FANDOM


20.BEYT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
20.
كر بريزىبحر را در كوزء
LATİNO TRANSKRİPTİ 1. MISRA BOŞ.
Can kuşu kafeste çırpınmaya başladı. Mal verdi, o halayığı satın aldı
İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1. MISRA BOŞ,.
جند كنجد قسمت يك روزء
LATİNO TRANSKRİPTİ 2. MISRA BOŞ,
Onu alıp arzusuna nail oldu. Fakat kazara o halayık hastalandı
İNGİLİZCE TERCÜMESİ 2. MISRA BOŞ
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/20


Kûze, bardakdır,âherindeki hâ-yı resmi tasarrufât-ı Acemi’dendir.

Yani Arabi’den Acemi’ye naklin alametidir, ma’şüka ve tarika, ve ariza ve emsâli gibi.

Ve hemzeden sonra telaffuz olunan yâ-ı gayri mersüme vahdet içindir, ayn şeklinde yazılan ol yanın nişânesidir.

Konced, kâf-ı Acemi ile tashih olunmuştur.

Eğerçi bazı lügatde Arabiyyeti musarrahdır.

rûz, gündüz, aherinde hâ tahsis içindir.

Hemzeden sonra telaffuz olunan yâ-ı gayrı mersüme nisbet içindir.

ısra-ı sâni sul u cevabı müştemildir.

Manâ’ı-yı beyt budur ki; eğer deryayı bir bardağa dökmek murad idesin ol deryâdan ol bir bardağa ne kadar sığar, bir günlük kısmet ve bir gün şurba vefa edecek kadar su sığar, ziyade sığmaz.

Bu söz hahr-i azbe ve enhârazbeye göredir ki şurba sâlıhdir.

Zira enhâr-ı vâsıiyye dahi bahr ıtlâk olunur, Nîl ü Fırât’u Dicle vü emsâli gibi. Ve ulemâ

Ayet Metni
Meali
Ayet no
و كان عرشة على الماء
Arş'ı su üzerinde iken
(HUd 7)ayetindc münderic olan mâ, mâ—ı azb ile tefsir etmişlerdir ki murâd bahr-ı muhitdir.

Bihârın bazı avârız hâsebiyle mâlihiyeti aslında azübetine münâfi değildir.

Maahazâ maksüd mutlaka temsil ve hırs-ı âtiyi temhiddır.

Yani hırsın veçhi yokdur.

Zira insan [561 bir bardağa ve haris Olduğu müşteheyâtderyâya benzer.

Ab-ı deryâdan bardağın cefvine vüs’atinden ziyâde sığmadığı gibi insânın dahi havsalasına rızk-ı maksümdan ziyâde sığmaz.

Pes ziyâdeye haris olmak adem-i tehammülünü cehâletden ve kendıye rızk olmayan nesne hakkında küşeş-i bi-fâide etmeden nâşidır.

Pes bu hırs mezmümdur. Feemmâ hars—i feyz-i ilâhi olmak memdûhdur.

Egerçi ki bu süretde dahi istidaddan ziyade hâsıl olmaz.


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
نمى آيدبكوشش دامن روزى بكف صاءب وكرنه من تردد بيشتر از آسيا كردم
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Saib çalışmakla rızkını artıramazsın. Öyle olmasa ben daha çok değırmenden şüphe ederim
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Limuharririhi;


Çünkü bir lokma ve bir hırka yeter Hırs-ı galibden efendi ne beter


Hırs-ı insâni çü acı deryâdu Vay ana kim aşına zehir katar

Şablon:Ruh-ul mesnevi

"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/20?oldid=18661" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.