FANDOM


Sabahın Sinleye Vardım


Sabahın sinleye vardım gördüm cümle ölmüş yatar

Her biri bi çare olmuş ömrün yayı varmış yatar


Vardım bunların katına baktım ecel heybetine

Nice yiğit muradına eremeyiben ölmüş yatar


Yemiş kurt kuş bunu keler nicelerin bağrın deler

Şol ufacık na-resteler gül gibice solmuş yatar


Tuzağa düşmüş tenleri hakka ulaşmış canları

Görmezmisin sen bunları sıra bize gelmiş yatar


Esilmiş inci dişleri dökülmüş sarı saçları

Hepsinin bitmiş işleri emr-ü nemde ermiş yatar


Elleridir kınalı hep karavaşları şeker-leb

Kargı gibi uzun boylu gül yüzlü güzeller yatar


El bağlamıştır çoğusu hep Allah'tandır umusu

Taze kızdır kimisi alınmadan çoklar yatar


Gitmiş gözünün karası hiç işi yoktur durası

Kefen bezinin paresi sönüğe sarılmış yatar


Yunus gerçek aşık isen mülke suret bezeme gil

Mülke suret bezeyenler kara toprak olmuş yatar


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.