FANDOM


Sırat-ı Müstakim


Eğriliğin koyasın,doğru yola gelesin

Kibr-ü kini çıkargıl erden nasib alasın.


Ne versen elin ile şol varır senin ile

Ben desem inanmazsın varıcağız göresin.


Gönülde pas oturur onda seveni yitirir

İçeri şah oturur giremezsin göresin.


Onikidir hücresi yedi dervâzesi var

Anda iki dilber var bilemezsin ki sorasın.


Var kardaşını öldür dahı avrettin boşa

Anana kâbîn kıydır hakk’ı ayan göresin.


Bîçare miskin yunus aşk’tan da’vi kılarsın

Dosttan haber gelicek yüz sürüyü varasın

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.