Yenişehir Wiki
Advertisement
Süleymaniye Kürsüsünde 3 ' Mehmet akif ersoy.jpgBayrak.gifSuleymaniye.jpg
Mehmet Akif Ersoy
Süleymaniye Kürsüsünde 5
Disambig.svg Bakınız: Süleymaniye Kürsüsünde 4/1 , Süleymaniye Kürsüsünde 4/2 , Süleymaniye Kürsüsünde 4/3 , Süleymaniye Kürsüsünde 4/4 , Süleymaniye Kürsüsünde 4/İngilizce , Süleymaniye Kürsüsünde 4/Osmanlıca , Süleymaniye Kürsüsünde 4/Farsça , Süleymaniye Kürsüsünde 4/Arapça

Safahat kitapları: Birinci Kitap Safahat, İkinci Kitap Süleymaniye Kürsüsünde(1912) -Üçüncü Kitap Hakkın Sesleri(1913) - Dördüncü KitapFatih Kürsüsünde (1913) - Beşinci Kitap Hatıralar (1917) -Altıncı Kitap Asım (1924) Yedinci Kitap Gölgeler (1933) - Safahat Dışında kalmış Şiirler

4'lü Tablo Sunumu[]

Süleymaniye Kürsüsünde
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Sizde hiç böyle değil, belki tamâmen aksi:

En fenâ bir cereyan gösteriyor en iyisi.

İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada;

Biz de ancak bunu tezyîd ediyorduk arada.

Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada;

Biz de ancak bunu arttırıyorduk arada.

Muslim elements there, more or less awake; We can only increase it together.
örnek osmanlıca مقدمة
Parasızlıktı bidâyette işin korkulusu;

Ağniyâ altını bezletti etekler dolusu...

Parasızlıktı başlangıçta' işin korkulusu;
Zenginler altını verdi etekler dolusu...
Fear poor work initially; The rich gold skirts gave the whole ...
örnek osmanlıca مقدمة
Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler;

Okuyup yazmayı ta´mîme çalıştık yer yer,

Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler;
Okuyup yazmayı yaymaya çalıştık yer yer.
We opened up quite nicely madrassas, student;We tried to spread in some places to read and write.
örnek osmanlıca مقدمة
Tatarın yüzde bugün altmışı hakkıyle okur;

Rusların halbuki nisbetleri gâyetdûndur.

Tatar'ın bugün yüzde altmışı hakkıyla okur;

Halbuki Ruslar'ın okuma yüzdesi gayet düşüktür.

Sixty percent of the Tatar right now reads; However, the percentage of Russians reading very low.
örnek osmanlıca مقدمة
Ağniyâ, zannederim, sizde de az çok olacak..

Şu kadar var ki, çürük tahtaya basmazlar ayak!

Zenginler, zannederim, sizde de az çok olacak...

Şu kadar var ki, çürük tahtaya basmazlar ayak!

Rich, I think, you will be more or less in ... So far, however, rotten wood basmazlar foot!
örnek osmanlıca مقدمة
Fukarânız kılıyor, aklına geldikçe namaz;

Ağniyânızda da, hiç yoksa, zekât olsa biraz.

Fakirleriniz kılıyor aklına geldikçe namaz;

Zenginlerimizde de, hiç yoksa, zekât olsa biraz.

Your poor makes prayer as they remember; our rich well, if at all, even a little charity.
örnek osmanlıca مقدمة
Şöyle dursun bu temennîye kulak vermeleri,

Sadr-ı a´zam paşanız fitre alır, sunsa biri!

Şöyle dursun bu dileğe kulak vermeleri,

Sadrazam paşanız fitre alır, sunsa biri!

Give ear, let alone in this wish, Filter is the Grand Vizier Pasha, one portrays!
örnek osmanlıca مقدمة
Sonra zenginlerimiz: "Haydi gidin, fen getirin. "

Diye, her isteyenin şahsına bilmem kaç bin

Sonra zenginlerimiz: "Haydi gidin, ilim getirin

Diye, her isteyenin şahsına bilmem kaç bin

Then our rich: "Let's go, bring science She is, all who wants to know how many thousands of the person of
örnek osmanlıca مقدمة
Ruble tahsis ile sevkeylediler Avrupa´ya;

Pek fedâkâr idi hemşehrilerim doğrusu ya.

