Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.304
pages


مناجاة_الإمام_علي_(ع)_اباذر_الحلواجي_-_Munajat_imam_ali

مناجاة الإمام علي (ع) اباذر الحلواجي - Munajat imam ali

D. MÜNÂCÂT . مناجاة. Münajat المناجاة Münacat Münâcat Münâcât Münacât Münacaat Münâcaat Münacaat/VP


RNK/Münacaat
Münâcat (Lem'alar)
Münâcat/Said Nursi
Üçüncü Şuâ
Risale:Arabi Münacat Risalesi
Münacat Bahri
Münâcat Risalesi
MÜNÂCAT RİSALESİ
Münâcat (Lem’alar)
MÜNÂCÂT
Münacaat-ül Kur'an
Risale:Münacat-ül Kur'an (Hizb-ül Hakaik)

Münacaat/İsmet Özel Apostrophe (مناجاة) Kesme işareti, ünlem niteliğinde bir konuşma şeklidir. Bir konuşmacı dinleyiciye hitap etmekten vazgeçtiğinde ve konuşmayı muhalif bir davacı veya bazen olay yerinde bulunmayan başka bir kişi gibi üçüncü bir tarafa yönlendirdiğinde ortaya çıkar. Wikipedia (İngilizce) Orijinal açıklamayı göster Açıklama Apostrophe is an exclamatory figure of speech. It occurs when a speaker breaks off from addressing the audience and directs speech to a third party such as an opposing litigant or some other individual, sometimes absent from the scene. Often the addressee is a personified abstract quality or inanimate object. Wikipedia

Arif_Yıldız_Munacaat_(_Turkce_Cevsen_Yakaris_3_3_)_Nu_76

Arif Yıldız Munacaat ( Turkce Cevsen Yakaris 3 3 ) Nu 76

أجمل_مناجاة_تلامس_الروح_والقلب_وتبهج_النفوس_وتجعلنا_من_الله_أقرب

أجمل مناجاة تلامس الروح والقلب وتبهج النفوس وتجعلنا من الله أقرب

D. {{Alıntı|konum=sağ|{{RNK}}|10px|30px}}
<div style="font-size:150%;">'''Büyük Punto'''</div> Şablon:Risale bakınız


Arapça font problemi

Risale
Risale:Risale
Risale:Risale-i Nur
Risale: Mukaddime (Muhakemat)
Risale:Lemeat (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Makaleler (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Lemeat'tan (Kastamonu)
Risale:Teşhis-ül İllet (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Divan-ı Harb-i Örfi (Asar-ı Bediiyye)
Risale:İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz
Risale:Hakikat Çekirdekleri (Mektubat)
Risale:Hakikat Çekirdekleri (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Hakikat Çekirdekleri (2) (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Tarihçe-i Hayatın Zeyli (Asar-ı Bediiyye)
Risale
Risale:Hutbe-i Şamiye
Risale:Hutbe-i Şamiye (Asar-ı Bediiyye)

RNK : Risale-i Nur Külliyatı’ndan
Kuran:Kur'an .
Risale:Evrad .
Risale:33 Hadis .
Risale:Hazret-i Üstadın Tashih ve Tasarrufları Hakkında (Asar-ı Bediiyye) Risale:Vukufsuz Ehl-i Vukufa Cevap (Asar-ı Bediiyye)
Tüm risaleler :Risale:Risale-i Nur : Evrad
Büyük boy kitaplar: Sözler - Mektubat - Lem'alar - Şuâlar - Tarihçe-i Hayat - İşarat-ül İ'caz - Mesnevi-i Nuriye - Asâ-yı Musa - Barla Lahikası - Kastamonu Lahikası - Emirdağ Lahikası-1 ve Emirdağ Lahikası-2 -Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Mesnevi-i Nuriye *İ’tizar *Mukaddime *Lem'alar Risalesi *Reşhalar *Lasiyyemalar *Katre *Hubab *Habbe *Zühre *Zerre *Şemme Risalesi *Onuncu Risale *Şule *Nokta *Münderecat Hakkında *Fihrist
Orta boy kitaplar:Muhakemat - İman ve Küfür Muvazeneleri
Küçük boy kitaplar: Âyet-ül Kübrâ - Bediüzzaman Cevap Veriyor - Divan-ı Harb-i Örfî - Elhüccet-üz Zehrâ - Ene ve Zerre Risalesi - Esma-i Sitte - Gençlik Rehberi - Hakikat Nurları - Hanımlar Rehberi - Hastalar Risalesi - Haşir Risalesi - Hizmet Rehberi - Hutbe-i Şamiye - İçtihad Risalesi - İhlas Risalesi - İhtiyarlar Risalesi - İman Hakikatleri - Konferans - Küçük Sözler - Lâtif Nükteler - Meyve Risalesi - Miftâh-ul İman - Mi'rac ve Şakk-ı Kamer Risaleleri - Mirkat-üs Sünnet - Mu'cizât-ı Ahmediye - Mu'cizât-ı Kur'aniye - Münâcât - Münazarat - Nur Aleminin Bir Anahtarı - Nur Çeşmesi - Nur'un İlk Kapısı - Otuz Üç Pencere - Rahmet ve Şefkat İlaçları - Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri - Sünuhat-Tulûat-İşârât - Sünuhat - Tulûat - İşârât Sünuhat - Tulûat - İşârât Tabiat Risalesi - Uhuvvet Risalesi - Üstad Hz.'nin Hulusi Ağabeye Gönderdiği Mektuplar - Üstad Hazretlerinin Mehmet Kayalar Ağabeye Gönderdiği Mektuplar Yirmi Üçüncü Söz - Zühret-ün Nur
Diğer risaleler ve parçalar: Âsâr-ı Bedîiyye - Tılsımlar - Sirac-ün Nur (*3. Şua (Münacat Risalesi) 25. Lem'a (Hastalar Risalesi) 25. Lem'a'nın Zeyli 17. Mektub (Çocuk Taziyenamesi) 26. Lem'a (İhtiyarlar Risalesi) 26. Lem'a'nın Zeyli 21. Mektub 4. Şua (Ayet-i Hasbiye Risalesi) 13. Lem'a (Hikmet-ül İstiaze Risalesi) 33. Mektup (Aynı Zamanda 33. Söz Pencereler Risalesi) Eski Said'in Yeni Said'e İnkılabı Zamanındaki Hazin Münacatı 12. Şua (Denizli Müdafaanamesi) 5. Şua Hasan Feyzi'nin Manzumesi)- Fihrist Risalesi - Zülfikâr - Ta'likât #Kızıl İcaz #Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Abdurrahman) #28. Mektup'un 6. Meselesi (Vehhabi meselesi) #18. Lem'a #Şualar, 14. Şua, Hata-Savab Cedveli #Maidet-ül Kur'an (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli) #Hazinet-ül Bürhan (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli) #İnna A'tayna'nın Sırrı #Gayrı Münteşir (Neşredilmemiş) Kısımlar *Gayrı Münteşir Mektuplar *Risalelerden Gayrı Münteşir Kısımlar *Barla Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Kastamonu Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Emirdağ-1 Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Emirdağ-2 Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Denizli Hapsinden Gayrı Münteşir Kısımlar *Afyon Hapsinden Gayrı Münteşir Kısımlar #Risale:Müdafaat Üstad Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaaları ve Resmi Makamlara Dilekçeleri *Birinci Millet Meclisinde Neşredilen Beyanname *Barla ve Isparta Hayatı (1926-1934) *Eskişehir Mahkemesi (1935) *Isparta ve Denizli Mahkemesi (1944) *Denizli Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Emirdağ Hayatı (Denizli Hapsinden Sonra) *Afyon Mahkemesi (1948 - 1949) *Afyon Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Afyon Mahkemesi Kararnamesi *Temyiz Mahkemesi *Temyiz Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Emirdağ Hayatı (Afyon Hapsinden Sonra) *Urfa Ehl-i Vukufuna Cevap (1951) *Gençlik Rehberi Mahkemesi (1952) *Samsun Mahkemesi (1952 *Isparta Mahkemesi (1956) *Emirdağ Hayatı (Isparta Mahkemesinden Sonra) *Diğer Talebe Müdafaaları
#İşarat-ül İ'caz (A. Badıllı Tercümesi) İşarat-ül İ'caz اشارات الاعجاز فى مظانّ الايجاز İşarat-ul İ'caz KUR'AN'IN ÎCÂZ YERLERİNDEKİ İ'CÂZ İŞARETLERİ *Mütercimin İzahları *Mukaddeme *Fatiha Suresi Tefsiri *Bakara 1: Huruf-u Mukattaa *Bakara 2: Kur'anın Hidayeti ve Şüphesizliği *Bakara 3: Allaha İman - Namaz - Zekat *Bakara 4: Kitaplara ve Ahirete İman *Bakara 5: Müminlerin Hidayeti ve Felahı *Bakara 6: Küfrün Mahiyeti *Bakara 7: Kalplerin Mühürlenmesi *Bakara 8: Münafıklar Bahsi *Bakara 9-10: Münafıkların Aldatması *Bakara 11-12: Münafıkların Fesad Çıkarması *Bakara 13: Münafıkların İmanda İkiyüzlülüğü *Bakara 14-15: Münafıkların Müminlerle Alay Etmesi *Bakara 16: Hidayeti Verip Dalaleti Satın Almaları *Bakara 17-18: Münafıklar Hakkında Ateş Temsili *Bakara 19-20: Münafıklar Hakkında Yağmur Temsili *Bakara 21-22: İbadet ve Tevhid Bahsi *Bakara 23-24: Nübüvvet Bahsi *Bakara 25: Cennet Bahsi *Bakara 26-27: Temsil Bahsi *Bakara 28: Yeniden Yaratılış *Bakara 29: Yedi Kat Sema Bahsi *Bakara 30: Hilafet-i İnsaniye *Bakara 31-33: Talim-i Esma *İstikbalin Hâkim-i Mutlakı Kur'andır
#Mesnevi-i Nuriye (A. Badıllı Tercümesi) Risale-i Nur Külliyatından Mesnevî-i Nuriye (Türkçe Tercümesi) Müellifi Bediüzzaman Said-i Nursî Mütercim: Abdülkadir Badıllı Tenbih: (Mesnevî-i Nuriye) ismi, Türkçe tercümesine Hz. Üstad tarafından konulmuştur. Arapça ismi her ne kadar "El-Mesneviyy-ül Arabiyy-ün Nurî'dir. İsim, ism-i müzekker olduğundan, Mesnevî'den sonra (Nuriye) değil, (Nurî) gelmesi lâzımdır. Fakat bu sıfat Türkçe telaffuzunda ağır ve nâmüsta'mel bir sıfat olduğu gibi; "El-Mesneviyy-ül Arabî Li-r Resail-in Nuriye" yani, "Nur Risalelerinin Arabî Mesnevîsi" manasında dahi olduğu için, "Risale"nin müfredi veya Risalelerin cem'i için sıfat olarak Nuriye gelmesi lâzım olduğundan "Mesnevî-i Nuriye" ismi tam yerindedir. (Mütercim) *Takdimler, Mukaddeme, Tenbih, İhtar, İtizar *Lem'alar *Reşhalar *Lasiyyemalar *Katre *Katrenin Zeyli *Habab *Hababın Zeyli *Habbe *Habbenin Zeyli *Habbenin Zeylinin Zeyli *Zehre *Zehrenin Zeyli *Zerre *Şemme *14. Reşha *5. Ders *Şule *Şulenin Zeyli *Nur *Kızıl İcazdan Bazı Parçalar
#Rumuzat-ı Semaniye Bu risalenin sebeb-i telifi, Kur’ân’ın tercümesini Kur’ân yerinde camilerde okutmak olan dehşetli suikastına karşı bir nevi mukabeledir. Ziyade tafsilât ve lüzumsuz bahisler girmiş. Fakat o mücahidâne ve heyecanlı mukabelede kıymettar bir gaybî anahtarı hissedip meczubâne arattırmak içinde, lüzumsuz tafsilât ve zaif ve pek ince emareler dahi girmiş. Kalbime geldi ki: Yirmi Dokuzuncu Mektubun gayet ehemmiyetli ve lüzumlu ve parlak ve îcazlı olan Birinci Makamı, bu İkinci Makamın bütün kusûratını ve israfatını affettirir. Ben de kemâl-i sürurla şükrettim, o kusurları unuttum. *Birinci Parça: 28.Mektubun 7.Meselesinin Hatimesi *İkinci Parça: 28.Mektubun 8.Meselesi *Üçüncü Parça: 29.Mektubun 3.Kısmı *Dördüncü Parça: 29.Mektubun 4.Kısmı *Beşinci Parça: 29.Mektubun 8.Kısmı
#Tefekkürname: 29. Lem'a-yı Arabî #Arabî Münacat Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Otuz birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuaı olan Risale-i Münacattan Arabi bir parçadır. Gelen âyet-i uzmanın A'zamî bir tefsiridir." dediği Arapça bir münacat. #Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Çok ehemiyetli Arabi bir risaleciktir. El hüccet-üz zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır" dediği Arapça bir parça. #Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Risale-i Nur'dan ehemmeyetle intişar eden Arabî Mesnevi-i Nuriye'nin içindeki kıymettar risalelerde eski Said'in yeni Said'e inkılabı zamanında dergh-ı ilahiyeye karşı münacatları, istiğfarları, tesbihatları ilm-el yakin derecesinde imanî şehadetlerinden parçalardır" dediği Arapça bir parça. #Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi': Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin İkinci Babı olarak te'lif edilmiştir. 29. Lem'a'daki kısım ve meali için 'buraya', Şualarda geçen ve bir kısmının Abdülmecid abi tarafından yapılan tercümesi için 'buraya' bakabilirsiniz. #Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Hamza) #Kur'an Hattı Risaleler #Ayet ve Hadis Mealleri
S=Risale:Sözler . SÖZLER . Birinci Söz . İkinci Söz . Üçüncü Söz . Dördüncü Söz . Beşinci Söz . Altıncı Söz . Yedinci Söz . Sekizinci Söz . Dokuzuncu Söz . Onuncu Söz . On Birinci Söz . On İkinci Söz . On Üçüncü Söz . On Dördüncü Söz . On Beşinci Söz . On Altıncı Söz . On Yedinci Söz . On Sekizinci Söz . On Dokuzuncu Söz . Yirminci Söz . Yirmi Birinci Söz . Yirmi İkinci Söz . Yirmi Üçüncü Söz . Yirmi Dördüncü Söz . Yirmi Beşinci Söz . Yirmi Altıncı Söz . Yirmi Yedinci Söz . Yirmi Sekizinci Söz . Yirmi Dokuzuncu Söz . Otuzuncu Söz . Otuz Birinci Söz . Otuz İkinci Söz . Otuz Üçüncü Söz . Lemeat . Konferans . Fihrist
M=Risale:Mektubat . MEKTUBAT . Birinci Mektup . İkinci Mektup . Üçüncü Mektup . Dördüncü Mektup . Beşinci Mektup . Altıncı Mektup . Yedinci Mektup . Sekizinci Mektup . Dokuzuncu Mektup . Onuncu Mektup . On Birinci Mektup . On İkinci Mektup . On Üçüncü Mektup . On Dördüncü Mektup . On Beşinci Mektup . On Altıncı Mektup . On Yedinci Mektup . On Sekizinci Mektup . On Dokuzuncu Mektup . Yirminci Mektup . Yirmi Birinci Mektup . Yirmi İkinci Mektup . Yirmi Üçüncü Mektup . Yirmi Dördüncü Mektup . Yirmi Beşinci Mektup . Yirmi Altıncı Mektup . Yirmi Yedinci Mektup . Yirmi Sekizinci Mektup . Yirmi Dokuzuncu Mektup . Otuzuncu Mektup . Otuz Birinci Mektup . Otuz İkinci Mektup . Otuz Üçüncü Mektup . İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz . Hakikat Çekirdekleri . Gönüller Fatihi Büyük Üstada . Fihriste-i Mektubat . Hakikat Işıkları . Dua
L=Risale:Lem'alar . LEM'ALAR . Birinci Lem'a . İkinci Lem'a . Üçüncü Lem'a . Dördüncü Lem'a . Beşinci Lem'a . Altıncı Lem'a . Yedinci Lem'a . Sekizinci Lem'a . Dokuzuncu Lem'a . Onuncu Lem'a . On Birinci Lem'a . On İkinci Lem'a . On Üçüncü Lem'a . On Dördüncü Lem'a . On Beşinci Lem'a . On Altıncı Lem'a .On Yedinci Lem'a . On Sekizinci Lem'a . On Dokuzuncu Lem'a . Yirminci Lem'a . Yirmi Birinci Lem'a . Yirmi İkinci Lem'a .Yirmi Üçüncü Lem'a . Yirmi Dördüncü Lem'a . Yirmi Beşinci Lem'a .Yirmi Altıncı Lem'a . Yirmi Yedinci Lem'a . Yirmi Sekizinci Lem'a .*Yirmi Dokuzuncu Lem'a . Otuzuncu Lem'a . Otuz Birinci Lem'a .Otuz İkinci Lem'a . Otuz Üçüncü Lem'a . Münâcat .Fihrist . Dua
Ş=Şualar .Risale:Şuâlar . ŞUÂLAR . İkinci Şuâ . Üçüncü Şuâ .Dördüncü Şuâ .Altıncı Şuâ . Yedinci Şuâ . Dokuzuncu Şuâ . On Birinci Şuâ . On İkinci Şuâ . On Üçüncü Şuâ . On Dördüncü Şuâ .Beşinci Şuâ . On Beşinci Şuâ . Birinci Şuâ . Sekizinci Şuâ *Yirmi Dokuzuncu Lem’a’dan İkinci Bab . Eddâî .Dua . İçindekiler
TH =Risale:Tarihçe-i Hayat . BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ TARİHÇE-İ HAYATI . Ön Söz .Giriş . İlk Hayatı . Barla Hayatı . Eskişehir Hayatı .Kastamonu Hayatı .Denizli Hayatı .Emirdağ Hayatı - Afyon Hayatı - Isparta Hayatı - Hariç Memleketler - Bedîüzzaman ve Risale-i Nur - Dua - İçindekiler
İİ. İŞARATÜ’L-İ’CAZ . Risale:İşarat-ül İ'caz . Tenbih . İfadetü’l-Meram . Kur'an'ın Tarifi . Fatiha Suresi . Bakara Suresi 1-3. âyetler . Bakara Suresi 4-5. âyetler . Bakara Suresi 6. âyet . Bakara Suresi 7. âyet . Bakara Suresi 8. âyet - Bakara Suresi 9-10. âyetler . Bakara Suresi 11-12. âyetler . Bakara Suresi 13. âyet . Bakara Suresi 14-15. âyetler . Bakara Suresi 16. âyet . Bakara Suresi 17-20. âyetler . Bakara Suresi 21-22. âyetler . Bakara Suresi 23-24. âyetler . Bakara Suresi 25. âyet Bakara Suresi 26-27. âyetler . Bakara Suresi 28. âyet Bakara Suresi 29. âyet . Bakara Suresi 30. âyet . Bakara Suresi 31-33. âyetler . Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları . Mehmed Kayalar’ın Bir Müdafaası . Dua . Fihrist
MN= MESNEVÎ-İ NURİYE . İ’tizar . Mukaddime . Lem'alar Risalesi . Reşhalar . Lasiyyemalar . Katre . Hubab . Habbe . Zühre . Zerre . Şemme Risalesi . Onuncu Risale . Şule - Nokta . Münderecat Hakkında - Fihrist
AM=ASÂ-YI MUSA: Risale:Asa-yı Musa .Mukaddimat - Asa-yı Musa’dan Birinci Kısım - Birinci Mesele - İkinci Meselenin Bir Hülâsası - Üçüncü Mesele - Dördüncü Mesele - Beşinci Mesele - Altıncı Mesele - Yedinci Mesele - Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası - Dokuzuncu Mesele - Onuncu Mesele - On Birinci Mesele - Asa-yı Musa’dan İkinci Kısım - Birinci Hüccet-i İmaniye - İkinci Hüccet-i İmaniye - Üçüncü Hüccet-i İmaniye - Dördüncü Hüccet-i İmaniye - Beşinci Hüccet-i İmaniye - Altıncı Hüccet-i İmaniye - Yedinci Hüccet-i İmaniye - Sekizinci Hüccet-i İmaniye - Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye - Onuncu Hüccet-i İmaniye - On Birinci Hüccet-i İmaniye - Fihrist
BL BARLA LÂHİKASI- Risale:Barla Lahikası - : Takdim - Yedinci Risale olan Yedinci Mesele - Mukaddime - Yirmi Yedinci Mektup ve Zeylleri - Yirmi Yedinci Mektup'un Zeyli ve İkinci Kısmı - İkinci Zeyl - Yirmi Yedinci Mektup'un Üçüncü Zeyli - Yirmi Yedinci Mektup'un Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylin Nihayetidir - Mektubat'ın Üçüncü Kısmı (1) - Mektubat'ın Üçüncü Kısmı (2) - Kastamonu ve Emirdağ'da Yazılan Mektuplar
EL-2 EMİRDAĞ LÂHİKASI – 1 .Risale:Emirdağ Lahikası-1 . Yirmi Yedinci Mektup’tan Takdim - Birinci Kısım Mektuplar - İkinci Kısım Mektuplar - Üçüncü Kısım Mektuplar
EL-2 EMİRDAĞ LÂHİKASI – 2: Risale:Emirdağ Lahikası-2 . Yirmi Yedinci Mektup’tan (Emirdağ’ında ve Isparta’da Son İkametlerinde Yazılan Mektuplardır) Giriş - Birinci Kısım Mektuplar - İkinci Kısım Mektuplar - Üçüncü Kısım Mektuplar
KL Risale:Kastamonu Lahikası. Yirmi Yedinci Mektup’tan KASTAMONU LÂHİKASI: Takdim - Lemeat'tan Önceki Mektuplar - Lemeat'tan - Lemeat'tan Sonraki Mektuplar
STG SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ *Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar-1 *Birinci Şuâ *Sekizinci Şuâ *On Sekizinci Lem'a *Yirmi Sekizinci Lem'a *Sekizinci Lem'a *Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar-2 *Dua


Önceki Kısım: Duâ-i İsm-i A'zamHizb-ül HakaikTahmidiye: Sonraki Kısım

İçindekiler

Aslı ve tercümesi[]

Önceki Kısım: Duâ-i İsm-i A'zamHizb-ül HakaikTahmidiye: Sonraki Kısım

Münâcât-ül Kur'an

ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺕُ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥْ

ﭼﻮﻕ ﭘﺎﺭﻟﺎﻕ ﻭ ﭼﻮﻕ ﻗﻴﻤﺘﺪﺍﺭ ﻭ ﺛﻮﺍﺑﻰ ﭼﻮﻕ ﻳﻮﻛﺴﻚ ﻭ ﻗﺮﺍٓﻧﻚ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺑﻠﺎﻏﺘﻨﺪﻩﻛﻰ ﺍﻋﺠﺎﺯﻙ ﻟﻤﻌﻪﻟﺮﻳﻨﻰ ﻃﺎﺷﻴﺎﻥ ﺍﻣﺜﺎﻟﺴﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﺪﺭ. ﺑﻮ ﺭﻣﻀﺎﻥِ ﺷﺮﻳﻔﻚ ﺑﺰﻩ ﺑﺮ ﻫﺪﻳﻪﺳﻴﺪﺭ ﴿ﺣﺎﺷﻴﻪ﴾ ﻗﺮﺍٓﻥ ﺍﻭﻗﻮﺭﻛﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻳﺪﻳﻠﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳْﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻨﻬﻚ ﭘﻚ ﺷﺮﻳﻦ ﻭ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﻭ ﺟﻮﻫﺮﻟﺮﻙ ﺯﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﺰﻳﻨﻪﺳﻰ ﻭ ﺍﻣّﺘﻪ ﺑﺮ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺛﺮﻳﺪﺭ ﻛﻪ: ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻭﻧﻚ ﻗﻴﻤﺘﻨﻰ ﻭ ﻣﻌﺠﺰﻩﻟﺮﻙ ﺍﻳﺸﻴﻘﻠﺮﻳﻨﻰ ﮔﻮﺳﺘﺮﺩﻳﮕﻨﻰ ﺗﺎﻡ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻳﺪﻩﺭﻙ ﺍﻭﻛﺎ ﺑﺮ ﺭﺍﻭﻯ ﺍﻭﻟﻤﺶ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩﻟﮕﻨﻰ ﺍﻋﻠﺎﻥ ﺍﻳﺘﻤﺶ.

