FANDOM


Saffat Suresi Sad Suresi Zümer Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Sâd. bu zikrile meşhun Kur'ana bak
Sad. Na Koran, zawierający napomnienie!
Sad. By the renowned Qur’an,
Fakat o küfredenler bir onur, bir şikak içindeler
A jednak ci, którzy nie wierzą, tkwią w dumie i odszczepieństwie.
Nay, but those who disbelieve are in false pride and schism.
Kendilerinden evvel nicelerini helâk ettik! Çığırıştılar: Değildi fakat vaktı halâs
Ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali, lecz nie był to czas wybawienia.
How many a generation We destroyed before them, and they cried out when it was no longer the time for escape!
İçlerinden kendilerine uyandırıcı bir Peygamber geldiğine şaştılar da dediler ki kâfirler: bu, bir sihirbaz, bir kezzâb
Dziwią się, że przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I mówią niewierni: "To jest czarownik, wielki kłamca!
And they marvel that a warner from among themselves hath come unto them, and the disbelievers say: This is a wizard, a charlatan.
İlâhları hep bir ilâh mı kılmış? Bu cidden şaşılacak bir şey: çok tuhaf
Czy on uczyni bogów Bogiem jedynym? Zaprawdę, to jest rzecz zadziwiająca!"
Maketh he the gods One God? Lo! that is an astounding thing.
İçlerinden o hey'et de fırladı şöyle: ilâhlarınız üzerinde sabr-u sebat edin, bu cidden arzu olunur bir şey, bir murad
I starszyzna spośród nich oddaliła się, mówiąc: "Idźcie i wytrwajcie przy waszych bogach! Zaprawdę, to jest rzecz pożądana!
The chiefs among them go about, exhorting: Go and be staunch to your gods! Lo! this is a thing designed.
Biz bunu diğer millette işitmedik, bu bir uydurmadır mutlak
Nie słyszeliśmy wcale o tym w ostatniej religii. To jest tylko wymysł.
We have not heard of this in later religion. This is naught but an invention.
O zikr aramızdan ona mı indirilmiş? doğrusu onlar benim zikrimden bir kuşkulu şekk içindeler, doğrusu henüz azâbımı tatmadılar
Czy to jemu, spośród nas wszystkich, zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w zwątpieniu względem Mojego napomnienia. Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary!
Hath the reminder been revealed unto him (alone) among us? Nay, but they are in doubt concerning My reminder; nay but they have not yet tasted My doom.
Yoksa sana onu veren azîz vehhab rabbının rahmeti hazîneleri onların yanında mı?
Czy oni posiadają skarby miłosierdzia twego Pana, Potężnego, Obdarzającego?
Or are theirs the treasures of the mercy of thy Lord, the Mighty, the Bestower?
Yoksa onların mı bütün o Göklerin, Yerin ve aralarındakilerin mülkü? Öyle ise haydi esbab içinde üstüne çıksınlar
Czy oni posiadają królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi? Niech więc wzniosą się na sznurach!
Or is the kingdom of the heavens and the earth and all that is between them theirs? Then let them ascend by ropes!
Onlar burada Ahzab döküntüsünden (muhtelif partilerden) bozuk bir ordu
Zastępy z frakcji odszczepieńców zostały rozbite.
A defeated host are (all) the factions that are there.
Onlardan evvel tekzib etmişti Nuh kavmi ve Âd ve o kazıkların sahibi Fir'avn
Przed nimi kłam zadawali: lud Noego, lud Ad i Faraon - posiadacz pali namiotu
The folk of Noah before them denied (their messenger) and (so did the tribe of) Aad, and Pharaoh firmly planted,
Ve Semûd ve kavmi Lût ve eykeliler, bunlar işte o ahzab
I lud Samud, lud Lota i mieszkańcy Gąszczu. Oni wszyscy stanowili frakcje.
And (the tribe of) Thamud; and the folk of Lot, and the dwellers in the wood: these were the factions.
Başka değil, hepsi gönderilen elçileri (Resulleri) tekzib etti de öyle hak oldu azâbım
Każdy z nich za kłamców uważał posłańców, dlatego też ziściła się Moja kara.
Not one of them but did deny the messengers, therefor My doom was justified,
Onlar da başka değil, bir tek sayhaya bakıyorlar öyle ki ona hık yok
Pozostaje im tylko oczekiwać na jeden krzyk, który nie będzie powtórzony.
These wait for but one Shout, there will be no second thereto.