Ruble tahsis ederek gönderdiler Avrupa'ya;
Pek fedakâr idi hemşehrilerim doğrusu ya.
Posted by allocating Ruble To Europe; Many of my fellow countrymen were actually devoted.
örnek osmanlıca مقدمة
Bu giden kâfileden birçoğu cidden tahsîl

Ederek döndü. Fakat geldi ki üç beş de sefil,

Bu giden kafileden bir çoğu cidden tahsil

Ederek döndü. Fakat geldi ki üç beş de sefil,

Most of the convoys’ members came back after they studied. But three-five miserable came in,
örnek osmanlıca مقدمة
Telvî Hepsinin nâmını se bihakkın yetti...

Gönderenler ne peşîmân oluyorlar şimdi!

Hepsinin adını kirletmeye gerçekten yetti...

Gönderenler de pişman oluyorlar şimdi!

All of them really went into the name of the dirty ... Senders also becoming regret now!
örnek osmanlıca مقدمة
Hiç unutmam ki, cömerdin biri, hem zengin adam,

Beni yüzdürdü nihâyette şu sözlerle: İmam,

Hiç unutmam ki, cömertin biri, hem zengin adam.

Beni ter içinde yüzdürdü sonunda şu sözlerle: İmam,

Never forget that, generous one, and the rich man.swim me in a sweat at the end of the following words: "hodja,
örnek osmanlıca مقدمة
Günde on kere gelip istediniz, hep verdim.

Yine vermezsem eğer millet için, nâ-merdim.

Günde on kere gelip istediniz hep verdim.

Yine vermezsem eğer millet için, nâmerdim.

I've always wanted to come ten times a day.If not give again for the nation, craven.
örnek osmanlıca مقدمة
Yalınız, ehline gitsin bu emekler... Olur a,

İş bizim Avrupa yârânına benzer sonra!

Yalnız, yerine gitsin bu emekler... Olur a,

İş bizim Avrupa hayranlarına benzer sonra!

Only, instead of this effort ... let it go Would a, After work is similar to our European fans!
örnek osmanlıca مقدمة
Hâli ıslâh edecekler, diyerek kaç senedir,

Bekleyip durduğumuz zübbelerin tavrı nedir?

Durumu düzeltecekler diyerek kaç senedir,

Bekleyip durduğumuz züppelerin tavrı nedir?

Condition improving your saying, how many years, What is the attitude of wait and stand snob?
örnek osmanlıca مقدمة
Geldi bir tânesi akşam, hezeyanlar kustu!

Dövüyordum, bereket versin, edebsiz sustu.

Geldi bir tanesi akşam, saçmalıklar kustu!

Dövüyordum, bereket versin, edepsiz sustu.

One of the evening came, crap vomited! Beating, fortunately, dirty fell silent.
örnek osmanlıca مقدمة
Bir selâmet yolu varmış... O da neymiş: Mutlak,

Dîni kökten kazımak sonra, evet Ruslaşmak!

Bir kurtuluş yolu varmış... O da neymiş: Mutlak,

Dini kökten kazımak, sonra, evet, Ruslaşmak!

There was a way to salvation ... And what is that: the absolute, Religious fundamentalism scratch, then, yes, the Russification!
örnek osmanlıca مقدمة
O zaman iş bitecekmiş... O zaman kızlarımız

Şu tutundukları gâyet kaba, pek mâ´nâsız

O zaman iş bitecekmiş, o zaman kızlarımız,

Şu tutundukları gayet kaba, pek anlamsız

Then finished business, then our girls, Current keep very rough, very pointless
örnek osmanlıca مقدمة
Örtüden sıyrılacak... Sonra da erkeklerden,

Analık ilmini tahsil edecekmiş... Zâten,

Örtüden sıyrılacak... Sonra da erkeklerden,

Analık ilmini öğreneceklermiş... Zaten,

Covers nip ... Then the men, Maternity learn knowledge ... Already,
örnek osmanlıca مقدمة
Müslümanlar o sebepten bu sefâlette imiş:

Ki kadın "sosyete" bilmezmiş, esârette imiş!

Müslümanlar o sebepten bu sefalette imiş:

Ki kadın "sosyete bilmezmiş" esarette imiş!

