FANDOM


Safahat/Azerice Azeri lehçesinde Safahat Bayrak
Bu proje Yenişehir Kaymakamlığına aittir.
Mehmet Akif Ersoy
Fatih Camii/Azerice
Kur'anın ilk nazil olan kelimesi "ikra' emrini"nin kökünden gelen ve okuyucu anlamına gelen kaari sözüyle yani Sevgili kaari ile başlıyor ve Oku şayet sana bir hisli yürek lazım ise diyerek de şiirini bağlıyor.


Şiir Metni
Azericesi
Bana sor sevgili kaari, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım
Mene sor sevgili qari sene men söyleyem,Ne hüviyette şu karşında duran eşarım
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
A clastring word that sencerety all their ability;
I am not an artist because of that I did not know the art
Şii’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
People say that poem is a tear , I am not sure, but...
I think all my works are tears of my weakness
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
I cry, but I can not make cry; I feel, but I can not say
My heart has not a tongue so that I am afflicted
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Read, if ever you need emotional heart
Read, because I wrote this if ever, written some words
Safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

2 li sunu aslı günceliEdit

Safahat şiiri
Güncel Türkçesi
Bana sor sevgili kaari, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım
Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyliyeyim,
Ne kimlikte şu karşında duran şiirlerim
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne sanatkarlık bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Şii’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Şiir için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar dertliyim!
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Oku, şâyed sana bir duygulu yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Üçlü tablo Safahat sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
Azericesi
Bana sor sevgili kaari, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım
Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyliyeyim,
Ne kimlikte şu karşında duran şiirlerim
Mene sor sevgili qari sene men söyleyem,Ne hüviyette şu karşında duran eşarım
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne sanatkarlık bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
A clastring word that sencerety all their ability;
I am not an artist because of that I did not know the art
Şii’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Şiir için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
People say that poem is a tear , I am not sure, but...
I think all my works are tears of my weakness
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar dertliyim!
I cry, but I can not make cry; I feel, but I can not say
My heart has not a tongue so that I am afflicted
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Oku, şâyed sana bir duygulu yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Read, if ever you need emotional heart
Read, because I wrote this if ever, written some words
Safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

safahat şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Dörtlü tablo Edit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlı Türkçesi
Bana sor sevgili kaari, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım
Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyliyeyim,
Ne kimlikte şu karşında duran şiirlerim
Ask me dear reader, Thee I should say ,
What identity that my lyrics stand in front of you
بكا صور سوكيلى قارئى ، سكا بن سويليه يم ،
نه هويتده شو قارشيكده طوران اشعارم
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne sanatkarlık bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
A clastring word that sencerety all their ability;
I am not an artist because of that I did not know the art
بر ييغين سوز كه ، صميميتى آنجق هنرى؛

نه تصنع بيليرم ، چونكه ، نه صنعتكارم

Şii’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Şiir için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
People say that poem is a tear , I am not sure, but...
I think all my works are tears of my weakness
شعر ايچون "كوز ياشى" ديرلر ؛ اونى بيلمم ، يالكز

عجزيمك كريه سيدر بنجه بوتون آثارم

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar dertliyim!
I cry, but I can not make cry; I feel, but I can not say
My heart has not a tongue so that I am afflicted
آغلارم ، آغﻻده مام ؛ حس ايدرم ، سويليه مم ؛

ديلى يوق قلبمك ، اوندن نه قدر بيزاروم

Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Oku, şâyed sana bir duygulu yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Read, if ever you need emotional heart
Read, because I wrote this if ever, written some words
اوقو ، شايد سكا بر حسلى يورك ﻻزمسه ؛

اوقو ، زيرا اونى يازدم ايكى سوز يازدمسه


Safahat 1.

Mehmet Akif Ersoy'un Safahat şiiri

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.