FANDOM


Wael Kfoury - Safha We Tawaita

Wael Kfoury - Safha We Tawaita

Wael Kfoury - Safha We Tawaita şarkısı

Bakınız

Şablon:Safha - d


Safha - Aşama - Evre - Faz --- Safahat - Safhalar
İlk safha
Son safha
Safha safha bitirmek phase out Hukuk
Safha safha anlat
Olayın safahatı nedir?

 1. Aşama
 2. Aynı şey üzerinde görülen değişik hâllerden her biri
 3. Yazılmış ve yazılabilir sahife
 4. El ayası
 5. Bir hâdisede birbiri ardınca görülen hâllerin beheri
 6. Bir şeyin düz yüzü
 7. Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri
 8. Kısım
 9. Faz
 10. Aynı şey üzerinde görülen değişik hallerden her biri, kısım
 11. Evre
 12. mertebe
 13. Sanat - Traditionally, scriptural illumination centers around the sacred word of the Qur’an. Here, however, the illumination exists independently without the text to justify it. [1]

Türkçe - İngilizceEdit

 1. phase isim
 2. stage evre;
 3. phase faz
 4. step
 5. aspect
 6. stage isim
 7. safhalar phases
 8. stadium - Almanca

İlgili kelimelerEdit

 1. ilk aşama / ilk safha
 2. ilk merhale / safha ..
 3. safha hattı; kamu hukuku - phase line ; public law Askeri
 4. safha ile ilgili
 5. safha safha bitirmek
 6. son aşama / son safha
 7. son safha
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.