﴿ﺣﺎﺷﻴﻪ﴾ ﻳﮕﺮﻣﻰ ﺳﻨﻪﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻚ ﺭﺳﺎﻟﻪﺀِ ﻧﻮﺭﻩ ﺑﺮ ﻫﺪﻳﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻮﻧﺪﻳﻐﻰ ﮔﺒﻰ، ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺳﻨﻪﺩﻧﺒﺮﻯ ﺑﻨﻢ ﻳﺎﻧﻤﺪﻩ ﻭ ﺍٓﺭﺍﺻﻴﺮﺍ ﺍﻭﻗﻮﺩﻳﻐﻢ ﺑﻮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕِ ﻗﺮﺍٓﻧﻴﻪ ﺑﻮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻚ ﻫﺪﻳﻪﺳﻴﺪﺭ ﺩﻳﻴﻪ ﻗﻠﺒﻤﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻳﺪﻳﻠﺪﻯ. ﻧﻮﺭﻟﺮﻙ ﻣﺎﺧﺬﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﻯ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢّ ﻗﺮﺍٓﻧﻴﻨﻚ ﺍٓﺧﺮﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻳﺪﻳﻠﻪﺟﻚ. ﺑﻮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻋﻴﻨًﺎ ﺟﻮﺷﻦ ﻭ ﺟﻠﺠﻠﻮﺗﻴﻪ ﮔﺒﻰ ﻏﺎﻳﺖ ﻗﺪﺳﻴﺪﺭ ﻭ ﺍٓﻳﺘﻠﺮﻙ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻔﻈﻠﺮﻳﻨﻰ ﺍٓﻟﻤﺴﻰ ﺟﻬﺘﻴﻠﻪ ﺍﻭﻧﻠﺮﺩﻥ ﺩﻫﺎ ﻳﻮﻛﺴﻜﺪﺭ.

ﺱ ﻉ

Çok parlak ve çok kıymettar ve sevabı çok yüksek ve Kur'ân'ın hârika belâgatindekli i'câzın lem'alarını taşıyan emsalsiz bir münâcâttır. Bu Ramazân-ı Şerifin bize bir hediyesidir. (Haşiye[1])

Kur'ân okurken şehîd edilen Hazret-i Osman Zinnûreyn radıyallâhü anhın pek şirin ve hârika ve cevherlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigârı ve eseridir ki, İmâm-ı Ali radıyallâhü anh onun kıymetini ve mu'cizelerin ışıklarını gösterdiğini tam tasdik ve takdîr ederek ona bir râvî olmuş ve fevkalâdeliğini i'lân etmiş.

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

Fatiha Suresi[]

(ﻓَﺎﺗِﺤَﺔ:) ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ

Ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi olan Allah! Ey âlemlerin Rabbi! (Âyet, 2)

Ey sonsuz merhamet sahibi olup, bu dünyada mü'min veya kâfir, iyi ya da kötü ayırt etmeden bütün mahlûkâtına ni'met veren Rahmân! Ey nihayetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup, âhirette sadece mü'minlere ni'met veren Rahîm! (Âyet, 3)

Ey ceza ve mükâfat gününün Mâliki! (Âyet, 4)

Bakara Suresi[]

(ﺍَﻟْﺒَﻘَﺮَﺓ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﺮَﺍﺷًﺎ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺑِﻨَٓﺎﺀً ﻭَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﺧْﺮَﺝَ ﺑِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَٓﻯ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻓَﺴَﻮَّﻳﻬُﻦَّ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀَ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﺛُﻢَّ ﻋَﺮَﺿَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﺫَﺍ ﻗَﻀَٓﻰ ﺍَﻣْﺮًﺍ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻟَﻪُ ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺑِﻴﻦَ ﻭَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺘَﻄَﻬِّﺮِﻳﻦَ

ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ﻟﺎَ ﺗَﺎْﺧُﺬُﻩُ ﺳِﻨَﺔٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﻧَﻮْﻡٌ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﺮْﺳِﻴُّﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻮُٔﺩُﻩُ ﺣِﻔْﻈُﻬُﻤَﺎ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻰُّ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ

Ey yeryüzünü bir döşek, göğü ise bir tavan yapan ve gökten bir su indirerek, onunla mahsûller çıkaran! (Âyet, 22)

Ey yeryüzündeki her şeyi bizim için yaratan, sonra göğü (yaratmayı) kasdedip, onları yedi kat semâ olarak düzenleyen. Ve kendisi her şeyi bilen! (Âyet, 29)

Ey Âdem'e (as) herşeyin isimlerini öğretip, sonra onları meleklere gösteren! (Âyet, 31)

Ey göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi! Bir işe hükmettiğinde ona yalnızca "Ol!" diyen, o da hemen oluveren! (Âyet, 116-117)

Ey çok tevbe edenleri ve (maddî-ma'nevî kirlerinden) temizlenenleri seven! (Âyet, 222)

Ey hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy! Ey bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm! Ey kendisine bir uyuklama ve uyku ârız olmayan! (Âyet, 255)

Ey Kürsî'si gökleri ve yeri kaplayan; her ikisinin muhafazası kendisine zor gelmeyen ve kendisi pek yüce olan Aliyy ve pek büyük olan Azîm! (Âyet, 255)

Al-i İmran Suresi[]

(ﺍَﻝِﻋِﻤْﺮَﺍﻥ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻣُﺼَﺪِّﻗًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺠِﻴﻞَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺼَﻮِّﺭُﻛُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡِ ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﺗُﻮْٔﺗِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚَ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺗَﻨْﺰِﻉُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚَ ﻣِﻤَّﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺗُﻌِﺰُّ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺗُﺬِﻝُّ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﺑِﻴَﺪِﻙَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮُ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ

ﺗُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﺗُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻓِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺗُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺤَﻰَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَ ﺗُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻰِّ ﻭَ ﺗَﺮْﺯُﻕُ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺻْﻄَﻔَٓﻰ ﺍَﺩَﻡَ ﻭَ ﻧُﻮﺣًﺎ ﻭَ ﺍَﻝَ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻭَ ﺍَﻝَ ﻋِﻤْﺮَﺍﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻳُﻌَﺬِّﺏُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺣُﺴْﻦُ ﺍﻟﺜَّﻮَﺍﺏِ

Ey Furkân'ı, kendinden önce gelenleri tasdîk edici olarak hak ile indiren! Ey Tevrat ve İncil'i indiren! (Âyet, 3)

Ey ne yerde ne de gökte hiçbir şey kendisine gizli kalmayan! (Âyet, 5)

Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren odur. Ondan başka İlâh yoktur. O, kudreti dâima gâlib gelen Azîz, her işi hikmetli olan Hakîm'dir. (Âyet, 6)

Ey mülkün gerçek sahibi olan! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın! Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılarsın! Her türlü hayır ancak senin elindedir. Şübhesiz ki sen, her şeye hakkıyla gücü yetensin! (Âyet, 26)

Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katarsın! Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın! Ve dilediğini hesabsız rızıkandırırsın! (Âyet, 27)

Ey Âdem'i (as), Nuh'u (as) ve İbrahim (as) hanedanı ile Âl-i İmrân'ı (Hz. Meryem ve Hz. İsa'yı) seçen ve âlemlere üstün kılan! (Âyet, 33)

Ey dilediğini affeden, dilediğine de (hak ettiği için) azâb eden! Ve ey çok bağışlayıcı Gafûr, çok merhamet edici Rahîm! (Âyet, 129)

Ey iyilik edenleri seven! (Âyet, 134)

Ey mükâfatın güzeli kendi katında olan! (Âyet, 195)

Nisa Suresi[]

(ﻧِﺴَٓﺎﺀ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻈْﻠِﻢُ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺫَﺭَّﺓٍ ﻭَ ﺍِﻥْ ﺗَﻚُ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻳُﻀَﺎﻋِﻔْﻬَﺎ ﻭَ ﻳُﻮْٔﺕِ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻪُ ﺍَﺟْﺮًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻨِﻴًّﺎ ﺣَﻤِﻴﺪًﺍ

Ey zerre kadar haksızlık etmeyen! Çok küçük bir iyilik bile olsa, onu kat kat artıran ve tarafından pek büyük bir mükâfat veren! (Âyet, 40)

Ey göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi! Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî, hamd edilmeye yegâne lâyık olan Hamîd! (Âyet, 131)

Maide Suresi[]

(ﻣَٓﺎﺋِﺪَﺓ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﻧُﻮﺭٌ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴُّﻮﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺳْﻠَﻤُﻮﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺪَﺍﻩُ ﻣَﺒْﺴُﻮﻃَﺘَﺎﻥِ ﻳُﻨْﻔِﻖُ ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ

Ey dilediği hususta dilediği gibi hükmeden! (Âyet, 1)

Ey (emir ve yasaklarına) teslîm olmuş peygamberler kendisiyle hükmetsinler diye, içinde bir hidâyet ve bir nûr bulunan Tevrat'ı indiren! (Âyet, 44)

Ey kudret ve rahmeti her tarafı kuşatan! Dilediği kimseye dilediği gibi karşılıksız veren! (Âyet, 64)

Ey göklerin ve yerin ve içindeki her şeyin gerçek sahibi ve her şeye gücü yeten! (Âyet, 120)

En'am Suresi[]

(ﺍَﻧْﻌَﺎﻡ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺳِﺮَّﻧَﺎ ﻭَ ﺟَﻬْﺮَﻧَﺎ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻧَﻜْﺴِﺐُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺳَﻜَﻦَ ﻓِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻣَﻔَﺎﺗِﺢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻬَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗَﺴْﻘُﻂُ ﻣِﻦْ ﻭَﺭَﻗَﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻬَﺎ ﻭَ ﻟﺎَ ﺣَﺒَّﺔٍ ﻓِﻰ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺳْﺮَﻉُ ﺍﻟْﺤَﺎﺳِﺒِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻳَﻮْﻡَ ﻳُﻨْﻔَﺦُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻮﺭِ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ

ﻳَﺎ ﻓَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟْﺎِﺻْﺒَﺎﺡِ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﺳَﻜَﻨًﺎ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﺣُﺴْﺒَﺎﻧًﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗُﺪْﺭِﻛُﻪُ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳُﺪْﺭِﻙُ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ

ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻌَﺔِ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺩُّ ﺑَﺎْﺳُﻪُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﻴﻦَ

Ey gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden! (Âyet, 1)

Ey gizlimizi ve açığımızı, hayır olsun şer olsun yaptığımız her şeyi bilen! (Âyet, 3)

Ey gece ve gündüzün içinde bulunan her şeyin sahibi! Ve her birinin sesini işiten Semî', her hâllerini bilen Alîm! (Âyet, 13)

Ey gaybın anahtarları kendi katında olan ve onları yalnız kendisi bilen! Karada ve denizde ne varsa bilen!

Ey düşen her bir yaprağı ve yerin karanlıklarında bulunan her bir dâneyi yalnız kendisi bilen! (Âyet, 59)

Ey hesab görenlerin en sür'atlisi! (Âyet, 62)

Ey her sözü hak olan! Sûr'a üfleneceği gün yegâne söz, hüküm, tedbîr ve saltanat kendisinin olan! Görünen görünmeyen her şeyi bilen! Ve her işinde nihayetsiz hikmetler bulunan Hakîm, her şeyden haberdâr olan Habîr! (Âyet, 73)

Ey gecenin karanlığını yararak içinden sabahı çıkaran! Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da vakitleri belirlememize birer hesab vesîlesi kılan! Bütün bunlar, kudreti dâima üstün gelen Azîz, her şeyi bilen Alîm olan yüce zâtının takdîri olan! (Âyet, 96)

Ey gözler kendisini idrâk edemediği halde, kendisi gözleri idrâk eden! Ve ey bütün incelikleri bilen ve nüfuz eden Latîf, her şeyden haberdâr olan Habîr! (Âyet, 103)

Ey pek geniş rahmet sahibi! Ve ey günahkârlar topluluğu üzerine hükmettiği azabı asla geri çevrilmeyen! (Âyet, 147)

A'raf Suresi[]

(ﺍَﻋْﺮَﺍﻑ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟْﻔَﻮَﺍﺣِﺶَ ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﺎ ﺑَﻄَﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺛْﻢَ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻐْﻰَ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﺗَﺒَﺎﺭَﻛْﺖَ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺠَﻠَّﻰ ﻟِﻠْﺠَﺒَﻞِ ﻭَ ﺟَﻌَﻠَﻪُ ﺩَﻛًّﺎ

Ey açık olsun gizli olsun bütün çirkin işleri, her türlü günahı ve haksız yere haddi aşmayı haram kılan! (Âyet, 33)

Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a hükmeden! (Âyet, 54)

Ey yaratmak ta emretmek te sâdece kendisine mahsûs olan! Sen pek yücesin, ey âlemlerin Rabbi! (Âyet, 54)

Ey dağa tecellî edip haşyetiyle onu paramparça eden! (Âyet, 143)

Enfal Suresi[]

(ﺍَﻧْﻔَﺎﻝ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﻖُّ ﺍﻟْﺤَﻖَّ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﻳَﻘْﻄَﻊُ ﺩَﺍﺑِﺮَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ

ﻳَﺎ ﻣُﻮﻫِﻦَ ﻛَﻴْﺪِ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ

Ey sözleriyle hakkı gerçekleştiren (İslâm'ı üstün kılan) ve kâfirlerin kökünü kesen! (Âyet, 7)

Ey kâfirlerin tuzaklarını zayıf düşüren! (Âyet, 18)

Tevbe Suresi[]

(ﺗَﻮْﺑَﻪ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺼَﺮَ ﻧَﺒِﻴَّﻪُٓ ﺍِﺫْ ﺍَﺧْﺮَﺟَﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﺒَﻞُ ﺍﻟﺘَّﻮْﺑَﺔَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَ ﻳَﺎْﺧُﺬُ ﺍﻟﺼَّﺪَﻗَﺎﺕِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺏُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺷْﺘَﺮَﻯ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻭَ ﺍَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺎَﻥَّ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺎﺏَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﺼَﺎﺭِ

ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ

Ey (Yahudi ve Hristiyanların) ortak koşmakta olduklarından pek münezzeh olan! (Âyet, 31)

Ey kâfirler kendisini Mekke'den çıkardıklarında peygamberine yardım eden! (Âyet, 40)

Ey kullarının tevbesini kabul eden ve sadakalarını makbul kılan! Ve ey tevbeleri çok kabul eden Tevvâb, kullarına çok merhamet eden Rahîm! (Âyet, 104)

Ey mü'minlerin nefislerini ve mallarını, cennet karşılığında kendilerinden satın alan! (Âyet, 111)

Ey Peygamberin, ensâr ve muhacirlerin tevbesini kabul eden! (Âyet, 117)

Ey kendisinden başka İlâh olmayan! Ve ey büyük Arş'ın Rabbi! (Âyet, 129)

Yunus Suresi[]

(ﻳُﻮﻧُﺲ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﺪَﺑِّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَ ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﻔِﻴﻊٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺍِﺫْﻧِﻪِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﺿِﻴَٓﺎﺀً ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻭَ ﻗَﺪَّﺭَﻩُ ﻣَﻨَﺎﺯِﻝَ ﻟِﺘَﻌْﻠَﻤُﻮﺍ ﻋَﺪَﺩَ ﺍﻟﺴِّﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓُ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ

Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a hükmedip her işi idare eden! Kendisinin izni olmaksızın kimse kimseye şefaat edemeyen! (Âyet, 3)

Ey güneşi bir ışık, ayı ise bir nûr yapan! Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmemiz için aya birtakım menziller, yörüngeler takdîr eden! (Âyet, 5)

Ey bütün izzetlerin, asıl üstünlüklerin sahibi! Ve ey her şeyi işiten Semî', her şeyi bilen Alîm! (Âyet, 65)

Ey dilediği şey hakkında dilediği gibi hükmeden! Ve yüce zâtı hüküm verenlerin en adaletlisi olan! (Âyet, 109)

Hud Suresi[]

(ﻫُﻮﺩ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺴِﺮُّﻭﻥَ ﻭَ ﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﻭَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺮْﺷُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺣَﻔِﻴﻆٌ

ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺐُ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐُ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺧَﺬَ ﺍﻟْﻘُﺮَﻯ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻇَﺎﻟِﻤَﺔٌ ﺍِﻥَّ ﺍَﺧْﺬَﻩُٓ ﺍَﻟِﻴﻢٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻏَﻴْﺐُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳُﺮْﺟَﻊُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻛُﻠُّﻪُ

Ey herkesin gizlediğini de açıkladığını da bilen! Ve ey kalblerde olanı bilen Alîm! (Âyet, 5)

Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan ve Arş'ı (daha önce) su üstünde olan! (Âyet, 7)

Ey kullarını kendi hallerine bırakmadan her tehlikeden koruyup, gözeten Hafîz! (Âyet, 57)

Ey kullarına pek yakın olan Karîb ve ey dualara mutlaka cevab veren Mücîb! (Âyet, 61)

Ey halkı zâlim olan memleketleri azâbıyla yakalayan! Ve ey yakalaması, pek elîm, pek şiddetli olan! (Âyet, 102)

Ey göklerin ve yerin gaybı kendisine âit olan ve bütün işler kendisine döndürülen! (Âyet, 123)

Yusuf Suresi[]

(ﻳُﻮﺳُﻒ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺼِﻴﺐُ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻀِﻴﻊُ ﺍَﺟْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﻟﺎَ ﻳَﺎﻳْﺌَﺲُ ﻣِﻦْ ﺭَﻭْﺡِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ﻟِﻤَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺩُّ ﺑَﺎْﺳُﻪُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﻴﻦَ

Ey rahmetini dilediği kimseye nasîb eden ve iyilik edenlerin mükâfatını zayi' etmeyen! (Âyet, 56)

Ey "Kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümid kesmez" diyen! (Âyet, 87)

Ey dilediğine şefkat ve merhametle lütfeden! Ve ey her şeyi bilen Alîm, her işi hikmetli olan Hakîm! (Âyet, 100)

Ey günahkârlar topluluğu üzerine hükmettiği azabı asla geri çevrilmeyen? (Âyet, 110)

Ra'd Suresi[]

(ﺭَﻋْﺪ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻋَﻤَﺪٍ ﺗَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﺪَﺑِّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَ ﻳُﻔَﺼِّﻞُ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﺪَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻭَ ﺍَﻧْﻬَﺎﺭًﺍ ﻭَ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗَﺤْﻤِﻞُ ﻛُﻞُّ ﺍُﻧْﺜَﻰ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗَﻐِﻴﺾُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗَﺰْﺩَﺍﺩُ ﻭَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺑِﻤِﻘْﺪَﺍﺭٍ

ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻌَﺎﻝِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺮِﻯ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﺍﻟْﺒَﺮْﻕَ ﺧَﻮْﻓًﺎ ﻭَ ﻃَﻤَﻌًﺎ ﻭَ ﻳُﻨْﺸِﻰﺀُ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏَ ﺍﻟﺜِّﻘَﺎﻝَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺍﻟﺮَّﻋْﺪُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻣِﻦْ ﺧِﻴﻔَﺘِﻪِ ﻭَ ﻳُﺮْﺳِﻞُ ﺍﻟﺼَّﻮَﺍﻋِﻖَ ﻓَﻴُﺼِﻴﺐُ ﺑِﻬَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻫُﻢْ ﻳُﺠَﺎﺩِﻟُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻤِﺤَﺎﻝِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﺬِﻛْﺮِﻩِ ﺗَﻄْﻤَﺌِﻦُّ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏُ

ﻳَﻤْﺤُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻳُﺜْﺒِﺖُ ﻭَ ﻋِﻨْﺪَﻩُٓ ﺍُﻡُّ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻟﺎَ ﻣُﻌَﻘِّﺐَ ﻟِﺤُﻜْﻤِﻪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺳَﺮِﻳﻊُ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ

Ey gördüğümüz gökleri direksiz yükselten, sonra Arş'a hükmeden! Ey her işi idare eden, icrası için ne gerekiyorsa tedbîrini alan! (Varlığına ve birliğine delâlet eden) bütün âyetleri açıklayan! (Âyet, 2)

Ey yeryüzünü yaydıkça yayan, orada sabit dağlar ve nehirler ve her çeşit meyveleri takdîr eden! (Âyet, 3)

Ey her dişinin neye gebe kalacağını ve rahimlerin neyi eksiltip, neyi artıracağını bilen. Ve kendi katında her şey (kaderinde yazılı) bir ölçü ile olan! (Âyet, 8)

Ey görünen-görünmeyen her şeyi bilen ve sonsuz derece büyük Kebîr, her Şeyden yüce olan Müteâl! (Âyet, 9)

Ey kullarına şimşeği, kendilerine korku ve ümid vererek gösteren ve (yağmur) yüklü bulutları ansızın ortaya çıkaran! (Âyet, 12)

Ey melek-i ra'dın tesbîhâtı ve hamdi olan gök gürültüsüyle koca fezayı konuşturan, umûm melekler haşyet ve korku ile kendisini tesbih eden! Ve yıldırımlar gönderip dilediğini çarpan! Düşmanlarına karşı pek şiddetli azâb sahibi olduğu halde, o kâfirler hâlâ kendisi hakkında mücâdele eden Hazret-i Allah! (Âyet, 13)

Ey kalbler yalnızca kendisini zikretmekle mutmain olan! (Âyet, 28)

Ey dilediğini mahveden, dilediğini de sabit bırakan! Ana kitap olan Levh-i Mahfuz kendi katında olan Hazret-i Allah! (Âyet, 39)

Ey dilediği gibi hükmeden! Verdiği hükümler hiçbir kimse tarafından tenkîd edilemeyen! Yüce zâtı, kullarının işlediği amellerin hesabını pek çabuk gören! (Âyet, 41)

İbrahim Suresi[]

(ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺍِﻥْ ﻳَﺸَﺎْ ﻳُﺬْﻫِﺒْﻜُﻢْ ﻭَ ﻳَﺎْﺕِ ﺑِﺨَﻠْﻖٍ ﺟَﺪِﻳﺪٍ

ﻭَ ﻣَﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﻌَﺰِﻳﺰٍ

ﻭَ ﺍِﻥْ ﺗَﻌُﺪُّﻭﺍ ﻧِﻌْﻤَﺔَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟﺎَ ﺗُﺤْﺼُﻮﻫَٓﺎ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻟَﻈَﻠُﻮﻡٌ ﻛَﻔَّﺎﺭٌ

ﺭَﺏِّ ﺍﺟْﻌَﻠْﻨِﻰ ﻣُﻘِﻴﻢَ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻰ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَ ﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﺩُﻋَٓﺎﺀِ

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻭَ ﻟِﻮَﺍﻟِﺪَﻯَّ ﻭَ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏُ

Ey gökleri ve yeri hak ile (yerli yerinde) yaratan ve "Eğer dilerse sizi yok edip, yerinize yeni bir halk getirir" diye buyuran! (Âyet, 19)

Ey bunu yapmak, zâtına zor bir şey olmayan Hazret-i Allah! (Âyet, 20)

Ey "Eğer Allah'ın ni'metini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Doğrusu insan, (Allah'ın bunca ni'metlerlne rağmen) gerçekten çok zâlimdir, çok nankördür." (diye buyuran.) (Âyet, 34)

Yâ Rabbi! Beni ve zürriyetimden gelenleri namazı hakkıyla edâ edenlerden eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur! (Âyet, 40)

Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün, beni, ana-babamı ve bütün müminleri bağışla! (Âyet, 41)

Hicr Suresi[]

(ﺣِﺠْﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺑُﺮُﻭﺟًﺎ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَﻬَﺎ ﻟﻠِﻨَّﺎﻇِﺮِﻳﻦَ

ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺗَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺳَﺒْﻌًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺜَﺎﻧِﻰ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢَ

Ey gökte burçlar yapan! Ve onu seyir ve temâşâ eden kimseler için süsleyen! (Âyet, 16)

Ey Muhammed'e (asm) (namazın her rek'atında) tekrarlanan yedi (âyeti, Fatiha)yı ve yüce Kur'ânı veren! (Âyet, 87)

Nahl Suresi[]

(ﻧَﺤْﻞ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔَ ﺑِﺎﻟﺮُّﻭﺡِ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِﻩِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﺠُﺪُ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣِﻦْ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَ ﻫُﻢْ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُﻭﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺎْﻣُﺮُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﻭَ ﺍِﻳﺘَٓﺎﺀِ ﺫِﻯ ﺍﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ ﻭَ ﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻔَﺤْﺸَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻐْﻰِ ﻳَﻌِﻈُﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﻘَﻮْﺍ ﻭَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻣُﺤْﺴِﻨُﻮﻥَ

Ey melekleri kendi emriyle, kullarından dilediğine vahiy ile indiren! (Âyet, 2)

Ey göklerde olanların ve yerde bulunan hareketli bütün canlıların ve umum meleklerin, büyüklük taslamadan sadece kendisine secde ettiği Zât! (*) (Secde âyeti, 49)

Ey adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreden! Her türlü fuhşiyâttan, kötülükten ve azgınlıktan men' eden! İbret alasınız diye size nasîhat eden! (Âyet, 90)

Ey günahlardan sakınanlarla ve güzel amel edenlerle beraber olan Hazret-i Allah! (Âyet, 128)

İsra Suresi[]

(ﺍِﺳْﺮَﻯ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺳْﺮَﻯ ﺑِﻌَﺒْﺪِﻩِ ﻟَﻴْﻠﺎً ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺎَﻗْﺼَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑَﺎﺭَﻛْﻨَﺎ ﺣَﻮْﻟَﻪُ ﻟِﻨُﺮِﻳَﻪُ ﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓَﻀَّﻞَ ﺑَﻌْﺾَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻭَ ﺍَﺗَﺎ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﺯَﺑُﻮﺭًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺮَّﻡَ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍَﺩَﻡَ ﻭَ ﺣَﻤَﻠَﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻭَ ﻓَﻀَّﻠَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣِﻤَّﻦْ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﺗَﻔْﻀِﻴﻠﺎً

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﻌَﺚُ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣَﻘَﺎﻣًﺎ ﻣَﺤْﻤُﻮﺩًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺍِﻟﺎَّ ﺧَﺴَﺎﺭًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻰٌّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ﻭَ ﻛَﺒِّﺮْﻩُ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮًﺍ

Ey kendisine âyetlerinden bir kısmını göstermek için, kulunu (Muhammed'i) (asm) bir gece Mescid-i Harâm'dan, etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksâ'ya (gece yürüyüşü ile) götüren! (Âyet, 1)

Ey yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan herkes kendisini zikreden! (Âyet, 44)

Ey peygamberlerin bazısını bazısına üstün kılan; Hz. Davud'a Zebur'u veren. (Âyet, 55)

Ey ÂdemoğuNarını şerefli kılan! Onları karada ve denizde (çeşitli nakil vâsıtaları üzerinde) taşıyan! Onları temiz şeylerden rızıklandıran ve onları yarattıklarının birçoğuna üstün kılan! (Âyet, 70)

Ey Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ı (umum ümmetine edeceği şefâat-i kübrâsına işaret eden) Makam-ı Mahmûd'a mazhar kılan! (Âyet, 79)

Ey Kur'ân'dan mü'minler için şifâ ve rahmet indiren, zâlimlerin de yalnızca hüsranını artıran! (Âyet, 82)

Ey çocuk edinmemiş olan! Hem hâkimiyet ve saltanatında hiçbir ortağı olmayan! Acizlikten (münezzeh olduğundan) dolayı hiçbir yardımcısı olmayan! Kendisini tekbîr getirerek yüceltmemiz gereken! (Âyet, 111)

Kehf Suresi[]

(ﻛَﻬْﻒ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ ﻋِﻮَﺟًﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﺮِﻙُ ﻓِﻰ ﺣُﻜْﻤِﻪِٓ ﺍَﺣَﺪًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﺫِﻯ ﺍﻟْﻘَﺮْﻧَﻴْﻦِ ﻭَ ﺍَﺗَﻴﻪُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺳَﺒَﺒًﺎ

Ey kuluna Kitab'ı (Kur'ân'ı) indiren ve onda (lâfzında ve ma'nâsında) hiçbir eğrilik (ihtilâf) bulundurmayan! (Ayet, 1)

Ey hükmüne ve hâkimiyetine hiçbir kimseyi ortak kılmayan! (Âyet, 26)

Ey Zülkarneyn'e ihsanda bulunan ve ona istediği her şeye ulaşması için bir vesîle veren! (Âyet, 84)

Meryem Suresi[]

(ﻣَﺮْﻳَﻢ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺭُﻭﺣَﺎﻧِﻴًّﺎ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻓَﺘَﻤَﺜَّﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﺑَﺸَﺮًﺍ ﺳَﻮِﻳًّﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺎﺩَﻯ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻣِﻦْ ﺟَﺎﻧِﺐِ ﺍﻟﻄُّﻮﺭِ ﺍﻟْﺎَﻳْﻤَﻦِ ﻭَ ﻗَﺮَّﺑَﻪُ ﻧَﺠِﻴًّﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺍِﺩْﺭِﻳﺲَ ﻣَﻜَﺎﻧًﺎ ﻋَﻠِﻴًّﺎ

Ey Hz. Meryem'e Ruh'unu (Cebrail'i) (as) gönderip, kendisine düpdüzgün bir insan suretinde gösteren! (Âyet, 17)

Ey Mûsâ'ya (as) Tûr'un sağ tarafından seslenen ve (o Rabbine) sessizce yalvarmakta olduğu bir halde onu kendisine yaklaştıran! (Âyet, 52)

Ey İdris'i (as) yüce bir makama yükselten! (Âyet, 57)

Taha Suresi[]

(ﻃَﻪَ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟْﻌُﻠَﻰ

ﺍَﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟﺜَّﺮَﻯ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟﺴِّﺮَّ ﻭَ ﺍَﺧْﻔَﻰ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﺸَﻌَﺖِ ﺍﻟْﺎَﺻْﻮَﺍﺕُ ﻟﻠِﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﺴْﻤَﻊُ ﺍِﻟﺎَّ ﻫَﻤْﺴًﺎ

Ey yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan! (Âyet, 4)

Ey Arş'a hükmeden Rahman! (Âyet, 5)

Ey göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında ne varsa, hepsi kendisinin olan! (Âyet, 6)

Ey gizliyi de, daha gizli olanı da bilen! (Âyet, 7)

Ey heybetinden dolayı seslerin kısıldığı, artık fısıltıdan, seslerin en hafifinden (yalvaran dudakların kıpırdaması ve korkulu ayakların tıkırtısından) başka bir şey işitilmeyen Rahman! (Âyet, 108)

Enbiya Suresi[]

(ﺍَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُﻭﻥَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﺤْﺴِﺮُﻭﻥَ ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻮﻥَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻟﺎَ ﻳَﻔْﺘُﺮُﻭﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻛُﻞٌّ ﻓِﻰ ﻓَﻠَﻚٍ ﻳَﺴْﺒَﺤُﻮﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻀَﻊُ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻓَﻠﺎَ ﺗُﻈْﻠَﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﺷَﻴْﺌًﺎ

Ey gökte ve yerde konuşulan her sözü bilen! Ey her şeyi işiten Semi', her şeyi bilen Alîm! (Âyet, 4)

Ey göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi! Kendi katındaki (melek) ler, kendisine ibâdet etmekte kibirlenmeyen ve yorulmayan! (Âyet, 19)

Ey (bütün varlıklar) gece gündüz, usanmadan (kendisini) tesbîh eden! (Âyet, 20)

Ey gece ve gündüzü ve her biri bir yörüngede yüzen güneşi ve ayı yaratan! (Âyet, 33)

Ey (amellerin tartılması için) teraziyi adaletle kurup, (mizanında) hiç kimse hiçbir haksızlığa uğratılmayan! (Âyet, 47)

Hacc Suresi[]

(ﺣَﺞّ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻮَّﺀَ ﻟِﺎِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻣَﻜَﺎﻥَ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﺍَﻥْ ﻟﺎَ ﺗُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﻰ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَ ﻃَﻬِّﺮْ ﺑَﻴْﺘِﻰَ ﻟِﻠﻄَّٓﺎﺋِﻔِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَٓﺎﺋِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻛَّﻊِ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ

ﻭَ ﺍَﺫِّﻥْ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﺎﻟْﺤَﺞِّ ﻳَﺎْﺗُﻮﻙَ ﺭِﺟَﺎﻟﺎً

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺘُﺼْﺒِﺢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻣُﺨْﻀَﺮَّﺓً ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ

ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟَﻰ ﻭَ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺮُ

Ey İbrahim'e (yeniden bina etmesi için) Beytullah'ın yerini gösteren! (Ve ona;) "Bana hiçbir şeyi ortak koşma! Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû' ve secde edenler için Beyt'imi temiz tut!" (diye buyuran!) (Âyet, 26)

Ey "İnsanlar içinde Haccı i'lân et yaya olarak sana gelsinler" (diye buyuran!) (Âyet, 27)

Ey gökten bir su indiren ve bu sayede yeryüzü yemyeşil olan! Ey çok ihsan ve şefkat eden Latîf, her şeyden haberdâr Habîr olan Hazret-i Allah! (Âyet, 63)

Ey ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcı olan! (Âyet, 78)

Mü'minun Suresi[]

(ﻣُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَ ﻳُﻤِﻴﺖُ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﺧْﺘِﻠﺎَﻑُ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ

ﻓَﺘَﻌَﺎﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ

ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻢْ ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ

Ey hayatı veren ve öldüren ve gece ve gündüzün ard arda gelmesi yalnız kendisine âit olan! "Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?" (diye buyuran!) (Âyet, 80)

Ey gerçek hükümdar ve pek yüce olan Hazret-i Allah! Senden başka İlâh yoktur. Ey şerefli ve yüce olan Arş'ın Rabbi! (Âyet, 116)

Ey Rabbim! Bizi bağışla ve merhamet buyur! Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın! (Âyet, 118)

Nur Suresi[]

(ﻧُﻮﺭْ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞَّ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻄْﻨِﻪِ ﻭَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺟْﻠَﻴْﻦِ ﻭَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﺭْﺑَﻊٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ

Ey (yeryüzünde) hareketli olan her canlıyı sudan yaratan! Ey onlardan kimini karnı üstünde (sürünerek) yürüten; kimini iki, kimini de dört ayak üstünde yürüten! (Âyet, 45)

Ey her şeyi ezelî ilmiyle bilen! (Âyet, 64)

Furkan Suresi[]

(ﻓُﺮْﻗَﺎﻥ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﻟِﻴَﻜُﻮﻥَ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻧَﺬِﻳﺮًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﺑُﺸْﺮًﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻃَﻬُﻮﺭًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ ﺑَﺸَﺮًﺍ ﻓَﺠَﻌَﻠَﻪُ ﻧَﺴَﺒًﺎ ﻭَ ﺻِﻬْﺮًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﺧِﻠْﻔَﺔً ﻟِﻤَﻦْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺍَﻥْ ﻳَﺬَّﻛَّﺮَ ﺍَﻭْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺷُﻜُﻮﺭًﺍ

Ey Furkân'ı (hak ile bâtılı ayıran Kur'ân'ı), âlemlere bir korkutucu (bir uyarıcı) olsun diye, kulu Hazret-i Muhammed'e indiren (Âyet, 1)

Ey rüzgârları, rahmetinin önünde (yağmurun gelmesini haber veren) müjdeci olarak gönderen ve gökten tertemiz bir su indiren! (Âyet, 48)

Ey insanı sudan yaratıp, kendisini neseb ve hısım (akraba sahibi) kılan! (Âyet, 54)

Ey ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren! (Âyet, 62)

Şuara Suresi[]

(ﺷُﻌَﺮَٓﺍﺀ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺒَﺖَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺯَﻭْﺝٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻟْﻘَﻰ ﺍﻟﺴَّﺤَﺮَﺓَ ﺳَﺎﺟِﺪِﻳﻦَ

ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ﺍَﻣَﻨَّﺎ ﺑِﺮَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﺭَﺏِّ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻭَ ﻫَﺮُﻭﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺯْﻟَﻒَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ

ﻭَ ﺑُﺮِّﺯَﺕِ ﺍﻟْﺠَﺤِﻴﻢُ ﻟِﻠْﻐَﺎﻭِﻳﻦَ

ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰُ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺮُّﻭﺡِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦِ

Ey yeryüzünde her güzel çift (ve cins) ten nice bitkiler yetiştiren! (Âyet, 7)

Ey sihirbazları secdeye kapandıran! (Âyet, 46)

Ey (sihirbazlara:) "Âlemlerin Rabbine, Mûsâ ve Harun'un Rabbine îmân ettik" dedirten! (Âyet, 47-48)

Ey (kıyamet günü) cenneti takva sahihlerine yaklaştıran, cehennemi de azgınlara açıkça gösteren! (Âyet, 90-91)

Ey kudreti dâima üstün gelen Azîz! Ey kullarına çok merhamet eden Rahîm! Ey Rûhu'l-Emîn (olan Cebrâîl)'in Rabbi! (Âyet, 191-193)

Neml Suresi[]

(ﻧَﻤْﻞ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺨَﺐْﺀَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺨْﻔُﻮﻥَ ﻭَ ﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻗَﺮَﺍﺭًﺍ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺧِﻠﺎَﻟَﻬَﺎ ﺍَﻧْﻬَﺎﺭًﺍ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮَﻳْﻦِ ﺣَﺎﺟِﺰًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺠِﻴﺐُ ﺍﻟْﻤُﻀْﻄَﺮَّ ﺍِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻩُ ﻭَ ﻳَﻜْﺸِﻒُ ﺍﻟﺴُّٓﻮﺀَ ﻭَ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﻓِﻰ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺗْﻘَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﺼُﻨْﻌِﻪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ

Ey göklerde ve yerde gizli olanları ortaya çıkaran ve insanların gizlediklerini ve açıkladıklarını bilen! (Âyet, 25)

Ey yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, arasında ırmaklar meydana getiren, onun (arzın sükûneti) için sabit dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan! (Âyet, 61)

Ey kendisine duâ eden çaresizlere cevab verip sıkıntısını gideren! Karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren! (Âyet, 62-63)

Ey san'atıyla her şeyi sağlam yapan ve kendisi insanların yaptıklarından haberdâr olan! (Âyet, 88)

Kasas Suresi[]

(ﻗَﺼَﺺ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻤُﻦُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺳْﺘُﻀْﻌِﻔُﻮﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻳَﺠْﻌَﻠُﻬُﻢْ ﺍَﺋِﻤَّﺔً ﻭَ ﻳَﺠْﻌَﻠُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﺑَﻂَ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻠْﺐِ ﺍُﻡِّ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻟِﺘَﻜُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎُﻭﻟَﻰ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢُ ﻭَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ

Ey yeryüzünde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunan, onları (diğer insanlara) rehber ve (öncekilerin saltanatına) vâris kılan! (Âyet, 5)

Ey (va'dine) inananlardan olması için Musa'nın annesinin kalbini sabırla takviye eden! (Âyet, 10)

Ey dünyada da âhirette de hamd, kendisine mahsûs olan! Ey hükmün asıl sahibi! Ey insanlar sonunda ancak kendisine döndürülecek olan! (Âyet, 70)

Ankebut Suresi[]

(ﻋَﻨْﻜَﺒُﻮﺕ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻓِﻰ ﺻُﺪُﻭﺭِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺠَّﻰ ﻧُﻮﺣًﺎ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏَ ﺍﻟﺴَّﻔِﻴﻨَﺔِ ﻭَ ﺟَﻌَﻠَﻬَٓﺎ ﺍَﻳَﺔً

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ

Ey âlemlerin sinelerinde bulunanları en iyi bilen! (Âyet, 10)

Ey Nûh'u (as) ve gemi halkını kurtaran ve onu âlemlere bir ibret kılan! (Âyet, 15)

Ey iyilik edip güzel işler yapanlarla beraber olan! (Âyet, 69)

Rum Suresi[]

(ﺭُﻭﻡ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪُ ﻭَ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻳَﻔْﺮَﺡُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﻨَﺼْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﻨْﺼُﺮُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﺪَﻭُٔ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢَّ ﻳُﻌِﻴﺪُﻩُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍَﻫْﻮَﻥُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ

Ey başta da sonda da her türlü tasarruf, idare ve tedbîr yalnızca kendisine âit olan! "O gün mü'minler Allah'ın yardımıyla sevinecektir. O, dilediğine yardım eder. Çünkü o, kudreti dâimâ üstün gelen Azîz, kullarına çok merhamet eden Rahîm'dir." diye buyuran! (Âyet, 4-5)

Ey (mahlûkâtı) örneksiz ve ilk olarak yaratan, sonra onu (o yaratmayı âhirette tekrar) iade eden! Bu kendisine pek kolay olan! Ey göklerde ve yerde en yüce sıfat kendisinin olan! Ey kudreti dâima üstün gelen Azîz, her işi hikmetli olan Hakîm! (Âyet, 27)

Lukman Suresi[]

(ﻟُﻘْﻤَﺎﻥ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺳْﺒَﻎَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻧِﻌَﻤَﻪُ ﻇَﺎﻫِﺮَﺓً ﻭَ ﺑَﺎﻃِﻨَﺔً

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻤَﺘِّﻊُ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﺛُﻢَّ ﻳَﻀْﻄَﺮُّﻩُٓ ﺍِﻟَﻰ ﻋَﺬَﺍﺏٍ ﻏَﻠِﻴﻆٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻋِﻠْﻢُ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﻭَ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺚَ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡِ

Ey açık ve gizli olarak ni'metlerini bize bol bol veren! (Âyet, 20)

Ey (kâfirleri) azıcık (bir müddet dünyada) faydalandıran, sonra da (inkârları sebebiyle) onları ağır bir azaba mecbur kılan! (Âyet, 24)

Ey kıyamet (vakti) hakkındaki bilgi ancak kendi katında olan ve yağmuru indiren! Ey rahimlerde olanı bilen! (Âyet, 34)

Secde Suresi[]

(ﺳَﺠْﺪَﻩ:) ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﻭَ ﺑَﺪَﺍَ ﺧَﻠْﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻣِﻦْ ﻃِﻴﻦٍ

ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻞَ ﻧَﺴْﻠَﻪُ ﻣِﻦْ ﺳُﻠﺎَﻟَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﻣَﻬِﻴﻦٍ

Ey görünen-görünmeyen her şeyi bilen! Ey kudreti dâima üstün gelen Azîz ve kullarına çok merhametli olan Rahîm! (Âyet, 6)

Ey yarattığı her şeyi güzel yapan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayan! Sonra onun neslini, hakîr bir sudan (süzülmüş) bir hulâsadan (nutfeden) kılan! (Âyet, 7-8)

Ahzab Suresi[]

(ﺍَﺣْﺰَﺍﺏ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟْﺤَﻖَّ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﺩَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺑِﻐَﻴْﻈِﻬِﻢْ ﻟَﻢْ ﻳَﻨَﺎﻟُﻮﺍ ﺧَﻴْﺮًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﺷَﺎﻫِﺪًﺍ ﻭَ ﻣُﺒَﺸِّﺮًﺍ ﻭَ ﻧَﺬِﻳﺮًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻭَ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺳَﻌِﻴﺮًﺍ

Ey dâima hakkı söyleyen ve doğru yola hidâyet eden! (Âyet, 4)

Ey inkâr edenleri hiçbir hayra ermeden, kendi öfkeleri ile geri çeviren! (Âyet, 25)

Ey Muhammed Sallallâhü Aleyhi Vesellem'i (insanların hâllerine) bir şâhid, bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderen! (Âyet, 45)

Ey kâfirlere la'net eden ve onlar için şiddetli bir ateş hazırlayan! (Âyet, 64)

Sebe Suresi[]

(ﺳَﺒَﺎْ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﺴُﻂُ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺮَّﺍﺯِﻗِﻴﻦَ

Ey âhirette hamd, kendisine mahsûs olan! (Âyet, 1)

Ey rızkı dilediğine genişletip, dilediğine daraltan! Ve bütün mahlûkâtın rızkını en mükemmel surette veren! (Ayet, 39)

Fatır Suresi[]

(ﻓَﺎﻃِﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟِﻴُﻌْﺠِﺰَﻩُ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﺮُ

Ey (mahlûkâtını) yaratırken her birine dilediği hususiyeti dilediği şekilde arttıran! (Âyet, 1)

Ey göklerde ve yerde hiçbir şey kendisini âciz bırakamayan! Ey her şeyi bilen Alîm! Ey her şeye gücü yeten Kadîr! (Âyet, 44)

Yasin Suresi[]

(ﻳَﺲٓ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻭَﺍﺝَ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﻣِﻤَّﺎ ﺗُﻨْﺒِﺖُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻭَ ﻣِﻤَّﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺪَّﺭَ ﻟِﻠْﻘَﻤَﺮِ ﻣَﻨَﺎﺯِﻝَ ﺣَﺘَّﻰ ﻋَﺎﺩَ ﻛَﺎﻟْﻌُﺮْﺟُﻮﻥِ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﻢِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡَ ﻭَ ﻫِﻰَ ﺭَﻣِﻴﻢٌ

Ey yerin bitirmekte olduklarından ve insanların kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan. (Âyet, 36)

Ey aya (kendi yörüngesinde bir takım) menziller takdir edip nihayet (onu bir menzilinde, eğrilmiş) eski hurma dalı gibi yapan! (Âyet, 39)

Ey çürümüş kemikleri tekrar diriltecek olan! (Âyet, 78)

Saffat Suresi[]

(ﺻَٓﺎﻓَّﺎﺕ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺯَﻳَّﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﺰِﻳﻨَﺔٍ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻛِﺐِ

ﻭَ ﺣِﻔْﻈًﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْﻄَﺎﻥٍ ﻣَﺎﺭِﺩٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻭَ ﻫَﺮُﻭﻥَ

ﻭَ ﻧَﺠَّﻴﻬُﻤَﺎ ﻭَ ﻗَﻮْﻣَﻬُﻤَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜَﺮْﺏِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺘُﻪُ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ

Ey en yakın göğü (dünya semâsını) yıldızlarla süsleyen ve bütün âsî şeytanlardan muhafaza eden! (Âyet, 6-7)

Ey Mûsâ ve Hârûn'a (as) ihsanda bulunan ve kendilerini ve kavimlerini büyük sıkıntıdan (Firavun 'un işkencesinden) kurtaran! (Âyet, 114-115)

Ey peygamber kullarına (yardım ve galibiyet) sözü vermiş olan! (Âyet, 171)

Sad Suresi[]

(ﺹٓ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺨَّﺮَ ﻟِﺪَﺍﻭُﺩَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﻳُﺴَﺒِّﺤْﻦَ ﻣَﻌَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺸِﻰِّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺷْﺮَﺍﻕِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺗَﻰ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻭَ ﻓَﺼْﻞَ ﺍﻟْﺨِﻄَﺎﺏِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺨَّﺮَ ﻟِﺴُﻠَﻴْﻤَﺎﻥَ ﺍﻟﺮِّﻳﺢَ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ﺭُﺧَٓﺎﺀً ﺣَﻴْﺚُ ﺍَﺻَﺎﺏَ

