FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV <Yenişehir SYDV projeleri < Yenişehir SYDV'den Yapılan Eğitim Yardımları: < Yenişehir SYDV/Kitapçık 

SYDV kitapçık sf 1 SYDV kitapçık sf 2 SYDV kitapçık sf 3 SYDV kitapçık sf 4 SYDV kitapçık sf 5 SYDV kitapçık sf 6 SYDV kitapçık sf 7 SYDV kitapçık sf 8 SYDV kitapçık sf 9 SYDV kitapçık sf 10 SYDV kitapçık sf 11 SYDV kitapçık sf 12 SYDV kitapçık sf 13 SYDV kitapçık sf 14 SYDV kitapçık sf 15 SYDV kitapçık sf 16

Kitapçık Metni Edit

1. sayfa Edit

Yenişehir Örneğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Yapılan Yenilikler “Governance (Yönetişim) Modeli” - Türkiye’nin Online ilk “SYDV Bilgi Bankası”. - Türkiye’de ilk defa “bloglarla yönetim” modeli. - Her müracaatçı ve proje için müstakil bir “web sayfası” yorum eklentisi. - Müraatçıların profilini belirleyen “tasnif” ve “etiket” sistemi. - Türkiye’de ilk “kolektif ve kollebratif ve mıntıka hakimiyetine dayalı çalışma modeli". - Fakirlere yardımda “Derece sistemi” (Bu sistem SYDVGM tarafından da uygun görülmüştür.)

2. sayfa Edit

Fakirlerin 5 Dereceli Tasnif Yöntemi:

 • I. Derece fakir; Fakir vatandaşlarımızdan oluşmakta olup her ay yardım yapılması gereken çok fakir kişilerdir.
 • II. Derece fakir;  Üç ayda bir yardımla ayakta durabilen orta fakir kişilerdir.
 • III. Derece fakir; Altı ayda bir yardımla ayakta durabilen Orantın altı fakir kişilerdir.
 • IV. Derece fakir; Senede bir yardımla ayakta durabilen Az fakir kişilerdir.
 • V. Derece fakirler;Yardıma ihtiyacı olmayan fakir sayılmayacak ancak sıkıntı halinde duruma göre değerlendirilecek kişilerdir.

Personel sorumluluk mıntıkaları Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma personeline belli sayıda mahalle ve köy sorumluluğu verilmektedir. (Böylece her personel; sorumlu olduğu mahalle ve köyde bulunan başvuru sahiplerinin hakkında bilgi sahibi olmaktadır.)

3. sayfa Edit

Kimler Nasıl Derecelendiriliyor?

 • Kaymakam
 • Belediye Başkanı
 • İlçe Sağlık Grup Başkanı
 • İlçe Malmüdürü
 • İlçe Müftüsü
 • İlçe Tarım Müdürü
 • İlçe Milli eğitim Müdürü
 • Mahalle Muhtarı temsilcisi
 • Köy Muhtarı Temsilcisi
 • Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi
 • İl Genel Meclisinin Seçtiği 2 Hayırsever Üye
 • Vakıf Sekreteri
 • Köy veya Mahalle muhtarları

(kendi mahallerinde yaşayan fakirler için)

Yukarıda anılan Mütevelli Üyelerimizin her biri 1-5 arası derece vermektedir. Verilen derecelerin ortalaması fakirlik derecesini oluşturmaktadır. Genelde Mütevellinin derecelendirmeleri birbirine yakın olmaktadır. Eğer derece farkı yüksek ise dikkat çekmektedir. Bu da fakirin derecesinin tekrar araştırılması nedenidir. Böylelikle kasıtlı derecelendirmeler sorgulanabilmekte ve suistimallerin önüne geçilerek adaletsizlikler önlenmektedir.

4. sayfa Edit

Fakirlerin 5 Dereceli Tasnif Yöntemi Derecelendirme yöntemi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılmakta olan yardımlarda fakirleri derecelendirerek hangi fakire hangi ayda ne kadar yardım yapılacağının planlandığı ilkeli yardım yapılmasını sağlayacak olan, yardımlarda kayırmacılığın önüne geçilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını sağlayan, kırtasiyeciliği ortadan kaldıran bir sistemdir. Bu sistem ile yapılan her yardım için vatandaşlığın tekrar tekrar dilekçesi alınmamaktadır. (Sadece acil durumlarda veya şikayetlerde dilekçe alınmaktadır.)

