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺴْﺘَﻌْﺠِﻞْ ﻟَﻬُﻢْ ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﺮَﻭْﻥَ ﻣَﺎ ﻳُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ ﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒَﺜُٓﻮﺍ ﺍِﻟﺎَّ ﺳَﺎﻋَﺔً ﻣِﻦْ ﻧَﻬَﺎﺭٍ ﺑَﻠﺎَﻍٌ ﻓَﻬَﻞْ ﻳُﻬْﻠَﻚُ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡُ ﺍﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮﻥَ﴿٣٥﴾

47. Muhammed (SAV)[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ‌

ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻭُﻋِﺪَ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘُﻮﻥَ ﻓِﻴﻬَٓﺎ ﺍَﻧْﻬَﺎﺭٌ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﻏَﻴْﺮِ ﺍَﺳِﻦٍ ﻭَﺍَﻧْﻬَﺎﺭٌ ﻣِﻦْ ﻟَﺒَﻦٍ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَﻐَﻴَّﺮْ ﻃَﻌْﻤُﻪُ ﻭَﺍَﻧْﻬَﺎﺭٌ ﻣِﻦْ ﺧَﻤْﺮٍ ﻟَﺬَّﺓٍ ﻟِﻠﺸَّﺎﺭِﺑِﻴﻦَ ﻭَﺍَﻧْﻬَﺎﺭٌ ﻣِﻦْ ﻋَﺴَﻞٍ ﻣُﺼَﻔًّﻰ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻛَﻤَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﺎﻟِﺪٌ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَﺳُﻘُﻮﺍ ﻣَٓﺎﺀً ﺣَﻤِﻴﻤًﺎ ﻓَﻘَﻄَّﻊَ ﺍَﻣْﻌَٓﺎﺀَﻫُﻢْ﴿١٥﴾

ﻓَﺎﻋْﻠَﻢْ ﺍَﻧَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮْ ﻟِﺬَﻧْﺒِﻚَ ﻭَﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣُﺘَﻘَﻠَّﺒَﻜُﻢْ ﻭَﻣَﺜْﻮَﻳﻜُﻢْ ﴿١٩﴾

48. Feth[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻔَﺘْﺢِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﻧَّﺎ ﻓَﺘَﺤْﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ ﴿١﴾

ﻟِﻴَﻐْﻔِﺮَ ﻟَﻚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺎﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻚَ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺎَﺧَّﺮَ ﻭَﻳُﺘِﻢَّ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻭَﻳَﻬْﺪِﻳَﻚَ ﺻِﺮَﺍﻃًﺎ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻤًﺎ ﴿٢﴾

ﻭَﻳَﻨْﺼُﺮَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻧَﺼْﺮًﺍ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ﴿٣﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻟِﻴَﺰْﺩَﺍﺩُٓﻭﺍ ﺍِﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﻣَﻊَ ﺍِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻢْ ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺟُﻨُﻮﺩُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ﴿٤﴾

ﻟِﻴُﺪْﺧِﻞَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻳُﻜَﻔِّﺮَ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺳَﻴِّﺌَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺫَﻟِﻚَ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻮْﺯًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ ﴿٥﴾

ﻭَﻳُﻌَﺬِّﺏَ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛَﺎﺕِ ﺍﻟﻈَّٓﺎﻧِّﻴﻦَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻇَﻦَّ ﺍﻟﺴَّﻮْﺀِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺩَٓﺍﺋِﺮَﺓُ ﺍﻟﺴَّﻮْﺀِ ﻭَﻏَﻀِﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻟَﻌَﻨَﻬُﻢْ ﻭَﺍَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﻭَﺳَٓﺎﺀَﺕْ ﻣَﺼِﻴﺮًﺍ﴿٦﴾

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺟُﻨُﻮﺩُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ﴿٧﴾

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺷَﺎﻫِﺪًﺍ ﻭَﻣُﺒَﺸِّﺮًﺍ ﻭَﻧَﺬِﻳﺮًﺍ ﴿٨﴾

ﻟِﺘُﻮْٔﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺗُﻌَﺰِّﺭُﻭﻩُ ﻭَﺗُﻮَﻗِّﺮُﻭﻩُ ﻭَﺗُﺴَﺒِّﺤُﻮﻩُ ﺑُﻜْﺮَﺓً ﻭَﺍَﺻِﻴﻠﺎً﴿٩﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍِﺫْ ﻳُﺒَﺎﻳِﻌُﻮﻧَﻚَ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَﺓِ ﻓَﻌَﻠِﻢَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﺍَﺛَﺎﺑَﻬُﻢْ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ ﴿١٨﴾

ﺍِﺫْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢُ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴَّﺔَ ﺣَﻤِﻴَّﺔَ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴَّﺔِ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍَﻟْﺰَﻣَﻬُﻢْ ﻛَﻠِﻤَﺔَ ﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯ ﻭَﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ ﺍَﺣَﻖَّ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﺍَﻫْﻠَﻬَﺎ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﴿٢٦﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﺻَﺪَﻕَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺍﻟﺮُّﺀْﻳَﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻟَﺘَﺪْﺧُﻠُﻦَّ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪَ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡَ ﺍِﻥْ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻣِﻨِﻴﻦَ ﻣُﺤَﻠِّﻘِﻴﻦَ ﺭُﻭ ُٔﺳَﻜُﻢْ ﻭَﻣُﻘَﺼِّﺮِﻳﻦَ ﻟﺎَ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮﻥَ ﻓَﻌَﻠِﻢَ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﺍ ﻓَﺠَﻌَﻞَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ﴿٢٧﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴُﻈْﻬِﺮَﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻛُﻠِّﻪِ ﻭَﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ ﴿٢٨﴾

ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣَﻌَﻪُٓ ﺍَﺷِﺪَّٓﺍﺀُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭِ ﺭُﺣَﻤَٓﺎﺀُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺗَﺮَﻳﻬُﻢْ ﺭُﻛَّﻌًﺎ ﺳُﺠَّﺪًﺍ ﻳَﺒْﺘَﻐُﻮﻥَ ﻓَﻀْﻠﺎً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭِﺿْﻮَﺍﻧًﺎ ﺳِﻴﻤَﺎﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﻭُﺟُﻮﻫِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﺍَﺛَﺮِ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ ﺫَﻟِﻚَ ﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔِ ﻭَﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎِﻧْﺠِﻴﻞِ ﻛَﺰَﺭْﻉٍ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺷَﻄْﺌَﻪُ ﻓَﺎَﺯَﺭَﻩُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻠَﻆَ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺳُﻮﻗِﻪِ ﻳُﻌْﺠِﺐُ ﺍﻟﺰُّﺭَّﺍﻉَ ﻟِﻴَﻐِﻴﻆَ ﺑِﻬِﻢُ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭَ ﻭَﻋَﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓً ﻭَﺍَﺟْﺮًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ﴿٢٩﴾

49. Hucurat[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺤُﺠُﺮَﺍﺕِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻟﺎَﺗُﻘَﺪِّﻣُﻮﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿١﴾

ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﺍِﺧْﻮَﺓٌ ﻓَﺎَﺻْﻠِﺤُﻮﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﺍَﺧَﻮَﻳْﻜُﻢْ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮﻥَ ﴿١٠﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺨَﺮْ ﻗَﻮْﻡٌ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻡٍ ﻋَﺴَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﻧِﺴَٓﺎﺀٌ ﻣِﻦْ ﻧِﺴَٓﺎﺀٍ ﻋَﺴَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﻜُﻦَّ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻨْﻬُﻦَّ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻠْﻤِﺰُٓﻭﺍ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻨَﺎﺑَﺰُﻭﺍ ﺑِﺎﻟْﺎَﻟْﻘَﺎﺏِ ﺑِﺌْﺲَ ﺍﻟﺎِﺳْﻢُ ﺍﻟْﻔُﺴُﻮﻕُ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺘُﺐْ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤُﻮﻥَ﴿١١﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈَّﻦِّ ﺍِﻥَّ ﺑَﻌْﺾَ ﺍﻟﻈَّﻦِّ ﺍِﺛْﻢٌ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺠَﺴَّﺴُﻮﺍ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﻐْﺘَﺐْ ﺑَﻌْﻀُﻜُﻢْ ﺑَﻌْﻀًﺎ ﺍَﻳُﺤِﺐُّ ﺍَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺍَﻥْ ﻳَﺎْﻛُﻞَ ﻟَﺤْﻢَ ﺍَﺧِﻴﻪِ ﻣَﻴْﺘًﺎ ﻓَﻜَﺮِﻫْﺘُﻤُﻮﻩُ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺗَﻮَّﺍﺏٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿١٢﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍِﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺫَﻛَﺮٍ ﻭَﺍُﻧْﺜَﻰ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ ﻭَﻗَﺒَٓﺎﺋِﻞَ ﻟِﺘَﻌَﺎﺭَﻓُﻮﺍ ﺍِﻥَّ ﺍَﻛْﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﺗْﻘَﻴﻜُﻢْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ﴿١٣﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﺗُﻌَﻠِّﻤُﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﺪِﻳﻨِﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿١٦﴾

ﻳَﻤُﻨُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍَﻥْ ﺍَﺳْﻠَﻤُﻮﺍ ﻗُﻞْ ﻟﺎَﺗَﻤُﻨُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻰَّ ﺍِﺳْﻠﺎَﻣَﻜُﻢْ ﺑَﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻤُﻦُّ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺍَﻥْ ﻫَﺪَﻳﻜُﻢْ ﻟِـﻠْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿١٧﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻏَﻴْﺐَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑَﺼِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٨﴾

50. Kaf[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻕٓ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻕٓ ﻭَﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪ ِ﴿١﴾

ﺑَﻞْ ﻋَﺠِﺒُٓﻮﺍ ﺍَﻥْ ﺟَٓﺎﺀَﻫُﻢْ ﻣُﻨْﺬِﺭٌ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﺷَﻰْﺀٌ ﻋَﺠِﻴﺐٌ﴿٢﴾

ﺀَﺍِﺫَﺍ ﻣِﺘْﻨَﺎ ﻭَﻛُﻨَّﺎ ﺗُﺮَﺍﺑًﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﺭَﺟْﻊٌ ﺑَﻌِﻴﺪٌ﴿٣﴾

ﻗَﺪْ ﻋَﻠِﻤْﻨَﺎ ﻣَﺎﺗَﻨْﻘُﺺُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﺣَﻔِﻴﻆٌ﴿٤﴾

ﺑَﻞْ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻟَﻤَّﺎ ﺟَٓﺎﺀَﻫُﻢْ ﻓَﻬُﻢْ ﻓِٓﻰ ﺍَﻣْﺮٍ ﻣَﺮِﻳﺞٍ﴿٥﴾

ﺍَﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻨْﻈُﺮُٓﻭﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢْ ﻛَﻴْﻒَ ﺑَﻨَﻴْﻨَﺎﻫَﺎ ﻭَﺯَﻳَّﻨَّﺎﻫَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻓُﺮُﻭﺝٍ﴿٦﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻣَﺪَﺩْﻧَﺎﻫَﺎ ﻭَﺍَﻟْﻘَﻴْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻭَﺍَﻧْﺒَﺘْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺯَﻭْﺝٍ ﺑَﻬِﻴﺞٍ ﴿٧﴾

ﺗَﺒْﺼِﺮَﺓً ﻭَﺫِﻛْﺮَﻯ ﻟِﻜُﻞِّ ﻋَﺒْﺪٍ ﻣُﻨِﻴﺐٍ﴿٨﴾

ﻭَﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻣُﺒَﺎﺭَﻛًﺎ ﻓَﺎَﻧْﺒَﺘْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻭَﺣَﺐَّ ﺍﻟْﺤَﺼِﻴﺪِ ﴿٩﴾

ﻭَﺍﻟﻨَّﺨْﻞَ ﺑَﺎﺳِﻘَﺎﺕٍ ﻟَﻬَﺎ ﻃَﻠْﻊٌ ﻧَﻀِﻴﺪٌ ﴿١٠﴾

ﺭِﺯْﻗًﺎ ﻟِﻠْﻌِﺒَﺎﺩِ ﻭَﺍَﺣْﻴَﻴْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺑَﻠْﺪَﺓً ﻣَﻴْﺘًﺎ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍﻟْﺨُﺮُﻭﺝُ﴿١١﴾

ﻛَﺬَّﺑَﺖْ ﻗَﺒْﻠَﻬُﻢْ ﻗَﻮْﻡُ ﻧُﻮﺡٍ ﻭَﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟﺮَّﺱِّ ﻭَﺛَﻤُﻮﺩُ ﴿١٢﴾

ﻭَﻋَﺎﺩٌ ﻭَﻓِﺮْﻋَﻮْﻥُ ﻭَﺍِﺧْﻮَﺍﻥُ ﻟُﻮﻁٍ ﴿١٣﴾

ﻭَﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﺎَﻳْﻜَﺔِ ﻭَﻗَﻮْﻡُ ﺗُﺒَّﻊٍ ﻛُﻞٌّ ﻛَﺬَّﺏَ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞَ ﻓَﺤَﻖَّ ﻭَﻋِﻴﺪِ﴿١٤﴾

ﺍَﻓَﻌَﻴِﻴﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻝِ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﻟَﺒْﺲٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻖٍ ﺟَﺪِﻳﺪٍ ﴿١٥﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻭَﻧَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﺗُﻮَﺳْﻮِﺱُ ﺑِﻪِ ﻧَﻔْﺴُﻪُ ﻭَﻧَﺤْﻦُ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﺣَﺒْﻞِ ﺍﻟْﻮَﺭِﻳﺪِ﴿١٦﴾

ﺍِﺫْ ﻳَﺘَﻠَﻘَّﻰ ﺍﻟْﻤُﺘَﻠَﻘِّﻴَﺎﻥِ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻴَﻤِﻴﻦِ ﻭَﻋَﻦِ ﺍﻟﺸِّﻤَﺎﻝِ ﻗَﻌِﻴﺪٌ﴿١٧﴾

ﻣَﺎﻳَﻠْﻔِﻆُ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻝٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﺭَﻗِﻴﺐٌ ﻋَﺘِﻴﺪٌ﴿١٨﴾

ﻭَﺟَٓﺎﺀَﺕْ ﺳَﻜْﺮَﺓُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕِ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺫَﻟِﻚَ ﻣَﺎﻛُﻨْﺖَ ﻣِﻨْﻪُ ﺗَﺤِﻴﺪُ﴿١٩﴾

ﻭَﻧُﻔِﺦَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻮﺭِ ﺫَﻟِﻚَ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﻮَﻋِﻴﺪِ﴿٢٠﴾

ﻭَﺟَٓﺎﺀَﺕْ ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣَﻌَﻬَﺎ ﺳَٓﺎﺋِﻖٌ ﻭَﺷَﻬِﻴﺪٌ﴿٢١﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﻛُﻨْﺖَ ﻓِﻰ ﻏَﻔْﻠَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَﺍ ﻓَﻜَﺸَﻔْﻨَﺎ ﻋَﻨْﻚَ ﻏِﻄَٓﺎﺀَﻙَ ﻓَﺒَﺼَﺮُﻙَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺣَﺪِﻳﺪٌ﴿٢٢﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﻭَﻣَﺎ ﻣَﺴَّﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻟُﻐُﻮﺏٍ﴿٣٨﴾

ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻭَﺳَﺒِّﺢْ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻗَﺒْﻞَ ﻃُﻠُﻮﻉِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻭَﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟْﻐُﺮُﻭﺏِ ﴿٣٩﴾

ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻓَﺴَﺒِّﺤْﻪُ ﻭَﺍَﺩْﺑَﺎﺭَ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ﴿٤٠﴾

ﻭَﺍﺳْﺘَﻤِﻊْ ﻳَﻮْﻡَ ﻳُﻨَﺎﺩِ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﺩِ ﻣِﻦْ ﻣَﻜَﺎﻥٍ ﻗَﺮِﻳﺐٍ ﴿٤١﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ ﺍﻟﺼَّﻴْﺤَﺔَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺫَﻟِﻚَ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﺨُﺮُﻭﺝِ﴿٤٢﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧُﺤْﻴِﻰ ﻭَﻧُﻤِﻴﺖُ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ ﴿٤٣﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﺗَﺸَﻘَّﻖُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺳِﺮَﺍﻋًﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﺣَﺸْﺮٌ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻳَﺴِﻴﺮٌ﴿٤٤﴾

ﻧَﺤْﻦُ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺑِﺠَﺒَّﺎﺭٍ ﻓَﺬَﻛِّﺮْ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﻦْ ﻳَﺨَﺎﻑُ ﻭَﻋِﻴﺪِ﴿٤٥﴾

51. Zariyat[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺬَّﺍﺭِﻳَﺎﺕِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﺬَّﺍﺭِﻳَﺎﺕِ ﺫَﺭْﻭًﺍ ﴿١﴾

ﻓَﺎﻟْﺤَﺎﻣِﻠﺎَﺕِ ﻭِﻗْﺮًﺍ ﴿٢﴾

ﻓَﺎﻟْﺠَﺎﺭِﻳَﺎﺕِ ﻳُﺴْﺮًﺍ ﴿٣﴾

ﻓَﺎﻟْﻤُﻘَﺴِّﻤَﺎﺕِ ﺍَﻣْﺮًﺍ ﴿٤﴾

ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺗُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ ﻟَﺼَﺎﺩِﻕٌ ﴿٥﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﻟَﻮَﺍﻗِﻊٌ ﴿٦﴾

ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺑَﻨَﻴْﻨَﺎﻫَﺎ ﺑِﺎَﻳْﺪٍ ﻭَﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻤُﻮﺳِﻌُﻮﻥَ﴿٤٧﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓَﺮَﺷْﻨَﺎﻫَﺎ ﻓَﻨِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﺎﻫِﺪُﻭﻥَ﴿٤٨﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺯَﻭْﺟَﻴْﻦِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٤٩﴾

ﻓَﻔِﺮُّٓﻭﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻧِّﻰ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ ﴿٥٠﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺠْﻌَﻠُﻮﺍ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟَﻬًﺎ ﺍَﺧَﺮَ ﺍِﻧِّﻰ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ﴿٥١﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖُ ﺍﻟْﺠِﻦَّ ﻭَﺍﻟْﺎِﻧْﺲَ ﺍِﻟﺎَّ ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭﻥِ﴿٥٦﴾

ﻣَٓﺎ ﺍُﺭِﻳﺪُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺭِﺯْﻕٍ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍُﺭِﻳﺪُ ﺍَﻥْ ﻳُﻄْﻌِﻤُﻮﻥِ﴿٥٧﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﻕُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻘُﻮَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﺘِﻴﻦُ﴿٥٨﴾

52. Tur[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻄُّﻮﺭِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﻄُّﻮﺭِ ﴿١﴾

ﻭَﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣَﺴْﻄُﻮﺭٍ ﴿٢﴾

ﻓِﻰ ﺭَﻕٍّ ﻣَﻨْﺸُﻮﺭٍ ﴿٣﴾

ﻭَﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﺍﻟْﻤَﻌْﻤُﻮﺭِ ﴿٤﴾

ﻭَﺍﻟﺴَّﻘْﻒِ ﺍﻟْﻤَﺮْﻓُﻮﻉِ ﴿٥﴾

ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠُﻮﺭِ ﴿٦﴾

ﺍِﻥَّ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻟَﻮَﺍﻗِﻊٌ ﴿٧﴾

ﻣَﺎﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﺩَﺍﻓِﻊٍ ﴿٨﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﺗَﻤُﻮﺭُ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻣَﻮْﺭًﺍ ﴿٩﴾