Ey dağları Dâvûd'a (as) boyun eğdirip akşam-sabah onunla beraber tesbîh ettiren! (Âyet, 18)

Ey Dâvûd'a (as) hikmet ve (hak ile bâtılı) ayırt edici konuşma (kabiliyeti) veren! (Âyet, 20)

Ey Süleyman'a (as) rüzgârı boyun eğdiren, onun emriyle istediği yere yumuşak olarak akıtıp götüren! (Âyet, 36)

Zümer Suresi[]

(ﺯُﻣَﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏَ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻗَﺒْﻀَﺘُﻪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻣَﻄْﻮِﻳَّﺎﺕٌ ﺑِﻴَﻤِﻴﻨِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ

Ey kullarının bütün günahlarını affeden! Onları çok bağışlayan Gafûr, kendilerine çok merhamet eden Rahîm! (Âyet, 53)

Ey kıyamet günü, yer tamamen kendi avucunda (mülkü ve tasarrufunda) olan; gökler ise kendisinin sağ eliyle (kudretiyle) dürülmüş olan! (Müşriklerin) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yüce olan! (Âyet, 67)

Mümin Suresi[]

(ﻣُﻮْٔﻣِﻦ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻏَﺎﻓِﺮُ ﺍﻟﺬَّﻧْﺐِ ﻭَ ﻗَﺎﺑِﻞُ ﺍﻟﺘَّﻮْﺏِ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ﺫِﻯ ﺍﻟﻄَّﻮْﻝِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺧَٓﺎﺋِﻨَﺔَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻴُﻦِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗُﺨْﻔِﻰ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭُ

Ey günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı pek şiddetli ve çok lütuf sahibi olan! Ey kendisinden başka İlâh olmayan! Ey dönüş ancak kendisine olan! (Âyet, 3)

Ey gözlerin hâin olanını (harama bakanları) ve kalblerin gizlediğini bilen! (Âyet, 19)

Fussilet Suresi[]

(ﻓُﺼِّﻠَﺖ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﻀَﻴﻬُﻦَّ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻓِﻰ ﻳَﻮْﻣَﻴْﻦِ ﻭَ ﺍَﻭْﺣَﻰ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺳَﻤَٓﺎﺀٍ ﺍَﻣْﺮَﻫَﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺫُﻭ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٍ ﻭَ ﺫُﻭ ﻋِﻘَﺎﺏٍ ﺍَﻟِﻴﻢٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣُﺤِﻴﻂٌ

Ey semâvâtı iki günde (iki devrede) yedi kat sema olarak hükmeden ve her semâda (bulunan mahlûkâtına, kendilerine ait) vazifelerini bildiren! (Âyet, 12)

Ey çok mağfireti ve çok elemli azabı olan! (Âyet, 43)

Ey (ilim ve kudretiyle) her şeyi kuşatan! (Âyet, 54)

Şura Suresi[]

(ﺷُﻮﺭَﻯ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺚَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﻗَﻨَﻄُﻮﺍ ﻭَ ﻳَﻨْﺸُﺮُ ﺭَﺣْﻤَﺘَﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻮَﻟِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻳَﻬَﺐُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻧَﺎﺛًﺎ ﻭَ ﻳَﻬَﺐُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍﻟﺬُّﻛُﻮﺭَ

Ey herkes ümidini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan! Ey hakîkî dost ve yardımcı olan Velî, hamd edilmeye çok lâyık Hamîd! (Âyet, 28)

Ey dilediğini yaratan! Dilediğine kız ve dilediğine erkek (çocuk)lar ihsan eden! (Âyet, 49)

Zuhruf Suresi[]

(ﺯُﺧْﺮُﻑ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﺑَﻌْﻀَﻬُﻢْ ﻓَﻮْﻕَ ﺑَﻌْﺾٍ ﺩَﺭَﺟَﺎﺕٍ ﻟِﻴَﺘَّﺨِﺬَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﺑَﻌْﻀًﺎ ﺳُﺨْﺮِﻳًّﺎ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﺠْﻤَﻌُﻮﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﻤَﻊُ ﺳِﺮَّ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَ ﻧَﺠْﻮَﻳﻬُﻢْ ﺑَﻠَﻰ ﻭَ ﺭُﺳُﻠُﻨَﺎ ﻟَﺪَﻳْﻬِﻢْ ﻳَﻜْﺘُﺒُﻮﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ

Ey bir kısmı bir kısmını hizmetkâr edin(erek yanında çalıştır)sın diye, kullarından kimilerini kimilerinin üstünde derecelerle yükselten!

Ey rahmeti onların biriktirmekte oldukları şeylerden pek hayırlı olan! (Âyet, 32)

Ey kullarının sırlarını (içlerinden geçirdiklerini) ve fısıldaşmalarını işiten! "Hayır! (Onları işitiyoruz!) Yanlarında bulunan elçilerimiz (yazıcı melekler) de yazıyorlar" (diye buyuran!) (Âyet, 80)

Ey gökte de, yerde de yegâne İlâh olan! Ey her işi hikmetli Hakîm, her şeyi hakkıyla bilen Alîm! (Âyet, 84)

Duhan Suresi[]

(ﺩُﺧَﺎﻥ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَ ﻳُﻤِﻴﺖُ ﺭَﺑُّﻨَﺎ ﻭَ ﺭَﺏُّ ﺍَﺑَٓﺎﺋِﻨَﺎ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺠَّﻰ ﺑَﻨِﻰٓ ﺍِﺳْﺮَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏِ ﺍﻟْﻤُﻬِﻴﻦِ

ﻣِﻦْ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺎﻟِﻴًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺮِﻓِﻴﻦَ

Ey hayat veren ve öldüren! Ey bizim de, önceki atalarımızın da Rabbi! (Âyet, 8)

Ey İsrâiloğullarını o pek aşağılayıcı azâbdan, Firavun'dan kurtaran! "Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı." (diye buyuran)! (Âyet, 30-31)

Casiye Suresi[]

(ﺟَﺎﺛِﻴَﻪ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺨَّﺮَ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺗَﻰ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍِﺳْﺮَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢَ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓَ ﻭَ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻭَ ﻓَﻀَّﻠَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَٓﺎﺀُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ

Ey göklerde ve yerde bulunan her şeyi kullarının emrine veren! (Âyet, 13)

Ey İsrâîloğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik veren; onları temiz şeylerle rızıklandıran ve kendilerini (o zamanki) âlemlere (o devirde yaşayanlara) üstün kılan! (Âyet, 16)

Ey göklerde ve yerde büyüklük, yalnız kendisine mahsûs olan! Ey kudreti dâima üstün gelen Azîz, her işi hikmetli olan Hakîm! (Âyet, 37)

Ahkaf Suresi[]

(ﺍَﺣْﻘَﺎﻑ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺻَّﻰ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﺑِﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻪِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧًﺎ ﺣَﻤَﻠَﺘْﻪُ ﺍُﻣُّﻪُ ﻛُﺮْﻫًﺎ ﻭَ ﻭَﺿَﻌَﺘْﻪُ ﻛُﺮْﻫًﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﻣَﺎ ﺣَﻮْﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮَﻯ ﻭَ ﺻَﺮَّﻑَ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺟِﻌُﻮﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻰَ ﺑِﺨَﻠْﻘِﻬِﻦَّ

Ey İnsana ana-babasına iyilik etmeyi tavsiye eden! "(Zîrâ) anası onu zahmetle (karnında) taşımış ve zahmetle doğurmuştur." (diye buyuran!) (Âyet, 15)

Ey onların (Mekke ehlinin) etrafındaki (birçok) şehirleri (isyanları yüzünden) helak eden ve belki (inkârlarından) dönerler diye âyetleri tekrar tekrar açıklayan! (Âyet, 27)

Ey gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakta yorulmayan! (Âyet, 33)

Muhammed Suresi[]

(ﻣُﺤَﻤَّﺪ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣُﺘَﻘَﻠَّﺒَﻨَﺎ ﻭَ ﻣَﺜْﻮَﻳﻨَﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﻠُﻮ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻌْﻠَﻢَ ﺍﻟْﻤُﺠَﺎﻫِﺪِﻳﻦَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﻭَ ﻳَﺒْﻠُﻮَ ﺍَﺧْﺒَﺎﺭَﻛُﻢْ

Ey (dünyada) gezip dolaştığımız yerleri de, (âhirette) kalacağımız yerleri de bilen! (Âyet, 19)

Ey içimizden cihâd edenleri ve sabredenleri belli edinceye ve haberlerimizi (sırlarımızı) ortaya çıkarıncaya kadar kullarını imtihan eden! (Âyet, 31)

Fetih Suresi[]

(ﻓَﺘْﺢ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓَﺘَﺢَ ﻟِﻤُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ

ﻭَ ﺍَﺗَﻢَّ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻧَﺼَﺮَﻩُ ﻧَﺼْﺮًﺍ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺟُﻨُﻮﺩُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍِﺫْ ﻳُﺒَﺎﻳِﻌُﻮﻧَﻚَ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَﺓِ ﻓَﻌَﻠِﻢَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَ ﺍَﺛَﺎﺑَﻬُﻢْ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَ ﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴُﻈْﻬِﺮَﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻛُﻠِّﻪِ ﻭَ ﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ

Ey Muhammed Sallallâhü Aleyhi Vesellem'e tam bir fetih ihsan eden! (Âyet, 1)

Ey ona olan ni'metini tamamlayan ve kendisine şanlı bir zaferle yardım eden! (Âyet, 2-3)

Ey göklerde ve yerde bulunan orduların mutlak sahibi! Ve ey her şeyi bilen Alîm ve her işi hikmetli olan Hakîm! (Âyet, 4)

Ey "(Hudeybiye'de) ağacın altında sana bîat ederlerken Allah o mü'minlerden razı olmuştur; onların kalblerinde olanı (sadâkat) bilip, üzerlerine (kalblere huzur veren bir) sükûnet indirmiş ve onları (Mekke'nin fethinden önce) yakın bir fetih (Hudeybiye anlaşması ve Hayber'in fethi) ile mükafatlandırmıştır" (diye buyuran)! (Âyet, 18)

Ey İslâm'ı bütün dinlere üstün kılsın diye Resûl'ünü hidâyet ve hak din ile gönderen ve "(Sana) şâhid olarak Allah yeter!" (diye buyuran)! (Âyet, 28)

Hucurat Suresi[]

(ﺣُﺠُﺮَﺍﺕ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺣَﺒَّﺐَ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥَ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَﻪُ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻭَ ﻛَﺮَّﻩَ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟْﻜُﻔْﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﻔُﺴُﻮﻕَ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﺼْﻴَﺎﻥَ ﺍُﻭﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﺪُﻭﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﻘْﺴِﻄِﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻏَﻴْﺐَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ

Ey bize imanı sevdiren ve onu kalbimize sevimli ve câzib gösteren! Ey küfrü, fıskı ve isyanı ise bize çirkin gösteren! "İşte onlar doğru yolda olanlardır" (diye buyuran)! (Âyet, 7)

Ey adaletli olanları seven! (Âyet, 9)

Ey göklerin ve yerin bütün gizliliklerini bilen ve kullarının yaptığı her şeyi gören! (Âyet, 18)

Kaf Suresi[]

(ﻕٓ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺰَّﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻣُﺒَﺎﺭَﻛًﺎ ﻓَﺎَﻧْﺒَﺖَ ﺑِﻪِ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻭَ ﺣَﺐَّ ﺍﻟْﺤَﺼِﻴﺪِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗُﻮَﺳْﻮِﺱُ ﺑِﻪِ ﻧَﻔْﺴُﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﺣَﺒْﻞِ ﺍﻟْﻮَﺭِﻳﺪِ

ﻣَﺎ ﻳُﺒَﺪَّﻝُ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝُ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﻈَﻠﺎَّﻡٍ ﻟِﻠْﻌَﺒِﻴﺪِ

Ey gökten bereketli bir su indirip, onunla bahçeler ve biçilecek ekinler yetiştiren! (Âyet, 9)

Ey insanı yaratan ve nefsinin ona verdiği vesveseleri bilen! Ey insana şah damarından daha yakın olan! (Âyet, 16)

Ey kendi katında söz değiştirilmeyen ve kullarına asla zulmedici olmayan! (Âyet, 29)

Zariyat Suresi[]

(ﺫَﺍﺭِﻳَﺎﺕ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺧَﺬَ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﻭَ ﺟُﻨُﻮﺩَﻩُ ﻓَﻨَﺒَﺬَﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻴَﻢِّ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻣُﻠِﻴﻢٌ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺎﺩٍ ﺍﻟﺮِّﻳﺢَ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴﻢَ

ﻣَﺎ ﺗَﺬَﺭُ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍَﺗَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍِﻟﺎَّ ﺟَﻌَﻠَﺘْﻪُ ﻛَﺎﻟﺮَّﻣِﻴﻢِ

ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﻕُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻘُﻮَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﺘِﻴﻦُ

Ey (zulüm ve küfrüyle) ayıplanmış bir halde Firavun'u ve ordusunu yakalayıp hepsini denize atıveren? (Âyet, 40)

Ey üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayıp toz gibi eden (helak edici) o kısır rüzgârı Âd Kavmi'nin üzerine gönderen! (Âyet, 41-42)

Ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi olan Hazret-i Allah! Ey asıl rızık veren Rezzâk, kuvvet sahibi, asla sarsılmaz Metîn olan Hazret-i Allah! (Âyet, 58)

Tur Suresi[]

(ﻃُﻮﺭ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻄُّﻮﺭِ ﻭَ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣَﺴْﻄُﻮﺭٍ ﻓِﻰ ﺭَﻕٍّ ﻣَﻨْﺸُﻮﺭٍ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﺍﻟْﻤَﻌْﻤُﻮﺭِ

ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻘْﻒِ ﺍﻟْﻤَﺮْﻓُﻮﻉِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠُﻮﺭِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺍِﻥَّ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻟَﻮَﺍﻗِﻊٌ ﻳَﺎ ﺑَﺮُّ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ

Ey Tûr Dağı'nın, sahifeler üzerine satır satır yazılmış kitabın (Kur'ân'ın), (gökte meleklerin tavaf ettiği) Beyt-i Ma'mûr'un, yükseltilmiş tavan olan semânın ve tutuşturulmuş denizin Rabbi! (Âyet, 1-6)

Ey "Şübhesiz Rabbinin azabı gerçekleşecektir" diye buyuran! (Âyet, 7)

Ey kullarına çok lütfeden Berr! Ey çok merhametli olan Rahîm! (Âyet, 28)

Necm Suresi[]

(ﻧَﺠْﻢ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻘُﻮَﻯ

ﺫُﻭ ﻣِﺮَّﺓٍ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻯ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺠْﺰِﻯ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺳَٓﺎﺀُﻭﺍ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﻭَ ﻳَﺠْﺰِﻯ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺣْﺴَﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺰَّﻭْﺟَﻴْﻦِ ﺍﻟﺬَّﻛَﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﺎُﻧْﺜَﻰ

ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺍِﺫَﺍ ﺗُﻤْﻨَﻰ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﻋَﺎﺩًﺍ ﺍﻟْﺎُﻭﻟَﻰ ﻭَ ﺛَﻤُﻮﺩَ ﻓَﻤَٓﺎ ﺍَﺑْﻘَﻰ

Ey kuvveleri şiddetli ve mükemmel bir akla sâhib olan ve (göğe) yönelen (Cebrail'in Rabbi)! (Ayet, 5-6)

Ey kötülük edenleri yaptıkları ile cezalandıran, iyilik edenleri yaptıklarının daha güzeliyle mükâfatlandıran! (Âyet, 31)

Ey rahime atıldığında bir nutfeden iki eşi, erkeği ve dişiyi yaratan! (Âyet, 45-46)

Ey daha önce Âd ve Semûd kavimlerini helak eden ve onlardan hiç kimseyi bırakmayan! (Âyet, 50-51)

Kamer Suresi[]

(ﻗَﻤَﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓَﺘَﺢَ ﺍَﺑْﻮَﺍﺏَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺑِﻤَٓﺎﺀٍ ﻣُﻨْﻬَﻤِﺮٍ

ﻭَ ﻓَﺠَّﺮَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻋُﻴُﻮﻧًﺎ ﻓَﺎﻟْﺘَﻘَﻰ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀُ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻣْﺮٍ ﻗَﺪْ ﻗُﺪِﺭَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴَّﺮَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻟﻠِﺬِّﻛْﺮِ ﻓَﻬَﻞْ ﻣِﻦْ ﻣُﺪَّﻛِﺮٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺠَّٓﻰ ﺍَﻝَ ﻟُﻮﻁٍ ﺑِﺴَﺤَﺮٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺧَﺬَ ﺍَﻝَ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﺍَﺧْﺬَ ﻋَﺰِﻳﺰٍ ﻣُﻘْﺘَﺪِﺭٍ

Ey sağanak hâlinde boşanan bir su (bir yağmur) ile gök kapılarını açan! Yeri de kaynaklar hâlinde fışkırtan! Derken suları, (ezelden) takdir edilmiş bir iş (olan tufan âfeti) için birleştiriveren! (Âyet, 11-12)

Ey Kur'ân'ı nasihat alınsın diye kolaylaştıran! "Fakat bir nasihat alan var mı" (diye buyuran)! (Âyet, 32)

Ey Lût ailesini (karısı hariç) bir seher vaktinde kurtaran! (Âyet, 34)

Ey Firavun ehlini pek üstün ve muktedir bir yakalayış ile yakalayıveren! (Âyet, 42)

Rahman Suresi[]

(ﺭَﺣْﻤَﻦ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻋَﻠَّﻤَﻪُ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻭَﺿَﻊَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ

ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺿَﻌَﻬَﺎ ﻟِـﻠْﺎَﻧَﺎﻡِ

ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ

Ey Kur'ân'ı öğreten, insanı yaratan, ona beyânı (açıkça anlatmayı) öğreten! (Âyet, 2-4)

Ey göğü yükselten ve umum kâinatta adalet ve dengeyi hâkim kılan! (Âyet, 7)

Ey yeri mahlûkât için yayıp döşeyen! (Âyet, 10)

Ey celâl (azamet ve kahır) ve ikram sahibi! (Âyet, 78)

Vakıa Suresi[]

(ﻭَﺍﻗِﻌَﺔ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻣَﺎ ﻳُﻤْﻨُﻮﻥَ

ﻭَ ﻳَﺰْﺭَﻉُ ﻣَﺎ ﻳَﺤْﺮُﺛُﻮﻥَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺷَﺠَﺮَﺓَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﺗَﺬْﻛِﺮَﺓً ﻭَ ﻣَﺘَﺎﻋًﺎ ﻟِﻠْﻤُﻘْﻮِﻳﻦَ

ﺗَﻨْﺰِﻳﻞٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

Ey kulları için, akıttıktan meniyi yaratan ve ektiklerini bitiren! (Âyet, 58-59, 63-64)

Ey çölde yolculuk edenlere, yaktıkları ateşin ağacını bir ibret ve menfaat kılan! (Âyet, 72-73)

Ey Kur'ân'ı indiren, âlemlerin Rabbi! (Âyet, 80)

Hadid Suresi[]

(ﺣَﺪِﻳﺪ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﺒَّﺢَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﻧُﻮﺣًﺎ ﻭَ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻰ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻬِﻤَﺎ ﺍﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓَ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞُ ﻳُﻮْٔﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ

Ey göklerde ve yerde ne varsa kendisini tesbîh etmekte olan Hazret-i Allah! Ey kudreti dâima üstün gelen Azîz, her işi hikmetli olan Hakîm! (Âyet, 1)

Ey Nûh'u (as) ve İbrahim'i (as) peygamber olarak gönderen; onların nesillerinden gelen nice şerefli insana peygamberliği ve kitabı takdîr eden! (Âyet, 26)

Ey lütuf sâdece kendi elinde olup, onu dilediğine veren! Ey pek büyük ihsan sahibi olan Hazret-i Allah! (Âyet, 29)

Mücadele Suresi[]

(ﻣُﺠَﺎﺩَﻟَﺔ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣَﺎ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻣِﻦْ ﻧَﺠْﻮَﻯ ﺛَﻠَﺜَﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺭَﺍﺑِﻌُﻬُﻢْ ﻭَ ﻟﺎَ ﺧَﻤْﺴَﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺳَﺎﺩِﺳُﻬُﻢْ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍَﺩْﻧَﻰ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻣَﻌَﻬُﻢْ

ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺘَﺐَ ﻟَﺎَﻏْﻠِﺒَﻦَّ ﺍَﻧَﺎ ﻭَ ﺭُﺳُﻠِﻰ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﻮِﻯٌّ ﻋَﺰِﻳﺰٌ

Ey göklerde ve yerde ne varsa bilen! Üç kişi gizli bir şey konuşsa, dördüncüleri kendisi olan! Beş kişi olsalar, altıncıları kendisi olan! Bundan daha az ve daha çok da olsalar ve her nerede bulunsalar, mutlaka kendisi onlarla beraber olan! (Âyet, 7)

Ey (Levh-i Mahfûz'da) "Celâlim hakkı için, ben de, peygamberlerim de muhakkak gâlib geleceğiz!" diye yazan! Ey çok kuvvetli Kavî, kudreti dâima üstün gelen Azîz olan Hazret-i Allah! (Âyet, 21)

Haşr Suresi[]

(ﺣَﺸْﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦْ ﺩِﻳَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻟِﺎَﻭَّﻝِ ﺍﻟْﺤَﺸْﺮِ ﻣَﺎ ﻇَﻨَﻨْﺘُﻢْ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﺮُﺟُﻮﺍ

ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﻘُﺪُّﻭﺱُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻦُ ﺍﻟْﻤُﻬَﻴْﻤِﻦُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺠَﺒَّﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻜَﺒِّﺮُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻖُ ﺍﻟْﺒَﺎﺭِﻯُٔ ﺍﻟْﻤُﺼَﻮِّﺭُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ

Ey kitap ehlinden (Yahudilerden) inkâr edenleri ilk sürgünlerinde yurtlarından çıkaran! "(Siz o yahûdilerin oradan kolayca) çıkacaklarını sanmamıştınız" (diye buyuran)! (Âyet, 2)

Ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi olan Allah!

Ey sonsuz merhamet sahibi olup, bu dünyada mü'min veya kâfir, iyi ya da kötü ayırt etmeden bütün mahlûkâtına ni'met veren Rahman!

Ey nihayetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup, âhirette sâdece mü'minlere ni'met veren Rahîm!

Ey mülkünde istediği gibi tasarruf eden, saltanat ve mülkünün başı ve sonu olmayan Melik!

Ey bütün kusurlardan münezzeh olan ve mahlûkâtını da dâima temiz tutan Kuddûs!

Ey her türlü noksanlıktan uzak olan ve kullarını selâmette tutan Selâm!

Ey kalblere îmân nurunu bahşeden ve her türlü tehlikeye karşı emniyet veren Mü'min!

Ey kullarını her zaman gözetip koruyan, mutlak hâkimiyet ve iktidar sahibi olan Müheymin!

Ey nihayetsiz şeref ve yüceliği içinde hudûdsuz izzet ve kuvvet sahibi olan Azîz!

Ey dilediğine dilediğini yaptıran ve yapan Cebbâr!

Ey büyüklük ve yüceliğin, azamet ve kibriyânın yegâne sahibi olan Mütekebbir!

Ey bütün mahlûkâtı yaratan Hâlık!

Ey her şeyi yoktan var eden Bâri'!

Ey her şeye müstesna bir şekilde hârika bir alâmet-i farika ile suret veren Musavvir!

Ey kudreti dâima üstün gelen Azîz!

