Sabrı Buldum


Bir mekânın bu cihanda menzilim durağım anda

Sultanım ki taht u tacım hulle vu burağım anda.


Eyyub’um bu sabrı buldum Cercis’im k bin kez öldüm

Ben bu mülke tenhâ geldim ba-külli yerağım onda


Bülbülüm ötegeldim dilde menşur tutageldim

Kim ne bile ne kuşum ben şol Ay yüze tutaşam ben


Ezelien sarhoşam ben içmişim ayağım anda

Sultan hemişe sultan kul hemişs kul idi


Deliyim pendi tutmazam değme (bir)yere gitmezem

İşbu sözü işitmezem ve liykin kulağım anda


Sır sözü eşkere denmez anda su oda göynemez

Dün ü yanar söyünmez bu benim çerağım anda


Ben bu mülke kıldım cevlân yedi kere urdum seyran

Muhammed nurunu gördüm benimdir mekânım anda.


Yunus bu fikrete daldı hep cihanı arda saldı

Vâllahi hoş lezzet aldı dolmuşturdımağım anda.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.