FANDOM


1 Kişiler ikamet ettiği il yada ilçede SYD Vakfına Proje başvurusunda bulunur.

1.2 --

2 Vakıf tarafından kişilerin 3294 sayılı kanuna uygunlukları araştırılır.

3 3294 sayılı kanun kapsamında yer alan ve projesi uygun bulunan kişinin projesi SYDGM ye gönderilir.

4 Proje SYDGM tarafından incelendikten sonra Fon Kuruluna Sunulur.

5 Projeler Fon kurulunda görüşülerek karar bağlanır.

6 Fon kurulunca uygun görülen projeler desteklenir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.