FANDOM


Derecelendirme sistemi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlarda fakirlerin derecelere ayrılarak buna göre hangi fakire hangi ayda yardım yapılacağının planlandığı, ilkeli yardım yapılmasını sağlayacak olan ve yardımlarda kayırmacılığın önüne geçilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını sağlayan, kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi için getirilen bir sistemdir.

Nasıl Derecelendiriliyorlar ? Edit

Mütevelli Üyelerimizin herbiri 1-5 arası derece vermektedir. Mütevellice verilen derecelerin ortalaması fakirlik derecesini oluşturmaktadır. Genelde Mütevellinin derecelendirmeleri birbirine yakın olmaktadır. Eğer fakirlik derece farkı yüksek ise dikkat çekmektedir . Bu da fakirin derecesinin tekrar araştırılmasının nedenidir. Böylelikle kasıtlı derecelendirmerler sorgulanabilmekte ve suistimallerin önüne geçilerek adaletsizlikler önlenmektedir. Yıl içerisinde kişinin durumunda değişiklik olması halinde derecesi yenilenmektedir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.