Muslims, he reason of this miserable: That woman, "not known society" esarette!
örnek osmanlıca مقدمة
Din için, millet için iş görecek alçağa bak:

ni pamal edecek milleti Ruslaştıracak!

Din için, millet için iş görecek alçağa bak:

Dini ayaklar altına alacak, milleti Ruslaştıracak!

For religion, look at a lower point for the nation that will work: Religion will be trampled on, the nation Russian
örnek osmanlıca مقدمة
Bunu Moskof da yapar, şimdi rızâ gösterelim,

Başka bir ma´rifetin varsa haber ver görelim!

Bunu Moskof da yapar, şimdi rıza gösterelim;

Başka bir marifetin varsa haber ver görelim!

It also makes Muscovite, now show consent; Let's see if a similar trick with quote another news!
örnek osmanlıca مقدمة
Al okut, Avrupa tahsîli desinler, gönder,

Servetinden bölerek nâ-mütenâhî para ver;

Al okut, Avrupa öğrenimi desinler, gönder,

Servetinden bölerek hesapsız para ver;

Take read it, say, European learning, send, Give me the money by dividing the untold wealth;
örnek osmanlıca مقدمة
Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin!

Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin!

Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin!

Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin!

Then take a look at that: In fact fed crow! And how the crow? Not so your memorize!
örnek osmanlıca مقدمة
Sâde bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslardan...

Onu ikmâl ediverdik mi, bizimdir meydan!

Sadece bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslar'dan...

Onu tamam verdik mi, bizimdir meydan!

Just missing a prostitution yes, russians from.. We gave him all right, the challenge is ours!
örnek osmanlıca مقدمة
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne...

Acırım tükrüğe billâhi, tükürsem yüzüne!

Kızımın namusu batmakta rezilin gözüne...

Acırım tükrüğe billahi, tükürsem yüzüne!

Infamous sinking honor my daughter's eyes ... smart saliva Billah, if spit face!
örnek osmanlıca مقدمة
Demiş olsaydı eğer: Kızlara mektep lâzım...

Şu kadar vermelisin Kahrolayım kaçmazdım.

Demiş olsaydı eğer: "Kızlara okul lazım...

Şu kadar vermelisin" Kahrolayım kaçmazdım.

If it were said: "I need school girls ... We should give up "run away damned.
örnek osmanlıca مقدمة
Elverir sardığımız bunları halkın başına...

Ben mezârımda huzûr istiyorum, anladın a!

Elverir sardığımız bunları halkın başına...

Ben mezarımda huzur istiyorum, anladın a!

wrap favorable them per the people ...I want peace grave, you understand a!
örnek osmanlıca مقدمة
Biraz insâfa gelin, öyle ya artık ne demek?

Zengin olduk diye, lâ´net satın almak mı gerek?"

Biraz insafa gelin, öyle ya artık ne demek?

Zengin olduk diye lanet satın almak mı gerek?"

Scroll to relent a little, or no longer so what does this mean? Do we need so damn rich to buy? "
örnek osmanlıca مقدمة
İşte biz böyle didinmekte, çalışmakta iken,

Bir sabah üç tanıdık seslenerek pencereden,

İşte biz böyle didinmekte, çalışmakta iken,

Bir sabah üç tanıdık, seslenerek pencereden,

That's how we work, while working, One morning three familiar, call out the window,
örnek osmanlıca مقدمة
Dediler: "Şimdi hükûmet basacak matba´anı...

Durmanın vakti değildir. Hadi kaldır tabanı!"

Dediler: "Şimdi hükümet basacak matbaanı...

Durmanın vakti değildir. Hadi kaldır tabanı!"

They said: "Now I will press the government printery ...
örnek osmanlıca مقدمة
Bir işâretle çocuklar çekilip tâ geriye,

Daldılar hepsi birer sesleri çıkmaz deliğe.

Bir işaretle çocuklar çekilip ta geriye,

Daldılar hepsi birer sesleri çıkmaz deliğe.

Is not the time to stand. Let's remove the base! Children pulled back in a mark, All of them fell into the hole as soon as a sound.
örnek osmanlıca مقدمة
Onların nevbeti geçmiş, sıra gelmişti bana:

Yolu tuttum yalnız doğruca Türkistan´a.

Onların nöbeti geçmiş, sıra gelmişti bana:

Yolu tuttum yalınız doğruca Türkistan'a.