Bir de ya rabbenâ bizim pusulamızı hisab gününden evvel acele verdediler
I powiedzieli: "Panie nasz! Przyspiesz nasz udział przed Dniem rozrachunku!"
They say: Our Lord! Hasten on for us our fate before the Day of Reckoning.
Şimdi sen onların dediklerine sabret de kuvvetli kulumuz Davudu an, çünkü o çok tecri' yapar (evvab) idi
Bądź cierpliwy na to, co oni mówią, i wspomnij Naszego sługę Dawida, posiadającego siłę. Zaprawdę, on był pełen skruchy!
Bear with what they say, and remember Our bondman David, lord of might. Lo! he was ever turning in repentance (toward Allah).
Çünkü biz onun maıyyetinde dağları müsahhar kılmıştık: tesbih ederlerdi akşamleyin ve işrak vaktı
Oto skłoniliśmy góry, aby wraz z nim głosiły chwałę o zachodzie i wschodzie słońca;
Lo! We subdued the hills to hymn the praises (of their Lord) with him at nightfall and sunrise,
Kuşları da toplu olarak, hepsi onun için terci' yapar (evvab) idi
I ptaki wokół zebrane - wszystko ku Niemu się zwraca.
And the birds assembled; all were turning unto Him
Hem mülkünü kuvvetlendirmiştik, hem de kendisine hıkmet ve faslı hıtab vermiştik
I umocniliśmy jego królestwo, i daliśmy mu mądrość i rozstrzygającą jasność mowy.
We made his kingdom strong and gave him wisdom and decisive speech.
Bir de hasım kıssası geldi mi sana? Hani surdan mihraba aştıkları vakıt
Czy doszło do ciebie opowiadanie o prowadzących spór? Oto oni wspięli się po murze do sanktuarium.
And hath the story of the litigants come unto thee? How they climbed the wall into the royal chamber;
[[ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ]]
O vakıt Davudun üzerine giriverdiler de onlardan telâşa düştü, korkma dediler: iki hasmız, ba'zımız ba'zımıza tecavüz etti, şimdi sen aramızda hakk ile hukmet ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar
Kiedy weszli do Dawida, on się ich przestraszył, oni zaś powiedzieli: "Nie obawiaj się! My jesteśmy dwoma kłótnikami, każdy z nas nastaje na drugiego. Rozsądź więc między nami według prawdy i nie bądź niesprawiedliwy, i wyprowadź nas na równą drogę.
How they burst in upon David, and he was afraid of them. They said Be not afraid (We are) two litigants, one of whom hath wronged the other, therefor judge aright between us; be not unjust; and show us the fair way.
Şu benim biraderim onun doksan dokuz dişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var, böyle iken «bırak onu bana» dedi ve beni söyleşmede yendi
Oto mój brat. Posiada on dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, a ja mam tylko jedną owcę. I powiedział on: Powierz mi ją - i on zwyciężył mnie w mowie."
Lo! this my brother hath ninety and nine ewes while I had one ewe; and he said: Entrust it to me, and he conquered me in speech.
[[ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ]]
Dedi ki: doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına istemesiyle sana zulmetmiş ve hakıkaten karışıkların çoğu birbirlerine tecavüz ediyorlar, ancak iyman edib de salâh istiyenler başka, onlar da pek az, ve sanmıştı ki Davud kendisine sırf bir fitne yaptık, hemen rabbına istiğfar etti ve rükû' ederek yere kapanıb tevbe ile rücu' etti
Powiedział Dawid: "On był dla ciebie niesprawiedliwy, prosząc o przyłączenie twojej owcy do swoich. Zaprawdę, wielu spośród wspólników wyrządza sobie nawzajem krzywdy, z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i którzy pełnią dobre dzieła, a jest ich niewielu." I domyślił się Dawid, że wystawiliśmy go tylko na próbę. Poprosił o przebaczenie swego Pana i padł na twarz, wybijając pokłony, i nawrócił się.
(David) said : He hath wronged thee in demanding thine ewe in addition to his ewes, and lo! many partners oppress one another, save such as believe and do good works, and they are few. And David guessed that We had tried him, and he sought forgiveness of his Lord, and he bowed himself and fell down prostrate and repented.
Biz de onu kendisine mağrifet buyurduk ve hakıkat ona ındimizde kat'î bir yakınlık ve bir akıbet güzelliği vardır
Więc przebaczyliśmy mu to i czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań.
