FANDOM


Romanya România
Romanya bayrağı Romanya arması
Bayrak Arma
Ulusal marş: Deşteaptă-te, române!
Başkent 18px Bükreş 
Şablon:Coor dm
En büyük şehir Bükreş
Resmî dil(ler) Rumence1
Etnik grup(lar) 89.5% Rumenler, 6.6% Macarlar, 2.5% Roma, 1.4% diğer
Hükûmet Devlet
 - Devlet Başkanı Traian Băsescu
 - Başbakan Emil Boc
Bağımzılık  
 - İlan 9 Mayıs 1877 
 - Tanınma 13 Temmuz 1878 
AB'ye kabul 1 Ocak 2007
Yüzölçümü  
 - Toplam 238,391 km² (82.34553.)
  92,043 sq mi 
 - Sular (%) 3
Nüfus  
 - 2009 yılında 21,498,616[1] (50..)
 - 2002 sayımına göre 21,680,974
 - Yoğunluk 93/km² (104..)
236/sq mi 
GSMH

(Satın alma gücü paritesi)

2007 tahmini
 - Toplam 218.9 Milyon $ (43..)
 - kişi başına 10,152$ (67.)
Gelişmişlik Endeksi (2004) 0.805 (60..) – high
Para birimi Rumen leyi (RON)
Saat dilimi EET (UTC+2)
 - Yaz  EEST (UTC+3)
İnternet alan adı .ro4
Telefon kodu +40
1 Macarca, Almanca, Türkçe, Kırım Tatarcası, Yunanca, Romca, Hırvatça, Makedonca, Ukraynca, Sırpça dilleri ülkenin ilgili bölgesinde resmîdir.

Romanya (Rumence:Şablon:UFA Şablon:Ses), Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur.[2] Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.[3]

Avrupa Birliği üyesi olan ülke birlik ülkeleri içinde 7. büyük yüz ölçümü,[4] 9. büyük nüfusa sahiptir.[4][5] Ülkenin başkenti ve en büyük kenti konumundaki Bükreş, 2,2 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük 6. kentidir.[6] Erdel bölgesinin büyük kentlerinden Sibiu, 2007 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir.[7]

Romanya, Avrupa Birliği[8][9], Frankofon[10], Latin Birliği[11], Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı[12][13], Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü[14] gibi uluslararası kuruluşlara üyedir.

Etimoloji Edit

Ülke adı olan Romanya, Latince Romanus (Roman)'dan gelir.[15][16]

Rumenler adları hakkında şunları söylemiştir; adları Romanus'un (Rumence: Român/Rumân) 16. yüzyılda Erdel, Moldova ve Eflak'ı gezen İtalyan hümanistleri de içine alan bir grup yazar tarafından işaret edilen bir türevidir.[17][18][19][20]

Tarihi Edit

Ana madde: Romanya tarihi
Dosya:Vlad tepes.jpg
Dosya:RomaniaBorderHistoryAnnimation 1859-2010 tr.gif

Romanya Avrupa'daki en eski insan fosillerinin keşfedildiği ülkedir. 2002 yılında Romanya'nın batısındaki bir mağarada keşfedilen (Kemikli Mağara Rumence: Peştera cu Oase) bu fosillerin 42.000 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilmektedir. Romanya topraklarında kurulan ilk devlet Trakların kurduğu Daçya Krallığıdır. Bu devlet 101-107 yılları arasında Roma İmparatoru Trajan'ın orduları tarafından işgal edilerek Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldiler. Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra bu topraklar Gotlar, Hunlar, Avarlar, Slavların istilasına uğradı. 9.-11. yüzyıllar arasında Birinci Bulgar Devleti'nin bir parçası haline geldi. Bu dönemi Macar, Peçenek, Kuman ve Tatar istilaları izledi.

Rumenler ilk defa 14. yüzyılda kendilerine ait devletler kurmayı başardılar. Bu devletler 1310 yılında I. Basarab tarafından kurulmuş Eflak Beyliği ve 1352 yılında Dragoş tarafından kurulmuş Boğdan Beyliğidir. Günümüzdeki Romanya'nın bir parçası olan Erdel ise 10.-16. yüzyıllar arasında Macaristan Krallığının bir parçasıydı. 15. ve 16. yüzyıllarda bu üç ülke de Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girdiler. Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan tampon devletlerdi. Osmanlılara vergi verir, savaşlarda asker yardımı yaparlardı. Beyliklerin voyvodaları Rumen soyluları arasından Osmanlı padişahı tarafından atanırdı. Ayrıca bu beylikler İstanbul'un yiyecek ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynarlardı. Ancak Osmanlılar Romanya'yı hiçbir zaman tamamıyla ilhak etmediler. Bükreş ve Yaş gibi büyük Romanya şehirlerinde sık sık Osmanlı vatandaşlarına rastlandıysa da oranları azdı. Bu şehirler hiçbir zaman Sofya, Belgrad, Selanik veya Üsküp gibi Osmanlı karakteri kazanmadı. 18. yüzyıla kadar Eflak ve Boğdan'ın voyvodaları Rumenlerin arasından seçilirdi. 18. yüzyılda ise Fenerli Rumlar arasından seçildiler. Bu durum 1826 yılında Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasına kadar devam etti.

