FANDOM


TanımEdit

Sağlık ocakları, Sosyal Devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olmayan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

Türkiye'de Sağlık Ocağı Kavramı ve GelişimiEdit

Sağlık ocağı, 1961 tarihli 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ile tanımı ve kapsamı belirlenen birinci basamak sağlık üniteleridir. İlki 1963 yılında Muş ili sınırları içerisinde kurulan sağlık ocaklarının sayısı bugün 6000'i geçmiş olup, bu rakam tüm avrupa ülkelerindeki birinci basamak sağlık ünitelerinden daha yüksektir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerdeki her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunmak zorundadır. Ülkemizde sağlık ocakları kuruluşlarından bu yana görev tanımları ve kapasiteleri üstünde bir çaba ve emek ile salgın, afet, felaket gibi olağan üstü durumlarda da hizmet vermişler. Bu gibi etkili ve zamanında yapılmış hizmetler ile ölümlerle sonuçlanabilecek salgın hastalıklarla mücadelelerde önemli roller oynamışlar, çeşitli bulaşıcı hastalıkların ülke sathında yok edilmesinde özverili gayretler göstermişlerdir.

Sağlık Ocağı PersoneliEdit

Bir sağlık ocağının hizmeti en az bir hekim ve yeter sayıda sağlık personelinden oluşan bir ekip tarafından yürütülür. Görev tanımı çerçevesinde sağlık hizmetini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bir sağlık ocağında bulunması gereken personel şu şekildedir; Pratisyen hekimler, hemşire, ebe, çevre sağlık teknisyeni, sağlık memuru, tıbbi sekreter, şoför, yardımcı hizmetli

Sağlık Ocaklarının Görev ve SorumluluklarıEdit

Sağlık ocakları her türlü koruyucu hekimlik hizmetleri, hastaların muayene ve tedavisi, sağlık ocağına kayıtlı şahısların sağlık sicillerini tutmak ile mükelleftir. Sağlık ocağı hekimleri tedavi edemedikleri vakaları, hastaneye sevki gereken acil vakaları vb. durumlarda hastaları hastaneye sevk edebilirler. Sağlık ocağında hekim bulunmadığı durumlarda yardımcı sağlık personeli hastaları sağlık merkezleri ve hastanelere sevkedebilirler.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.