Their seizure in the past, had come to me as: Turkestan Road kept lean straight.
örnek osmanlıca مقدمة
Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkent´i;

Geçtiğimiz yerleri ta´dâda mahal yok şimdi.

Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkent'i;

Geçtiğim yerleri saymaya gerek yok şimdi.

Night and day I walked to find the Tashkent; I grew not to mention places now.
örnek osmanlıca مقدمة
Uzanıp sonra Buhârâ´ya, Semerkand´e kadar;

Eski dünyâda bakındım ki ne âlemler var?

Uzanıp sonra Buhara'ya, Semerkant'a kadar;

Eski dünyada bakındım ki ne âlemler var?

He reached the Bukhara, Samarkand up; Former world what the worlds that have looked?
örnek osmanlıca مقدمة
Sormayın gördüğüm âlemleri, hiç söylemeyim:

Yâdı temkînimi sarsan da kan ağlar yüreğim.

Sormayın gördüğüm âlemleri, hiç söylemeyim:

Hatırası metanetimi sarsar da kan ağlar yüreğim.

Do not ask worlds ever seen, do not ever say: pride shakes the memory of the heart blood networks.
örnek osmanlıca مقدمة
O Buhârâ, o mübârek o muazzam toprak;

Zilletin koynuna girmiş uyuyor müstağrak!

O Buhara, o mübarek, o azametli toprak;

Aşağılanmanın kucağında kendinden geçmiş uyuyor!

He Bukhara, he blessed, that lofty ground; Self-humiliation in the past is sleeping in his lap!
örnek osmanlıca مقدمة
İbn-i Sînâ´ları yüzlerce doğurmuş iklîm,

Tek çocuk vermiyor âguşuna ilmin, ne akîm!

Yüzlerce İbni Sina doğurmuş olan o diyar,

Tek çocuk vermiyor kucağına ilmin, ne kadar kısır!

Hundreds of the land which gave birth to Ibn Sina, Science does not embrace a single child, no matter how vicious!
örnek osmanlıca مقدمة
O rasad-hâne-i dünyâ, o Semerkand bile;

Öyle dalmış ki hurâfâta o mâzîsiyle:

Dünyanın rasathanesi olan Semerkant bile;

O geçmişine rağmen öyle dalmış hurafelere;

Even if the Samarkand observatory in the world; He so immersed in history, despite the superstitions;
örnek osmanlıca مقدمة
Ay tutulmuş, "Kovalım şeytanı kalkın!" diyerek,

Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek!

Ay tutulmuş, "Kovalım şeytanı kalkın!" diyerek,

Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek!

Month afflicted, "drive them away stand the devil!" saying, Tabor playback thousands of women, girls, boys!
örnek osmanlıca مقدمة
Bu havâlîde cehâlet ne kadar çoksa, nifâk,

Daha salgın, daha dehşetli... Umûmen ahlâk

Bu bölgede cehalet ne kadar çoksa, bölücülük
Daha salgın, daha dehşetli... Bütünüyle ahlâk
How many of ignorance in this area, separatism More contagious, more terrifying ... It all morality
örnek osmanlıca مقدمة
Pek bozuk az gelecek nâmütenâhî düşkün!,

Öyle murdârını görmekte ki insan fuhşün;

Pek bozuk az gelecek sonsuz derecede düşkün!

Öyle murdarını görmekte ki insan fuhşun;

- "Not bad" infinitely less than the next-indulgent!
örnek osmanlıca مقدمة
Bırakın söylenemez: Mevki´imiz camü´dir;

Başka yer olsa da tafsile hayâ mâni´dir.

Bırakın söylenemez: Bulunduğumuz yer camidir;

Başka yer olsa da anlatmaya utanma duygusu engel olur.

Let be said: Our location mosque; Another obstacle in the sense of shame would be to tell though
örnek osmanlıca مقدمة
Ya ta´assubları? Hiç sonra, nasıl maskaraca?

O, uzun hırkasının yenleri yerlerde, hoca,

Ya taasssuplan? Hiç sorma, nasıl maskaraca!

O, uzun hırkasının yenleri yerlerde olan hoca,

Or statics? I ask, how buffoonly! He is the teacher places a long cardigan sleeves,
örnek osmanlıca مقدمة
Hem bakarsın eşi yok dîne teaddîsinde,

Hem ne söylersen olur dîni hemen rencîde!

