Adobe Post 20190408 201133.png
Hacet Duası.jpg

Tam sayfa görünümü

Şablon:Hacetbakınız - d {{Hacetbakınız}}
Hacet Hâcet (Cemi Hâcât) İhtiyaç lüzum muhtaçlık ---h Latif duası


Namaz kılamayan, Sıkışan , ağır hasta veya hastası olan, başında belası olan, ağır sınavı olan, belirsiz tayin isteyen, evladının islahını isteyen , evlenmek isteyen hacet namazı kılsın....
Hacet duasında mustazaf
Hacet namazı Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı, bilinmeyen hazine
Hacet Duası Hacet duası/Doç.Dr.Mustafa Karataş evladın ıslahı talebi vardır.
Hâcet duaları Büyük hacet duası - Hz Muhammed as ın Taif dönüşü göz yaşlarıyla yapılan hacet duasıdır. melek gelir. Mekkeye giremez taifde taşlanmıştır
Hacet duası/Hz.Muhammed Hacet duası/İmam Şafii (Secdeli hacet duası) Hacet duası/Abdulkadir Geylani En etkili hacet duası Fetih fereç sebep yüsr talepli hacet duası Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası Hacet duası/evladının ıslahı için Hacet duas/Borcun ifası için Hacet namazı bedenin afiyeti için
Hâcet Namazına Çağrı Rıza Talebiyle Hacet Namazı Kılınır mı?
Havayiç Salat-ı tefriciye Hacet tepe Hacettepe Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi
isim (ha:cet) Arapça §¥cet 1 . Herhangi bir şey için gerekli olma, gereklilik, lüzum: Bu kadar külfete hacet yok 2 . Allah'dan yerine getirilmesi beklenen dilek: "Bu devri yüz defa yapabildiniz mi, mutlaka her hacetiniz de yerine gelir."- Y. K. Karaosmanoğlu. 3 . İdrar veya dışkı. 4 . İhtiyaç duyulan şey, gerekli şey: "Zile basacaktı, hacet kalmadı."- R. H. Karay. 'Atasözü, deyim ve birleşik fiiller hacet dilemek hacet görmek hacetini yapmak Hacetini görmek haceti olmak hacet kalmamak hacet yok Birleşik Sözler hacet kapısı hacet penceresi hacet tepesi hacet yeri defihacet
Hacet baba
Hacegân Hanları
Ev hacetleri
Dış linkler
Hacet namazı ile yardımcı olunur mu?

Hacet_namazi_nasil_kilinir_?

Hacet namazi nasil kilinir ?

Hacet namazi nasil kilinir ?

Adobe Post 20190801 163633.png

SALAT-I_TEFRİCİYYE_(_Nihat_HATİPOĞLU_)-0

SALAT-I TEFRİCİYYE ( Nihat HATİPOĞLU )-0

Tefriciye.jpg
Salatı tefriciye teisiri.jpg

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedin-illezi tenhallü bihi l’ükadü, ve tenfericü bihil’ kürabü, ve tükdâ bihi l’havâicü, ve tünâlü bihi r’regâibü, ve hüsn ül’havâtimi, ve yüstesk al’ğamâmü bivechihi l’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Selatı-tefriciye latin huruf.jpg
Tefriciye tam sayfa.png
Salati-tefriciye5 çerçeveli.jpg


Adobe Post 20190408 201133.png
Hacet Duası.jpg

Tam sayfa görünümü

Şablon:Hacetbakınız - d {{Hacetbakınız}}
Hacet Hâcet (Cemi Hâcât) İhtiyaç lüzum muhtaçlık ---h Latif duası


