Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.283
pages

Madde 51 - Sâkıt olan şey avdet etmez. Ya'ni giden geri gelmez.