Osmanlılar 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nı kaybedince 1821 yılında Rusya'yla Bükreş Antlaşması'nı imzalayarak Besarabya'yı Rusya'ya bırakmak zorunda kaldılar. Besarabya Boğdan'ın Prut nehrinin doğusunda kalan kısmıydı. Bu anlaşma Boğdan'ı ikiye bölmüş oldu. 93 Harbi'nde Osmanlıların Ruslar karşısında aldıkları yenilgiden sonra 1878 yılında yapılan Berlin Antlaşması'yla Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını kazandılar. Romanya adı altında birleştiler. Ancak Rusya 1821 yılında ele geçirdiği Besarabya'yı geri vermedi. Bu bölge daha sonra SSCB'nin Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline gelecekti.

1881 yılında Romanya Krallığı ilan edildi. Alman Hohenzollern Hanedanından Prens Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig Romanya kralı olarak I. Carol adını aldı. Romanya I. Dünya Savaşı'na İtilaf Devletlerinin yanında katılarak savaştan karlı çıktı. Ancak II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer alarak Faşizme yöneldi. 1944 yılında Kızıl Ordu Romanya'yı işgal etti. 1947 yılında komünist Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 1967 yılında Nicolae Ceauşescu iktidarı ele gecirdi. Romanya'nın devlet başkanı oldu. 1989 yılında Romanya Devrimi'yle Ceauşescu iktidarı son buldu. Ceauşescu ve karısı alelacele düzmece bir mahkemede yargılanıp hemen kurşuna dizildiler. Böylece Romanya Batı tipi demokrasiye geçti. 2004 yılında NATO'ya 1 Ocak 2007 tarihinde de Avrupa Birliği'ne katıldı.

Coğrafya Edit

Ana madde: Romanya coğrafyası
Dosya:Canalul Dunare Marea Neagra.jpg
238,391 km²'lik bir alana yayılan Romanya, Avrupa'nın en geniş yüz ölçümüne sahip 12., dünyanın 82. ülkesidir. Ülke toprakları dünyanın %0.16'sına sahiptir.[21] Bulgaristan ve Sırbistan ile olan sınırının büyük kısmı Tuna Nehri ile çizilen Romanya'nın[22], Tuna'nın bir kolu olan Prut Nehri ile de, Ukrayna'nın güneyi ile olan sınırı ve Moldova'nın tamamı ile sınırı çizilir.[23] Tuna Nehri'nin, Karadeniz'e döküldüğü delta'nın büyük kısımı Romanya'dan geçmekle beraber ülkenin güneyi, güneybatısı, batısı ve kuzeydoğusu bu nehir ve kolları ile çevrilidir.[23]

Ayrıca Tuna Nehri'nin kolu olan Tisza, Romanya'nın Ukrayna ile olan sınırının bir kısmını çizip Macaristan topraklarına girmektedir.[24] Kısacası Tuna Nehri ülke toprakları için paha biçilemez bir öneme sahiptir.

Ülke toprakları güney ve doğuda kalan yerler hariç Avrupa'nın en dağlık alanlarından biridir. Dağlar ülkenin kuzeyi ile batısı arasında bir yay çizerek uzanır.[24] En önemli dağlar Karpat Dağları olmakla birlikte ülkede yüksekliği 2,000 metreyi geçen kırktan fazla dağ bulunmaktadır.[25]

Demografi Edit

Ana madde: Romanya'daki azınlıklar
Ana madde: Romanya'daki Macar azınlığı

2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre ülke nüfusu 22,276,506 kişidir. Bu nüfusun %89.5'ini Rumenler oluşturur. Macarlar %6.6 ile nüfus içinde ikinci büyük ırktır. Bugün ülkede 535,250 Roman yaşamaktadır.[26][27] Geri kalan %1.4 nüfus içerisinde en önemlileri; Ukrainler, Almanlar, Lipovanlar, Türkler, Tatarlar, Sırplar, Slovaklar, Bulgarlar,Çerkesler,Hırvatlar, Yunanlar, Ruslar, İbraniler, Çekler, Lehler ve İtalyanlar'dır.[28]