Ey her işi hikmetli olan Hakîm! (Âyet, 22-24)

Mümtehine Suresi[]

(ﻣُﻤْﺘَﺤِﻨَﺔ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻔْﺼِﻞُ ﺑَﻴْﻦَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ

ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﺮُ ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ

Ey kıyamet günü kullarının arasını ayıracak olan ve onların yaptığı her şeyi gören! (Âyet, 3)

Ey her şeye gücü yeten Kadîr! Ey çok bağışlayan Gafûr! Ey çok merhamet eden Rahîm! (Âyet, 7)

Saff Suresi[]

(ﺻَﻒّ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﺻَﻔًّﺎ ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﺑُﻨْﻴَﺎﻥٌ ﻣَﺮْﺻُﻮﺹٌ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻳَّﺪَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺪُﻭِّﻫِﻢْ ﻓَﺎَﺻْﺒَﺤُﻮﺍ ﻇَﺎﻫِﺮِﻳﻦَ

Ey kendi yolunda, kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak (omuz omuza) savaşanları seven! (Âyet, 4)

Ey imân edenlere düşmanlarına karşı kuvvet verip, gâlib getiren! (Âyet, 14)

Cumuah Suresi[]

(ﺟُﻤْﻌَﻪ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻌَﺚَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻴِّﻦَ ﺭَﺳُﻮﻟﺎً ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻳَﺘْﻠُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﻳُﺰَﻛِّﻴﻬِﻢْ ﻭَ ﻳُﻌَﻠِّﻤُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻟَﻔِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞُ ﻳُﻮْٔﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ

ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟﺮَّﺍﺯِﻗِﻴﻦَ

Ey daha önce gerçekten apaçık bir dalâlet içinde oldukları halde, ümmî Arablar içinde, kendilerine âyetlerini okuyan, onlan (maddî-ma'nevî kirlerden) temizleyen ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten kendilerinden bir peygamber gönderen! (Âyet, 2)

Ey her lütuf sâdece kendi elinde olup, onu dilediğine veren! Pek büyük ihsan sahibi olan Hazret-i Allah! (Âyet, 4)

Ve bütün mahlûkâtının rızkını en mükemmel surette veren! (Âyet, 11)

Münafikun Suresi[]

(ﻣُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻦُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ

Ey göklerde ve yerde bulunan bütün hazinelerin sahibi! (Âyet, 7)

Ey kullarının bütün yaptıklarından haberdâr olan! (Ayet, 11)

Teğabun Suresi[]

(ﺗَﻐَﺎﺑُﻦ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗُﺴِﺮُّﻭﻥَ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ

ﻳَﺎ ﺣَﻠِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﺷَﻜُﻮﺭُ

ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢَ

Ey mülk ve saltanat (umûmen) kendisinin olan; hamd (ve sena) kendisine mahsûs olan! Her şeye gücü yeten! (Âyet, 1)

Ey göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilen! Ey gizlediğimiz ve açıkladığımız her şeyi bilen! Ey sinelerin içinde olanı bilen Hazret-i Allah! (Âyet, 4)

Ey kullarını cezalandırmakta acele etmeyerek, kendilerine tevbe için mühlet veren Halîm! Ey kullarının mükâfatını fazlasıyla veren ve şükredilmeye yegâne lâyık olan Şekûr! (Âyet, 17)

Ey görünen-görünmeyen her şeyi bilen! Ey kudreti dâimâ üstün gelen Azîz! Ey her işi hikmetli olan Hakîm! (Âyet, 18)

Talak Suresi[]

(ﻃَﻠﺎَﻕ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪْﺭًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣِﺜْﻠَﻬُﻦَّ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ

ﻭَ ﻗَﺪْ ﺍَﺣَﺎﻁَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤًﺎ

Ey her şey için bir ölçü koyan! (Âyet, 3)

Ey yedi kat gökleri ve yerden de onların mislini yaratan! (Âyet, 12)

Ey her şeye gücü yeten ve her şeyi ilmiyle kuşatan! (Âyet, 12)

Tahrim Suresi[]

(ﺗَﺤْﺮِﻳﻢ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻧَﺎﺭًﺍ ﻭَﻗُﻮﺩُﻫَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﺠَﺎﺭَﺓُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺿَﺮَﺏَ ﻣَﺜَﻠﺎً ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ

Ey (isyan eden) kulları için, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş hazırlayan! (Âyet, 6)

Ey imân edenlere (ibretli) misâller getiren! (Âyet, 11)

Mülk Suresi[]

(ﻣُﻠْﻚ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺯَﻳَّﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﻤَﺼَﺎﺑِﻴﺢَ ﻭَ ﺟَﻌَﻠَﻬَﺎ ﺭُﺟُﻮﻣًﺎ ﻟِﻠﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦِ ﻭَ ﺍَﻋْﺘَﺪَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﺴَّﻌِﻴﺮِ

Ey mülk ve hâkimiyeti elinde tutan ve her şeye gücü yeten! (Âyet, 1)

Ey ölümü ve hayatı yaratan! Ey kudreti dâimâ üstün olan Azîz, günahları çok bağışlayan Gafûr! (Âyet, 2)

Ey dünya semâsını kandillerle süsleyen ve onları (kulak hırsızlığı yapan) şeytanlar için (atılacak) taşlar kılan ve onlara alevli ateş azabını hazırlayan! (Âyet, 5)

Kalem (Nun) Suresi[]

(ﻥٓ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ﺿَﻞَّ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﺘَﺪْﺭِﺝُ ﺍﻟْﻤُﻜَﺬِّﺑِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ

Ey yolundan sapanları en iyi bilen! Ey hidâyete erenleri de en iyi bilen! (Âyet, 7)

Ey (Kur'ân'ı) yalanlayanları, kendileri farkına varmadan yavaş yavaş (azaba) yaklaştıran! (Âyet, 44)

Hakka Suresi[]

(ﺣَٓﺎﻗَّﺔ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺛَﻤُﻮﺩَ ﺑِﺎﻟﻄَّﺎﻏِﻴَﺔِ

ﻭَ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﻋَﺎﺩًﺍ ﺑِﺮِﻳﺢٍ ﺻَﺮْﺻَﺮٍ ﻋَﺎﺗِﻴَﺔٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺧَﺬَﻫُﻢْ ﺍَﺧْﺬَﺓً

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻤِﻞُ ﻋَﺮْﺷَﻪُ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺛَﻤَﺎﻧِﻴَﺔٌ

Ey Semûd Kavmi'ni o azgın hâdise (tahammülü imkânsız korkunç ses) ile helak eden! (Âyet, 5)

Âd Kavmi'ni ise uğultulu, şiddetli bir kasırga ile mahveden! (Âyet, 6)

Ey onları şiddetti bir şekilde yakalayıveren! (Âyet, 10)

Ey o gün Arş'ını onların (göğün etrafındaki meleklerin) üstünde sekiz melek taşıyan! (Âyet, 17)

Mearic Suresi[]

(ﻣَﻌﺎﺭِﺝ:) ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺭِﺝِ ﺗَﻌْﺮُﺝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻭﺡُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻫَﻠُﻮﻋًﺎ

ﺍِﺫَﺍ ﻣَﺴَّﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮُّ ﺟَﺰُﻭﻋًﺎ

Ey insanı, çok hırslı ve sabırsız yaratan! "O, kendisine bir şer dokunduğu zaman, hemen sızlanıp feryâd edendir." (diye buyuran)! (Âyet, 19-20)

Nuh Suresi[]

(ﻧُﻮﺡ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻃِﺒَﺎﻗًﺎ

ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﺳِﺮَﺍﺟًﺎ

Ey yedi kat gökleri tabaka tabaka yaratan! (Âyet, 15)

Ey onların içinde ayı bir nûr yapan! Ey güneşi (ışık verici ve ısındırıcı) bir lamba kılan! (Âyet, 16)

Cin Suresi[]

(ﺟِﻦّ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺟَﺪُّﻩُ ﻣَﺎ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺻَﺎﺣِﺒَﺔً ﻭَ ﻟﺎَ ﻭَﻟَﺪًﺍ

Ey şânı pek yüce olan! Kendine ne bir eş, ne de bir çocuk edinmiş olan! (Âyet, 3)

Müzzemmil Suresi[]

(ﻣُﺰَّﻣِّﻞ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤَﺸْﺮِﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻓَﺎﺗَّﺨِﺬْﻩُ ﻭَﻛِﻴﻠﺎً

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﻟِﺎَﻫْﻞِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﺍَﻧْﻜَﺎﻟﺎً ﻭَ ﺟَﺤِﻴﻤًﺎ

ﻭَ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﺫَﺍ ﻏُﺼَّﺔٍ ﻭَ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﺍَﻟِﻴﻤًﺎ

Ey doğunun da batının da Rabbi! Ey kendisinden başka ilâh olmayan! "(Kendine yalnız) onu vekîl edin" (diye buyuran)! (Âyet, 9)

Ey yanında cehennem ehli için ağır kelepçeler ve yakıcı bir ateş, bir de boğaza duran bir yiyecek ve pek elemli azâb bulunan! (Âyet, 12-13)

Müddessir Suresi[]

(ﻣُﺪَّﺛِّﺮ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫْ ﺍَﺩْﺑَﺮَ ﻭَ ﺍﻟﺼُّﺒْﺢِ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺳْﻔَﺮَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻫْﻞُ ﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯ ﻭَ ﺍَﻫْﻞُ ﺍﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَﺓِ

Ey ayın ve (karanlığa) döndüğü vakit gecenin ve ağardığı zaman sabahın Rabbi! (Âyet, 32-34)

Ey sakınılmaya da, bağışlamaya da sâdece kendisi ehil olan! (Âyet, 56)

Kıyame Suresi[]

(ﻗِﻴَﺎﻣَﺔ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲِ ﺍﻟﻠَّﻮَّﺍﻣَﺔِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻕُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺰَّﻭْﺟَﻴْﻦِ ﺍﻟﺬَّﻛَﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﺎُﻧْﺜَﻰ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻗَﺎﺩِﺭٌ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳُﺤْﻴِﻰَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ

Ey kıyamet gününün ve (o gün, işlediği günahlardan pişmanlık duyup) kendisini kınayan nefsin Rabbi! (Âyet, 1-2)

Ey o gün (bütün insanların) sevk olunacağı yer, ancak kendisinin huzuru olan! (Âyet, 30)

Ey erkek ve dişi, iki eş yaratan ve ölüleri diriltmeye Kâdir olan! (Âyet, 39-40)

Dehr (İnsan) Suresi[]

(ﺩَﻫْﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺍَﻣْﺸَﺎﺝٍ ﻳَﺒْﺘَﻠِﻴﻪِ ﻓَﺠَﻌَﻠَﻪُ ﺳَﻤِﻴﻌًﺎ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﺳَﻠﺎَﺳِﻞَ ﻭَ ﺍَﻏْﻠﺎَﻟﺎً ﻭَ ﺳَﻌِﻴﺮًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺪْﺧِﻞُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻓِﻰ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﺍَﻟِﻴﻤًﺎ

Ey insanı karışık bir nutfeden (hakîr bir damla sudan süzülmüş bir hulâsadan) yaratan; onu imtihan eden! Bu yüzden onu işitir ve görür kılan! (Âyet, 2)

Ey kâfirler için zincirler, demir halkalar ve şiddetli bir ateş hazırlayan! (Âyet, 4)

Ey dilediği kimseyi rahmetine dâhil eden! Zâlimler için çok elemli bir azâb hazırlayan! (Âyet, 31)

Murselat Suresi[]

(ﻣُﺮْﺳَﻠﺎَﺕ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﺎَﺕِ ﻋُﺮْﻓًﺎ ﻓَﺎﻟْﻌَﺎﺻِﻔَﺎﺕِ ﻋَﺼْﻔًﺎ

ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﻧَﺸْﺮًﺍ

ﻓَﺎﻟْﻔَﺎﺭِﻗَﺎﺕِ ﻓَﺮْﻗًﺎ

ﻓَﺎﻟْﻤُﻠْﻘِﻴَﺎﺕِ ﺫِﻛْﺮًﺍ

ﻋُﺬْﺭًﺍ ﺍَﻭْ ﻧُﺬْﺭًﺍ

Ey (aldıkları İlâhî emirlerle) birbiri ardınca gönderilen (melek)lerin, şiddetli bir şekilde estikçe esen, geçip gidenlerin, (o emirleri) yaydıkça yayan, (hak ile bâtılı) ayırdıkça ayıranların, (tevbe edenleri) ma'zûr kılmak veya (günah işleyenleri) korkutmak için (peygamberlere) vahiy getiren (melek) lerin Rabbi! (Âyet, 1-6)

Nebe Suresi[]

(ﻧَﺒَﺎُﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُٓ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻟِﺒَﺎﺳًﺎ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻣَﻌَﺎﺷًﺎ

Ey kullarını çift çift yaratan! (Âyet, 8)

Ey geceyi kendilerine bir örtü, gündüzü ise geçim vakti kılan! (Âyet, 10-11)

Naziat Suresi[]

(ﻧَﺎﺯِﻋَﺎﺕ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺯِﻋَﺎﺕِ ﻏَﺮْﻗًﺎ

ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺷِﻄَﺎﺕِ ﻧَﺸْﻄًﺎ

ﻭَ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﺤَﺎﺕِ ﺳَﺒْﺤًﺎ

ﻓَﺎﻟﺴَّﺎﺑِﻘَﺎﺕِ ﺳَﺒْﻘًﺎ

ﻓَﺎﻟْﻤُﺪَﺑِّﺮَﺍﺕِ ﺍَﻣْﺮًﺍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺳَﻤْﻜَﻬَﺎ ﻓَﺴَﻮَّﻳﻬَﺎ

ﻭَ ﺍَﻏْﻄَﺶَ ﻟَﻴْﻠَﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺿُﺤَﻴﻬَﺎ

Ey (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranların, (mü'minterin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanların, (emrolundukları şeye sür'atle) yüzüp gidenlerin, yarışıp geçenlerin, bütün işleri düzenleyip tedbîrini alan meleklerin Rabbi! (Âyet, 1-5)

Ey göğün boyunu yükseltip düzenleyen! Gecesini karartıp kuşluğunu (sabahın ışığını) açığa çıkaran! (Âyet, 28-29)

Abese Suresi[]

(ﻋَﺒَﺲَ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﻓَﻘَﺪَّﺭَﻩُ ﺛُﻢَّ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞَ ﻳَﺴَّﺮَﻩُ ﺛُﻢَّ ﺍَﻣَﺎﺗَﻪُ ﻓَﺎَﻗْﺒَﺮَﻩُ

ﺛُﻢَّ ﺍِﺫَﺍ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍَﻧْﺸَﺮَﻩُ

ﻛَﻠﺎَّ ﻟَﻤَّﺎ ﻳَﻘْﺾِ ﻣَٓﺎ ﺍَﻣَﺮَﻩُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺻَﺐَّ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀَ ﺻَﺒًّﺎ

ﺛُﻢَّ ﺷَﻖَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺷَﻘًّﺎ

ﻓَﺎَﻧْﺒَﺖَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣَﺒًّﺎ ﻭَ ﻋِﻨَﺒًﺎ ﻭَ ﻗَﻀْﺒًﺎ ﻭَ ﺯَﻳْﺘُﻮﻧًﺎ ﻭَ ﻧَﺨْﻠﺎً

Ey insanı bir nutfeden (hakîr bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) yaratan! Onu yaratıp, bir kader takdir eden! Sonra (ana karnından çıkma) yolunu kendisine kolaylaştıran! Ey sonra öldürüp kabre koyduran! Ey sonra dilediği zaman, onu tekrar diriltecek olan! (Âyet, 18-22)

Ey "Hayır! (İnsan, Rabbinin) kendisine emrettiğini (tam olarak) yerine getirmedi" (diye buyuran)! (Âyet, 23)

Ey suyu bol bol boşaltan! Sonra yeri güzelce yaran! Böylece orada ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler ve hurmalıklar bitiren! (Âyet, 25-29)

Tekvir Suresi[]

(ﺗَﻜْﻮِﻳﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﻮَّﺭَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَ ﻛَﺪَّﺭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡَ ﻭَ ﻋَﻄَّﻞَ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺭَ

ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺨُﻨَّﺲِ ﺍﻟْﺠَﻮَﺍﺭِ ﺍﻟْﻜُﻨَّﺲِ

ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻋَﺴْﻌَﺲَ

ﻭَ ﺍﻟﺼُّﺒْﺢِ ﺍِﺫَﺍ ﺗَﻨَﻔَّﺲَ

Ey (kıyamet günü) güneşi düren (nurunu ateşinden ayıran, ışığını gideren)! Yıldızları (karartıp) döken ve yüklü develeri başıboş bırakan! (Âyet, 1-2, 4)

Ey (yörüngesini tamamlayıp) geri dönen yıldızların, o akıp akıp (gün ışığında) gizlenenlerin, kararmaya başladığı zaman gecenin, nefes aldığı (ağarmaya yüz tuttuğu) vakit sabah'ın Rabbi! (Âyet, 15-18)

İnfitar Suresi[]

(ﺍِﻧْﻔِﻄَﺎﺭ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓَﻄَﺮَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻧَﺜَﺮَ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻛِﺐَ

ﻭَ ﻓَﺠَّﺮَ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭَ ﻭَ ﺑَﻌْﺜَﺮَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ

Ey (kıyamet günü) göğü yaran, yıldızları döküp saçan, denizleri (birbirine) açan ve yeryüzünü düzleyerek hepsini bir deniz hâline getiren, kabirlerde bulunanları alt üst eden (ölüleri diriltip çıkaran)! (Âyet, 1-4)

Mutaffifin Suresi[]

(ﻣُﻄَﻔِّﻔِﻴﻦ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟْﻔُﺠَّﺎﺭِ ﻟَﻔِﻰ ﺳِﺠِّﻴﻦٍ

ﻭَ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ﻟَﻔِﻰ ﻋِﻠِّﻴِّﻴﻦَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﻘِﻰ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭَ ﻣِﻦْ ﺭَﺣِﻴﻖٍ ﻣَﺨْﺘُﻮﻡٍ ﺧِﺘَﺎﻣُﻪُ ﻣِﺴْﻚٌ

Ey günahkârların amel defterini Siccîn adlı kitapta, özü sözü tertemiz hayırlı insanlar olan ebrârın amel defterini ise İlliyyîn adlı kitapta tutan! (Âyet, 7-18)

Ey içi dışı bir olan ebrâr kullarına (cennete mahsûs sarhoş etmeyen) mühürlü hâlis bir şarâbdan içiren! "Onun sonu misktir (İçtikten sonra misk kokusu gelir)" (diye buyuran)! (Âyet, 25-26)

İnşikak Suresi[]

(ﺍِﻧْﺸِﻘَﺎﻕ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺷَﻖَّ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻣَﺪَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ

ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺸَّﻔَﻖِ ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻭَﺳَﻖَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ ﺍِﺫَﺍ ﺍﺗَّﺴَﻖَ

Ey (kıyamet günü) göğü yaran ve yeri uzatıp dümdüz yapan! (Âyet 1,3)

Ey şafağın, gecenin ve (karanlığında) topladığı şeylerin, nurunu toplayıp dolunay hâline geldiği zaman ayın Rabbi! (Âyet, 16-18)

Buruc Suresi[]

(ﺑُﺮُﻭﺝ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟْﺒُﺮُﻭﺝِ

ﻭَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻤَﻮْﻋُﻮﺩِ

ﻭَ ﺷَﺎﻫِﺪٍ ﻭَ ﻣَﺸْﻬُﻮﺩٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻄْﺸُﻪُ ﺷَﺪِﻳﺪٌ

ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳُﺒْﺪِﻯُٔ ﻭَ ﻳُﻌِﻴﺪُ

ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭﺩُ

ﺫُﻭ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪُ

ﻓَﻌَّﺎﻝٌ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ

Ey burçlar sahibi göğün, geleceği va'd edilen günün (kıyametin), (o günde) şâhid olanın ve şâhid olunanın Rabbi! (Âyet, 1-3)

Ey (kıskıvrak tutup) yakalayışı pek şiddetli olan!

Ey mahlûkâtı hiçten örneksiz yaratan ve (âhirette o yaratmayı tekrar) iade eden!

Ey çok bağışlayıcı olan ve kullarını çok seven!

Ey Arş'ın sahibi ve şanı pek yüce olan!

Ey ne dilerse dilediği gibi yapan! (Âyet, 12-16)

Tarık Suresi[]

(ﻃَﺎﺭِﻕ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﺩَﺍﻓِﻖٍ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺍﻟﺼُّﻠْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺮَٓﺍﺋِﺐِ

Ey insanı, bel kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkan bir sudan yaratan! (Âyet, 6-7)

A'la Suresi[]

(ﺍَﻋْﻠَﻰ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴَﻮَّﻯ

ﻭَ ﻗَﺪَّﺭَ ﻓَﻬَﺪَﻯ

ﻭَ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺍﻟْﻤَﺮْﻋَﻰ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟﺴِّﺮَّ ﻭَ ﺍَﺧْﻔَﻰ

Ey her şeyi yaratıp düzene koyan! Ey (her şeyin maslahatına uygun olanı; takdir edip (o takdir ettiği şeye giden bir) yol gösteren! Ey yeşillikleri çıkaran! (Âyet, 2-4)

Ey gizliyi de, en gizli olanı da bilen! (Âyet, 7)

Ğaşiye Suresi[]

(ﻏَﺎﺷِﻴَﺔ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻧَﺼَﺐَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﻭَ ﺳَﻄَﺢَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟْﺎِﻳَﺎﺏُ

ﻭَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏُ

Ey sonunda mutlaka kendisine dönülecek olup, hesabı da yalnız kendisi görecek olan! (Âyet, 25-26)

Fecr Suresi[]

(ﻓَﺠْﺮ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ

ﻭَ ﻟَﻴَﺎﻝٍ ﻋَﺸْﺮٍ

ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻔْﻊِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﺗْﺮِ

ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﺴْﺮِ

ﻫَﻞْ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻗَﺴَﻢٌ ﻟِﺬِﻯ ﺣِﺠْﺮٍ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻌَﺬِّﺏُ ﻋَﺬَﺍﺑَﻪُٓ ﺍَﺣَﺪٌ

ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻮﺛِﻖُ ﻭَﺛَﺎﻗَﻪُٓ ﺍَﺣَﺪٌ

Ey şafak vaktinin, on gecenin, çift ve tek olanların, geçip giderken gecenin Rabbi!

"Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak) büyük bir yemin vardır, değil mi?" (diye buyuran)! (Âyet, 1-5)

Ey hiç kimse kendisi gibi azâb edemeyen ve hiç kimse kendisi gibi bağ vuramayan! (Âyet, 25-26)

Beled Suresi[]

(ﺑَﻠَﺪ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻓِﻰ ﻛَﺒَﺪٍ

ﺍَﻳَﺤْﺴَﺐُ ﺍَﻥْ ﻟَﻦْ ﻳَﻘْﺪِﺭَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﺣَﺪٌ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻟِـﻠْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻋَﻴْﻨَﻴْﻦِ

ﻭَ ﻟِﺴَﺎﻧًﺎ ﻭَ ﺷَﻔَﺘَﻴْﻦِ

ﻭَ ﻫَﺪَﺍﻩُ ﺍﻟﻨَّﺠْﺪَﻳْﻦِ

Ey insanı bir meşakkat içinde (olmak üzere) yaratan!