ﻭَﺗَﺴِﻴﺮُ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﺳَﻴْﺮًﺍ ﴿١٠﴾

ﻓَﻮَﻳْﻞٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟِﻠْﻤُﻜَﺬِّﺑِﻴﻦَ ﴿١١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺧَﻮْﺽٍ ﻳَﻠْﻌَﺒُﻮﻥَ ﴿١٢﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳُﺪَﻋُّﻮﻥَ ﺍِﻟَﻰ ﻧَﺎﺭِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺩَﻋًّﺎ ﴿١٣﴾

ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺑِﻬَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑُﻮﻥَ﴿١٤﴾

ﺍَﻓَﺴِﺤْﺮٌ ﻫَﺬَٓﺍ ﺍَﻡْ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻟﺎَﺗُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ﴿١٥﴾

ﺍِﺻْﻠَﻮْﻫَﺎ ﻓَﺎﺻْﺒِﺮُٓﻭﺍ ﺍَﻭْ ﻟﺎَﺗَﺼْﺒِﺮُﻭﺍ ﺳَﻮَٓﺍﺀٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺗُﺠْﺰَﻭْﻥَ ﻣَﺎﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٦﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﻓِﻰ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻭَﻧَﻌِﻴﻢٍ ﴿١٧﴾

ﻓَﺎﻛِﻬِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﻭَﻭَﻗَﻴﻬُﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟْﺠَﺤِﻴﻢِ﴿١٨﴾

ﻛُﻠُﻮﺍ ﻭَﺍﺷْﺮَﺑُﻮﺍ ﻫَﻨِٓﻴﺌًﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﴿١٩﴾

ﻣُﺘَّﻜِﺌِﻴﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺳُﺮُﺭٍ ﻣَﺼْﻔُﻮﻓَﺔٍ ﻭَﺯَﻭَّﺟْﻨَﺎﻫُﻢْ ﺑِﺤُﻮﺭٍ ﻋِﻴﻦٍ﴿٢٠﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﺍﺗَّﺒَﻌَﺘْﻬُﻢْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘُﻬُﻢْ ﺑِﺎِﻳﻤَﺎﻥٍ ﺍَﻟْﺤَﻘْﻨَﺎ ﺑِﻬِﻢْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘَﻬُﻢْ ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻟَﺘْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻠِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﻛُﻞُّ ﺍﻣْﺮِﻯﺀٍ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺐَ ﺭَﻫِﻴﻦٌ﴿٢١﴾

ﻭَﺍَﻣْﺪَﺩْﻧَﺎﻫُﻢْ ﺑِﻔَﺎﻛِﻬَﺔٍ ﻭَﻟَﺤْﻢٍ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﺸْﺘَﻬُﻮﻥَ﴿٢٢﴾

ﻳَﺘَﻨَﺎﺯَﻋُﻮﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛَﺎْﺳًﺎ ﻟﺎَﻟَﻐْﻮٌ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺎْﺛِﻴﻢٌ﴿٢٣﴾

ﻭَﻳَﻄُﻮﻑُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻏِﻠْﻤَﺎﻥٌ ﻟَﻬُﻢْ ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﻟُﻮْٔﻟُ ﻮٌٔ ﻣَﻜْﻨُﻮﻥٌ﴿٢٤﴾

ﻭَﺍَﻗْﺒَﻞَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻳَﺘَﺴَٓﺎﺀَﻟُﻮﻥَ﴿٢٥﴾

ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ﺍِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻗَﺒْﻞُ ﻓِٓﻰ ﺍَﻫْﻠِﻨَﺎ ﻣُﺸْﻔِﻘِﻴﻦَ﴿٢٦﴾

ﻓَﻤَﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻭَﻭَﻗَﻴﻨَﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﺴَّﻤُﻮﻡِ﴿٢٧﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻧَﺪْﻋُﻮﻩُ ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺒَﺮُّ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ﴿٢٨﴾

ﻓَﺬَﻛِّﺮْ ﻓَﻤَٓﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺖِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﻜَﺎﻫِﻦٍ ﻭَﻟﺎَ ﻣَﺠْﻨُﻮﻥٍ ﴿٢٩﴾

ﺍَﻡْ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺷَﺎﻋِﺮٌ ﻧَﺘَﺮَﺑَّﺺُ ﺑِﻪِ ﺭَﻳْﺐَ ﺍﻟْﻤَﻨُﻮﻥِ﴿٣٠﴾

ﻗُﻞْ ﺗَﺮَﺑَّﺼُﻮﺍ ﻓَﺎِﻧِّﻰ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺘَﺮَﺑِّﺼِﻴﻦَ ﴿٣١﴾

ﺍَﻡْ ﺗَﺎْﻣُﺮُﻫُﻢْ ﺍَﺣْﻠﺎَﻣُﻬُﻢْ ﺑِﻬَﺬَٓﺍ ﺍَﻡْ ﻫُﻢْ ﻗَﻮْﻡٌ ﻃَﺎﻏُﻮﻥَ ﴿٣٢﴾

ﺍَﻡْ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺗَﻘَﻮَّﻟَﻪُ ﺑَﻞْ ﻟﺎَﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﴿٣٣﴾

ﻓَﻠْﻴَﺎْﺗُﻮﺍ ﺑِﺤَﺪِﻳﺚٍ ﻣِﺜْﻠِﻪِٓ ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ ﴿٣٤﴾

ﺍَﻡْ ﺧُﻠِﻘُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍَﻡْ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻘُﻮﻥَ ﴿٣٥﴾

ﺍَﻡْ ﺧَﻠَﻘُﻮﺍ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻞْ ﻟﺎَﻳُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ ﴿٣٦﴾

ﺍَﻡْ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢْ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻦُ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍَﻡْ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻴْﻄِﺮُﻭﻥَ ﴿٣٧﴾

ﺍَﻡْ ﻟَﻬُﻢْ ﺳُﻠَّﻢٌ ﻳَﺴْﺘَﻤِﻌُﻮﻥَ ﻓِﻴﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺎْﺕِ ﻣُﺴْﺘَﻤِﻌُﻬُﻢْ ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎﻥٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ ﴿٣٨﴾

ﺍَﻡْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺒَﻨَﺎﺕُ ﻭَﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺒَﻨُﻮﻥَ ﴿٣٩﴾

ﺍَﻡْ ﺗَﺴْﺌَﻠُﻬُﻢْ ﺍَﺟْﺮًﺍ ﻓَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻣَﻐْﺮَﻡٍ ﻣُﺜْﻘَﻠُﻮﻥَ ﴿٤٠﴾

ﺍَﻡْ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐُ ﻓَﻬُﻢْ ﻳَﻜْﺘُﺒُﻮﻥَ ﴿٤١﴾

ﺍَﻡْ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻛَﻴْﺪًﺍ ﻓَﺎﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻜِﻴﺪُﻭﻥَ ﴿٤٢﴾

ﺍَﻡْ ﻟَﻬُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻏَﻴْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿٤٣﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﻛِﺴْﻔًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺳَﺎﻗِﻄًﺎ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﺳَﺤَﺎﺏٌ ﻣَﺮْﻛُﻮﻡٌ﴿٤٤﴾

ﻓَﺬَﺭْﻫُﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﻠﺎَﻗُﻮﺍ ﻳَﻮْﻣَﻬُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻓِﻴﻪِ ﻳُﺼْﻌَﻘُﻮﻥَ ﴿٤٥﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻟﺎَ ﻳُﻐْﻨِﻰ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻛَﻴْﺪُﻫُﻢْ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻫُﻢْ ﻳُﻨْﺼَﺮُﻭﻥَ ﴿٤٦﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮﺍ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﺩُﻭﻥَ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍَﻛْﺜَﺮَﻫُﻢْ ﻟﺎَﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٤٧﴾

ﻭَﺍﺻْﺒِﺮْ ﻟِﺤُﻜْﻢِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﺑِﺎَﻋْﻴُﻨِﻨَﺎ ﻭَﺳَﺒِّﺢْ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺣِﻴﻦَ ﺗَﻘُﻮﻡُ ﴿٤٨﴾

ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻓَﺴَﺒِّﺤْﻪُ ﻭَﺍِﺩْﺑَﺎﺭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ﴿٤٩﴾

53. Necm[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨَّﺠْﻢِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﻨَّﺠْﻢِ ﺍِﺫَﺍ ﻫَﻮَﻯ ﴿١﴾

ﻣَﺎ ﺿَﻞَّ ﺻَﺎﺣِﺒُﻜُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﻏَﻮَﻯ ﴿٢﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻨْﻄِﻖُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯ ﴿٣﴾

ﺍِﻥْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟﺎَّ ﻭَﺣْﻰٌ ﻳُﻮﺣَﻰ ﴿٤﴾

ﻋَﻠَّﻤَﻪُ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻘُﻮَﻯ ﴿٥﴾

ﺫُﻭ ﻣِﺮَّﺓٍ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻯ ﴿٦﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺑِﺎﻟْﺎُﻓُﻖِ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ﴿٧﴾

ﺛُﻢَّ ﺩَﻧَﺎ ﻓَﺘَﺪَﻟَّﻰ ﴿٨﴾

ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻗَﺎﺏَ ﻗَﻮْﺳَﻴْﻦِ ﺍَﻭْ ﺍَﺩْﻧَﻰ ﴿٩﴾

ﻓَﺎَﻭْﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﻣَٓﺎ ﺍَﻭْﺣَﻰ ﴿١٠﴾

ﻣَﺎ ﻛَﺬَﺏَ ﺍﻟْﻔُﻮَٔﺍﺩُ ﻣَﺎ ﺭَﺍَﻯ﴿١١﴾

ﺍَﻓَﺘُﻤَﺎﺭُﻭﻧَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻳَﺮَﻯ﴿١٢﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺭَﺍَﻩُ ﻧَﺰْﻟَﺔً ﺍُﺧْﺮَﻯ ﴿١٣﴾

ﻋِﻨْﺪَ ﺳِﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻬَﻰ﴿١٤﴾

ﻋِﻨْﺪَﻫَﺎ ﺟَﻨَّﺔُ ﺍﻟْﻤَﺎْﻭَﻯ ﴿١٥﴾

ﺍِﺫْ ﻳَﻐْﺸَﻰ ﺍﻟﺴِّﺪْﺭَﺓَ ﻣَﺎ ﻳَﻐْﺸَﻰ ﴿١٦﴾

ﻣَﺎ ﺯَﺍﻍَ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮُ ﻭَﻣَﺎ ﻃَﻐَﻰ﴿١٧﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﺭَﺍَﻯ ﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﺭَﺑِّﻪِ ﺍﻟْﻜُﺒْﺮَﻯ﴿١٨﴾

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻟِﻴَﺠْﺰِﻯَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺳَٓﺎﻭُٔ ﺍ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﻭَﻳَﺠْﺰِﻯَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺣْﺴَﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﴿٣١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺠْﺘَﻨِﺒُﻮﻥَ ﻛَﺒَٓﺎﺋِﺮَ ﺍﻟْﺎِﺛْﻢِ ﻭَﺍﻟْﻔَﻮَﺍﺣِﺶَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻤَﻢَ ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻭَﺍﺳِﻊُ ﺍﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَﺓِ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻜُﻢْ ﺍِﺫْ ﺍَﻧْﺸَﺎَﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﺫْ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺍَﺟِﻨَّﺔٌ ﻓِﻰ ﺑُﻄُﻮﻥِ ﺍُﻣَّﻬَﺎﺗِﻜُﻢْ ﻓَﻠﺎَ ﺗُﺰَﻛُّٓﻮﺍ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦِ ﺍﺗَّﻘَﻰ ﴿٣٢﴾

ﺍَﻓَﺮَﺍَﻳْﺖَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﻮَﻟَّﻰ ﴿٣٣﴾

ﻭَﺍَﻋْﻄَﻰ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻭَﺍَﻛْﺪَﻯ﴿٣٤﴾

ﺍَﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻋِﻠْﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻓَﻬُﻮَ ﻳَﺮَﻯ﴿٣٥﴾

ﺍَﻡْ ﻟَﻢْ ﻳُﻨَﺒَّﺎْ ﺑِﻤَﺎ ﻓِﻰ ﺻُﺤُﻒِ ﻣُﻮﺳَﻰ ﴿٣٦﴾

ﻭَﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻭَﻓَّﻰ ﴿٣٧﴾

ﺍَﻟﺎَّ ﺗَﺰِﺭُ ﻭَﺍﺯِﺭَﺓٌ ﻭِﺯْﺭَ ﺍُﺧْﺮَﻯ ﴿٣٨﴾

ﻭَﺍَﻥْ ﻟَﻴْﺲَ ﻟِـﻠْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎﺳَﻌَﻰ ﴿٣٩﴾

ﻭَﺍَﻥَّ ﺳَﻌْﻴَﻪُ ﺳَﻮْﻑَ ﻳُﺮَﻯ ﴿٤٠﴾

ﺛُﻢَّ ﻳُﺠْﺰَﻳﻪُ ﺍﻟْﺠَﺰَٓﺍﺀَ ﺍﻟْﺎَﻭْﻓَﻰ ﴿٤١﴾

ﻭَﺍَﻥَّ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻬَﻰ ﴿٤٢﴾

ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍَﺿْﺤَﻚَ ﻭَﺍَﺑْﻜَﻰ ﴿٤٣﴾

ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍَﻣَﺎﺕَ ﻭَﺍَﺣْﻴَﺎ ﴿٤٤﴾

ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺰَّﻭْﺟَﻴْﻦِ ﺍﻟﺬَّﻛَﺮَ ﻭَﺍﻟْﺎُﻧْﺜَﻰ ﴿٤٥﴾

ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺍِﺫَﺍ ﺗُﻤْﻨَﻰ ﴿٤٦﴾

ﻭَﺍَﻥَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﻨَّﺸْﺎَﺓَ ﺍﻟْﺎُﺧْﺮَﻯ ﴿٤٧﴾

ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍَﻏْﻨَﻰ ﻭَﺍَﻗْﻨَﻰ ﴿٤٨﴾

ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟﺸِّﻌْﺮَﻯ ﴿٤٩﴾

ﻭَﺍَﻧَّﻪُٓ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﻋَﺎﺩًﺍ ﺍﻟْﺎُﻭ ﻟَﻰ ﴿٥٠﴾

ﻭَﺛَﻤُﻮﺩَ ﺍ ﻓَﻤَٓﺎ ﺍَﺑْﻘَﻰ ﴿٥١﴾

ﻭَﻗَﻮْﻡَ ﻧُﻮﺡٍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻫُﻢْ ﺍَﻇْﻠَﻢَ ﻭَﺍَﻃْﻐَﻰ ﴿٥٢﴾

ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﺗَﻔِﻜَﺔَ ﺍَﻫْﻮَﻯ ﴿٥٣﴾

ﻓَﻐَﺸَّﻴﻬَﺎ ﻣَﺎﻏَﺸَّﻰ ﴿٥٤﴾

ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺗَﺘَﻤَﺎﺭَﻯ﴿٥٥﴾

ﻫَﺬَﺍ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨُّﺬُﺭِ ﺍﻟْﺎُ ﻭﻟَﻰ﴿٥٦﴾

ﺍَﺯِﻓَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺯِﻓَﺔُ ﴿٥٧﴾

ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻛَﺎﺷِﻔَﺔٌ﴿٥٨﴾

ﺍَﻓَﻤِﻦْ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﺗَﻌْﺠَﺒُﻮﻥَ ﴿٥٩﴾

ﻭَﺗَﻀْﺤَﻜُﻮﻥَ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺒْﻜُﻮﻥَ ﴿٦٠﴾

ﻭَﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺳَﺎﻣِﺪُﻭﻥَ﴿٦١﴾

(Secde)ﻓَﺎﺳْﺠُﺪُﻭﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ﴿٦٢﴾

54. Kamer[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﻗْﺘَﺮَﺑَﺖِ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔُ ﻭَﺍﻧْﺸَﻖَّ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ﴿١﴾

ﻭَﺍِﻥْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﺍَﻳَﺔً ﻳُﻌْﺮِﺿُﻮﺍ ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﺳِﺤْﺮٌ ﻣُﺴْﺘَﻤِﺮٌّ﴿٢﴾

ﻭَﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﻭَﺍﺗَّﺒَﻌُٓﻮﺍ ﺍَﻫْﻮَٓﺍﺀَ ﻫُﻢْ ﻭَﻛُﻞُّ ﺍَﻣْﺮٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﺮٌّ﴿٣﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺟَٓﺎﺀَﻫُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒَٓﺎﺀِ ﻣَﺎﻓِﻴﻪِ ﻣُﺰْﺩَﺟَﺮٌ ﴿٤﴾

ﺣِﻜْﻤَﺔٌ ﺑَﺎﻟِﻐَﺔٌ ﻓَﻤَﺎ ﺗُﻐْﻦِ ﺍﻟﻨُّﺬُﺭُ ﴿٥﴾

ﻓَﺘَﻮَﻝَّ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﺪْﻉُ ﺍﻟﺪَّﺍﻉِ ﺍِﻟَﻰ ﺷَﻰْﺀٍ ﻧُﻜُﺮٍ ﴿٦﴾

ﺧُﺸَّﻌًﺎ ﺍَﺑْﺼَﺎﺭُﻫُﻢْ ﻳَﺨْﺮُﺟُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺟْﺪَﺍﺙِ ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﺟَﺮَﺍﺩٌ ﻣُﻨْﺘَﺸِﺮٌ ﴿٧﴾

ﻣُﻬْﻄِﻌِﻴﻦَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺪَّﺍﻉِ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻮْﻡٌ ﻋَﺴِﺮٌ﴿٨﴾

ﻛَﺬَّﺑَﺖْ ﻗَﺒْﻠَﻬُﻢْ ﻗَﻮْﻡُ ﻧُﻮﺡٍ ﻓَﻜَﺬَّﺑُﻮﺍ ﻋَﺒْﺪَﻧَﺎ ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻣَﺠْﻨُﻮﻥٌ ﻭَﺍﺯْﺩُﺟِﺮَ﴿٩﴾

ﻓَﺪَﻋَﺎ ﺭَﺑَّﻪُٓ ﺍَﻧِّﻰ ﻣَﻐْﻠُﻮﺏٌ ﻓَﺎﻧْﺘَﺼِﺮْ﴿١٠﴾

ﻓَﻔَﺘَﺤْﻨَٓﺎ ﺍَﺑْﻮَﺍﺏَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺑِﻤَٓﺎﺀٍ ﻣُﻨْﻬَﻤِﺮٍ ﴿١١﴾

ﻭَﻓَﺠَّﺮْﻧَﺎ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻋُﻴُﻮﻧًﺎ ﻓَﺎﻟْﺘَﻘَﻰ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀُ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻣْﺮٍ ﻗَﺪْ ﻗُﺪِﺭَ ﴿١٢﴾

