FANDOM


Fotografsan12

Sadettin Kaynak

15 Nisan 1895, İstanbul - 3 Şubat 1961, İstanbul)

Bestekâr, Taşkasap'ta doğdu. Ali Alâeddin Efendi’nin oğludur. Çocuk yaşta sesinin güzelliği ile dikkat çekti. Hafız Melek Efendi’den ilahi meşk ederek musikiye başladı. Hafız şeyh Cemal Efendi, Meallim Kazım Uz ve Neyzen Emin Dede’den dersler aldı. Genç yaşta hafız olduktan sonra Darülfünun ilahiyat fakültesini bitirdi. Sultan Selim ve Sultan Ahmet camilerinde başimamlık ve hatiplik görevlerinde bulundu. 1926’da başlayıp 35 yıl süren bestekârlık hayatında 300’den fazla eser besteledi. Eserleri halk arasında en çok yaygınlaşan bestekârlardan biridir. Dini ve din dışı eserler okuyarak doldurduğu plaklarla ülke çapında şöhret kazandı. Doğu ve güneydoğu’da geçen askerlik günlerinde halk musikisini; plak doldurmak, konser vermek gibi vesilelerle çıktığı Avrupa seyahatlerinde Batı musikisini inceleme fırsatı buldu. Yaşadığı dönemde Türkiye’deki sinema dünyasında ilgiyle izlenen Arap filmlerini müziklendirdi. Yer yer Arap musikisine ait parçaların uyarlamasına dayanan bu çalışmalarla musiki sanatı açısından olumsuz bir çığır açıldığı söylenir. Kaynak aslında Türk musikisinin kendine has özelliklerini yansıtan, rahatlıkla bir şaheser olarak nitelenebilecek şedd-i araban “Gecemiz kapkara saki elin nur olsun” şarkısında olduğu gibi çok sayıda çizgi üstü eserin sahibidir. Kaynak eserleri plağa en çok okunan bestekârlardandır. İfakat, Hamiyet, Küçük Nezibe, Müzeyyen ve Safiye Hanımlarla Munir Nurettin Bey gibi aynı dönemde yaşayan ünlü okuyucular, Kaynak’ın çok sayıda eserini plağa okudular. En verimli bestekarlardan biri olmasına rağmen, eserlerinin tam bir listesi yapılmamıştır. Bu eserlerle ilgili en geniş koleksiyon, bestekarın kendisi tarafından talebesi Alaaddin Yavaşça’ya hediye edilmiştir. Saadettin Kaynak 1955’te bir beyin kanaması geçirerek ömrünün son 6 yılını felçli olarak Koşuyolu’ndaki evinde geçirdi. Haydarpaşa Nümune Hastanesi’nde ölen bestekar Merkez Efendi Mezarlığı’nda medfundur.

Eserleri:

Aşk Böyledir

Bahar Bitti Güz Bitti

Bana Yardan Vazgeç Derler

Benim Yarim Gelişinden [1]

Civelek

Çile Bülbülüm Çile [2]

Dertliyim Ruhuma Hicrânımı

Elâ Gözlerine Kurban Oldugum

Enginde Yavaş Yavaş [3]

Gemim Gidiyor Baştan

Gönlüm Seher Yeli Gibi

Gönlümün İçindedir

Gördüm Seni Bir Gün

Haticem Saçların

Kalplerden Dudaklara Yükselen

Kara Bulutları[4]

Kirpiklerin Gölgesi Güllerle

Leyla Bir Özge Candır[5]

Mehtaba Bürünmüş Gece

Menekşelendi Sular

Muhabbet Bağına[6]

Ne Dert Kalır Ne Hüzün

Niçin Baktın Bana Öyle[7]

Ruhuma Gecenin Matemi Doldu

Son Ümidim De Bitti

Tanburam

Tel Tel Taradım Zülfünü

Turnalar

Yadeller Aldı Beni

Yollarına Gül Döktüm


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.