"(İnsan,) kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?" (diye buyuran)! (Âyet, 4-5)

Ey insana iki göz, bir dil, iki dudak (veren) ve ona (hayır ve şer) iki yol gösteren! (Âyet, 8-10)

Şems Suresi[]

(ﺷَﻤْﺲ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻭَ ﺿُﺤَﻴﻬَﺎ

ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ ﺍِﺫَﺍ ﺗَﻠَﻴﻬَﺎ

ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺍِﺫَﺍ ﺟَﻠَّﻴﻬَﺎ

ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﻐْﺸَﻴﻬَﺎ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺩَﻣْﺪَﻡَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﺑِﺬَﻧْﺒِﻬِﻢْ ﻓَﺴَﻮَّﻳﻬَﺎ

ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺨَﺎﻑُ ﻋُﻘْﺒَﻴﻬَﺎ

Ey güneşin ve onun (kuşluk vakti) aydınlığının, (güneş batınca) onu ta'kîb eden ayın, onu (güneşi) açığa çıkardığı zaman gündüzün ve onu örttüğü zaman gecenin Rabbi! (Âyet, 1-4)

Ey "Rableri, günahları sebebiyle (Semûd kavminin) üzerlerini büyük bir azabla kaplayıp onları dümdüz (ederek yerle bir) etti. O, yaptığı bu işin akıbetinden korkmaz" (diye buyuran)! (Âyet, 14-15)

Leyl Suresi[]

(ﻟَﻴْﻞ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﻐْﺸَﻰ

ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺍِﺫَﺍ ﺗَﺠَﻠَّﻰ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ

ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﺎُﻭﻟَﻰ

Ey (karanlığı ile her şeyi) örttüğü zaman gecenin, açılıp ağardığı zaman gündüzün Rabbi! (Âyet, 1-2)

Ey doğru yolu göstermek kendisine âit olan! Âhiret de, dünya da kendisinin olan! (Âyet, 12-13)

Duha Suresi[]

(ﺿُﺤَﻰ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻀُّﺤَﻰ

ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﺳَﺠَﻰ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻌْﻄِﻰ ﻧَﺒِﻴَّﻪُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺮْﺿَﻰ

Ey kuşluk vaktinin ve sükûna erdiği zaman gecenin Rabbi! (Âyet, 1-2)

Ey (âhiret gününde) peygamberine, hoşnûd oluncaya kadar (ümmetinden dilediğine şefaat etme hakkı) verecek olan! (Âyet, 5)

İnşirah Suresi[]

(ﺍِﻧْﺸِﺮَﺍﺡ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺷَﺮَﺡَ ﻟِﻨَﺒِﻴِّﻪِ ﺻَﺪْﺭَﻩُ

ﻭَ ﻭَﺿَﻊَ ﻋَﻨْﻪُ ﻭِﺯْﺭَﻩُ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻌُﺴْﺮِ ﻳُﺴْﺮًﺍ

Ey peygamberinin göğsünü ferahlatan ve ağırlığını alarak yükünü indiren! (Âyet, 1-2)

Ey (her) zorluk beraberinde, bir kolaylık kılan! (Âyet, 5)

Tin Suresi[]

(ﺗِﻴﻦ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻗْﺴَﻢَ ﺑِﻄُﻮﺭِ ﺳِﻴﻨِﻴﻦَ

ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦِ

ﻭَ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻓِٓﻰ ﺍَﺣْﺴَﻦِ ﺗَﻘْﻮِﻳﻢٍ

Ey Sînâ Dağı'na ve emin beldeye (Mekke'ye) yemin eden! Ey insanı, en güzel bir biçimde yaratan! (Âyet, 2-4)

Alak Suresi[]

(ﻋَﻠَﻖ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَّﻢَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠَﻢِ

ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢْ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟﺮُّﺟْﻌَﻰ

Ey kalemle öğreten! İnsana bilmediği şeyleri öğreten! (Âyet, 4-5)

Ey dönüş ancak kendisine olan! (Âyet, 8)

Kadr Suresi[]

(ﻗَﺪْﺭ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻴْﻠَﺔَ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ

ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻦْ ﺍَﻟْﻒِ ﺷَﻬْﺮٍ

ﺗَﻨَﺰَّﻝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻭﺡُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺎِﺫْﻥِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ

Ey melekler ve Cebrail'in peyderpey indiği Kadir Gecesi'ni, bin aydan daha hayırlı kılan! (Âyet, 3-4)

Beyyine Suresi[]

(ﺑَﻴِّﻨَﺔ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺻُﺤُﻔًﺎ ﻣُﻄَﻬَّﺮَﺓً

ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛُﺘُﺐٌ ﻗَﻴِّﻤَﺔٌ

Ey içinde dosdoğru yazıların (hükümlerin) bulunduğu temiz kılınmış sahîfeleri (Kur'ân'ı) indiren! (Âyet, 2-3)

Zilzal Suresi[]

(ﺯِﻟْﺰَﺍﻝ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺰَﻟْﺰِﻝُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ

ﻭَ ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍَﺛْﻘَﺎﻟَﻬَﺎ

Ey kıyamet günü yeri sarsacak ve ağırlıklarını (dışarıya) çıkaracak olan! (Âyet, 1-2)

Adiyat Suresi[]

(ﻋَﺎﺩِﻳَﺎﺕ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﺩِﻳَﺎﺕِ ﺿَﺒْﺤًﺎ

ﻓَﺎﻟْﻤُﻮﺭِﻳَﺎﺕِ ﻗَﺪْﺣًﺎ

ﻓَﺎﻟْﻤُﻐِﻴﺮَﺍﺕِ ﺻُﺒْﺤًﺎ

Ey İslâm yolunda harıl harıl koşanların, öyle (koşarken) çakarak ateş çıkaranların, sabahleyin derhal baskın yapanların Rabbi! (Âyet, 1-3)

Karia Suresi[]

(ﻗَﺎﺭِﻋَﺔ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺑِﺎِﺭَﺍﺩَﺗِﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻛَﺎﻟْﻔَﺮَﺍﺵِ ﺍﻟْﻤَﺒْﺜُﻮﺙِ

ﻭَ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﻛَﺎﻟْﻌِﻬْﻦِ ﺍﻟْﻤَﻨْﻔُﻮﺵِ

Ey (o gün) dilemesi üzerine, bütün insanlar çırpınıp yayılan kelebekler gibi olan ve dağlar atılmış renkli yün gibi olan! (Âyet, 4-5)

Tekasür Suresi[]

(ﺗَﻜَﺎﺛُﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﺌَﻞُ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﻌِﻴﻢِ

Ey o gün (kıyamet günü), kullarına (dünyada verilmiş olan) ni'metlerden (teker teker) soracak olan! (Âyet, 8)

Asr Suresi[]

(ﻋَﺼْﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻓِﻰ ﺧُﺴْﺮٍ

ﻭَ ﺍَﻣَﺮَﻧَﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﺒْﺮِ

Ey kâfirleri zarar ve ziyanda kılan! Bize hakkı ve sabrı emreden! (Âyet, 2-3)

Hümeze Suresi[]

(ﻫُﻤَﺰَﺓ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﻤُﻮﻗَﺪَﺓَ

ﺍَﻟَّﺘِﻰ ﺗَﻄَّﻠِﻊُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﻓْﺌِﺪَﺓِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻠَﻬَﺎ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻋْﺪَٓﺍﺋِﻪِ ﻣُﻮْٔﺻَﺪَﺓً ﻓِﻰ ﻋَﻤَﺪٍ ﻣُﻤَﺪَّﺩَﺓٍ

Ey kalbleri kaplayan (tâ içine işleyen), tutuşturulmuş ateşi yaratan! (Âyet, 7)

Ey onu (o ateşin kapılarını), düşmanları üzerine, uzatılmış direklerle kapalı kılan! (Âyet, 8-9)

Fil Suresi[]

(ﻓِﻴﻞ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏَ ﺍﻟْﻔِﻴﻞِ

ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻛَﻴْﺪَﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﻀْﻠِﻴﻞٍ

ﻭَ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻃَﻴْﺮًﺍ ﺍَﺑَﺎﺑِﻴﻞَ

ﺗَﺮْﻣِﻴﻬِﻢْ ﺑِﺤِﺠَﺎﺭَﺓٍ ﻣِﻦْ ﺳِﺠِّﻴﻞٍ

Ey fil sahiblerini helak eden, onların tuzaklarını boşa çıkaran ve üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderen! (Âyet, 1-4)

Kurayş Suresi[]

(ﻗُﺮَﻳْﺶ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻃْﻌَﻢَ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﻣِﻦْ ﺟُﻮﻉٍ ﻭَ ﺍَﻣَﻨَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺧَﻮْﻑٍ

Ey kullarını açlıktan kurtararak doyuran ve onları korkudan emîn kılan! (Âyet, 4)

Maun Suresi[]

(ﻣَﺎﻋُﻮﻥ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﻮَﻳْﻞَ ﻟِﻠْﻤُﺼَﻠِّﻴﻦَ

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻦْ ﺻَﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﺳَﺎﻫُﻮﻥَ

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻳُﺮَٓﺍﻭُٔﻥَ

ﻭَ ﻳَﻤْﻨَﻌُﻮﻥَ ﺍﻟْﻤَﺎﻋُﻮﻥَ

Ey namazlarında gaflet edip gösteriş için ibâdet edenleri ve zekât ve sadakayı men' edip vermeyenleri "Vay onların hâline!" diyerek ikaz eden! (Âyet, 4-7)

Kevser Suresi[]

(ﻛَﻮْﺛَﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻋْﻄَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺍﻟْﻜَﻮْﺛَﺮَ

ﻭَ ﺍَﻣَﺮَﻩُ ﺑِﺎَﻥْ ﻳُﺼَﻠِّﻰَ ﻭَ ﻳَﻨْﺤَﺮَ

Ey Hz. Muhammed (asm)'a Kevser'i veren! Ey ona namaz kılmayı ve kurban kesmeyi emreden! (Âyet, 1-2)

Kafirun Suresi[]

(ﻛَﺎﻓِﺮُﻭﻥ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ

ﻭَ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ

Ey kâfirleri ve tapmakta oldukları şeyleri helak eden!

Nasr Suresi[]

(ﻧَﺼْﺮ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺼَﺮَ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻭَ ﻓَﺘَﺢَ ﻟَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺪُﻭِّﻩِ

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﺗَﻮَّﺍﺑًﺎ

Ey Hz. Muhammed (asm)'a yardım edip düşmanlarına karşı kendisine fetih nasîb eden! (Âyet, 1)

Leheb Suresi[]

(ﻟَﻬَﺐ:) ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺍَﺑَﺎ ﻟَﻬَﺐٍ

ﻭَ ﺍَﺻْﻠﺎَﻩُ ﻧَﺎﺭًﺍ ﺫَﺍﺕَ ﻟَﻬَﺐٍ

Ey Ebû Leheb'i helak eden! Ve onu alevli bir ateşe atan! (Âyet, 1-3)

İhlas Suresi[]

(ﺍِﺧْﻠﺎَﺹ:) ﻳَٓﺎ ﺍَﺣَﺪُ

ﻳَﺎ ﺻَﻤَﺪُ

ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ

ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺍَﺣَﺪٌ

Ey tek olan Ehad! (Âyet, 1)

Ey her şey her cihetle kendisine muhtaç olduğu halde, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Samed! Ey doğurmamış ve doğurulmamış olan! Ey kendisine hiçbir şey denk olmayan! (Âyet, 2-4)

Felak Suresi[]

(ﻓَﻠَﻖ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻔَﻠَﻖِ

ﺍَﻋِﺬْﻧِﻰ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖَ

ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻏَﺎﺳِﻖٍ ﺍِﺫَﺍ ﻭَﻗَﺐَ

ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﻔَّﺎﺛَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌُﻘَﺪِ

ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺣَﺎﺳِﺪٍ ﺍِﺫَﺍ ﺣَﺴَﺪَ

Ey Felak'ın (sabahın) Rabbi! (Âyet, 1)

Yarattıklarının şerrinden, karanlığı bastığında gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve hased ettiğinde hasedçinin şerrinden beni muhafaza eyle! (Âyet, 2-5)

Nas Suresi[]

(ﻧَﺎﺱ:) ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ

ﻣَﻠِﻚَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ

ﺍِﻟَﻪَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ

ﺍَﻋِﺬْﻧِﻰ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟْﻮَﺳْﻮَﺍﺱِ ﺍﻟْﺨَﻨَّﺎﺱِ

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻮَﺳْﻮِﺱُ ﻓِﻰ ﺻُﺪُﻭﺭِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ

ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ

Ey İnsanların Rabbi, insanların Melik'i, insanların İlâh'ı! (Âyet, 1-3)

İnsanların kalblerine vesvese veren o çok sinsi vesvese verici cin ve insanlardan beni muhafaza eyle! (Âyet, 4-6)

Dua[]

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮﻥَ

ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ

ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

İzzet sahibi Rabb'in, (müşriklerin) vasıflandırmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Selâm, bütün peygamberlerin üzerine olsun! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsûstur. (Sâffât, 180-182)

Önceki Kısım: Duâ-i İsm-i A'zamHizb-ül HakaikTahmidiye: Sonraki Kısım


Aslı[]

Münâcât-ül Kur'an

ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺕُ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥْ

ﭼﻮﻕ ﭘﺎﺭﻟﺎﻕ ﻭ ﭼﻮﻕ ﻗﻴﻤﺘﺪﺍﺭ ﻭ ﺛﻮﺍﺑﻰ ﭼﻮﻕ ﻳﻮﻛﺴﻚ ﻭ ﻗﺮﺍٓﻧﻚ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺑﻠﺎﻏﺘﻨﺪﻩﻛﻰ ﺍﻋﺠﺎﺯﻙ ﻟﻤﻌﻪﻟﺮﻳﻨﻰ ﻃﺎﺷﻴﺎﻥ ﺍﻣﺜﺎﻟﺴﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﺪﺭ. ﺑﻮ ﺭﻣﻀﺎﻥِ ﺷﺮﻳﻔﻚ ﺑﺰﻩ ﺑﺮ ﻫﺪﻳﻪﺳﻴﺪﺭ ﴿ﺣﺎﺷﻴﻪ﴾ ﻗﺮﺍٓﻥ ﺍﻭﻗﻮﺭﻛﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻳﺪﻳﻠﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳْﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻨﻬﻚ ﭘﻚ ﺷﺮﻳﻦ ﻭ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﻭ ﺟﻮﻫﺮﻟﺮﻙ ﺯﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﺰﻳﻨﻪﺳﻰ ﻭ ﺍﻣّﺘﻪ ﺑﺮ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺛﺮﻳﺪﺭ ﻛﻪ: ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻭﻧﻚ ﻗﻴﻤﺘﻨﻰ ﻭ ﻣﻌﺠﺰﻩﻟﺮﻙ ﺍﻳﺸﻴﻘﻠﺮﻳﻨﻰ ﮔﻮﺳﺘﺮﺩﻳﮕﻨﻰ ﺗﺎﻡ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻳﺪﻩﺭﻙ ﺍﻭﻛﺎ ﺑﺮ ﺭﺍﻭﻯ ﺍﻭﻟﻤﺶ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩﻟﮕﻨﻰ ﺍﻋﻠﺎﻥ ﺍﻳﺘﻤﺶ.

﴿ﺣﺎﺷﻴﻪ﴾ ﻳﮕﺮﻣﻰ ﺳﻨﻪﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻚ ﺭﺳﺎﻟﻪﺀِ ﻧﻮﺭﻩ ﺑﺮ ﻫﺪﻳﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻮﻧﺪﻳﻐﻰ ﮔﺒﻰ، ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺳﻨﻪﺩﻧﺒﺮﻯ ﺑﻨﻢ ﻳﺎﻧﻤﺪﻩ ﻭ ﺍٓﺭﺍﺻﻴﺮﺍ ﺍﻭﻗﻮﺩﻳﻐﻢ ﺑﻮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕِ ﻗﺮﺍٓﻧﻴﻪ ﺑﻮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻚ ﻫﺪﻳﻪﺳﻴﺪﺭ ﺩﻳﻴﻪ ﻗﻠﺒﻤﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻳﺪﻳﻠﺪﻯ. ﻧﻮﺭﻟﺮﻙ ﻣﺎﺧﺬﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﻯ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢّ ﻗﺮﺍٓﻧﻴﻨﻚ ﺍٓﺧﺮﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻳﺪﻳﻠﻪﺟﻚ. ﺑﻮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻋﻴﻨًﺎ ﺟﻮﺷﻦ ﻭ ﺟﻠﺠﻠﻮﺗﻴﻪ ﮔﺒﻰ ﻏﺎﻳﺖ ﻗﺪﺳﻴﺪﺭ ﻭ ﺍٓﻳﺘﻠﺮﻙ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻔﻈﻠﺮﻳﻨﻰ ﺍٓﻟﻤﺴﻰ ﺟﻬﺘﻴﻠﻪ ﺍﻭﻧﻠﺮﺩﻥ ﺩﻫﺎ ﻳﻮﻛﺴﻜﺪﺭ.

ﺱ ﻉ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

Fatiha Suresi[]

(ﻓَﺎﺗِﺤَﺔ:)ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ٭

Bakara Suresi[]

(ﺍَﻟْﺒَﻘَﺮَﺓ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﺮَﺍﺷًﺎ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺑِﻨَٓﺎﺀً ﻭَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺎَﺧْﺮَﺝَ ﺑِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَٓﻯ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻓَﺴَﻮَّﻳﻬُﻦَّ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀَ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﺛُﻢَّ ﻋَﺮَﺿَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﺫَﺍ ﻗَﻀَٓﻰ ﺍَﻣْﺮًﺍ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻟَﻪُ ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺑِﻴﻦَ ﻭَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺘَﻄَﻬِّﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ﻟﺎَ ﺗَﺎْﺧُﺬُﻩُ ﺳِﻨَﺔٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﻧَﻮْﻡٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﺮْﺳِﻴُّﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻮُٔﺩُﻩُ ﺣِﻔْﻈُﻬُﻤَﺎ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻰُّ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ ٭

Al-i İmran Suresi[]

(ﺍَﻝِﻋِﻤْﺮَﺍﻥ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻣُﺼَﺪِّﻗًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺠِﻴﻞَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ٭ ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺼَﻮِّﺭُﻛُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡِ ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﺗُﻮْٔﺗِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚَ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺗَﻨْﺰِﻉُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚَ ﻣِﻤَّﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺗُﻌِﺰُّ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺗُﺬِﻝُّ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﺑِﻴَﺪِﻙَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮُ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﺗُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﺗُﻮﻟِﺞُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻓِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺗُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺤَﻰَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَ ﺗُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻰِّ ﻭَ ﺗَﺮْﺯُﻕُ ﻣَﻦْ ﺗَﺸَٓﺎﺀُ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺻْﻄَﻔَٓﻰ ﺍَﺩَﻡَ ﻭَ ﻧُﻮﺣًﺎ ﻭَ ﺍَﻝَ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻭَ ﺍَﻝَ ﻋِﻤْﺮَﺍﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻳُﻌَﺬِّﺏُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺣُﺴْﻦُ ﺍﻟﺜَّﻮَﺍﺏِ ٭

Nisa Suresi[]

(ﻧِﺴَٓﺎﺀ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻈْﻠِﻢُ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺫَﺭَّﺓٍ ﻭَ ﺍِﻥْ ﺗَﻚُ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻳُﻀَﺎﻋِﻔْﻬَﺎ ﻭَ ﻳُﻮْٔﺕِ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻪُ ﺍَﺟْﺮًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻨِﻴًّﺎ ﺣَﻤِﻴﺪًﺍ ٭

Maide Suresi[]

(ﻣَٓﺎﺋِﺪَﺓ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﻧُﻮﺭٌ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴُّﻮﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺳْﻠَﻤُﻮﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺪَﺍﻩُ ﻣَﺒْﺴُﻮﻃَﺘَﺎﻥِ ﻳُﻨْﻔِﻖُ ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭

En'am Suresi[]

(ﺍَﻧْﻌَﺎﻡ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺳِﺮَّﻧَﺎ ﻭَ ﺟَﻬْﺮَﻧَﺎ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻧَﻜْﺴِﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺳَﻜَﻦَ ﻓِﻰ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻣَﻔَﺎﺗِﺢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻬَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗَﺴْﻘُﻂُ ﻣِﻦْ ﻭَﺭَﻗَﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻬَﺎ ﻭَ ﻟﺎَ ﺣَﺒَّﺔٍ ﻓِﻰ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺳْﺮَﻉُ ﺍﻟْﺤَﺎﺳِﺒِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻳَﻮْﻡَ ﻳُﻨْﻔَﺦُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻮﺭِ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟْﺎِﺻْﺒَﺎﺡِ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﺳَﻜَﻨًﺎ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﺣُﺴْﺒَﺎﻧًﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗُﺪْﺭِﻛُﻪُ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳُﺪْﺭِﻙُ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻌَﺔِ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺩُّ ﺑَﺎْﺳُﻪُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﻴﻦَ ٭

A'raf Suresi[]

(ﺍَﻋْﺮَﺍﻑ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟْﻔَﻮَﺍﺣِﺶَ ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﺎ ﺑَﻄَﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺛْﻢَ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻐْﻰَ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﺗَﺒَﺎﺭَﻛْﺖَ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺠَﻠَّﻰ ﻟِﻠْﺠَﺒَﻞِ ﻭَ ﺟَﻌَﻠَﻪُ ﺩَﻛًّﺎ ٭

Enfal Suresi[]

(ﺍَﻧْﻔَﺎﻝ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﻖُّ ﺍﻟْﺤَﻖَّ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﻳَﻘْﻄَﻊُ ﺩَﺍﺑِﺮَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻮﻫِﻦَ ﻛَﻴْﺪِ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ٭

Tevbe Suresi[]

(ﺗَﻮْﺑَﻪ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺼَﺮَ ﻧَﺒِﻴَّﻪُٓ ﺍِﺫْ ﺍَﺧْﺮَﺟَﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﺒَﻞُ ﺍﻟﺘَّﻮْﺑَﺔَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَ ﻳَﺎْﺧُﺬُ ﺍﻟﺼَّﺪَﻗَﺎﺕِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺏُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺷْﺘَﺮَﻯ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻭَ ﺍَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺎَﻥَّ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺎﺏَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﺼَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ٭

Yunus Suresi[]

(ﻳُﻮﻧُﺲ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﺪَﺑِّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَ ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﻔِﻴﻊٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺍِﺫْﻧِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﺿِﻴَٓﺎﺀً ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻭَ ﻗَﺪَّﺭَﻩُ ﻣَﻨَﺎﺯِﻝَ ﻟِﺘَﻌْﻠَﻤُﻮﺍ ﻋَﺪَﺩَ ﺍﻟﺴِّﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓُ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ ٭

Hud Suresi[]

(ﻫُﻮﺩ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺴِﺮُّﻭﻥَ ﻭَ ﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﻭَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺮْﺷُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺣَﻔِﻴﻆٌ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺐُ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐُ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺧَﺬَ ﺍﻟْﻘُﺮَﻯ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻇَﺎﻟِﻤَﺔٌ ﺍِﻥَّ ﺍَﺧْﺬَﻩُٓ ﺍَﻟِﻴﻢٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻏَﻴْﺐُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳُﺮْﺟَﻊُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻛُﻠُّﻪُ ٭

Yusuf Suresi[]

(ﻳُﻮﺳُﻒ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺼِﻴﺐُ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻀِﻴﻊُ ﺍَﺟْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﻟﺎَ ﻳَﺎﻳْﺌَﺲُ ﻣِﻦْ ﺭَﻭْﺡِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ﻟِﻤَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺩُّ ﺑَﺎْﺳُﻪُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﻴﻦَ ٭

Ra'd Suresi[]