Hem bakarsın dine saldırmakta eşi benzeri yoktur,

Hem söylediğin her söz hemen dinine dokunur.

Both look to religion is like attacking his wife, Both the right religion touches every word you say.
örnek osmanlıca مقدمة
Milletin hayrı için her ne düşünsen, Bid´at:

Şer´i tagyîr ileterzîl ise hâşâ sünnet!

Milletin hayrı için her ne düşünsen, Bid'at:

Şeriati bozarak rezil etmek ise -hâşâ- sünnet!

Whatever you think of the greatest good for the nation: Bid'ah: Shariati -wrongly- circumcision is disturbing the pillory!
örnek osmanlıca مقدمة
Ne Hudâ´dan sıkılırlar, ne de Peygamber´den.

Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden,

Ne Allah'tan sıkılırlar, ne de Peygamber'den.

Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden,

What Allah, bored, nor the Prophet. This no science teachers, this foolish,
örnek osmanlıca مقدمة
Çekecek memleketin hâli ne olmaz, düşünün!

Sayısız medrese var gerçi Buhârâ´da bugün...

Çekecek memleketin hâli ne olmaz, düşünün!

Sayısız medrese var gerçi Buhara'da bugün...

State of the country will attract what you would not imagine!There are numerous madrasahs in Bukhara today though ...
örnek osmanlıca مقدمة


Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

Sizde hiç böyle değil, belki tamâmen aksi:


En fenâ bir cereyan gösteriyor en iyisi.


Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada;


'Biz de ancak bunutezyîd' ediyorduk arada.


'Parasızlıktıbidâyette' işin korkulusu; Ağniyâ altını bezletti etekler dolusu...


Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler;


'Okuyup yazmayı' ta´mîme çalıştık yer yer,


Tatarın yüzde bugün altmışı hakkıyle okur;


Rusların halbuki nisbetleri gâyetdûndur.


Ağniyâ, zannederim, sizde de az çok olacak..


Şu kadar var ki, çürük tahtaya basmazlar ayak!


Fukarânız kılıyor, aklına geldikçe namaz;


Ağniyânızda da, hiç yoksa, zekât olsa biraz.


Şöyle dursun bu temennîye kulak vermeleri,


Sadr-ı a´zam paşanız fitre alır, sunsa biri!


Sonra zenginlerimiz: "Haydi gidin, fen getirin. "


Diye, her isteyenin şahsına bilmem kaç bin


Ruble tahsis ile sevkeylediler Avrupa´ya;


Pek fedâkâr idi hemşehrilerim doğrusu ya.


Bu giden kâfileden birçoğu cidden tahsîl


Ederek döndü. Fakat geldi ki üç beş de sefil,


'telvî Hepsinin nâmını se bihakkın yetti...'


'Gönderenler ne peşîmân oluyorlar şimdi!'


Hiç unutmam ki, cömerdin biri, hem zengin adam,


Beni yüzdürdü nihâyette şu sözlerle: "İmam,


Günde on kere gelip istediniz, hep verdim.


Yine vermezsem eğer millet için, nâ-merdim.


Yalınız, ehline gitsin bu emekler... Olur a,


İş bizim Avrupa yârânına benzer sonra!


Hâli ıslâh edecekler, diyerek kaç senedir,


Bekleyip durduğumuz zübbelerin tavrı nedir?


Geldi bir tânesi akşam, hezeyanlar kustu!


Dövüyordum, bereket versin, edebsiz sustu.


Bir selâmet yolu varmış... O da neymiş: Mutlak,


Dîni kökten kazımak sonra, evet Ruslaşmak!


O zaman iş bitecekmiş... O zaman kızlarımız


Şu tutundukları gâyet kaba, pek mâ´nâsız


Örtüden sıyrılacak... Sonra da erkeklerden,


Analık ilmini tahsil edecekmiş... Zâten,


Müslümanlar o sebepten bu sefâlette imiş:


Ki kadın "sosyete" bilmezmiş, esârette imiş!


Din için, millet için iş görecek alçağa bak:


'Dîni' pamal edecek milleti Ruslaştıracak!


Bunu Moskof da yapar, şimdi rızâ gösterelim,


Başka bir ma´rifetin varsa haber ver görelim!


Al okut, Avrupa tahsîli desinler, gönder,


'Servetinden bölerek' nâ-mütenâhî para ver;


Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin!


Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin!


Sâde bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslardan...


Onu ikmâl ediverdik mi, bizimdir meydan!


Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne...


Acırım tükrüğe billâhi, tükürsem yüzüne!


Demiş olsaydı eğer: "Kızlara mektep lâzım...


Şu kadar vermelisin"Kahrolayım kaçmazdım.


Elverir sardığımız bunları halkın başına...


Ben mezârımda huzûr istiyorum, anladın a!


Biraz insâfa gelin, öyle ya artık ne demek?


Zengin olduk diye, lâ´net satın almak mı gerek?"


İşte biz böyle didinmekte, çalışmakta iken,


Bir sabah üç tanıdık seslenerek pencereden,


Dediler: "Şimdi hükûmet basacak matba´anı...


Durmanın vakti değildir. Hadi kaldır tabanı!"


Bir işâretle çocuklar çekilip tâ geriye,


Daldılar hepsi birer sesleri çıkmaz deliğe.


'Onların' nevbeti geçmiş, sıra gelmişti bana:


Yolu tuttum yalnız doğruca Türkistan´a.


Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkent´i;


'Geçtiğimiz yerleri' ta´dâda mahal yok şimdi.


Uzanıp sonra Buhârâ´ya, Semerkand´e kadar;


Eski dünyâda bakındım ki ne âlemler var?


Sormayın gördüğüm âlemleri, hiç söylemeyim:


'Yâdı' temkînimi sarsan da kan ağlar yüreğim.


O Buhârâ, o mübârek o muazzam toprak;


'Zilletin' koynuna girmiş uyuyor müstağrak!


İbn-i Sînâ´ları yüzlerce doğurmuş iklîm,


'Tek çocuk vermiyor' âguşuna ilmin, ne akîm!


O rasad-hâne-i dünyâ, o Semerkand bile;


'Öyle dalmış ki' hurâfâta o mâzîsiyle:


Ay tutulmuş, "Kovalım şeytanı kalkın!" diyerek,


Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek!


Bu havâlîde cehâlet ne kadar çoksa, nifâk,


Daha salgın, daha dehşetli... Umûmen ahlâk


'-Pek bozuk" az gelecek -nâmütenâhî' düşkün!,


Öyle murdârını görmekte ki insan fuhşün;


Bırakın söylenemez: Mevki´imiz camü´dir;


'Başka yer olsa da' tafsile hayâ mâni´dir.


'Ya' ta´assubları? Hiç sonra, nasıl maskaraca?


O, uzun hırkasının yenleri yerlerde, hoca,


'Hem bakarsın eşi yok dîne' teaddîsinde,


Hem ne söylersen olur dîni hemen rencîde!


'Milletin hayrı için her ne düşünsen:' Bid´at:


'Şer´i' tagyîr ileterzîl ise -hâşâ- sünnet!


Ne Hudâ´dan sıkılırlar, ne de Peygamber´den.


Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden,


Çekecek memleketin hâli ne olmaz, düşünün!


Sayısız medrese var gerçi Buhârâ´da bugün...

Sizde hiç böyle değil, belki tamamen tersi:

En kötü bir yolu gösteriyor en iyisi.

Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada;


Biz de ancak bunu artınyorduk arada.


Parasızlıktı başlangıçta işin korkulusu;


Zenginler altını verdi etekler dolusu...


Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler;


Okuyup yazmayı yaymaya çalıştık yer yer.


Tatar'ın bugün yüzde altmışı hakkıyla okur;


Halbuki Ruslar'ın okuma yüzdesi gayet düşüktür.


Zenginler, zannederim, sizde de az çok olacak...


Şu kadar var ki, çürük tahtaya basmazlar ayak!


Fakirleriniz kılıyor aklına geldikçe namaz;


Zenginlerimizde de, hiç yoksa, zekât olsa biraz.


Şöyle dursun bu dileğe kulak vermeleri,


Sadrazam paşanız fitre alır, sunsa biri!


Sonra zenginlerimiz: "Haydi gidin, ilim getirin


Diye, her isteyenin şahsına bilmem kaç bin


Ruble tahsis ederek gönderdiler


Avrupa'ya; Pek fedakâr idi hemşehrilerim doğrusu ya.


