FANDOM


< SYDV | SYDV/Projeler | SYDV/Projeler/Hurda ürünleri geri dönüşüm projesi

Hazırlayan  :Döne TÜRK Sos.Yard. Görevlisi


HURDALARIN GERİ DÖNÜŞÜM AMAÇLI TİCARETİ PROJESİ

Projenin Adı:Hurda ürünlerin geri dönüşümü projesi

Projenin Amacı:Cam,Metal,Plastik ,Karton-Kağıt türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ve birinci aşama olan satılabilir hale getirilmesi için Hurda toplama ve geri dönüşüm merkezlerine satma amaçlı bir işletme kurmak.

Projenin Konus:Hurdacılık. Yani geri dönüşümü mümkün olan bütün malzemelerin tedariki ve geri dönüşüm merkezlerine satılması. Projede Sorumlu Kişiler

a) Proje denetiminde Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, b) Projenin gerçekleşme ve yürütülmesinde: vatandaş

Projedeki Fayda Sahibi Sayısı

Bir kişidir.

Proje Finansmanı

11.000,00-TL’ dir.

Projenin Uygulama Aşamaları Proje onaylanır ve kabul edilirse geri dönüşümü sağlanabilir hurdaların gruplandırılması yapılabilmesi amacıyla 30 m2 lik bir dükkan kiralanacak .

İlerleyen iki hafta içerisinde çerçilerden (Atıklardan geri dönüşülebilir malzeme çıkartan veyahut köylerden bazı eşyalar karşılığında satın alanlar) hurdalar satın alınmaya başlanacaktır.

Söz konusu Malzeme Temin ve Tedariki Söz konusu hurdalar Çerçiler tarafından çöp boşaltma yerlerinden ,yerleşim birimlerindeki çöp konteynerlarde toplanmakta veyahut para yada eşya karşılığında satın alınmaktadır.

Gelir – Gider Analizi Proje konusu hurdalar, işletme tarafından çerçilerden alınacak, gruplandırma ve hazır hale getirme işlemi sonrasında Mersin de gerek komisyon karşılığında çalışan işletmelere gerekse bazı geri dönüşüm tesislerine %20 - %30 kar payı ile satılacaktır.

Sabit Yatırım Giderleri Oksijen Makinesi = 1.000.00 – TL (Tertibatı ile birlikte) Kantar +İspiral = 500.00 – TL Terazi ve diğer aletler = 500.00 – TL Pikap = 9.000.00-TL Toplam Sabit Yat.Gideri = 11.000.00 – TL

İşletme Giderleri Dükkan Kirası = 100.00 – TL Satışa esas malzeme bedeli = 8.900.00 – TL Toplam İşletme Gideri = 9.000.00 - TL

Srap’ tan Talep Edilen = 11.000.00 – TL’ dir.

İş deneyimlerime göre proje hayata geçirilebilirse aylık 1.000.00-YTL civarında bir kar elde edilebilecektir. Geri Ödeme Planı a) Birinci yıl ödemesiz b) İkinci yıl aylık eşit taksitler halinde on iki ayda c) Üçüncü yıl aylık eşit taksitler halinde on iki ayda d) Dördüncü yıl aylık eşit taksitler halinde on iki ayda Proje Çıktısı Ürünün Pazar Durumu Projeye esas ürünler bütünüyle geri dönüşümü mümkün olan, ama bilgisizlik ve kurumların yetersiz ve duyarsızlığı yüzünden çöpe atılan hurdalardan oluşmaktadır.

Ayrıca Çevre Bakanlığı tarafından 1991 yılında yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile geri kazanım yasal zorunluluk olarak kabul edilmiştir. Proje onayından sonra bu konuda kurumlar nezdinde geri dönüşüm kutuları için bazı başvurularımız olacaktır.

Geri dönüşümü sağlanabilir gruplara bakıldığında; a) Plastikler (Su, meşrubat, sıvı yağ şişeleri) PVC ler, PE (Deterjan, diğer yağ ambalajları, legen, bulaşıklık, naylon kaplar gibi hacimli plastikler), PP (mevcut plastik şişelerin kapakları gibi), PS (yoğurt, ayran, margarin kapları), b) CAMLAR, (Cam şişe ve kavanozlar) c) Metaller (Yağ tenekeleri, diğer tenekeler, konserve kutuları, teneke ve aliminyum meşrubat ve içecek kutuları, d) Kağıt ve Kartonlar (gazete, dergi, kullanılmış kağıtlar, ambalaj kartonları, mukavva, meşrubat ve süt kutuları –lamine kartondan- ) e) Diğer Ürünler (Eski radyo, televizyon, pikap, teyp gibi cihazlar)

v.b ürünler görülmektedir. Salt bu ürünlerin toplanması için ilçemizde birkaç taneden çok daha fazla işletmenin kurulmasının gerekliliği, dolayısıyla Pazar durumu konusunda hiç sıkıntının olmadığı aşikardır. Projenin Sürdürülebilirliliğine İlişkin Değerlendirme a) Mersin ve diğer illerde bulunan Hurdacıların durumuna bakıldığında çok iyi karlar elde ettiği görülmektedir. Kaldı ki toplanacak hurdaların çokluğu, maliyet gerektirmeyen işlemlerden geçirilerek %30 gibi bir karla satılmaları projenin sürdürülebilir olacağına kanıt olarak algılanmalıdır.


Hazırlayan  :

MERSİN / YENİŞEHİR/ SYDV Döne TÜRK Sos.Yard. GörevlisiProje Paydaşları hakkında bilgiler

1. vatandaş 1981 doğumlu, bekar, orta okul mezunu, 4 senedir hurdacılık yapıyor.Şu anda sermaye yetersizliğinden dolayı işsiz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.