FANDOMTürkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
150px
250px
T.C. Sağlık Bakanlığı binası, Sıhhiye-Ankara
Genel Bilgiler
Türü Bakanlık
Kuruluş tarihi 1923
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı
Adres Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhıye/Ankara
Bütçe Şablon:TL2.721.038.000[1]
Bakan Mehmet Müezzinoğlu
Bakan Yardımcısı Erkan Kandemir
Müsteşar Eyüp Gümüş
Web sayfası
sb.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkedeki tüm sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

Sağlık Bakanları Edit

Ana madde: Türkiye sağlık bakanları listesi

Görevleri Edit

 • Toplumun hayatını beden,ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,
 • Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu,tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
 • Anne ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini sunmak
 • İlaç, ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin,dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,
 • Gerekli aşı, serum,kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak.
 • Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
 • Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 • Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
 • Kanser, verem ve savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
 • Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
 • Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Bağlı Birimler Edit

Şablon:Güncelle

Merkez Teşkilatı Edit

Taşra Teşkilatı Edit

 • İl Sağlık Müdürlükleri

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar Edit

Kaynaklar Edit

Dış bağlantılar Edithttp://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.