Din Edit

Romanya laik bir devlettir ve resmi bir dini yoktur.[29] 2002 sayımlarına göre ülkenin %86.7'si Ortodoks'tur. Bunu %4.7 ile Katoliklik, %3.7 ile Protestanlık ve %1.5 ile Pentekostallık izler.[28] İslam, Romanya'da tarihi bir din olmasına rağmen sadece Dobruca'da yaşayan 67,500 Türk ve Tatarlar [30] arasında yaygındır.[31]

Büyük kentler Edit

Bükreş, Romanya'nın başkenti ve en büyük şehiridir. Nüfusu 2007 sayımlarına göre 1,931,838 kişidir.[32] Bu nüfus metropolitan alan da eklenince 2.1 milyona çıkmaktadır. Şehir merkezindeki alanı 20 katı büyüklüğündeki şehir civarına yaymak için bir kaç plan vardır.[33][34]

Romanya'nın en büyük beş kenti Şehir içindeki limit nüfuslarına göre Avrupa Birliği'nin en büyük şehirleri listesinde sıralmaya girmiştir. Bunlar; Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Köstence ve Craiova'dır. Ülkenin ayrıca nüfusu 200,000i geçen 5, 100,000i geçen 13 kenti bulunmaktadır.[35]

Ekonomi Edit

Avrupa kıtasında en fazla petrole sahip ülkelerden birtanesidir.Sömürgesi olmayan fakat kendi topraklarında petrolü bulunan pek az ülke vardır.Romanyanın 5 adet açık kullanılan havzası vardır.Bu havzalar alplerin güneyinde Bükreşin kuzeyinde Tirgovişto, Buzau, Proieşti, Braşov ilçelerinde mevcuttur.(national gheographic dergisinin avrupa-asya-arap ülkelerinin petrol havzaları haritasındandır.)

Turizm Edit

Dosya:Constanta Main Street.jpg

Romanya'nın doğal ve tarihi güzellikleri her yıl ülkeye milyonlarca turist çekmekte ve bu turiztler de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 2006 yılında Gayri safi yurtiçi hasıla'nın %4.8'i, ve toplam kârın %5.8'i turizm ile elde edilmiştir.[36]

Ticaret, turizmi takiben gelişmiş ikinci büyük sektördür. Turizm ülkenin en dinamik ve hızlı büyüyen sektörüdür. Dünya Gezi ve Turizm Konseyi'ne göre Romanya turizm alanında en hızlı büyüyen 4. ülkedir. Sektörün 2007-2016 yılları arasında yıllık %8 büyümesi beklenmektedir.[37] 2002 yılında ülkeye 4.8 milyon turist gelmiş, bu sayı 2004'te 6.6 milyon olmuştur.[38] Similarly, the revenues grew from 400 million in 2002 to 607 in 2004.[38] Kayıtlara göre 2006'da ülkeye 20 milyonun üzerinde uluslararası turist gelerek en az bir gün geçirmiştir;[39] ve bu rakam 2007 yılında daha da büyümesi beklenmektedir.[40]

Turizm 2005 yılında ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon gelir getirmiştir.[41]

Kültür Edit

Romanya'nın, Orta ve Doğu Avrupa arasında bir geçiş noktasında bulunması kültürüne de yansımıştır. Ülkede hem Balkan hem Avrupa hem de komşu ülkelerin kültürlerinin bir karmaşası vardır. Romanya kültürü, erken dönemlerde Slav kavimlerden, özellikle Sırp ve Ukrayna kültürlerinden, sonraki dönemlerde Türk ve Müslüman kültüründen,[42] 1990lı yıllara kadar da tekrar Slav kültüründen etkilenmiştir.[43] Ülke kültürü son yıllarda özellikle Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Batı Kültürü'nden oldukça etkilenmiştir. Ülkenin çeşitli yerlerinde Rumen Kültürüne bağlı değişik alt kültürler bulunmaktadır. Ülkenin kuzeybatısında Macar Kültürü,[44] güneye doğru Bulgar Kültürü,[45] güney batıda ise Sırp Kültürü ülke kültürünü oldukça etkilemiştir.

