FANDOM


Sahih Farsça

k: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibâdet ve muâmele.

Hâlis, kusursuz, şüphesiz.

Edb: Gerek söz bakımından ve gerek mânâca noksanları bulunmayan ifade.

Gr: Kelimenin kök harfleri (Huruf-u asliye): 1- Hemzeden; 2- İki aynı harf yanyana geldiği zaman, yalnız biri yazılıp üzeri şeddelenmekten; 3- Harf-i illet "vay-ye" ve bunlardan dönen "elif"den sâlim bulunursa kelime sahih olur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.