Yenişehir Wiki
Advertisement
Sabahtan cemalin seyran eyledim
Gönüller perişan elinden sunam
Nice bekliyeyim gurbet illerde
Hiç bilir yok mudur halimden sunam
Tiğ-i gamzelerin müşkbu kokmaz
Yâr ala gözlerin hışm ile bakmaz
Cemalin görene Cennet gerekmez
Güneş midir doğdu yüzünden sunam
Kemhalar giyinip zünnar bağlanmaz
Eser seher yeli teli ırganmaz
Sen gidelden deli gönül eğlenmez
Bir bergüzar versen telinden sunam
Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murad almasın
Seni kim uçurdu gölünden sunam
Pir Sultan Abdal der cemalin güzel
Aradım bulmadım bir haber yazar
Şimdi senin ismin Cenneti gezer
Kalma bizim için yolundan sunam
Advertisement