ﻭَﺣَﻤَﻠْﻨَﺎﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﺍﺕِ ﺍَﻟْﻮَﺍﺡٍ ﻭَﺩُﺳُﺮٍ ﴿١٣﴾

ﺗَﺠْﺮِﻯ ﺑِﺎَﻋْﻴُﻨِﻨَﺎ ﺟَﺰَٓﺍﺀً ﻟِﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻛُﻔِﺮَ﴿١٤﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺗَﺮَﻛْﻨَﺎﻫَٓﺎ ﺍَﻳَﺔً ﻓَﻬَﻞْ ﻣِﻦْ ﻣُﺪَّﻛِﺮٍ﴿١٥﴾

ﻓَﻜَﻴْﻒَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺬَﺍﺑِﻰ ﻭَﻧُﺬُﺭِ﴿١٦﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻳَﺴَّﺮْﻧَﺎ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻟِﻠﺬِّﻛْﺮِ ﻓَﻬَﻞْ ﻣِﻦْ ﻣُﺪَّﻛِﺮٍ﴿١٧﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻩُ ﺑِﻘَﺪَﺭٍ﴿٤٩﴾

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻣْﺮُﻧَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٌ ﻛَﻠَﻤْﺢٍ ﺑِﺎﻟْﺒَﺼَﺮِ﴿٥٠﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺍَﻫْﻠَﻜْﻨَٓﺎ ﺍَﺷْﻴَﺎﻋَﻜُﻢْ ﻓَﻬَﻞْ ﻣِﻦْ ﻣُﺪَّﻛِﺮٍ﴿٥١﴾

ﻭَﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻓَﻌَﻠُﻮﻩُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺰُّﺑُﺮِ﴿٥٢﴾

ﻭَﻛُﻞُّ ﺻَﻐِﻴﺮٍ ﻭَﻛَﺒِﻴﺮٍ ﻣُﺴْﺘَﻄَﺮٌ﴿٥٣﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﻓِﻰ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻭَﻧَﻬَﺮٍ ﴿٥٤﴾

ﻓِﻰ ﻣَﻘْﻌَﺪِ ﺻِﺪْﻕٍ ﻋِﻨْﺪَ ﻣَﻠِﻴﻚٍ ﻣُﻘْﺘَﺪِﺭٍ﴿٥٥﴾

55. Rahman[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍَﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﴿١﴾

ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﴿٢﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﴿٣﴾

ﻋَﻠَّﻤَﻪُ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥَ﴿٤﴾

ﺍَﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ ﺑِﺤُﺴْﺒَﺎﻥٍ ﴿٥﴾

ﻭَﺍﻟﻨَّﺠْﻢُ ﻭَﺍﻟﺸَّﺠَﺮُ ﻳَﺴْﺠُﺪَﺍﻥِ﴿٦﴾

ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺭَﻓَﻌَﻬَﺎ ﻭَﻭَﺿَﻊَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ﴿٧﴾

ﺍَﻟﺎَّ ﺗَﻄْﻐَﻮْﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ﴿٨﴾

ﻭَﺍَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟْﻮَﺯْﻥَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﺨْﺴِﺮُﻭﺍ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ﴿٩﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺿَﻌَﻬَﺎ ﻟِـﻠْﺎَﻧَﺎﻡِ ﴿١٠﴾

ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﺎﻛِﻬَﺔٌ ﻭَﺍﻟﻨَّﺨْﻞُ ﺫَﺍﺕُ ﺍﻟْﺎَﻛْﻤَﺎﻡِ﴿١١﴾

ﻭَﺍﻟْﺤَﺐُّ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻌَﺼْﻒِ ﻭَﺍﻟﺮَّﻳْﺤَﺎﻥُ ﴿١٢﴾

ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿١٣﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﺻَﻠْﺼَﺎﻝٍ ﻛَﺎﻟْﻔَﺨَّﺎﺭِ ﴿١٤﴾

ﻭَﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺠَٓﺎﻥَّ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﺭِﺝٍ ﻣِﻦْ ﻧَﺎﺭٍ ﴿١٥﴾

ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿١٦﴾

ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺸَﺮَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَﺍﻟْﺎِﻧْﺲِ ﺍِﻥِ ﺍﺳْﺘَﻄَﻌْﺘُﻢْ ﺍَﻥْ ﺗَﻨْﻔُﺬُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺍَﻗْﻄَﺎﺭِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻓَﺎﻧْﻔُﺬُﻭﺍ ﻟﺎَﺗَﻨْﻔُﺬُﻭﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎﻥٍ ﴿٣٣﴾

ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٣٤﴾

ﻳُﺮْﺳَﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻤَﺎ ﺷُﻮَﺍﻅٌ ﻣِﻦْ ﻧَﺎﺭٍ ﻭَﻧُﺤَﺎﺱٌ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﻨْﺘَﺼِﺮَﺍﻥِ ﴿٣٥﴾

ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٣٦﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺍﻧْﺸَﻘَّﺖِ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻓَﻜَﺎﻧَﺖْ ﻭَﺭْﺩَﺓً ﻛَﺎﻟﺪِّﻫَﺎﻥِ ﴿٣٧﴾

ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٣٨﴾

ﻓَﻴَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟﺎَﻳُﺴْﺌَﻞُ ﻋَﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِٓ ﺍِﻧْﺲٌ ﻭَﻟﺎَ ﺟَٓﺎﻥٌّ ﴿٣٩﴾

ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٤٠﴾

56. Vakıa[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻮَﺍﻗِﻌَﺔِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﺫَﺍ ﻭَﻗَﻌَﺖِ ﺍﻟْﻮَﺍﻗِﻌَﺔُ ﴿١﴾

ﻟَﻴْﺲَ ﻟِﻮَﻗْﻌَﺘِﻬَﺎ ﻛَﺎﺫِﺑَﺔٌ ﴿٢﴾

ﺧَﺎﻓِﻀَﺔٌ ﺭَﺍﻓِﻌَﺔٌ ﴿٣﴾

ﺍِﺫَﺍ ﺭُﺟَّﺖِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺭَﺟًّﺎ ﴿٤﴾

ﻭَﺑُﺴَّﺖِ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﺑَﺴًّﺎ ﴿٥﴾

ﻓَﻜَﺎﻧَﺖْ ﻫَﺒَٓﺎﺀً ﻣُﻨْﺒَﺜًّﺎ ﴿٦﴾

ﻭَﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﺛَﻠَﺜَﺔً ﴿٧﴾

ﻓَﺎَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﻤَﻴْﻤَﻨَﺔِ ﻣَٓﺎ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﻤَﻴْﻤَﻨَﺔِ ﴿٨﴾

ﻭَﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﻤَﺸْﺌَﻤَﺔِ ﻣَٓﺎ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﻤَﺸْﺌَﻤَﺔِ ﴿٩﴾

ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘُﻮﻥَ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘُﻮﻥَ ﴿١٠﴾

ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑُﻮﻥَ ﴿١١﴾

ﻓِﻰ ﺟَﻨَّﺎﺕِ ﺍﻟﻨَّﻌِﻴﻢِ﴿١٢﴾

ﺛُﻠَّﺔٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﴿١٣﴾

ﻭَﻗَﻠِﻴﻞٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮِﻳﻦَ ﴿١٤﴾

ﻋَﻠَﻰ ﺳُﺮُﺭٍ ﻣَﻮْﺿُﻮﻧَﺔٍ ﴿١٥﴾

ﻣُﺘَّﻜِﺌِﻴﻦَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻣُﺘَﻘَﺎﺑِﻠِﻴﻦَ﴿١٦﴾

ﻳَﻄُﻮﻑُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭِﻟْﺪَﺍﻥٌ ﻣُﺨَﻠَّﺪُﻭﻥَ ﴿١٧﴾

ﺑِﺎَﻛْﻮَﺍﺏٍ ﻭَﺍَﺑَﺎﺭِﻳﻖَ ﻭَﻛَﺎْﺱٍ ﻣِﻦْ ﻣَﻌِﻴﻦٍ ﴿١٨﴾

ﻟﺎَﻳُﺼَﺪَّﻋُﻮﻥَ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﻨْﺰِﻓُﻮﻥَ ﴿١٩﴾

ﻭَﻓَﺎﻛِﻬَﺔٍ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﺘَﺨَﻴَّﺮُﻭﻥَ ﴿٢٠﴾

ﻭَﻟَﺤْﻢِ ﻃَﻴْﺮٍ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﺸْﺘَﻬُﻮﻥَ ﴿٢١﴾

ﻭَﺣُﻮﺭٌ ﻋِﻴﻦٌ ﴿٢٢﴾

ﻛَﺎَﻣْﺜَﺎﻝِ ﺍﻟﻠُّﻮْٔﻟُ ﻮِٔ ﺍﻟْﻤَﻜْﻨُﻮﻥِ ﴿٢٣﴾

ﺟَﺰَٓﺍﺀً ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿٢٤﴾

ﻟﺎَﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻟَﻐْﻮًﺍ ﻭَﻟﺎَ ﺗَﺎْﺛِﻴﻤًﺎ ﴿٢٥﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﻗِﻴﻠﺎً ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ﴿٢٦﴾

ﻭَﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﻴَﻤِﻴﻦِ ﻣَٓﺎ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﻴَﻤِﻴﻦِ ﴿٢٧﴾

ﻓِﻰ ﺳِﺪْﺭٍ ﻣَﺨْﻀُﻮﺩٍ ﴿٢٨﴾

ﻭَﻃَﻠْﺢٍ ﻣَﻨْﻀُﻮﺩٍ ﴿٢٩﴾

ﻭَﻇِﻞٍّ ﻣَﻤْﺪُﻭﺩٍ ﴿٣٠﴾

ﻭَﻣَٓﺎﺀٍ ﻣَﺴْﻜُﻮﺏٍ ﴿٣١﴾

ﻭَﻓَﺎﻛِﻬَﺔٍ ﻛَﺜِﻴﺮَﺓٍ ﴿٣٢﴾

ﻟﺎَ ﻣَﻘْﻄُﻮﻋَﺔٍ ﻭَﻟﺎَ ﻣَﻤْﻨُﻮﻋَﺔٍ ﴿٣٣﴾

ﻭَﻓُﺮُﺵٍ ﻣَﺮْﻓُﻮﻋَﺔٍ ﴿٣٤﴾

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﻧْﺸَﺎْﻧَﺎﻫُﻦَّ ﺍِﻧْﺸَٓﺎﺀً ﴿٣٥﴾

ﻓَﺠَﻌَﻠْﻨَﺎﻫُﻦَّ ﺍَﺑْﻜَﺎﺭًﺍ ﴿٣٦﴾

ﻋُﺮُﺑًﺎ ﺍَﺗْﺮَﺍﺑًﺎ ﴿٣٧﴾

ﻟِﺎَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟْﻴَﻤِﻴﻦِ ﴿٣٨﴾

ﺛُﻠَّﺔٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﴿٣٩﴾

ﻭَﺛُﻠَّﺔٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮِﻳﻦَ ﴿٤٠﴾

ﻭَﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟﺸِّﻤَﺎﻝِ ﻣَٓﺎ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟﺸِّﻤَﺎﻝِ ﴿٤١﴾

ﻓِﻰ ﺳَﻤُﻮﻡٍ ﻭَﺣَﻤِﻴﻢٍ ﴿٤٢﴾

ﻭَﻇِﻞٍّ ﻣِﻦْ ﻳَﺤْﻤُﻮﻡٍ ﴿٤٣﴾

ﻟﺎَﺑَﺎﺭِﺩٍ ﻭَﻟﺎَ ﻛَﺮِﻳﻢٍ﴿٤٤﴾

ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻗَﺒْﻞَ ﺫَﻟِﻚَ ﻣُﺘْﺮَﻓِﻴﻦَ ﴿٤٥﴾

ﻭَﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُﺼِﺮُّﻭﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺤِﻨْﺚِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﴿٤٦﴾

ﻭَﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺍَﺋِﺬَﺍ ﻣِﺘْﻨَﺎ ﻭَﻛُﻨَّﺎ ﺗُﺮَﺍﺑًﺎ ﻭَﻋِﻈَﺎﻣًﺎ ﺀَﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻤَﺒْﻌُﻮﺛُﻮﻥَ ﴿٤٧﴾

ﺍَﻭَ ﺍَﺑَٓﺎﻭ ُٔﻧَﺎ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟُﻮﻥَ﴿٤٨﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﺎَﺧِﺮِﻳﻦَ ﴿٤٩﴾

ﻟَﻤَﺠْﻤُﻮﻋُﻮﻥَ ﺍِﻟَﻰ ﻣِﻴﻘَﺎﺕِ ﻳَﻮْﻡٍ ﻣَﻌْﻠُﻮﻡٍ﴿٥٠﴾

ﺛُﻢَّ ﺍِﻧَّﻜُﻢْ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻀَّٓﺎﻟُّﻮﻥَ ﺍﻟْﻤُﻜَﺬِّﺑُﻮﻥَ ﴿٥١﴾

ﻟَﺎَﻛِﻠُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﺷَﺠَﺮٍ ﻣِﻦْ ﺯَﻗُّﻮﻡٍ ﴿٥٢﴾

ﻓَﻤَﺎﻟِﻮُٔ ﻥَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺍﻟْﺒُﻄُﻮﻥَ ﴿٥٣﴾

ﻓَﺸَﺎﺭِﺑُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﻢِ ﴿٥٤﴾

ﻓَﺸَﺎﺭِﺑُﻮﻥَ ﺷُﺮْﺏَ ﺍﻟْﻬِﻴﻢِ ﴿٥٥﴾

ﻫَﺬَﺍ ﻧُﺰُﻟُﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﴿٥٦﴾

ﻧَﺤْﻦُ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻓَﻠَﻮْﻟﺎَ ﺗُﺼَﺪِّﻗُﻮﻥَ ﴿٥٧﴾

ﺍَﻓَﺮَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﻣَﺎﺗُﻤْﻨُﻮﻥَ ﴿٥٨﴾

ﺀَﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺗَﺨْﻠُﻘُﻮﻧَﻪُٓ ﺍَﻡْ ﻧَﺤْﻦُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻘُﻮﻥَ﴿٥٩﴾

ﻧَﺤْﻦُ ﻗَﺪَّﺭْﻧَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕَ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﺑِﻤَﺴْﺒُﻮﻗِﻴﻦَ ﴿٦٠﴾

ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻧُﺒَﺪِّﻝَ ﺍَﻣْﺜَﺎﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻧُﻨْﺸِﺌَﻜُﻢْ ﻓِﻰ ﻣَﺎﻟﺎَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٦١﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻠِﻤْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺸْﺎَﺓَ ﺍﻟْﺎُﻭ ﻟَﻰ ﻓَﻠَﻮْﻟﺎَ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ﴿٦٢﴾

ﺍَﻓَﺮَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﻣَﺎ ﺗَﺤْﺮُﺛُﻮﻥَ ﴿٦٣﴾

ﺀَﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺗَﺰْﺭَﻋُﻮﻧَﻪُٓ ﺍَﻡْ ﻧَﺤْﻦُ ﺍﻟﺰَّﺍﺭِﻋُﻮﻥَ﴿٦٤﴾

ﻟَﻮْ ﻧَﺸَٓﺎﺀُ ﻟَﺠَﻌَﻠْﻨَﺎﻩُ ﺣُﻄَﺎﻣًﺎ ﻓَﻈَﻠْﺘُﻢْ ﺗَﻔَﻜَّﻬُﻮﻥَ﴿٦٥﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻤُﻐْﺮَﻣُﻮﻥَ ﴿٦٦﴾

ﺑَﻞْ ﻧَﺤْﻦُ ﻣَﺤْﺮُﻭﻣُﻮﻥَ﴿٦٧﴾

ﺍَﻓَﺮَﺍَﻳْﺘُﻢُ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﺸْﺮَﺑُﻮﻥَ ﴿٦٨﴾

ﺀَﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺍَﻧْﺰَﻟْﺘُﻤُﻮﻩُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺰْﻥِ ﺍَﻡْ ﻧَﺤْﻦُ ﺍﻟْﻤُﻨْﺰِﻟُﻮﻥَ﴿٦٩﴾

ﻟَﻮْ ﻧَﺸَٓﺎﺀُ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻩُ ﺍُﺟَﺎﺟًﺎ ﻓَﻠَﻮْﻟﺎَ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٧٠﴾

ﺍَﻓَﺮَﺍَﻳْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺗُﻮﺭُﻭﻥَ ﴿٧١﴾

ﺀَﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺍَﻧْﺸَﺎْﺗُﻢْ ﺷَﺠَﺮَﺗَﻬَٓﺎ ﺍَﻡْ ﻧَﺤْﻦُ ﺍﻟْﻤُﻨْﺸِﻮُٔ ﻥَ﴿٧٢﴾

ﻧَﺤْﻦُ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻫَﺎ ﺗَﺬْﻛِﺮَﺓً ﻭَﻣَﺘَﺎﻋًﺎ ﻟِﻠْﻤُﻘْﻮِﻳﻦَ ﴿٧٣﴾

ﻓَﺴَﺒِّﺢْ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﴿٧٤﴾

ﻓَﻠﺎَٓ ﺍُﻗْﺴِﻢُ ﺑِﻤَﻮَﺍﻗِﻊِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﴿٧٥﴾

ﻭَﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻘَﺴَﻢٌ ﻟَﻮْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻋَﻈِﻴﻢٌ ﴿٧٦﴾

ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻘُﺮْﺍَﻥٌ ﻛَﺮِﻳﻢٌ ﴿٧٧﴾

ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣَﻜْﻨُﻮﻥٍ ﴿٧٨﴾

ﻟﺎَ ﻳَﻤَﺴُّﻪُٓ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟْﻤُﻄَﻬَّﺮُﻭﻥَ ﴿٧٩﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٨٠﴾

ﺍَﻓَﺒِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻣُﺪْﻫِﻨُﻮﻥَ ﴿٨١﴾

ﻭَﺗَﺠْﻌَﻠُﻮﻥَ ﺭِﺯْﻗَﻜُﻢْ ﺍَﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﻜَﺬِّﺑُﻮﻥَ﴿٨٢﴾

ﻓَﻠَﻮْﻟﺎَٓ ﺍِﺫَﺍ ﺑَﻠَﻐَﺖِ ﺍﻟْﺤُﻠْﻘُﻮﻡَ ﴿٨٣﴾

ﻭَﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺣِﻴﻨَﺌِﺬٍ ﺗَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ ﴿٨٤﴾

ﻭَﻧَﺤْﻦُ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻟﺎَﺗُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ﴿٨٥﴾

ﻓَﻠَﻮْﻟﺎَٓ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺪِﻳﻨِﻴﻦَ ﴿٨٦﴾

ﺗَﺮْﺟِﻌُﻮﻧَﻬَٓﺎ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿٨٧﴾

ﻓَﺎَﻣَّٓﺎ ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑِﻴﻦَ ﴿٨٨﴾

ﻓَﺮَﻭْﺡٌ ﻭَﺭَﻳْﺤَﺎﻥٌ ﻭَﺟَﻨَّﺖُ ﻧَﻌِﻴﻢٍ﴿٨٩﴾

ﻭَﺍَﻣَّٓﺎ ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟْﻴَﻤِﻴﻦِ ﴿٩٠﴾

ﻓَﺴَﻠﺎَﻡٌ ﻟَﻚَ ﻣِﻦْ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟْﻴَﻤِﻴﻦِ﴿٩١﴾