İdarî bölünüş Edit

Dosya:Romania judete (romana).PNG

Ülkenin idari bölünümü eyaletler, kentler ve komünler biçimindedir; Romanya'da 41 eyalet ve bunlara ek olarak eyalet statüsüne sahip başkent Bükreş, 83'ü belediye statüsüne sahip 263 kent ve 2685 komün (13.285 köy ile birlikte) bulunmaktadır. Önemli kentleri; başkent Bükreş, Köstence, Braşov ve Yaş'tır. (Bakınız: Romanya'daki şehirler listesi)

Resimler Edit

Kaynakça Edit

 1. Romanya Cumhuriyeti Nüfus Verileri 1 Ocak 2009 Şablon:Ro icon
 2. http://www.ulkeler.net/romanya.htm#01
 3. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html#Geo
 4. 4,0 4,1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_Union_member_states_by_area
 5. Romanian Statistical Yearbook, Romanian National Institute of Statistics, 2007, http://www.insse.ro/cms/files/pdf/en/cp2.pdf, retrieved 2008-01-20 
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Largest_cities_of_the_European_Union_by_population_within_city_limits
 7. Şablon:Citeweb
 8. http://www.ikv.org.tr/haberler2.php?ID=1585
 9. Tercümen gazetesi'nin konuya ilişkin sayfası
 10. http://www.francophonie.org/oif/membres.cfm
 11. http://www.unilat.org/SG/Organisation/Presentation/EtatsMembres/index.es.asp
 12. http://www.osce.org/about/17178.html
 13. Resim:OSCE members and partners.svg incelendiğinde
 14. http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/turkish/book.html
 15. Decadence, Rome and Romania, the Emperors Who Weren't, and Other Reflections on Roman History (The Proceedings of the Friesian School) [1] 13 Ocak 2008
 16. Speculum (A Journal of Mediaeval Studies) (Romania: The Latin Empire of Constantinople) 1948 [2] 13 Ocak 2008
 17. "nunc se Romanos vocant" A. Verres, Acta et Epistolae, I, p. 243
 18. "...si dimandano in lingua loro Romei...se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in questo modo: Sti Rominest ? Che vol dire: Sai tu Romano,..." Cl. Isopescu, Notizie intorno ai romeni nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, in Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90
 19. “Anzi essi si chiamano romanesci, e vogliono molti che erano mandati quì quei che erano dannati a cavar metalli...” in Maria Holban, Călători străini despre Ţările Române, vol. II, p. 158–161
 20. "Tout ce pays la Wallachie et Moldavie et la plus part de la Transivanie a esté peuplé des colonie romaines du temps de Traian l’empereur…Ceux du pays se disent vrais successeurs des Romains et nomment leur parler romanechte, c'est-à-dire romain … " Voyage fait par moy, Pierre Lescalopier l’an 1574 de Venise a Constantinople, fol 48 in Paul Cernovodeanu, Studii si materiale de istorie medievala, IV, 1960, p. 444
 21. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/DYB2004/Table03.pdf
 22. Resim:Danubemap.png incelendiğinde
 23. 23,0 23,1 Resim:Prut river.jpg incelendiğinde
 24. 24,0 24,1 Resim:Thiz river.jpg incelendiğinde
 25. http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap1.pdf
 26. 2002 census data, based on Population by ethnicity, gives a total of 535,250 Roma in Romania. This figure is disputed by other sources, because at the local level, many Roma declare a different ethnicity (mostly Romanian, but also Hungarian in the West and Turkish in Dobruja) for fear of discrimination. Many are not recorded at all, since they do not have ID cards. International sources give higher figures than the official census(UNDP's Regional Bureau for Europe, World Bank, International Association for Official Statistics).
 27. usatoday: European effort spotlights plight of the Roma
 28. 28,0 28,1 Official site of the results of the 2002 Census
 29. Resim:State Religions.png incelendiğinde
 30. Romania 2002 (Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii)
 31. Şablon:Ro icon Romanian Census Website with population by religion
 32. http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_7397/Populatia-Romaniei-scade-de-la-an-la-an.html
 33. Şablon:Ro icon "Metropolitan Zone of Bucharest will be ready in 10 years"
 34. Şablon:Ro icon"Official site of Metropolitan Zone of Bucharest Project"
 35. Population in Romania 1 July 2007, Romanian National Institute of Statistics, http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20la%201%20iulie.htm, retrieved 2008-02-13 
 36. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.weforum.org/pdf/tourism/Romania.pdf. 
 37. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.wttc.travel/eng/News_and_Events/Press/Press_Releases_2006/WTTC_spells_out_recommendations_for_Romania/index.php. 
 38. 38,0 38,1 The Europa World Year Book 2007 volume2 Routledge London and New York Romania s.3734-3759 isbn=9781857434125
 39. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://aktirom.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=2. 
 40. Şablon:Citeweb
 41. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall" (in ro). http://www.gandul.info/social/turismul-atras-2005-investitii-400-milioane-euro.html?3932;255059. 
 42. Osmanlıların bölgedeki yüzlerce yıllık hakimiyeti bölge kültürüne yansımıştır
 43. 1990lı yıllara kadar ülke genellikle Slav ülkelerinin bulunduğu Doğu Bloku içerisinde yer alıyordu.
 44. Macarlar ülke nüfusunda büyük bir paya sahiptir
 45. Bu kültür ile etkileşim Bulgar-Rumen mübadelesinden sonra önemini yitirmeye başlamıştır

