FANDOM


Sabır


Pâdşehler padşahı ol gâni

Emrile veribdi bize canı.


Od-u-su-vu(yeli)toprağı teni

Anın ile bünyad eyledi teni.


Yarattı yetmiş iki türlü dili

Arada üstün kodu müslümânı.


Biz müslümân Muhammed ümmetine

Hil’â verdin bize din –ü imânı.


Cân nurdandır nura karışır

Ayb eyleme suret olursa fâni.


Zekeriyyâ ağaca sığınmayın

Bıçkı ile iki biçtirdim anı.


Eyyub’un kurda yedirdin tenini

Sabr ile buldu o dahi dermânı.


Ya’kub’u ağlatıp aldın gözlerin

Yusuf’u Mısr’ın sen ettin sultânı


Kamuya söz söylenir ibret için

Yunus’u da söyletir ol Sübhân’ı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.