So We forgave him that; and lo! he had access to Our presence and a happy journey's end.
[[ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ]]
Ya Davud! muhakkak ki biz seni Arzda bir halîfe kıldık, imdi nâs arasında hakk ile hukmet de (keyfe) hevaya tabi' olma ki seni Allah yolundan sapıtmasın, çünkü Allah yolundan sapanlar hisab gününü unuttukları cihetle kendilerine pek şiddetli bir azâb vardır
O Dawidzie! Uczyniliśmy ciebie namiestnikiem na ziemi. Rozsądzaj więc między ludźmi według prawdy, nie idź za namiętnością, bo sprowadzi cię z drogi Boga. Zaprawdę, tych, którzy schodzą z drogi Boga czeka kara straszna za to, iż zapomnieli o Dniu rozrachunku!
(And it was said unto him): O David! Lo! We have set thee as a viceroy in the earth; therefor judge aright between mankind, and follow not desire that it beguile thee from the way of Allah. Lo! those who wander from the way of Allah have an awful doom, forasmuch as they forgot the Day of Reckoning.
[[ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ]]
Hem o Göğü ve Yeri aralarındakileri biz boşuna yaratmadık o, o küfredenlerin zannı, onun için küfredenlere ateşten bir veyl var
My nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, nadaremnie. Takie jest mniemanie tych, którzy nie wierzą. Lecz biada tym, którzy nie wierzą, w obliczu ognia!
And We created not the heaven and the earth and all that is between them in vain. That is the opinion of those who disbelieve. And woe unto those who disbelieve, from the Fire!
Yoksa iyman edib de salih salih işler yapanlar biz o Yerdeki müfsidler gibi yapar mıyız? Yoksa o korunan müttekıleri arsız çapkınlar gibi yapar mıyız?
Czy My będziemy traktować tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, tak jak tych, którzy szerzą zgorszenie na ziemi? Czyż będziemy traktować bogobojnych tak jak rozpustników?
Shall We treat those who believe and do good works as those who spread corruption in the earth; or shall We treat the Pious as the wicked?
Bir kitab ki indirdik, çok mübarek, âyetlerini düşünsünler ve ıbret alsın temiz özlüler
To jest Księga, którą tobie zesłaliśmy, błogosławiona - aby oni zastanowili się nad jej znakami i aby się opamiętali ludzie posiadający rozum.
(This is) a Scripture that We have revealed unto thee, full of blessing, that they may ponder its revelations, and that men of understanding may reflect.
Bir de Davuda Süleymanı bahşettik, ne güzel kul, o cidden bir evvab
Dawidowi darowaliśmy Salomona. Jakże wspaniały to sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy.
And We bestowed on David, Solomon. How excellent a slave! Lo! he was ever turning in repentance (toward Allah).
Arzolundukda kendisine akşam üstü sâfinat halinde halıs atlar
Kiedy mu przedstawiono wieczorem lekko stąpające, szlachetne rumaki,
When there were shown to him at eventide light footed coursers
Ben dedi, o hayır sevgisini rabbımın zikrinden sevdim, nihayet hıcaba gizlendi
On powiedział: "Zaprawdę, postawiłem wyżej miłość tego dobra aniżeli wspomnienie mego Pana; dopóki ono nie skryło się za zasłoną.
And he said: Lo! I have preferred the good things (of the world) to the remembrance of my Lord; till they were taken out of sight behind the curtain.
Geri getirin onları bana, tuttu bacaklarını, boyunlarını silmeğe başladı
Przyprowadźcie je do mnie!" I zaczął przecinać ich ścięgna i szyje.
(Then he said): Bring them back to me, and fell to slashing (with his sword their) legs and necks.
Celâlim hakkı için Süleymana bir fitne de verdik ve tahtının üstüne bir cesed bıraktık sonra tevbe ile rücu' etti
I doświadczyliśmy Salomona,. umieszczając na tronie jakąś postać. Wtedy on się nawrócił.
And verily We tried Solomon, and set upon his throne a (mere) body. Then did he repent.
Ya rab! bana mağrifet buyur ve bana öyle bir mülk bağışla ki ardımdan kimseye yaraşmasın, şübhesiz sensin bütün dilekleri veren vehhab sen, dedi
Powiedział: "Panie mój! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie, które nie będzie odpowiednie dla nikogo po mnie. Zaprawdę, Ty jesteś Obdarzający!"
He said: My Lord! Forgive me and bestow on me sovereignty such shall not belong to any after me. Lo! Thou art the Bestower.
