FANDOM


T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin İl Müdürlüğü


Sayı: B.13.1.TİK.2.33.00.00-420.02-131606 17/05/2011

Konu: SYDV Yararlanıcıları

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

                                           ................

İlgi: İŞKUR Genel Müdürlüğü’nce Mersin Valiliği ne hitaben yazılmış olan 06/05/2011 tarih ve 030.03-121313 sayılı yazı.

İŞKUR Genel Müdürlüğü ’nün ekte gönderilen ilgi yazısında Sosyal Yardım programları ile istihdam arasında bağlantı kurulmasının gerektiği belirtilmektedir. Yazı doğrultusunda gerekli işlemin hassasiyetle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca 25/06/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13 üncü maddesine göre oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 27.04.2011 tarihinde Mersin Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU Başkanlığında yapmış olduğu toplantıda alınan kararların 2.maddesinde;

a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Kaymakamlıklara açılmış/açılacak olan kurs listesinin ve İŞKUR programlarının gönderilmesine, b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları/yeşil kartlıların veya çalışabilir durumdaki hane halklarının iletişim bilgilerini içerir listelerinin İŞKUR’a yönlendirilerek İŞKUR hizmetlerinden yararlanmalarının daha etkin bir biçimde desteklenmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda, İlçenin genelinde sosyal yardım yararlanıcıların, yeşil kartlıların veya çalışabilir durumdaki yakınlarının kurslarımızdan yararlanmasını teminen;

- 2011 yılında açılacak kurslarla ilgili olarak, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca onaylanan İŞKUR Mersin İl Müdürlüğünce uygulanacak olan ve açılması planlanan meslek edindirme eğitimlerini gösteren 2011 yılı İşgücü Eğitim Planına ait liste, - 2011 yılında Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) kapsamında firma talepleri doğrultusunda açılan kurslara ilişkin liste, - Hizmet satınalma yoluyla açılan kurslara ait liste, - Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında açılacak kurslara ilişkin liste yazımız ekinde sunulmuştur.


İl Müdürlüğümüzce yürütülen işe yerleştirme hizmetleri kapsamında açık işler www.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx adresinden görülerek bu işlere müracaat yapılabileceği gibi açılacak olan meslek edindirme eğitimleri ve programları Kurumumuz www.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx web adresinden görülerek bu hizmetlerden yararlanmak için başvuru yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için İl Müdürlüğümüzün 231 15 09 ve 237 23 76 no’lu telefonlarından bilgi alınabilir.


Belirtilen hususların sosyal yardım yararlanıcılara ve yeşil kartlılara duyurularak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2011/4 sayılı toplantısında alınan 2/b maddesindeki karar gereği; Kurumumuzun iş arama hizmetleri, işgücü yetiştirme kursları ve diğer hizmetlerinden yararlanmak amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları/yeşil kartlıların TC kimlik numarası, isim, adres ve telefonlarını içeren listelerin iskurmersin@iskur.gov.tr İl Müdürlüğümüz e-posta adresine gönderilmesinin sağlanması hususunu, Bilgilerinize rica ederim.

                                                         Hüseyin PARLAK
                                                           Vali a.
                                                           Vali Yardımcısı

EKLER:

1- Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısı yazı fotokopisi

2- 2011 Yılı İşgücü Eğitim Planı

3- Umem kapsamında açılan kursların listesi

4- Hizmet satın alma yoluyla açılan kursların listesi

5- Toplum Yararına Çalışma Programına ilişkin liste

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.