ﻭَﺍَﻣَّٓﺎ ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻜَﺬِّﺑِﻴﻦَ ﺍﻟﻀَّٓﺎﻟِّﻴﻦَ ﴿٩٢﴾

ﻓَﻨُﺰُﻝٌ ﻣِﻦْ ﺣَﻤِﻴﻢٍ ﴿٩٣﴾

ﻭَﺗَﺼْﻠِﻴَﺔُ ﺟَﺤِﻴﻢٍ ﴿٩٤﴾

ﺍِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﻟَﻬُﻮَ ﺣَﻖُّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﴿٩٥﴾

ﻓَﺴَﺒِّﺢْ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ﴿٩٦﴾

57. Hadid[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺪِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺳَﺒَّﺢَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿١﴾

ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَﻳُﻤِﻴﺖُ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿٢﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻝُ ﻭَﺍﻟْﺎَﺧِﺮُ ﻭَﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮُ ﻭَﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻦُ ﻭَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿٣﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﻳَﻠِﺞُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻨْﺰِﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻌْﺮُﺝُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﺍَﻳْﻦَ ﻣَﺎﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ﴿٤﴾

ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻊُ ﺍﻟْﺎُﻣُﻮﺭُ﴿٥﴾

ﻳُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﻳُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻓِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ﴿٦﴾

ﺍَﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺍَﻧْﻔِﻘُﻮﺍ ﻣِﻤَّﺎ ﺟَﻌَﻠَﻜُﻢْ ﻣُﺴْﺘَﺨْﻠَﻔِﻴﻦَ ﻓِﻴﻪِ ﻓَﺎﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَﺍَﻧْﻔَﻘُﻮﺍ ﻟَﻬُﻢْ ﺍَﺟْﺮٌ ﻛَﺒِﻴﺮٌ﴿٧﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﻟﺎَ ﺗُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﻳَﺪْﻋُﻮﻛُﻢْ ﻟِﺘُﻮْٔﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﺮَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﻗَﺪْ ﺍَﺧَﺬَ ﻣِﻴﺜَﺎﻗَﻜُﻢْ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿٨﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِٓ ﺍَﻳَﺎﺕٍ ﺑَﻴِّﻨَﺎﺕٍ ﻟِﻴُﺨْﺮِﺟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻜُﻢْ ﻟَﺮَﻭُٔ ﻑٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ﴿٩﴾

ﺍِﻋْﻠَﻤُٓﻮﺍ ﺍَﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻟَﻌِﺐٌ ﻭَﻟَﻬْﻮٌ ﻭَﺯِﻳﻨَﺔٌ ﻭَﺗَﻔَﺎﺧُﺮٌ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﻭَﺗَﻜَﺎﺛُﺮٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻣْﻮَﺍﻝِ ﻭَﺍﻟْﺎَﻭْﻟﺎَﺩِ ﻛَﻤَﺜَﻞِ ﻏَﻴْﺚٍ ﺍَﻋْﺠَﺐَ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭَ ﻧَﺒَﺎﺗُﻪُ ﺛُﻢَّ ﻳَﻬِﻴﺞُ ﻓَﺘَﺮَﻳﻪُ ﻣُﺼْﻔَﺮًّﺍ ﺛُﻢَّ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺣُﻄَﺎﻣًﺎ ﻭَﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ﻭَﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭِﺿْﻮَﺍﻥٌ ﻭَﻣَﺎﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺘَﺎﻉُ ﺍﻟْﻐُﺮُﻭﺭِ﴿٢٠﴾

ﺳَﺎﺑِﻘُٓﻮﺍ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٍ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺟَﻨَّﺔٍ ﻋَﺮْﺿُﻬَﺎ ﻛَﻌَﺮْﺽِ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍُﻋِﺪَّﺕْ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭُﺳُﻠِﻪِ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﻀْﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳُﻮْٔﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ﴿٢١﴾

ﻣَٓﺎ ﺍَﺻَﺎﺏَ ﻣِﻦْ ﻣُﺼِﻴﺒَﺔٍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻟﺎَ ﻓِٓﻰ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﺍَﻥْ ﻧَﺒْﺮَﺍَﻫَﺎ ﺍِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺴِﻴﺮٌ ﴿٢٢﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﺭُﺳُﻠَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕِ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣَﻌَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ﻟِﻴَﻘُﻮﻡَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻭَﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺪَ ﻓِﻴﻪِ ﺑَﺎْﺱٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ﻭَﻣَﻨَﺎﻓِﻊُ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟِﻴَﻌْﻠَﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﻦْ ﻳَﻨْﺼُﺮُﻩُ ﻭَﺭُﺳُﻠَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴْﺐِ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﻮِﻯٌّ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﴿٢٥﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍَﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﺮَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻳُﻮْٔﺗِﻜُﻢْ ﻛِﻔْﻠَﻴْﻦِ ﻣِﻦْ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻜُﻢْ ﻧُﻮﺭًﺍ ﺗَﻤْﺸُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﻭَﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ ﴿٢٨﴾

59. Haşr[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺤَﺸْﺮِ‌

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻟْﺘَﻨْﻈُﺮْ ﻧَﻔْﺲٌ ﻣَﺎﻗَﺪَّﻣَﺖْ ﻟِﻐَﺪٍ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ﴿١٨﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻛَﺎﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻧَﺴُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎَﻧْﺴَﻴﻬُﻢْ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻬُﻢْ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮﻥَ﴿١٩﴾

ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻮِٓﻯ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻔَٓﺎﺋِﺰُﻭﻥَ﴿٢٠﴾

ﻟَﻮْ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﺒَﻞٍ ﻟَﺮَﺍَﻳْﺘَﻪُ ﺧَﺎﺷِﻌًﺎ ﻣُﺘَﺼَﺪِّﻋًﺎ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺎَﻣْﺜَﺎﻝُ ﻧَﻀْﺮِﺑُﻬَﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُﻭﻥَ﴿٢١﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ﴿٢٢﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍَﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﻘُﺪُّﻭﺱُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻦُ ﺍﻟْﻤُﻬَﻴْﻤِﻦُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺠَﺒَّﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻜَﺒِّﺮُ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ﴿٢٣﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻖُ ﺍﻟْﺒَﺎﺭِﻯُٔ ﺍﻟْﻤُﺼَﻮِّﺭُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿٢٤﴾

61. Saff[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺼَّﻒِّ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺳَﺒَّﺢَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ﴿١﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻟِﻢَ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﻟﺎَ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ﴿٢﴾

ﻛَﺒُﺮَ ﻣَﻘْﺘًﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻥْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻟﺎَ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ﴿٣﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﺻَﻔًّﺎ ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﺑُﻨْﻴَﺎﻥٌ ﻣَﺮْﺻُﻮﺹٌ﴿٤﴾

ﻭَﺍِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺍﺑْﻦُ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻳَﺎ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍِﺳْﺮَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﺍِﻧِّﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻣُﺼَﺪِّﻗًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔِ ﻭَﻣُﺒَﺸِّﺮًﺍ ﺑِﺮَﺳُﻮﻝٍ ﻳَﺎْﺗِﻰ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻯ ﺍﺳْﻤُﻪُٓ ﺍَﺣْﻤَﺪُ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺟَٓﺎﺀَﻫُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕِ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻫَﺬَﺍ ﺳِﺤْﺮٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ﴿٦﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﺍَﻇْﻠَﻢُ ﻣِﻤَّﻦِ ﺍﻓْﺘَﺮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏَ ﻭَﻫُﻮَ ﻳُﺪْﻋَٓﻰ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَﻳَﻬْﺪِﻯ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ﴿٧﴾

ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻟِﻴُﻄْﻔِﻮُٔ ﺍ ﻧُﻮﺭَﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺎَﻓْﻮَﺍﻫِﻬِﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣُﺘِﻢُّ ﻧُﻮﺭِﻩِ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺮِﻩَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ﴿٨﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴُﻈْﻬِﺮَﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻛُﻠِّﻪِ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺮِﻩَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ﴿٩﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫَﻞْ ﺍَﺩُﻟُّﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺗِﺠَﺎﺭَﺓٍ ﺗُﻨْﺠِﻴﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺏٍ ﺍَﻟِﻴﻢٍ﴿١٠﴾

ﺗُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺗُﺠَﺎﻫِﺪُﻭﻥَ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺎَﻣْﻮَﺍﻟِﻜُﻢْ ﻭَﺍَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿١١﴾

ﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ ﺫُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ ﻭَﻳُﺪْﺧِﻠْﻜُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﻭَﻣَﺴَﺎﻛِﻦَ ﻃَﻴِّﺒَﺔً ﻓِﻰ ﺟَﻨَّﺎﺕِ ﻋَﺪْﻥٍ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ ﴿١٢﴾

ﻭَﺍُﺧْﺮَﻯ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻧَﻬَﺎ ﻧَﺼْﺮٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻓَﺘْﺢٌ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ﻭَﺑَﺸِّﺮِﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ﴿١٣﴾

62. Cumua[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚِ ﺍﻟْﻘُﺪُّﻭﺱِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ﴿١﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑَﻌَﺚَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻴِّﻦَ ﺭَﺳُﻮﻟﺎً ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻳَﺘْﻠُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَﻳُﺰَﻛِّﻴﻬِﻢْ ﻭَﻳُﻌَﻠِّﻤُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻭَﺍِﻥْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻟَﻔِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ ﴿٢﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﻔِﺮُّﻭﻥَ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻣُﻠﺎَﻗِﻴﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﺗُﺮَﺩُّﻭﻥَ ﺍِﻟَﻰ ﻋَﺎﻟِﻢِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻓَﻴُﻨَﺒِّﺌُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﴿٨﴾

64. Teğabun[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺘَّﻐَﺎﺑُﻦِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ﴿١﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻓَﻤِﻨْﻜُﻢْ ﻛَﺎﻓِﺮٌ ﻭَﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣُﻮْٔﻣِﻦٌ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ﴿٢﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﺻَﻮَّﺭَﻛُﻢْ ﻓَﺎَﺣْﺴَﻦَ ﺻُﻮَﺭَﻛُﻢْ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ﴿٣﴾

ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﺗُﺴِﺮُّﻭﻥَ ﻭَﻣَﺎ ﺗُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ﴿٤﴾

ﻣَٓﺎ ﺍَﺻَﺎﺏَ ﻣِﻦْ ﻣُﺼِﻴﺒَﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎِﺫْﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻮْٔﻣِﻦْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻳَﻬْﺪِ ﻗَﻠْﺒَﻪُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ﴿١١﴾

ﻭَﺍَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﺎِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﻴْﺘُﻢْ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺭَﺳُﻮﻟِﻨَﺎ ﺍﻟْﺒَﻠﺎَﻍُ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦُ﴿١٢﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛَّﻞِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ﴿١٣﴾

65. Talak[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻄَّﻠﺎَﻕِ‌

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣِﺜْﻠَﻬُﻦَّ ﻳَﺘَﻨَﺰَّﻝُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻦَّ ﻟِﺘَﻌْﻠَﻤُٓﻮﺍ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﻭَﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﺪْ ﺍَﺣَﺎﻁَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤًﺎ﴿١٢﴾

67. Mülk[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﴿١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕَ ﻭَﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓَ ﻟِﻴَﺒْﻠُﻮَﻛُﻢْ ﺍَﻳُّﻜُﻢْ ﺍَﺣْﺴَﻦُ ﻋَﻤَﻠﺎً ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﴿٢﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻃِﺒَﺎﻗًﺎ ﻣَﺎ ﺗَﺮَﻯ ﻓِﻰ ﺧَﻠْﻖِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻣِﻦْ ﺗَﻔَﺎﻭُﺕٍ ﻓَﺎﺭْﺟِﻊِ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮَ ﻫَﻞْ ﺗَﺮَﻯ ﻣِﻦْ ﻓُﻄُﻮﺭٍ﴿٣﴾

ﺛُﻢَّ ﺍﺭْﺟِﻊِ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮَ ﻛَﺮَّﺗَﻴْﻦِ ﻳَﻨْﻘَﻠِﺐْ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮُ ﺧَﺎﺳِﺌًﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺣَﺴِﻴﺮٌ﴿٤﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺯَﻳَّﻨَّﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﻤَﺼَﺎﺑِﻴﺢَ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻫَﺎ ﺭُﺟُﻮﻣًﺎ ﻟِﻠﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦِ ﻭَﺍَﻋْﺘَﺪْﻧَﺎ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﺴَّﻌِﻴﺮِ﴿٥﴾

ﻭَﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺑِﺮَﺑِّﻬِﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏُ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﻭَﺑِﺌْﺲَ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ﴿٦﴾

ﺍِﺫَٓﺍ ﺍُﻟْﻘُﻮﺍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺳَﻤِﻌُﻮﺍ ﻟَﻬَﺎ ﺷَﻬِﻴﻘًﺎ ﻭَﻫِﻰَ ﺗَﻔُﻮﺭُ ﴿٧﴾

ﺗَﻜَﺎﺩُ ﺗَﻤَﻴَّﺰُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَﻴْﻆِ ﻛُﻠَّﻤَٓﺎ ﺍُﻟْﻘِﻰَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﻮْﺝٌ ﺳَﺎَﻟَﻬُﻢْ ﺧَﺰَﻧَﺘُﻬَٓﺎ ﺍَﻟَﻢْ ﻳَﺎْﺗِﻜُﻢْ ﻧَﺬِﻳﺮٌ﴿٨﴾

ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑَﻠَﻰ ﻗَﺪْ ﺟَٓﺎﺀَﻧَﺎ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻓَﻜَﺬَّﺑْﻨَﺎ ﻭَﻗُﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻧَﺰَّﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻥْ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻛَﺒِﻴﺮٍ﴿٩﴾

ﻭَﻗﺎَﻟُﻮﺍ ﻟَﻮْ ﻛُﻨَّﺎ ﻧَﺴْﻤَﻊُ ﺍَﻭْ ﻧَﻌْﻘِﻞُ ﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻓِٓﻰ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟﺴَّﻌِﻴﺮِ﴿١٠﴾

ﻓَﺎﻋْﺘَﺮَﻓُﻮﺍ ﺑِﺬَﻧْﺒِﻬِﻢْ ﻓَﺴُﺤْﻘًﺎ ﻟِﺎَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟﺴَّﻌِﻴﺮِ﴿١١﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺨْﺸَﻮْﻥَ ﺭَﺑَّﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻟَﻬُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٌ ﻭَﺍَﺟْﺮٌ ﻛَﺒِﻴﺮٌ﴿١٢﴾

ﻭَﺍَﺳِﺮُّﻭﺍ ﻗَﻮْﻟَﻜُﻢْ ﺍَﻭِ ﺍﺟْﻬَﺮُﻭﺍ ﺑِﻪِ ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ﴿١٣﴾

ﺍَﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ ﴿١٤﴾

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺫَﻟُﻮﻟﺎً ﻓَﺎﻣْﺸُﻮﺍ ﻓِﻰ ﻣَﻨَﺎﻛِﺒِﻬَﺎ ﻭَﻛُﻠُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺭِﺯْﻗِﻪِ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟﻨُّﺸُﻮﺭُ﴿١٥﴾

ﺀَﺍَﻣِﻨْﺘُﻢْ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﺴِﻒَ ﺑِﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫِﻰَ ﺗَﻤُﻮﺭُ ﴿١٦﴾

ﺍَﻡْ ﺍَﻣِﻨْﺘُﻢْ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺍَﻥْ ﻳُﺮْﺳِﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺣَﺎﺻِﺒًﺎ ﻓَﺴَﺘَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻛَﻴْﻒَ ﻧَﺬِﻳﺮِ﴿١٧﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺬَّﺏَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢْ ﻓَﻜَﻴْﻒَ ﻛَﺎﻥَ ﻧَﻜِﻴﺮِ﴿١٨﴾

ﺍَﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻄَّﻴْﺮِ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢْ ﺻَٓﺎﻓَّﺎﺕٍ ﻭَﻳَﻘْﺒِﻀْﻦَ ﻣَﺎﻳُﻤْﺴِﻜُﻬُﻦَّ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍِﻧَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑَﺼِﻴﺮٌ﴿١٩﴾

ﺍَﻣَّﻦْ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻫُﻮَ ﺟُﻨْﺪٌ ﻟَﻜُﻢْ ﻳَﻨْﺼُﺮُﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍِﻥِ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﻓِﻰ ﻏُﺮُﻭﺭٍ ﴿٢٠﴾

ﺍَﻣَّﻦْ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳَﺮْﺯُﻗُﻜُﻢْ ﺍِﻥْ ﺍَﻣْﺴَﻚَ ﺭِﺯْﻗَﻪُ ﺑَﻞْ ﻟَﺠُّﻮﺍ ﻓِﻰ ﻋُﺘُﻮٍّ ﻭَﻧُﻔُﻮﺭٍ﴿٢١﴾

ﺍَﻓَﻤَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻣُﻜِﺒًّﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺟْﻬِﻪِٓ ﺍَﻫْﺪَٓﻯ ﺍَﻣَّﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﺳَﻮِﻳًّﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ﴿٢٢﴾

ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺸَﺎَﻛُﻢْ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَ ﻭَﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَﺍﻟْﺎَﻓْﺌِﺪَﺓَ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻣَﺎﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ﴿٢٣﴾

ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺫَﺭَﺍَﻛُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺤْﺸَﺮُﻭﻥَ﴿٢٤﴾

ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻣَﺘَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪُ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ﴿٢٥﴾

ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻧَ ﺎ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ﴿٢٦﴾

ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭَﺍَﻭْﻩُ ﺯُﻟْﻔَﺔً ﺳِٓﻴﺌَﺖْ ﻭُﺟُﻮﻩُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻭَﻗِﻴﻞَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺑِﻪِ ﺗَﺪَّﻋُﻮﻥَ﴿٢٧﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﺭَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﺍِﻥْ ﺍَﻫْﻠَﻜَﻨِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻣَﻦْ ﻣَﻌِﻰَ ﺍَﻭْ ﺭَﺣِﻤَﻨَﺎ ﻓَﻤَﻦْ ﻳُﺠِﻴﺮُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺏٍ ﺍَﻟِﻴﻢٍ﴿٢٨﴾

ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍَﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻪِ ﻭَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﻨَﺎ ﻓَﺴَﺘَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ﴿٢٩﴾

ﻗُﻞْ ﺍَﺭَﺍَﻳْﺘُﻢْ ﺍِﻥْ ﺍَﺻْﺒَﺢَ ﻣَٓﺎﻭ ُٔﻛُﻢْ ﻏَﻮْﺭًﺍ ﻓَﻤَﻦْ ﻳَﺎْﺗِﻴﻜُﻢْ ﺑِﻤَٓﺎﺀٍ ﻣَﻌِﻴﻦٍ﴿٣٠﴾

68. Kalem[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻘَﻠَﻢِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻥٓ ﻭَﺍﻟْﻘَﻠَﻢِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﻄُﺮُﻭﻥَ ﴿١﴾

ﻣَٓﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺔِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﻤَﺠْﻨُﻮﻥٍ ﴿٢﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﻟَﻚَ ﻟَﺎَﺟْﺮًﺍ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻤْﻨُﻮﻥٍ ﴿٣﴾

ﻭَﺍِﻧَّﻚَ ﻟَﻌَﻠَﻰ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ﴿٤﴾

ﻓَﺴَﺘُﺒْﺼِﺮُ ﻭَﻳُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ ﴿٥﴾

ﺑِﺎَﻳِّﻜُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻔْﺘُﻮﻥُ﴿٦﴾

ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ﺿَﻞَّ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ﴿٧﴾

69. Hakka[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺤَﺎٓﻗَّﺔِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍَﻟْﺤَٓﺎﻗَّﺔُ ﴿١﴾

ﻣَﺎﺍﻟْﺤَٓﺎﻗَّﺔُ ﴿٢﴾

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺩْﺭَﻳﻚَ ﻣَﺎﺍﻟْﺤَٓﺎﻗَّﺔُ ﴿٣﴾

ﻛَﺬَّﺑَﺖْ ﺛَﻤُﻮﺩُ ﻭَﻋَﺎﺩٌ ﺑِﺎﻟْﻘَﺎﺭِﻋَﺔِ﴿٤﴾

ﻓَﺎَﻣَّﺎ ﺛَﻤُﻮﺩُ ﻓَﺎُﻫْﻠِﻜُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻄَّﺎﻏِﻴَﺔِ﴿٥﴾

ﻭَﺍَﻣَّﺎ ﻋَﺎﺩٌ ﻓَﺎُﻫْﻠِﻜُﻮﺍ ﺑِﺮِﻳﺢٍ ﺻَﺮْﺻَﺮٍ ﻋَﺎﺗِﻴَﺔٍ ﴿٦﴾

ﺳَﺨَّﺮَﻫَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺳَﺒْﻊَ ﻟَﻴَﺎﻝٍ ﻭَﺛَﻤَﺎﻧِﻴَﺔَ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺣُﺴُﻮﻣًﺎ ﻓَﺘَﺮَﻯ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺻَﺮْﻋَﻰ ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﺍَﻋْﺠَﺎﺯُ ﻧَﺨْﻞٍ ﺧَﺎﻭِﻳَﺔٍ ﴿٧﴾

ﻓَﻬَﻞْ ﺗَﺮَﻯ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﺎﻗِﻴَﺔٍ﴿٨﴾

ﻓَﻠﺎَٓ ﺍُﻗْﺴِﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﺗُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ ﴿٣٨﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻟﺎَ ﺗُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ ﴿٣٩﴾

ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻘَﻮْﻝُ ﺭَﺳُﻮﻝٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ ﴿٤٠﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﻘَﻮْﻝِ ﺷَﺎﻋِﺮٍ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻣَﺎ ﺗُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﴿٤١﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺑِﻘَﻮْﻝِ ﻛَﺎﻫِﻦٍ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻣَﺎ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ ﴿٤٢﴾

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٤٣﴾

ﻭَﻟَﻮْ ﺗَﻘَﻮَّﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺑَﻌْﺾَ ﺍﻟْﺎَﻗَﺎﻭِﻳﻞِ ﴿٤٤﴾

ﻟَﺎَﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣِﻨْﻪُ ﺑِﺎﻟْﻴَﻤِﻴﻦِ ﴿٤٥﴾

ﺛُﻢَّ ﻟَﻘَﻄَﻌْﻨَﺎ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟْﻮَﺗِﻴﻦَ ﴿٤٦﴾

ﻓَﻤَﺎ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺍَﺣَﺪٍ ﻋَﻨْﻪُ ﺣَﺎﺟِﺰِﻳﻦَ﴿٤٧﴾

ﻭَﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﺘَﺬْﻛِﺮَﺓٌ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ﴿٤٨﴾

ﻭَﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻨَﻌْﻠَﻢُ ﺍَﻥَّ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣُﻜَﺬِّﺑِﻴﻦَ﴿٤٩﴾

ﻭَﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﺤَﺴْﺮَﺓٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ﴿٥٠﴾

ﻭَﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﺤَﻖُّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ﴿٥١﴾

ﻓَﺴَﺒِّﺢْ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ﴿٥٢﴾

70. Mearic[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺭِﺝِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺳَﺎَﻝَ ﺳَٓﺎﺋِﻞٌ ﺑِﻌَﺬَﺍﺏٍ ﻭَﺍﻗِﻊٍ ﴿١﴾

ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻪُ ﺩَﺍﻓِﻊٌ ﴿٢﴾

ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺫِﻯ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺭِﺝِ ﴿٣﴾

ﺗَﻌْﺮُﺝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَﺍﻟﺮُّﻭﺡُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻓِﻰ ﻳَﻮْﻡٍ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻘْﺪَﺍﺭُﻩُ ﺧَﻤْﺴِﻴﻦَ ﺍَﻟْﻒَ ﺳَﻨَﺔٍ ﴿٤﴾

ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﺻَﺒْﺮًﺍ ﺟَﻤِﻴﻠﺎً﴿٥﴾

ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻳَﺮَﻭْﻧَﻪُ ﺑَﻌِﻴﺪًﺍ ﴿٦﴾

ﻭَﻧَﺮَﻳﻪُ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ ﴿٧﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻛَﺎﻟْﻤُﻬْﻞِ ﴿٨﴾

ﻭَﺗَﻜُﻮﻥُ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﻛَﺎﻟْﻌِﻬْﻦِ ﴿٩﴾

ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺴْﺌَﻞُ ﺣَﻤِﻴﻢٌ ﺣَﻤِﻴﻤًﺎ ﴿١٠﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﺧُﻠِﻖَ ﻫَﻠُﻮﻋًﺎ ﴿١٩﴾

ﺍِﺫَﺍ ﻣَﺴَّﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮُّ ﺟَﺰُﻭﻋًﺎ ﴿٢٠﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻣَﺴَّﻪُ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮُ ﻣَﻨُﻮﻋًﺎ ﴿٢١﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟْﻤُﺼَﻠِّﻴﻦَ ﴿٢٢﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﺩَٓﺍﺋِﻤُﻮﻥَ ﴿٢٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻓِٓﻰ ﺍَﻣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ ﺣَﻖٌّ ﻣَﻌْﻠُﻮﻡٌ ﴿٢٤﴾

ﻟِﻠﺴَّٓﺎﺋِﻞِ ﻭَﺍﻟْﻤَﺤْﺮُﻭﻡِ ﴿٢٥﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺼَﺪِّﻗُﻮﻥَ ﺑِﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﴿٢٦﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺏِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻣُﺸْﻔِﻘُﻮﻥَ ﴿٢٧﴾

ﺍِﻥَّ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﺎْﻣُﻮﻥٍ ﴿٢٨﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻟِﻔُﺮُﻭﺟِﻬِﻢْ ﺣَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ ﴿٢٩﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟِﻬِﻢْ ﺍَﻭْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺍَﻳْﻤَﺎﻧُﻬُﻢْ ﻓَﺎِﻧَّﻬُﻢْ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﻠُﻮﻣِﻴﻦَ ﴿٣٠﴾

ﻓَﻤَﻦِ ﺍﺑْﺘَﻐَﻰ ﻭَﺭَٓﺍﺀَ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻌَﺎﺩُﻭﻥَ ﴿٣١﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻟِﺎَﻣَﺎﻧَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَﻋَﻬْﺪِﻫِﻢْ ﺭَﺍﻋُﻮﻥَ ﴿٣٢﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻗَٓﺎﺋِﻤُﻮﻥَ ﴿٣٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﻳُﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ ﴿٣٤﴾

ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻓِﻰ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻣُﻜْﺮَﻣُﻮﻥَ ﴿٣٥﴾

ﻓَﻠﺎَٓ ﺍُﻗْﺴِﻢُ ﺑِﺮَﺏِّ ﺍﻟْﻤَﺸَﺎﺭِﻕِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻐَﺎﺭِﺏِ ﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻘَﺎﺩِﺭُﻭﻥَ ﴿٤٠﴾

ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻧُﺒَﺪِّﻝَ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﺑِﻤَﺴْﺒُﻮﻗِﻴﻦَ﴿٤١﴾

ﻓَﺬَﺭْﻫُﻢْ ﻳَﺨُﻮﺿُﻮﺍ ﻭَﻳَﻠْﻌَﺒُﻮﺍ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﻠﺎَﻗُﻮﺍ ﻳَﻮْﻣَﻬُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ ﴿٤٢﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﺨْﺮُﺟُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺟْﺪَﺍﺙِ ﺳِﺮَﺍﻋًﺎ ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﺍِﻟَﻰ ﻧُﺼُﺐٍ ﻳُﻮﻓِﻀُﻮﻥَ ﴿٤٣﴾

ﺧَﺎﺷِﻌَﺔً ﺍَﺑْﺼَﺎﺭُﻫُﻢْ ﺗَﺮْﻫَﻘُﻬُﻢْ ﺫِﻟَّﺔٌ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ﴿٤٤﴾

71. Nuh[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻧُﻮﺡٍ‌

ﻣَﺎﻟَﻜُﻢْ ﻟﺎَﺗَﺮْﺟُﻮﻥَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻗَﺎﺭًﺍ ﴿١٣﴾

ﻭَﻗَﺪْ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﺍَﻃْﻮَﺍﺭًﺍ﴿١٤﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَﻭْﺍ ﻛَﻴْﻒَ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻃِﺒَﺎﻗًﺎ ﴿١٥﴾

ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﺳِﺮَﺍﺟًﺎ﴿١٦﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻧْﺒَﺘَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻧَﺒَﺎﺗًﺎ ﴿١٧﴾

ﺛُﻢَّ ﻳُﻌِﻴﺪُﻛُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻳُﺨْﺮِﺟُﻜُﻢْ ﺍِﺧْﺮَﺍﺟًﺎ﴿١٨﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺴَﺎﻃًﺎ ﴿١٩﴾

ﻟِﺘَﺴْﻠُﻜُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺳُﺒُﻠﺎً ﻓِﺠَﺎﺟًﺎ ﴿٢٠﴾

72. Cinn[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺠِﻦِّ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻗُﻞْ ﺍُﻭ ﺣِﻰَ ﺍِﻟَﻰَّ ﺍَﻧَّﻪُ ﺍﺳْﺘَﻤَﻊَ ﻧَﻔَﺮٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻓَﻘَﺎﻟُٓﻮﺍ ﺍِﻧَّﺎ ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ ﻗُﺮْﺍَﻧًﺎ ﻋَﺠَﺒًﺎ ﴿١﴾

ﻳَﻬْﺪِٓﻯ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺮُّﺷْﺪِ ﻓَﺎَﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻪِ ﻭَﻟَﻦْ ﻧُﺸْﺮِﻙَ ﺑِﺮَﺑِّﻨَٓﺎ ﺍَﺣَﺪًﺍ ﴿٢﴾

ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺟَﺪُّ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻣَﺎﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺻَﺎﺣِﺒَﺔً ﻭَﻟﺎَﻭَﻟَﺪًﺍ ﴿٣﴾

ﻭَﺍَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺳَﻔِﻴﻬُﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺷَﻄَﻄًﺎ ﴿٤﴾

ﻭَﺍَﻧَّﺎ ﻇَﻨَﻨَّٓﺎ ﺍَﻥْ ﻟَﻦْ ﺗَﻘُﻮﻝَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲُ ﻭَﺍﻟْﺠِﻦُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻛَﺬِﺑًﺎ ﴿٥﴾

73. Müzzemmil[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤُﺰَّﻣِّﻞِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺰَّﻣِّﻞُ ﴿١﴾

ﻗُﻢِ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﺍِﻟﺎَّ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﴿٢﴾

ﻧِﺼْﻔَﻪُٓ ﺍَﻭِ ﺍﻧْﻘُﺺْ ﻣِﻨْﻪُ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﴿٣﴾

ﺍَﻭْ ﺯِﺩْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺭَﺗِّﻞِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺗَﺮْﺗِﻴﻠﺎً ﴿٤﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﺳَﻨُﻠْﻘِﻰ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻗَﻮْﻟﺎً ﺛَﻘِﻴﻠﺎً ﴿٥﴾

ﺍِﻥَّ ﻧَﺎﺷِﺌَﺔَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻫِﻰَ ﺍَﺷَﺪُّ ﻭَﻃْﺌًﺎ ﻭَﺍَﻗْﻮَﻡُ ﻗِﻴﻠﺎً ﴿٦﴾

ﺍِﻥَّ ﻟَﻚَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺳَﺒْﺤًﺎ ﻃَﻮِﻳﻠﺎً ﴿٧﴾

ﻭَﺍﺫْﻛُﺮِ ﺍﺳْﻢَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻭَﺗَﺒَﺘَّﻞْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗَﺒْﺘِﻴﻠﺎً ﴿٨﴾

ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻤَﺸْﺮِﻕِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻓَﺎﺗَّﺨِﺬْﻩُ ﻭَﻛِﻴﻠﺎً﴿٩﴾

ﻭَﺍﺻْﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻭَﺍﻫْﺠُﺮْﻫُﻢْ ﻫَﺠْﺮًﺍ ﺟَﻤِﻴﻠﺎً﴿١٠﴾

74. Müddessir[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤُﺪَّﺛِّﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺪَّﺛِّﺮُ ﴿١﴾

ﻗُﻢْ ﻓَﺎَﻧْﺬِﺭْ ﴿٢﴾

ﻭَﺭَﺑَّﻚَ ﻓَﻜَﺒِّﺮْ ﴿٣﴾

ﻭَﺛِﻴَﺎﺑَﻚَ ﻓَﻄَﻬِّﺮْ ﴿٤﴾

ﻭَﺍﻟﺮُّﺟْﺰَ ﻓَﺎﻫْﺠُﺮْ ﴿٥﴾

ﻭَﻟﺎَ ﺗَﻤْﻨُﻦْ ﺗَﺴْﺘَﻜْﺜِﺮُ ﴿٦﴾

ﻭَﻟِﺮَﺑِّﻚَ ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﴿٧﴾

75. Kıyamet[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻟﺎَٓ ﺍُﻗْﺴِﻢُ ﺑِﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﴿١﴾

ﻭَﻟﺎَٓ ﺍُﻗْﺴِﻢُ ﺑِﺎﻟﻨَّﻔْﺲِ ﺍﻟﻠَّﻮَّﺍﻣَﺔِ﴿٢﴾

ﺍَﻳَﺤْﺴَﺐُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍَﻟَّﻦْ ﻧَﺠْﻤَﻊَ ﻋِﻈَﺎﻣَﻪُ ﴿٣﴾

ﺑَﻠَﻰ ﻗَﺎﺩِﺭِﻳﻦَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻧُﺴَﻮِّﻯَ ﺑَﻨَﺎﻧَﻪُ﴿٤﴾

ﺑَﻞْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻟِﻴَﻔْﺠُﺮَ ﺍَﻣَﺎﻣَﻪُ ﴿٥﴾

ﻳَﺴْﺌَﻞُ ﺍَﻳَّﺎﻥَ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﴿٦﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺑَﺮِﻕَ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮُ ﴿٧﴾

ﻭَﺧَﺴَﻒَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ ﴿٨﴾

ﻭَﺟُﻤِﻊَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ ﴿٩﴾

ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺍَﻳْﻦَ ﺍﻟْﻤَﻔَﺮُّ ﴿١٠﴾

ﻛَﻠﺎَّ ﻟﺎَ ﻭَﺯَﺭَ ﴿١١﴾

ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘَﺮُّ ﴿١٢﴾

ﻳُﻨَﺒَّﻮُٔﺍ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪَّﻡَ ﻭَﺍَﺧَّﺮَ ﴿١٣﴾

ﺑَﻞِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﺑَﺼِﻴﺮَﺓٌ ﴿١٤﴾

ﻭَﻟَﻮْ ﺍَﻟْﻘَﻰ ﻣَﻌَﺎﺫِﻳﺮَﻩُ ﴿١٥﴾

ﻟﺎَ ﺗُﺤَﺮِّﻙْ ﺑِﻪِ ﻟِﺴَﺎﻧَﻚَ ﻟِﺘَﻌْﺠَﻞَ ﺑِﻪِ ﴿١٦﴾

ﺍِﻥَّ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺟَﻤْﻌَﻪُ ﻭَﻗُﺮْﺍَﻧَﻪُ ﴿١٧﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻗَﺮَﺍْﻧَﺎﻩُ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻊْ ﻗُﺮْﺍَﻧَﻪُ ﴿١٨﴾

ﺛُﻢَّ ﺍِﻥَّ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺑَﻴَﺎﻧَﻪُ ﴿١٩﴾

ﻛَﻠﺎَّ ﺑَﻞْ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟْﻌَﺎﺟِﻠَﺔَ ﴿٢٠﴾

ﻭَﺗَﺬَﺭُﻭﻥَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓَ ﴿٢١﴾

ﻭُﺟُﻮﻩٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻧَﺎﺿِﺮَﺓٌ ﴿٢٢﴾

ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻬَﺎ ﻧَﺎﻇِﺮَﺓٌ ﴿٢٣﴾

ﻭَﻭُﺟُﻮﻩٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺑَﺎﺳِﺮَﺓٌ ﴿٢٤﴾

ﺗَﻈُﻦُّ ﺍَﻥْ ﻳُﻔْﻌَﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﻓَﺎﻗِﺮَﺓٌ ﴿٢٥﴾

ﻛَﻠﺎَّٓ ﺍِﺫَﺍ ﺑَﻠَﻐَﺖِ ﺍﻟﺘَّﺮَﺍﻗِﻰَ ﴿٢٦﴾

ﻭَﻗِﻴﻞَ ﻣَﻦْ ﺭَﺍﻕٍ ﴿٢٧﴾

ﻭَﻇَﻦَّ ﺍَﻧَّﻪُ ﺍﻟْﻔِﺮَﺍﻕُ ﴿٢٨﴾

ﻭَﺍﻟْﺘَﻔَّﺖِ ﺍﻟﺴَّﺎﻕُ ﺑِﺎﻟﺴَّﺎﻕِ ﴿٢٩﴾

ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻕُ ﴿٣٠﴾

ﻓَﻠﺎَ ﺻَﺪَّﻕَ ﻭَﻟﺎَ ﺻَﻠَّﻰ ﴿٣١﴾

ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻛَﺬَّﺏَ ﻭَﺗَﻮَﻟَّﻰ ﴿٣٢﴾

ﺛُﻢَّ ﺫَﻫَﺐَ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﻫْﻠِﻪِ ﻳَﺘَﻤَﻄَّﻰ ﴿٣٣﴾

ﺍَﻭْﻟَﻰ ﻟَﻚَ ﻓَﺎَﻭْﻟَﻰ ﴿٣٤﴾

ﺛُﻢَّ ﺍَﻭْﻟَﻰ ﻟَﻚَ ﻓَﺎَﻭْﻟَﻰ ﴿٣٥﴾

ﺍَﻳَﺤْﺴَﺐُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍَﻥْ ﻳُﺘْﺮَﻙَ ﺳُﺪًﻯ ﴿٣٦﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﻳَﻚُ ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻣِﻦْ ﻣَﻨِﻰٍّ ﻳُﻤْﻨَﻰ ﴿٣٧﴾

ﺛُﻢَّ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻘَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻖَ ﻓَﺴَﻮَّﻯ ﴿٣٨﴾

