FANDOMSafahat şiiri
Güncel Türkçe
Bana sor sevgili kaari, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım
Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyliyeyim,
Ne kimlikte şu karşında duran şiirlerim
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne sanatkarlık bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Şii’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Şiir için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar dertliyim!
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Oku, şâyed sana bir duygulu yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
padding
0.25em;">Safahat şiiri</div> |
|-

|

Bana sor sevgili kaari, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım
|
Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyliyeyim,
Ne kimlikte şu karşında duran şiirlerim
|-

|

Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
|
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne sanatkarlık bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
|-

|

Şii’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
|
Şiir için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
|-

|

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
|
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar dertliyim!
|-

|

Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
|
Oku, şâyed sana bir duygulu yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
|};padding:0.25em;">Safahat şiiri</div>

|

|-

|

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.