Namaz kılamayan, Sıkışan , ağır hasta veya hastası olan, başında belası olan, ağır sınavı olan, belirsiz tayin isteyen, evladının islahını isteyen , evlenmek isteyen hacet namazı kılsın....
Hacet duasında mustazaf
Hacet namazı Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı, bilinmeyen hazine
Hacet Duası Hacet duası/Doç.Dr.Mustafa Karataş evladın ıslahı talebi vardır.
Hâcet duaları Büyük hacet duası - Hz Muhammed as ın Taif dönüşü göz yaşlarıyla yapılan hacet duasıdır. melek gelir. Mekkeye giremez taifde taşlanmıştır
Hacet duası/Hz.Muhammed Hacet duası/İmam Şafii (Secdeli hacet duası) Hacet duası/Abdulkadir Geylani En etkili hacet duası Fetih fereç sebep yüsr talepli hacet duası Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası Hacet duası/evladının ıslahı için Hacet duas/Borcun ifası için Hacet namazı bedenin afiyeti için
Hâcet Namazına Çağrı Rıza Talebiyle Hacet Namazı Kılınır mı?
Havayiç Salat-ı tefriciye Hacet tepe Hacettepe Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi
isim (ha:cet) Arapça §¥cet 1 . Herhangi bir şey için gerekli olma, gereklilik, lüzum: Bu kadar külfete hacet yok 2 . Allah'dan yerine getirilmesi beklenen dilek: "Bu devri yüz defa yapabildiniz mi, mutlaka her hacetiniz de yerine gelir."- Y. K. Karaosmanoğlu. 3 . İdrar veya dışkı. 4 . İhtiyaç duyulan şey, gerekli şey: "Zile basacaktı, hacet kalmadı."- R. H. Karay. 'Atasözü, deyim ve birleşik fiiller hacet dilemek hacet görmek hacetini yapmak Hacetini görmek haceti olmak hacet kalmamak hacet yok Birleşik Sözler hacet kapısı hacet penceresi hacet tepesi hacet yeri defihacet
Hacet baba
Hacegân Hanları
Ev hacetleri
Dış linkler
Hacet namazı ile yardımcı olunur mu?

Hacet_namazi_nasil_kilinir_?

Hacet namazi nasil kilinir ?

Hacet namazi nasil kilinir ?

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Manası[düzenle | kaynağı değiştir]

"Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle."

Faziletleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu fazilettendir ki, salavât okuyan kimsenin bütün işleri Allah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gönül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kalkar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur.

Arabî manasi[düzenle | kaynağı değiştir]

Kaymakam Eyüp Sabri Beye göre özellikle mahpuslar ve işi tutulup kalanlar için kapıları açan bir salavattir. Zira Arapça kökeni itibariyle أفرج - إفراجا yani efrece- ifracen kelimesinin anlami

  • 1 - أفرج : عن السجين : أطلقه . Efrece an es-sicn: Hapisten salındı demektir.
  • 2 - أفرج الغبار : انكشف . Efrece el gubar: inkişaf etti. Yani tozu toprağı kalkıp keşfedildi demekrir
  • 3 - أفرج الق... Efrece elqa manasına olup, salındı bırakıldı demektir.


4444 Salatı Tefriciye Esrarı ve Sırrı[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu salavat-ı şerife ye imam Kurtubi rahmetullahi aleyh Hazretleri “Salat- Tefriciyye” diğer ulema bu salavat-i serife hurmetine muradlarinin acilen meydana geldiğini gördükleri için “Salat-i Tefriciyye” tasavvuf ehli de kalp gözlerinin açılmasına vesile olduğu için–“Miftah-u Kenzi’l-Muhit” adını vermişlerdir. (Medyum Mahmut Hoca)

4444 Salatı Tefriciye Duası’nın Faydaları[düzenle | kaynağı değiştir]

” Bir mümin çok önemli bir işinin yapılmasını veya devamlı belanın ortadan kalkmasına vesile olması için Salat-ı Tefriciyye’yi 4444 defa okumalıdır. Hiç şüphesiz ki Cenab-ı Hakk kulunun niyet ettiği şeye onu muvaffak kılar matlubuna ulaştırır. Her gün 41 defa okuyan kimsenin kalbinden Allah’u Teala sıkıntıyı giderir bağlı işlerini açar ve gelecek zararları ondan uzaklaştırır. Bütün işlerini kolaylaştırır. Rızkına bolluk verir.”


