Advertisement

Bakınız.png Sad harfiyle başladığı için sure bu adı almıştır. Surenin Arap alfabesinden bir harfle başlamasını, Araplara meydan okumak ve Kur'an'ın icazını ispat etmek olduğunu ileri sürenler vardır. Bu sureye Hz. Davud'un kıssasına daha çok yer verildiği için "Davud Suresi" de denilir. Sad suresi 88 ayettir. Kamer suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Mushaftaki resmi sırasına ve iniş tarihine göre 38. suredir. Sad suresi içinde tilavet secdesi bulunan surelerden biridir.


Surenin temel konuları


Hz. Davut, Hz. Süleyman ve Hz. Eyyup kıssalarından ibretlik bölümler,  Müminlerle ilgili teselli ve öğütler,  Müminlerin ve kafirlerin ahiretteki durumları,  Cennet ve cehennem tasvirleri,  İblisin cennetten kovuluş kıssası,  Bozgunculara karşı müminlerin tavırları.

Surenin temel mesajları


Allah'tan başka ilah yoktur; o bütün kainatın Rabb'idir. 


Kur'an, öğüt alanlar için öğüt veren bir kitaptır. Onu iyi okuyup ayetleri üzerinde düşünmek ve öğüt almak lazımdır. O, bütün âlemlere bir öğüttür ve ondaki bütün bilgiler de gerçektir. 


İnkarcıların iman etmemelerinin sebebi gurur ve kibirdir. Kur'an'ın Hz. Muhammed'e indirilmesini Mekkeli müşrikler hazmedememişlerdir. Oysa mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğini peygamber yapar. Geçmişte nice inkarcı nesiller aynı inadı göstermiş, bu yüzden helak edilmişlerdir. Onların son feryatları fayda etmemiştir. Nuh, Ad, Firavun, Lut kavimleri ve Eykeliler de peygamberlerini yalanladıkları için aynı akıbete uğramışlardır. 

Allah'ın dinini küçümseyen inkârcılar eninde sonunda bozguna uğrayıp helak olacaklardır. Bütün bunlara rağmen inkârcıların tutumları şaşılacak şeydir. 


Hz. Davud, ibadete düşkün, güçlü bir hükümdar, hikmet sahibi bir bilge, güzel sese ve güzel konuşma yeteneğine sahip olan bir Allah resulüdür. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye Allah, dağları ve toplanıp gelen kuşları onun emrine vermiştir. Bununla birlikte Hz. Davud, bir beşer olarak hata yapabilmiştir. Ancak hatasını anladığında pişman olup tövbe ve istiğfar etmiştir. Müminler bu konuda Hz. Davud'u örnek almalıdırlar. Günah işlediklerinde pişman olup tövbe etmelidirler. 


Sahip olunan güce güvenilmemeli, insanlar arasında daima adaletle muamele edilmelidir. 


Kainatta hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. İnsanın yaratılışının da bir amacı vardır. O da Allah'a inanmak ve yararlı işler yapmaktır. 


Herkes yaptığından sorumlu olacaktır. İnanıp iyi işler yapanlarla, bozgunculuk yapanlar bir tutulmayacaktır. 


İnsan, sahip olduğu üstün zenginlik ve üstün özelliklerle şımarmalıdır. Bu konuda Hz. Süleyman'ı örnek almalıdır. Yüce Allah, Hz. Süleyman'ı da babası gibi güçlü bir hükümdar yapmış; rüzgârları ve cinleri onun emrine vermiştir. Fakat o, bunlarla şımarmamış, Allah sevgisini her şeyin üstünde tutmuştur. 


Mümin, belalar ve hastalıklar karşısında sabırlı olmalıdır. Bu konuda da kendisini Hz. Eyyub'u örnek almalıdır. Hz. Eyyub, çoluk çocuğunu kaybetmiş ve uzun süre hastalık ile imtihan edilmiştir. Fakat o, sabrı sayesinde öncekinden daha geniş nimetlere nail olmuştur. 


Hz. İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyesa ve Zülkifl peygamberler de Allah'a karşı gelmekten sakınan, örnek alınacak iyi ve seçkin şahsiyetlerdir. Bunlardan ibret alıp Allah'a karşı gelmekten sakınan kimseler için nimet dolu cennetler vardır. Buna karşılık asiler için ise azap dolu cehennem vardır; onlar cehennemde birbirlerini suçlarlar ve faydasız bir pişmanlığa sürüklenirler. 


Yüce Allah'ın her emri yerine getirilmelidir. Onun buyruklarına karşı gelenler, gururlanıp büyüklük taslayanlar, ilahi lanete uğrarlar ve ellerindeki nimetleri kaybederler. 


Gurur ve kibir şeytani özelliklerdir. Bu özellikleri nedeniyle Şeytan Allah'a asi olmuştur. 


Müminler üzerinde bir etkisi olmamakla birlikte Şeytan, her fırsatta insanı azdırıp yoldan çıkarmaya çalışır. Şeytana uyup onun izinden gidenler ise cehennemlik olurlar. Bundan dolayı, her şeye rağmen Şeytanın kandırmalarına karşı uyanık olunmalıdır. 


Peygamberler örnek alınarak, hak yolunda hizmette bir menfaat beklenmemelidir. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.