(ﺭَﻋْﺪ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻋَﻤَﺪٍ ﺗَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﺪَﺑِّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَ ﻳُﻔَﺼِّﻞُ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﺪَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻭَ ﺍَﻧْﻬَﺎﺭًﺍ ﻭَ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗَﺤْﻤِﻞُ ﻛُﻞُّ ﺍُﻧْﺜَﻰ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗَﻐِﻴﺾُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗَﺰْﺩَﺍﺩُ ﻭَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺑِﻤِﻘْﺪَﺍﺭٍ ٭ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻌَﺎﻝِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺮِﻯ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﺍﻟْﺒَﺮْﻕَ ﺧَﻮْﻓًﺎ ﻭَ ﻃَﻤَﻌًﺎ ﻭَ ﻳُﻨْﺸِﻰﺀُ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏَ ﺍﻟﺜِّﻘَﺎﻝَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺍﻟﺮَّﻋْﺪُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻣِﻦْ ﺧِﻴﻔَﺘِﻪِ ﻭَ ﻳُﺮْﺳِﻞُ ﺍﻟﺼَّﻮَﺍﻋِﻖَ ﻓَﻴُﺼِﻴﺐُ ﺑِﻬَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻫُﻢْ ﻳُﺠَﺎﺩِﻟُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻤِﺤَﺎﻝِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﺬِﻛْﺮِﻩِ ﺗَﻄْﻤَﺌِﻦُّ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏُ ٭ ﻳَﻤْﺤُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻳُﺜْﺒِﺖُ ﻭَ ﻋِﻨْﺪَﻩُٓ ﺍُﻡُّ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻟﺎَ ﻣُﻌَﻘِّﺐَ ﻟِﺤُﻜْﻤِﻪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺳَﺮِﻳﻊُ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ٭

İbrahim Suresi[]

(ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺍِﻥْ ﻳَﺸَﺎْ ﻳُﺬْﻫِﺒْﻜُﻢْ ﻭَ ﻳَﺎْﺕِ ﺑِﺨَﻠْﻖٍ ﺟَﺪِﻳﺪٍ ٭ ﻭَ ﻣَﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﻌَﺰِﻳﺰٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻥْ ﺗَﻌُﺪُّﻭﺍ ﻧِﻌْﻤَﺔَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟﺎَ ﺗُﺤْﺼُﻮﻫَٓﺎ ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻟَﻈَﻠُﻮﻡٌ ﻛَﻔَّﺎﺭٌ ٭ ﺭَﺏِّ ﺍﺟْﻌَﻠْﻨِﻰ ﻣُﻘِﻴﻢَ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻰ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَ ﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﺩُﻋَٓﺎﺀِ ٭ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻭَ ﻟِﻮَﺍﻟِﺪَﻯَّ ﻭَ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏُ ٭

Hicr Suresi[]

(ﺣِﺠْﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺑُﺮُﻭﺟًﺎ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَﻬَﺎ ﻟﻠِﻨَّﺎﻇِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺗَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺳَﺒْﻌًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺜَﺎﻧِﻰ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢَ ٭

Nahl Suresi[]

(ﻧَﺤْﻞ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔَ ﺑِﺎﻟﺮُّﻭﺡِ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِﻩِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﺠُﺪُ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣِﻦْ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَ ﻫُﻢْ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُﻭﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺎْﻣُﺮُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﻭَ ﺍِﻳﺘَٓﺎﺀِ ﺫِﻯ ﺍﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ ﻭَ ﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻔَﺤْﺸَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻐْﻰِ ﻳَﻌِﻈُﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ ٭ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﻘَﻮْﺍ ﻭَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻣُﺤْﺴِﻨُﻮﻥَ ٭

İsra Suresi[]

(ﺍِﺳْﺮَﻯ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺳْﺮَﻯ ﺑِﻌَﺒْﺪِﻩِ ﻟَﻴْﻠﺎً ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺎَﻗْﺼَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑَﺎﺭَﻛْﻨَﺎ ﺣَﻮْﻟَﻪُ ﻟِﻨُﺮِﻳَﻪُ ﻣِﻦْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓَﻀَّﻞَ ﺑَﻌْﺾَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻭَ ﺍَﺗَﺎ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﺯَﺑُﻮﺭًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺮَّﻡَ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍَﺩَﻡَ ﻭَ ﺣَﻤَﻠَﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻭَ ﻓَﻀَّﻠَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣِﻤَّﻦْ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﺗَﻔْﻀِﻴﻠﺎً ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﻌَﺚُ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣَﻘَﺎﻣًﺎ ﻣَﺤْﻤُﻮﺩًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺍِﻟﺎَّ ﺧَﺴَﺎﺭًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻰٌّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ﻭَ ﻛَﺒِّﺮْﻩُ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮًﺍ ٭

Kehf Suresi[]

(ﻛَﻬْﻒ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ ﻋِﻮَﺟًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﺮِﻙُ ﻓِﻰ ﺣُﻜْﻤِﻪِٓ ﺍَﺣَﺪًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﺫِﻯ ﺍﻟْﻘَﺮْﻧَﻴْﻦِ ﻭَ ﺍَﺗَﻴﻪُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺳَﺒَﺒًﺎ ٭

Meryem Suresi[]

(ﻣَﺮْﻳَﻢ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺭُﻭﺣَﺎﻧِﻴًّﺎ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻓَﺘَﻤَﺜَّﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﺑَﺸَﺮًﺍ ﺳَﻮِﻳًّﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺎﺩَﻯ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻣِﻦْ ﺟَﺎﻧِﺐِ ﺍﻟﻄُّﻮﺭِ ﺍﻟْﺎَﻳْﻤَﻦِ ﻭَ ﻗَﺮَّﺑَﻪُ ﻧَﺠِﻴًّﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺍِﺩْﺭِﻳﺲَ ﻣَﻜَﺎﻧًﺎ ﻋَﻠِﻴًّﺎ ٭

Taha Suresi[]

(ﻃَﻪَ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟْﻌُﻠَﻰ ٭ ﺍَﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟﺜَّﺮَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟﺴِّﺮَّ ﻭَ ﺍَﺧْﻔَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﺸَﻌَﺖِ ﺍﻟْﺎَﺻْﻮَﺍﺕُ ﻟﻠِﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻓَﻠﺎَ ﺗَﺴْﻤَﻊُ ﺍِﻟﺎَّ ﻫَﻤْﺴًﺎ ٭

Enbiya Suresi[]

(ﺍَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُﻭﻥَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﺤْﺴِﺮُﻭﻥَ ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻮﻥَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻟﺎَ ﻳَﻔْﺘُﺮُﻭﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻛُﻞٌّ ﻓِﻰ ﻓَﻠَﻚٍ ﻳَﺴْﺒَﺤُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻀَﻊُ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻓَﻠﺎَ ﺗُﻈْﻠَﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﺷَﻴْﺌًﺎ ٭

Hacc Suresi[]

(ﺣَﺞّ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻮَّﺀَ ﻟِﺎِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻣَﻜَﺎﻥَ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﺍَﻥْ ﻟﺎَ ﺗُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﻰ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَ ﻃَﻬِّﺮْ ﺑَﻴْﺘِﻰَ ﻟِﻠﻄَّٓﺎﺋِﻔِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَٓﺎﺋِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻛَّﻊِ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ ٭ ﻭَ ﺍَﺫِّﻥْ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﺎﻟْﺤَﺞِّ ﻳَﺎْﺗُﻮﻙَ ﺭِﺟَﺎﻟﺎً ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻓَﺘُﺼْﺒِﺢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻣُﺨْﻀَﺮَّﺓً ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ٭ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟَﻰ ﻭَ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺮُ ٭

Mü'minun Suresi[]

(ﻣُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَ ﻳُﻤِﻴﺖُ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﺧْﺘِﻠﺎَﻑُ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺍَﻓَﻠﺎَ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ٭ ﻓَﺘَﻌَﺎﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻢْ ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ٭

Nur Suresi[]

(ﻧُﻮﺭْ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞَّ ﺩَٓﺍﺑَّﺔٍ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻄْﻨِﻪِ ﻭَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺟْﻠَﻴْﻦِ ﻭَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﺸِﻰ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﺭْﺑَﻊٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ٭

Furkan Suresi[]

(ﻓُﺮْﻗَﺎﻥ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﻟِﻴَﻜُﻮﻥَ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻧَﺬِﻳﺮًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﺑُﺸْﺮًﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻃَﻬُﻮﺭًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ ﺑَﺸَﺮًﺍ ﻓَﺠَﻌَﻠَﻪُ ﻧَﺴَﺒًﺎ ﻭَ ﺻِﻬْﺮًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﺧِﻠْﻔَﺔً ﻟِﻤَﻦْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺍَﻥْ ﻳَﺬَّﻛَّﺮَ ﺍَﻭْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺷُﻜُﻮﺭًﺍ ٭

Şuara Suresi[]

(ﺷُﻌَﺮَٓﺍﺀ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺒَﺖَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺯَﻭْﺝٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻟْﻘَﻰ ﺍﻟﺴَّﺤَﺮَﺓَ ﺳَﺎﺟِﺪِﻳﻦَ ٭ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ﺍَﻣَﻨَّﺎ ﺑِﺮَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﺭَﺏِّ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻭَ ﻫَﺮُﻭﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺯْﻟَﻒَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺑُﺮِّﺯَﺕِ ﺍﻟْﺠَﺤِﻴﻢُ ﻟِﻠْﻐَﺎﻭِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰُ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺮُّﻭﺡِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦِ ٭

Neml Suresi[]

(ﻧَﻤْﻞ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺨَﺐْﺀَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺨْﻔُﻮﻥَ ﻭَ ﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻗَﺮَﺍﺭًﺍ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺧِﻠﺎَﻟَﻬَﺎ ﺍَﻧْﻬَﺎﺭًﺍ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻰَ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮَﻳْﻦِ ﺣَﺎﺟِﺰًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺠِﻴﺐُ ﺍﻟْﻤُﻀْﻄَﺮَّ ﺍِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻩُ ﻭَ ﻳَﻜْﺸِﻒُ ﺍﻟﺴُّٓﻮﺀَ ﻭَ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﻓِﻰ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺗْﻘَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﺼُﻨْﻌِﻪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ ٭

Kasas Suresi[]

(ﻗَﺼَﺺ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻤُﻦُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺳْﺘُﻀْﻌِﻔُﻮﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻳَﺠْﻌَﻠُﻬُﻢْ ﺍَﺋِﻤَّﺔً ﻭَ ﻳَﺠْﻌَﻠُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﺑَﻂَ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻠْﺐِ ﺍُﻡِّ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻟِﺘَﻜُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎُﻭﻟَﻰ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢُ ﻭَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ ٭

Ankebut Suresi[]

(ﻋَﻨْﻜَﺒُﻮﺕ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻓِﻰ ﺻُﺪُﻭﺭِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺠَّﻰ ﻧُﻮﺣًﺎ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏَ ﺍﻟﺴَّﻔِﻴﻨَﺔِ ﻭَ ﺟَﻌَﻠَﻬَٓﺎ ﺍَﻳَﺔً ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ٭

Rum[]

(ﺭُﻭﻡ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪُ ﻭَ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻳَﻔْﺮَﺡُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﻨَﺼْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﻨْﺼُﺮُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﺪَﻭُٔ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢَّ ﻳُﻌِﻴﺪُﻩُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍَﻫْﻮَﻥُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ٭

Lukman Suresi[]

(ﻟُﻘْﻤَﺎﻥ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺳْﺒَﻎَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻧِﻌَﻤَﻪُ ﻇَﺎﻫِﺮَﺓً ﻭَ ﺑَﺎﻃِﻨَﺔً ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻤَﺘِّﻊُ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﺛُﻢَّ ﻳَﻀْﻄَﺮُّﻩُٓ ﺍِﻟَﻰ ﻋَﺬَﺍﺏٍ ﻏَﻠِﻴﻆٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻋِﻠْﻢُ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﻭَ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺚَ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡِ ٭

Secde Suresi[]

(ﺳَﺠْﺪَﻩ:)ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﻭَ ﺑَﺪَﺍَ ﺧَﻠْﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻣِﻦْ ﻃِﻴﻦٍ ٭ ﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻞَ ﻧَﺴْﻠَﻪُ ﻣِﻦْ ﺳُﻠﺎَﻟَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﻣَﻬِﻴﻦٍ ٭

Ahzab Suresi[]

(ﺍَﺣْﺰَﺍﺏ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟْﺤَﻖَّ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﺩَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺑِﻐَﻴْﻈِﻬِﻢْ ﻟَﻢْ ﻳَﻨَﺎﻟُﻮﺍ ﺧَﻴْﺮًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﺷَﺎﻫِﺪًﺍ ﻭَ ﻣُﺒَﺸِّﺮًﺍ ﻭَ ﻧَﺬِﻳﺮًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻭَ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺳَﻌِﻴﺮًﺍ ٭

Sebe Suresi[]

(ﺳَﺒَﺎْ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﺴُﻂُ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺮَّﺍﺯِﻗِﻴﻦَ ٭

Fatır Suresi[]

(ﻓَﺎﻃِﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟِﻴُﻌْﺠِﺰَﻩُ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﺮُ ٭

Yasin Suresi[]

(ﻳَﺲٓ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻭَﺍﺝَ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﻣِﻤَّﺎ ﺗُﻨْﺒِﺖُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻭَ ﻣِﻤَّﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺪَّﺭَ ﻟِﻠْﻘَﻤَﺮِ ﻣَﻨَﺎﺯِﻝَ ﺣَﺘَّﻰ ﻋَﺎﺩَ ﻛَﺎﻟْﻌُﺮْﺟُﻮﻥِ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡَ ﻭَ ﻫِﻰَ ﺭَﻣِﻴﻢٌ ٭

Saffat Suresi[]

(ﺻَٓﺎﻓَّﺎﺕ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺯَﻳَّﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﺰِﻳﻨَﺔٍ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻛِﺐِ ٭ ﻭَ ﺣِﻔْﻈًﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْﻄَﺎﻥٍ ﻣَﺎﺭِﺩٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻭَ ﻫَﺮُﻭﻥَ ٭ ﻭَ ﻧَﺠَّﻴﻬُﻤَﺎ ﻭَ ﻗَﻮْﻣَﻬُﻤَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜَﺮْﺏِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺘُﻪُ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ٭

Sad Suresi[]

(ﺹٓ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺨَّﺮَ ﻟِﺪَﺍﻭُﺩَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﻳُﺴَﺒِّﺤْﻦَ ﻣَﻌَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺸِﻰِّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺷْﺮَﺍﻕِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺗَﻰ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻭَ ﻓَﺼْﻞَ ﺍﻟْﺨِﻄَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺨَّﺮَ ﻟِﺴُﻠَﻴْﻤَﺎﻥَ ﺍﻟﺮِّﻳﺢَ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ﺭُﺧَٓﺎﺀً ﺣَﻴْﺚُ ﺍَﺻَﺎﺏَ ٭

Zümer Suresi[]

(ﺯُﻣَﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏَ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺍِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻗَﺒْﻀَﺘُﻪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻣَﻄْﻮِﻳَّﺎﺕٌ ﺑِﻴَﻤِﻴﻨِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ٭

Mümin Suresi[]

(ﻣُﻮْٔﻣِﻦ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻏَﺎﻓِﺮُ ﺍﻟﺬَّﻧْﺐِ ﻭَ ﻗَﺎﺑِﻞُ ﺍﻟﺘَّﻮْﺏِ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ﺫِﻯ ﺍﻟﻄَّﻮْﻝِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺧَٓﺎﺋِﻨَﺔَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻴُﻦِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗُﺨْﻔِﻰ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭُ ٭

Fussilet Suresi[]

(ﻓُﺼِّﻠَﺖ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﻀَﻴﻬُﻦَّ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻓِﻰ ﻳَﻮْﻣَﻴْﻦِ ﻭَ ﺍَﻭْﺣَﻰ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺳَﻤَٓﺎﺀٍ ﺍَﻣْﺮَﻫَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺫُﻭ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٍ ﻭَ ﺫُﻭ ﻋِﻘَﺎﺏٍ ﺍَﻟِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣُﺤِﻴﻂٌ ٭

Şura Suresi[]

(ﺷُﻮﺭَﻯ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺚَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﻗَﻨَﻄُﻮﺍ ﻭَ ﻳَﻨْﺸُﺮُ ﺭَﺣْﻤَﺘَﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻮَﻟِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻳَﻬَﺐُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍِﻧَﺎﺛًﺎ ﻭَ ﻳَﻬَﺐُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﺍﻟﺬُّﻛُﻮﺭَ ٭

Zuhruf Suresi[]

(ﺯُﺧْﺮُﻑ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﺑَﻌْﻀَﻬُﻢْ ﻓَﻮْﻕَ ﺑَﻌْﺾٍ ﺩَﺭَﺟَﺎﺕٍ ﻟِﻴَﺘَّﺨِﺬَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﺑَﻌْﻀًﺎ ﺳُﺨْﺮِﻳًّﺎ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﺠْﻤَﻌُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﻤَﻊُ ﺳِﺮَّ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَ ﻧَﺠْﻮَﻳﻬُﻢْ ﺑَﻠَﻰ ﻭَ ﺭُﺳُﻠُﻨَﺎ ﻟَﺪَﻳْﻬِﻢْ ﻳَﻜْﺘُﺒُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ٭

Duhan Suresi[]

(ﺩُﺧَﺎﻥ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَ ﻳُﻤِﻴﺖُ ﺭَﺑُّﻨَﺎ ﻭَ ﺭَﺏُّ ﺍَﺑَٓﺎﺋِﻨَﺎ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺠَّﻰ ﺑَﻨِﻰٓ ﺍِﺳْﺮَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺬَﺍﺏِ ﺍﻟْﻤُﻬِﻴﻦِ ٭ ﻣِﻦْ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺎﻟِﻴًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺮِﻓِﻴﻦَ ٭

Casiye Suresi[]

(ﺟَﺎﺛِﻴَﻪ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺨَّﺮَ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺗَﻰ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍِﺳْﺮَٓﺍﺋِﻴﻞَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢَ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓَ ﻭَ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻭَ ﻓَﻀَّﻠَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَٓﺎﺀُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ٭

Ahkaf Suresi[]

(ﺍَﺣْﻘَﺎﻑ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺻَّﻰ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﺑِﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻪِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧًﺎ ﺣَﻤَﻠَﺘْﻪُ ﺍُﻣُّﻪُ ﻛُﺮْﻫًﺎ ﻭَ ﻭَﺿَﻌَﺘْﻪُ ﻛُﺮْﻫًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﻣَﺎ ﺣَﻮْﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮَﻯ ﻭَ ﺻَﺮَّﻑَ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺟِﻌُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻰَ ﺑِﺨَﻠْﻘِﻬِﻦَّ ٭

Muhammed Suresi[]

(ﻣُﺤَﻤَّﺪ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣُﺘَﻘَﻠَّﺒَﻨَﺎ ﻭَ ﻣَﺜْﻮَﻳﻨَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﻠُﻮ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻌْﻠَﻢَ ﺍﻟْﻤُﺠَﺎﻫِﺪِﻳﻦَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﻭَ ﻳَﺒْﻠُﻮَ ﺍَﺧْﺒَﺎﺭَﻛُﻢْ ٭

Fetih Suresi[]

(ﻓَﺘْﺢ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓَﺘَﺢَ ﻟِﻤُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ ٭ ﻭَ ﺍَﺗَﻢَّ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻧَﺼَﺮَﻩُ ﻧَﺼْﺮًﺍ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺟُﻨُﻮﺩُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﺍِﺫْ ﻳُﺒَﺎﻳِﻌُﻮﻧَﻚَ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَﺓِ ﻓَﻌَﻠِﻢَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَ ﺍَﺛَﺎﺑَﻬُﻢْ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَ ﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴُﻈْﻬِﺮَﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻛُﻠِّﻪِ ﻭَ ﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ ٭

Hucurat Suresi[]

(ﺣُﺠُﺮَﺍﺕ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺣَﺒَّﺐَ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥَ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَﻪُ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻭَ ﻛَﺮَّﻩَ ﺍِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟْﻜُﻔْﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﻔُﺴُﻮﻕَ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﺼْﻴَﺎﻥَ ﺍُﻭﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﺪُﻭﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﻘْﺴِﻄِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻏَﻴْﺐَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ٭

Kaf Suresi[]

(ﻕٓ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺰَّﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻣَٓﺎﺀً ﻣُﺒَﺎﺭَﻛًﺎ ﻓَﺎَﻧْﺒَﺖَ ﺑِﻪِ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻭَ ﺣَﺐَّ ﺍﻟْﺤَﺼِﻴﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗُﻮَﺳْﻮِﺱُ ﺑِﻪِ ﻧَﻔْﺴُﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﺣَﺒْﻞِ ﺍﻟْﻮَﺭِﻳﺪِ ٭ ﻣَﺎ ﻳُﺒَﺪَّﻝُ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝُ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﻈَﻠﺎَّﻡٍ ﻟِﻠْﻌَﺒِﻴﺪِ ٭

Zariyat Suresi[]

(ﺫَﺍﺭِﻳَﺎﺕ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺧَﺬَ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﻭَ ﺟُﻨُﻮﺩَﻩُ ﻓَﻨَﺒَﺬَﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻴَﻢِّ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻣُﻠِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺎﺩٍ ﺍﻟﺮِّﻳﺢَ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴﻢَ ٭ ﻣَﺎ ﺗَﺬَﺭُ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍَﺗَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍِﻟﺎَّ ﺟَﻌَﻠَﺘْﻪُ ﻛَﺎﻟﺮَّﻣِﻴﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﻕُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻘُﻮَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﺘِﻴﻦُ ٭

Tur Suresi[]

(ﻃُﻮﺭ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻄُّﻮﺭِ ﻭَ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣَﺴْﻄُﻮﺭٍ ﻓِﻰ ﺭَﻕٍّ ﻣَﻨْﺸُﻮﺭٍ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﺍﻟْﻤَﻌْﻤُﻮﺭِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻘْﻒِ ﺍﻟْﻤَﺮْﻓُﻮﻉِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠُﻮﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺍِﻥَّ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻟَﻮَﺍﻗِﻊٌ ﻳَﺎ ﺑَﺮُّ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭

Necm Suresi[]

(ﻧَﺠْﻢ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻘُﻮَﻯ ٭ ﺫُﻭ ﻣِﺮَّﺓٍ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺠْﺰِﻯ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺳَٓﺎﺀُﻭﺍ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﻭَ ﻳَﺠْﺰِﻯ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﺣْﺴَﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺰَّﻭْﺟَﻴْﻦِ ﺍﻟﺬَّﻛَﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﺎُﻧْﺜَﻰ ٭ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺍِﺫَﺍ ﺗُﻤْﻨَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﻋَﺎﺩًﺍ ﺍﻟْﺎُﻭﻟَﻰ ﻭَ ﺛَﻤُﻮﺩَ ﻓَﻤَٓﺎ ﺍَﺑْﻘَﻰ ٭

Kamer Suresi[]

(ﻗَﻤَﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓَﺘَﺢَ ﺍَﺑْﻮَﺍﺏَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺑِﻤَٓﺎﺀٍ ﻣُﻨْﻬَﻤِﺮٍ ٭ ﻭَ ﻓَﺠَّﺮَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻋُﻴُﻮﻧًﺎ ﻓَﺎﻟْﺘَﻘَﻰ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀُ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻣْﺮٍ ﻗَﺪْ ﻗُﺪِﺭَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴَّﺮَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻟﻠِﺬِّﻛْﺮِ ﻓَﻬَﻞْ ﻣِﻦْ ﻣُﺪَّﻛِﺮٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺠَّٓﻰ ﺍَﻝَ ﻟُﻮﻁٍ ﺑِﺴَﺤَﺮٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺧَﺬَ ﺍَﻝَ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﺍَﺧْﺬَ ﻋَﺰِﻳﺰٍ ﻣُﻘْﺘَﺪِﺭٍ ٭

Rahman Suresi[]

(ﺭَﺣْﻤَﻦ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻋَﻠَّﻤَﻪُ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻭَﺿَﻊَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَﺿَﻌَﻬَﺎ ﻟِـﻠْﺎَﻧَﺎﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ ٭

Vakıa Suresi[]

