4077 Sayılı Kanunun 6. madesinde;

Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

hükmü yer almaktadır.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.