FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den SGK ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:SGKbakınız - d


Bağkur - SSK

SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Emekli
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Şablon:SGK mevzuatı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

http://www.sgk.gov.tr

YEŞİL KARTLI, 2022'Lİ VE KÖY KORUCUSU OLAN HASTALARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ Edit

SGK ile yapılan özel protokol kapsamında 01.03.2015 tarihinde itibaren sevk zinciri kaldırılmış olup hastanemiz bölümlerine (Diş Hekimliği hariç) doğrudan başvurabilirsiniz.

ÜCRETLİ HASTA UYGULAMASIEdit

Ücretli hasta iseniz, muayene, tetkik ve/veya ameliyat ücretini, yatış avansını yatırarak işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Hastanelerimizde göreceğiniz tüm tıbbi hizmetler karşılığında ödemelerinizi makbuz karşılığında yapınız ve işlemleriniz tamamlanıncaya kadar da bu makbuzları saklayınız.

(SGK) Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan hasta işlemleri aşağıda belirtilmiştir:Edit

• Otelcilik Hizmeti Ücreti (1.sınıf tek kişilik oda ve suit oda için)

• Refakatçi Ücreti (1. sınıf tek kişilik oda için)

• Otelcilik Hizmeti Ücreti (iki kişilik banyolu oda için)

• SGK’ nın karşılamadığı tetkik ücreti

• SGK’ nın karşılamadığı cerrahi ve girişimsel işlemlerin ücreti

• Estetik amaçlı yapılan ameliyat ücreti

• Öğretim Üyesi tarafından bizzat yapılan muayene, tetkik ve tedavi işlemleri

Muayene, tetkik ve tedavi işlemleri için hekiminizle, otelcilik ücretleri için Hasta Kabul Ünitesi ile irtibat kurabilirsiniz.

ULUSLARARASI HASTA STATÜSÜNDE OLMAYAN DİĞER HASTA GRUPLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ;Edit

A)Türkiye’de oturma izni olan yabancılar]] (İkamet tezkeresi ve geçici T.C. kimlik numarası olanlar)Edit

• Uluslararası hasta statüsündeki kişiler ile yabancı uyruklu hastayı ayıran temel özellik, yabancı uyruklu olarak kabul edilen hastanın 99 ile başlayan geçici T.C. kimlik numarasının olmasıdır.

• Öncelikle, hastaneye başvuran yabancı uyruklu hasta için 99 ile başlayan T.C. kimlik numarasının MERNİS’ten aktif olup olmadığının kontrolü yapılmaktadır.

• MERNİS’te kaydı olan bu hastalar (eş, çocukları, anne ve babaları da gerekli şartları taşımaları halinde) Genel Sağlık Sigortalısı sayıldıklarından, provizyon işlemi yapılmaktadır.

• 99 ile başlayan T.C. kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastaların sosyal güvencesi yoksa, MEDULA provizyon veremeyeceği için ÜCRETLİ girişi yapılmaktadır. Tedavi giderleri SGK Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre fatura edilecektir.

• Adli vaka, trafik kazası statüsünde olan yabancı uyruklu hastalar için Uluslararası Hasta Koordinatörlüğü ve/veya Sosyal Hizmet birimleri ile iletişim kurulabilir.


B)Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu hasta öğrencilerEdit

• Yabancı uyruklu öğrencileri ise diğer hastalardan ayıran temel özellik, YU ile başlayan numaralarının olmasıdır.

• Öncelikle, hastaneye başvuran Yabancı uyruklu öğrenciler için YU ile başlayan numaralarının MERNİS’ten aktif olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

• YU ile başlayan numarası olan Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Türkiye Burslusu Uluslar arası Öğrenciler) YU numaralarıyla provizyon alınamaz ise; www.turkiyeburslari.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak eksik bilgilerini tamamlamaları gerekmektedir.

C)Yurtdışı Sigortalıları (Yurtdışında yaşayan / çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları)Edit

Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında;

• Sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Ulucanlar Sağlık Merkezi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ne istinaden sağlanacaktır.

