Söz isteyen
Yunus Emre


Ey dünü gün Hak isteyen, bilmez misin Hakk kandadır
Her kandasam anda hazır, kanda bakarsam andadır
İstemegil Hakk'ı ırak, Gönüldedir Hakk'a durak
Sen senliğin elden bırak, tenden içeri candadır

Gir gönüle bul andadır, benliğinin defterin dur
Ol has gevher bil andadır sanam kim ol ummandadır
Ol ummanda yüzbin gevher bir zerreden oldu kemter
Ol cana zeval mi erer, canı ab-ı hayvandadır

Eyleğil suretin viran, can sırrıdır ona eren
Batın gözüdür dost gören zahir gözü yabandadır
Kim ki gaflet icre geçer, canı zeval suyun içer
Derviş gönlü arşta uçar, çünki mekanı ondadırAb-ı hayvan : Ebedilik veren su
Batın : İç, gizli
Zahir : Dış, görünen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.