ﻓَﺠَﻌَﻞَ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟﺰَّﻭْﺟَﻴْﻦِ ﺍﻟﺬَّﻛَﺮَ ﻭَﺍﻟْﺎُﻧْﺜَﻰ ﴿٣٩﴾

ﺍَﻟَﻴْﺲَ ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﻘَﺎﺩِﺭٍ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳُﺤْﻴِﻰَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ﴿٤٠﴾

76. İnsan[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻫَﻞْ ﺍَﺗَﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺣِﻴﻦٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪَّﻫْﺮِ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻣَﺬْﻛُﻮﺭًﺍ﴿١﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺍَﻣْﺸَﺎﺝٍ ﻧَﺒْﺘَﻠِﻴﻪِ ﻓَﺠَﻌَﻠْﻨَﺎﻩُ ﺳَﻤِﻴﻌًﺎ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ﴿٢﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻫَﺪَﻳْﻨَﺎﻩُ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞَ ﺍِﻣَّﺎ ﺷَﺎﻛِﺮًﺍ ﻭَﺍِﻣَّﺎ ﻛَﻔُﻮﺭًﺍ﴿٣﴾

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﻋْﺘَﺪْﻧَﺎ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﺳَﻠﺎَﺳِﻠﺎ َ ﻭَﺍَﻏْﻠﺎَﻟﺎً ﻭَﺳَﻌِﻴﺮًﺍ﴿٤﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭَ ﻳَﺸْﺮَﺑُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﻛَﺎْﺱٍ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﺰَﺍﺟُﻬَﺎ ﻛَﺎﻓُﻮﺭًﺍ ﴿٥﴾

ﻋَﻴْﻨًﺎ ﻳَﺸْﺮَﺏُ ﺑِﻬَﺎ ﻋِﺒَﺎﺩُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳُﻔَﺠِّﺮُﻭﻧَﻬَﺎ ﺗَﻔْﺠِﻴﺮًﺍ﴿٦﴾

ﻳُﻮﻓُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻨَّﺬْﺭِ ﻭَﻳَﺨَﺎﻓُﻮﻥَ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻛَﺎﻥَ ﺷَﺮُّﻩُ ﻣُﺴْﺘَﻄِﻴﺮًﺍ﴿٧﴾

ﻭَﻳُﻄْﻌِﻤُﻮﻥَ ﺍﻟﻄَّﻌَﺎﻡَ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺒِّﻪِ ﻣِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ ﻭَﻳَﺘِﻴﻤًﺎ ﻭَﺍَﺳِﻴﺮًﺍ﴿٨﴾

ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﻧُﻄْﻌِﻤُﻜُﻢْ ﻟِﻮَﺟْﻪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟﺎَﻧُﺮِﻳﺪُ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺟَﺰَٓﺍﺀً ﻭَﻟﺎَ ﺷُﻜُﻮﺭًﺍ﴿٩﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻧَﺨَﺎﻑُ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻋَﺒُﻮﺳًﺎ ﻗَﻤْﻄَﺮِﻳﺮًﺍ﴿١٠﴾

ﻓَﻮَﻗَﻴﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺷَﺮَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﻭَﻟَﻘَّﻴﻬُﻢْ ﻧَﻀْﺮَﺓً ﻭَﺳُﺮُﻭﺭًﺍ ﴿١١﴾

ﻭَﺟَﺰَﻳﻬُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺻَﺒَﺮُﻭﺍ ﺟَﻨَّﺔً ﻭَﺣَﺮِﻳﺮًﺍ ﴿١٢﴾

ﻣُﺘَّﻜِﺌِﻴﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭَٓﺍﺋِﻚِ ﻟﺎَﻳَﺮَﻭْﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺷَﻤْﺴًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﺯَﻣْﻬَﺮِﻳﺮًﺍ ﴿١٣﴾

ﻭَﺩَﺍﻧِﻴَﺔً ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻇِﻠﺎَﻟُﻬَﺎ ﻭَﺫُﻟِّﻠَﺖْ ﻗُﻄُﻮﻓُﻬَﺎ ﺗَﺬْﻟِﻴﻠﺎً﴿١٤﴾

ﻭَﻳُﻄَﺎﻑُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺑِﺎَﻧِﻴَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻓِﻀَّﺔٍ ﻭَﺍَﻛْﻮَﺍﺏٍ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻗَﻮَﺍﺭِﻳﺮَﺍ ﴿١٥﴾

ﻗَﻮَﺍﺭِﻳﺮَ ﻣِﻦْ ﻓِﻀَّﺔٍ ﻗَﺪَّﺭُﻭﻫَﺎ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮًﺍ﴿١٦﴾

ﻭَﻳُﺴْﻘَﻮْﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛَﺎْﺳًﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﺰَﺍﺟُﻬَﺎ ﺯَﻧْﺠَﺒِﻴﻠﺎً ﴿١٧﴾

ﻋَﻴْﻨًﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺗُﺴَﻤَّﻰ ﺳَﻠْﺴَﺒِﻴﻠﺎً﴿١٨﴾

ﻭَﻳَﻄُﻮﻑُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭِﻟْﺪَﺍﻥٌ ﻣُﺨَﻠَّﺪُﻭﻥَ ﺍِﺫَﺍ ﺭَﺍَﻳْﺘَﻬُﻢْ ﺣَﺴِﺒْﺘَﻬُﻢْ ﻟُﻮْٔﻟُﻮًٔ ﺍ ﻣَﻨْﺜُﻮﺭًﺍ﴿١٩﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺭَﺍَﻳْﺖَ ﺛَﻢَّ ﺭَﺍَﻳْﺖَ ﻧَﻌِﻴﻤًﺎ ﻭَﻣُﻠْﻜًﺎ ﻛَﺒِﻴﺮًﺍ﴿٢٠﴾

ﻋَﺎﻟِﻴَﻬُﻢْ ﺛِﻴَﺎﺏُ ﺳُﻨْﺪُﺱٍ ﺧُﻀْﺮٌ ﻭَﺍِﺳْﺘَﺒْﺮَﻕٌ ﻭَﺣُﻠُّٓﻮﺍ ﺍَﺳَﺎﻭِﺭَ ﻣِﻦْ ﻓِﻀَّﺔٍ ﻭَﺳَﻘَﻴﻬُﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﺷَﺮَﺍﺑًﺎ ﻃَﻬُﻮﺭًﺍ﴿٢١﴾

ﺍِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻜُﻢْ ﺟَﺰَٓﺍﺀً ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺳَﻌْﻴُﻜُﻢْ ﻣَﺸْﻜُﻮﺭًﺍ ﴿٢٢﴾

ﺍِﻧَّﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺗَﻨْﺰِﻳﻠﺎً ﴿٢٣﴾

ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﻟِﺤُﻜْﻢِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻭَﻟﺎَ ﺗُﻄِﻊْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺍَﺛِﻤًﺎ ﺍَﻭْ ﻛَﻔُﻮﺭًﺍ ﴿٢٤﴾

ﻭَﺍﺫْﻛُﺮِ ﺍﺳْﻢَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑُﻜْﺮَﺓً ﻭَﺍَﺻِﻴﻠﺎً ﴿٢٥﴾

ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻓَﺎﺳْﺠُﺪْ ﻟَﻪُ ﻭَﺳَﺒِّﺤْﻪُ ﻟَﻴْﻠﺎً ﻃَﻮِﻳﻠﺎً﴿٢٦﴾

ﺍِﻥَّ ﻫَٓﻮُٔ ﻟﺎَٓﺀِ ﻳُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟْﻌَﺎﺟِﻠَﺔَ ﻭَﻳَﺬَﺭُﻭﻥَ ﻭَﺭَٓﺍﺀَ ﻫُﻢْ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﺛَﻘِﻴﻠﺎً﴿٢٧﴾

ﻧَﺤْﻦُ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻭَﺷَﺪَﺩْﻧَٓﺎ ﺍَﺳْﺮَﻫُﻢْ ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺷِﺌْﻨَﺎ ﺑَﺪَّﻟْﻨَٓﺎ ﺍَﻣْﺜَﺎﻟَﻬُﻢْ ﺗَﺒْﺪِﻳﻠﺎً﴿٢٨﴾

ﺍِﻥَّ ﻫَﺬِﻩِ ﺗَﺬْﻛِﺮَﺓٌ ﻓَﻤَﻦْ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻪِ ﺳَﺒِﻴﻠﺎً﴿٢٩﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺸَٓﺎﻭُٔ ﻥَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻥْ ﻳَﺸَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ﴿٣٠﴾

ﻳُﺪْﺧِﻞُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻓِﻰ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﺍَﻟِﻴﻤًﺎ﴿٣١﴾

77. Mürselat[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﺎَﺕِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﺎَﺕِ ﻋُﺮْﻓًﺎ ﴿١﴾

ﻓَﺎﻟْﻌَﺎﺻِﻔَﺎﺕِ ﻋَﺼْﻔًﺎ ﴿٢﴾

ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﻧَﺸْﺮًﺍ ﴿٣﴾

ﻓَﺎﻟْﻔَﺎﺭِﻗَﺎﺕِ ﻓَﺮْﻗًﺎ ﴿٤﴾

ﻓَﺎﻟْﻤُﻠْﻘِﻴَﺎﺕِ ﺫِﻛْﺮًﺍ ﴿٥﴾

ﻋُﺬْﺭًﺍ ﺍَﻭْ ﻧُﺬْﺭًﺍ ﴿٦﴾

ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺗُﻮﻋَﺪُﻭﻥَ ﻟَﻮَﺍﻗِﻊٌ ﴿٧﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻃُﻤِﺴَﺖْ ﴿٨﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻓُﺮِﺟَﺖْ ﴿٩﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﻧُﺴِﻔَﺖْ ﴿١٠﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞُ ﺍُﻗِّﺘَﺖْ ﴿١١﴾

ﻟِﺎَﻯِّ ﻳَﻮْﻡٍ ﺍُﺟِّﻠَﺖْ ﴿١٢﴾

ﻟِﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻔَﺼْﻞِ ﴿١٣﴾

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺩْﺭَﻳﻚَ ﻣَﺎ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﻔَﺼْﻞِ ﴿١٤﴾

ﻭَﻳْﻞٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟِﻠْﻤُﻜَﺬِّﺑِﻴﻦَ﴿١٥﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﻧُﻬْﻠِﻚِ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﴿١٦﴾

ﺛُﻢَّ ﻧُﺘْﺒِﻌُﻬُﻢُ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮِﻳﻦَ﴿١٧﴾

ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧَﻔْﻌَﻞُ ﺑِﺎﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﻴﻦَ﴿١٨﴾

ﻭَﻳْﻞٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟِﻠْﻤُﻜَﺬِّﺑِﻴﻦَ﴿١٩﴾

78. Nebe'[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺀِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻋَﻢَّ ﻳَﺘَﺴَٓﺎﺀَﻟُﻮﻥَ ﴿١﴾

ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎِٔﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﴿٢﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔُﻮﻥَ ﴿٣﴾

ﻛَﻠﺎَّ ﺳَﻴَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿٤﴾

ﺛُﻢَّ ﻛَﻠﺎَّ ﺳَﻴَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ﴿٥﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﻧَﺠْﻌَﻞِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻣِﻬَﺎﺩًﺍ ﴿٦﴾

ﻭَﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﺍَﻭْﺗَﺎﺩًﺍ ﴿٧﴾

ﻭَﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﴿٨﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻧَﻮْﻣَﻜُﻢْ ﺳُﺒَﺎﺗًﺎ ﴿٩﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻟِﺒَﺎﺳًﺎ ﴿١٠﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻣَﻌَﺎﺷًﺎ ﴿١١﴾

ﻭَﺑَﻨَﻴْﻨَﺎ ﻓَﻮْﻗَﻜُﻢْ ﺳَﺒْﻌًﺎ ﺷِﺪَﺍﺩًﺍ ﴿١٢﴾

ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﺳِﺮَﺍﺟًﺎ ﻭَﻫَّﺎﺟًﺎ ﴿١٣﴾

ﻭَﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻌْﺼِﺮَﺍﺕِ ﻣَٓﺎﺀً ﺛَﺠَّﺎﺟًﺎ ﴿١٤﴾

ﻟِﻨُﺨْﺮِﺝَ ﺑِﻪِ ﺣَﺒًّﺎ ﻭَﻧَﺒَﺎﺗًﺎ ﴿١٥﴾

ﻭَﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺍَﻟْﻔَﺎﻓًﺎ ﴿١٦﴾

ﺍِﻥَّ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻔَﺼْﻞِ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻴﻘَﺎﺗًﺎ ﴿١٧﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳُﻨْﻔَﺦُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻮﺭِ ﻓَﺘَﺎْﺗُﻮﻥَ ﺍَﻓْﻮَﺍﺟًﺎ ﴿١٨﴾

ﻭَﻓُﺘِﺤَﺖِ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻓَﻜَﺎﻧَﺖْ ﺍَﺑْﻮَﺍﺑًﺎ ﴿١٩﴾

ﻭَﺳُﻴِّﺮَﺕِ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﻓَﻜَﺎﻧَﺖْ ﺳَﺮَﺍﺑًﺎ ﴿٢٠﴾

ﺍِﻥَّ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻣِﺮْﺻَﺎﺩًﺍ ﴿٢١﴾

ﻟِﻠﻄَّﺎﻏِﻴﻦَ ﻣَﺎَﺑًﺎ ﴿٢٢﴾

ﻟﺎَﺑِﺜِﻴﻦَ ﻓِﻴﻬَٓﺎ ﺍَﺣْﻘَﺎﺑًﺎ ﴿٢٣﴾

ﻟﺎَﻳَﺬُﻭﻗُﻮﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَﻟﺎَ ﺷَﺮَﺍﺑًﺎ ﴿٢٤﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﺣَﻤِﻴﻤًﺎ ﻭَﻏَﺴَّﺎﻗًﺎ ﴿٢٥﴾

ﺟَﺰَٓﺍﺀً ﻭِﻓَﺎﻗًﺎ﴿٢٦﴾

ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻟﺎَﻳَﺮْﺟُﻮﻥَ ﺣِﺴَﺎﺑًﺎ ﴿٢٧﴾

ﻭَﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻛِﺬَّﺍﺑًﺎ ﴿٢٨﴾

ﻭَﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍَﺣْﺼَﻴْﻨَﺎﻩُ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ﴿٢٩﴾

ﻓَﺬُﻭﻗُﻮﺍ ﻓَﻠَﻦْ ﻧَﺰِﻳﺪَﻛُﻢْ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﴿٣٠﴾

ﺍِﻥَّ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﻣَﻔَﺎﺯًﺍ ﴿٣١﴾

ﺣَﺪَٓﺍﺋِﻖَ ﻭَﺍَﻋْﻨَﺎﺑًﺎ ﴿٣٢﴾

ﻭَﻛَﻮَﺍﻋِﺐَ ﺍَﺗْﺮَﺍﺑًﺎ ﴿٣٣﴾

ﻭَﻛَﺎْﺳًﺎ ﺩِﻫَﺎﻗًﺎ ﴿٣٤﴾

ﻟﺎَﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎﻟَﻐْﻮًﺍ ﻭَﻟﺎَ ﻛِﺬَّﺍﺑًﺎ ﴿٣٥﴾

ﺟَﺰَٓﺍﺀً ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﻋَﻄَٓﺎﺀً ﺣِﺴَﺎﺑًﺎ ﴿٣٦﴾

ﺭَﺏِّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻟﺎَﻳَﻤْﻠِﻜُﻮﻥَ ﻣِﻨْﻪُ ﺧِﻄَﺎﺑًﺎ ﴿٣٧﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﺍﻟﺮُّﻭﺡُ ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﺻَﻔًّﺎ ﻟﺎَﻳَﺘَﻜَﻠَّﻤُﻮﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦْ ﺍَﺫِﻥَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻮَﺍﺑًﺎ﴿٣٨﴾

ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻓَﻤَﻦْ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻪِ ﻣَﺎَﺑًﺎ﴿٣٩﴾

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﻧْﺬَﺭْﻧَﺎﻛُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻨْﻈُﺮُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺀُ ﻣَﺎ ﻗَﺪَّﻣَﺖْ ﻳَﺪَﺍﻩُ ﻭَﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُ ﻳَﺎﻟَﻴْﺘَﻨِﻰ ﻛُﻨْﺖُ ﺗُﺮَﺍﺑًﺎ﴿٤٠﴾

79. Naziat[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨَّﺎﺯِﻋَﺎﺕِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺯِﻋَﺎﺕِ ﻏَﺮْﻗًﺎ ﴿١﴾

ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺷِﻄَﺎﺕِ ﻧَﺸْﻄًﺎ ﴿٢﴾

ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺑِﺤَﺎﺕِ ﺳَﺒْﺤًﺎ ﴿٣﴾

ﻓَﺎﻟﺴَّﺎﺑِﻘَﺎﺕِ ﺳَﺒْﻘًﺎ ﴿٤﴾

ﻓَﺎﻟْﻤُﺪَﺑِّﺮَﺍﺕِ ﺍَﻣْﺮًﺍ ﴿٥﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﺗَﺮْﺟُﻒُ ﺍﻟﺮَّﺍﺟِﻔَﺔُ ﴿٦﴾

ﺗَﺘْﺒَﻌُﻬَﺎ ﺍﻟﺮَّﺍﺩِﻓَﺔُ ﴿٧﴾

ﻗُﻠُﻮﺏٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻭَﺍﺟِﻔَﺔٌ ﴿٨﴾

ﺍَﺑْﺼَﺎﺭُﻫَﺎ ﺧَﺎﺷِﻌَﺔٌ ﴿٩﴾

ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺀَﺍِﻧَّﺎ ﻟَﻤَﺮْﺩُﻭﺩُﻭﻥَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﺎﻓِﺮَﺓِ ﴿١٠﴾

ﺀَﺍِﺫَﺍ ﻛُﻨَّﺎ ﻋِﻈَﺎﻣًﺎ ﻧَﺨِﺮَﺓً ﴿١١﴾

ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺗِﻠْﻚَ ﺍِﺫًﺍ ﻛَﺮَّﺓٌ ﺧَﺎﺳِﺮَﺓٌ ﴿١٢﴾

ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻫِﻰَ ﺯَﺟْﺮَﺓٌ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٌ ﴿١٣﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫُﻢْ ﺑِﺎﻟﺴَّﺎﻫِﺮَﺓِ ﴿١٤﴾

ﻫَﻞْ ﺍَﺗَﻴﻚَ ﺣَﺪِﻳﺚُ ﻣُﻮﺳَﻰ ﴿١٥﴾

ﺍِﺫْ ﻧَﺎﺩَﻳﻪُ ﺭَﺑُّﻪُ ﺑِﺎﻟْﻮَﺍﺩِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺪَّﺱِ ﻃُﻮًﻯ ﴿١٦﴾

ﺍِﺫْﻫَﺐْ ﺍِﻟَﻰ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻃَﻐَﻰ ﴿١٧﴾

ﻓَﻘُﻞْ ﻫَﻞْ ﻟَﻚَ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﻥْ ﺗَﺰَﻛَّﻰ ﴿١٨﴾

