FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV projeleri < Yenişehir SYDV'den Yapılan Eğitim Yardımları: < Yenişehir SYDV/Kitapçık

SYDV kitapçık A-4 sf 1 SYDV kitapçık A-4 sf 2 SYDV kitapçık A-4 sf 3 SYDV kitapçık A-4 sf 4

A-4 Kitapçık Metni Edit

1. sayfa Edit

Yenişehir Örneğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Yapılan Yenilikler “Governance (Yönetişim) Modeli” - Türkiye’nin Online ilk “SYDV Bilgi Bankası”. - Türkiye’de ilk defa “bloglarla yönetim” modeli. - Her müracaatçı ve proje için müstakil bir “web sayfası” yorum eklentisi. - Müraatçıların profilini belirleyen “tasnif” ve “etiket” sistemi. - Türkiye’de ilk “kolektif ve kollebratif ve mıntıka hakimiyetine dayalı çalışma modeli. - Fakirlere yardımda “derece sistemi” (Bu sistem SYDVGM tarafından da uygun görülmüştür.)

2. sayfa Edit

 • Derece Sistemi: Derecelendirme sistemi SYDV’de yapılan yardımlarda fakirlerin gruplara ayrılarak hangi fakire ne zaman yardım yapılacağının planlandığı ilkeli yardım sistemidir.
 • Derece Sisteminin ilkeleri ve faydaları:
   • İlkeli yardım; SYDV’ye müracat eden fakire değil, fakirin ihtiyacına göre yardım dağıtılmalıdır. Bu sistem yardımlarda kayırmacılığın önüne geçilmesini sağlar.
   • Planlama; Yardımların hangi ay kime ne kadar verileceği planlanabilmelidir. Hane bazında planlama yapılabilmektedir. (Örneğin: birinci dereceden bir kişilik haneyle 3 veya 5 kişiden oluşan hanelere ayrı ayrı yardım yapılabilmektedir.
   • Yönetişim; Vakıfda vakıf başkanın dediği değil, demokratik anlamda heyetin dediği olmalıdır.
   • Demokratik yapı; Heyet üyelerinin hepsinin demokratik katılımı sağlanmakta ve derecede heyetin birer birer elde ettiği derecelerin ortalaması esas alınmalıdır.
   • Şeffaflık; Her belde ve köyün fakir listesi mütevelliye dağıtılarak iş ve işlenlerde şeffaflık sağlanmalıdır.
   • Bütçeleme; Gelir ve gider hakkında mütevelli bilgilendirilmekte ve hane sayısına göre derecelendirilmektedir, geriye kalan Vakıf kaynaklarının nasıl değerlendirilebileceği üzerinde öneriler sunulmaktadır.
   • Bürokratik işlemler kaldırılmalıdır; . Her ay fakirin dilekçe vermeye zorlanması zulümdür.
   • Hızlı yardım önemlidir; Binlerce fakire bir kaç dakika içinde yardım yapılabilmektedir.
   • İşlemleri hızlandırır; Her ay yapılacak yardımlar için saatlerce vakıfta tanımadığımız fakirler için tartışma değerlendirme yapılmamaktadır. Binlerce fakire birkaç dakika içinde yardım yapılabilmektedir
   • Kayırmacılığı önler: Kişi müracatta ya ağzı iyi laf yapar ya da vasıta kullanarak gelir.

3. sayfa Edit

 • Yenişehir SYDV ‘ye başvuran her kişi için bir web sayfası oluşturulmuştur. (Web sayfasını sadece Mütevelli Heyet ve Yenişehir Kaymakamlığı vakıf personeli görebilmektedir.)
 • Yenişehir SYDV bloğunda tüm başvuru sahipleri alınan karar derecesine göre etiketlenmektedir. (Böylece bir tıkla hangi dereceden kaç kişi olduğu görülebilmektedir.)
 • Yenişehir SYDV bloğunda her başvuru sahibi hakkında (yaşı, memleketi, sosyal durumu, çocuk sayısı v.b.) bilgileri mevcuttur. Bütün bilgilerin altında yorum bölümü bulunmaktadır.
 • Görüş: Neşet Tarhan;(CHP İl Genel Meclis Temsilcisi): Ben daha önceki Valilerimizle de vakıfta çalıştım, doğrusu ne yaptığımızı bilmiyorduk, vatandaşı heyete çağırıp sorguluyorduk. Ama Yenişehir’in getirdiği sistemde yanlış olabileceği yönünde hiç endişemiz olmuyor. Yaptığımız yardımların yerine gittiğini görüyoruz. Tasnif var gruplara ayrılmış, resimleri görüyoruz, aile hakkında ayrıntılı bilgi projeksiyonla duvara yansıtılıyor. Gerçekten çok emek verilerek, güzel şeyler yapıldı. Teşekkür ederiz.

4. sayfa Edit

Yenişehir Örneğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Yapılan Yenilikler “Governance (Yönetişim) Modeli”

 • Yenişehir SYDV , Türkiye’nin ilk online “SYDV bilgi bankası”na sahiptir.
 • Yenişehir SYDV, Türkiye’de ilk defa ABD başkanı Barack Obama’nın uyguladığı “bloglarla yönetim” modelini uygulatmadır.
 • Yenişehir SYDV, mıntıka hakimiyeti ilkesine göre çalışmaktadır. (Vakıf personeline belli sayıda mahalle ve köy mıntıkası sorumluluğu verilmekte sorumlu personel; mıntıkasında bulunan kişilerin hem durumlarını hem de aldığı yardımları blogları vasıtasıyla yakınen takip etmekte, kişi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaktadır.)
 • Yenişehir SYDV, bloglama yöntemiyle personelinin vakıfta “kolektif ve kollebratif katılımını” sağlayan çalışma modeli uygulamaktadır..
 • Yenişehir SYDV, sosyal yardımlarında kişi profilini belirleyen “tasnif sistemi” mevcuttur. Yenişehir SYDV bloğunda her başvuru sahibi hakkında (yaşı, memleketi, sosyal durumu, çocuk sayısı v.b.) bilgileri tasnifli olarak mevcuttur.
 • Yenişehir STDV, başvuran “her kişi için bir web sayfası” oluşturulmuştur. (Web sayfasını sadece Mütevelli Heyet ve Yenişehir Kaymakamlığı vakıf personeli görebilmektedir.)
 • Yenişehir SYDV, “etiket sistemi”yle blogdaki tüm başvuru sahipleri ve alınan kararlar etiketlenmektedir. (Böylece bir tıkla hangi yardım grubundan kaç kişi olduğu veya nereden göç ettiği , istihdam edilebilirliği vs görülebilmektedir.)
 • Bütün bilgilerin altında yorum bölümü bulunmaktadır. (Böylece mütevelli heyet toplantıdan önce toplantı konusu kişileri tek tek inceleme imkanı bulmakta ve düşüncelerini yorum bölümüne ekleyebilmektedir.)
 • Yenişehir SYDV Web sitesinde tasarlanan projeler yayınlanmaktadır. Her proje için ayrı bir web sayfası mevcuttur. Böylece; Mütevelli Heyet üyeleri ve Vakıf personeli projeleri inceleyerek, fikir alış verişinde bulunmakta ve yorum yapabilmektedir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.