Şeyh Muhammed Tunusi kuddise sirruhu şöyle buyurmuşlardır:[düzenle | kaynağı değiştir]

“Kim Salat-i Tefriciyye’yi her gün 21 defa okursa sanki rızkı semadan yağmur gibi yağar yerden de nebatat gibi biter.”

imam Deynuri rahmetullah aleyh Hazretleri şöyle buyurmuştur:[düzenle | kaynağı değiştir]

“Bir mümin her beş vakit namazdan sonra bu salavat-i serifeyi 11 defa okumayı kendine vird edinirse rızkı kesilmez maddi ve manevi yüce mertebelere ulaşır.”

Bu Salavat-i Serifeyi Hulus-u Kalp ile Okunduğunda[düzenle | kaynağı değiştir]

Günde 100 defa okumaya devam eden maksadına ulaşır arzu ettiği şeye nail olur.

Günde 100 defa okumaya devam eden kimse hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nail olur.

Günde 4444 kere okuyan idam mahkumu bile olsa Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.

Hastaya okunmaya devam edilirse Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.

Bu salavat- şerife’ye devam edenler her türlü düşmanların şerrinden Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.

Salavat-i Şerife Okunuşu[düzenle | kaynağı değiştir]

önce ihlasla 21 defa: “Estağfirullah el Aziym ve etubu ileyh” diye istiğfar edilir.

Sonra ne için okunuyorsa kalben ona niyet edilir. Mesela; ” Borcumdan kurtar sınıfımı geçeyim davamı kazanayım…” diye niyet edilir.

Sonra: “Euzu billahiminesseytanirracim Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim” denir.

Sonra salavat-i şerife okunmaya başlanır.

Okuma sırasında yüzünüz Kıble’ye dönük olursa daha etkili olur. Ayrıca okuyuş sırasında zihniyetinizin başka bir şeyle meşgul olmaması için gözlerinizi kapatın.

Yorulduğunuz zaman dinlenin sonra devam edin.

Okunacak adedin tam olmasına dikkat etmek gerekir. çünkü adetler tıpkı bir kilidin anahtarı gibi önemlidir.

Kendi kendine okuyacak güçte olmayan kendi haceti için başkalarına okutturulabilir.

Kaç kere okunmalıdır?[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere… isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı buna göredir.

4444 defa okunması İmam Kurtubi'den gelir[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) defa okunur.
  • Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur.
  • Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur.


Ahmet Şahin Hoca: Salat-ı Tefriciyye’nin sahibine sağlayacağı dünyevî fayda kesin midir?[düzenle | kaynağı değiştir]

Soru: Özellikle hanımlar arasında bazı dünyevi menfaatler için Salat-ı Tefriciyye okuma adeti görülmektedir. Okunan bu Salat-ı Tefriciyye’nin sahibine sağlayacağı dünyevî fayda kesin midir? Özellikle 4444 gibi yüksek rakamda okumak şart mıdır? Bu miktara ulaşılmazsa beklenen fayda gerçekleşmez mi?

Her salatü selam duadır. Dualar da ibadet niyetiyle yapılır. Duaların nerede, ne zaman kabul edileceğini biz bilemeyiz. Ama dua terkedilmez.

Bilindiği üzere Peygamberimiz’e (sas) salatü selam getirmek bizim ömür boyu mükellef olduğumuz hasbi görevimizdir.

Bu konuda Ahzap Sûresi’ndeki ayette ve bir çok hadislerde salatü selam okumamız emredilmektedir.

Nitekim namazlarımızda tekrar ettiğimiz Allahümme salli.. Allhümme barik.. duaları da emredilen salavat dualarından bazılarıdır.

Bizler bu gibi salavat-ı şerifeleri her fırsatta okur, Peygamberimiz’e salatü selam getirmeyi vazgeçilmez görevimiz olarak biliriz.

Bunu yaparken de dünyevî bir karşılık beklemeyi aklımıza dahi getirmeyiz..

