FANDOM


Safahat Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Fatih Camii Şiiri
Safahat,safha kelimesinin çoğulu olup safhalar demektir. Daha çok safahat-ı hayat (hayatın safahatı) terkibiyle kullanılır. Hadisenin safahatı nedir? diye sual edilir. Olayın safahatını anlat! "konu dışına çıkma" denir. Safahat şiirinde şair sanatkarlık yapmak için şiir yazmadığını, şiirinde acizliğinden kaynaklanan göz yaşlarının ve samimiyetin sergilediğini anlatmaktadır ve şiirine Kur'anın ilk nazil olan kelimesi oku ile başlıyor, Eğer sana bir hisli yürek lazımsa diyerek de şiirini bağlıyor.


Safahat logo
'Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin Arapça Tercümesi
1 . Bana sor sevgili kaari, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım:


2 . Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.


3 . Şii’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!


4 . Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!


5 . Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.

1 . Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyliyeyim,

Ne kimlikte şu karşında duran şiirlerim:


2 . Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;

Ne sanatkarlık bilirim, çünkü, ne san’atkârım.


3 . Şiir için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,

Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!


4 . Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;

Dili yok kalbimin, ondan ne kadar dertliyim!


5 . Oku, şâyed sana bir duygulu yürek lâzımsa;

Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.

1 . Ask me dear reader ,Thee I should say ,

What identity that my lyrics stand in front of you


2.A clastring word that sencerety all their ability;

I am not an artist because of that I did not know the art


3. People say that poem is a tear , I am not sure, but...

I think all my works are tears of my weakness


4.I cry, but I can not make cry; I feel, but I can not say

My heart has not a tongue so that I am afflicted


5.Read, if ever you need emotional heart

Read, because I wrote this if ever, written some words


Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.