ﻭَﺍَﻫْﺪِﻳَﻚَ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻓَﺘَﺨْﺸَﻰ ﴿١٩﴾

ﻓَﺎَﺭَﻳﻪُ ﺍﻟْﺎَﻳَﺔَ ﺍﻟْﻜُﺒْﺮَﻯ ﴿٢٠﴾

ﻓَﻜَﺬَّﺏَ ﻭَﻋَﺼَﻰ ﴿٢١﴾

ﺛُﻢَّ ﺍَﺩْﺑَﺮَ ﻳَﺴْﻌَﻰ ﴿٢٢﴾

ﻓَﺤَﺸَﺮَ ﻓَﻨَﺎﺩَﻯ ﴿٢٣﴾

ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍَﻧَ ﺎ ﺭَﺑُّﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ﴿٢٤﴾

ﻓَﺎَﺧَﺬَﻩُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻧَﻜَﺎﻝَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَﺍﻟْﺎُﻭ ﻟَﻰ ﴿٢٥﴾

ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﻌِﺒْﺮَﺓً ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺨْﺸَﻰ ﴿٢٦﴾

ﺀَﺍَﻧْﺘُﻢْ ﺍَﺷَﺪُّ ﺧَﻠْﻘًﺎ ﺍَﻡِ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﺑَﻨَﻴﻬَﺎ ﴿٢٧﴾

ﺭَﻓَﻊَ ﺳَﻤْﻜَﻬَﺎ ﻓَﺴَﻮَّﻳﻬَﺎ ﴿٢٨﴾

ﻭَﺍَﻏْﻄَﺶَ ﻟَﻴْﻠَﻬَﺎ ﻭَﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺿُﺤَﻴﻬَﺎ ﴿٢٩﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑَﻌْﺪَ ﺫَﻟِﻚَ ﺩَﺣَﻴﻬَﺎ ﴿٣٠﴾

ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻣَٓﺎﺀَﻫَﺎ ﻭَﻣَﺮْﻋَﻴﻬَﺎ ﴿٣١﴾

ﻭَﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﺍَﺭْﺳَﻴﻬَﺎ ﴿٣٢﴾

ﻣَﺘَﺎﻋًﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَ ﻟِﺎَﻧْﻌَﺎﻣِﻜُﻢْ ﴿٣٣﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﺀَﺕِ ﺍﻟﻄَّٓﺎﻣَّﺔُ ﺍﻟْﻜُﺒْﺮَﻯ ﴿٣٤﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻣَﺎﺳَﻌَﻰ ﴿٣٥﴾

ﻭَﺑُﺮِّﺯَﺕِ ﺍﻟْﺠَﺤِﻴﻢُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺮَﻯ﴿٣٦﴾

ﻓَﺎَﻣَّﺎ ﻣَﻦْ ﻃَﻐَﻰ ﴿٣٧﴾

ﻭَﺍَﺛَﺮَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﴿٣٨﴾

ﻓَﺎِﻥَّ ﺍﻟْﺠَﺤِﻴﻢَ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﻤَﺎْﻭَﻯ ﴿٣٩﴾

ﻭَﺍَﻣَّﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﺎﻑَ ﻣَﻘَﺎﻡَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻭَﻧَﻬَﻰ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯ ﴿٤٠﴾

ﻓَﺎِﻥَّ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﻤَﺎْﻭَﻯ ﴿٤١﴾

ﻳَﺴْﺌَﻠُﻮﻧَﻚَ ﻋَﻦِ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻥَ ﻣُﺮْﺳَﻴﻬَﺎ ﴿٤٢﴾

ﻓِﻴﻢَ ﺍَﻧْﺖَ ﻣِﻦْ ﺫِﻛْﺮَﻳﻬَﺎ ﴿٤٣﴾

ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻣُﻨْﺘَﻬَﻴﻬَﺎ ﴿٤٤﴾

ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻣُﻨْﺬِﺭُ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﺸَﻴﻬَﺎ ﴿٤٥﴾

ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒَﺜُٓﻮﺍ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﺸِﻴَّﺔً ﺍَﻭْ ﺿُﺤَﻴﻬَﺎ﴿٤٦﴾

80. Abese[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﻋَﺒَﺲَ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻋَﺒَﺲَ ﻭَﺗَﻮَﻟَّﻰ ﴿١﴾

ﺍَﻥْ ﺟَٓﺎﺀَﻩُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻤَﻰ ﴿٢﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻳُﺪْﺭِﻳﻚَ ﻟَﻌَﻠَّﻪُ ﻳَﺰَّﻛَّﻰ ﴿٣﴾

ﺍَﻭْ ﻳَﺬَّﻛَّﺮُ ﻓَﺘَﻨْﻔَﻌَﻪُ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﴿٤﴾

ﺍَﻣَّﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻐْﻨَﻰ ﴿٥﴾

ﻓَﺎَﻧْﺖَ ﻟَﻪُ ﺗَﺼَﺪَّﻯ ﴿٦﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍَﻟﺎَّ ﻳَﺰَّﻛَّﻰ ﴿٧﴾

ﻭَﺍَﻣَّﺎ ﻣَﻦْ ﺟَٓﺎﺀَﻙَ ﻳَﺴْﻌَﻰ ﴿٨﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﺨْﺸَﻰ ﴿٩﴾

ﻓَﺎَﻧْﺖَ ﻋَﻨْﻪُ ﺗَﻠَﻬَّﻰ ﴿١٠﴾

ﻛَﻠﺎَّٓ ﺍِﻧَّﻬَﺎ ﺗَﺬْﻛِﺮَﺓٌ ﴿١١﴾

ﻓَﻤَﻦْ ﺷَٓﺎﺀَ ﺫَﻛَﺮَﻩُ ﴿١٢﴾

ﻓِﻰ ﺻُﺤُﻒٍ ﻣُﻜَﺮَّﻣَﺔٍ ﴿١٣﴾

ﻣَﺮْﻓُﻮﻋَﺔٍ ﻣُﻄَﻬَّﺮَﺓٍ ﴿١٤﴾

ﺑِﺎَﻳْﺪِﻯ ﺳَﻔَﺮَﺓٍ ﴿١٥﴾

ﻛِﺮَﺍﻡٍ ﺑَﺮَﺭَﺓٍ ﴿١٦﴾

ﻗُﺘِﻞَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻣَٓﺎ ﺍَﻛْﻔَﺮَﻩُ ﴿١٧﴾

ﻣِﻦْ ﺍَﻯِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﴿١٨﴾

ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﻓَﻘَﺪَّﺭَﻩُ ﴿١٩﴾

ﺛُﻢَّ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞَ ﻳَﺴَّﺮَﻩُ ﴿٢٠﴾

ﺛُﻢَّ ﺍَﻣَﺎﺗَﻪُ ﻓَﺎَﻗْﺒَﺮَﻩُ ﴿٢١﴾

ﺛُﻢَّ ﺍِﺫَﺍ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍَﻧْﺸَﺮَﻩُ ﴿٢٢﴾

ﻛَﻠﺎَّ ﻟَﻤَّﺎ ﻳَﻘْﺾِ ﻣَٓﺎ ﺍَﻣَﺮَﻩُ ﴿٢٣﴾

ﻓَﻠْﻴَﻨْﻈُﺮِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍِﻟَﻰ ﻃَﻌَﺎﻣِﻪِ ﴿٢٤﴾

ﺍَﻧَّﺎ ﺻَﺒَﺒْﻨَﺎ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀَ ﺻَﺒًّﺎ ﴿٢٥﴾

ﺛُﻢَّ ﺷَﻘَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺷَﻘًّﺎ ﴿٢٦﴾

ﻓَﺎَﻧْﺒَﺘْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣَﺒًّﺎ ﴿٢٧﴾

ﻭَﻋِﻨَﺒًﺎ ﻭَﻗَﻀْﺒًﺎ ﴿٢٨﴾

ﻭَﺯَﻳْﺘُﻮﻧًﺎ ﻭَﻧَﺨْﻠﺎً ﴿٢٩﴾

ﻭَﺣَﺪَٓﺍﺋِﻖَ ﻏُﻠْﺒًﺎ ﴿٣٠﴾

ﻭَﻓَﺎﻛِﻬَﺔً ﻭَﺍَﺑًّﺎ ﴿٣١﴾

ﻣَﺘَﺎﻋًﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَ ﻟِﺎَﻧْﻌَﺎﻣِﻜُﻢْ ﴿٣٢﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﺀَﺕِ ﺍﻟﺼَّٓﺎﺧَّﺔُ ﴿٣٣﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻔِﺮُّ ﺍﻟْﻤَﺮْﺀُ ﻣِﻦْ ﺍَﺧِﻴﻪِ ﴿٣٤﴾

ﻭَﺍُﻣِّﻪِ ﻭَﺍَﺑِﻴﻪِ ﴿٣٥﴾

ﻭَﺻَﺎﺣِﺒَﺘِﻪِ ﻭَﺑَﻨِﻴﻪِ ﴿٣٦﴾

ﻟِﻜُﻞِّ ﺍﻣْﺮِﻯﺀٍ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺷَﺎْﻥٌ ﻳُﻐْﻨِﻴﻪِ ﴿٣٧﴾

ﻭُﺟُﻮﻩٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻣُﺴْﻔِﺮَﺓٌ ﴿٣٨﴾

ﺿَﺎﺣِﻜَﺔٌ ﻣُﺴْﺘَﺒْﺸِﺮَﺓٌ ﴿٣٩﴾

ﻭَﻭُﺟُﻮﻩٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻏَﺒَﺮَﺓٌ ﴿٤٠﴾

ﺗَﺮْﻫَﻘُﻬَﺎ ﻗَﺘَﺮَﺓٌ ﴿٤١﴾

ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻜَﻔَﺮَﺓُ ﺍﻟْﻔَﺠَﺮَﺓُ﴿٤٢﴾

81. Tekvir[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺘَّﻜْﻮِﻳﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻛُﻮِّﺭَﺕْ ﴿١﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﺍﻧْﻜَﺪَﺭَﺕْ ﴿٢﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﺳُﻴِّﺮَﺕْ ﴿٣﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺭُ ﻋُﻄِّﻠَﺖْ ﴿٤﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﻮُﺣُﻮﺵُ ﺣُﺸِﺮَﺕْ ﴿٥﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭُ ﺳُﺠِّﺮَﺕْ ﴿٦﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﻨُّﻔُﻮﺱُ ﺯُﻭِّﺟَﺖْ ﴿٧﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﻮْﺀُ ﺩَﺓُ ﺳُﺌِﻠَﺖْ ﴿٨﴾

ﺑِﺎَﻯِّ ﺫَﻧْﺐٍ ﻗُﺘِﻠَﺖْ ﴿٩﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﺼُّﺤُﻒُ ﻧُﺸِﺮَﺕْ ﴿١٠﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﻛُﺸِﻄَﺖْ ﴿١١﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﺤِﻴﻢُ ﺳُﻌِّﺮَﺕْ ﴿١٢﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔُ ﺍُﺯْﻟِﻔَﺖْ ﴿١٣﴾

ﻋَﻠِﻤَﺖْ ﻧَﻔْﺲٌ ﻣَٓﺎ ﺍَﺣْﻀَﺮَﺕْ ﴿١٤﴾

ﻓَﻠﺎَٓ ﺍُﻗْﺴِﻢُ ﺑِﺎﻟْﺨُﻨَّﺲِ ﴿١٥﴾

ﺍَﻟْﺠَﻮَﺍﺭِ ﺍﻟْﻜُﻨَّﺲِ ﴿١٦﴾

ﻭَﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻋَﺴْﻌَﺲَ ﴿١٧﴾

ﻭَﺍﻟﺼُّﺒْﺢِ ﺍِﺫَﺍ ﺗَﻨَﻔَّﺲَ ﴿١٨﴾

ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻘَﻮْﻝُ ﺭَﺳُﻮﻝٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ ﴿١٩﴾

ﺫِﻯ ﻗُﻮَّﺓٍ ﻋِﻨْﺪَ ﺫِﻯ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻣَﻜِﻴﻦٍ ﴿٢٠﴾

ﻣُﻄَﺎﻉٍ ﺛَﻢَّ ﺍَﻣِﻴﻦٍ ﴿٢١﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺻَﺎﺣِﺒُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺠْﻨُﻮﻥٍ ﴿٢٢﴾

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺭَﺍَﻩُ ﺑِﺎﻟْﺎُﻓُﻖِ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦِ ﴿٢٣﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﺑِﻀَﻨِﻴﻦٍ ﴿٢٤﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﻘَﻮْﻝِ ﺷَﻴْﻄَﺎﻥٍ ﺭَﺟِﻴﻢٍ ﴿٢٥﴾

ﻓَﺎَﻳْﻦَ ﺗَﺬْﻫَﺒُﻮﻥَ ﴿٢٦﴾

ﺍِﻥْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟﺎَّ ﺫِﻛْﺮٌ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿٢٧﴾

ﻟِﻤَﻦْ ﺷَٓﺎﺀَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺍَﻥْ ﻳَﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ﴿٢٨﴾

ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺸَٓﺎﻭُٔ ﻥَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻥْ ﻳَﺸَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴿٢٩﴾

82. İnfitar[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎِﻧْﻔِﻄَﺎﺭِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻧْﻔَﻄَﺮَﺕْ ﴿١﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻛِﺐُ ﺍﻧْﺘَﺜَﺮَﺕْ ﴿٢﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭُ ﻓُﺠِّﺮَﺕْ ﴿٣﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭُ ﺑُﻌْﺜِﺮَﺕْ ﴿٤﴾

ﻋَﻠِﻤَﺖْ ﻧَﻔْﺲٌ ﻣَﺎ ﻗَﺪَّﻣَﺖْ ﻭَﺍَﺧَّﺮَﺕْ ﴿٥﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻣَﺎ ﻏَﺮَّﻙَ ﺑِﺮَﺑِّﻚَ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ ﴿٦﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻘَﻚَ ﻓَﺴَﻮَّﻳﻚَ ﻓَﻌَﺪَﻟَﻚَ ﴿٧﴾

ﻓِٓﻰ ﺍَﻯِّ ﺻُﻮﺭَﺓٍ ﻣَﺎﺷَٓﺎﺀَ ﺭَﻛَّﺒَﻚَ ﴿٨﴾

ﻛَﻠﺎَّ ﺑَﻞْ ﺗُﻜَﺬِّﺑُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﺪِّﻳﻦِ ﴿٩﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻟَﺤَﺎﻓِﻈِﻴﻦَ ﴿١٠﴾

ﻛِﺮَﺍﻣًﺎ ﻛَﺎﺗِﺒِﻴﻦَ ﴿١١﴾

ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻣَﺎﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ﴿١٢﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭَ ﻟَﻔِﻰ ﻧَﻌِﻴﻢٍ ﴿١٣﴾

ﻭَﺍِﻥَّ ﺍﻟْﻔُﺠَّﺎﺭَ ﻟَﻔِﻰ ﺟَﺤِﻴﻢٍ ﴿١٤﴾

ﻳَﺼْﻠَﻮْﻧَﻬَﺎ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ﴿١٥﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﺑِﻐَٓﺎﺋِﺒِﻴﻦَ ﴿١٦﴾

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺩْﺭَﻳﻚَ ﻣَﺎﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﴿١٧﴾

ﺛُﻢَّ ﻣَٓﺎ ﺍَﺩْﺭَﻳﻚَ ﻣَﺎﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﴿١٨﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻟﺎَ ﺗَﻤْﻠِﻚُ ﻧَﻔْﺲٌ ﻟِﻨَﻔْﺲٍ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟِﻠَّﻪِ﴿١٩﴾

83. Mutaffifin[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤُﻄَﻔِّﻔِﻴﻦَ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﻳْﻞٌ ﻟِﻠْﻤُﻄَﻔِّﻔِﻴﻦَ ﴿١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍِﺫَﺍ ﺍﻛْﺘَﺎﻟُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻳَﺴْﺘَﻮْﻓُﻮﻥَ ﴿٢﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻛَﺎﻟُﻮﻫُﻢْ ﺍَﻭْ ﻭَﺯَﻧُﻮﻫُﻢْ ﻳُﺨْﺴِﺮُﻭﻥَ ﴿٣﴾

ﺍَﻟﺎَ ﻳَﻈُﻦُّ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺍَﻧَّﻬُﻢْ ﻣَﺒْﻌُﻮﺛُﻮﻥَ ﴿٤﴾

ﻟِﻴَﻮْﻡٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ ﴿٥﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻟِﺮَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﴿٦﴾

84. İnşikak[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺸِﻘَﺎﻕِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﺫَﺍ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻧْﺸَﻘَّﺖْ ﴿١﴾

ﻭَﺍَﺫِﻧَﺖْ ﻟِﺮَﺑِّﻬَﺎ ﻭَﺣُﻘَّﺖْ ﴿٢﴾

ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻣُﺪَّﺕْ ﴿٣﴾

ﻭَﺍَﻟْﻘَﺖْ ﻣَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﺗَﺨَﻠَّﺖْ ﴿٤﴾

ﻭَﺍَﺫِﻧَﺖْ ﻟِﺮَﺑِّﻬَﺎ ﻭَﺣُﻘَّﺖْ ﴿٥﴾

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍِﻧَّﻚَ ﻛَﺎﺩِﺡٌ ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻛَﺪْﺣًﺎ ﻓَﻤُﻠﺎَﻗِﻴﻪِ ﴿٦﴾

85. Buruc[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺒُﺮُﻭﺝِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟْﺒُﺮُﻭﺝِ ﴿١﴾

ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻤَﻮْﻋُﻮﺩِ ﴿٢﴾

ﻭَﺷَﺎﻫِﺪٍ ﻭَﻣَﺸْﻬُﻮﺩٍ ﴿٣﴾

ﻗُﺘِﻞَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏُ ﺍﻟْﺎُﺧْﺪُﻭﺩِ ﴿٤﴾

ﺍَﻟﻨَّﺎﺭِ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟْﻮَﻗُﻮﺩِ ﴿٥﴾

ﺍِﺫْ ﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻗُﻌُﻮﺩٌ ﴿٦﴾

ﻭَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎﻳَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺷُﻬُﻮﺩٌ ﴿٧﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻧَﻘَﻤُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻥْ ﻳُﻮْٔﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪِ ﴿٨﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺷَﻬِﻴﺪٌ ﴿٩﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻓَﺘَﻨُﻮﺍ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﺛُﻢَّ ﻟَﻢْ ﻳَﺘُﻮﺑُﻮﺍ ﻓَﻠَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏُ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏُ ﺍﻟْﺤَﺮِﻳﻖِ ﴿١٠﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٌ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﴿١١﴾

ﺍِﻥَّ ﺑَﻄْﺶَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻟَﺸَﺪِﻳﺪٌ ﴿١٢﴾

ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﻳُﺒْﺪِﻯُٔ ﻭَﻳُﻌِﻴﺪُ ﴿١٣﴾

ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭﺩُ ﴿١٤﴾

ﺫُﻭﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪُ ﴿١٥﴾

ﻓَﻌَّﺎﻝٌ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﴿١٦﴾

ﻫَﻞْ ﺍَﺗَﻴﻚَ ﺣَﺪِﻳﺚُ ﺍﻟْﺠُﻨُﻮﺩِ ﴿١٧﴾

ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﻭَﺛَﻤُﻮﺩَ ﴿١٨﴾

ﺑَﻞِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺗَﻜْﺬِﻳﺐٍ ﴿١٩﴾

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦْ ﻭَﺭَٓﺍﺋِﻬِﻢْ ﻣُﺤِﻴﻂٌ ﴿٢٠﴾