• Ancak, Almanya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınacaktır.

• Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında yabancı ülke sigorta kurumlarınca talep edilen sözleşmelere göre belirlenmiş ”Tıbbi raporlar” manuel olarak düzenlenerek, onaylanacak ve raporu isteyen sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

• Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında geçici olarak Türkiye’de bulundukları sürede kişilere acil haller dışında sağlanacak ortez, protez, tıbbi araç ve gereç ile kişi kullanımına mahsus tıbbi cihaz için YUPASS provizyon sisteminde “açıklamalar” bölümünde belirtilen uyarı doğrultusunda, önceden Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden onay alınacaktır.

Yurt dışı sigortalıları (Adli vakalar ve trafik kazaları)Edit

• Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları ve tedavi edilmek üzere ülkemize gönderilme kapsamında sağlık yardımlarından yararlanacak sigortalılara YUPASS provizyon sisteminde “açıklamalar” bölümünde belirtilen hastalıklar dışındaki tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayacaktır.

D)Mülteciler, sığınmacılar, vatansızlarEdit

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuru sahibi, mülteci ve ikincil koruma veya vatansız olarak tanınan kişiler Genel Sağlık Sigortalısı sayılmaktadır.

Sözkonusu kişilerin hastanemize başvurması halinde provizyon alınması, provizyon alınamadığı durumlarda ise -Genel Sağlık Sigortası tescili için- İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için: Uluslararası Hasta Ünitesi, Sosyal Hizmetler Ünitesi

ANLAŞMALI KURUM HASTALARIEdit

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ile Kurumlar arasında yapılan Protokol kapsamında, Kurum çalışanlarına kaliteli, erişilebilir ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun ayakta veya yatarak tedavi hizmetinin sunulması, muayene ve diğer tedavilerin öğretim üyeleri gözetiminde sağlanması, ileri tetkik ve tahlillerin en kısa sürede yapılması, bu hizmetlere ödenecek bedellere ilişkin ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyoruz. Büyükelçilikler, Kamu Kurumları, Özel Kuruluşlar, özel sigortalar Hastanelerimizden sağlık hizmeti alan anlaşmalı kurumlar arasındadır.

TRAFİK KAZALARINDA İSTENEN BELGELEREdit

Kaza Tespit Tutanağı (Kazanın olduğu bölgedeki karakol tarafından tutulan tutanak) • Adli Olgu Bildirim Formu (Hastanın ilk gittiği hastanede tutulan Adli Rapor) • Kimlik fotokopisi

Hastanın evrakları yanında değilse hastaya Bilgilendirme Formu ile işlem yapılır.

İŞ KAZALARINDA İSTENEN BELGELEREdit

Hastanın sosyal güvencesi varsa (Provizyon alınıyorsa)

  • Adli Olgu Bildirim Formu (Hastanın ilk gittiği hastanede tutulan Adli Rapor)
  • Kimlik fotokopisi
  • Vukuatlı Vizite Kağıdı (Kaza anında tanıklık eden 2 kişinin ıslak imzasının bulunduğu tutanak)

Hastanın evrakları yanında değilse hastaya Bilgilendirme Formu ile işlem yapılır.

• Hastanın sosyal güvencesi yoksa ücretli hasta olarak işlem yapılır.

ADLİ VAKALARDA İSTENEN BELGELEREdit

• Hastanın sosyal güvencesi varsa (Provizyon alınıyorsa)

  • - Adli Olgu Bildirim Formu (Hastanın ilk gittiği hastanede tutulan Adli Rapor)
  • - Kimlik fotokopisi

• Hastanın sosyal güvencesi yoksa ve olaya polis müdahale etmişse

  • - Adli Olgu Bildirim Formu (Hastanın ilk gittiği hastanede tutulan Adli Rapor)
  • - Kimlik fotokopisi
  • - İfade Tutanağı

Hastanın evrakları yanında değilse hastaya Bilgilendirme Formu ile işlem yapılır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.