Her müracaatçıya bir derece verilmektedir ve verilen derece hane sayısı ile çarpılarak katsayısı bulunmaktadır. Bulunan katsayıya göre vatandaşa verilecek yardım belirlenmektedir.

Tüm mütevelli heyet üyelerine ilke ve yöntem gereği vakıftan yardım alan fakirlerin tüm listesi verilmektedir. Listelerde fakirlerin dereceleri olduğu gibi daha önce aldıkları yardımlarda yazılı olduğundan hem takibi kolay olmakta hem de daha önceki yanlışlar dikkat çekmektedir.

Böylelikle mütevelli heyet üyelerinin aktif katılımı sağlanmaktadır. Bu demokratik ve katılımcı bir yöntem şeklidir.

5. sayfa Edit

Derece Uygulamasının Temel Felsefesi

 • Bütün müracaatçıların ve fakirlerin derecesi olmalıdır.

Fakirlerin 5 ayrı dereceye ayrılmasının yapılan yardımları nesnelleştirileceği düşündürmektedir.

 • Müracaat eden fakire değil, ihtiyacına göre fakire yardım dağıtılmalıdır.
 • Her mütevelli heyet üyesinin kanaati derece olarak alınmalıdır.

Yenişehir SYDV İlkeleri

 • Vakıfta vakıf başkanın dediği değil,  demokratik anlamda heyetin dediği olmalıdır.
 • Heyet üyelerinin hepsinin derecelerin ortalaması esas alınmalıdır.
 • Her müracaatçının önceki aldığı yardımlar derece sistemi içerisine eklenerek daha objektif yardımlar dağıtılmalıdır.
 • Mütevellinin aktif katılımı için gelecek haftanın gündemi önceden verilmelidir.

6. sayfa Edit

 • Yenişehir SYDV ‘ye başvuran her kişi için bir web sayfası oluşturulmuştur. (Web sayfasını sadece Mütevelli Heyet ve Yenişehir Kaymakamlığı vakıf personeli görebilmektedir.)
 • SYDV’de alınan her karar online yayınlanmaktadır.

7. sayfa Edit

 • Yenişehir SYDV bloğunda tüm başvuru sahipleri alınan karar derecesine göre etiketlenmektedir.

(Böylece bir tıkla hangi dereceden kaç kişi olduğu görülebilmektedir.)

 • Yenişehir SYDV bloğunda her başvuru sahibi hakkında (yaşı, memleketi, sosyal durumu, çocuk sayısı v.b.) bilgileri mevcuttur. Bütün bilgilerin altında yorum bölümü bulunmaktadır.

(Böylece mütevelli heyet toplantıdan önce toplantı konusu kişileri tek tek inceleme imkanı bulmakta ve düşüncelerini yorum bölümüne ekleyebilmektedir.)

8. sayfa Edit

Yapılan bütün yardımlar online görülebilmektedir.

9. sayfa Edit

 • SYDV web sitesinde projeler ortak çalışılmaktadır. Yenişehir SYDV Web sitesinde düşünülen projeler yayınlanmaktadır. Böylece; Mütevelli Heyet üyeleri ve Vakıf personeli projeleri inceleyerek, fikir verip yorum yapabilmektedir.

10. ve 11. sayfa Edit

 • Gazete haberleri

12. sayfa Edit

SYDV Eğitim Yardımları

 • Kırtasiye Yardımları: 17.09.2009 tarih, 2009/38-15 sıra nolu karar ile; öğrencilere dağıtılmak üzere 1300 adet kırtasiye malzemesi tüm İ.Ö. Okullarına dağıtılmıştır.
 • Spor Ayakkabı ve Eşofman Yardımları: 22.01.2009 tarih, 2009/03-5 sıra nolu karar ile; fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere dağıtılmak üzere spor malzemesi alınarak 810 öğrenciye spor ayakkabı ve 810 öğrenciye eşofman dağıtıldı.
 • Spor Malzemesi Yardımları: 22.01.2009 tarih 2009/03-5 sıra nolu karar ile alımına karar verilen spor malzemeleri (1 adet spor çantası, 4 adet badminton raketi, 1 kutu badminton topu, 1 adet file ve 1 adet kitapçıktan oluşan spor takımı) Öğrencilere dağıtıldı.

22.10.2009 tarih, 2009/40-35 sıra nolu karar ile; fakir ve yardıma muhtaç öğrencilerin sağlıklı yaşamalarını sağlamak için spor aktivitelerinin arttırılması amacıyla 6000 çift badminton topu ve raketi dağıtıldı.

Nakit Yardımları: 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında 459 Öğrenciye 61.650 TL nakit yardımda bulunulmuştur.

13. sayfa Edit

Yenişehir SYDV Gıda Yardımları

 • 2009 yılı itibari ile SYDV’de bu zamana kadar 611 kişiye 2500 adet gıda paketi dağıtılmıştır.
 • Bayram Yardımları: Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mütevelli Heyeti İlçe Başkanı Eyüp Sabri Kartal başkanlığında alınan karar ile yoksulluk içinde yaşayan vatandaşlara bayram paketi dağıtımı yapıldı.

Dosyası hazırlanan 445 vatandaş bayram paketini, 253 vatandaş da gıda paketini bayram öncesi aldılar.

14. sayfa Edit

 • Yenişehir SYDV Sağlık Yardımları: Yenişehir İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardım talebiyle başvuruda bulunan yatalak hastaya hasta yatağı alındı.

Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri KARTAL’ın başkanlığında yapılan Yenişehir SYDV Mütevelli Heyet toplantısında Fatma Gökbulut'a hasta yatağı alınmasına karar verildi. Yatağın kurumu ve teslimi sırasında, Özmed Medikal sahibiMehmet ÖZHAN ,Fuat Morel Mahallesi Muhtarı Ali FİDELİ ve Yenişehir Kaymakamlığı Vakıf Personeli Ayşe KAYADELEN hastayı yalnız bırakmadılar.

15. sayfa Edit

Beyin Fırtınası: Yenişehir SYDV’de Kaymakam, Vakıf Müdürü ve bütün Vakıf personeli bir arada çalışmaktadır.

16. sayfa Edit

Yenişehir Örneğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Yapılan Yenilikler “Governance (Yönetişim) Modeli”

 • Yenişehir SYDV , Türkiye’nin ilk online “SYDV bilgi bankası”na sahiptir.
 • Yenişehir SYDV, Türkiye’de ilk defa ABD başkanı Barack Obama’nın uyguladığı “bloglarla yönetim” modelini uygulatmadır.
 • Yenişehir SYDV, mıntıka hakimiyeti ilkesine göre çalışmaktadır. (Vakıf personeline belli sayıda mahalle ve köy mıntıkası sorumluluğu verilmekte sorumlu personel; mıntıkasında bulunan kişilerin hem durumlarını hem de aldığı yardımları blogları vasıtasıyla yakınen takip etmekte, kişi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaktadır.)
 • Yenişehir SYDV, bloglama yöntemiyle personelinin vakıfta “kolektif ve kollebratif katılımını” sağlayan çalışma modeli uygulamaktadır..
 • Yenişehir SYDV, sosyal yardımlarında kişi profilini belirleyen “tasnif sistemi” mevcuttur. Yenişehir SYDV bloğunda her başvuru sahibi hakkında (yaşı, memleketi, sosyal durumu, çocuk sayısı v.b.) bilgileri tasnifli olarak mevcuttur.
 • Yenişehir STDV, başvuran “her kişi için bir web sayfası” oluşturulmuştur. (Web sayfasını sadece Mütevelli Heyet ve Yenişehir Kaymakamlığı vakıf personeli görebilmektedir.)
 • Yenişehir SYDV, “etiket sistemi”yle blogdaki tüm başvuru sahipleri ve alınan kararlar etiketlenmektedir. (Böylece bir tıkla hangi yardım grubundan kaç kişi olduğu veya nereden göç ettiği , istihdam edilebilirliği vs görülebilmektedir.)
 • Bütün bilgilerin altında yorum bölümü bulunmaktadır. (Böylece mütevelli heyet toplantıdan önce toplantı konusu kişileri tek tek inceleme imkanı bulmakta ve düşüncelerini yorum bölümüne ekleyebilmektedir.)
 • Yenişehir SYDV Web sitesinde tasarlanan projeler yayınlanmaktadır. Her proje için ayrı bir web sayfası mevcuttur. Böylece; Mütevelli Heyet üyeleri ve Vakıf personeli projeleri inceleyerek, fikir alış verişinde bulunmakta ve yorum yapabilmektedir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.