ﺑَﻞْ ﻫُﻮَ ﻗُﺮْﺍَﻥٌ ﻣَﺠِﻴﺪٌ ﴿٢١﴾

ﻓِﻰ ﻟَﻮْﺡٍ ﻣَﺤْﻔُﻮﻅٍ﴿٢٢﴾

86. Tarık[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻄَّﺎﺭِﻕِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟﻄَّﺎﺭِﻕِ ﴿١﴾

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺩْﺭَﻳﻚَ ﻣَﺎﺍﻟﻄَّﺎﺭِﻕُ ﴿٢﴾

ﺍَﻟﻨَّﺠْﻢُ ﺍﻟﺜَّﺎﻗِﺐُ ﴿٣﴾

ﺍِﻥْ ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﻟَﻤَّﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺣَﺎﻓِﻆٌ ﴿٤﴾

ﻓَﻠْﻴَﻨْﻈُﺮِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻣِﻢَّ ﺧُﻠِﻖَ ﴿٥﴾

ﺧُﻠِﻖَ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﺩَﺍﻓِﻖٍ ﴿٦﴾

ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺍﻟﺼُّﻠْﺐِ ﻭَﺍﻟﺘَّﺮَٓﺍﺋِﺐِ ﴿٧﴾

ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺭَﺟْﻌِﻪِ ﻟَﻘَﺎﺩِﺭٌ ﴿٨﴾

ﻳَﻮْﻡَ ﺗُﺒْﻠَﻰ ﺍﻟﺴَّﺮَٓﺍﺋِﺮُ ﴿٩﴾

ﻓَﻤَﺎﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻗُﻮَّﺓٍ ﻭَﻟﺎَ ﻧَﺎﺻِﺮٍ ﴿١٠﴾

ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟﺮَّﺟْﻊِ ﴿١١﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟﺼَّﺪْﻉِ ﴿١٢﴾

ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻘَﻮْﻝٌ ﻓَﺼْﻞٌ ﴿١٣﴾

ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﺎﻟْﻬَﺰْﻝِ ﴿١٤﴾

ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻳَﻜِﻴﺪُﻭﻥَ ﻛَﻴْﺪًﺍ ﴿١٥﴾

ﻭَﺍَﻛِﻴﺪُ ﻛَﻴْﺪًﺍ ﴿١٦﴾

ﻓَﻤَﻬِّﻞِ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﺍَﻣْﻬِﻠْﻬُﻢْ ﺭُﻭَﻳْﺪًﺍ﴿١٧﴾

87. A'lâ[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺳَﺒِّﺢِ ﺍﺳْﻢَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ﴿١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴَﻮَّﻯ ﴿٢﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻯ ﻗَﺪَّﺭَ ﻓَﻬَﺪَﻯ ﴿٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺍﻟْﻤَﺮْﻋَﻰ ﴿٤﴾

ﻓَﺠَﻌَﻠَﻪُ ﻏُﺜَٓﺎﺀً ﺍَﺣْﻮَﻯ ﴿٥﴾

ﺳَﻨُﻘْﺮِﺀُﻙَ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﻨْﺴَﻰ ﴿٦﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎﺷَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻧَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟْﺠَﻬْﺮَ ﻭَﻣَﺎﻳَﺨْﻔَﻰ ﴿٧﴾

ﻭَﻧُﻴَﺴِّﺮُﻙَ ﻟِﻠْﻴُﺴْﺮَﻯ ﴿٨﴾

ﻓَﺬَﻛِّﺮْ ﺍِﻥْ ﻧَﻔَﻌَﺖِ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﴿٩﴾

ﺳَﻴَﺬَّﻛَّﺮُ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﺸَﻰ ﴿١٠﴾

ﻭَﻳَﺘَﺠَﻨَّﺒُﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﺷْﻘَﻰ ﴿١١﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻳَﺼْﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﺍﻟْﻜُﺒْﺮَﻯ ﴿١٢﴾

ﺛُﻢَّ ﻟﺎَﻳَﻤُﻮﺕُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﴿١٣﴾

ﻗَﺪْ ﺍَﻓْﻠَﺢَ ﻣَﻦْ ﺗَﺰَﻛَّﻰ ﴿١٤﴾

ﻭَﺫَﻛَﺮَ ﺍﺳْﻢَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﺼَﻠَّﻰ ﴿١٥﴾

ﺑَﻞْ ﺗُﻮْٔﺛِﺮُﻭﻥَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﴿١٦﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓُ ﺧَﻴْﺮٌ ﻭَﺍَﺑْﻘَﻰ ﴿١٧﴾

ﺍِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﻟَﻔِﻰ ﺍﻟﺼُّﺤُﻒِ ﺍﻟْﺎُﻭ ﻟَﻰ ﴿١٨﴾

ﺻُﺤُﻒِ ﺍِﺑْﺮَﻫِﻴﻢَ ﻭَﻣُﻮﺳَﻰ﴿١٩﴾

88. Ğaşiye[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻐَﺎﺷِﻴَﺔِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻫَﻞْ ﺍَﺗَﻴﻚَ ﺣَﺪِﻳﺚُ ﺍﻟْﻐَﺎﺷِﻴَﺔِ ﴿١﴾

ﻭُﺟُﻮﻩٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺧَﺎﺷِﻌَﺔٌ ﴿٢﴾

ﻋَﺎﻣِﻠَﺔٌ ﻧَﺎﺻِﺒَﺔٌ ﴿٣﴾

ﺗَﺼْﻠَﻰ ﻧَﺎﺭًﺍ ﺣَﺎﻣِﻴَﺔً ﴿٤﴾

ﺗُﺴْﻘَﻰ ﻣِﻦْ ﻋَﻴْﻦٍ ﺍَﻧِﻴَﺔٍ ﴿٥﴾

ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻬُﻢْ ﻃَﻌَﺎﻡٌ ﺍِﻟﺎَّ ﻣِﻦْ ﺿَﺮِﻳﻊٍ ﴿٦﴾

ﻟﺎَﻳُﺴْﻤِﻦُ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﻐْﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺟُﻮﻉٍ ﴿٧﴾

ﻭُﺟُﻮﻩٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻧَﺎﻋِﻤَﺔٌ ﴿٨﴾

ﻟِﺴَﻌْﻴِﻬَﺎ ﺭَﺍﺿِﻴَﺔٌ ﴿٩﴾

ﻓِﻰ ﺟَﻨَّﺔٍ ﻋَﺎﻟِﻴَﺔٍ ﴿١٠﴾

ﻟﺎَﺗَﺴْﻤَﻊُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻟﺎَﻏِﻴَﺔً ﴿١١﴾

ﻓِﻴﻬَﺎ ﻋَﻴْﻦٌ ﺟَﺎﺭِﻳَﺔٌ ﴿١٢﴾

ﻓِﻴﻬَﺎ ﺳُﺮُﺭٌ ﻣَﺮْﻓُﻮﻋَﺔٌ ﴿١٣﴾

ﻭَﺍَﻛْﻮَﺍﺏٌ ﻣَﻮْﺿُﻮﻋَﺔٌ ﴿١٤﴾

ﻭَﻧَﻤَﺎﺭِﻕُ ﻣَﺼْﻔُﻮﻓَﺔٌ ﴿١٥﴾

ﻭَﺯَﺭَﺍﺑِﻰُّ ﻣَﺒْﺜُﻮﺛَﺔٌ ﴿١٦﴾

ﺍَﻓَﻠﺎَ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎِﺑِﻞِ ﻛَﻴْﻒَ ﺧُﻠِﻘَﺖْ ﴿١٧﴾

ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻛَﻴْﻒَ ﺭُﻓِﻌَﺖْ ﴿١٨﴾

ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻛَﻴْﻒَ ﻧُﺼِﺒَﺖْ ﴿١٩﴾

ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻛَﻴْﻒَ ﺳُﻄِﺤَﺖْ ﴿٢٠﴾

ﻓَﺬَﻛِّﺮْ ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻣُﺬَﻛِّﺮٌ ﴿٢١﴾

ﻟَﺴْﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺑِﻤُﺼَﻴْﻄِﺮٍ ﴿٢٢﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﻦْ ﺗَﻮَﻟَّﻰ ﻭَﻛَﻔَﺮَ ﴿٢٣﴾

ﻓَﻴُﻌَﺬِّﺑُﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮَ ﴿٢٤﴾

ﺍِﻥَّ ﺍِﻟَﻴْﻨَٓﺎ ﺍِﻳَﺎﺑَﻬُﻢْ ﴿٢٥﴾

ﺛُﻢَّ ﺍِﻥَّ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺣِﺴَﺎﺑَﻬُﻢْ﴿٢٦﴾

89. Fecr[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﴿١﴾

ﻭَﻟَﻴَﺎﻝٍ ﻋَﺸْﺮٍ ﴿٢﴾

ﻭَﺍﻟﺸَّﻔْﻊِ ﻭَﺍﻟْﻮَﺗْﺮِ ﴿٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﺴْﺮِ ﴿٤﴾

ﻫَﻞْ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻗَﺴَﻢٌ ﻟِﺬِﻯ ﺣِﺠْﺮٍ ﴿٥﴾

ﺍَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﻛَﻴْﻒَ ﻓَﻌَﻞَ ﺭَﺑُّﻚَ ﺑِﻌَﺎﺩٍ ﴿٦﴾

ﺍِﺭَﻡَ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟْﻌِﻤَﺎﺩِ ﴿٧﴾

ﺍَﻟَّﺘِﻰ ﻟَﻢْ ﻳُﺨْﻠَﻖْ ﻣِﺜْﻠُﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒِﻠﺎَﺩِ ﴿٨﴾

ﻭَﺛَﻤُﻮﺩَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺟَﺎﺑُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺨْﺮَ ﺑِﺎﻟْﻮَﺍﺩِ ﴿٩﴾

ﻭَﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﺫِﻯ ﺍﻟْﺎَﻭْﺗَﺎﺩِ ﴿١٠﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻃَﻐَﻮْﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒِﻠﺎَﺩِ ﴿١١﴾

ﻓَﺎَﻛْﺜَﺮُﻭﺍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺍﻟْﻔَﺴَﺎﺩَ ﴿١٢﴾

ﻓَﺼَﺐَّ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺭَﺑُّﻚَ ﺳَﻮْﻁَ ﻋَﺬَﺍﺏٍ ﴿١٣﴾

ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻟَﺒِﺎﻟْﻤِﺮْﺻَﺎﺩِ ﴿١٤﴾

91. Şems[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻭَﺿُﺤَﻴﻬَﺎ ﴿١﴾

ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ ﺍِﺫَﺍ ﺗَﻠَﻴﻬَﺎ ﴿٢﴾

ﻭَﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺍِﺫَﺍ ﺟَﻠَّﻴﻬَﺎ ﴿٣﴾

ﻭَﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﻐْﺸَﻴﻬَﺎ ﴿٤﴾

ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻨَﻴﻬَﺎ ﴿٥﴾

ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻣَﺎ ﻃَﺤَﻴﻬَﺎ ﴿٦﴾

ﻭَﻧَﻔْﺲٍ ﻭَﻣَﺎ ﺳَﻮَّﻳﻬَﺎ ﴿٧﴾

ﻓَﺎَﻟْﻬَﻤَﻬَﺎ ﻓُﺠُﻮﺭَﻫَﺎ ﻭَﺗَﻘْﻮَﻳﻬَﺎ ﴿٨﴾

ﻗَﺪْ ﺍَﻓْﻠَﺢَ ﻣَﻦْ ﺯَﻛَّﻴﻬَﺎ ﴿٩﴾

ﻭَﻗَﺪْ ﺧَﺎﺏَ ﻣَﻦْ ﺩَﺳَّﻴﻬَﺎ ﴿١٠﴾

94. İnşirah[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺸِﺮَﺍﺡِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍَﻟَﻢْ ﻧَﺸْﺮَﺡْ ﻟَﻚَ ﺻَﺪْﺭَﻙَ ﴿١﴾

ﻭَﻭَﺿَﻌْﻨَﺎ ﻋَﻨْﻚَ ﻭِﺯْﺭَﻙَ ﴿٢﴾

ﺍَﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﻘَﺾَ ﻇَﻬْﺮَﻙَ ﴿٣﴾

ﻭَﺭَﻓَﻌْﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﺫِﻛْﺮَﻙَ ﴿٤﴾

ﻓَﺎِﻥَّ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻌُﺴْﺮِ ﻳُﺴْﺮًﺍ ﴿٥﴾

ﺍِﻥَّ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻌُﺴْﺮِ ﻳُﺴْﺮًﺍ ﴿٦﴾

ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻓَﺮَﻏْﺖَ ﻓَﺎﻧْﺼَﺐْ ﴿٧﴾

ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻓَﺎﺭْﻏَﺐْ﴿٨﴾

95. Tin[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺘِّﻴﻦِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟﺘِّﻴﻦِ ﻭَﺍﻟﺰَّﻳْﺘُﻮﻥِ ﴿١﴾

ﻭَﻃُﻮﺭِ ﺳِﻴﻨِﻴﻦَ ﴿٢﴾

ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦِ ﴿٣﴾

ﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻓِٓﻰ ﺍَﺣْﺴَﻦِ ﺗَﻘْﻮِﻳﻢٍ ﴿٤﴾

ﺛُﻢَّ ﺭَﺩَﺩْﻧَﺎﻩُ ﺍَﺳْﻔَﻞَ ﺳَﺎﻓِﻠِﻴﻦَ ﴿٥﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻓَﻠَﻬُﻢْ ﺍَﺟْﺮٌ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﻤْﻨُﻮﻥٍ ﴿٦﴾

ﻓَﻤَﺎ ﻳُﻜَﺬِّﺑُﻚَ ﺑَﻌْﺪُ ﺑِﺎﻟﺪِّﻳﻦِ ﴿٧﴾

ﺍَﻟَﻴْﺲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﺣْﻜَﻢِ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ﴿٨﴾

96. Alak[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻌَﻠَﻖِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﻗْﺮَﺍْ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﴿١﴾

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَﻖٍ ﴿٢﴾

ﺍِﻗْﺮَﺍْ ﻭَﺭَﺑُّﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡُ ﴿٣﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻋَﻠَّﻢَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠَﻢِ ﴿٤﴾

ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣَﺎﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢْ ﴿٥﴾

ﻛَﻠﺎَّٓ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻟَﻴَﻄْﻐَﻰ ﴿٦﴾

ﺍَﻥْ ﺭَﺍَﻩُ ﺍﺳْﺘَﻐْﻨَﻰ ﴿٧﴾

97. Kadr[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﻓِﻰ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﴿١﴾

ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺩْﺭَﻳﻚَ ﻣَﺎﻟَﻴْﻠَﺔُ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﴿٢﴾

ﻟَﻴْﻠَﺔُ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻦْ ﺍَﻟْﻒِ ﺷَﻬْﺮٍ ﴿٣﴾

ﺗَﻨَﺰَّﻝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَﺍﻟﺮُّﻭﺡُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺎِﺫْﻥِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍَﻣْﺮٍ ﴿٤﴾

ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻫِﻰَ ﺣَﺘَّﻰ ﻣَﻄْﻠَﻊِ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ﴿٥﴾

99. Zilzal[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﺰِّﻟْﺰَﺍﻝِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﺫَﺍ ﺯُﻟْﺰِﻟَﺖِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺯِﻟْﺰَﺍﻟَﻬَﺎ ﴿١﴾

ﻭَﺍَﺧْﺮَﺟَﺖِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺍَﺛْﻘَﺎﻟَﻬَﺎ ﴿٢﴾

ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻣَﺎﻟَﻬَﺎ ﴿٣﴾

ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺗُﺤَﺪِّﺙُ ﺍَﺧْﺒَﺎﺭَﻫَﺎ ﴿٤﴾

ﺑِﺎَﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﺍَﻭْﺣَﻰ ﻟَﻬَﺎ ﴿٥﴾

ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻳَﺼْﺪُﺭُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍَﺷْﺘَﺎﺗًﺎ ﻟِﻴُﺮَﻭْﺍ ﺍَﻋْﻤَﺎﻟَﻬُﻢْ ﴿٦﴾

ﻓَﻤَﻦْ ﻳَﻌْﻤَﻞْ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺫَﺭَّﺓٍ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻳَﺮَﻩُ ﴿٧﴾

ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻤَﻞْ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺫَﺭَّﺓٍ ﺷَﺮًّﺍ ﻳَﺮَﻩُ﴿٨﴾

103. Asr[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻌَﺼْﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﺍﻟْﻌَﺼْﺮِ ﴿١﴾

ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻟَﻔِﻰ ﺧُﺴْﺮٍ ﴿٢﴾

ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻭَﺗَﻮَﺍﺻَﻮْﺍ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﺗَﻮَﺍﺻَﻮْﺍ ﺑِﺎﻟﺼَّﺒْﺮِ﴿٣﴾

108. Kevser[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻜَﻮْﺛَﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﻧَّٓﺎ ﺍَﻋْﻄَﻴْﻨَﺎﻙَ ﺍﻟْﻜَﻮْﺛَﺮَ ﴿١﴾

ﻓَﺼَﻞِّ ﻟِﺮَﺑِّﻚَ ﻭَﺍﻧْﺤَﺮْ ﴿٢﴾

ﺍِﻥَّ ﺷَﺎﻧِﺌَﻚَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺘَﺮُ﴿٣﴾

110. Nasr[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨَّﺼْﺮِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﺫَﺍ ﺟَٓﺎﺀَ ﻧَﺼْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﻔَﺘْﺢُ ﴿١﴾

ﻭَﺭَﺍَﻳْﺖَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺩِﻳﻦِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻓْﻮَﺍﺟًﺎ ﴿٢﴾

ﻓَﺴَﺒِّﺢْ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻭَﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮْﻩُ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺗَﻮَّﺍﺑًﺎ﴿٣﴾

112. İhlas[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺎِﺧْﻠﺎَﺹِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﺣَﺪٌ ﴿١﴾

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺼَّﻤَﺪُ ﴿٢﴾

ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ ﴿٣﴾

ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺍَﺣَﺪٌ﴿٤﴾

113. Felak[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻔَﻠَﻖِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻗُﻞْ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺮَﺏِّ ﺍﻟْﻔَﻠَﻖِ ﴿١﴾

ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻖَ ﴿٢﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻏَﺎﺳِﻖٍ ﺍِﺫَﺍ ﻭَﻗَﺐَ ﴿٣﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﻔَّﺎﺛَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌُﻘَﺪِ ﴿٤﴾

ﻭَﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺣَﺎﺳِﺪٍ ﺍِﺫَﺍ ﺣَﺴَﺪَ﴿٥﴾

114. Nas[düzenle | kaynağı değiştir]

ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻗُﻞْ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺮَﺏِّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﴿١﴾

ﻣَﻠِﻚِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﴿٢﴾

ﺍِﻟَﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﴿٣﴾

ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟْﻮَﺳْﻮَﺍﺱِ ﺍﻟْﺨَﻨَّﺎﺱِ ﴿٤﴾

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻮَﺳْﻮِﺱُ ﻓِﻰ ﺻُﺪُﻭﺭِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﴿٥﴾

ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻨَّﺔِ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱِ﴿٦﴾

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.