FANDOM


Bakınız

Şablon:Dini meslekler bakınız - d {{Dini meslekler bakınız}} Dini meslekler Hoca - Hocalık Üstad İmam - İmamlık Vaiz - Vaizlik Müftü - Müfti - Müftülük Kayyum - Kayyumluk Müzezzin - Müezzinlik Kur'an Kursu öğreticiliği Seyyid - Hoca efendi Şeyhülislam Diyanet İşleri Reisi -Diyanet İşleri Başkanı Ruhban - Metropolit Papaz - Rahibe - Rahip Keşiş - Kıssis Kayı Kaji - Kohen Haham. Şablon:Dini meslekler Şablon:Diyanet

  • Rahib Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.
  • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
  • Aslan.
  • Rahib Kendisinden korkulan şey. Korkulu.
  • Obur, çok yiyen kişi.
  • RAHİB Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.
  • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
  • Aslan.

RAHİB Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

RAHİB Bol, geniş.

  • Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB-ÜR RÂHE Cömert, eli geniş.

RAHİBAN (Râhib. C.) Râhibler. Keşişler.

RAHİBE Kadın rahib.

RUHBAN Korkmak, çekinmek, yılmak.

(Hâsıl-ı kelâm; biz Kur'an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek. Hutbe-i Şâmiye)

RUHBANİYET (Bak: Rehb, Rehbaniyet)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hristiyan din adamı

en:rahip

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.