FANDOM


Klasik ve modern silahlar, nükleer silahlar, biyolojik ve kimyasal harp maddelerinin tesirlerinden ve doğal yıkımlardan insanlarla, insanların yaşaması ve memleketin harp gücünün devamı için gerekli canlı ve cınsız kıymetleri korumak amacıyla kullanılan veya bu amaçla inşa edilen emin yerlere denir.

Sığınakla ilgili Kanun ve YönetmeliklerEdit

Sığınak Yapımından AmaçEdit

  • 1-İnsanın hayatta kalmasını sağlamak, can ve mal kaybını azaltmak
  • 2-Ülkenin savaş gücünü desteklemek,
  • 3-Hazırlıklı bulunarak düşmanı saldırıdan vazgeçirmek,
  • 4-Az masrafla toplu korunma olanağı temin etmektir.

Sığınak ÇeşitleriEdit

Basınç sığınaklarıveya Blast sığınaklarıEdit

Nükleer veya konvansiyonel silahlarla doğrudan saldırıya uğraması muhtemel büyük veya önemli şehir, kasaba ve mevkilerdeki binalarda basınç (Blast)sığınakları yapılır.

Basınç sığınakları aynı zamanda radyoaktif serpintiye, biyolojik ve kimyasal harp maddelerine karşıda koruyucudur.

Radyoaktif Serpinti sığınakları Edit

Doğrudan saldırıya uğraması beklenilmeyen şehir, kasaba ve mevkilerde radyoaktif serpinti tehlikesine karşı yapılan sığınaklardır.

Radyoaktif Serpinti sığınaklarıda;

a)Aile Hafif Serpinti Sığınağı (Bodrum, beton blok sığınağı)Halen mevcut veya yeniden yapılacak binaların bodrumlarında bir veya birkaç ailenin korunması için inşa edilen basit ve ucuz bir sığınaktır. Bodrum içine yapılacak ikinci bir odadır.Bodrumun 2.20 metre yüksekliğinde ve yeterince büyük olması gerekir.

Sığınakların ÖzellikleriEdit

a)Büyüklük: Kişi başına en az 1 m2 lik yer ayrılır. Kişi adedi inşaat alanının 20 ye bölünmesiyle bulunur. İç yüksekliği (2.40)m.den aşağı olamaz.

b)Duvar Kalınlığı: 60 cm. beton, 75 cm. tuğla veya taş yada 90 cm.sıkıştırılmış topraktan olmalıdır. Bahçelerde yapılacak yer altı veya yer üstü serpinti sığınaklarında döşeme ve tavan kalınlıkları içinde bu ölçülere uyulur.

c)Giriş Yeri: Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı dönüşlü olmalıdır.

d)Havalandırma:Sığınağın çeşidi ne olursa olsun hem mekanik ve hemde tabi havalandırma ile yeterli olmalı, mekanik havalandırmanın kapasitesi: 25 kişiden az insan barındıracak sığınaklarda 0.75 m3/sn(Tek Menfez:60x40 iki menfez 5x27 cm, üç menfez 35x24 cm) ve 25-50 kişi barındıracak sığınaklarda 1.5 m3/sn (Tek menfez 100x50 cm iki menfez 60x40 cm üç menfez 50x33 cm) 50 kişiden fazla insan barındıracak sığınaklarda ise 2 m3/sn (Tek menfez 100x67 cm, iki menfez 75x45 cm, üç menfez 55x40 cm) olmalıdır. Havalandırma sistemi klima cihazı, menfezler veya yapı perdesi ile sağlanmalıdır. Radyoaktif tozların sığınak içine girmesini önleyici hava filtresi , hava borusuna konulmalıdır.

=Sığınak KomisyonuEdit

Yeniyönetmelikle Belediyeler tarafından kontroller yapılmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.