Sabır 2


Dosttan haber geldi gene dostlar yerak etsin demiş

Dirgensinler meşayihe er eteğintutsun demiş


Ben severim şol kulumu yoksul ola sabreyleye

Benden ona yol eyledim miracıma yetsin demiş.


Şol kahr ile kazananlar güle güle yedirenler

Götürdüm perdelerini didarıma baksın demiş


Her bir kişi dosta vara armağanın dosta vere

Anda bizi anmayan bunda da unutsun demiş


Fani dünyadan geçeriz, beka mülküne göçeriz

Armağan gerek dosta yüklü yükün tutsun demiş


Aydın Yunus'a dursun yüzünü toprağa sürsün

Öğüdün kendiye versin okuduğun tutsun demiş


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.