Dış bağlantılar Edit

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

Commons'da Romanya ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

VikiSözlük'te Romanya ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Şablon:Judete Şablon:Avrupa ülkeleri Şablon:Avrupa Birliği

Şablon:BSEC


</span> </span>ace:Rumania af:Roemenië als:Rumänien am:ሮማንያ an:Rumanía ang:Rumǣnia ar:رومانيا arc:ܪܘܡܢܝܐ arz:رومانيا ast:Rumanía az:Rumıniya ba:Румыния bar:Rumänien bat-smg:Romunėjė bcl:Romanya be:Румынія be-x-old:Румынія bg:Румъния bi:Romania bn:রোমানিয়া bo:རོ་མ་ནི་ཡ། bpy:রোমানিয়া br:Roumania bs:Rumunija ca:Romania ce:Румыни ceb:Romania chr:ᎶᎹᏂᏯ co:Romania crh:Romaniya cs:Rumunsko csb:Rumùńskô cu:Роумꙑні́ꙗ cv:Румыни cy:Rwmania da:Rumænien de:Rumänien diq:Romanya dsb:Rumuńska dv:ރުމޭނިއާ ee:Romania el:Ρουμανία eml:Rumanî en:Romania eo:Rumanio es:Rumania et:Rumeenia eu:Errumania ext:Rumania fa:رومانی fi:Romania fiu-vro:Rumeeniä fo:Rumenia fr:Roumanie frp:Roumanie frr:Rumänien fur:Romanie fy:Roemeenje ga:An Rómáin gd:Ròmainia gl:Romanía - România gn:Rrumaña gu:રોમાનિયા gv:Yn Romaan hak:Lò-mâ-nì-â haw:Romānia he:רומניה hi:रोमानिया hif:Romania hr:Rumunjska hsb:Rumunska ht:Woumani hu:Románia hy:Ռումինիա ia:Romania id:Rumania ie:Rumania io:Rumania is:Rúmenía it:Romania ja:ルーマニア jbo:romanias jv:Rumania ka:რუმინეთი kaa:Rumıniya kg:Romania kk:Румыния kl:Rumænia kn:ರೊಮಾನಿಯ ko:루마니아 krc:Румыния ks:रोमानिया ku:Romanya kv:Румыния kw:Roumani ky:Румыния la:Romania lad:Rumania lb:Rumänien li:Roemenië lij:Romania lmo:Rumania ln:Rumania lt:Rumunija lv:Rumānija mhr:Румыний mi:Romeinia mk:Романија ml:റൊമാനിയ mn:Румын mr:रोमेनिया ms:Romania mt:Rumanija na:Romania nah:Rumania nds:Rumänien nds-nl:Roemenië ne:रोमानिया new:रोमानिया nl:Roemenië nn:Romania no:Romania nov:Rumania nrm:Roumanie nv:Wooméiniya oc:Romania os:Румыни pam:Romania pdc:Rumeenie pih:Romainya pl:Rumunia pms:Romanìa pnb:رومانیہ pnt:Ρουμανία ps:رومانيا pt:Roménia qu:Rumanya rm:Rumenia rmy:Rumuniya ro:România roa-rup:Romãnia ru:Румыния sah:Румыния scn:Rumanìa sco:Romanie se:Romania sh:Rumunija simple:Romania sk:Rumunsko sl:Romunija sm:Romania so:Romania sq:Rumania sr:Румунија stq:Rumänien sv:Rumänien sw:Romania szl:Růmůńijo ta:உருமேனியா te:రొమేనియా tet:Roménia tg:Руминия th:ประเทศโรมาเนีย tk:Rumyniýa tl:Rumanya tpi:Romenia tt:Румыния udm:Румыния ug:Ruminiye uk:Румунія ur:رومانیہ uz:Ruminiya vec:Romanìa vi:Romania vo:Rumän wa:Roumaneye war:Rumania wo:Romaani wuu:罗马尼亚 xal:Румудин Орн yi:רומעניע yo:Románíà zh:羅馬尼亞 zh-classical:羅馬尼亞 zh-min-nan:România zh-yue:羅馬尼亞

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.