FANDOMSüleyman Gazi, (1316 - 1357)Orhan Gazi nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun dur. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye, başka bir deyişle Avrupa'ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir.

İznik (1331) ve İzmit (1337) fetihlerine katılmış, İzmit ve civarı kendisine timar olarak verilmiştir. Fethinde büyük rol oynadığı Karesioğulları Beyliği ne bey tayin edilmiştir (1335). Sırp lara karşı, Bizans ’a yardıma giden Osmanlı kuvvetlerine kumanda etmiştir. Rumeli’ye geçerek Selanik ’i Sırplardan almış ve Bizanslılara vermiştir (1349). Rumeli’ye ikinci geçişinde (1352), Bulgar ları Dimetoka’da yenmiştir. Bu harekatlarında Çimpe kalesi, kendisine üs olarak verilmiştir. Gelibolu başta olmak üzere Marmara ’nın batı kıyısındaki şehirleri ele geçirdiyse de, Bizanslılarla yapılan antlaşma îcabı, buraları daha sonra boşaltmıştır. Eretnaoğulları Beyliği beyi Alaeddîn Eretna ’nın ölümünden sonra bölgede doğan karışıklıktan istifade ederek Ankara’yı zaptetmiştir (1354). Bizans’ta imparator değişikliği üzerine, dikkatini yeniden Trakya ’ya yöneltmiştir.

Üçüncü geçişinde, Biga 'da topladığı ordularını Çardak limanında gemileri yanyana koyarak Çanakkale Boğazı 'ndan geçirmiş ve Bolayır ’ı kendisine üs edinerek, artık Osmanlı'nın Rumeli'de yerleşmesine dönük bir politika izlemiştir. Anadolu ’dan getirttiği Türkmen ailelerini Rumeli’de kurduğu köylere yerleştirmeye başlamıştır. Daha önceki harekatlarda yapılan keşifler ve edinilen bilgilerin de yardımıyla Gelibolu Yarımadası nın kısa bir sürede Osmanlı yönetimine katılması sağlanmış, daha sonraki fetihler için hareket noktası oluşturulmuştur. 1357'de Bolayır ile Seydikavağı arasında avlanırken atından düşerek vefat etmiş, Bolayır’da yaptırdığı imaretin bahçesine gömülmüştür. Kısa bir süre sonra babası Orhan Gazi'nin de ölümü üzerine tahta küçük kardeşi I. Murat geçmiştir.Kendisi için yaptırdığı türbe boş olarak Bursa Yenişehirde bulunmaktadır.

İznik, Gelibolu ve Bursa’da imaret, cami ve mescit gibi hayır eserleri inşa ettirmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.