Bunun üzerine ona rüzgârı müsahhar ettik, emriyle istediği yere yumuşacık cereyan ederdi
I poddaliśmy jemu wiatr, który płynie, na jego rozkaz, lekko, tam gdzie on zamierzył;
So We made the wind subservient unto him, setting fair by his command whithersoever he intended.
Şeytanları da: bütün benna' ve gavvas
I szatanów, zarówno budujących, jak i nurkujących,
And the unruly, every builder and diver (made We subservient),
Ve daha diğerlerini bendlerde çatılı çatılı
I innych, parami spętanych.
And others linked together in chains,
Bu işte, dedik: bizim atâmız artık diler kerem et, diler imsâk hisabı yok
Oto jest Nasz dar! Rozdzielaj go hojnie lub zachowaj, bez zdawania rachunku!
(Saying): This is Our gift, so bestow thou, or withhold, without reckoning.
Ve şübhesiz ki ona huzurı ızzetimizde bir yakınlık ve bir akıbet güzelliği var
Zaprawdę, czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań!
And lo! he hath favour with Us, and a happy journey's end.
Kulumuz Eyyubu da an, o vakıt ki rabbına şöyle nidâ etmişti: «bak bana: meşakkat ve elem ile bana Şeytan dokundu.»
I wspomnij Naszego sługę Hioba, kiedy wołał do swego Pana: "Czy to szatan mnie dotknął cierpieniem i karą?"
And make mention (O Muhammad) of Our bondman Job, when he cried unto his Lord (saying): Lo! the devil doth afflict me with distress and torment.
Depren ayağınla, işte serin bir yıkanacak ve içecek dedik
Uderz nogą! Oto woda chłodna do obmycia się i picia!
(And it was said unto him): Strike the ground with thy foot. This (spring) is a cool bath and a refreshing drink.
ve ona bütün ehlini ve beraberlerinde daha bir mislini bahşettik tarafımızdan bir rahmet olarak hem de bir dersi ıbret temiz akıllar için
I oddaliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą, jako miłosierdzie od Nas i jako napomnienie dla ludzi rozumnych.
And We bestowed on him (again) his household and therewith the like thereof, a mercy from Us, and a memorial for men of understanding.
Bir de al bir demet elinle de vur onunla hânis olma, hakıkat biz onu sabırlı bulduk, ne güzel kul, hakıkaten o bir evvabdır
I weź w rękę garść trawy, i smagaj nią, i nie złam twojej przysięgi!" I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!
And (it was said unto him): Take in thine hand a branch and smite therewith, and break not twine oath. Lo! We found him steadfast, how excellent a slave! Lo! he was ever turning in repentance (to his Lord).
Kullarımız İbrahimi, İshakı, Ya'kubu da an, eller ve gözler sahibleri idiler
I wspomnij nasze sługi: Abrahama, Izaaka i Jakuba - posiadających władzę i jasne spojrzenie.
And me mention of our bondmen, Abraham, Isaac and Jacob, men of parts and vision.
Çünkü biz onları temiz bir hassa, halîs yurd düşüncesiyle halîslerimizden kılmışızdır
Oczyściliśmy ich czystą myślą - wspomnieniem o siedzibie.
Lo! We purified them with a pure thought, remembrance of the Home (of the Hereafter).
Ve çünkü onlar muhakkak nezdimizde seçilmiş ahyardan
Oni są u Nas przecież wśród wybranych, najlepszych.
Lo! in Our sight they are verily of the elect, the excellent.
İsmaili de, Elyeser de, Zül'kifli de an, hepsi de o ahyardan
I wspomnij Isma`ila, Eliasza i Zu'I-Kifla - każdy z nich jest wśród najlepszych.
And make mention of Ishmael and Elisha and Dhul Kifl. All are of the chosen.
İşte bu bir zikirdir, ve şübhesiz korunan müttekîler için her halde güzel bir istikbal (bir husni meâb) var
To jest napomnienie. I, zaprawdę, bogobojnych czeka piękna przystań:
This is a reminder. And lo! for those who ward off (evil) is a happy journey's end,
Adin Cennetleri: açılarak kendilerine bütün kapılar
Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami.
Gardens of Eden, whereof the gates are opened for them.
İçlerinde kurularak orada bir çok yemişle bambaşka bir içki isteyecekler
Leżąc tam wygodnie, proszą oni o owoce obfite i napój.