İşte hiçbir dünyevi maksat beklemeden, sadece Peygamberimiz’in şefaatine nail olma ümit ve niyetiyle okuduğumuz bu salatü selamlara bazıları bu defa , (Salat-ı Tefriciye’de olduğu gibi) peşin dünyevi bir istek de yükleyerek okumaya başlıyorlar. Böyle durumda ise soru şu oluyor:

- Dünyevi bir niyetle okunan salatü selamda beklenen peşin dünyevi sonuç kesin şekilde elde edilebilir mi? Böyle dinî bir hüküm var mıdır?

Bu soruya sıhhatli cevap verebilmek için okunan salavatların birer dua olduğunu, duanın karşılığının ise çoğunlukla ahirette verileceğini hatırlamaya ihtiyaç vardır. Şöyle ki:

Tesbih Çekmek=[düzenle | kaynağı değiştir]

- Salat-ı Tefriciye gibi salatü selamlar Peygamberimiz için yaptığımız birer makbul duadırlar. Dualar ise ibadet niyetiyle okunur. İbadetlerin karşılığı da bazen dünyada verilse bile çoğunlukla da ahirete tehir edilir. Bu sebeple, bu okumalarda dünyevi sonuç hemen alınmazsa duam kabul olmadı, redde uğradı, diye ümitsizliğe düşülmez.. Belki karşılığı ebedi hayatta verilmek üzere ahirete tehir edildi, denerek salatü selama devam edilir..

Yani hangi sıkıntıdan kurtulmak niyetiyle okunursa okunsun okuyan karşılığını hemen peşin olarak dünyada alacak, düşündüğü sonuca da mutlaka hemen varacak, diye bir hüküm yoktur.. Kaldı ki, maruz kalınan sıkıntılar, bu gibi duaları okumanın da vakitleri olarak görülür. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri’nin bu konudaki hatırlatmaları aynen şöyledir:

-Dua bir ibadettir! Kul, kendi aczini ve fakrını dua ibadeti ile ilan eder.

Zahiri maksatlar ise dua ibadetinin vakitleridir! Hakiki faideleri değil. Çünkü ibadetin faidesi, ahirete bakar! Dünyevi maksatları hasıl olmazsa, o dua kabul olmadı, denilmez, belki daha duanın vakti bitmedi denir, dua yapmaya devam edilir..

Bu sebeple Salat-ı Tefriciyye gibi mübarek ve makbul salavat dualarını, sadece dünyevi ihtiyacımızı karşılama aracı durumuna düşürmemeli, ebedi hayatta karşılığını göreceğimiz bir şefaat vesilesi duamız olarak okumalı, peşin sonuç alınmazsa okuduğumuz salavatlar boşa gitti dememeli, karşılığı ahirette verilecektir diye devam etme şevkimizi korumalıyız...

-4444 kere okunma rakamına gelince: Kolay hatırda kalması için böyle bir rakam söylenmiş olabileceği gibi, bir sır da bulunabilir bu miktar okumalarda.

Nitekim tefsir sahibi Kurtubi’nin (4444) defa okunması halinde kabul olacağı yönünde bir ümidi vardır.

Ancak bu da bir ümittir.

Bu miktarı bulan okumalar mutlaka kabul olur, bulmayan ise redde uğrar demek değildir.

Nitekim günde 41 defa, 21 defa okunmalıdır, diyenler de olmuştur. Duadır bu..

Az okuyanın az, çok okuyanın da çok sevap alması hem makul hem de meşru bir sonuç olur.

Dünyevi sonuç kesin olmasa da uhrevi sevap ihlası nispetinde kesinleşir diye düşünmek doğru olur.

Böyle düşünmenin faydası şu olur:

Bunca ümitle okunduğu halde dünyevi sonuç alınamazsa boşa okuduk diye bir kırılmaya sebep olmaz, karşılığı ahirette ebedi şekilde verilecek diye ümit bağlantısı devam eder, kopma olmaz. Mühim olan da kopmanın olmaması, ümitsizliğe düşülmemesidir. Okuma azim ve aşkının devam etmesi, bu sevaptan mahrum kalınmamasıdır.

Ahmet ŞAHİN

Ailem Dergisi

{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.