Söyleme Fasit Haber


Ey beni alıplayan gel beni aşktan kurtar

Elinden gelmez ise söyleme fasit haber.


Hiç kimesne kendiden hâlden hâle gelmedi

Cümlemizin hâlini ma'şuk eder mukarrer.


Aşıkların her hâli ma'şuk katında biter

Sözün var ona söyle benim arada nem var.


Her kim aşk kadehinden içti ise bir cur'a

Ona ne yad ne biliş ona n'esrik ne humar.


Dost yüzünden nikabı her kim giderdi ise

Hicap kalmadı ona artık ne hayr ü ne şer.


Şerat edebinden korkarım söylemeğe

Yokısa aydayıdım dahı ayrıksı haer.


Dost kılıcından Yunus ölür ise gam deil

Dost göğünden uyanan ma'şuk burcundan doğar.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.