(ﻭَﺍﻗِﻌَﺔ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻣَﺎ ﻳُﻤْﻨُﻮﻥَ ٭ ﻭَ ﻳَﺰْﺭَﻉُ ﻣَﺎ ﻳَﺤْﺮُﺛُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺷَﺠَﺮَﺓَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﺗَﺬْﻛِﺮَﺓً ﻭَ ﻣَﺘَﺎﻋًﺎ ﻟِﻠْﻤُﻘْﻮِﻳﻦَ ٭ ﺗَﻨْﺰِﻳﻞٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭

Hadid Suresi[]

(ﺣَﺪِﻳﺪ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﺒَّﺢَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﻧُﻮﺣًﺎ ﻭَ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻰ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻬِﻤَﺎ ﺍﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓَ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞُ ﻳُﻮْٔﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ٭

Mücadele Suresi[]

(ﻣُﺠَﺎﺩَﻟَﺔ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣَﺎ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻣِﻦْ ﻧَﺠْﻮَﻯ ﺛَﻠَﺜَﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺭَﺍﺑِﻌُﻬُﻢْ ﻭَ ﻟﺎَ ﺧَﻤْﺴَﺔٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺳَﺎﺩِﺳُﻬُﻢْ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍَﺩْﻧَﻰ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺘَﺐَ ﻟَﺎَﻏْﻠِﺒَﻦَّ ﺍَﻧَﺎ ﻭَ ﺭُﺳُﻠِﻰ ٭ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﻮِﻯٌّ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ٭

Haşr Suresi[]

(ﺣَﺸْﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦْ ﺩِﻳَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻟِﺎَﻭَّﻝِ ﺍﻟْﺤَﺸْﺮِ ﻣَﺎ ﻇَﻨَﻨْﺘُﻢْ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﺮُﺟُﻮﺍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﻘُﺪُّﻭﺱُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻦُ ﺍﻟْﻤُﻬَﻴْﻤِﻦُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺠَﺒَّﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻜَﺒِّﺮُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻖُ ﺍﻟْﺒَﺎﺭِﻯُٔ ﺍﻟْﻤُﺼَﻮِّﺭُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ٭

Mümtehine Suresi[]

(ﻣُﻤْﺘَﺤِﻨَﺔ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻔْﺼِﻞُ ﺑَﻴْﻦَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﺮُ ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭

Saff Suresi[]

(ﺻَﻒّ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﺻَﻔًّﺎ ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻢْ ﺑُﻨْﻴَﺎﻥٌ ﻣَﺮْﺻُﻮﺹٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻳَّﺪَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺪُﻭِّﻫِﻢْ ﻓَﺎَﺻْﺒَﺤُﻮﺍ ﻇَﺎﻫِﺮِﻳﻦَ ٭

Cumuah Suresi[]

(ﺟُﻤْﻌَﻪ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻌَﺚَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻴِّﻦَ ﺭَﺳُﻮﻟﺎً ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻳَﺘْﻠُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﻳُﺰَﻛِّﻴﻬِﻢْ ﻭَ ﻳُﻌَﻠِّﻤُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻟَﻔِﻰ ﺿَﻠﺎَﻝٍ ﻣُﺒِﻴﻦٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞُ ﻳُﻮْٔﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟﺮَّﺍﺯِﻗِﻴﻦَ ٭

Münafikun Suresi[]

(ﻣُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻦُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ٭

Teğabun Suresi[]

(ﺗَﻐَﺎﺑُﻦ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗُﺴِﺮُّﻭﻥَ ﻭَ ﻣَﺎ ﺗُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻠِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﺷَﻜُﻮﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢَ ٭

Talak Suresi[]

(ﻃَﻠﺎَﻕ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪْﺭًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻣِﺜْﻠَﻬُﻦَّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﻭَ ﻗَﺪْ ﺍَﺣَﺎﻁَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤًﺎ ٭

Tahrim Suresi[]

(ﺗَﺤْﺮِﻳﻢ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻧَﺎﺭًﺍ ﻭَﻗُﻮﺩُﻫَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﺠَﺎﺭَﺓُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺿَﺮَﺏَ ﻣَﺜَﻠﺎً ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ٭

Mülk Suresi[]

(ﻣُﻠْﻚ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺯَﻳَّﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﻤَﺼَﺎﺑِﻴﺢَ ﻭَ ﺟَﻌَﻠَﻬَﺎ ﺭُﺟُﻮﻣًﺎ ﻟِﻠﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦِ ﻭَ ﺍَﻋْﺘَﺪَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﺴَّﻌِﻴﺮِ ٭

Kalem Suresi[]

(ﻥٓ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ﺿَﻞَّ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﺘَﺪْﺭِﺝُ ﺍﻟْﻤُﻜَﺬِّﺑِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ٭

Hakka Suresi[]

(ﺣَٓﺎﻗَّﺔ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺛَﻤُﻮﺩَ ﺑِﺎﻟﻄَّﺎﻏِﻴَﺔِ ٭ ﻭَ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﻋَﺎﺩًﺍ ﺑِﺮِﻳﺢٍ ﺻَﺮْﺻَﺮٍ ﻋَﺎﺗِﻴَﺔٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺧَﺬَﻫُﻢْ ﺍَﺧْﺬَﺓً ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻤِﻞُ ﻋَﺮْﺷَﻪُ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺛَﻤَﺎﻧِﻴَﺔٌ ٭

Mearic Suresi[]

(ﻣَﻌﺎﺭِﺝ:)ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺭِﺝِ ﺗَﻌْﺮُﺝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻭﺡُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻫَﻠُﻮﻋًﺎ ٭ ﺍِﺫَﺍ ﻣَﺴَّﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮُّ ﺟَﺰُﻭﻋًﺎ ٭

Nuh Suresi[]

(ﻧُﻮﺡ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕٍ ﻃِﺒَﺎﻗًﺎ ٭ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻭَ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﺳِﺮَﺍﺟًﺎ ٭

Cin Suresi[]

(ﺟِﻦّ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺟَﺪُّﻩُ ﻣَﺎ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺻَﺎﺣِﺒَﺔً ﻭَ ﻟﺎَ ﻭَﻟَﺪًﺍ ٭

Müzzemmil Suresi[]

(ﻣُﺰَّﻣِّﻞ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤَﺸْﺮِﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻓَﺎﺗَّﺨِﺬْﻩُ ﻭَﻛِﻴﻠﺎً ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﻟِﺎَﻫْﻞِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﺍَﻧْﻜَﺎﻟﺎً ﻭَ ﺟَﺤِﻴﻤًﺎ ٭ ﻭَ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﺫَﺍ ﻏُﺼَّﺔٍ ﻭَ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﺍَﻟِﻴﻤًﺎ ٭

Müddessir Suresi[]

(ﻣُﺪَّﺛِّﺮ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫْ ﺍَﺩْﺑَﺮَ ﻭَ ﺍﻟﺼُّﺒْﺢِ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺳْﻔَﺮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻫْﻞُ ﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯ ﻭَ ﺍَﻫْﻞُ ﺍﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَﺓِ ٭

Kıyame Suresi[]

(ﻗِﻴَﺎﻣَﺔ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲِ ﺍﻟﻠَّﻮَّﺍﻣَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻕُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺰَّﻭْﺟَﻴْﻦِ ﺍﻟﺬَّﻛَﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﺎُﻧْﺜَﻰ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻗَﺎﺩِﺭٌ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳُﺤْﻴِﻰَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ٭

Dehr (İnsan) Suresi[]

(ﺩَﻫْﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺍَﻣْﺸَﺎﺝٍ ﻳَﺒْﺘَﻠِﻴﻪِ ﻓَﺠَﻌَﻠَﻪُ ﺳَﻤِﻴﻌًﺎ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﺳَﻠﺎَﺳِﻞَ ﻭَ ﺍَﻏْﻠﺎَﻟﺎً ﻭَ ﺳَﻌِﻴﺮًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺪْﺧِﻞُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ﻓِﻰ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺍَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﺍَﻟِﻴﻤًﺎ ٭

Murselat Suresi[]

(ﻣُﺮْﺳَﻠﺎَﺕ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﺎَﺕِ ﻋُﺮْﻓًﺎ ﻓَﺎﻟْﻌَﺎﺻِﻔَﺎﺕِ ﻋَﺼْﻔًﺎ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﻧَﺸْﺮًﺍ ٭ ﻓَﺎﻟْﻔَﺎﺭِﻗَﺎﺕِ ﻓَﺮْﻗًﺎ ٭ ﻓَﺎﻟْﻤُﻠْﻘِﻴَﺎﺕِ ﺫِﻛْﺮًﺍ ٭ ﻋُﺬْﺭًﺍ ﺍَﻭْ ﻧُﺬْﺭًﺍ ٭

Nebe Suresi[]

(ﻧَﺒَﺎُﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُٓ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻟِﺒَﺎﺳًﺎ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻣَﻌَﺎﺷًﺎ ٭

Naziat Suresi[]

(ﻧَﺎﺯِﻋَﺎﺕ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺯِﻋَﺎﺕِ ﻏَﺮْﻗًﺎ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺷِﻄَﺎﺕِ ﻧَﺸْﻄًﺎ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﺤَﺎﺕِ ﺳَﺒْﺤًﺎ ٭ ﻓَﺎﻟﺴَّﺎﺑِﻘَﺎﺕِ ﺳَﺒْﻘًﺎ ٭ ﻓَﺎﻟْﻤُﺪَﺑِّﺮَﺍﺕِ ﺍَﻣْﺮًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺳَﻤْﻜَﻬَﺎ ﻓَﺴَﻮَّﻳﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺍَﻏْﻄَﺶَ ﻟَﻴْﻠَﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺿُﺤَﻴﻬَﺎ ٭

Abese Suresi[]

(ﻋَﺒَﺲَ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﻓَﻘَﺪَّﺭَﻩُ ﺛُﻢَّ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞَ ﻳَﺴَّﺮَﻩُ ﺛُﻢَّ ﺍَﻣَﺎﺗَﻪُ ﻓَﺎَﻗْﺒَﺮَﻩُ ٭ ﺛُﻢَّ ﺍِﺫَﺍ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍَﻧْﺸَﺮَﻩُ ٭ ﻛَﻠﺎَّ ﻟَﻤَّﺎ ﻳَﻘْﺾِ ﻣَٓﺎ ﺍَﻣَﺮَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺻَﺐَّ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀَ ﺻَﺒًّﺎ ٭ ﺛُﻢَّ ﺷَﻖَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺷَﻘًّﺎ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺒَﺖَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣَﺒًّﺎ ﻭَ ﻋِﻨَﺒًﺎ ﻭَ ﻗَﻀْﺒًﺎ ﻭَ ﺯَﻳْﺘُﻮﻧًﺎ ﻭَ ﻧَﺨْﻠﺎً ٭

Tekvir Suresi[]

(ﺗَﻜْﻮِﻳﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﻮَّﺭَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَ ﻛَﺪَّﺭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡَ ﻭَ ﻋَﻄَّﻞَ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺭَ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺨُﻨَّﺲِ ﺍﻟْﺠَﻮَﺍﺭِ ﺍﻟْﻜُﻨَّﺲِ ٭ ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻋَﺴْﻌَﺲَ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺼُّﺒْﺢِ ﺍِﺫَﺍ ﺗَﻨَﻔَّﺲَ ٭

İnfitar Suresi[]

(ﺍِﻧْﻔِﻄَﺎﺭ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓَﻄَﺮَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻧَﺜَﺮَ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻛِﺐَ ٭ ﻭَ ﻓَﺠَّﺮَ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭَ ﻭَ ﺑَﻌْﺜَﺮَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ ٭

Mutaffifin Suresi[]

(ﻣُﻄَﻔِّﻔِﻴﻦ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟْﻔُﺠَّﺎﺭِ ﻟَﻔِﻰ ﺳِﺠِّﻴﻦٍ ٭ ﻭَ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ﻟَﻔِﻰ ﻋِﻠِّﻴِّﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﻘِﻰ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭَ ﻣِﻦْ ﺭَﺣِﻴﻖٍ ﻣَﺨْﺘُﻮﻡٍ ﺧِﺘَﺎﻣُﻪُ ﻣِﺴْﻚٌ ٭

İnşikak Suresi[]

(ﺍِﻧْﺸِﻘَﺎﻕ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺷَﻖَّ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻣَﺪَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺸَّﻔَﻖِ ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﻣَﺎ ﻭَﺳَﻖَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ ﺍِﺫَﺍ ﺍﺗَّﺴَﻖَ ٭

Buruc Suresi[]

(ﺑُﺮُﻭﺝ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺫَﺍﺕِ ﺍﻟْﺒُﺮُﻭﺝِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻤَﻮْﻋُﻮﺩِ ٭ ﻭَ ﺷَﺎﻫِﺪٍ ﻭَ ﻣَﺸْﻬُﻮﺩٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻄْﺸُﻪُ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ٭ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳُﺒْﺪِﻯُٔ ﻭَ ﻳُﻌِﻴﺪُ ٭ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭﺩُ ٭ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪُ ٭ ﻓَﻌَّﺎﻝٌ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ

Tarık Suresi[]

(ﻃَﺎﺭِﻕ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻣَٓﺎﺀٍ ﺩَﺍﻓِﻖٍ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺍﻟﺼُّﻠْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺮَٓﺍﺋِﺐِ ٭

A'la Suresi[]

(ﺍَﻋْﻠَﻰ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴَﻮَّﻯ ٭ﻭَ ﻗَﺪَّﺭَ ﻓَﻬَﺪَﻯ ٭ ﻭَ ﺍَﺧْﺮَﺝَ ﺍﻟْﻤَﺮْﻋَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟﺴِّﺮَّ ﻭَ ﺍَﺧْﻔَﻰ ٭

Ğaşiye Suresi[]

(ﻏَﺎﺷِﻴَﺔ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﻓَﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻧَﺼَﺐَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﻭَ ﺳَﻄَﺢَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟْﺎِﻳَﺎﺏُ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏُ ٭

Fecr Suresi[]

(ﻓَﺠْﺮ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ٭ ﻭَ ﻟَﻴَﺎﻝٍ ﻋَﺸْﺮٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻔْﻊِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﺗْﺮِ ٭ ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﺴْﺮِ ٭ ﻫَﻞْ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻗَﺴَﻢٌ ﻟِﺬِﻯ ﺣِﺠْﺮٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻌَﺬِّﺏُ ﻋَﺬَﺍﺑَﻪُٓ ﺍَﺣَﺪٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻮﺛِﻖُ ﻭَﺛَﺎﻗَﻪُٓ ﺍَﺣَﺪٌ ٭

Beled Suresi[]

(ﺑَﻠَﺪ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻓِﻰ ﻛَﺒَﺪٍ ٭ ﺍَﻳَﺤْﺴَﺐُ ﺍَﻥْ ﻟَﻦْ ﻳَﻘْﺪِﺭَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﺣَﺪٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻟِـﻠْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻋَﻴْﻨَﻴْﻦِ ٭ ﻭَ ﻟِﺴَﺎﻧًﺎ ﻭَ ﺷَﻔَﺘَﻴْﻦِ ٭ ﻭَ ﻫَﺪَﺍﻩُ ﺍﻟﻨَّﺠْﺪَﻳْﻦِ ٭

Şems Suresi[]

(ﺷَﻤْﺲ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻭَ ﺿُﺤَﻴﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ ﺍِﺫَﺍ ﺗَﻠَﻴﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺍِﺫَﺍ ﺟَﻠَّﻴﻬَﺎ ٭ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﻐْﺸَﻴﻬَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺩَﻣْﺪَﻡَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﺑِﺬَﻧْﺒِﻬِﻢْ ﻓَﺴَﻮَّﻳﻬَﺎ ٭ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺨَﺎﻑُ ﻋُﻘْﺒَﻴﻬَﺎ ٭

Leyl Suresi[]

(ﻟَﻴْﻞ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﻐْﺸَﻰ ٭ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﺍِﺫَﺍ ﺗَﺠَﻠَّﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ٭ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﺎُﻭﻟَﻰ ٭

Duha Suresi[]

(ﺿُﺤَﻰ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻀُّﺤَﻰ ٭ ﻭَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﺳَﺠَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻌْﻄِﻰ ﻧَﺒِﻴَّﻪُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺮْﺿَﻰ ٭

İnşirah Suresi[]

(ﺍِﻧْﺸِﺮَﺍﺡ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺷَﺮَﺡَ ﻟِﻨَﺒِﻴِّﻪِ ﺻَﺪْﺭَﻩُ ٭ ﻭَ ﻭَﺿَﻊَ ﻋَﻨْﻪُ ﻭِﺯْﺭَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻌُﺴْﺮِ ﻳُﺴْﺮًﺍ ٭

Tin Suresi[]

(ﺗِﻴﻦ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻗْﺴَﻢَ ﺑِﻄُﻮﺭِ ﺳِﻴﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻓِٓﻰ ﺍَﺣْﺴَﻦِ ﺗَﻘْﻮِﻳﻢٍ ٭

Alak Suresi[]

(ﻋَﻠَﻖ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَّﻢَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠَﻢِ ٭ ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢْ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟﺮُّﺟْﻌَﻰ ٭

Kadr Suresi[]

(ﻗَﺪْﺭ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻴْﻠَﺔَ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ٭ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻦْ ﺍَﻟْﻒِ ﺷَﻬْﺮٍ ٭ ﺗَﻨَﺰَّﻝُ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻭﺡُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺎِﺫْﻥِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ٭

Beyyine Suresi[]

(ﺑَﻴِّﻨَﺔ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺻُﺤُﻔًﺎ ﻣُﻄَﻬَّﺮَﺓً ٭ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛُﺘُﺐٌ ﻗَﻴِّﻤَﺔٌ ٭

Zilzal Suresi[]

(ﺯِﻟْﺰَﺍﻝ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺰَﻟْﺰِﻝُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ٭ ﻭَ ﻳُﺨْﺮِﺝُ ﺍَﺛْﻘَﺎﻟَﻬَﺎ ٭

Adiyat Suresi[]

(ﻋَﺎﺩِﻳَﺎﺕ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﺩِﻳَﺎﺕِ ﺿَﺒْﺤًﺎ ٭ ﻓَﺎﻟْﻤُﻮﺭِﻳَﺎﺕِ ﻗَﺪْﺣًﺎ ٭ ﻓَﺎﻟْﻤُﻐِﻴﺮَﺍﺕِ ﺻُﺒْﺤًﺎ ٭

Karia Suresi[]

(ﻗَﺎﺭِﻋَﺔ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺑِﺎِﺭَﺍﺩَﺗِﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻛَﺎﻟْﻔَﺮَﺍﺵِ ﺍﻟْﻤَﺒْﺜُﻮﺙِ ٭ ﻭَ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﻛَﺎﻟْﻌِﻬْﻦِ ﺍﻟْﻤَﻨْﻔُﻮﺵِ ٭

Tekasür Suresi[]

(ﺗَﻜَﺎﺛُﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﺌَﻞُ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﻌِﻴﻢِ ٭

Asr Suresi[]

(ﻋَﺼْﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻓِﻰ ﺧُﺴْﺮٍ ٭ ﻭَ ﺍَﻣَﺮَﻧَﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﺒْﺮِ ٭

Hümeze Suresi[]

(ﻫُﻤَﺰَﺓ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﻤُﻮﻗَﺪَﺓَ ٭ ﺍَﻟَّﺘِﻰ ﺗَﻄَّﻠِﻊُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﻓْﺌِﺪَﺓِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻠَﻬَﺎ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻋْﺪَٓﺍﺋِﻪِ ﻣُﻮْٔﺻَﺪَﺓً ﻓِﻰ ﻋَﻤَﺪٍ ﻣُﻤَﺪَّﺩَﺓٍ ٭

Fil Suresi[]

(ﻓِﻴﻞ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏَ ﺍﻟْﻔِﻴﻞِ ٭ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻛَﻴْﺪَﻫُﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﻀْﻠِﻴﻞٍ ٭ ﻭَ ﺍَﺭْﺳَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻃَﻴْﺮًﺍ ﺍَﺑَﺎﺑِﻴﻞَ ٭ ﺗَﺮْﻣِﻴﻬِﻢْ ﺑِﺤِﺠَﺎﺭَﺓٍ ﻣِﻦْ ﺳِﺠِّﻴﻞٍ ٭

Kurayş Suresi[]

(ﻗُﺮَﻳْﺶ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻃْﻌَﻢَ ﻋِﺒَﺎﺩَﻩُ ﻣِﻦْ ﺟُﻮﻉٍ ﻭَ ﺍَﻣَﻨَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺧَﻮْﻑٍ ٭

Maun Suresi[]

(ﻣَﺎﻋُﻮﻥ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﻮَﻳْﻞَ ﻟِﻠْﻤُﺼَﻠِّﻴﻦَ ٭ ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻦْ ﺻَﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﺳَﺎﻫُﻮﻥَ ٭ ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻳُﺮَٓﺍﻭُٔﻥَ ٭ ﻭَ ﻳَﻤْﻨَﻌُﻮﻥَ ﺍﻟْﻤَﺎﻋُﻮﻥَ ٭

Kevser Suresi[]

(ﻛَﻮْﺛَﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻋْﻄَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺍﻟْﻜَﻮْﺛَﺮَ ٭ ﻭَ ﺍَﻣَﺮَﻩُ ﺑِﺎَﻥْ ﻳُﺼَﻠِّﻰَ ﻭَ ﻳَﻨْﺤَﺮَ ٭

Kafirun Suresi[]

(ﻛَﺎﻓِﺮُﻭﻥ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻭَ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ ٭

Nasr Suresi[]

(ﻧَﺼْﺮ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﺼَﺮَ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻭَ ﻓَﺘَﺢَ ﻟَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺪُﻭِّﻩِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﺗَﻮَّﺍﺑًﺎ ٭

Leheb Suresi[]

(ﻟَﻬَﺐ:)ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺍَﺑَﺎ ﻟَﻬَﺐٍ ٭ ﻭَ ﺍَﺻْﻠﺎَﻩُ ﻧَﺎﺭًﺍ ﺫَﺍﺕَ ﻟَﻬَﺐٍ ٭

İhlas Suresi[]

(ﺍِﺧْﻠﺎَﺹ:)ﻳَٓﺎ ﺍَﺣَﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﻤَﺪُ ٭ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ ٭ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺍَﺣَﺪٌ ٭

Felak Suresi[]

(ﻓَﻠَﻖ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻔَﻠَﻖِ ٭ ﺍَﻋِﺬْﻧِﻰ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖَ ٭ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻏَﺎﺳِﻖٍ ﺍِﺫَﺍ ﻭَﻗَﺐَ ٭ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﻔَّﺎﺛَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌُﻘَﺪِ ٭ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺣَﺎﺳِﺪٍ ﺍِﺫَﺍ ﺣَﺴَﺪَ ٭

Nas Suresi[]

(ﻧَﺎﺱ:)ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ٭ ﻣَﻠِﻚَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ٭ ﺍِﻟَﻪَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ٭ ﺍَﻋِﺬْﻧِﻰ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟْﻮَﺳْﻮَﺍﺱِ ﺍﻟْﺨَﻨَّﺎﺱِ ٭ ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻮَﺳْﻮِﺱُ ﻓِﻰ ﺻُﺪُﻭﺭِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ٭ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ٭

Dua[]

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮﻥَ ٭ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭

Önceki Kısım: Duâ-i İsm-i A'zamHizb-ül HakaikTahmidiye: Sonraki Kısım

  1. Yirmi senedir her Ramazan'ın Risâle-i Nûr'a bir hediyesi bulunduğu gibi otuz seneden beri benim yanımda ve ara sıra okuduğum bu Münâcât-ı Kur'âniye bu Ramazân'ın hediyesidir diye kalbime ihtar edildi. Nurların me'hazi ve üstadı olan matbu Hizb-ul Muazzam-ı Kur'ânî'nin âhirine ilhak edilecek. Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelûtiye gibi gayet kudsîdir ve âyetlerin sarih lâfızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir. Said Nursi