FANDOM


Senin ben demekliğin ma’nide usul değil

Bir kapı kullarına şaşı bakmak yol değil


Sen sana yarar isen bu sözden duyar isen

Nereye bakar isen demegil sen ol değil


Yetmiş iki milletin hem ma’şuku oldurur

Aşıkı ma’şukundan ayırmalık fâl değil


Küfrünü atar iken imanın vurma sakın

Hırs bizimle düşmandır bilişlidir iş değil


İşbu sözden bir haber muhtasardır muhtasar

Et bir eri ihtiyar kahıtlıktan bol değil


Beşe bu kuş dilidir bunu Süleyman bilir

Sana derim ey hoca bu dil tehi dil değil


Sağa sola bakmadan hoş söyler Taptuk Yunus

Ol gerçeğe aşıklar külli sağdır sol değil


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.