Bu giden kafileden bir çoğu cidden tahsil


Ederek döndü. Fakat geldi ki üç beş de sefil,


Hepsinin adını kirletmeye gerçekten yetti...


Gönderenler de pişman oluyorlar şimdi!


Hiç unutmam ki, cömertin biri, hem zengin adam.


Beni ter içinde yüzdürdü sonunda şu sözlerle: "İmam,


Günde on kere gelip istediniz hep verdim.


Yine vermezsem eğer millet için, nâmerdim.


Yalnız, yerine gitsin bu emekler... Olur a,


İş bizim Avrupa hayranlarına benzer sonra!


Durumu düzeltecekler diyerek kaç senedir,


Bekleyip durduğumuz züppelerin tavrı nedir?


Geldi bir tanesi akşam, saçmalıklar kustu!


Dövüyordum, bereket versin, edepsiz sustu.


Bir kurtuluş yolu varmış... O da neymiş: Mutlak,


Dini kökten kazımak, sonra, evet, Ruslaşmak!


O zaman iş bitecekmiş, o zaman kızlarımız,


Şu tutundukları gayet kaba, pek anlamsız


Örtüden sıyrılacak... Sonra da erkeklerden,


Analık ilmini öğreneceklermiş... Zaten,


Müslümanlar o sebepten bu sefalette imiş:


Ki kadın "sosyete bilmezmiş" esarette imiş!


Din için, millet için iş görecek alçağa bak:


Dini ayaklar altına alacak, milleti Ruslaştıracak!


Bunu Moskof da yapar, şimdi rıza gösterelim;


Başka bir marifetin varsa haber ver görelim!


Al okut, Avrupa öğrenimi desinler, gönder,


Servetinden bölerek hesapsız para ver;


Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin!


Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin!


Sadece bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslar'dan...


Onu tamam verdik mi, bizimdir meydan!


Kızımın namusu batmakta rezilin gözüne...


Acırım tükrüğe billahi, tükürsem yüzüne!


Demiş olsaydı eğer: "Kızlara okul lazım...


Şu kadar vermelisin" Kahrolayım kaçmazdım.


Elverir sardığımız bunları halkın başına...


Ben mezarımda huzur istiyorum, anladın a!


Biraz insafa gelin, öyle ya artık ne demek?


Zengin olduk diye lanet satın almak mı gerek?"


İşte biz böyle didinmekte, çalışmakta iken,


Bir sabah üç tanıdık, seslenerek pencereden,


Dediler: "Şimdi hükümet basacak matbaanı...


Durmanın vakti değildir. Hadi kaldır tabanı!"


Bir işaretle çocuklar çekilip ta geriye,


Daldılar hepsi birer sesleri çıkmaz deliğe.


Onların nöbeti geçmiş, sıra gelmişti bana:


Yolu tuttum yalınız doğruca Türkistan'a.


Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkent'i;


Geçtiğim yerleri saymaya gerek yok şimdi.


Uzanıp sonra Buhara'ya, Semerkant'a kadar;


Eski dünyada bakındım ki ne âlemler var?


Sormayın gördüğüm âlemleri, hiç söylemeyim:


Hatırası metanetimi sarsar da kan ağlar yüreğim.


O Buhara, o mübarek, o azametli toprak;


Aşağılanmanın kucağında kendinden geçmiş uyuyor!


Yüzlerce İbni Sina doğurmuş olan o diyar,


Tek çocuk vermiyor kucağına ilmin, ne kadar kısır!


Dünyanın rasathanesi olan Semerkant bile;


O geçmişine rağmen öyle dalmış hurafelere;


Ay tutulmuş, "Kovalım şeytanı kalkın!" diyerek,


Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek!


Bu bölgede cehalet ne kadar çoksa, bölücülük


Daha salgın, daha dehşetli... Bütünüyle ahlâk


-"Pek bozuk" az gelecek -sonsuz derecede düşkün!


Öyle murdarını görmekte ki insan fuhşun;


Bırakın söylenemez: Bulunduğumuz yer camidir;


Başka yer olsa da anlatmaya utanma duygusu engel olur.


Ya taasssuplan? Hiç sorma, nasıl maskaraca!


O, uzun hırkasının yenleri yerlerde olan hoca,


Hem bakarsın dine saldırmakta eşi benzeri yoktur,


Hem söylediğin her söz hemen dinine dokunur.


