FANDOM


Sözlerin Aslı


Ey sözlerin aslın bilen gel de bu söz nerden gelir

Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir.


Sözkılar kayguyu şad söz kılar bilgiyi yad

Eğer horluk eğer izzet her kişiye sözden gelir.


Söz karadan aktan değil yazıp okumaktan değil

Bu yürüyen halktan değil hâlık âvâzından gelir.


Ne elif okudum ne cim, varlığındandır kelecim

Bilmeye yüz bin müneccim tâliim n’ıldızdan gelir.


Şu’le bize Ay’dan değil aşk eri bu soydan değil

Rızkımsa bu evden değil deryâ-yı ummandan gelir.


Biz bir behâne arada ayrık de elden ne gele

Hak çün emir eyler cana(bu) keleci ondan gelir.


Yunus bir derd ile âh et kahr evinde neyler rahat

Bu derde derman kefâret bir ân ile suzdan gelir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.