Wherein, reclining, they call for plenteous fruit and cool drink (that is) therein.
Yanlarında da gamzeleri kasan hep bir yaşıd dilberler
I będą mieli dziewczęta o skromnym spojrzeniu, jednakowego wieku.
And with them are those of modest gaze, companions.
İşte bu, o hisab günü için size va'dolunan
To właśnie zostało im obiecane na Dzień rozrachunku.
This it is that ye are promised for the Day of Reckoning.
İşte ki bu bizim rızkımız, muhakkak ki ona hiç tükenmek yok
Oto Nasze zaopatrzenie - będzie ono niewyczerpane.
Lo! this in truth is Our provision, which will never waste away.
Bu böyle, şübhesiz azgınlar için de fena bir istikbal (şer bir meâb) var
Tak będzie! Lecz, zaprawdę, buntowników czeka nieszczęsna przystań:
This (is for the righteous). And lo! for the transgressors there will be an evil journey's end,
Cehennem, ona yaslanacaklar, fakat o ne çirkin döşek
Gehenna, w której będą się palić. A jakże to złe miejsce odpoczynku!
Hell, where they will burn, an evil resting place.
İşte, artık tatsınlar onu bir hamîm ve bir ğassâk
Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzącej, i napoju cuchnącego,
Here is a boiling and an ice cold draught, so let them taste it,
Ve o şekilden bir diğeri: çifte çifte
I innych tego rodzaju podwojonych mąk.
And other (torment) of the kind in pairs (the two extremes)!
Şu: bir alay: maıyyetinizde göğüs germiş; onlara merhaba yok, çünkü onlar Cehenneme salınıyorlar. Hayır derler size merhaba yok, onu bize siz takdim ettiniz, bakın ne fena yatak
Oto tłum wrzucony razem z wami. Nie ma dla nich żadnego przywitania; będą się palić w ogniu.
Here is an army rushing blindly with you. (Those who are already in the fire say): No word of welcome for them. Lo! they will roast at the Fire.
Ya rabbenâ derler: bize bunu takdim edene ateşde azâbı hemen kat kat artır
Oni mówią: "Nie! To wy! Dla was nie ma powitania! To wyście nam to pierwej przygotowali! Jakże to nieszczęsne miejsce stałego przebywania!"
They say: Nay, but you (misleaders), for you there is no word of welcome. Ye prepared this for us (by your misleading). Now hapless is the plight.
Bir de derler ki: neye görmüyoruz biz o eşrardan saydığımız bir takım adamları
Oni mówią: "Panie nasz! Temu, kto dla nas to pierwej przygotował,. powiększ w dwójnasób karę w ogniu!"
They say: Our Lord! Whoever did prepare this for Us, oh, give him double portion of the Fire!
Onları eğlence yerine tuttuktu ha! yoksa onlardan kaydı mı bu gözler?
Oni mówią: "Cóż to z nami, że nie widzimy tutaj ludzi, których uważaliśmy za złych?
And they say: What aileth us that we behold not men whom we were wont to count among the wicked?
Şübhesiz ki bu haktır muhakkak olacaktır ehli nârın birbirine husûmeti
Czyż my braliśmy sobie ich na pośmiewisko albo odwracały się od nich nasze spojrzenia?"
Did we take them (wrongly) for a laughing stock, or have our eyes missed them?
De ki ben ancak korkuyu haber veren bir Peygamberim, başka bir tanrı da yok ancak Allah: o vahidi kahhar
Zaiste, sprzeczanie się mieszkańców ognia jest prawdą!
Lo! that is very truth: the wrangling of the dwellers in the Fire.
O Göklerin, Yerin ve aralarındakilerin rabbı azîz, gaffar var
Powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym. Nie ma boga, jak tylko Bóg, Jeden, Zwyciężający!
Say (unto them, O Muhammad): I am only a warner, and there is no God save Allah, the One, the Absolute,
De ki bu bir azîm haberdir
Pan niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, Potężny, Przebaczający!"
Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the Mighty, the Pardoning.
Siz ondan yüz çeviriyorsunuz
Powiedz: "To jest wielka nowina,
Say: It is tremendous tidings
Benim melei a'lâya ne ılmim olurdu onlar münakaşa ederlerken?
Wy się od niej odwracacie.
Whence ye turn away!
Fakat ben açık inzar edecek bir Peygamber olduğum içindir ki o ılmin bana vahy olunuyor
Nie miałem żadnej wiedzy o najwyższych dostojnikach, kiedy prowadzili spór.