Milletin hayrı için her ne düşünsen: Bid'at:


Şeriati bozarak rezil etmek ise -hâşâ- sünnet!


Ne Allah'tan sıkılırlar, ne de Peygamber'den.


Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden,


Çekecek memleketin hâli ne olmaz, düşünün!


'Sayısız medrese var gerçi Buhara'da bugün...

You have no way, not perhaps completely the opposite: The worst is the best show in a way. Muslim elements there, more or less awake; We can only increase it together. fear poor work initially; The rich gold skirts gave the whole ... We opened up quite nicely madrassas, student; We tried to spread in some places to read and write. Sixty percent of the Tatar right now reads; However, the percentage of Russians reading very low. Rich, I think, you will be more or less in ... So far, however, rotten wood basmazlar foot! your poor makes prayer as they remember; our rich well, if at all, even a little charity. Give ear, let alone in this wish, Filter is the Grand Vizier Pasha, one portrays! Then our rich: "Let's go, bring science She is, all who wants to know how many thousands of the person of Posted by allocating Ruble To Europe; Many of my fellow countrymen were actually devoted. Most of the convoys’ members came back


after they studied. But three-five miserable came in, All of them really went into the name of the dirty ... Senders also becoming regret now! Never forget that, generous one, and the rich man. swim me in a sweat at the end of the following words: "hodja, I've always wanted to come ten times a day. If not give again for the nation, craven. Only, instead of this effort ... let it go Would a, After work is similar to our European fans! Condition improving your saying, how many years, What is the attitude of wait and stand snob? One of the evening came, crap vomited! Beating, fortunately, dirty fell silent. There was a way to salvation ... And what is that: the absolute, Religious fundamentalism scratch, then, yes, the Russification! Then finished business, then our girls, Current keep very rough, very pointless Covers nip ... Then the men, Maternity learn knowledge ... Already, Muslims, he reason of this miserable: That woman, "not known society" esarette! For religion, look at a lower point for the nation that will work: Religion will be trampled on, the nation Russian It also makes Muscovite, now show consent; Let's see if a similar trick with quote another news! take read it, say, European learning, send, Give me the money by dividing the untold wealth; Then take a look at that: In fact fed crow! And how the crow? Not so your memorize! Just missing a prostitution yes, russians from.. We gave him all right, the challenge is ours! Infamous sinking honor my daughter's eyes ... smart saliva Billah, if spit face! If it were said: "I need school girls ... We should give up "run away damned. wrap favorable them per the people ... I want peace grave, you understand a! Scroll to relent a little, or no longer so what does this mean? Do we need so damn rich to buy? " That's how we work, while working, One morning three familiar, call out the window, They said: "Now I will press the government


printery ... Is not the time to stand. Let's remove the base! Children pulled back in a mark, All of them fell into the hole as soon as a sound. Their seizure in the past, had come to me as: Turkestan Road kept lean straight. Night and day I walked to find the Tashkent; I grew not to mention places now. He reached the Bukhara, Samarkand up; Former world what the worlds that have looked? Do not ask worlds ever seen, do not ever say: pride shakes the memory of the heart blood networks. He Bukhara, he blessed, that lofty ground; Self-humiliation in the past is sleeping in his lap! Hundreds of the land which gave birth to Ibn Sina, Science does not embrace a single child, no matter how vicious! Even if the Samarkand observatory in the world; He so immersed in history, despite the superstitions; Month afflicted, "drive them away stand the devil!" saying, Tabor playback thousands of women, girls, boys! How many of ignorance in this area, separatism More contagious, more terrifying ... It all morality - "Not bad" infinitely less than the next-indulgent!


Putrid meat so that people see prostitution; Let be said: Our location mosque; Another obstacle in the sense of shame would be to tell though. Or statics? I ask, how buffoonly! He is the teacher places a long cardigan sleeves, Both look to religion is like attacking his wife, Both the right religion touches every word you say. Whatever you think of the greatest good for the nation: Bid'ah: Shariati -wrongly- circumcision is disturbing the pillory! What Allah, bored, nor the Prophet. This no science teachers, this foolish, State of the country will attract what you would not imagine! There are numerous madrasahs in Bukhara today though ...Dinleyin


Fonetik olarak okuyunörnek osmanlıca مقدمة

Süleymaniye camiiSüleymaniye[]

Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsünde

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement