FANDOM


SAFAEdit

Safa,

  • Gönül senligi, eglence.
  • Duru olmak, itmi'nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak.
  • Hava açik ve ayaz olmak. * Mekke-i Mükerreme'de bir yerin ismi.

MERVEEdit

Mekke-i Mükerreme'de bir tepenin adı olup hacılar, Merve ile Safâ arasında yedi def'a gidip gelirler. Bu, haccın rükünlerindendir. Bu gidip gelmeye "sa'y" denir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.