I had no knowledge of the Highest Chiefs when they disputed;
Rabbın Melâikeye dediği vakıt: haberiniz olsun ben bir çamurdan bir beşer yaratmaktayım
To tylko zostało mi objawione, że jestem wyraźnie ostrzegającym.
It is revealed unto me only that I may be a plain warner.
Onu tesviye ettim de ruhumdan ona nefheyledimmi derhal ona secdeye kapanın
Oto powiedział mój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z gliny.
When thy Lord said unto the angels: lo! I am about to create a mortal out of mire,
Onun üzerine Melâikenin hepsi toptan secde ettiler
Kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego Mojego Ducha, to padnijcie, oddając mu pokłony!"
And when I have fashioned him and breathed into him of My spirit, then fall down before him prostrate,
Yalnız İblîs kibirlenmek istedi ve kâfirlerden oldu
Wtedy pokłonili się aniołowie wszyscy razem,
The angels fell down prostrate, every one.
Ey İblîs! buyurdu: o benim iki elimle yarattığıma secde etmene ne mani' oldu sana? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa âlîlerden mi bulunuyorsun?
Z wyjątkiem Iblisa; on wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych.
Saving Iblis, he was scornful and became one of the disbelievers.
Dedi ki ben ondan hayırlıyım beni bir ateşten yarattın, onu ise bir çamurdan yarattın
Powiedział: "O Iblisie! Co tobie przeszkodziło, że nie pokłoniłeś się temu, co Ja stworzyłem Moimi rękami? Czy wbiłeś się w pychę, czy też jesteś wśród wyniosłych?" (
He said: O Iblis! What hindereth thee from falling prostrate before that which I have created with both My hands? Art thou too proud or art thou of the high
Buyurdu ki: hemen çık oradan çünkü artık sen matrud (racîm) sin
Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego: Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny."
He said: I am better than him. Thou createdst me off fire, whilst him Thou didst create of clay.
Ve her halde üzerindedir lâ'netim ceza gününe kadar
Rzekł: "Wychodź więc stąd, bo jesteś przeklęty!
He said: Go forth from hence, for lo! thou art outcast,
Dedi: ya rab! o halde ba'solunacakları güne kadar beni geri bırak
I zaprawdę, Moje przekleństwo na tobie aż do Dnia Sądu!"
And lo! My curse is on thee till the Day of Judgment.
Haydi buyurdu: geri bırakılanlardansın
Powiedział: "Panie mój! Pozwól mi zaczekać do Dnia ich wskrzeszenia."
He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.
Malûm vakıt gününe kadar
Rzekł: "Zaprawdę, ty jesteś wśród tych, którym dano zaczekać
He said: Lo! thou art of those reprieved
Öyle ise dedi: ızzetine kasem ederim ki ben onların hepsini mutlak iğva eder sapıtırım
Aż do Dnia wiadomego czasu."
Until the day of the time appointed.
Ancak içlerinden ıhlâs ile seçilmiş has kulların müstesnâ
Powiedział: "Przeto; na Twoją potęgę! ja z pewnością zwiodę ich wszystkich,
He said: Then, by Thy might, I surely will beguile them every one,
Buyurdu ki o doğru ve ben hep doğruyu söylerim
Z wyjątkiem Twoich sług, szczerze oddanych!"
Save Thy single minded slaves among them.
Celâlim hakkı için Cehennemi mutlak dolduracağım senden ve onların sana tabi' olanlarından topunuzdan tıka basa
Rzekł "To jest prawda! I Ja prawdę mówię!
He said: The Truth is, and the Truth I speak,
De ki: bir ecir istemiyorum sizden ona karşı ve ben o tekellüfcilerden değilim
Ja na pewno wypełnię Gehennę tobą i tymi, którzy pójdą za tobą - wszystkimi wam!"
That I shall fill hell with thee and with such of them as follow thee, together.
O sırf bir zikir, bir öğüttür bütün âlemîn için
Powiedz: "Ja nie żądam od was za to żadnej zapłaty ani też nie jestem spośród tych, którzy biorą na siebie ponad możliwości."
Say (O Muhammad, unto mankind): I ask of you no fee for this, and I am no impostor.
Ve her halde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz
To jest tylko napomnienie dla światów.
Lo! it is naught else than a reminder for all peoples
0
I wy z pewnością dowiecie się o tym po pewnym czasie.
And ye will come in time to know the truth thereof.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri