FANDOM


Kaymakam Eyup Sabri Kartal 'ın patent hakkına sahip olduğu dereceli yardım sistemidir?

<iframe src="http://docs.google.com/present/embed?id=dck59sbm_199b4bn5c6" frameborder="0" width="410" height="342"></iframe>


Derece sistemi nedir? Edit

Derecelendirme sistemi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlarda fakirlerin derecelere ayrılarak buna göre hangi fakire hangi ayda yardım yapılacağının planlandığı, ilkeli yardım yapılmasını sağlayacak olan ve yardımlarda kayırmacılığın önüne geçilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını sağlayan, kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi için getirilen bir sistemdir.

Nasıl Derecelendiriliyorlar ? Edit

Mütevelli Üyelerimizin herbiri 1-5 arası derece vermektedir. Mütevellice verilen derecelerin ortalaması fakirlik derecesini oluşturmaktadır. Genelde Mütevellinin derecelendirmeleri birbirine yakın olmaktadır. Eğer fakirlik derece farkı yüksek ise dikkat çekmektedir . Bu da fakirin derecesinin tekrar araştırılmasının nedenidir. Böylelikle kasıtlı derecelendirmerler sorgulanabilmekte ve suistimallerin önüne geçilerek adaletsizlikler önlenmektedir. Yıl içerisinde kişinin durumunda değişiklik olması halinde derecesi yenilenmektedir

Fakirleri SYDV 'de kimler derecelendiriyor? Edit

SYDV'de derece sisteminin temel felsefesi Edit


Derece sisteminin faydaları Edit

Yenişehir SYDV'de dereceli yardım sistemi Edit

SYDV'den yardım alan fakirlere uygulanan tasnifli dereceli yardım sisteminin tarihçesi Edit

İç linklerEdit

SYDV derece sistemi - Derece sistemi nedir? - Fakirleri SYDV 'de kimler derecelendiriyor? - SYDV'de derece sisteminin temel felsefesi- Derece sisteminin faydaları - Yenişehir SYDV'de dereceli yardım sistemi - SYDV'den yardım alan fakirlere uygulanan tasnifli dereceli yardım sisteminin tarihçesi -Derece KİTAPÇIĞI . Yenişehir SYDV Derece Sistemi . Yenişehir SYDV derece sistemi . Yenişehir SYDV/Derece Sistemi . Derece Sistemi . SYDV / Derece Sistemi Kitapçığı . Derecelendirme kitapçığı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.